Page 1

KATALOG dodatnih

IZOBRAŽEVALNIH GRADIV OSNOVNA ŠOLA

2012/2013

2012/2013 OSNOVNA ŠOLA

UČBENIKOV

KATALOG


NAROČILA IN PRODAJA UČBENIKOV TER REVIJ • V KNJIGARNAH Mladinske knjige Trgovine d. o. o. • PRI ŠOLSKIH ZASTOPNIKIH V ZALOŽBI za učbenike (Darja Vidmar, 01 241 33 20), • DIREKTNO

www.emka.si, www.mladinska.com/sola, www.mladinska.com/revije

• PREK INTERNETA

za revije (na brezplačni tel. številki 080 11 08)

Knjigarne in papirnice MK Trgovine d. o. o. s stalno zalogo učbenikov: MESTNA KNJIGARNA IN PAPIRNICA CELJE

MESTNA KNJIGARNA IN PAPIRNICA KRANJ

KNJIGARNA V CENTRU EUROPARK

KNJIGARNA DOM KNJIGE KOPER

Glavni trg 9 8000 Novo mesto vodja: Petra Činkole tel: 07/393-11-52 faks: 07/393-11-60 mknm-knjigarna@mk-trgovina.si

Slovenska cesta 37 1000 Ljubljana vodja: Tanja Vilfan Intihar tel: 01/244-26-38 faks: 01/244-26-44 mktneboticnik-knjigarna@mk-trgovina.si

Maistrov trg 1 4000 Kranj vodja: Aleš Humar tel: 04/201-58-30 faks: 04/201-58-37 mkkranj-knjigarna@mk-trgovina.si

Stanetova ulica 3 3000 Celje vodja: Jasna Tomc tel: 03/428-52-50 faks: 03/428-52-55 mkcelje-knjigarna@mk-trgovina.si

KNJIGARNA IN PAPIRNICA MESTNA KNJIGARNA IN NEBOTIČNIK PAPIRNICA NOVO MESTO

Podbreška cesta 18 2000 Maribor vodja: Stanka Kašper tel: 02/330-23-00 faks: 02/330-23-04 mkeuropark@mk-trgovina.si

MESTNA KNJIGARNA MARIBOR

Ulica 10. oktobra 4 2000 Maribor vodja: Maja Močnik Kočunik tel: 02/235-50-70 faks: 02/235-50-72 maja.mocnikkocunik@mk-trgovina.si

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DOMŽALE

Ljubljanska cesta 83 1230 Domžale vodja: Katja Sladič tel: 01/721-88-02 faks: 01/721-88-06 knjigarna.domzale@mk-trgovina.si

KNJIGARNA IN PAPIRNICA PTUJ

Novi trg 4 2250 Ptuj vodja: Aleš Dvoršak tel: 02/749-21-36 faks :02 749 21 30 mkptuj-knjigarna@mk-trgovina.si

KNJIGARNA IN PAPIRNICA TOLMIN

Izobraževalno založništvo Mladinske knjige Založbe Senja Požar Horvat, vodja Izobraževalnega založništva Monika Jagodič Gobec, v. d. vodje Izobraževalnega založništva Alenka Kepic Mohar, vodja uredništva učbenikov Aleksandra Lutar Ivanc, urednica Metka Pušenjak, urednica Tihana Kurtin Jeraj, urednica Valentina Praprotnik, urednica Milivoj Stankovič, (zunanji) urednik Andreja Košir, produktni vodja Špela Kikelj, poslovna sekretarka

Pristaniška cesta 5 5000 Koper vodja: Davorka Štefanec tel: 05/663-38-80 faks: 05/663-38-89 mkkoper@mk-trgovina.si

Opomba: Pri novostih si pridružujemo pravice do sprememb naslovnic.

Helena Seljak, vodja promocije, tel.: 01 241 33 16, GSM: 041 644 608 Marija Lampret, promotorka, tel.: 01 241 35 70, GSM: 051 361 215 Peter Svetek, vodja likovno-tehnične redakcije Pia Rihtarič, oblikovalka Tomo Resnik, oblikovalec Urednica: Andreja Košir Oblikovanje in prelom: Pia Rihtarič Tisk: Tiskarna Grafika Soča, d.o.o., Nova Gorica 2012 Ljubljana, januar 2012 Mladinska knjiga Založba, d. d. Peter Tomšič, predsednik uprave MKZ Miha Kovač, glavni urednik

Katalog učbenikov za osnovne šole za šolsko leto 2012/2013

Trg maršala Tita 19 5220 Tolmin vodja: Mira Skočir tel: 05/380-02-20 faks: 05/380-02-23 mktolmin-knjigarna@mk-trgovina.si

KNJIGARNA REJČEVA NOVA GORICA Rejčeva 12 5000 Nova Gorica vodja: Ida Sluga tel: 05/338 42 30 faks: 05/338 42 49 mkrejceva@mk-trgovina.si

(PO)POLNA PONUDBA ZA VAŠO ŠOLO

• -

• UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI - Računalniki in računalniška oprema - Interaktivne table

• DIDAKTIKA - Didaktične igrače in igre - Program Lego Education

• -

• -

KNJIŽNI PROGRAM Učbeniki in delovni zvezki vseh slovenskih založb Ponudba knjig za šolske sklade in knjižnice Gradiva za učenje tujih jezikov

PISARNIŠKI MATERIAL Celovita ponudba pisarniškega materiala Tiskovine vseh vrst Optimiziranje stroškov tiskanja

Celostna grafiËna podoba znaka

LIKOVNI PROGRAM Barvni papirji, barve, materiali za oblikovanje Moosgumi, filc, kosmate žice, … Pripomočki in dodatki za ustvarjanje

• PROMOCIJSKI IZDELKI spletne knjigarne EMKA - Tekstil knjige Mladinske - Izdelki za različne priložnosti - Dotisk na vse materiale

VEDNO BLIZU VAS - hitro in enostavno naročanje ter brezplačna dostava preko vašega najbližjega lokalnega prodajalca - strokovno svetovanje po telefonu, e-pošti ali osebno - seznam prodajnih mest najdete na spletu: www.mladinska.com

Tel: 01 241 32 20 Faks: 01 241 35 20 e-pošta: spela.kikelj@mkz.si

Prodaja in distribucija: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana.

www.mladinska.com/sola Mladinska knjiga Založba, d. o. o. Izobraževalno založništvo – uredništvo učbenikov Slovenska 29 1000 Ljubljana Pokličite nas ali nam pišite:


Posodobljeni učni načrti – posodobljeni učbeniki? Leto 2011 je prineslo številne novosti; nekatere med njimi občutno vplivajo tudi na snovanje programa učbenikov za osnovno šolo. Sprejetje posodobljenih učnih načrtov zastavlja logično vprašanje o posodobitvi učbenikov in delovnih zvezkov. Spremembe učnega načrta so pri nekaterih predmetih bolj, pri drugih manj obsežne, zato smo program oblikovali v skladu s temi zahtevami. Manjše spremembe so že vključene v ponatise ali dosegljive na naših spletnih straneh, večje spremembe pa pri nekaterih predmetih zahtevajo prenovo učbenikov in delovnih zvezkov v celoti. Vsa že posodobljena gradiva so bodisi že potrjena bodisi v postopku potrjevanja. Usklajenost s posodobljenimi učnimi načrti boste na učbenikih prepoznali po dodani oznaki na naslovnici, o sklepih pa boste tudi nemudoma obveščeni. Glede na zahtevane spremembe bomo v letu 2012 izdali nove samostojne delovne zvezke za slovenščino v 5. in 8. razredu, za matematiko v 2. razredu ter glasbo v 7. in 8. razredu. Učbeniku Prva matematika dodajamo tudi interaktivni DVD, s katerim lahko popestrite in obogatite pouk, saj je gradivo podpora učbeniku, ki z interaktivnimi nalogami spodbuja aktivno podajanje in utrjevanje učne snovi. Bogatemu učbeniškemu programu dodajamo raznovrstno obučbeniško gradivo. Zbirke nalog Brihtna glavca so namenjene dodatnemu utrjevanju in ponavljanju znanja ter že upoštevajo posodobljene učne načrte. Letos bomo zbirko dopolnili z enajstimi naslovi, in sicer za posamezne razrede pri slovenščini, kemiji in angleščini. Nadaljujemo tudi zbirko Domače branje, v kateri bo letos izšlo nekaj leposlovnih biserov – Prigode koze Kunigunde, obogaten izbor poezije Srečka Kosovela Moj sončni dan, nova pesniška antologija Borisa A. Novaka Vserimje, Zgodbe po Shakespearu z izvirnimi ilustracijami Izarja Lunačka in Moj ata, socialistični kulak s filmsko predlogo na DVD-ju. K likovnemu ustvarjanju vabita dva zanimiva izvirna priročnika: Risba – otrokova ustvarjalnost in drugi del uspešnega priročnika Likovne kuharije. Kakovostno popestritev šolskih vsebin glasbenega pouka bo prinesla tudi izvirna glasbena slikanica sodobnega slovenskega skladatelja Tomaža Habeta Račke tačke. Ne glede na spremembe, ki jih prinaša čas, se zdi, da v šolskem sistemu nespremenljivo ostaja le eno – srce šole so še vedno dobri učitelji. Znanje v učbenikih in knjigah namreč lahko ostane le črka na papirju, če niso učitelji tisti, ki vse, česar se dotaknejo, spremenijo v čarobno zgodbo. Naj letošnje novosti med učence pospremimo z željo, da bi nam vsem skupaj – učiteljem, ravnateljem, avtorjem in založnikom učbenikov – uspelo doseči, da bi bila misel iz knjige Jezik metuljev (M. Rivas) tudi misel slovenskih učencev: »Zgodba se je začela z listom papirja, potem ko smo obdelali Amazonko in diastolo in sistolo srca. Vse je bilo povezano, vse je imelo pomen. Trava, volna, ovca, mraz, ki sem ga čutil /…/ Zdaj sem imel prvič jasen občutek, da zaradi učitelja vem dosti stvari o našem svetu …« Alenka Kepic Mohar, vodja uredništva učbenikov


Spoštovani, tudi v letu 2012 se bomo po svojih najboljših močeh potrudili, da bi vam kar se da olajšali izbiro učbeniških kompletov in obučbeniških gradiv založbe Mladinska knjiga ter delo z njimi v razredu. Sami pa lahko izberete, kakšen način predstavitve vam najbolj ustreza: • strokovna srečanja s priznanimi strokovnjaki, avtorji in učitelji praktiki; • obisk pri vas na šoli – samo za vaš aktiv pripravimo predstavitev naših učbeniških kompletov, vključno z obučbeniškim programom; • gradivo na ogled – prinesemo vam katero koli gradivo iz našega izobraževalnega programa, ki ga lahko 45 dni pregledujete in preizkušate brez kakršnih koli obveznosti; • brezplačni učbeniški komplet za novo odločitev – učitelji, ki boste v šolskem letu 2012/2013 v razredu z učenci prvič uporabljali kateri koli učbeniški komplet MKZ, prejmete brezplačni lastni izvod. Vaše izkušnje in praktično znanje izredno cenimo, zato vas vabimo tudi k sodelovanju, pri čemer bomo vsak vaš prispevek nagradili. • Pripravite učne priprave, učne liste, ki jih lahko uporabljajo tudi drugi učitelji. • Sodelujte pri evalvacijah, strokovnih srečanjih. • Postanite soavtorji ali recenzenti pri novih gradivih. • Prispevajte vaše zamisli iz prakse. Vedno bomo veseli vaše pošte (helena.seljak@mkz.si) ali telefonskega klica: 01 241 3316. Uspešno delo in prisrčen pozdrav! Helena in Marija Promocija učbenikov

Več informacij na www.mladinska.com/sola ali pri šolskih zastopnikih: Slađana Jović Mićković

VODJA

041 376 563 sladjana.mickovic@mkz.si

Amalija Hrovat

DOLENJSKA, POSAVJE, BELA KRAJINA

031 749 744 amalija.hrovat@mkz.si

Boris Kalan

LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO, KOČEVSKA REGIJA, SZ GORENJSKA

041 721 624 boris.kalan@mkz.si

Brigita Orgulan

MARIBOR, ZG. ŠTAJERSKA

041 719 821 brigita.orgulan@mkz.si

Marinka Gomzej SP. ŠTAJERSKA

041 681 393 marinka.gomzej@mkz.si

Gorazd Drnovšek LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO, ZASAVJE

051 363 845 gorazd.drnovsek@mkz.si

Stojan Lavtar

GORENJSKA

041 564 364 stojan.lavtar@mkz.si

Bojan Dimič

PREKMURJE, KOROŠKA

041 711 796 bojan.dimic@mkz.si

Alenka Korošec

PRIMORSKA, NOTRANJSKA

040 233 334 alenka.korosec@mkz.si

Darja Vidmar

referentka prodaje

01/241 3320

2

www.mladinska.com/priprave

darja.vidmar@mkz.si

www.mladinska.com/ucbeniki


Strokovna srečanja v letu 2012 JANUAR Novo mesto

Slovenščina in glasba v 1. triletju

Slovenj Gradec

Slovenščina in glasba v 1. triletju

Ljubljana

Geografija v 6. razredu

Nova Gorica

Geografija v 6. razredu

FEBRUAR Zreče

PETI ČUDEŽNI MLINČEK

Bled

PETI ČUDEŽNI MLINČEK

Ljubljana

Slovenščina 4–9

Celje

Geografija v 6. razredu

Nova Gorica

Geografija v 6. razredu

Maribor

Slovenščina v 7. in 8. razredu

Slovenj Gradec

Slovenščina v 7. in 8. razredu

Maribor

Slovenščina v 4. in 5. razredu

Slovenj Gradec

Slovenščina v 4. in 5. razredu

MAREC Kranj

Slovenščina in glasba v 1. triletju

Postojna

Slovenščina in glasba v 1. triletju

Kranj

Slovenščina v 4. in 5. razredu

Postojna

Slovenščina v 4. in 5. razredu

Ljubljana

Glasba v 3. triletju

Maribor

Glasba v 3. triletju

Kranj

Slovenščina v 7. in 8. razredu

Postojna

Slovenščina v 7. in 8. razredu

Kranj

Geografija v 6. razredu

Postojna

Geografija v 6. razredu

APRIL Kranj

Likovno-glasbeni tabor

SEPTEMBER Postojna

Z igro v likovni svet

Ljubljana

Z igro v likovni svet

Maribor

Z igro v likovni svet

OKTOBER Murska Sobota

Z igro v likovni svet

Kranj

Z igro v likovni svet

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

3


mesečna priloga revij Pil in Plus

VSEBINA

up

o

ra

bi

silo znanja

Galaksija znanja Vesele šole

Izobraževalne teme na zanimiv in hudomušen način! • tematska povezava s šolsko učno snovjo: vesolje, kemija, recikliranje, stare civilizacije ... • splet www.veselasola.net: interaktivne učne poti, filmčki in poskusi, natečaji • medpredmetno povezovanje, dodatna literatura, logične uganke ... • mesečni preizkusi znanja in nagrade za prispevke! Spletna stran

Tekmovanje iz znanja

Vesele šole

Vesele šole poteka spomladi. Tekmovanje je dvostopenjsko: šolskemu sledi državno tekmovanje. Priloga revij Pil in

Plus

Foto: Andrej Guštin

Planeti in pot v veso lje

www.veselasola.ne

Uporabi silo znanja!

t

Letošnjo galaksijo znanja Vesele šole ačenjamo s prav pos ebno »gaaksijo«. No, če smo bolj udi veselošolska gala natančni, ksija je le del rnega vesolja, ki ti ga predstavlja okratna Vesela šola .

pravimo vesoljska telesa. Svetlejša vesoljska telesa in nekatere nebesne pojave (utrinke, mrk e), ki jih boš spoznal v nadaljevanju , lahko opazuješ brez posebnih prip rav – s prostim očesom, kakor tem u rečemo. Bolje in več pa lahko vidi š z daljnogledom oziroma s teleskop om, glavnim pripomočkom astr onomov. Luno, komete in svetlejše meglice lahko preučuješ že z man jšim lovskim daljnogledom, ki ga postaviš na trdno stojalo.

Vsega o vesolju ni mogoče vedeti, a prav gotovo te zan ima, kaj so vesoljska telesa in pojavi, ki jih lahko tudi sam vidiš na nebu. Si že kdaj opazoval nočno nebo? Kak o pa ti doživljaš vesolje? Pošlji svoje razmišljanje na vesela.sola@mkz.s i in morda te čaka pravi galaktič ni posladek!

aj vidiš, če se v jasn i noči zazreš v bo? Na njem vidiš drobne svetleče čice, ki jim pravimo zvezde, včasih tudi Luno. Toda to nikakor ni vse. m gori so še letala, ki jih lahko poznaš po utripajoč ih lučeh. aziš lahko tudi ume v s o d e l o va n j u tne satelite, o videti prav takšni kot zvezde Tudi podnev Kakovostno in privlačno širjenje znanja zagotavljajo naši vsebinski obne svetle pike. Od i lahko zvezd jih opazuješ vesoljo ločiš, sajpartnerji: se gibljejo zeloda Learning (izobraževalni filmi; natečaj Poskusnica), hitroVinci in ska telesa. No, kaj minutah zbežijo za obzorje. predvsem iz Center Oxford (naloge in nemščine), Bralna značka a odmislim enoangleščine . o letala in satelite, To je Son ogled v nočno neb ce – o pogled Slovenije (odlomki delVesela šola – izobraževalni projekt s tradicijo. Vsebinski partnerji: Da Vinci in spletna stran Bukvarna), v zveziz da, literarnih okoli ine vesolja. To je nep redstavljivo katere krožknjige prostor, vuredništva i Mladinske Založbe. Learning, Bralna značka Slovenije, Center Oxford. Pri izpeljavi zasnove Vesele katerem je naš plan et naša Zemlja ... ja. šole nam pomagajo Nova KBM, Telekom Slovenije in Pošta Slovenije.

4

www.mladinska.com/priprave

z

Veselošolski laboratorij – vsak mesec nov poskus!

www.veselasola.net www.mladinska.com/ucbeniki


VSEBINA

1. TRILETJE (1.–3. RAZRED) SLOVENŠČINA............................................................. 8 GOSPODINJSTVO (5. IN 6. RAZRED)................ 25 Učbeniško gradivo . ............................................... 8 Dodatna izobraževalna gradiva ................... 11 2. IN 3. TRILETJE (6.–9. RAZRED) MATEMATIKA............................................................ 12 Učbeniško gradivo............................................... 12 Dodatna izobraževalna gradiva .................. 13 SPOZNAVANJE OKOLJA........................................ 14 Učbeniško gradivo . ..............................................14 Dodatna izobraževalna gradiva .................. 15 GLASBA...................................................................... 16 Učbeniško gradivo . ............................................ 16 Dodatna izobraževalna gradiva .................. 16

2. TRILETJE (4. IN 5. RAZRED) SLOVENŠČINA.......................................................... 18 Učbeniško gradivo............................................... 18

SLOVENŠČINA......................................................... 28 Učbeniško gradivo.............................................. 28 Dodatna izobraževalna gradiva ................. 31 GEOGRAFIJA.......................................................... Učbeniško gradivo.............................................. Izbirne vsebine .................................................... Atlasi in kartografsko gradivo .......................

ZGODOVINA........................................................... 37 Učbeniško gradivo.............................................. 37 Zgodovinski atlas ............................................... 37 DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA ................................................................. 38 Učbeniško gradivo.............................................. 38

KEMIJA....................................................................... MATEMATIKA............................................................ 21 Učbeniško gradivo............................................... Učbeniško gradivo............................................... 21 Zbirke nalog............................................................ Periodni sistem....................................................... NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA .............................. 22 Učbeniško gradivo............................................... 22 GLASBA...................................................................... Učbeniško gradivo............................................... DRUŽBA..................................................................... 22 Dodatna izobraževalna gradiva ................. Učbeniško gradivo.............................................. 22 GLASBA (4. - 6. RAZRED)....................................... 23 Učbeniško gradivo............................................... 23 Dodatna izobraževalna gradiva .................. 23

34 34 35 35

39 39 39 39 40 40 41

LIKOVNA VZGOJA................................................. 42 Učbeniško gradivo.............................................. 42 Dodatna izobraževalna gradiva ................. 42

LIKOVNA VZGOJA (4. - 6. RAZRED)................... 24 Učbeniško gradivo............................................... 24 Dodatna izobraževalna gradiva .................. 24

Vsi učbeniki so potrjeni ali v postopku prvega oz. ponovnega potrjevanja na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje in bodo na voljo za uporabo v letu 2012/2013. Pri oblikovanju učbenikov smo upoštevali normative in merila Zavoda RS za šolstvo za zmanjšanje teže šolskih torbic.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

5


Najboljša revija

za moje otroštvo Zakaj Ciciban?

• Ker otrok z revijo vzljubi branje in pisanje, razvija logično mišljenje, ustvarjalnost … • Ker prinaša zabavne igre, priljubljene likovne delavnice, igrive naloge v tujih jezikih …

6+

MEDVEDKOV MEDVEDEK Tudi medvedki si včasih želijo, da bi imeli medvedka, ko spijo,

Vulc • Uredila: Katarina Virant Iršič

Edina nagrajena otroška revija

Medvedek medvedku bi šepetal: »Oh, saj ni nič, le prepih je nastal. Ne boj se teme, zatisni oči, skupaj dosanjajva konec noči!«

Napisala: Damjana Kenda Hussu •Ilustrirala:

ZLATI RED ZA ZASLUGE za uspešno delo pri vzgoji in izobraževanju otrok

Jelka Godec Schmidt • Uglasbila: Tadeja

PEČAT ERASMUS EUROMEDIA 2008 Cicibanu za slikanico V Evropi smo doma in zgoščenko Sonce in sončice po vsem svetu

da ga objamejo, če jih je strah, ko poka parket in škripa zapah.

NAGRADA REPUBLIKE SLOVENIJE na področju šolstva za leto 2007

17 16

Zanimive PRILOGE: Dve zgoščenki: decembra glasba, junija pravljice (Za 2 groša fantazije) Kartonke

Nalepke

• Stalna vzgojno-izobraževalna rubrika za igrivo pridobivanje znanja s področja kulture, naravoslovja, športa … • Brezplačni vprašalniki in ciciveselošolske diplome za vse sodelujoče — v lanskem šolskem letu jih je bilo skoraj 80.000.

080 11 08 6

www.mladinska.com/revije

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/sola

© Mladinska knjiga Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige Založbe

OGLASNO SPOROČILO

• Ker je najuglednejša otroška revija, ki izhaja že 67 let.


1. TRILETJE

MATEMATIKA

SPOZNAVANJE OKOLJA

GLASBA

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA

SLOVENŠČINA

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

7


SLOVENŠČINA

1.–3. razred

Nove izdaje temeljijo na izvirnem metodično-didaktičnem konceptu. Temeljno vodilo učnega gradiva je razvijanje otrokovih literarnih, sporazumevalnih in opismenjevalnih zmožnosti.

ISBN 978-961-01-1321-8 9789610113218 16,95 EUR

ISBN 978-961-01-0740-8 9789610107408 17,40 EUR

ISBN 978-961-01-1322-5 9789610113225 18,90 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

Dr. Vida Medved Udovič, mag. Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden

PO P

Ljubke ilustracije Jelke Reichman

BERILO 1 Kdo bo z nami šel v gozdiček? ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• učbenik

IN PETER KLEPEC JE PIL. KOMAJ JE VODO IZPIL, JE ŽE ČUTIL VELIKO MOČ V SEBI. POPADEL JE TANKO BREZO IN JO IZRUVAL S

ZVEZDICE BELE, BELE SNEŽINKE,

BIL JE VES ZAČUDEN IN SREČEN. VROČA ŽELJA SE MU JE IZPOLNILA. HOTEL SE JE ZAHVALITI ČUDEŽNI DEKLICI, A TA SE JE ŽE SPREMENILA V BEL OBLAČEK IN IZGINILA. ŠELE TEDAJ JE SPOZNAL, DA JE BILA TO GORSKA VILA.

PADAJO, PADAJO TIHO Z NEBA. BELI METULJČKI, BELE SNEŽINKE, IŠČEJO, IŠČEJO POT DO SVETA.

(ODLOMEK)

ZVEZDICE BELE ČUVAJO ZEMLJO, ČUVAJO V ZEMLJI

Kdo bo z nami šel v gozdiček? EM EN

PO P

SKRITI ZAKLAD. BELI METULJČKI JI NOSIJO SANJE,

ODOBLJ OS

SANJE IN MISEL NA ZLATO POMLAD.

BERILO 3

• • • • •

Kdo bo z nami šel v gozdiček?

BELE SNEŽINKE

KORENINAMI VRED. VILA MU JE PONUDILA DRUGO DLAN VODE. KO JO JE IZPIL, JE IZRUVAL VELIKO SMREKO. POPIL JE ŠE TRETJO DLAN VODE, TEDAJ JE ZGRABIL VELIKANSKO SKALO IN JO DVIGNIL NAD GLAVO.

BERILO 2 • učbenik

Anica Černej

Kdo je bila čudežna deklica v pravljici? Opiši, kako si jo predstavljaš. Kako se je vila zahvalila za zeleno streho? Kaj si je želel Peter Klepec? Kako je dobil moč? Kako misliš, da se je takrat počutil? Kaj je tedaj spoznal?

26

• Kdo nastopa v pesmici? Komu so podobne snežinke v pesmi? • Zamiži in si predstavljaj, kako padajo snežinke. Kaj slišiš? Pripoveduj. • Na kaj pomisliš, ko slišiš besedi »bele snežinke«? • Kaj so v pesmi beli metuljčki? • Kako si predstavljaš skriti zaklad iz pesmi? Opiši ga. • Komu beli metuljčki nosijo sanje? • Kaj še nosijo beli metuljčki? • Kako potujejo misli? Kje misliš, da je konec njihovih potovanj? • Na kaj vse bi lahko zvezdice spomnile Zemljo? Kakšne misli bi ji lahko še prinašale? Na kaj vse bi jo lahko spomnile? • Pričarajte zasnežen razred s snežinkami iz papirja.

27

• učbenik

Didaktični inštrumentarij Odlomek besedila, zapisan z velikimi tiskanimi črkami

Anja Štefan

Ilustriral Zvonko Čoh

MANDARINE Štiri črne mravljice so jedle mandarine. »Lepo dišijo,« je rekla prva. »M-hm, po soncu,« je rekla druga. »Misliš, da sonce diši?« »Tako se mi zdi.« »Potem je tudi sonce naša mandarina. Najbolj sončna, sladka, fina fina. Ampak – to naj bo naša skrivnost. Nekoč si do sonca zgradimo most in mu pridemo blizu. Takrat nam bo jasno, kako diši. Takrat nas v sončne žarke raztopi.«

Niko Grafenauer

Ilustrirala Lidija Osterc

PRAV­ LJI­ CA V srebrno kočijo zaprežen konjiček br zi čez spokojno ravan. V temno modrino ugreznjen kot ptiček pelje se Spanček – pan. Kresnice so sli, ki iz dalje hitijo s čarobnim pečatnikom sanj, v jutranji zarji, s srebrno kočijo pelje se Spanček – pan. Z železom ukaže in že se razgrne čez nebes meglen pajčolan, v siju, ki svit ga počasi utrne, pelje se Spanček – pan. K ustom pristavi svoj mavrični rog, vse sanje se stekajo vanj,

Berila ponujajo pester izbor domače in tuje otroške književnosti, tako avtorske kot ljudske. Vsa dela so opremljena z izvirnimi ilustracijami največjih slovenskih in tujih ilustratorjev, kot so Jelka Reichman, Ančka Gošnik Godec, Marlenka Stupica, Marjan Manček idr. Dolžina in zahtevnost besedil sta popolnoma usklajena in v skladu z bralnimi sposobnostmi otrok. Besedila so opremljena tudi z didaktičnimi vprašanji in se opirajo na komunikacijski model poučevanja književnosti.

med zvezde, ki nemo se zbirajo v krog, pelje se Spanček – pan.

• Si predstavljaš Spančka – pana v pe­ smi? • V kakšni kočiji se pelje?

Konjiču se podkve prešerno iskrijo in spodaj že svita se dan, po Mlečni cesti, s srebrno kočijo • Kakšno skrivnost imajo mravljice v zgodbi?

82

8

pelje se Spanček – pan.

• Kaj se zgodi, ko k ustom prisloni ma­ vrični rog? • Kateri verz se ponavlja v vsaki kitici? • Kako pričakaš Spančka, ko se pripelje k tebi?

83

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


SLOVENŠČINA Dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, mag. Tilka Jamnik, Sonja Osterman, Jožica Ciber Gruden

Dr. Vida Medved Udovič, mag. Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden, Simona Gomboc, Alenka Rot Vrhovec

SLOVENŠČINA 1

SLOVENŠČINA 2 S slikanico na rami

• delovni zvezek za jezik in književnost

ODOBLJ OS

PO P

ISBN 978-961-01-1349-2 9789610113492 15,20 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

EM EN

Dr. Vida Medved Udovič, mag. Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden

Dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, Sonja Osterman

SLOVENŠČINA 3

SLOVENŠČINA 3

S slikanico na rami

S slikanico na rami

• delovni zvezek za književnost

• delovni zvezek za jezik PO P

ODOBLJ OS

EM EN

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

ISBN 978-961-01-0594-7 9789610105947 13,90 EUR

PO P

• delovni zvezek za jezik in književnost

ISBN 978-961-01-1323-2 9789610113232 13,75 EUR

ISBN 978-961-01-1324-9 9789610113249 14,10 EUR

Prenovljeni delovni zvezki vsebujejo naloge za poustvarjalne dejavnosti, vezane na književna besedila iz beril, in naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti. Prednosti novih delovnih zvezkov: • upoštevajo otrokovo celostno dojemanje in doživljanje sveta, • razvijajo njegove sporočilne in literarne zmožnosti, • upoštevajo otrokove izkušnje v likovnem, glasbenem ter telesnem izražanju iz predšolskega obdobja, • s pomočjo igre, gibanja, glasbenih in likovnih dejavnosti navajajo otroke na učenje in razvijanje delovnih navad.

ZA UČITELJE:

Priročnik za učitelje v 1. razredu osnovne šole Uspešno delo z učbeniki in delovnimi zvezki za posamezni razred dodatno spodbujamo in nadgrajujemo s priročnikom za učitelje, ki je zasnovan po novem izvirnem konceptu in zajema vsa predmetna področja – SLOVENŠČINO, MATEMATIKO, SPOZNAVANJE OKOLJA, GLASBO. Vsebinska zasnova priročnika temelji na zbirki dejavnosti, ki jih lahko učitelji izvajajo v razredu in tako popestrijo in nadgrajujejo učni proces. Priročnik sistematično vodi učitelja skozi vse tematske enote v učnih gradivih MKZ za prvi razred. Priročnik za 1. razred je izdan v knjižni obliki, priročnika za 2. in 3. razred pa bosta objavljena na spletnih straneh MKZ. ISBN 978-961-01-0926-6 9789610109266 35,40 EUR

DODANA VREDNOST:

DVD (CD) k učbeniškim gradivom za slovenščino od 1. do 3. razreda Vsebine na DVD-ju (zvočne in video) oz. CD-ju (samo zvočne) še dodatno popestrijo pouk, učiteljem pa olajšajo priprave na šolske ure: • vsebine za književnost: - lutkovna predstava, - interpretacije književnih besedil, • vsebine za jezik: - naloge za orientacijo, slušno in vidno zaznavanje, - pravopisne vaje, - jezikovne naloge, - govorno nastopanje.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

9

1.–3. razred

S slikanico na rami


SLOVENŠČINA Dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, Simona Gomboc, Alenka Rot Vrhovec

1.–3. razred

SLOVENŠČINA ZVEZKI ZA OPISMENJEVANJE 2. DEL ISBN 978-961-01-0605-0 9789610106050 11,90 EUR

3. DEL ISBN 978-961-01-0647-0 9789610106470 11,90 EUR

Učbeniške komplete za slovenščino v 1. triletju dopolnjujejo zvezki za opismenjevanje S slikanico na rami v treh delih: • Zvezek za opismenjevanje, 1. del (celostna predopismenjevalna priprava otrok z raznovrstnimi in številnimi grafomotoričnimi vajami, z nalogami za orientacijo, slušno in vidno zaznavo ter vajami za zlogovanje in glaskovanje; vse naloge so smiselno povezane oz. opozarjajo na uporabo stavnice; za dodatno popestritev pouka in za motivacijo otrok za delo z zvezkom so priložene tudi nalepke);

ODOBLJ OS

EM EN

1. DEL ISBN 978-961-01-0595-4 9789610105954 11,90 EUR

PO P

S slikanico na rami

Zvezki za opismenjevanje dajejo otrokom še vedno priložnost za igro, gibanje ter likovno dejavnost in omogočajo navajanje na učenje, pozornost in storilnost.

• Zvezek za opismenjevanje, 2. del (grafomotorične vaje, naloge za orientacijo, slušno in vidno zaznavo, vaje za zlogovanje in glaskovanje; velike tiskane črke); • Zvezek za opismenjevanje, 3. del (male tiskane in pisane črke). Ker je po novem UN začetek opismenjevanja prestavljen v 1. razred, predlagamo uporabo Zvezka za opismenjevanje 1. del učencem s slabše razvito grafomotoriko in slušno zaznavo glasov. Sicer lahko v 1. razredu začnete uporabljati Zvezek za opismenjevanje, 2. del.

• Zvezki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, z izbranimi nalogami pa imajo otroci tudi možnost individualnega napredovanja. • Vsebujejo številne in raznovrstne vaje za pripravo na opismenjevanje s premišljenim izborom grafomotoričnih vaj, ki jih otrokom še posebej približajo privlačne ilustracije priznanih slovenskih ilustratorjev, med njimi tudi Jelke Reichman.

Uspešno delo z zvezki za opismenjevanje S slikanico na rami, 1., 2. in 3. del, je dodatno spodbujeno in nadgrajeno s priročnikom za učitelje, ki je skupaj z dnevnimi pripravami objavljen na spletnih straneh MKZ (www.mladinska.com/priprave).

Marie-Helene Place

100 dejavnosti za učenje branja in pisanja po metodi Marie Montessori

ISBN 978-961-01-1750-6 9789610117506 22,95 EUR

10

Pedagogika po metodi Marie Montessori je v svetu prisotna že celo stoletje, zadnje čase pa je vse bolj priljubljena tudi v Sloveniji, kjer strokovnjaki ugotavljajo, da je porajajočo se pismenost v predšolskem obdobju treba sistematično razvijati, saj je njen nadaljnji vpliv na razvoj pismenosti nenadomestljiv. Knjiga na poljuden in pregleden način posreduje nasvete, kako otroke s preprostimi metodami voditi skozi obdobje predopismenjevanja. Poglavja so razdeljena na posamezna področja, opremljena tudi z motivacijskimi fotografijami, na koncu so dodani primeri gradiv za delo z otroki.

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Viljenka Jalovec

SLOVENŠČINA + MATEMATIKA + SPOZNAVANJE OKOLJA

STAVNICA

DVD

NA ŽIRAFINEM HRBTU Didaktične igre v prvem triletju osnovne šole

9788611176826 16,90 EUR

CD-ROM

9788611168845 19,90 EUR

Glej str. 13.

SLOVENŠČINA + MATEMATIKA + SPOZNAVANJE OKOLJA + GLASBA + LIKOVNA VZGOJA

3831022431667 (dinozaver) 2,40 EUR 3831022455762 (hipo) 1,90 EUR ISBN 978-961-01-0733-0 (1.del) 9789610107330 9,90 EUR

ISBN 978-961-01-0734-7 (2. del) 9789610107347 9,90 EUR

Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Sandra Mršnik, Alenka Mirtič Dolenc, mag. Majda Jurkovič

VIJA VAJA V ŠOLI SE DOGAJA 1 VIJA VAJA IGRA NAS RAZVAJA 2 Zbirka medpredmetnih nalog za prvo triletje

3831022455779 (želva) 1,90 EUR

PIŠEM ČRKE

Zvezki za prvo zapisovanje črk So črke rahlo vegaste? Nagnjene na stran? So male in velike tam, kjer se to ne sme? Zvezek za opismenjevanje je lahko šolarju v pomoč, da se bo lažje in hitreje naučil zapisovati črke. Na voljo so vam tri različice zvezkov z različnimi črtami glede na potrebe pri določenem opismenjevanju (velike in male tiskane/pisane črke).

Slikovno bogata in vsebinsko raznolika zbirka prinaša aktivne naloge za vsakega posameznika v obliki igrarij. Kratkočasne vsebine ponujajo znanja iz umetnosti, literature, naravoslovja in posameznika usmerjajo v razvijanje ročnih spretnosti in drugih veščin, omogočajo pa tudi razvijanje opazovalnih spretnosti.

PIŠEM ABECEDO Zvezek za učenje in prepoznavanje črk z nalogami Z uporabo zvezka Pišem abecedo se bodo otroci naučili: ISBN 978-961-01-0646-3 9789610106463 8,90 EUR

• •

prepoznavati glasove v besedah; prepoznavati, razlikovati in zapisovati črke.

Priložene so tudi nalepke za igrivejše reševanje nalog.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

11

1.–3. razred

Stavnica vsebuje kartončke s slikami in črkami ter 250 slikovnih predlog, ki omogočajo igrivo individualno opismenjevanje.

Dr. Vida Manfreda Kolar, dr. Nataša Potočnik


MATEMATIKA

ODOBLJ OS

EM EN

PRVA MATEMATIKA

PO P

Dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

• učbenik

1.–3. razred

• delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik za učitelje (glej stran 7) UČBENIŠKI KOMPLET S ŠTEVILI IN RAČUNANJEM DO 20 ISBN 978-961-01-0578-7 (UČB) 9789610105787 13,90 EUR

ISBN 978-961-01-0839-9 (DZ, 1. del) ISBN 978-961-01-0926-6 9789610108399 (PRI) 11,40 EUR 9789610109266 35,40 EUR ISBN 978-961-01-0862-7 (DZ, 2. del) 9789610108627 11,40 EUR

Učbenik Prva matematika je pripravljen po posodobljenem učnem načrtu in potrjen s strani Strokovnega sveta RS.

Novost je učbenik Interaktivna prva matematika, ki ponuja učiteljem in učencem nadgradnjo osnovnega pouka. Največja vrednost e-učbenika je ta, da so učenci ob učiteljevi razlagi aktivni in dodatno motivirani za usvajanje matematičnega znanja.

Dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

DRUGA MATEMATIKA

ISBN 978-961-01-2135-0 (DZ 1. del) 9789610121350 11,40 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• samostojni delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik za učitelje na spletu

ISBN 978-961-01-2136-7 (DZ 2. del) 9789610121367 11,40 EUR

Dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

MATEMATIKA 3 • učbenik • delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik za učitelje Prijazna žirafa učence vodi in spremlja skozi učbenik.

ISBN 86-11-17504-2 (UČB) 9788611175041 14,90 EUR

ISBN 86-11-17514-X (DZ 1. In 2. del) 9788611175140 15,90 EUR

ISBN 978-86-11-17506-5 (PRI) 9788611175065 15,25 EUR

Z učbeniki in delovnimi zvezki za matematiko učenci spoznavajo osnove matematike in z reševanjem nalog ter z iskanjem vzorcev razvijajo logično mišljenje, z uspešnim reševanjem matematičnih nalog pa krepijo svojo samozavest in izgubljajo strah pred matematiko. Prednosti: • otroci z igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni odvisno od posebnega daru, temveč predvsem od njihovega dela.

12

www.mladinska.com/priprave

Ilustracije ponazarjajo prizore iz otrokovega življenja.


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA E-GRADIVO ZA 1. RAZRED

Mag. Majda Jurkovič, dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

INTERAKTIVNA PRVA MATEMATIKA

CD ISBN 978-961-01-1736-0 9789610117360 120,00 EUR

Najlažje se je učiti z igro, še toliko bolj, če pri tem učenec aktivno spremlja podajanje učne vsebine prek e-gradiva, ki omogoča razne animacije za dodatno motiviranje pri usvajanju matematičnega znanja. Otrok lahko s pomočjo e-gradiva aktivno sodeluje pri učiteljevem podajanju snovi … in zabavno učenje se lahko začne. Sodobni tehnološki dosežki moderne dobe stopajo tudi v svet izobraževanja in prispevajo k temu, da so šole danes že zelo dobro opremljene z računalniki in z drugimi tovrstnimi pripomočki, kot so na primer interaktivne table. Slednje prinaša na tržišče povpraševanje po e-učnih gradivih, kar predvidevajo tudi novi učni načrti. Tako so e-učna gradiva temelj kvalitetnega osnovnega in dopolnilnega izobraževanja, hkrati pa priročno gradivo za učitelje pri izvedbi pouka, ki jim poenostavi priprave in popestri pouk, obenem pa omogoča številne medpredmetne povezave, ki posamezne vsebine umestijo v širši kontekst drugih predmetov.

PIŠEM ŠTEVILA Zvezek za učenje pravilnega zapisovanja števil Pisanje števil je lahko na začetku težavno. Svinčnik jo tako rad ubere v napačno smer … V zvezku Pišem števila otroci že na prvih straneh najdejo števila od 1 do 10, opremljena s puščicami zapisa. V pomoč pri pisanju je tudi mreža v dveh velikostih.

3831022441048 2,40 EUR

SLOVENŠČINA + MATEMATIKA + SPOZNAVANJE OKOLJA Dr. Vida Manfreda Kolar, dr. Nataša Potočnik DVD

NA ŽIRAFINEM HRBTU Didaktične igre v prvem triletju osnovne šole CD-ROM

9788611176826 16,90 EUR

Najlažje se je učiti z igro – še toliko bolj, če smo pri tem v družbi prikupne žirafe. Otrok najprej izbere temo (hišni ljubljenčki, okrašena smrečica, popravljamo igrače, Muca copatarica), nato še predmet (matematika, slovenščina, spoznavanje okolja) – in zabavno učenje se lahko prične.

VIJA VAJA V ŠOLI SE DOGAJA 1 VIJA VAJA V ŠOLI SE DOGAJA 2 Zbirka medpredmetnih nalog za prvo triletje. Glej str. 11. ISBN 978-961-01-0733-0 (1.del) 9789610107330 9,90 EUR

ISBN 978-961-01-0734-7 (2. del) 9789610107347 9,90 EUR

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

13

1.–3. razred

E-učbenik za matematiko v 1. razredu OŠ


SPOZNAVANJE OKOLJA Mag. Irena Hergan, Teja Kovač, mag. Metoda Kolar, Alenka Rot Vrhovec

ISBN 978-961-01-0804-7 (UČB) 9789610108047 14,90 EUR

ISBN 978-961-01-0597-8 (DZ 1. del) 9789610105978 8,40 EUR

ISBN 978-961-01-0596-1 (DZ 2. del) 9789610105961 8,40 EUR

PO P

• učbenik • delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik za učitelje (glej str. 9) • priročnik dejavnosti (objavljeno na spletu) ODOBLJ OS

EM EN

Mag. Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec, mag. Metoda Kolar, mag. Claudio Battelli

DOTIK OKOLJA 2

ISBN 978-961-01-0805-4 (UČB) 9789610108054 14,90 EUR

ISBN978-961-01-0598-5(DZ 1. del) 9789610105985 8,40 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• učbenik • delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik dejavnosti (objavljeno na spletu)

ISBN 978-961-01-0599-2 (DZ 2. del) 9789610105992 8,40 EUR

Mag. Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec, dr. Iztok Devetak, mag. Metoda Kolar

DOTIK OKOLJA 3 • učbenik • delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik dejavnosti (objavljeno na spletu)

ISBN 978-961-01-1625-7 (UČB) 9789610116257 14,90 EUR

ISBN978-961-01-0600-5(DZ 1. del) 9789610106005 8,40 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

1.–3. razred

DOTIK OKOLJA 1

ISBN 978-961-01-0601-2 (DZ 2. del) 9789610106012 8,40 EUR

Prednosti prenovljenih učbenikov in delovnih zvezkov za predmet spoznavanje okolja Dotik okolja 1, 2 in 3: • prenovljene vsebine s področja naravoslovja in družboslovja, • nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu, • raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje, • bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave, • vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega, • nabor delavnic in enostavnih poskusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu, • priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno učenje.

14

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


SPOZNAVANJE OKOLJA Prenovljeni učbeniški komplet za spoznavanje okolja v prvem triletju učiteljem in učencem ponuja kakovostna, sodobna in nazorna gradiva, ki omogočajo aktivno udeležbo učencev v učnem procesu.

Velika količina dežja lahko povzroči poplave.

V gorah lahko v kratkem času zapade veliko novega snega. Obstaja velika nevar­ nost snežnih plazov. Zato moramo biti v girah vedno previdni. Upoštevati moramo opozorila vremenoslovcev.

Suša se pojavi takrat, kadar je premalo padavin. Suša ponavadi uniči pridelek na poljih.

Če dež zamrzne nastane žled. Zaradi žleda so ceste poledenele in nevarne, drevje se lomi, električni daljnovodi se poškodujejo.

Poleti lahko v nevihtnih oblakih nasta­ ne toča. Toča lahko uniči strehe, avto­ mobile in pridelek na poljih.

Jeseni in zgodaj spomladi, ko se ponoči ohladi pod 0° C, rosa zmrzne. Nastane slana, ki poškoduje rastline in pridelke na polju.

NALOGA NA STRANI 31

NALOGA NA STRANI 16, 17

NALOGA NA STRANI 42, 43

NALOGA NA STRANI 22, 23

NALOGA NA STRANI 38

NALOGA NA STRANI 39

1.–3. razred

Slikovno gradivo za pridobivanje realne predstave o naravi, živalih, naravnih pojavih

NALOGA NA STRANI 28, 29

Didaktične nalepke za reševanje nalog

35

Nazorno ilustrativno ali slikovno gradivo za lažje razumevanje snovi

OPAZOVALNI LIST 1

NA©A ©OLA ZAPRI O»I IN SE NE PREMIKAJ. POSLU©AJ, KAJ DELAJO DRUGI. KAJ SI SLI©AL?

Učni listi za terensko delo

KAJ SI ©E SLI©AL? 48

OBJAVLJENO NA SPLETU

Mag. Irena Hergan, Teja Kovač, dr. Iztok Devetak, mag. Claudio Batelli, Metoda Kolar

PRIROČNIK DEJAVNOSTI 1 IN 2

Pasica s poudarki za razširjanje in poglabljanje znanja

• priročnik dejavnosti za učitelje Priročnika dejavnosti za prvi in drugi razred ponujata učiteljem nabor številnih inovativnih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo pri pouku spoznavanja okolja in tako vključijo v proces učenja tudi učence. Dejavnosti so prilagojene različnim letnim časom, stopnji znanja učencev in upoštevajo možnost dostopa do različnih pripomočkov. Z uporabo dejavnosti bodo učitelji popestrili pouk, učenci pa bodo usvajali snov na konkretnih primerih in z izkustvenim učenjem.

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA

DVD 9788611176826 16,90 EUR

NA ŽIRAFINEM HRBTU Glej str. 13.

VIJA VAJA 1, 2 Glej str. 11. ISBN 978-961-01-0733-0 (1.del) 9789610107330 9,90 EUR ISBN 978-961-01-0734-7 (2. del) 9789610107347 9,90 EUR

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

15


ODOBLJ OS

EM EN

Dr. Albinca Pesek

PO P

GLASBA

GLASBA 1

• učbenik • delovni učbenik z zgoščenko • priročnik za učitelje za 1. razred (glej str. 7)

GLASBA 2

PO P

ISBN 978-961-01-0797-2 (UČB) ISBN 978-86-11-15632-3 (DU) ISBN 978-961-01-0926-6 (PRI) 9789610107972 3831022405408 9789610109266 17,40 EUR 17,90 EUR 35,40 EUR

Z igro v glasbeni svet

ODOBLJ OS

EM EN

• učbenik • delovni zvezek z zgoščenko

Zvočni živžav

ODOBLJ OS

EM EN

GLASBA 3

PO P

1.–3. razred

Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo

• učbenik • delovni zvezek z zgoščenko ISBN 978-961-01-0798-9 (UČB) 9789610107989 17,40 EUR

ISBN 86-11-15916-0 (DZ) 3831022419542 18,90 EUR

ISBN 978-961-01-0799-6 (UČB) 9789610107996 17,40 EUR

ISBN 86-11-16119-8 (DZ) 3831022426236 18,90 EUR

Učbeniki in delovni zvezki s fonogrami za glasbo v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole prinašajo svežino v glasbeni svet šolarjev in na igriv način usmerjajo otroke v glasbene dejavnosti: z izbranimi vsebinami popestrijo petje, poslušanje, igro na glasbila in ples; spodbujajo glasbeno ustvarjalnost otrok in jo podkrepijo še z ilustracijami glasbenih mišk, muckov in kužkov. Otrokom pomagajo spoznavati glasbeno besedišče in ponujajo pester izbor zvočnih posnetkov na zgoščenki. Priročniki temeljijo na didaktičnem instrumentariju sodobne šole in omogočajo učitelju uporabo raznovrstnih načinov dela.

Zvočni primeri za poslušanje glasbe

Glasbene dejavnosti Izbor pesmic za petje v razredu

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA NOTKA

ISMN 979-0-709008-14-8 3831022458909 2,40 EUR

16

www.mladinska.com/priprave

Notka je začetni notni zvezek za male glasbene nadobudneže, ki vadijo glasbene zapise z različnimi notnimi vrednostmi – najprej v širših in nato v navadnih presledkih posameznega črtovja. Na notranjih straneh platnic so drobci glasbene teorije, v sredini lahko poiščejo svojo najljubšo pesmico, s pomočjo klaviature na zadnji strani pa lahko izbrano pesmico poskusijo zaigrati na inštrumentu s tipkami.

www.mladinska.com/ucbeniki


2. TRILETJE

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

DRUŽBA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

GLASBA

LIKOVNA VZGOJA

zgoščenka

zgoščenka

zgoščenka

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

17

4.–6. razred

GOSPODINJSTVO


SLOVENŠČINA

Razširi roke

ODOBLJ OS

EM EN

BERILO 4

PO P

Dr. Igor Saksida, dr. Metka Kordigel, mag. Mojca Honzak, Berta Golob

• učbenik

4.–5. razred

Izvrstne ilustracije slovenskih umetnikov

Bina Štampe Žmavc

Ure kralja Mina To zgodba je o kralju Minu, davnih kraljev slavnem sinu, ki ga ni zmagal meč poraz, dokler ni z žezlom dregnil v čas. Kralju se je pomračilo čelo. »Čas, čas!« je nekam obupano zamrmral. »Ko smo že ravno pri času … Kaj vidiš, Urarček, ko me pogledaš?« »Vas, veličanstvo!« je z nasmehom odgovoril Urarček. »Mene!« se je posmehnil kralj. »To vem tudi sam. A kaj vidiš … na meni …?« je z nelagodjem dodal. »Vidim vaše kraljevsko spalno oblačilo, veličanstvo!« Kralj je postajal nestrpen: »Ne, ne! Sprašujem, kaj vidiš … recimo na moji bradi?!« »Vidim vaše kraljevske kocine, veličanstvo!« »In kakšne barve so te kraljevske kocine?« »Veliko je črnih …, precej sivih … in nekaj belih je vmes,« se je nasmehnil Urarček. Kralj je prizadeto omahnil na posteljo, se pocukal za brado in s tresočim glasom zamomljal: »Sivih … Belih … Torej je res!« »Seveda je res, veličanstvo! Jaz nikoli ne lažem!« »Tudi moja brada ne laže …« je prizadeto prikimal kralj. »In brada mi govori, da se staram, staram …« Stopil je k oknu, razgrnil zavese in globoko vdihnil poživljajoči nočni zrak, ves prežet z majskimi vonjavami. »Jutri imam rojstni dan, jaz pa sanjam o podivjanih urah! Kakšna mila majska noč!« je s polnimi pljuči okušal vonljiv zrak, ki ga je blag vetrc zanašal v sobo. »Mmm, vse cveti, Urarček! Le moja brada sivi!«

“Nam še veliko manjka da bi bili ful kul odštekani,ali z eno besedo: krasniodrasli.”

Začetek tematskega poglavja

Razlaga neznanih besed

»Vsi se staramo, veličanstvo. Čas samo čas jé!« je tiho dejal Urarček. A kralja je znova popadla jeza. »Ampak jaz se nočem starati! Kralji smo večni, moramo biti večni!« Skočil je pokonci in udaril po zvoncih budilke, da so oglušujoče zazveneli. »Ure so krive! Vsega so krive ure! Prehitro tečejo. Prehitro žro čas!« Odlomek

kocina: trša dlaka pri človeku prizadeto: boleče, žalostno zamomljati: nerazločno, bolj tiho reči, povedati mila (majska noč): prijetna, ljubka

Narisala: Alenka Sottler

ISBN 978-861-01-0832-0 (berilo) 9789610108320 17,90 EUR

Novo Berilo 4, Razširi roke, učencem ponuja: • spodbudno in ustvarjalno motivacijo za njihovo zanimanje ter želje po spoznavanju lastnega okolja in čustvenega sveta; • urjenje govorne spretnosti; • nova besedila, ki so blizu sodobni doraščajoči in na svoj način že kritični osebi; • dejavno vključevanje v dojemanje besedilnega gradiva in oblikovanje lastnega sprejemanja njegovih sporočil ter vrednotenje njegovega jezikovnega izraza.

• Kdo se pogovarja? Kje se pogovarjata in kdaj? Kaj je skrbelo kralja? • »Ampak jaz se nočem starati! Kralji smo večni, moramo ostati večni!« je rekel kralj. In potem se je spomnil, da so vsega krive ure.

• Napiši nadaljevanje In potem … • Pri tem upoštevaj, da gre za pravljico. V prav­ ljici je mogoče vse, saj v njej nastopajo tudi … • Prosite učitelja/učiteljico, naj vam Ure kralja Mina prebere do konca.

• Premisli, kaj je ukrenil.

108

109

Odlomek besedila

Poustvarjalna vprašanja

Dr. Igor Saksida, dr. Metka Kordigel, Berta Golob PO P

Na krilih besed

EM EN

ODOBLJ BERILO 5 OS

• učbenik

• Pa se zgodi, da pridemo do stare, samotne hiše. Kdo živi v njej? • Srečamo koga, ki je potrt. Kaj bi mu rekli? • Sprehod naše prijateljske druščine se nadaljuje. Pridemo do bronastega vojaka ...

Kaj imaš, so vprašali otroci, na prsih, bronasti vojak? Rano, je rekel bronasti vojak.

Spet smo v kepah svetlobe. Seveda, saj nas spremljajo mehke snežinkaste pesniške race. Skupaj z njimi gremo v svet prijateljstva in ustvarjalnosti. Vprašamo se, kako napišemo pesem in kje pesem prebiva.

Kaj imaš, so vprašali otroci, na čelu, bronasti vojak? Dež, je rekel bronasti vojak. Kaj imaš, so vprašali otroci, v očeh, bronasti vojak? Temo, je rekel bronasti vojak.

Narisal: Damijan Stepančič

Kaj imaš, so vprašali otroci, v ustih, bronasti vojak? Zemljo, je rekel bronasti vojak.

• Kdo se pogovarja z bronastim vojakom? Zakaj ima bronasti vojak na prsih rano, v ustih pa zemljo?

prišla do gozdne poseke ... Zgodbo govorno oblikujte v razredu tako, da vsak doda po en stavek.

• Kdo je bronasti vojak? Kje stojijo bronasti vojaki? Ilustriraj pesem, posebej bodi pozoren/-rna na izbor barv.

• Primerjaj pesmi Bronasti vojak in Vojaška. Kakšno razpoloženje zbudi v tebi prva in kakšno druga pesem?

• Bronastemu vojaku pripiši čim več lastnosti. Bronasti vojak je sam...

• Napiši pesem z naslovom Kako ti je ime, bronasti vojak.

• Pripoveduj: Tistega dne, je rekel bronasti vojak, je naša četa v zgodnjem večeru

56

V tem delu so pred nami privlačne pesmi, zgodbe in igre o samih svetlih stvareh, zato lahko veselo zakličemo: Ves svet je magnet!

57

146

18

www.mladinska.com/priprave

VES SVET JE MAGNET Milan Dekleva

Mehke snežinkaste pesniške race Mehke snežinkaste pesniške race rade si šminkajo mavrične kljune, v mislih si čarajo tople igluje, mufe in šale in slastne pogače.

Pod perutnicami hranijo sonce: kepe svetlobe, neznane otoke, sinje nebo, ki letenje varuje, hece otrok in smejalne palače.

Narisal: Damijan Stepančič

• Včasih, ko nam je dovolj vsakodnevnega vrveža, gremo s kom na sprehod. S prijateljico, prijateljem ali kar v skupini. Taki dolgi sprehodi so čudoviti, a ne.

Bronasti vojak

Narisal: Damijan Stepančič

Mariborski pesnik in pisatelj France Forstnerič je o svojih pesmih zapisal: »Otrok je resen bralec in zna dojemati tudi resnobno, celo žalostno pesem, če je lepa.« V berilu najdeš še eno njegovo pesem, ki je povsem drugačna od Bronastega vojaka. Nora pesem se zvija med vrsticami, se zaletava v ljudi, kaže jezik ... Take so Forstneričeve pesmi: žalostne in razposajene, resnobne in norčave. Preberi njegovo zbirko Bela murva, če ne verjameš.

Foto: Robert Balen

ISBN 978-86-11-16461-8 (berilo) 9788611164618 17,90 EUR

Berilo je zasnovano kot zbirka leposlovnih besedil, ki učencu odpira pot do spoznavanja sveta in samega sebe. Učence spodbuja k samostojnemu branju, za lažje razumevanje in delo v razredu je dodan didaktični inštrumentarij. Berilo je razdeljeno na štiri tematske razdelke, ki jih popestrijo zanimive ilustracije, reprodukcije naslovnic in fotografije avtorjev.

147

www.mladinska.com/ucbeniki


SLOVENŠČINA Dr. Nataša Potočnik, Sonja Osterman

SLOVENŠČINA 4

ISBN 978-961-01-1320-1 (2. del) 9789610113201 10,90 EUR

ISBN 978-961-01-0806-1 (1. del) 9789610108061 10,90 EUR

ISBN 978-961-01-0807-8 (UČB) 9789610108078 13,90 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• učbenik • samostojni delovni zvezek (v dveh delih) • CD za poslušanje

Tomaž Petek, Sonja Osterman

ISBN 978-961-01-2137-4 (DZ, 1. del) 9789610121374 10,90 EUR

ISBN 978-961-01-2138-1 (DZ, 2. del) 9789610121381 10,90 EUR

Luka in Tim sta se po popoldanskem čofotanju v vodi sporekla. Preberi, kaj sta govorila.

DAJ mi veslo!

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• samostojni delovni zvezek (v dveh delih) • CD za poslušanje

veslo Ni tvoJe!

Ne DAm ti veslA! veslo Je moJe!

PRAVOPISNI OPOMNIK Trdilne povedi po navadi zanikamo z besedo NE, včasih tudi z besedo NI: delam – ne delam, je delal – ni delal. Vedno ju pišemo LOČENO od naslednje besede. Še enkrat preberi zadnji par povedi na strani 12. Beseda NI je napisana a) skupaj z naslednjo besedo. b) ločeno od nasledje besede. Podčrtaj pravilno trditev. Kadar zanikamo besede sem, hočem, imam, besedi NE in NI združimo skupaj z naslednjo besedo: sem – nisem hočem – nočem imam – nimam Zanikaj naslednje povedi in jih prepiši. Petra je bolna.

Daj mi veslo!

Ne dam ti vesla!

Veslo je moje!

Veslo ni tvoje!

Leži v postelji z visoko temperaturo.

Zatožil te bom očetu!

Ne boš me zatožil očetu!

Vzel ti bom masko!

Ne boš mi vzel maske!

Skril ti bom plavutke!

Ne boš mi skril plavutk!

Povedal bom bratu.

Ne boš povedal bratu!

Sam grem v vodo!

Ne greš sam v vodo!

Lovil bom ribe!

Ne boš lovil rib!

Skregan sem s tabo!

Nisi skregan z mano!

JEZIKOVNI KOTIČEK Tim TRDI, da je veslo njegovo. Luka to ZANIKA. Timove povedi so TRDILNE, Lukove pa NIKALNE.

Domišljen in izviren koncept sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja. Tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju, razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO pa so učencem v pomoč pri pridobivanju znanja in doseganju izobraževalnih ciljev. Naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje, velik poudarek pa je namenjen tvorjenju besedil. Samostojni delovni zvezki so usklajeni s poglavji v učbenikih in omogočajo sprotno zapisovanje ter reševanje nalog in več nalog za utrjevanje ter usvajanje znanja.

Mama ji meri temperaturo. Oče kuha zdravilni čaj z medom.

Sestra ji bo prebrala zanimivo knjigo.

Sošolka ji je prinesla zvezke. S katero besedo je Luka največkrat zanikal Timove trditve?

Zvečer se Petra že bolje počuti. Naslednji dan bo šla v šolo.

V drugi povedi je še ena beseda za zanikanje. Poišči jo.

PROSNJA

Čez nekaj dni bo šla lahko že na plavalni tečaj.

OČI, KUPI MI SLADOLED.

Novost in prednost učbeniškega kompleta je, da lahko delovna zvezka učenci uporabljajo kot samostojno učno gradivo, saj imata ob vsakem tematskem poglavju strnjeno in pregledno podano snov jezikovnega pouka.

Kadar želimo, da nekdo nekaj naredi, ga za to PROSIMO. 13 PROŠNJO po navadi izrečemo z besedo PROSIM. Vljudno pa je tudi drugače: Ali lahko …?

Preberi povedi.

12

PROSIM, POSODI MI ZELENO BARVICO.

Odgovori. Kaj želijo osebe na sličicah?

Kdo je svojo prošnjo izrekel vljudno?

Ali so vse povedi prošnje? Kako meniš, da bo ravnal oče na prvi sličici?

MI LAHKO POMAGAŠ ČEZ CESTO?

PROSIM, ČE POMIJEŠ POSODO.

Kako bi deček lahko prosil očeta za sladoled?

S katero besedo sta učenka in oče na zadnji sličici izrazila svoji prošnji?

Ali meniš, da je tudi poved starejše gospe prošnja? Pojasni svoj odgovor.

34

35

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

19

4.–5. razred

SLOVENŠČINA 5


MATEMATIKA

IzPILjeno dober Zakaj Pil? • Ker ga ustvarjajo izkušeni strokovnjaki, priznani ilustratorji in fotografi.

• Ker z ustvarjalnimi delavnicami in natečaji spodbuja mlade k ustvarjalnosti.

PRILOGE v vsaki številki:

52

SVETU

52

Cecco Ilustracija: Matej De Besedilo: Urška Kaloper ck, arhiv MKZ Slikovno gradivo: Shuttersto

53

Machu Picchu

OGLASNO SPOROČILO

• Ker ponuja veliko različnih vsebin in spregovori tudi o problemih, povezanih z odraščanjem, šolo ter svetom okrog nas in je tudi odličen vir gradiva za razredne ure.

• barvni posterji

IZMENJUJENJUJ ZBIRAJ IN IZM UJ J IN ZBIRAZBI RAJ IN IZMENJ

dnikov? na kartici zvez Koga si želiš www.pil.si! Glasuj na

h

Willow Smit

Sara Isakovič

• kartice zvezdnikov po Sloveniji spomnili tega, so starši se bodo še li kasete in Pred nekaj leti, vaši glasbo in prodaja st ulicah so igrali svojo a (njena glavna značilno hodili Indijanci. Na pobočja Machu Picchuj Machu Picchu cedeje z glasbo izpod iz Peruja, kjer leži ve, ali so res bili vsi kih ulicah se jim so bile piščali). Kdo gostovanje po slovens ampak – ču) la tudi prodaja pisanih (izgovori mačupi . Mimogrede je poskoči kul. zelo splačalo no postala je ki nedvom je krame, in druge »inkovske« »indijanskih« torb

• posebna izobraževalna priloga (tudi na: www.veselasola.net)

ljudstvo

Sončno , Peru je tretja največja Najbolj poznana civilizacija južnoameriška država, ki je živela v Peruju vse Bolivije, pred soseda Čila, Brazilije, do prihoda Špancev . Če je Ekvadorja in Kolumbije približno petsto leti, nagneš območju gledaš v zemljevid in z vzorci inkovska. Bivala je na se ti informacije prenašali , glavo malo v desno, Kolumbije tkalci, današnjih v tekstilu (bili so odlični bo njegova oblika zazdela zidarji). Ekvadorja, Čila, Bolivije, no, pa tudi arhitekti in Peruja. podobna mački, ki se vrvicami Argentine in seveda Števila so »pisali« z je preteguje. Njihov prvi vladar – živel – tod že z vozli v različnih barvah.pa leti Prvi prebivalci so bili pred kakšnimi osemsto leti. denarja niso imeli, so tisoč Tudi deset naj ki kot več Qhapaq, pred katerih je bil Manqu ob obalah imeli dobre ceste, po v so Bili so odlični lovci – a bi bil sin sonca. Pravzapra pomembn lame, pa prenašali so oče so lovili ribe, v gorah Inki verjeli, da je sonce prašičke, sporočila. Znali so operirati, (bogu alpake in celo morske krompir vseh njihovih vladarjev privoščili za poznali so vodovod, ki so si jih z veseljem je bilo ime Inti). je ostal ustalili in se sonca pa so zamrzovali, da kosilo. Sčasoma so se niso poznali pisave, . Starodavne Inki dlje užiten. lotili tudi kmetijstva pa, da so si ugibajo razvite. civilizacije so bile precej

Dejan Zavec

POREZAVA

Mesečnik s posluhom KSON , SEBASTIAN VETTEL , KELLY CLAR N & KRISTEN STEWART, RIHANNA POSTERJI: ROBERT PATTINSO

R polniha žaivnljenn a ja

www.mladinska.com/revije 3,69 € v prosti prodaji / 3,16 € za individualne naročnike / 2,95 € za naročnike v šoli

#03

MESEČNIK S POSLUHOM >> letnik 64/11. 11. 2011

Na premiero Jutranje zarje

»Surovi«

Lil Wayne za najstnike

Jesenski trendi ličenja

Kako na zmenek? Uresniči svoje sanje

anju O reciklir

080 11 08 20

Zakaj Plus? • Ker je po meri najstnikov – zabaven in obenem zanimiv in poučen. • Ker bralcem ne ponuja le »tračev«, pač pa tudi tehtnejše vsebine (o svetu in ljudeh, pojavih v družbi, kulturi, znanosti …). • Ker spregovori tudi o zahtevnejših temah, povezanih z odraščanjem, šolo in svetom okrog nas, zato je odličen vir gradiva za razredne ure. Šolski primer

PRILOGE v vsaki številki: • barvni posterji • posebna izobraževalna priloga (tudi na: www.veselasola.net)

------------------------------Besedilo: Irena Duša Ilustracija: Izar Lunaček -------------------------------

Metode samostojnega učenja

Ena reč je jasna kot beli dan: da najpomemb je učenje vaša glavna šolstvo, če nejša naloga. To vejo vaši , prva, osnovna to vejo Koliko in kajsmo čisto iskreni, to veste starši, i, to ve ministin vi, pa čepraučitelj er za je za vas, kerse boste v prihodnjih letihtudi v včasih to dobro naučili, je pome skrivate. si želite, ali je od tega odvisno, ali boste mbno za vse. Pomem dobro bo komandirala gospodarji. vam cela četa arogaživeli, ali boste lahko delali,bno Pomem ntneže kar vašim. Pomembno bno je za vaše učitelj e, ker ravnateljiv, ali pa boste sami svoji je za prihodnost poskrbijo za svoje njihov vaših staršev, ker uspeh roditelje, ko ti enkrat vaš učni uspeh pome učeni otroci lažjemerijo z in bolje mben zanje tudi ostarijo. Da ne govori mulca na ulici prav mo o tem, kako v sedanjosti, ker je pravzaprav za celo vsi sosedi zavidajo. staršem najbo lj brihtne državo, ker je odvisnIn pomembno je za minist bo vodila čez ra za šolstvoga a od tega, kako dvajset let. Učiti in pame se morat tna e, gener ni druge. Domovina 36 plus acija računa na vas. jo

www.mladinska.com/revije

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki

© Mladinska knjiga Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige Založbe

9+

ikov kartice zvezdn


MATEMATIKA Dr. Vlasta Kokol Voljč, Mateja Dover Emršič Mladen Kopasič, Tatjana Robida – soavtorja delovnega zvezka

MATEMATIKA 4 • učbenik • delovni zvezek (v dveh delih)

ISBN 978-961-01-0380-6 (UČB) 9789610103806 16,90 EUR

ISBN 978-961-01-0752-1 (DZ 1. del) 9789610107521 12,40 EUR

ISBN 978-961-01-0859-2 (DZ 2.del) 9789610108597 12,40 EUR

Dr. Vlasta Kokol Voljč – avtorica učbenika Mladen Kopasič, Tatjana Robida – avtorja delovnega zvezka

4.–5. razred

MATEMATIKA 5 • učbenik • delovni zvezek (v dveh delih)

ISBN 978-961-01-0383-7 (UČB) 9789610103837 16,40 EUR

Nazorne in natančne računalniške ilustracije

ISBN 978-961-01-0750-7 (DZ 1. del) 9789610107507 12,90 EUR

ISBN 978-961-01-0860-3 (DZ 2.del) 9789610108603 12,90 EUR

Nazorna predstavitev postopka reševanja besedilnih nalog

Ikona za reševanje nalog v zvezek

Navihana junakinja Tika, motivacijsko in vsebinsko povezovalna ikona

Prednosti sodobnih učbeniških kompletov so: • razvijanje logičnega razmišljanja, • spodbujanje učencev k uporabi matematičnih znanj in povezovanju le-teh v mrežo splošne razgledanosti, • številne povezave matematičnih vsebin z vsebinami drugih predmetnih področij, • učbeniki so zanesljiv in pregleden vir, v katerem so predstavljeni matematični pojmi in algoritmi, • nazorna predstavitev postopka reševanja besedilnih nalog, • delovni zvezki ponujajo pestre naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja ter omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, • z izbranimi nalogami v delovnem zvezku imajo otroci možnost individualnega napredovanja. Učbenika in delovni zvezki vsebujejo: • preverjanja po zaključenem vsebinskem sklopu, • naloge, ki so namerno nerešljive (npr. imajo preveč ali premalo podatkov – označene so s posebno ikono), • več geometrijskih in besedilnih nalog različnih zahtevnostnih stopenj (tudi za »brihtne glave«).

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

21


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA/DRUŽBA Gusta Mirt, Marta Novak, Janez Virtič

RAZISKUJEM IN USTVARJAM 4 • učbenik • delovni zvezek Dr. Marko Marhl, Matjaž Mastnak, mag. Vladimir Grubelnik, Romana Čuješ, Janez Virtič

4.–5. razred

ISBN 86-11-16944-1 (UČB) 9788611169446 13,90 EUR

ISBN 86-11-17178-0 (UČB) 9788611171784 13,90 EUR

ISBN 86-11-16632-2 (DZ) 9788611166322 10,40 EUR

ISBN 86-11-17230-2 (DZ) 9788611172309 10,40 EUR

RAZISKUJEM IN USTVARJAM 5 • učbenik • delovni zvezek Prednosti gradiva so: • povezovanje fizikalnih, bioloških in kemijskih vsebin s teoretičnega in praktičnega vidika, • izkustveno doživljanje in spoznavanje narave in tehnike, dejavno spreminjanje in vrednotenje posegov v naravo, • učenci se s pomočjo učnih gradiv učijo opisovati, razlagati in napovedovati pojave v naravi, tehniške in tehnološke postopke ipd., • teorija je podprta s raznolikimi in uporabnimi praktičnimi poskusi, • letne in dnevne priprave za učitelje na internetu.

Ana Burnik Kosi, Milena Požun, Vladimira Prezelj

DRUŽBA 4 Jaz, ti, mi vsi

• učbenik • delovni zvezek Žarko Tomšič, Danica Večerić, Ljubica Zornik ISBN 86-11-16458-X (UČB) 9788611164588 12,90 EUR

ISBN 86-11-16207-2 (DZ) 9788611162072 9,40 EUR

DRUŽBA 5 Jaz, ti, mi vsi

• učbenik • delovni zvezek

ISBN 86-11-16633-9 (UČB) 9788611166339 13,90 EUR

22

ISBN 86-11-16626-1 (DZ) 9788611166261 9,40 EUR

www.mladinska.com/priprave

Prednosti učbenikov in delovnih zvezkov Družba 4 in 5, Jaz, ti, mi vsi: • dinamična in didaktična likovna podoba, • nazorne ilustracije Aleša Sedmaka in Petra Škerla ter fotografije, • preprosti in zanimivi miselni vzorci ter sheme, • letne in dnevne priprave na internetu, • učbeniku je dodan dvostranski, najnovejši zemljevid Slovenije.

www.mladinska.com/ucbeniki


GLASBA Dr. Albinca Pesek

GLASBA 4

zgoščenka ISBN 978-961-01-0800-9 (UČB) 9789610108009 18,40 EUR

ISBN 978-86-11-16353-6 (DZ s CD-jem) 3831022428605 18,90 EUR

ISBN 86-11-16352-4 (PRI) 9788611163529 8,95 EUR

• učbenik • delovni zvezek z zgoščenko • priročnik za učitelje

ODOBLJ OS

EM EN

GLASBA 5

PO P

• učbenik • delovni zvezek z zgoščenko • priročnik za učitelje

GLASBA 6 • učbenik • delovni zvezek z dvema zgoščenkama • priročnik za učitelje

zgoščenka ISBN 978-961-01-2376-7 (UČB) 9789610123767 18,90 EUR

ISBN 978- 86-11-16631-5 (DZ s CD-jem) 3831022430493 18,90 EUR

ISBN 86-11-16676-0 (PRI) 9788611166766 9,20 EUR

Prednosti učnih gradiv so: • vsebujejo bogat izbor zvočnih primerov za aktivno in analitično poslušanje, • povezujejo slovensko ljudsko izročilo z drugimi kulturami, • sodobni pristopi in domiselni načini omogočajo spoznavanje glasbenih pojmov in predstav, • prek glasbeno-didaktičnih iger, rebusov, skrivank in zvočnih ugank poglabljajo glasbeno znanje. Priročniki ponujajo učitelju raznolike pristope in usmeritve za kreativno delo v razredu. Določanje tonskih višin

zgoščenka ISBN 978-961-01-0801-6 (UČB) 9789610108016 18,40 EUR

ISBN978-86-11-16905-7(DZ s CD-jem) 3831022433142 18,90 EUR

ISBN 86-11-16906-9 (PRI) 9788611169064 9,90 EUR

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Mag. Ivan Vrbančič

NOTKA

GLASBENI SLOVARČEK

ISBN 978-961-01-1338-6 9789610113386 12,90 EUR

Prenovljena izdaja Glasbenega slovarčka ponuja številna nova gesla s področja glasbenih pojmov, teorije in glasbil. Omogoča hitro in nazorno iskanje temeljnih informacij, nadaljnje povezovanje in poglabljanje glasbenega znanja.

Glej str. 16.

ISMN 979-0-709008-14-8 3831022458909 2,40 EUR

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

23

4.–6. razred

Didaktični kompleti ponujajo smiselno, razumljivo in usklajeno podobo sodobnih glasbenih vsebin in učencem dopuščajo veliko lastne kreativnosti.


LIKOVNA VZGOJA Dr. Beatriz Tomšič Čerkez

LIKOVNA VZGOJA 4 • učbenik

LIKOVNA VZGOJA 5 • učbenik

ISBN 978-961-01-0727-9 (UČB 4) 9789610107279 13,90 EUR

ISBN 978-961-01-0728-6 (UČB 5) 9789610107286 13,90 EUR

ISBN 978-961-01-0729-3 (UČB 6) 9789610107293 Učbeniki 13,90 EUR

LIKOVNA VZGOJA 6 • učbenik

za likovno vzgojo v 2. triletju OŠ prinašajo sodobno zasnovane vsebine likovnega ustvarjanja: • risanje in slikanje, • grafiko, kiparstvo in arhitekturo.

4.–6. razred

Odlikuje jih: • bogat slikovni izbor reprodukcij iz zakladnice slovenskih in drugih likovnih del, • nazorni ilustrativni primeri likovnih pojmov.

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar

LIKOVNE KUHARIJE Vsebine Likovnih kuharij nas nazorno in slikovito, kot pri kuharskih receptih, usmerjajo skozi postopke risanja, slikanja, gnetenja in oblikovanja z raznovrstnimi materiali vse do prostorskih umestitev. Postopki in metode dela so razumljivi in uporabni za vse, ki radi ustvarjajo.

ISBN 978-961-01-1337-9 9789610113379 21,40 EUR

Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar

LIKOVNE KUHARIJE 2 Doživljanje uporabe likovnih materialov je enkratna izkušnja ob vsaki vnovični vzpostavitvi stika z materijo pri likovnim izražanjem. Pri tem gre predvsem za ustvarjalno raziskovanje značilnosti likovnih materialov in pripomočkov in preizkušanje različnih in novih postopkov dela. Zato je treba dobro poznati značilnosti in lastnosti materialov.

ISBN 978-961-01-2131-2 9789610121312 21,40 EUR

24

Likovne kuharije so naredile uvod v osnovne likovne tehnike, ki jih izvajamo v šoli. Materiali in pripomočki pa nam nudijo še nešteto možnosti pri postopkih in načinih dela, ki so primerni za uporabo v šoli ali obogatijo naše lastno likovno izražanje. Zato se bomo tokrat prepustili skušnjavi raziskovanja, mešanja, kombiniranja materialov in pripomočkov za delo, odkrivali nove poti – med njimi nekatere likovne tehnike, ki jih v našem prostoru še ne poznamo, in se pustili presenetiti ob likovnem izražanju.

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


GOSPODINJSTVO Dr. Verena Koch, Simona Hribar Kojc, Tjaša Hitti

Simona Hribar Kojc

GOSPODINJSTVO 5

GOSPODINJSTVO 6 • učbenik PO P

ISBN 978-961-01-0731-6 (UČB) 9789610107316 11,90 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• učbenik

ISBN 978-961-01-0732-3 (UČB) 9789610107323 11,90 EUR

Oblačila za hladno vreme Polst (filc)

– narejena je iz med seboj prepletenih ali zlepljenih vlaken.

Učbenika navajata učence k samostojnemu delu in k uporabi pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju.

V gorah, kjer so zime zelo mrzle, se morajo ljudje obleči primerno nizkim temperaturam. Visoko v himalajskih gorah ljudje nosijo široka, ohlapna oblačila, da pod njimi lahko oblečejo več plasti obleke. Vrhnja oblačila so iz krzna ali debele polsti in so še posebej podložena zaradi dodatne toplote. Oblačila imajo dolge, široke rokave, da pokrivajo dlani. Naušniki jim varujejo ušesa.

Moški na sliki nosi krilo. Ali veš, kateremu narodu pripada? Pozanimaj se, kako se imenuje to krilo?

Pokrivala Tudi pokrivala sodijo med oblačila. Poznamo veliko različnih vrst pokrival. Nekatera ljudi varujejo pred različnimi vremenskimi pojavi (slamnik, pletena kapa), nekatera so del tradicionalnih oblačil (turban, fez), nekatera pa so le modni dodatek.

Posebna oblačila To oblačilo se imenuje kimono.

Ali veš, za katero državo je značilno oblačilo na fotografiji na desni strani?

Slamnik

Fez

Pletena kapa Turban

V nekaterih muslimanskih državah si morajo ženske, ko zapustijo dom, z obleko pokriti celo telo – viden sme biti samo obraz ali le oči. Ponekod taki obleki pravijo burka. Med posebna oblačila lahko uvrščamo tudi oblačila policistov in vojakov, medicinskega osebja in oblačila številnih drugih poklicev, ki zahtevajo posebne uniforme (gasilci, piloti, kapitani). Zaradi uniformiranosti jih tudi hitreje prepoznamo.

Ljudje so nekoč blago izdelovali ročno. Pri delu so si pomagali s statvami. Nato je prišlo do skokovitega razvoja tekstilne industrije. V tovarnah danes izdelujejo tekstilne izdelke stroji, ki jih upravljajo računalniki.

Rute imajo zelo velik pomen za kirgiške Rusinje: poročene ženske nosijo rdeče, neporočena dekleta pa bele rute. Arabke na svojih oblačilih uporabljajo vezenine. Po vezeninah se lahko prepozna, iz katerega mesta prihajajo.

Zanimivosti

Bogato in nazorno slikovno gradivo

Pokrivalo kot modni dodatek

Tekstilna vlakna

Razmisli, ali imamo tudi v Sloveniji posebna oblačila? Ponavadi jih ljudje oblečejo ob posebnih priložnostih ali pa zato, da jih vidijo turisti. Ali veš, kako se imenujejo ta oblačila?

Avtomatske, računalniško vodene statve

Ročne statve

Človek za izdelavo niti in blaga uporablja vlakna. Ljudje že tisočletja uporabljajo naravna vlakna, kot so bombaž, volna in svila. Današnja tehnologija omogoča izdelovanje vlaken tudi kemično. Kemična ali umetna vlakna so lahko pridelana iz naravnih surovin ali pa so sintetična in imajo popolnoma drugačne lastnosti od naravnih. Največje razlike so v debelini in dolžini vlaken.

Svileno vlakno je zelo dolgo (od 300 do 900 m ali celo več). Po debelini je tanjše od volnenega in bombažnega ter debelejše od kemičnega vlakna.

Razlaga novih pojmov

44

Bivalno okolje Bivalno okolje je prostor, ki si ga človek od nekdaj ustvarja kot svoje zavetišče, zatočišče, prostor za vzgojo svojih potomcev, prostor za počivanje, druženje, prehranjevanje … Bivalna okolja so se skozi zgodovino spreminjala od jam v pradavnini do današnjih sodobnih bivalnih okolij.

45

Svet okoli nas ni povsod enak. Posamezna okolja se med seboj razlikujejo glede na podnebje, površje, rodovitnost zemlje, čistočo vode … Ker so življenjski pogoji od kraja do kraja različni, se ponavadi na podlagi značilnosti posameznih okolij odločimo, kje bomo živeli.

Vprašanja za poglabljanje znanja

Bivalna kultura nekoč in danes Podobo naših krajev so stoletja oblikovali naši predniki. Njihova bivališča so bila drugačna od današnjih, razlikoval pa se je tudi njihov način gradnje. Preden sta se pojavila beton in plastika so za gradnjo uporabljali le naravne materiale: les, kamen, ilovico, slamo, trsje. Zidovi hiš so bili narejeni iz kamenja ali zemlje, tla pa iz lesa, kamna ali gline. Strehe so bile pokrite s slamo, lesom ali z obdelanim kamnom. Uporabljali so preprosta orodja. Prebivalci takšnih hiš niso uživali udobja, kakršnega smo navajeni danes. Živeli so v in z naravo, jo opazovali in upoštevali njene zakonitosti.

2. ONESNAŽEVANJE OKOLJA Za urejenost in čistočo okolja je v prvi vrsti odgovoren človek. V preteklosti se je zgodilo že več nesreč, ki so hudo prizadele človeka in njegov življenjski prostor (npr. jedrska katastrofa v Černobilu leta 1986). Podobni dogodki se dogajajo še danes, posledice pa ostajajo za vedno. Za bivalna okolja moramo dobro skrbeti zaradi nas samih in prihodnjih generacij.

Prvotne hiše so bile zgrajene iz gline in kolov, strehe pa so bile slamnate in premazane z blatom. Danes so hiše zgrajene iz trajnejših gradbenih materialov.

Ekologija

– raziskuje odnose med živimi bitji in njihovim okoljem. Je sorazmerno mlada znanstvena veda, ki postaja vse pomembnejša. Pomaga nam razumeti, kako so organizmi odvisni drug od drugega in od svojega okolja.

Urbanizem

– dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem novih naselij in mest ter s smotrnim vzdrževanjem že obstoječih.

Arhitektura

– v najširšem pomenu je umetnost in znanost o načrtovanju človekovih gradenj in bivališč.

Z nepreudarnim ravnanjem ljudje škodujemo naravi in sami sebi.

Razmisli, ali so ekstremni naravni pojavi v zadnjem času prisotni tudi pri nas. Kako se na spremembe prilagajajo ljudje, živali in rastline?

Bivalno okolje mora biti dovolj svetlo in zračno, v njem mora biti primerna temperatura, imeti mora udobno opremo in ležišča. Z dekorativnimi predmeti ga lahko še dodatno polepšamo. Na bivalno okolje vplivajo tudi interesi posameznikov, ki v njem bivajo, in njihov slog opremljanja.

Stara kraška hiša

Urejanje bivalnega okolja Ljudje naravno okolje zavestno spreminjamo. Pri tem je potrebno čim bolje izkoristiti dragoceni življenjski prostor (urbanizem in arhitektura) in hkrati zaščititi naravno okolje (ekologija).

Ali veš, kako se imenuje nekdo, ki se poklicno ukvarja z načrtovanjem naselij?

Kako kratka zima je bila, sedaj bom pa celo leto zaspan!

Stara panonska hiša

Onesnaževanje voda

S pomočjo literature in interneta se pozanimaj, kakšne hiše so gradili nekoč na primorskem, gorenjskem in v panonski nižini. Kaj je bilo značilno za posamezno hišo, katere gradbene materiale so uporabljali in zakaj? Svoja razmišljanja lahko dopolniš s slikami, risbami ali skicami hiš. Po predstavitvi lahko v razredu naredite tudi razstavo del.

Sodobno bivalno okolje

6

Človek s svojimi dejavnostmi preveč posega v življenjska okolja in naravo, kar nam dokazujejo tudi ekstremni vremenski pojavi, kot so močan veter, poplave, potresi … Poleg tega se zvišuje povprečna letna temperatura, kar pomeni, da so sušna in vroča obdobja daljša, zime pa so milejše in krajše.

Posledice nuklearnega uničenja

V zvezek zapiši, v kakšnem okolju živiš. Ali meniš, da je to okolje zdravo oziroma nezdravo? Svoje odgovore utemelji. Katere človekove dejavnosti po tvojem mnenju najbolj onesnažujejo okolje? Svoje razmišljanje lahko predstaviš s pomočjo plakata.

Kaj pa danes? Današnje hiše svojim prednicam skoraj niso podobne. Zgrajene so iz materialov, ki jih proizvajajo gradbena podjetja in kemična industrija. Danes industrija omogoča racionalno in hitro gradnjo stanovanj z izdelavo gradbenih izdelkov, ki jih na gradbišču le sestavijo. Tak način gradnje imenujemo montažna gradnja. Ker že sama industrija z izdelovanjem gradbenih materialov onesnažuje okolje, se vedno več ljudi odloča za ekološke hiše, ki so narejene iz čim več naravnih materialov. Poleg tega so te hiše tudi varčne, saj imajo nizko energetsko porabo in malo toplotnih izgub.

Prijazna, neonesnažena narava v Podlipoglavu pri Ljubljani

Dejavniki onesnaževanja okolja Industrija: • onesnažena odpadna voda se zliva v potoke in reke • onesnaževanje ozračja

Sodobna hiša s solarnim sistemom

Odpadki in njihova odlagališča: • odpadki iz gospodinjstev • industrijski odpadki • preobremenjenost odlagališč

Velikokrat lahko v časopisih, na televiziji ali na radiu zasledimo novice, da je prišlo do pogina rib v potoku ali v reki. Najpogostejši vzrok za to so izpusti strupenih in nerazgradljivih snovi v reke. Pogini se dogajajo tudi v poletnih mesecih zaradi nizkih vodostajev in posledičnega pomanjkanja kisika. Največji industrijski onesnaževalci vode so papirna, tekstilna in kemična industrija. Potoke in reke onesnažujemo tudi z izpuščanjem gnojnice iz hlevov.

Promet: • izpušni plini • hrup

Organizem

– je skupek organov, ki drug na drugega vplivajo tako, da delujejo kot celota, ki sestavlja živo bitje.

Vodostaj

– je višina vodne gladine, merjena na določenem mestu ob določenem času.

Kje so Ëasi, ko so bile reke Ëiste?

Gozdovi: • izsekavanje • naravne ujme • požari …

Kmetovalci: • onesnaževanje zemlje in podtalnice z različnimi škropivi in gnojili

7

Voda je nepogrešljiva za življenje slehernega organizma. Zato so se že v pradavnini ljudje naseljevali ob jezerih in rekah, ker je razvoj poljedelstva in živinoreje zahteval vir vode. Reke so bile nekoč čistejše, kot so danes. Vanje se je izlivalo manj onesnažene vode iz gospodinjstev, tovarn, mest in naselij. Danes težko najdemo neonesnaženo reko.

Reke: • ladje • turizem • odplake …

Morja: • tankerji • ladje • turizem • prehrana …

Onesnaženo rečno obrežje

Zelo velik onesnaževalec vode so tudi komunalne odpadne vode, ki prihajajo predvsem iz gospodinjstev, bolnišnic, restavracij in podobnih objektov. Tudi deževnica onesnažuje vodo, saj pada v vodotoke in pronica v podtalnico kot kisel dež. Poleg tega deževnica spira umazanijo iz cest, streh in drugih površin ter jo nosi v vodotoke.

10

11

OBJAVLJENO NA SPLETU

Simona Hribar Kojc, Tjaša Hitti

PRIROČNIK DEJAVNOSTI ZA GOSPODINJSTVO 5, 6 • priročnik za učitelje Priročnik dejavnosti bo v pomoč učiteljem pri načrtovanju in izvedbi pouka gospodinjstva. Predstavlja zbir dejavnosti in aktivnosti, ki jih lahko med poukom učenci izvajajo posamično ali skupinsko. Z uporabo Priročnika dejavnosti bodo učenci na praktičnih primerih pridobivali nova znanja in utrjevali že naučeno. Priročnik dejavnosti odlikujejo: • natančna navodila za izvedbo dejavnosti, ki so podprta z nazornim slikovnim gradivom, • vzorci učnih listov in shem, ki jih lahko natisnete in uporabite pri pouku, • različni in domiselni tipi praktičnih dejavnosti.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

25

5.–6. razred

Učbenika na nazoren in sistematičen način učencem predstavljata vsebine s področja gospodinjstva, ki so uporabne v vsakdanjem življenju. Tako učenci spoznavajo osnove družinske ekonomike, pomen in načela zdravega prehranjevanja ter znanja s področja tekstila. Vsebino učbenikov odlikujejo: • praktično naravnane teme, ki bodo učencem v pomoč pri vsakdanjih obveznostih in opravilih, • nazorno slikovno gradivo, • vprašanja za ponavljanje.


GLASBA

Revija, s katero se zabavam in raziskujem svet

• Ker spodbuja raziskovanje tudi s pomočjo poskusov. • Ker šolar z njo spoznava živali, rastline, človeško telo, naravne pojave, vesolje … • Ker so besedila in fotografije šolarjem v pomoč pri pripravi raznih plakatov, referatov … za izjemen prispevek k praznovanju mednarodnega leta astronomije 2009

© Mladinska knjiga Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige Založbe

MEDNARODNO PRIZNANJE

8+ Zanimive PRILOGE: izobraževalni plakati barvni posterji

Učni listi na spletni strani: www.mladinska.com/mojplanet

080 11 08 26

www.mladinska.com/revije

www.mladinska.com/priprave

OGLASNO SPOROČILO

Zakaj revija Moj planet?

www.mladinska.com/ucbeniki


2.-3. TRILETJE

SLOVENŠČINA

GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA

KEMIJA

GLASBA

LIKOVNA VZGOJA

GLEJ STR. 17.

GLEJ STR. 17.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

27


SLOVENŠČINA

Kdo se skriva v ogledalu?

ODOBLJ OS

EM EN

BERILO 6

PO P

Berta Golob, dr. Igor Saksida, Miha Mohor, dr. Vida Udovič Medved, mag. Mojca Honzak

• učbenik • zgoščenka za poslušanje zgoščenka ISBN 978-961-01-0659-3 (berilo) 9789610106593 17,40 EUR

Berilo vsebuje: • posodobljen izbor besedil na podlagi recepcije otrok, • poudarek na igrivosti in humorju ter usmerjanju k čustvenemu, miselnemu in umetniškemu doživljanju besedil.

Sreča se mi v pesmi smeje

ODOBLJ OS

EM EN

BERILO 7

PO P

Dr. Igor Saksida, dr. Vida Medved Udovič, mag. Mojca Honzak, Miha Mohor, Berta Golob

PRENOVLJENA IZDAJA

• učbenik

ISBN 978-961-01-0831-3 (berilo) 9789610108313 17,90 EUR

6.–9. razred

Berilo 7 na zelo dejaven način učencu odpira vrata v prostor književnosti in govorne komunikacije.

Berilo odlikuje skrbno izdelan didaktični del spremnega poglavja: • posebna pozornost je namenjena literarnovednemu izrazju, s katerim je učencu približano določanje tematike, tipologije epskih, lirskih in dramatskih besedil in njihovih slogovnih posebnosti, • dodana so vprašanja (razlaga vsebine, ideje, oblike, »male učenosti«, obnove, predstavitev v pisni ali govorni obliki), ki učenca spodbujajo k samostojnemu razmišljanju o književnosti, • posebej skrbno je oblikovano poglavje Govorne vaje, ki usmerja učenčevo zanimanje za knjigo na vseh stopnjah približevanja (od obiska knjižnice do učenčevega lastnega nastopa), obenem pa ti napotki vsebujejo dragocene smernice za dijakovo osebno rast v psihološkem, socialnem in govornem pogledu, še posebej pa v povezovalnem pogledu med učenci in ubesedeno mislijo.

Dober dan, življenje

ODOBLJ OS

EM EN

BERILO 8

PO P

Mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Nataša Pirih

• učbenik

ISBN 86-11-15898-9 (berilo) 9788611158983 17,90 EUR

Berilo temelji na: • komunikacijskem modelu literarne vzgoje, pri katerem je v ospredju komunikacija med književnimi odlomki ter besedilnim in doživljajskim svetom učencev, • vsebuje domišljen didaktični instrumentarij, ki se prepleta z duhovito likovno nadgradnjo.

Mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Nataša Pirih

BERILO 9

Skrivno življenje besed • učbenik

ISBN 86-11-15640-4 (berilo) 9788611161389 17,90 EUR

Berilo Skrivno življenje besed vsebuje: • izbor odlomkov kanonskih besedil slovenske in svetovne literature, hkrati pa ga odlikuje tudi nekaj besedil zahtevnejše mladinske literature, • obsežen didaktični instrumentarij, ki spodbuja komunikacijski pouk književne vzgoje, • domiselno likovno podobo. »Skrivno življenje besed je premišljeno delo, kar pedagoška mojstrovina /…/« Roman Brunšek, prof.

28

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


SLOVENŠČINA Dr. Jerica Vogel, dr. Nataša Potočnik, Melita Keber Jašovič, Mojca Bašič

SLOVENŠČINA 6 • učbenik • delovni zvezek (v dveh delih) • priročnik za učitelje • zgoščenka z besedili za poslušanje

ISBN 86-11-16910-7 (UČB) 9788611168852 14,40 EUR

ISBN 978-86-11-16886-9 (DZ) 9788611168869 12,40 EUR

Učno gradivo odlikuje: • uravnoteženo razvijanje jezikovnega, besedilneISBN 978-86-11-16887-6 (PRI) ga, pragmatičnega, medosebnega in predmetne9788611168876 ga znanja; 16,25 EUR • učne vsebine so smiselno povezane z dejavnost3831022434422 (CD) mi v resničnem življenju in z vsebinami drugih 15,90 EUR predmetnih področij, predvsem pa izhajajo iz izkušenjskega sveta učencev; • priročnik za učitelja z dnevnimi pripravami vsebuje metodično-didaktične napotke, nove ideje in predloge za zanimiv in uspešen pouk ter rešitve delovnega zvezka.

SLOVENŠČINA 7

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

Dr. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak

ISBN 978-961-01-0808-5 (UČB) 9789610108085 14,90 EUR

ISBN 978-961-01-0809-2 (DZ, 1. del) 9789610108092 8,40 EUR

Učbenik in delovni zvezek po predlogu novega učnega načrta upoštevata sodobne izsledke jezikovne didaktike, pri čemer je vsebina zasnovana tako, da učence postopno pripravlja na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja. Samostojna delovna zvezka učencem omogočata samostojno delo in ponovitev ob pripravi na nacionalne preizkuse znanja.

ISBN 978-961-01-1809-1 (DZ, 2. del) 9789610118091 8,40 EUR

1

PRVA IN MORDA TUDI ZADNJA PUSTOLOVŠČINA PUŠČAVSKEGA JEZDECA Počitnice so minile. Spomini nanje pa ostajajo, tudi želje za naslednje leto se že rojevajo. • Kakšne bi bile tvoje počitnice, če ne bi imel/-a omejitev in bi lahko odšel/-šla kamor koli za toliko časa, kot si želiš? • Bi se odločil/-a za neskončno poležavanje na plažah ali za kaj bolj avanturističnega ali za oboje? Predstavi svoj »sanjski« počitniški načrt. • Zamisli si, da si se odločil/-a za eno od naslednjih pustolovskih poti: potovanje čez Sibirijo, obisk Sahare, plovba čez ocean, vzpon na osemtisočak. S kom bi potoval/-a in kako, kaj bi te najbolj zanimalo? • Bi si želel/-a spoznati tudi življenje tamkajšnjih prvotnih prebivalcev? Zakaj? Eden izmed poletnih popotnikov je svojo pustolovščino predstavil tudi v turistični prilogi časopisa Delo in jo naslovil Prva in morda tudi zadnja pustolovščina puščavskega jezdeca. • O čem po tvojem mnenju govori v besedilu? • Preberi besedilo in ugotovi, ali je bilo tvoje predvidevanje pravilno.

A na žalost le za kratek čas. Po slabi uri vse prej kot udobnega pozibavanja in sedenja v trdem sedlu na štorasti štirinožni gmoti sem se začel potihoma jeziti na kamelo. Svoje sta dodala še žgoče sonce in puščavski vet­ er, ki mi je drobni pesek zarinil v prav vsak del oblačil in telesa. Ravno sem si hotel dati duška in na svoje prevozno sredstvo vsuti plaz glasnih kletvic, ko sem za sabo zaslišal trušč. Prijateljeva živalica se je očitno odločila, da se bo med hojo otresla svojega tovora. A je Luka k sreči lepo odskočil in vse skupaj se je končalo le z nekaj kriki. Te je spuščala predvsem kamela. Vodniku, ki je takšnih akrobacij verjetno vajen, pa se je vse skupaj zdelo neskončno smešno. Ježa, ki je trajala še kaki dve uri, je bila vedno manj udobna, utrujeni kameli sta vse pogosteje klecali. No, mogoče sta bili samo naveličani nespretnih jezdecev ali pa jima ni bilo všeč, da sta bili Mici za naju. Jaz pa sem se vdal v usodo in ugotavljal, da le nisem rojen za vodjo kamelje karavane.

Prva in morda tudi zadnja pustolovščina puščavskega jezdeca

SAMOSTALNIŠKE SKLANJATVE • • • • • • • • • • • •

Med potepanjem po Maroku sva se s prijateljem Luko odločila obiskati Berbere, staroselce, ki še vedno živijo v maroški puščavi. In ker sva si želela pustolovščin, niti za hip nisva razmišljala, ko so nama v hotelu kot turistično zanimivost ponudili, naj na obisk odjezdiva na kamelah. Samo spogledala sva se, navdušeno prikimala in si mislila: To je to! Končno bova vsaj za nekaj ur puščavska jezdeca! Na pot smo se morali z džipi odpraviti ob pol štirih zjutraj. In ko se je sredi najslajšega spanja oglasila budi­ lka ter me pregnala iz tople postelje, sem prvič pomislil, da življenje ljudi iz puščave le ni tako idilično. A želja, da bi bil vsaj za trenutek v koži nomadskih pastirjev, je bila močnejša. Kar brez zajtrka sem skočil v najbližji džip in tik po sončnem vzhodu z drugimi pustolovci še ves omotičen od zaspanosti prispel do jezera na robu Sahare. Pogled na kamele me je nemudoma predramil. Sedele so v pesku, razporejene v naveze dve po dve. Z Luko sva se pogumno odpravila proti paru kamel, ki sta bili že na prvi pogled nekoliko bolj živahni, in pozdravi­ la vodnika. A časa za klepet ni bilo, na vrsti je bila – akcija. Nič nama ni razlagal, preprosto naju je posadil na sedeči grbasti živali in jima ukazal, naj vstaneta. Seveda naju je »pozabil« opozoriti, da bosta kameli sunkovito vstali in da se je treba trdno držati sedla. Tako je le malo man­ jkalo, da se ni moja berberska kariera še pred začetkom potovanja končala v pesku. In potem se je začelo. Kamor koli sem pogledal, zlato oranžne sipine, na pesku pa so nas kot odsev v vodi spremljale lastne sence. Počutil sem se kot pravi sin puščave! 8

A vse muke so bile pozabljene, ko sem pred sabo zagledal starodavno naselje. Sprejela nas je berberska družina in nas povabila v svoj dom. Kar pogreznil sem se v mehko preprogo iz kamelje dlake, ki je prekrivala klop, in si želel, da mi ne bi bilo več treba vs­ tati. Le malo zatem se je pred mano na mizi znašla še tadžina – tradicionalna berberska jed s počasi dušenim mesom, z zelenjavo, začimbami in nekaj malega omake. In to najboljša, kar sem jih kdaj jedel. Takrat je bilo trpljenje na kameljem hrbtu več kot poplačano!

Kdo so Berberi? Česa sta si želela? S čim so se odpravili na pot? Za kaj niso imeli časa? Za kaj se morajo jezdeci trdno držati ob vstajanju kamele? Na koga se je Mitja začel jeziti po prvem občudovanju puščave? Kaj se je vodniku zdelo smešno? Kaj sta bili zanju kameli? Kaj je bilo pozabljeno, ko je pred seboj zagledal starodavno naselje? Kaj je prekrivala preproga iz kamelje dlake? Kaj potrebujejo za pripravo tadžine poleg zelenjave, začimb in nekaj tekočine? Kam se bo vpisal Mitja, da se bo naučil arabsko ali francosko?

Kaj so samostalniške sklanjatve? Samostalniške sklanjatve so značilni vzorci, po katerih sklanjamo različne skupine samostalnikov. Če poznamo končnice, ki so značilne za posamezne sklanjatve, bomo brez težav uporabljali večino samostalnikov. Kako samostalnik uvrstimo v pravilno sklanjatev? Da znamo samostalnike uporabljati v pravilnih oblikah, jih moramo najprej uvrstiti v ustrezno sklanjatev. To naredimo tako, a) da samostalniku določimo spol (moški, ženski in srednji spol); b) in da ugotovimo, katero končnico ima v rodilniku v ednine.

Verjetno si za odgovor izbral/-a samostalnike: z Luko/Lukom, med potepanjem, staroselci, pustolovščin, z džipi, za klepet, za sedlo, na kamelo, akrobacije, Mici, muke, klop, meso, na CTJ. • Ali so vsi samostalniki uporabljeni v ednini? • Katerega spola so samostalniki: z Luko, staroselci, z džipi, za klepet, na CTJ? • Postavi jih v imenovalnik in rodilnik ednine in jim določi tisti del, ki se je spremenil. • Kaj si ugotovil/-a o končnicah samostalnikov moškega spola v rodilniku ednine? Izberi ustrezno možnost: a) V rodilniku ednine imajo vsi enako končnico. b) V rodilniku ednine ima vsak samostalnik drugačno končnico. c) V rodilniku ednine imajo nekateri samostalniki enako končnico. • Ali veš, kaj pomeni CTJ? Kaj se dogaja pri sklanjanju te besede? • V rodilnik ednine postavi še samostalnike ženskega spola: pustolovščina, klop, Mici. • Katere končnice si uporabil/-a: pri vseh enako končnico ali različne končnice? • Katerega spola so samostalniki potepanje, sedlo, meso? • Na katero končnico se v imenovalniku ednine končajo ti samostalniki? • Postavi jih še v rodilnik ednine. Kaj si ugotovil/-a? • Pozorno si oglej naslednjo preglednico in ob njej poskusi s svojimi besedami strniti ugotovitve o tem, na podlagi česa samostalnike uvrščamo v sklanjatve.

Žal mi je bilo le, da so bili gostitelji nekoliko zadržani in jih nisem mogel zaplesti v pogovor. Najbrž sem za to kriv tudi sam, saj kljub temu da stanujem tik ob Centru za tuje jezike (CTJ), ne znam ne arabsko in ne francosko. Tako me čaka domača naloga, preden bom ponovno odšel k Berberom. Ali bo to spet na kameljem hrbtu, pa je že drugo vprašanje. (Prirejeno po: Mitja Felc, Delo, 2. 7. 2010.)

Katere sklanjatve samostalnikov poznamo? V slovenščini poznamo tri sklanjatve: – moške sklanjatve (npr. staroselec – staroselca, Luka – Luke, CTJ – CTJ); – ženske sklanjatve (npr. pustolovščina – pustolovščine, klop – klopi, Mici – Mici); – in srednjo sklanjatev (npr. potepanje – potepanja, sedlo – sedla). • Mitja se ob koncu svoje pripovedi o doživetju v Sahari sprašuje, ali bo tudi prihodnjič tja odpotoval na kameljem hrbtu. Poznaš še kako drugo možnost? • V razredu zberite vse možne načine potovanja po puščavi, ki ste se jih spomnili, in jih uporabite v povedi: Do roba puščave bi lahko potoval s/z …, pot po Sahari pa bi nadaljeval s/z ….

9

Samostalniki moškega spola

Samostalniki ženskega spola

im. ed.

rod. ed.

im. ed.

rod. ed.

staroselec-ø džip-ø klepet-ø

staroselc-a džip-a klepet-a

pustolovščin-a kamel-a akrobacij-a muk-a

pustolovščin-e kamel-e akrobacij-e muk-e

Luk-a

Luk-e

klop-ø

klop-i

CTJ-ø

CTJ-ø

Mici-ø

Mici-ø

Samostalniki srednjega spola im. ed.

rod. ed.

sedl-o mes-o potepanj-e

sedl-a mes-a potepanj-a

12

13

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

29

6.–9. razred

• učbenik • samostojna delovna zvezka (v dveh delih)


SLOVENŠČINA Dr. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak

SLOVENŠČINA 8

ISBN 86-11-17174-8 (UČB) 9788611171746 15,90 EUR

ISBN 978-961-01-2140-4 (DZ, 1.del) 9789610121404 8,40 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• učbenik • samostojni delovni zvezek v dveh delih (DVD s posnetki in besedili za poslušanje)

ISBN 978-961-01-2141-1 (DZ, 2.del) 9789610121411 8,40 EUR

Dr. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak

SLOVENŠČINA 9

ISBN 978-86-11-17234-7 (DZ) 9788611172347 16,40 EUR

ISBN 86-11-17235-3 (PRI) 9788611172354 18,75 EUR

MIT V SLOVENSKEM MORJU

POGOVORIMO SE

Verjetno je marsikdo med vami poËitnice preæivel na morju. Morda se je kdo popeljal z ladjo ali se celo odloËil za potapljanje. Med najveËjimi podmorskimi skrivnostmi so zagotovo potopljene ladje. Preberite nekaj zanimivosti o Rexu, najveËji ladji, ki se je kadar koli potopila v slovenskem morju.

• • •

Mit v slovenskem morju ≈Ko sem bil star deset let, sem s prijateljem na skrivaj plaval na zvrnje nega Rexa. Ob njem me je bilo kar groza. Tudi starπi so me doma oπteli in pustolovπËine nisem veË ponovil,« zaËne Marjan Kralj nenavadno zgodbo o veliki Ëez­ oce anski ladji, ki se sprva zdi kot lepa pravljica. Toda trden dokaz o resniËnosti mita v naπem morju so portalna vrata, ki jih je lani iz vode potegnila skupina dvanajstih sloven­ skih potapljaËev. Ladjo Rex so zaËeli graditi ja­ nuarja 1930 v Genovi in jo splavili avgusta naslednjega leta. Krstila sta jo italijanska kralj in kraljica. Prav po svojih ≈botrih« se ladja tudi imenuje — rex namreË v latinπËini pomeni kralj. Latinsko ime se je med domaËini tako ≈prijelo«, da celo delu obale med Koprom in Izolo pravijo Pri Rexu. Na prvo plovbo Ëez ocean se je ladja odpravila 27. septembra 1932. Na krovu je imela 2020 potni­ kov. Ker so se pojavile teæave z motorji, se je morala ustaviti v Gibraltarju. Pot je lahko nadaljevala πele Ëez tri dni. Medtem ko je Rex poËival, je nekaj potnikov prestopilo na nemπko ladjo Evropa, saj mu niso veË zaupali. In samo mislimo si lahko, kako so bili preseneËeni, ko so ob prihodu v New York ob pomolu zagledali Rexa. Zato ni nikogar presenetilo, da je ladja æe 11. avgusta naslednje leto osvojila modri trak, priznanje za najhitrejπo voænjo Ëez Atlantik. Za pot od Gibraltarja do New Yorka je potrebovala 4 dni, 13 ur in 50 minut. ©ele Ëez dve leti ji je trak prevzela francoska Normandija. ZadnjiË je Rex kot ≈obiËajna« potniπka ladja plul spomladi 1940. Med drugo svetovno vojno so ga Italijani najprej spremenili v ladjo RdeËega kriæa, kasneje pa so ga prevzeli Nemci. Ti so ga 5. septem­ bra 1944 pripeljali na slovensko obalo, da bi ga skrili pred zavezniπkimi letali. Toda zavezniki so ladjo vendarle odkrili. Ker so se bali, da jo bodo Nemci razstrelili pred vhodom v træaπko pristaniπËe in jim tako zaprli dostop po morju, so jo 8. septembra 1944 napadli z raketami. Gorela je πtiri dni, πele nato se je potopila. O tem je eden izmed angleπkih pilotov posnel tudi kratek dokumentarni film. Za velikanko, ki leæi pod vodo tik ob slovenski obali, so doslej vedeli le redki. Morda se o njej ni govorilo zaradi vabljive skrivnosti — zaklada na ladji. Na njej naj bi namreË Nemci skrili dragocenosti, ki so jih odvzeli πtevilnim ujetnikom. Te dragocenosti je po vojni iskalo mnogo tujih in naπih pota­ pljaËev, vendar ni znano, da bi kdo kaj naπel. Tega, kje je zaklad s potopljene Ëezoceanke, verjetno ne bomo nikoli izvedeli.

• Kateri dogodek je spodbudil pisca besedila, da je pisal o Rexu? Kaj meniπ, zakaj je besedilo zaËel z besedami Marjana Kralja? • V katerem delu besedila si to izvedel/-a — v uvodu, jedru ali zakljuËku?

GIBRALTAR je ozemlje Velike Britanije na juæni obali Pirenejskega polotoka. Ker leæi ob Gibraltarski oæini, ki pove­ zuje Atlantski ocean s Sredozemskim morjem, je vojaπko in gospodarsko zelo pomemben. GENOVA je glavno mesto italijanske deæele Ligurija in najveËje italijansko pristaniπËe. Od tod je veliko znanih pomorπËakov in raziskovalcev, najbolj slaven med njimi pa je Kriπtof Kolumb. MODRI TRAK je nagrada za najhitrejπe preËkanje Atlantika, za katero so se potegovale Ëezoceanke v 19. in zgod­ njem 20. stoletju. Rexov modri trak je bil 29 metrov dolga zastava — za vsak vozel hitrosti en meter.

• Kdaj in kje je bil Rex zgrajen? • Pripoveduj o tem, kaj se je dogajalo med njegovo prvo voænjo. • Kakπna je bila Rexova „usoda” med drugo svetovno vojno? • Kaj je v besedilu predstavljeno prej — ladjina prva ali zadnja voænja? Zakaj? • Kaj izveπ v zakljuËku besedila? • Poskusi razloæiti naslov Mit v slovenskem morju. •

Izberi ustrezno nadaljevanje trditve in celotno trditev preberi. Besedilo Mit v slovenskem morju je A opis ladje Rex. B pripoved o usodi ladje Rex. C vabilo na potapljanje do razbitin ladje Rex. » pripoved o æivljenju na ladji Rex.

1

• Ali so podatki v besedilu resniËni ali izmiπljeni? • Kje je pisec najverjetneje poiskal te podatke? • V besedilu poiπËita vsaj pet podatkov, ki so po vajinem mnenju resniËni. Kako bi jih lahko preverila/-i?

Preberi odlomek iz romana Julesa Verna Dvajset tisoË milj pod morjem. Jules Verne Modri trak

Boris Kozinc

O Ëem govori besedilo? Kdo ga je napisal in kje je bilo objavljeno? Kaj je hotel pisec z besedilom doseËi? A Da bi naslovnik vedel, kaj se je dogajalo z ladjo Rex. B Da bi naslovnik napisal pripoved o usodi ladje Rex. C Da bi si naslovnik ogledal ostanke ladje Rex na morskem dnu. » Da bi bil naslovnik prepriËan, da je ladja Rex najuspeπnejπa ladja vseh Ëasov.

3831022436259 (CD) 15,90 EUR

Učbenike za jezik v 3. triletju odlikujejo: • domišljen koncept, • izvirna razporeditev snovi, • preglednost in sistematičnost.

Marjan Kralj in ostanek s potopljene ladje Rex

ISBN 86-11-17233-7 (UČB) 9788611172330 16,40 EUR

Ladja Rex

6.–9. razred

• učbenik • delovni zvezek • priročnik za učitelje • zgoščenka z besedili za poslušanje • DVD

Dvajset tisoË milj pod morjem Profesor Aronax na ameriπki vojni ladji iπËe ogromnega kita, ki napada ladje. Toda kmalu se s posadko znajde na podmornici Nautilus kapitana Nema.

(Prirejeno po: Gea, avgust 2002, str. 38—39.)

8

• •

O katerem plovilu govori pisatelj v odlomku? Ali so ga takrat, ko je bil roman napisan, æe poznali? Kako je po tvojem mnenju izvedel za podatke o plovilu? A Poiskal jih je v enciklopediji, priroËnikih. B Izmislil si jih je. C Zanje so mu povedali tisti, ki so si plovilo ogledali. » Vpraπal je strokovnjake, ki so plovilo zgradili.

• Odlomek se zaËne s poroËilom o pogovoru med Nedom in kapitanom. Na kateri naËin pisec poroËa o pogovoru? Kako o pogovoru najpogosteje poroËaπ ti? • V besedilu poiπËi nekaj slogovno zaznamovanih besed/besednih zvez. • Pisec je pogosto uporabil klicaj. Poskusi pojasniti, zakaj.

9

• Kaj je æelel pisec romana Dvajset tisoË milj pod morjem doseËi pri bralcu? Je bil njegov namen praktiËen ali ne? • Primerjajte besedilo Mit v slovenskem morju in odlomek romana Dvajset tisoË milj pod morjem. Ugotovite, katero besedilo je umetnostno in katero neumetnostno. UMETNOSTNO BESEDILO

≈Ned!« sem zaklical. ≈Jaz sem, gospod, in plavam po nagrado!« je odvrnil KanadËan. ≈Vas je ob trËenju vrglo s fregate v morje?« ≈Ob trËenju, gospod profesor, a na boljπe kot vas, jaz sem skoraj takoj zadel z nogami na plavajoËi otoËek.« ≈Na otoËek?« ≈Ali da bolje povem, na vaπega gigantskega samoroga.« ≈Razloæite mi, Ned.« ≈In takoj se mi je posvetilo, zakaj se moje ostve niso mogle zariniti vanj in so odletele od koæe.« ≈Zakaj, Ned, zakaj?« ≈Zato, ker je tale æival, gospod profesor, iz jeklene ploËevine!« ≈Zdaj pa moram zbrati svojega duha, obnoviti vse v spominu in sam pregledati svoje trditve.« Ob zadnjih KanadËanovih besedah je nastal v mojih moæganih nenaden preobrat. Hitro sem splezal na vrh bitja ali predmeta, ki nam je na pol potopljen dajal zatoËiπËe. Otipal sem ga z nogo. OËitno je bilo, da je telo trdo, nepredirno in ne tako mehko, kakor so telesne povrπine velikih morskih sesalcev. Vendar pa bi mogel biti trdi predmet tudi koπËena æelvovina, podobna oklepom predpotopnih æivali, in æe sem bil pripravljen poπast uvrstiti med plazilske dvoæivke, take, kakor so na primer æelve in aligatorji. Pa vendar, ne! »rnkasti hrbet, ki me je nosil, je bil zglajen, zbruπen, ne luskinast. »e si udaril po njem, je kovinsko zazvenel in naj je sliπati πe tako neverjetno, videti je bilo, kakor da je — kaj pa govo rim! — iz ploπË, privitih z vijaki. Dvom ni bil veË mogoË! Æival, poπast, naravni pojav, ki je spravil na noge ves uËeni svet, ki je na obeh zemeljskih poloblah razburjal in speljeval na kriva pota domiπljijo pomorπËakov, je bil, to je bilo æe treba pove­ dati, πe veliko bolj presenetljiv Ëudeæ, delo Ëloveπke roke. Ko bi bil odkril, da resniËno æivi kako najbolj bajno, najbolj mitoloπko bitje, bi me to ne bilo tako na vso moË osupnilo. Da je vse, kar je Ëudovitega, delo Stvarnika, to je Ëisto jasno. A na vsem lepem pred svojimi oËmi odkriti nekaj nemogoËega, kar je skrivnostno ustvarila Ëloveπka roka, to je moglo pamet spraviti Ëisto iz tira! /.../

NEUMETNOSTNO BESEDILO

• Govori o domiπljijskih osebah, dogodkih, Ëustvih, mnenjih ...

• Govori o resniËnih osebah, dogodkih, Ëustvih, mnenjih ...

• Nima praktiËnega namena (bralci v branju uæivajo, se zabavajo, se identificirajo z junaki …).

• Ima praktiËen namen (bralci naj bi se neËesa nauËili/izvedeli nekaj novega).

• Pisec pogosto uporablja slogovno zaznamovane, prenesene besede, dvogovor, primere, nenavaden besedni red …

• Pisec redkeje (ali sploh ne) uporablja slogovno zaznamovane/prenesene besede, dvogovor, primere, nenavaden besedni red …

1

UMETNOSTNA IN NEUMETNOSTNA BESEDILA Umetnostna besedila govorijo o domiπljijskih osebah, dogodkih, Ëustvih, mnenjih in nimajo praktiËnega namena. Z njimi æeli pisec/govorec spodbuditi naslovnikovo domiπljijo, v njem prebuditi Ëustva ... Da bi to dosegli, pisatelji in pesniki uporabljajo πtevilna pesniπka sredstva. Neumetnostna besedila so tista, ki govorijo o resniËnih dogodkih, Ëustvih, mnenjih. Njihov namen je praktiËen, saj jih pisec ali govorec tvori zato, da bi naslovnik kaj novega izvedel, kaj naredil, kam priπel, odgovoril na vpraπanje ... V teh besedilih redkeje uporabljamo besede v prenesenem pomenu ali pesniπke figure. • Navedite tri umetnostna in tri neumetnostna besedila ter svojo izbiro utemeljite.

(Jules Verne, Dvajset tisoË milj pod morjem, 1870, str. 59—61.)

POGOVORIMO SE • • • •

10

30

www.mladinska.com/priprave

Kdo je napisal besedilo? Ali poznaπ πe katero njegovo delo? Kdaj je napisal roman Dvajset tisoË milj pod morjem? O Ëem pripoveduje odlomek? Kdor je roman prebral, naj ga soπolcem kratko obnovi.

11

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Mag. Mojca Honzak

DOBER DAN, KNJIŽEVNOST

Zbirka nalog za književnost v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole

ISBN 978-86-11-16122-8 9788611161228 14,90 EUR

Zbirka nalog Dober dan, književnost pregledno in strnjeno predstavlja snov književnosti – zgodovine slovstva in literarnovednih pojmov. Je sodobno učno gradivo, v katerem vsebino nazorno dopolnjujejo miselni vzorci, slednje pa je kombinirano tudi z vprašanji in nalogami, za katere so posebej priložene tudi rešitve. Zbirka nalog kot celota učencem in dijakom omogoča sistematičen pregled ter predstavlja natančno strukturo obravnavane snovi. Potrjena je pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Nagrada za najlepši učbenik

Dr. Jerica Vogel, Mojca Cestnik

RAZVEZANI JEZIK

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo

2006!

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo: • strnjeno in pregledno predstavlja snov jezikovnega pouka ob neumetnostnih besedilih, ki jih • učenci obravnavajo v vseh razredih osnovne šole, • vsebuje raznovrstna neumetnostna besedila in duhovite ilustracije Zvonka Čoha, • vsebuje miselne vzorce, definicije in napotke za pisanje različnih besedilnih vrst, • povzema temeljno znanje, ki naj bi ga učenci pridobili ob koncu osnovne šole, zato je izvrstno izhodišče za pripravo na pouk slovenščine v srednji šoli, hkrati pa tudi uporaben jezikovni

ISBN 86-11-17501-8 9788611175010 15,90 EUR

priročnik za vsakdanjo rabo. Ključne besede

Izhodiščno neumetnostno besedilo

Naslov poglavij

Duhovite ilustracije Zvonka Čoha

6.–9. razred

Naslov sklopa

Domiselne pesmi na teme obravnavanih poglavij

Zbrala in uredila: mag. Alenka Kepic Mohar

ŠOLSKI ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV Z DVD-jem

DVD ISBN 86-11-17502-6 9788611175027 24,94 EUR

Prednosti učnega gradiva: • abecedno predstavlja več kot osemdeset slovenskih književnikov, katerih dela učenci obravnavajo pri pouku književnosti v osnovni šoli, • biografski fotografski trak in življenjepisne podatke popestrijo razmišljanja avtorjev, njihovo bibliografijo pa ponazarjajo odlomki iz književnih del, ki jih učenci prebirajo v osnovni šoli, • biografski okruški Za radovedneže prinašajo zanimive podatke iz življenja književnikov (nagrade, spominske sobe, filmske upodobitve književnih del ipd.), • v rubriki Istega leta so se rodili predstavljamo avtorjeve sodobnike, znamenite osebnosti tedanjega časa, • v dodatku so avtorji predstavljeni v časovnem traku in na zemljevidu rojstnih krajev, • bralce uvaja v skrivnost sedme umetnosti z izvirnim Filmskim slovarčkom in priloženim DVD-jem, na katerem so odlomki nekaterih filmov po literarnih predlogah.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

31


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Mag. Adrijana Špacapan, Janja Perko

ŠOLSKI ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV Od življenja do življenja

Izjemno literarno delo – izjemni pisateljski duh. Kaj jih je zaznamovalo, kaj navdihovalo? Zgodbe iz življenja znanih svetovnih pisateljev in pesnikov so zanimivo branje, a le, če se v njih ne pojavljajo že tisočkrat prebrani in znani podatki.

ISBN 978-961-01-1709-4 9789610117094 24,94 EUR

Šolski album svetovnih književnikov vsebuje: • izbor 82 književnikov in književnic iz različnih obdobij svetovne književnosti, • kronološko urejeno fotogalerijo ter predstavitve avtorjev na dvojnih odprtih straneh, • rubrike S knjižne police, O življenju, Zanimivi utrinki, Iz književne vede in Podobe časa, ki omogočajo celovit vpogled v delo, življenje in družbenozgodovinski kontekst, v katerem so književniki ustvarjali, • sistematično razložene literarnovedne pojme in kazalke, ki napotijo k nadaljnjemu branju in razumevanju, • pester nabor slikovnega gradiva, ki vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje posamezne opise.

renesansa

WILLIAM SHAKESPEARE (1564−1616) O življenju

S knjižne police Komedija zmešnjav (The Comedy of Errors) Dva gospoda iz Verone (The Two Gentleman of Verona)

6.–9. razred

Sen kresne noči (A MidsummerNight‘s Dream) Romeo in Julija (Romeo and Juliet) Julij Cezar (Julius Caesar) Hamlet (Hamlet) Othello (Othello) Kralj Lear (King Lear) Macbeth (Macbeth)

Othello, Mladinska knjiga, 1996

William Shakespeare se je rodil 23. aprila 1564 v angleškem mestu Stratford ob reki Avon (Stratford-upon-Avon) kot najstarejši sin ugledne in premožne družine Shakespeare, Johna in Mary Arden. Oče je bil trgovec in pozneje mestni veljak, mati je izhajala iz posestniške družine. Podatkov o Shakespearovem življenju ni veliko, ve pa se, da je v osnovno šolo in na gimnazijo hodil v domačem okraju in da je na tamkajšnjih sejmih rad spremljal nastope potujočih gledaliških skupin. Šole ni mogel končati zaradi denarne stiske. Leta 1582 se je poročil z Anne Hathaway, ki je pričakovala njegovega otroka. Tako se je leto za tem rodila njuna hči Susanna, leta 1585 pa dvojčka Hamnet in Judith. To leto se je Shakespeare z družino preselil iz Stratforda v London. Preživljal in uveljavil se je kot pesnik, režiser, igralec in pisec dram v okviru gledališke skupine Lord Chamberlain‘s Men. Ta je delovala v prvi gledališki hiši v Angliji sploh, v The Theatre. Kmalu pa se je pridružil tudi zasebnemu londonskemu gledališču Blackfriars kot delničar. Veliko je delal, si kopičil premoženje ter si leta 1597 v domačem kraju kupil posestvo New Place. Poslej je živel med Londonom in Stratfordom. Leta 1599 je postal solastnik znanega gledališča Globe in imel v njem pomembno mesto. V teh letih je doživel najprej sinovo in nato očetovo ter materino smrt, hčerkino poroko in rojstvo vnukinje Elisabeth.

V Stratford se je za stalno vrnil leta 1610 in tam živel kot ugleden meščan. Umrl je na svoj rojstni dan, 23. aprila, menda po veseljačenju s prijateljema književnikoma. Pokopali so ga dva dni pozneje v župnijski cerkvi. Popularnost je William Shakespeare dosegel tako s pesmimi kot z dramami. Večino sonetov je napisal med letoma 1590 in 1592, v desetletjih med 1590 in 1610 pa tudi vse drame. Besedila obeh temeljnih zvrsti njegovega opusa so jezikovno mojstrska in tenkočutna, pa tudi psihološko poglobljena. Kritika je pohvalila Shakespearova dela že v času njegovega življenja, predvsem sonete in epska besedila, manj pa so bila priljubljena njegova dela za gledališče. Značilno je, da jih je pisal res samo za uprizoritve in ne za knjižne izdaje. Slabo desetletje po njegovi smrti pa so že izšla Shakespearova zbrana dela. Za to sta poskrbela njegova gledališka prijatelja in soigralca, ki sta uredila tudi besedila brez njegovega podpisa, saj sta vedela, da so njegova; zbrala sta jih šestintrideset. Veliki dramatik je bil namreč do svojega avtorstva precej brezbrižen.

Zanimivi utrinki

Iz književne vede

• Najverjetneje je edina avtentična podoba velikega dramatika doprsni kip v cerkvi v Stratfordu. Postavljen je bil leta 1623, naredil pa ga je londonski kipar Gerard Johnson. Podobno je z umetnikovim podpisom. Sam se je menda podpisoval kot »Shakspere«, včasih tudi zelo okrajšano, v oporoki pa naj bi bil podpisan s priimkom »Shakspeare«. Oblika, ki je danes uveljavljena, torej »Shakespeare«, je bila zapisana v večini sodobnih izdaj njegovih dram in v dveh mladostnih, avtorsko potrjenih objavljenih pesnitvah, Venera in Adonis ter Ugrabitev Lukrecije.

Poznavalci angleške književnosti pripisujejo Shakespearovi poeziji pomembno mesto zlasti v razvoju soneta. Prva izdaja Shakespearovih sonetov leta 1609 je prinesla 154 besedil, ki so posebna, angleška različica te stalne pesemske oblike. Angleški sonet se namreč razlikuje od italijanskega. Sestavljen je iz treh kvartin in zaključnega dvostišja (distiha), ki jih običajno pri zapisu ne ločujemo z vrstičnim presledkom. Podoba sveta v njem je urejena podobno, kot nakazuje zunanja zgradba: sklepna dva verza povzemata kvartine in potrjujeta ali zanikata njihovo misel. Vsaka kvartina v angleškem sonetu ima svoji prestopni rimi, distih pa svojo zaporedno. Shakespearovi soneti so povečini ljubezenski in veljajo za osebno izpovedne.

• V šestnajstem stoletju je bilo za dramska besedila uveljavljeno klasicistično pravilo treh enotnosti. Njegovo izhodišče so bile v renesansi opevane antične drame, ki so bile napisane s posebno pozornostjo na to, da se je zgodba odvijala na enem prizorišču, da je časovno obsegla največ en dan in da so bili vsi dogodki podrejeni glavni zgodbi. Shakespeare teh načel ni upošteval, zato takratni kritiki niso mogli dobro oceniti njegovih dram, kljub temu da so pri njem nekateri morda le občudovali naravni smisel za dramo in izvirnost. Zato se je o njem za dolgo obdržalo prepričanje, da ni bil šolan, da ga je pri delu vodila želja ugajati neukim ljudem in da je hlepel le po zaslužku. To zadnje naj bi bilo razlog, da ni skrbel za ohranitev izvirnosti. Besedila naj bi tako doživljala take spremembe, da ni več možno ugotoviti njihove prvotne različice.

Lirika je prodrla tudi v Shakespearovo dramatiko, saj so nekateri dramski dialogi napisani v obliki soneta, npr. ljubezenski dialog med Romeom in Julijo v tragediji o ljubimcih iz Verone. Sicer pa so drame Williama Shakespeara nedvomno tisti del njegove ustvarjalnosti, po kateri ga danes najbolj prepoznamo. Značilno je, da besedil za gledališko uprizoritev ni delil na dejanja, vsa pa so napisana v t. i. blankverzu, značilnem angleškem verzu, ki ga sestavlja pet jambskih stopic (jambski pentameter). Drame druži renesanËni odnos do sveta, kjer se človek znajde v tragičnem položaju zaradi svojih osebnostnih lastnosti, individualnega stremljenja in osebnih odločitev. Sam je odgovoren za svoje ravnanje, čeprav ga to vodi v konfliktni položaj in nazadnje v smrt.

Gledališče Globe (rekonstrukcija), London

Podobe Ëasa V drugi polovici šestnajstega stoletja je bila Anglija v razcvetu. Gospodarsko je bila močna na vseh področjih, vladavina kraljice Elizabete I. med 1558 in 1603 pa je deželi omogočila tudi politično trdnost in neodvisnost. Kraljica je podpirala humanistično raziskovanje in izobraževanje, zato govorimo celo o elizabetinski dobi. Posebej so se razcvetela mesta, še zlasti London, ki je postal denarno in kulturno zanimivo mesto. Skladno s tem je napredovalo tudi tamkajšnje gledališče, ki ima prav po tedanji angleški vladarici ime elizabetinsko gledališËe. Tu so nastopale že stalne skupine poklicnih igralcev, med katerimi si je celo sama kraljica izbrala najboljše in iz njih sestavila skupino »igralcev njenega veličanstva kraljice«.

Samo v Londonu je bilo gledališče stalno, medtem ko so potujoče gledališke družine najpogosteje igrale na gostilniških dvoriščih. Oblika prostora za igro in gledalce, kot se je uveljavila v Londonu, pa je bila vzor poznejšim pravim gledališkim stavbam, med katerimi je bil tudi znameniti Globe. Običajno so bile gledališke stavbe lesene, okrogle ali osemkotne, večnadstropne in pokrite. Njihova posebnost je bil oder, ki je segal več metrov globoko v prostor za gledalce, tako da so bili igralci obdani z gledalci. Nekatere so imele dodatni, dvignjeni oder za govor, denimo, z balkona. Kulis običajno ni bilo, več pozornosti pa so umetniki gledališča namenili kostumom, pripomočkom, plesu in glasbi. Igrali so samo moški oziroma dečki pred spremembo glasu za ženske vloge.

141

140

Alenka Vesenjak

ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV 1 Svetovni klasiki Od antičnih začetkov do moderne Nives Križnar

ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV 2 ISBN 978-961-01-0586-2 9789610105862 24,94 EUR

ISBN 978-961-01-0711-8 9789610107118 27,95 EUR

Svetovni sodobniki

Albuma svetovnih književnikov predstavljata svetovne književnike od antičnih začetkov do današnjih vidnih ustvarjalcev besedne umetnosti. Gre za kronološko beležnico bistvenih stvarnih podatkov o avtorjih: • besedilni del smiselno dopolnjujejo razgibani slikovni fragmenti, • predstavitev najzanimivejših osrednjih književnih del, • mnenjski zapisi poznavalcev in samih avtorjev, • anekdote. Posebna vrednost albumov so tudi priloge na koncu knjige: • seznam vseh Nobelovih nagrajencev za književnost, • zbrana bibliografija svetovnih književnih del v albumih obravnavanih klasikov in sodobnikov, prevedenih v slovenščino.

32

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Zbrala in uredila: Aleksandra Lutar Ivanc

ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV

ISBN 978-86-11-17503-4 9788611175034 34,95 EUR

Album slovenskih književnikov: • predstavlja kronološki pregled slovenskih književnih ustvarjalcev od Trubarja do danes, • vsebuje bistvene, najpomembnejše biografske podatke in osrednja literarna dela slovenskih književnikov, • besedilo dopolnjuje slikovno gradivo s podobo književnika in njegovega domačega kraja; • prikazuje najzanimivejše ter najlepše knjižne izdaje, • vsebuje kratke mnenjske zapise poznavalcev ali samega avtorja.

Nada Barbarič, Donovan Pavlinec, dr. Bojan Balkovec, Elizabeta Hriberšek Balkovec

LITERARNE ZGODBE IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI

ISBN 978-961-01-0585-5 9789610105855 27,95 EUR

Knjiga v pronicljivem in esejističnem slogu prinaša: • povzetke književnih del iz zakladnice svetovne književnosti, • ��������������������������������������������������������������������������������������� književna dela umešča v literarni in zgodovinski kontekst dobe ter jih povezuje z umetnostno zgodovino, filozofijo, filmom, znanostjo in tehniko ter umetnostno zgodovino v času izida, • kratek opis avtorja in njegovega dela, • estetsko slikovno gradivo.

1904 Anton Pavlovič Čehov

Naslov Motivacijski uvod Podatki o avtorju

Dvojna melanholija poslavljanja: ruske družine od izgubljenega doma in avtorja – pisatelja od ljubljene žene igralke in gledališča. Anton Pavlovič Čehov (1860–1904) ruski pisatelj in dramatik Dela: Stepa Dolgočasna zgodba Dvoboj Moje življenje Dama s psičkom Utva Striček Vanja Tri sestre Češnjev vrt Ivanov

Glavna ženska vloga Ljubov Andrejevne Ranevske v Češnjevem vrtu je bila že od prve replike namenjena Olgi Knipprovi, igralki, s katero je bilo Čehovu danih le nekaj let zakona in malo skupnega življenja, saj je zaradi zdravljenja jetike moral večino časa prebiti v sanatoriju. Ljubezen je mogel izraziti le v korespondenci in v umetniškem delu, ji podariti zahtevno vlogo občutljive, nežne in razočarane ženske, ki se fatalistično prepušča življenjskim vrtincem. Družinsko posestvo Ranevske je zadolženo, grozi jim skorajšnji bankrot in ponižujoča prodaja na dražbi. Ljubov je po moževi in sinčkovi smrti pobegnila v tujino, tam vzdrževala nevrednega ljubimca, doživela prevaro, se celo poskusila zastrupiti. Ko pride ponjo v Pariz 17-letna hči Anja, si zaželi doma in se vrne v Rusijo. Brat Gajev ji z lagodnim življenjem ni v nobeno pomoč, posestvo je v njeni odsotnosti vodila in zanj skrbela rejenka Varja, a ga ni mogla rešiti propada. Obogateli Lopahin, trgovec kmečkega rodu, bi rad še pomagal Ranevski s kapitalističnimi triki, zato ji svetuje, naj znani in občudovani češnjev gaj proda za parcele mestnim vikendašem. Ljubov je tako razmišljanje odvratno in tuje, lepote in

tradicije, ki ju predstavlja češnjev vrt, ne more prodajati, kot se ne da kupčevati z lastno dušo. Posestvo, stara hiša, okolica so zanjo polni srečnih in otožnih spominov, življenje bi bilo puhlo in nevredno, če bi mu začela vladati denar in dobiček. Iztekajoči se čas ne dopušča sanjarjenja in čudežnih rešitev. Posestvo je prodano na dražbi prav kupcu Lopahinu, člani razseljene družine morajo oditi vsak v svojo smer. Ljubov se bo vrnila v Pariz k vsaj navidez skesanemu ljubimcu, brat se je vdan v usodo zaposlil v banki, Anja namerava končati šolo, študirati in čakati na materino vrnitev. Brezbrižni Lopahin je že zapovedal posekati prelepi češnjev vrt, spomladi bo podrl še družinsko hišo, namesto prejšnje nostalgije mu bo zlahka pridobljeno posestvo prinašalo samo večji dobiček. Dramske osebe v Češnjevem vrtu so ne glede na družbeno pripadnost psihološko zapletene in izmuzljive. Ljubov Ranevska je ljubeča, pozorna, čustvena in občutljiva ženska, hkrati pa neodgovorna in nestalna, njena osnovna življenjska taktika je pobeg in zanikanje stvarnosti, predajanje trenutku, iskanje in občutenje lepega ter izogibanje odločitvam. Lopahin jo spoštuje od otroštva, rad bi ji pomagal in jo izvlekel iz finančne stiske, vendar ga njena trma in njegova pragmatičnost silita, da mora na koncu upoštevati svoje dobičkarske koristi. Gajev, brat Ranevske, je nerealen in lahkomiseln, Trofimov, bivši vzgojitelj umrlega sinčka, pa politični fantast, poln utopičnih idej o veliki prihodnosti Rusije po spremembi starega reda. Mladi Varja in Anja sta stvarnejši, Varja sicer upa na zakon z Lopahinom, ko pa se ji želja ne uresniči, poišče prihodnost v delu, Anja si želi končati šolo, maturirati. Zgradbeno je Češnjev vrt rahlo tkana, iz posameznih scen od prihoda na posestvo do odhoda Ljubov Ranevske sestavljena dramska zgodba, kjer se impresionistično prepletajo drobni prizori, nepomembni dialogi, občutljivo čustvovanje in razmišljanje, pridušena otožnost in veselje, kjer je več življenjskih malenkosti kot usodnih preobratov. Opazna liričnost prehaja v simbolizem svetlobe, barv in zvokov, banalno stvarnost na trenutke prekrije mehka poetičnost. Še tako dolgočasno in nehvaležno življenjsko sivino je mogoče utišati s človeško toplino in zaupanjem, ki se pri nemirnih in iščočih dušah ohranjata in obnavljata tudi po velikih razočaranjih.

Zgodba v času in čas v zgodbi Propadanje plemstva, ki ga v drami Češnjev vrt predstavlja prodaja posestva, se je v Rusiji začelo sredi 19. stoletja. Vloga plemstva je bila v Rusiji vse od srednjega veka velika, saj je plemstvo v celoti obvladovalo družbeno-politično dogajanje. Plemiški naziv je bilo mogoče podedovati od prednikov ali ga pridobiti za vzorno opravljanje vojaške in kasneje tudi uradniške službe. S posebnim kodeksom sta bila leta 1785 predpisana način obnašanja in hierarhija med plemstvom. Med privilegiji omenimo last nad poseljeno zemljo in kmeti na njej (do 1861), od leta 1762 do 1874

Na šahovnici zgodovine Januarja 1904 je japonska mornarica blokirala rusko ladjevje v pristanišču Port Arthur na jugu Mandžurije. Po enoletnih spopadih je morala Rusija zapustiti Mandžurijo, kar je vodilo v politično krizo. Igro, podobno nogometu, so poznali že v antiki. Sredi 19. stoletja so v Angliji sprejeli enotna pravila igre. Prva mednarodna tekma je bila med Anglijo in Škotsko leta 1872. Podobno kot pri mnogih športnih zvrsteh so se v začetku 20. stoletja predstavniki različnih

so bili plemiči oproščeni obvezne vojaške službe, imeli so pravico do lastnega grba, javne službe in obiskovanja izbranih šol ter niso smeli biti telesno kaznovani.

6.–9. razred

ČEŠNJEV VRT

Zgodovinski, filozofski kontekst

Hud udarec za plemstvo je pomenila ukinitev tlačanstva leta 1861. Večina je bila nepripravljena na industrializacijo in nove gospodarske dejavnosti, zato je njihov gospodarski položaj postal neprimerljiv z novopečenimi kapitalisti. Zadnji udarec je rusko plemstvo doživelo po oktobrski revoluciji leta 1917. Tedaj so se množično umaknili v tujino, kjer pa so ob težkem boju za dostojno življenje lahko le nostalgično podoživljali svoj plemiški stan.

držav dogovorili za ustanovitev mednarodne nogometne zveze. 21. maja 1904 v Parizu ustanovili Mednarodno nogometno zvezo, s kratico FIFA. Leta 1904 se je rodil slovenski pisatelj, pesnik in politik Edvard Kocbek, ki se je v zgodovino slovenske književnosti zapisal s poezijo, pripovednimi deli in eseji. Med vojno je bil kot predstavnik krščanskih socialistov vključen v vodstvene organe OF. Zaradi literarnih del in kritike sistema, mu je tedanja oblast prepovedala nastopati v javnosti in objavljati dela.

Viktor Elpidiforovic Borisov-Musatov: Pomlad, 1898–1901

192

193

Marjana Jus

MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSKEGA JEZIKA Najsodobnejši jezikovni priročnik z več kot 500 gesli

Sodobni jezikovni priročniki so redki, prelomne monografske izdaje segajo celo v prejšnje stoletje, jezik, ki ga uporabljamo in o katerem se učimo, pa se razvija in spreminja vsak dan. Mali šolski leksikon slovenskega jezika zajema temeljne jezikoslovne pojme. Pri tem je avtorica upoštevala najsodobnejša spoznanja stroke ter vključila tudi pojme, ki jih morajo poznati učenci in dijaki v osnovni in srednji šoli. ISBN 978-961-01-1710-0 9789610117100 16,95 EUR

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

33


GEOGRAFIJA ODOBLJ OS

EM EN

GEOGRAFIJA 6

PO P

Eneja Baloh, Bojan Lenart

• učbenik • delovni zvezek • e-gradiva

ISBN 978-961-01-1699-8 (novi UČB) 9789610116998 14,90 EUR

Prednosti učbeniškega kompleta so: • jedrnata, a hkrati bogata besedila, primerna starostni razvojni stopnji učenca; • pregledni in nazorni zemljevidi ter odlične fotografije in ilustracije, ki ponazarjajo učno snov; • navezava na uporabo zemljevidov v novem Atlasu sveta za osnovne in srednje šole; • domišljen in izviren koncept, preglednost in sistematičnost; • v pripravi so tudi e-učna gradiva, za kvalitetno dodatno izobraževanje, in priročno gradivo za učitelje.

ISBN 978-961-01-1503-8 (novi DZ) 9789610115038 9,40 EUR

ISBN 86-11-17238-8 (UČB) ISBN 86-11-17240-X (DZ) 9788611172385 9788611172392 13,90 EUR 13,90 EUR

ISBN 86-11-172239-6 (PRI) 9788611172408 15,75 EUR

• učbenik • delovni zvezek z zgoščenko • priročnik za učitelje z zgoščenko Igor Bahar, Jože Račič, dr. Tatjana Resnik Planinc

6.–9. razred

• učbenik • delovni zvezek • priročnik za učitelje

ODOBLJ OS

EM EN

GEOGRAFIJA 8

PO P

zgoščenka

ODOBLJ OS

EM EN

GEOGRAFIJA 7

PO P

Žarko Tomšič, Jože Račič

• učbenik • delovni zvezek ISBN 978-86-11-15895-2 (UČB) 9788611158952 13,90 EUR

ISBN 978-86-11-15894-5 (DZ) 9788611158945 10,40 EUR

ISBN 86-11-16940-9 (PRI) 9788611169408 12,95 EUR

Ikone za delo z Atlasom in delovnim zvezkom

ISBN 86-11-173325 (UČB) 9788611161259 13,90 EUR

ISBN 86-11-16121-1 (DZ) 9788611161211 10,40 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

GEOGRAFIJA 9

PO P

Danica Večerić, Jože Račič, Igor Bahar

Učbeniški kompleti za geografijo v 7., 8. in 9. razredu so tematsko, ciljno ter interdisciplinarno zasnovani. Prednosti: • motivacijske strani pri vsakem poglavju, • izpostavljene teme, didaktične ilustracije in fotografije, • ekološke vsebine, vprašanja za razmišljanje in primerjanje, • navezava na Atlas sveta in navajanje na delo s kartografskim gradivom. Priročnika za učitelje v 7. in 8. razredu vsebujeta teoretično-praktični pregled vsebine, ciljev in dejavnosti pri pouku s predlogom konkretnih dejavnosti pri šolskih urah.

Ključne besede

Rubrika Ali veš?

34

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


IZBIRNE VSEBINE ZA GEOGRAFIJO Dr. Sabina Popit, dr. Tatjana Resnik Planinc

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI • učbenik za izbirni predmet geografije v 8. razredu osnovne šole

ISBN 86-11-15885-7 9788611158853 10,78 EUR

Učbenik za izbirni predmet dopolnjuje redno snov pri pouku geografije. Prednost: • izpostavljene teme na barvnih straneh (Bangladeš, gradnja Asuanskega jezu na Nilu, potres v Posočju), • slovarček novih pojmov, • navezava na Atlas sveta.

Ikona za delo z Atlasom

Klimogrami, sheme in zemljevidi

Igor Bahar, Jože Račič, Danica Večerič

RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ • delovni zvezek za izbirni predmet geografije v 9. razredu osnovne šole

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Atlasi in kartografsko gradivo Strokovni urednik atlasa: dr. Karel Natek

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

ISBN 978-961-01-1339-3 9789610113393 34,96 EUR

Nova, prenovljena izdaja Atlasa ponuja: • več kot 230 prenovljenih in posodobljenih digitaliziranih zemljevidov, • pregledne kartografske predstavitve Slovenije, celin, sveta in posameznih geografskih pojavov ter procesov v različnih merilih, prilagojenih šolski rabi, • indexvsebujeprek50.000toponimov,prirejenihvskladuzMednarodnostandardizacijozemljepisnih imen, • izčrpne in pregledne legende zemljevidov, • izrazita in poudarjena reliefna plastovitost, ki bo učiteljem v veliko pomoč pri poučevanju nastanka reliefa, prsti in z njimi povezanih drugih geografskih vsebin, • statistične preglednice s podatki po državah na koncu Atlasa.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

35

6.–9. razred

ISBN 86-11-15526-2 9788611155265 12,80 EUR

Delovni zvezek Raziskujem domači kraj je namenjen pouku izbirnega predmeta geografije v devetem razredu. Prednosti: • vaje so napisane tako, da jih učitelj lahko uporabi v vsaki pokrajini Slovenije, • učitelju ponuja možnost izbire med posameznimi vajami glede na število ur v učnem načrtu, • namen delovnega zvezka je, da si učenec s pomočjo učitelja in samostojnega raziskovalnega dela izdela svoj »album« o domačem kraju ali šolskem okolišu.


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Atlasi in kartografsko gradivo ATLAS NEMIH ZEMLJEVIDOV Atlas nemih zemljevidov sveta učencem in dijakom omogoča usvajanje, ponavljanje, utrjevanje in preverjanje znanja o prostorski razmestitvi geografskih pojavov, procesov, tokov in gibanj, zato ima veliko didaktično vrednost pri kartografskem opismenjevanju in razvijanju geografskega mišljenja v najširšem pomenu. ISBN 86-11-17610-3 9788611176109 8,95 EUR

ŠOLSKI NAMIZNI ZEMLJEVIDI Namizni zemljevidi so za učence osnovno sredstvo pri orientaciji v prostoru, usvajanju in urjenju prostorskih predstav ter elementov. 9788611153698 EVROPA 4,90 EUR

9788611154138 SVET 4,90 EUR

9788611154435 GEOLOŠKA KARTA 4,90 EUR

6.–9. razred

9788611153490 SLOVENIJA 4,90 EUR

Navadni topografski zemljevid Slovenije, Evrope in Sveta ter Geološki zemljevid Slovenije

Dvostranski topografski in nemi plastificirani zemljevidi Slovenije, Evrope in sveta, ki so namenjeni delu na način piši-briši. Priložena sta flomaster in gobica.

9788611172996 SLOVENIJA 6,90 EUR

9788611172989 EVROPA 6,90 EUR

9788611173009 SVET 6,90 EUR

ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO

ISBN 86-11-14890-8 9788611148908 29,95 EUR

36

Atlas je prilagojen učnemu načrtu v osnovni šoli. Zemljevidom Slovenije sledijo zemljevidi Evrope in sveta. Vsaka enota je predstavljena z dvema zemljevidoma: splošnim in gospodarskim.

www.mladinska.com/priprave

GEOGRAFSKI SLOVARČEK

ISBN 8611-16343-5 9788611163437 12,90 EUR

Slovarček sistematično (po abecedi) obravnava pojme geografije in družbe od 4. do 9. razreda osnovne šole. Slovarček omogoča hitro iskanje informacij in podaja možnosti ter vire za nadgradnjo geografskega znanja.

www.mladinska.com/ucbeniki


ZGODOVINA Marta Otič

ZGODOVINA 6 Svet skozi čas

ISBN 86-11-17524-7 (UČB) 9788611175249 10,90 EUR

ISBN 86-11-17525-5 (DZ) 9788611175256 7,90 EUR

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

• učbenik • delovni zvezek • priročnik za učitelje

ISBN 86-11-17526-3 (PRI) 9788611175263 18,90 EUR

Dr. Dragan Potočnik, Marta Otič

ZGODOVINA 7 Svet skozi čas

• učbenik • delovni zvezek

ISBN 978-961-01-0002-7 (UČB) 9789610100027 13,40 EUR

Učbeniški kompleti zgodovine na jedrnat in slikovit način obravnavajo zgodovinsko obdobje od prazgodovine do danes s prerezom dogajanja po svetu, v Sloveniji ter s poudarki na gospodarstvu, razvoju tehnologij in političnih spremembah. Učbenike odlikujejo didaktični elementi, ki učencem olajšajo razumevanje in pomnjenje snovi. V pomoč so jim vprašanja za ponavljanje in utrjevanje snovi, slovarček neznanih pojmov ter nazorni shematski in grafični prikazi snovi. Učbeniki navajajo učence k samostojnemu razmišljanju in razvijanju odnosa do zgodovine.

Nazorne risbe ali ilustracije

ISBN 978-961-01-0000-3 (DZ) 9789610100003 9,40 EUR

6.–8. razred

Dr. Dragan Potočnik, Marta Otič, Metka Sevčnikar Krasnik

ZGODOVINA 8 Svet skozi čas

ODOBLJ OS

EM EN

ISBN978-961-01-0606-7(UČB) 9789610106067 11,40 EUR

PO P

• učbenik • delovni zvezek

ISBN 978-961-01-0836-8 (DZ) 9789610108368 9,90 EUR

Vprašanja za ponovitev snovi Novi pojmi

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Prevod in priredba: dr. Dragan Potočnik

ZGODOVINSKI ATLAS

ISBN 978-961-01-0743-9 9789610107439 29,95 EUR

Zgodovinski atlas je posodobljen z najnovejšimi zgodovinskimi dejstvi ter opremljen z zemljevidi in odličnim slikovnim materialom. Atlas predstavlja vse pomembne dogodke v zgodovini in je namenjen učencem, dijakom, študentom, učiteljem zgodovine ter vsem, ki jih zgodovina zanima. Zasnovan je kot dopolnilno gradivo k učbenikom za zgodovino.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

37


DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA

ODOBLJ OS

EM EN

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7

PO P

Mag. Pavla Karba, Darja Lašič, Nataša Jesenko

• učbenik

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8

ODOBLJ OS

EM EN

ISBN 978-961-01-2203-6 (UČB) 978961022036 12,90 EUR

PO P

Mag. Pavla Karba, Nataša Jesenko

• učbenik Vsebinsko prenovljena učbenika omogočata samostojno spoznavanje in odkrivanje medkulturnega ter medosebnega dialoga. Problemsko zasnovane dejavnosti omogočajo razvijanje aktivnega državljanstva, medpredmetne povezave pa znanja in veščine za ustvarjalno ter odgovorno delovanje v okolju, v katerem živimo. Učbenika odlikujejo: • sodobna didaktična zasnova; vsi elementi učne ure so zbrani na enem mestu, • problemsko podajanje vsebin, • vzpodbujanje samostojnega in kritičnega razmišljanja učencev, • jezik, prilagojen pojmovnemu dojemanju učencev.

ISBN 978-961-01-2204-3 (UČB) 9789610122043 12,90 EUR

Uvodna motivacija

6

Posameznik in družba

Posameznik in družba

7.–8. razred

POSAMEZNIK IN DRUŽBA

spodbuda

/izkušnje

moje vedenje

Ali sta lahko dva človeka povsem enaka?

izvedel bom

V čem sem drugim enak in v čem sem poseben? Vstopam v odnose z drugimi Življenje v skupnosti Biološki in družbeni spol ter življenjski krog

7

V ČEM SEM DRUGIM ENAK IN V ČEM SEM POSEBEN?

Ozri se naokoli. Koliko sebi enakih ljudi vidiš vsak dan na ulici? Dobro poglej. Koliko je res enakih? Niti dva nista povsem enaka.

V čem sem poseben in v čem sem drugim enak? Kaj je osebnost in kaj določa razvoj osebnosti? Katere osebnostne značilnosti poznamo? Kakšna je razlika med človekovimi željami in potrebami? Kaj so čustva in kako jih doživljamo? Kaj pomeni imeti pozitivno samopodobo?

Predlog aktivnosti za izvedbo ure

V čem sem poseben in drugim enak?

Slikovno gradivo za uvodno motivacijo

dejavnost Didaktična igra

Posameznik in družba

Pozitivna samopodoba Način, kako živimo svoje življenje, je v veliki meri odvisen od tega, kako se počutimo v svoji koži, kaj mislimo o sebi, koliko verjamemo vase in kakšen je naš odnos do drugih ljudi. Pozitivna samopodoba in zdrava samozavest sta pomembni značajski potezi, ki ju kot posamezniki lahko razvijemo, da bi bili zadovoljni sami s seboj in v odnosu z drugimi. Svojo predstavo o sebi, svoj odnos do drugih in svoje življenje nasploh lahko spremenimo in izboljšamo sami ali pa si poiščemo ustrezne oblike pomoči. O nekaterih izmed njih boste izvedeli več v poglavju o človekovih/otrokovih pravicah.

dejavnost - Izberi dve svoji značilnosti, za kateri meniš, da sta dobri, in se z njima pohvali.

izvedel sem Pozitivna samopodoba pomeni, da spoštuješ svojo osebnost, verjameš vase in v svoje sposobnosti.

Preverjanje znanja, vsebin in veščin

1. Naštej nekaj značilnosti, za katere meniš, da te razločujejo od sošolcev? 2. Utemelji, kako človeka sooblikujejo dednost, okolje in lastna dejavnost. 3. Opiši človekove potrebe. 4. Analiziraj svojo osebnost. 5. Opiši svoja čustva in reakcije ob konkretnem dogodku. 6. Pojasni vlogo pozitivne samopodobe.

11

Usedite se v krog. Vsak naj se spomni in glasno razkrije eno od svojih značilnosti, zaradi katere je drugačen od preostalih sošolcev/ sošolk. Če v razredu ni nikogar, ki bi imel to značilnost, krog nadaljuje naslednji učenec/ učenka. Ko nekdo ugotovi, da ima enako značilnost, mora sošolcu/sošolki z enako značilnostjo sesti na kolena. Prvi krog igre je končan, ko vsak pove, v čem se razlikuje od ostalih. Sledi drugi krog igre. En stol odstranite. Sošolec/sošolka, ki začenja, naj se postavi na sredo kroga. Izmisliti si mora nekaj, kar naj bi imel/-a skupnega z drugimi v skupini (npr. veselim se počitnic). Vsi, ki to misel delijo z njim, morajo vstati in steči do prvega prostega prostora. Tudi igralec, ki je na sredini kroga, poskuša najti prost stol, na sredini pa ostane igralec, ki je na vrsti, da poišče novo potezo ali misel, skupno vsem sodelujočim.

Pogovorimo se: Ali je bilo laže najti značilnosti, po katerih se razlikujemo, ali značilnosti, ki jih delimo z drugimi? Kdaj v življenju želimo, da bi bili drugačni, in kdaj si želimo biti podobnim drugim?

izvedel sem Vsak človek je osebnost zase, ima posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih. Toda vsi smo človeška bitja in to nas povezuje.

Ponovitev

Vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja

slovarček IdentIteta – prepletanje samozaznave in zaznave drugih Čustva – duševni procesi, ki izražajo človekovo samozaznavanje in njegov dnos do zunanjega sveta OsebnOst – celota telesnih, duševnih in vedenjskih posebnosti posameznika temPerament – vedenjski vzorci posameznika v različnih okoliščinah ZnaČaj – vsebina ravnanja posameznika samOPOdOba – celota predstav, ki jih oblikujemo o sebi samOZavest – prepričanost o svojih sposobnostih, znanju, moči samOljubje – pretirano vrednotenje samega sebe KOnstItucIja – telesna zgradba duHOvne POtrebe – čustvene in razumske potrebe po resničnem, lepem in dobrem

namigi Predlagaj razredničarki, da bi pri razredni uri izvedli nekaj socialnih iger. Te najdete v knjigah: To smo mi: priročnik za učenje socialnih veščin. Ljubljana: Center Kontura, 2000. Iskalci biserov: priročnik za razredne ure. Maribor: Ekološko kulturno društvo Za boljši svet, 2004.

Razlaga novih pojmov

Predlogi za poglabljanje znanja ali medpredmetno povezovanje

Več o čustvih, osebni rasti in zdravi samozavesti lahko prebereš v naslednjih poučnih knjigah: Brenifier, O. Kaj pomeni biti jaz? Ljubljana: TZS, 2007. Kaufman, G. Dvigni glavo, zate gre! Vodnik k osebni moči in zdravi samozavesti. Radovljica: Didakta, 2005. Kincher, J. Psihologija za najstnike. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. Sanders, C. Ljubezen, sovraštvo in druga čustva. Ljubljana: Grlica, 2006. Snunit, M. Ptica v duši. Ljubljana: MK, 2003.

38

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


KEMIJA

ISBN 961-231-337-7 (UČB) 9789612313371 15,90 EUR

ISBN 961-231-338-5 (DZ) 9789612313388 13,90 EUR

ISBN 961-231-339-3 (PRI) 9789612313395 37,50 EUR

• učbenik • delovni zvezek • priročnik za učitelje

ODOBLJ OS

EM EN

POGLED V KEMIJO 9

PO P

• učbenik • delovni zvezek • priročnik za učitelje

ODOBLJ OS

EM EN

POGLED V KEMIJO 8

PO P

Dr. Malcolm Frazer, dr. Aleksandra Kornhauser

Učbeniška kompleta odlikuje najvišja kakovostna raven znanja, primerljiva z evropskimi standardi znanja kemije za starostno skupino učencev osmega in devetega razreda. Priročnik omogoča učitelju lažje načrtovanje pouka in usmerjanje učencev v samostojno delo doma. S skrbno oblikovanimi napotki avtorja učitelju svetujeta, kako naj povezuje učbenik z delovnim zvezkom ter tudi z informacijami, ki jih najdemo na spletnih straneh. ISBN 86-11-17175-6 (UČB) 9788611171753 15,90 EUR

ISBN 86-11-17176-4 (DZ) 9788611171760 13,90 EUR

ISBN 86-11-17177-2 (PRI) 9788611171777 37,50 EUR

Mag. Alenka Gabrič, Milica Slatinek - Žigon

KEMIJA 8

Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred osnovne šole

KEMIJA 9

Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 9. razred osnovne šole

ISBN 86-11-15526-2 9788611168906 14,40 EUR

ISBN 86-11-16946-8 9788611169460 14,40 EUR

Zbirki nalog in vaj sta namenjeni praktičnemu ponavljanju, utrjevanju in poglabljanju znanja iz kemije ter omogočata pripravo na preverjanja v šoli in na šolska tekmovanja. Na začetku učne enote je kratka ponovitev snovi, ki predstavlja tudi vsebino nalog. Sledijo naloge različnih vrst na dveh težavnostnih stopnjah. Vsako tematsko poglavje se zaključi z nalogami. Naloge so točkovane in vsebujejo tudi opisno oceno, tako da učenci lahko sami spremljajo svoj napredek in pridobljeno znanje.

PERIODNI SISTEM – okno v razumevanje snovi

ISBN 86-11-17326-0 9788611173269 11,90 EUR

Edinstven koncept učnega gradiva vsebuje celostni postopni prikaz sporočil, ki jih lahko razberemo iz periodnega sistema. Odlikujejo ga: • razlage pomenov posameznih označb v periodnem sistemu s praktičnimi primeri in fotografijami, • kviz za utrjevanje znanja, • številne uporabne podatkovne tabele, • priročnik za poznavanje in razumevanje kemijskih elementov od osnovne šole do univerze.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

39

8.–9. razred

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA


GLASBA

• učbenik s tremi zgoščenkami • samostojni delovni zvezek • priročnik za učitelje Glasba 7, 8, 9

ODOBLJ OS

EM EN

GLASBA 7

PO P

Mag. Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit

ISBN 978-961-01-2142-8 (DZ) 9789610121428 12,90 EUR

• učbenik s tremi zgoščenkami • samostojni delovni zvezek • priročnik za učitelje Glasba 7, 8, 9

ODOBLJ OS

EM EN

ISBN 86-11-17241-8 (UČB in 3x CD) 3831022437577 17,90 EUR

GLASBA 8

PO P

zgoščenka

GLASBA 9 • učbenik s tremi zgoščenkami • delovni zvezek • priročnik za učitelje Glasba 7, 8, 9 zgoščenka ISBN 86-11-17303-0 (UČB in 3x CD) 3831022437584 17,90 EUR

Učbeniki z zgoščenkami in delovni zvezki za pouk glasbe v 7., 8. in 9. razredu vzpodbujajo in vodijo učenca: • k usvajanju glasbenih oblik in drugih znanj skozi glasbeno zgodovino, • v reševanje raznovrstnih nalog in utrjevanje pridobljenega znanja, • v analitično poslušanje in vrednotenje glasbe.

7.–9. razred

ISBN 978-961-01-2143-5 (DZ) 9789610121435 12,90 EUR

Poslušamo in analiziramo

zgoščenka ISBN 86-11-17304-X (UČB in 3x CD) 3831022437591 17,90 EUR

ISBN 978-86-11-17237-8 (DZ) 9788611172378 10,90 EUR

13-14

6.3 DrugI skLADAtELjI ImprEsIonIzmA DELA ‡ inπtrumenta lna: klavirske skladb e, koncerti, plesne , komorne ‡ vokalnoinπtr umentalna: opere

MAURICE RAVEL Glasbo je πtudiral v Parizu. V njegovih zgodnjih delih

je opazen vpliv Debussyja, pozneje je ustvaril lasten slog.

Ob Debussyju in Ravelu so v slogu impresionizma ustvarjali tudi mnogi drugi skladatelji v Evropi. V ©paniji Manuel de Falla, Isaac Albéniz, v Rusiji Aleksander Skrjabin in v Italiji Otorino Respighi.

PAUL DUKAS Glasbo je πtudiral v Parizu.

MAURICE RAVEL (1875‡1937)

DELA

Bil je skladatelj, profesor kompozicije, glasbeni kritik. Njegova dela odlikujejo domiselna melodika, ritem in inπtrumentacija.

Maurice Ravel

‡ inπtrumenta lna: simfonija, simfo niËna pesnitev, klavir ske skladbe ‡ vokalnoinπtr umentalna: opera, balet

v Parizu kavarna Montmartre Ravelova priljubljena v iz leta 1893 in slavna druæba umetniko

Paul Dukas

PAUL DUKAS 1865‡1935

©panski ples

ALI VE©

ALI VE©

• Inπtrumentalne skladbe ‡ med najbolj znanimi so Bolero, ©panska rapsodija orkestracija Slik z razstave M. P. Musorgskega, Burkeæeva jutranja podoknica, koncerti za klavir ‡ posebej zanimiv je koncert za levo roko, bil napisan za pianista brez desne roke.

• Inπtrumentalna glasba ‡ napisal je simfonijo, simfoniËno pesnitev »arovnikov vajenec (»rnoπolec), Variacije na Rameaujevo temo.

• Opera ‡ ©panska ura.

• Vokalnoinπtrumentalna dela ‡ njegova edina in zelo uspeπna opera je Ariadna in Sinjebradec. • Balet ‡ napisal je balet Peri.

• Balet ‡ Daphins et Chloe.

V zaËetku 20. stoletja so Ravelovo glasbo z njegovim privoljenjem prviË posneli na gramofonsko ploπËo.

8

40

Glasba 9, zvoËni posnetki πt. 5 ‡ 8

www.mladinska.com/priprave

9

www.mladinska.com/ucbeniki


GLASBA PRIROČNIK ZA GLASBO 7, 8, 9 • priročnik za učitelje Priročnik za učitelje v 7., 8. in 9. razredu je bogato kompletiran priročnik strokovnih in didaktičnih napotkov ter ciljev glasbenih vsebin tretjega triletja. Prinaša rešitve na odgovore v pripadajočih delovnih zvezkih, primer letne priprave, vzorce urnih priprav in paleto prosojnic, ki omogočajo medpredmetno povezovanje in nadgrajevanje glasbenih ur v razredu.

ISBN 86-11-17327-9 (PRI) 9788611173276 30,75 EUR

NOTKA

Mag. Ivan Vrbančič

GLASBENI SLOVARČEK Glej str. 23.

ISBN 978-961-01-1338-6 9789610113386 12,90 EUR

ISMN 979-0-709008-14-8 3831022458909 2,40 EUR

Notka je začetni notni zvezek za male glasbene nadebudneže, ki vadijo glasbene zapise z različnimi notnimi vrednostmi – najprej v širših in nato v navadnih presledkih posameznega črtovja. Na notranjih straneh platnic so drobci glasbene teorije, v sredini lahko poiščeš svojo najljubšo pesmico, s pomočjo klaviature na zadnji strani pa lahko izbrano pesmico poskusiš zaigrati na inštrumentu s tipkami.

ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO Pesmarica

Šolska pesmarica z besedili in notnimi zapisi je namenjena muziciranju pri pouku glasbe ali urah pevskega zbora. Razdeljena je v štiri vsebinske sklope: • zakladnica slovenskih ljudskih pesmi, • svetovna glasbena zapuščina, • predal slovenskih glasbenih ustvarjalcev, • različni glasbeni kotički. ISMN M-709008-05-6 9788611173313 18,90 EUR

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

41

7.–9. razred

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA


LIKOVNA VZGOJA Mag. Peter Ciuha

LIKOVNA VZGOJA 7 • učbenik Mag. Peter Ciuha, Marija Plazar

LIKOVNA VZGOJA 8 • učbenik

7.–9. razred

ISBN 86-11-17508-5 (UČB 7) 9788611177526 14,40 EUR

ISBN 978-86-11-17753-3 (UČB 8) 9788611177533 14,90 EUR

ISBN 978-961-01-0534-3 (UČB 9) 9789610105343 15,10 EUR

Mag. Peter Ciuha, Marija Plazar

LIKOVNA VZGOJA 9 • učbenik

Razumljivo, prikupno in sodobno naravnano didaktično gradivo v učbenikih od 7. do 9. razreda ponuja: • razlago likovnih pojmov prek umetniških stvaritev, ki spodbujajo in vodijo učenca v kreativno delo, • vzpodbujanje ustvarjalnosti vsakega posameznika v risanju, slikanju, prostorskem dojemanju in kiparjenju, • smiselna in nazorna likovno-teoretska znanja.

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar

Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar

LIKOVNE KUHARIJE

LIKOVNE KUHARIJE 2

Glej str. 24.

Glej str. 24.

ISBN 978-961-01-1337-9 9789610113379 21,40 EUR

42

www.mladinska.com/priprave

ISBN 978-961-01-2131-2 9789610121312 21,40 EUR

www.mladinska.com/ucbeniki

Katalog gradiv za osnovno šolo 2012  
Katalog gradiv za osnovno šolo 2012  

Katalog učbenikov in delovnih zvezkov za osnovno šolo 2012, MKZ

Advertisement