Page 1

KATALOG UČBENIKOV

SREDNJA ŠOLA

2013/2014


Pokličite nas ali nam pišite:

Mladinska knjiga Založba, d. o. o. Izobraževalno založništvo – uredništvo učbenikov Slovenska 29 1000 Ljubljana

Tel: 01 241 32 20 Faks: 01 241 35 20 e-pošta: brigita.oven@mkz.si

www.mladinska.com/ucbeniki

Katalog učbenikov za srednje šole v šolskem letu 2013/2014 Ljubljana, januar 2013 Mladinska knjiga Založba, d. d. Peter Tomšič, predsednik uprave MKZ Bojan Švigelj, glavni urednik Urednica: Andreja Košir Oblikovanje in prelom: Tomo Resnik Tisk: Grafika Soča, d. d. Kako uporabljamo QR-kode? 1. korak: v katalogu poiščite strani s QR-kodami. 2. korak: z mobilnikom, ki ima čitalnik QR-kod, odčitajte kodo. 3. korak: na zaslonu mobilnika se vam izpišejo iskane dodatne informacije.

Opomba: Pri novostih si pridržujemo pravice do sprememb naslovnic.

Izobraževalno založništvo Mladinske knjige Založbe Senja Požar Horvat, vodja Izobraževalnega založništva Alenka Kepic Mohar, vodja uredništva učbenikov Aleksandra Lutar Ivanc, urednica Tihana Kurtin Jeraj, urednica Metka Pušenjak, urednica Valentina Praprotnik, urednica Jure Tičar, urednik Milivoj Stankovič, urednik Andreja Košir, produktni vodja Brigita Oven, poslovna sekretarka Peter Svetek, vodja likovno-tehnične redakcije Pia Rihtarič, oblikovalka Tomo Resnik, likovno-tehnični urednik


Ključno je znanje V našem uredništvu vsako leto izide, za Slovenijo in za današnje čase, zajeten nabor novosti šolskih vsebin, ki so jih skrbno izbrali in predlagali naši uredniki. Ob očitni poplavi vsebin, ki so vse dostopnejše, postaja vse bolj pomemben kriterij jagodnega izbora, ki ga ne bi bilo, če ne bi v uredništvu negovali in ohranjali strokovnega pristopa z mislijo na jutri. Učbenik je še vedno pojem in temelj razvoja vsebin v našem uredništvu, saj prav z njim ustvarjamo tiste didaktično-metodične temelje, ki so tudi podlaga za nastanek obučbeniških vsebin. Zato so naša gradiva zaokrožena celota z vsakim naslovom posebej, skupaj pa se dopolnjujejo in so pripravljena kot komplet, prilagojen posameznemu razredu ali predmetu.

E LITERARNE

ZIZGSVOETDOB VNE

E

se j

LIT ERA RN E

S ZGO DB E IZ

TI KNJIZEVNOS na maturi

2014

Prvi šolski koraki so morda najpomembnejši, a srednja šola od učečih se zahteva še bolj poglobljen razvoj raznoterih spretnosti in znanj. Zato je že vrsto let naš cilj ponuditi čim bolj celovito, pestro in sodobno učno gradivo, in ne samo tiskano, na zgoščenkah ali interaktivnih tablah, temveč tudi objavljeno na novem interaktivnem izobraževalnem portalu za učitelje UČIMte.com, ki smo ga v katalogu že napovedali in ga začeli aktivno razvijati lani. Za vas smo pripravili portal, ki učiteljem in profesorjem ponuja brezplačno raznovrst­ no učno gradivo: prvi koraki so bili namenjeni naravoslovju, interaktivnima učbenikoma za fiziko in kemijo za srednjo šolo, spremljajo ju učne priprave, dodatna gradiva in zanimive sodobne izobraževalne vsebine. Oba interaktivna učbenika pa sta nadgradnji klasičnih učbenikov v tiskani obliki z obogatenimi vsebinami, ki prinašajo posnetke poskusov z dodano analizo, še posebej bodo dobrodošle interaktivne naloge z rešitvami, bliskovite razlage in druge zanimivosti. Za bodoče maturante je zelo pomembna informacija, da se berilom in učbenikom za jezik znova pridružujeta Esej na maturi 2014 in Slovenščina na ustni maturi 2014. Literarne zgodbe iz slovenske književnosti so nekakšno smiselno nadaljevanje zelo uspešnih Lite­ rarnih zgodb iz svetovne književnosti. Vsem naslovom, starim in novim, je skupna strokovnost naših avtorjev in urednikov. Predvsem slednje je ključno za naš letošnji največji založniški projekt, novi Atlas Slove­ nije za osnovne in srednje šole, ki ga tako celovitega v Sloveniji še nismo imeli na šolskih klopeh. Nastaja v sodelovanju z Oddelkom za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in pomeni nov preskok v razvoju didaktike in metodike pouka geografije, saj bodo prvič objavljeni številni tematski prikazi, kot jih doslej v šolski literaturi še ni bilo. Naj vas povabim tudi na številne delavnice, seminarje, prireditve in učne urice, ki jih organiziramo vse leto po vsej Sloveniji, zato bomo veseli vašega zanimanja ali morda tudi vabila. Iztok Deveta

k, Franc Per dih

Kemija 1 Učbenik za kem

KEMIJA 1

ijo z DVD-j em v 1. letn iku gimnaz Učbenik Kem ij • sodobe ija 1 odlikujejo: n didaktičn i pristop, ki vsakdanjim temelji na življenjem povezovan ; • pregle ju kemije dna zasnov z a vsebine znanji; z ločenimi dodatnimi in posebn • bogato imi slikovno in ilustrativn pojme na o gra makrosko pski, submik divo, ki predstavlja • eksper kemijske roskopski imentalno in simbolni delo, naloge ter povzet ravni; za ponavl ek vsebine janje in utr po poglav • DVD, ki jevanje zna jih; vsebuje inte nja rak posnetke eksperime tivne naloge, zbirko ntalnega del rač a in slikovn unskih nalog, o gradivo.

Mag. Senja Požar Horvat vodja Izobraževalnega založništva Učbenik za ke

mijo v 1. letnik

prelomne toSodobni jezikovni priročniki so redki, jezik, ki ga vrstne izdaje segajo v prejšnje stoletje, pa se razvija in uporabljamo in o katerem se učimo, spreminja vsak dan. jezika zajema Mali šolski leksikon slovenskega so upoštetemeljne jezikoslovne pojme. V njem zajema pa vana najsodobnejša spoznanja stroke, in dijaki v tudi pojme, ki jih morajo poznati učenci osnovni in srednji šoli.

KEGA JEZIKA MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENS

EGA JEZIKA MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSK z več kot 500 Najsodobnejši jezikovni priročnik gesli za šolo in vsakdanjo rabo

MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSKEGA JEZIKA

21,90 €

KEMIJA 1_OPR

EMA.indd

KEMIJA 1

– Učbenik za

kemijo v 1. letn

iku gimnazij

u gimnazij

1

PRILOŽE N DVD

12.6.7 17:42


PROMOCIJA IN ZASTOPNIKI

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, nenehna skrb za napredek pri izdajanju učnih gradiv po posodobljenem učnem načrtu, njihovo podprtost s sodobnimi učnimi pristopi, interaktivnimi gradivi, podporo za učitelje kot tudi visoko kakovostna dodatna učna gradiva je naša vsakodnevna zgodba, s katero vas želimo seznanjati na različne načine.

Izobraževalni portal UČIMte.com za učitelje V letu 2012 smo naredili pomemben korak s pripravo novega spletnega portala za učitelje www.ucimte.com, ki vam je dostopen brezplačno, le s prijavo na portal. Obogatite in olajšajte si vaše dragoceno delo z novim portalom UČIMte.com, ki ga bomo poleg vseh informacij o našem delu (programu, seminarjih, posebnih ponudbah …) ves čas dograjevali tudi z dodatnimi vsebinami za vas, kot so: • interaktivni učbeniki in delovni zvezki MKZ, • priročniki za učitelje, • letne priprave,

ucimte.com:

Prijava na e-obveščanje:

• dnevne priprave, • besedila za poslušanje, • video posnetki, • preizkusi znanja, • učni listi, • rešitve nalog iz delovnih zvezkov …

Brezplačna predstavitev na šoli, samo za vaš aktiv Vse informacije, vključno z želenim gradivom na ogled, dobite ob osebnem obisku promotorja ali zastopnika Mladinske knjige Založbe, v času, ki ga vi določite, brezplačno. Kadarkoli nas pokličite na telefonsko številko 01 241 3316 ali pišite (helena.seljak@mkz.si). Vabimo vas, da redno spremljate naš izobraževalni portal www.ucimte.com in nam pišete ali nas pokličete, ko nas boste potrebovali. Tako boste seznanjeni z vsemi našimi novostmi, posebnimi ponudbami in seminarji kot tudi z dodatnimi gradivi, ki jih z vso skrbnostjo pripravljamo za vas. Kot ste že vajeni, pa za vas še naprej organiziramo seminarje z avtorji učnih gradiv in drugimi strokovnjaki in smo zelo veseli vaših izjemnih odzivov. Napovednik seminarjev pa si oglejte spodaj. Želim vam uspešno delo in vas prisrčno pozdravljam,

Monika Jagodič Gobec vodja sektorja Prodaja revij in promocija izobraževalnih vsebin

Strokovna srečanja v letu 2013 Januar:

Marec:

Ljubljana

Slovenščina na maturi

Ljubljana

Izzivi poučevanja fizike in kemije v srednji šoli

Maribor

Slovenščina na maturi

Maribor

Izzivi poučevanja fizike in kemije v srednji šoli

Celje

Izzivi poučevanja fizike in kemije v srednji šoli

Opomba: Pridružujemo si pravico do sprememb datumov in krajev napovedanih dogodkov.

2

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


PROMOCIJA IN ZASTOPNIKI

Več informacij na www.mladinska.com/ucbeniki Promocija izobraževalnih vsebin: Monika Jagodič Gobec

vodja sektorja Prodaja revij in promocija izobraževalnih vsebin

tel.: 01 241 31 68

Helena Seljak

vodja promocije

tel.: 01 241 33 16 GSM: 041 644 608

Marija Lampret

promotorka

tel.: 01 241 35 70 GSM: 051 361 215

Šolski zastopniki: Amalija Hrovat

DOLENJSKA, POSAVJE, BELA KRAJINA

031 749 744

amalija.hrovat@mkz.si

Boris Kalan

LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO, KOČEVSKA REGIJA, SZ GORENJSKA

041 721 624

boris.kalan@mkz.si

Brigita Orgulan

MARIBOR, ZG. ŠTAJERSKA

041 719 821

brigita.orgulan@mkz.si

Marinka Gomzej

SP. ŠTAJERSKA

041 681 393

marinka.gomzej@mkz.si

Gorazd Drnovšek

LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO, ZASAVJE

051 363 845

gorazd.drnovsek@mkz.si

Stojan Lavtar

GORENJSKA

041 564 364

stojan.lavtar@mkz.si

Bojan Dimič

PREKMURJE, KOROŠKA

041 711 796

bojan.dimic@mkz.si

Alenka Korošec

PRIMORSKA, NOTRANJSKA

040 233 334

alenka.korosec@mkz.si

Darja Vidmar

referentka prodaje

01/241 3320

darja.vidmar@mkz.si

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

3


VSEBINA

SLOVENŠČINA Učbeniško gradivo........................................................................................................... 6 Dodatna izobraževalna gradiva................................................................................ 9 UMETNOST: GLASBA IN LIKOVNO SNOVANJE Učbeniško gradivo........................................................................................................... 14 Dodatna izobraževalna gradiva................................................................................ 15 GEOGRAFIJA Učbeniško gradivo........................................................................................................... 18 Dodatna izobraževalna gradiva................................................................................ 23 DRUŽBOSLOVJE Učbeniško gradivo........................................................................................................... 28 FILOZOFIJA Učbeniško gradivo........................................................................................................... 29 ZGODOVINA Dodatno obučbeniško gradivo.................................................................................. 29 FIZIKA Učbeniško gradivo........................................................................................................... 30 Dodatno obučbeniško gradivo.................................................................................. 30 KEMIJA Učbeniško gradivo........................................................................................................... 31 Dodatno obučbeniško gradivo ................................................................................ 31

Vsi učbeniki so potrjeni ali v postopku prvega oz. ponovnega potrjevanja na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje in bodo na voljo za uporabo v letu 2013/2014.

Opomba: Pri novostih si pridržujemo pravico do sprememb naslovnic.

4

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


PREGLEDNICA

SLOVENŠČINA 1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Gimnazija

DVD

Srednje strokovno izobraževanje NOVOSTI izobraževalnega programa na povezavi:

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, berilo za dijake 1. letnika srednjih strokovnih šol: • upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole; znanstvenofantastičnih in mladinskih del s primeri iz vseh književnih zvrsti; • pri analizi posameznega književnega dela upošteva načelo šolske interpretacije; • spodbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega kulturno zgodovinskega ozadja. LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, berilo za dijake 1. letnika srednjih strokovnih šol:

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

21,90 €

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

Dodatna izobraževalna gradiva

E sej na maturi

2014

Literarne zgodbe so izbrane z izrazitim čutom za literarno umetnost. Ponesejo nas v najbolj skrite kotičke notranjih svetov in nas skupaj z literarnimi junaki naseljujejo v pokrajine, kjer dimenzija časa ne obstaja. Ta neposrednost in aktualnost teh zgodb nas nagovarja že od njihovega nastanka in bo nagovarjala tudi nove generacije. Ko se prepuščamo zgodbam, postajamo umetniki življenja, ki vidijo svet okrog sebe in se mu znajo čuditi. Umetniki, ki želijo izkusiti skrivnost neznanega in ki jim je izziv odpotovati daleč proč od znanega in preverjenega. To je pravi izziv, ki vodi do izvira umetnosti. Posebnost knjige je, da nas poleg umetniškega užitka nagovarjata tudi čas in prostor, v katerem se je zgodba dogajala. Prav pomembnost ozadja, kdaj in kje, daje sporočilu teh zgodb še dodatno vrednost.

LITERARNE ZGODBE IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI

ODKRIVAJMO

21,90 €

ODKRIVAJMO življenje besed

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO

ODKRIVAJMO življenje besed

• upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole; znanstvenofantastičnih in mladinskih del s primeri iz vseh književnih zvrsti; • pri analizi posameznega književnega dela upošteva načelo šolske interpretacije; • spodbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega kulturno zgodovinskega ozadja.

ODKRIVAJMO življenje besed

• sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole; • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov ljubezenskih besedil, • sistematično in pregledno predstavlja poglavja iz starejše zgodovine književnosti (do srednjega veka);

Ko se na sprehodu po labirintu zgodb za trenutek predramimo, nas zgodbe v času in čas v zgodbah z roko v roki peljejo na šahovnico časa. Takrat spoznamo, kako malo se je pravzaprav človek spremenil. Kako smo v svojem iskanju ljubezni podobni antičnim literarnim junakom ali junakom sodobnega romana. Tudi tako se zavedamo globljega bistva življenja. Dragan Potočnik, Glazerjev nagrajenec 2008 za stvaritve na področju humanistike in leposlovja

27,95 €

LITERARNE

ZGODBE IZ SVETOVNE

KNJIZEVNOSTI

Literarne zgodbe so izbrane z izrazitim čutom za literarno umetnost. Ponesejo nas v najbolj skrite kotičke notranjih svetov in nas skupaj z literarnimi junaki naseljujejo v pokrajine, kjer dimenzija časa ne obstaja. Ta neposrednost in aktualnost teh zgodb nas nagovarja že od njihovega nastanka in bo nagovarjala tudi nove generacije. Ko se prepuščamo zgodbam, postajamo umetniki življenja, ki vidijo svet okrog sebe in se mu znajo čuditi. Umetniki, ki želijo izkusiti skrivnost neznanega in ki jim je izziv odpotovati daleč proč od znanega in preverjenega. To je pravi izziv, ki vodi do izvira umetnosti. Posebnost knjige je, da nas poleg umetniškega užitka nagovarjata tudi čas in prostor, v katerem se je zgodba dogajala. Prav pomembnost ozadja, kdaj in kje, daje sporočilu teh zgodb še dodatno vrednost. Ko se na sprehodu po labirintu zgodb za trenutek predramimo, nas zgodbe v času in čas v zgodbah z roko v roki peljejo na šahovnico časa. Takrat spoznamo, kako malo se je pravzaprav človek spremenil. Kako smo v svojem iskanju ljubezni podobni antičnim literarnim junakom ali junakom sodobnega romana. Tudi tako se zavedamo globljega bistva življenja. Dragan Potočnik, Glazerjev nagrajenec 2008 za stvaritve na področju humanistike in leposlovja

27,95 €

www.ucimte.com

LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO življenje besed

• sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole; • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov ljubezenskih besedil, • sistematično in pregledno predstavlja poglavja iz starejše zgodovine književnosti (do srednjega veka);

LITERARNE

ZGODBE IZ SLOVENSKE

KNJIZEVNOSTI

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

5


SLOVENŠČINA ­– GIMNAZIJE

A

BERILO 1

NO VLJ

EN

P RE

Dr. Vanesa Matajc, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, Janja Perko, dr. Marko Marinčič

IZ D JA A

Umetnost besede • učbenik z DVD-jem

ISBN 978-961-01-1751-3 9789610117513 22,90 EUR

Berilo 1 vsebuje: • izviren in sistematičen literarnoteoretični uvod, • posodobljen izbor del slovenske in svetovne literature, • obsežen didaktični instrumentarij,  • kakovosten literarnozgodovinski pregled, • multimedijsko podpro na DVD-ju (videoposnetki, zvočne interpretacije, medpredmetne povezave) Dr. Darja Pavlič, dr. Marijan Dović, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, Janja Perko

BERILO 2

Umetnost besede • učbenik z DVD-jem

ISBN 978-961-01-0538-1 9789610105381 22,90 EUR

Berilo 2 vsebuje: • predpisana besedila slovenske in svetovne literature po veljavnem učnem načrtu in dopolnjena glede na zadnji učni načrt, • preizkušen didaktični instrumentarij in izvirno obravnavo domačega branja, • multimedijsko podporo na DVD-ju s prikazom in povezavami literature z glasbeno umet­ nostjo, umetnostno zgodovino, gledališčem in filmom. Dr. Darja Pavlič, dr. Tone Smolej, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, Janja Perko

BERILO 3

Umetnost besede

ISBN 978-961-01-0583-1 9789610105831 22,90 EUR

• učbenik z DVD-jem Berilo 3: • nadaljuje vsebinski koncept učbenikov za književnost v 1. in 2. letniku, • poudarja medpredmetne povezave, multimedijsko zasnovo in prikazuje književnost 20. stoletja v povezavi z glasbeno umetnostjo, gledališčem in filmom. Dr. Darja Pavlič, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, Janja Perko

BERILO 4

Umetnost besede • učbenik z DVD-jem

SlovenSka dramatika v drugi polovici 20. Stoletja

Kakšno bitje je samorog? Kaj je zanj značilno? Raziščite, v katerih literarnih in drugih umetniških delih nastopa in s kakšnimi pomeni. Srednjeveško mesto, ki ga je že davno zgradil Henrik Sekira, potem ko je ubil samoroga, oblega sovražna vojska. Potomki bogate družine Axtlingov, katere prednik je bil Henrik, sta dvojčici Margarita in Uršula. V mesto prideta vojak Wolf s ptičem v kletki in špilman Dizma. Uršula v njem prepozna umetnika Dizmo, ki je nekoč iz ljubezni do Margarite izdelal barvno okno s podobo samoroga. Sodnik Bertram si poželi čisto devico Margarito, ker ga ne usliši, jo vrže v ječo in ji grozi s smrtjo. Obtožijo jo čarovništva, ker je od Wolfa kupila pisanega ptiča, ki naj bi bil sam hudič. Dizma zaradi neuslišane ljubezni razbije okno, da bi z Wolfom prišla do zaklada v hiši, zato Dizmo zaprejo. Bertram ga prepriča, naj prizna, da ga je Margarita uročila in da je čarovnica. Tapiserija z motivom samoroga

Gregor Strniša

Samorog, 2. dejanje, 15. in 16. prizor 15. prizor, v stolpni dvorani: Bertram, Margarita MARGARITA: Tretji prst! BERTRAM: Pusti prst! MARGARITA: In kopita! BERTRAM: Pusti kopita! MARGARITA: Sodnik Bertram – BERTRAM: Pusti sodnika! Zdaj je ura polnoči, do zdaj smo se igrali – vsi, zdaj pa bova začela zares, samo midva, jaz in ti. Jaz izbiram – prvi ples; Boga ne maraš, Margarita! MARGARITA: Bog je v siromakih, Bertram!

SlovenSka dramatika v drugi polovici 20. Stoletja

208

6

www.mladinska.com/priprave

SlovenSko peSništvo v drugi polovici 20. Stoletja

SlovenSko peSništvo v drugi polovici 20. Stoletja

Jaz pomagam siromakom! BERTRAM: Ti nimaš rada siromakov! MARGARITA: Ti, Bertram, pa jih imaš? Živimo v svetu, ki je kriv in brez vrat ko hiša polža – ta svet ni lep, ta vek ni zlat. Kaj bo beraču tvoja solza, če se ne spremeni v drobiž! Jaz pa mu dam srebrnik in kruh in čevlje za jesen. BERTRAM: Ti izbiraš – drugi ples! MARGARITA: Zakaj delaš meni húdo! BERTRAM: Rad bi rešil tvojo dušo. MARGARITA: Čista je, kot prvi dan, ko sem iz matere prišla. BERTRAM: In skupaj s tabo Uršula. Je ona čista? MARGARITA: Njo čuva Bog. BERTRAM: V tebi pa je ledenjak iz ledenega pekla! Ko nam zeleni junij sije, ko je povsod na svetu poletje – MARGARITA: – Zdaj, Bertram, je jesen – BERTRAM: – se na tebi blešči ivje in tvoja noga stopa v sneg. Te nič ne zebe? Te nič ne zebe? Pridi k meni, revica, naj ti bose noge ogrejem! MARGARITA: Jaz nisem kriva – spusti me! BERTRAM: Mrzla si ko punca iz cunj! MARGARITA: Mene primerjaš z lajdrami! BERTRAM: Ne. Slabša si od njih.

Pesem s tem naslovom je Menart objavil leta 1960 v zbirki Časopisni stihi, ki mu je prinesla popularnost. Croquis, krokí (-ja m) je skica, risba, ki z malo črtami poda osnovni, bistveni vtis pokrajine, predmeta.

Foto: arhiv MKZ

Gregor Strniša: Samorog

V prvem verzu pesem zgolj z nekaj samostalniki in pridevniki skicira dogajalni prostor – javen, mrzel, siv –, nato pa še razloži, da je to očitna prispodoba življenja. Sledi skica kavarniškega gosta s kozarcem konjaka pred seboj. V drugi kitici se z govorom v prvi osebi kavarniški gost izpostavi kot lirski subjekt in dogajanje se iz zunanjega sveta seli v risbo, ki iz madeža na mizi nastaja pod njegovimi prsti: s politim konjakom skicira svoj notranji, sanjski svet. V obliki likovne pesmi (carmen figuratum) pred bralcem mali človek razgrinja svoj nekoliko sladkoben, sončen, klišejski intimni zaželeni svet z lastno hišo, vrtom, lepo ženo … V njegove fantazije po srečnem življenju pa grobo poseže natakar, ki vestno pobriše mizo in vrne sanjača v neizogibno realnost. Tako se odloči, da bo melanholično neskladje med mrzlo vsakdanjostjo in sanjami (še naprej) »premagoval« s konjakom; sklep je humorno-samoironičen. Pesem je napisana v štirivrstičnicah, ki so oklepajoče rimane, verz je tekoč, osrednji dve kitici sta razgibani z likovno postavitvijo verzov, s katerimi je vizualno ponazorjena, skicirana vsebina sanjarjenja: pesem s to »risbo« neposredno izraža dogodek risanja na mizo, o čemer sicer pripoveduje. Taka oblika in slog pesmi (kratkost, jedrnatost, nominalnost začetnega verza, pripovednost), bližanje pogovornemu jeziku in nevzvišena tema so široko komunikativni, razumljivi tudi manj zahtevnemu bralcu.

analiZa in interpretacija

Pesnik in prevajalec Janez Menart se je rodil leta 1929 v Mariboru. Študiral je primerjalno književnost in slovenščino, služboval kot lektor, dramaturg, vodja lutkovnega oddelka pri podjetju Triglav film, kot urednik dramskega oddelka na RTV Ljubljana in nato do upokojitve kot programski vodja knjižnega kluba Svet knjige pri Mladinski knjigi. Nekaj časa je bil tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev. Od leta 1983 je bil izredni član SAZU, od leta 1987 pa redni. Umrl je leta 2004 v Ljubljani.

o avtorju in njegoveM delu

Po soavtorstvu pri Pesmih štirih (1953) je izdal več samostojnih pesniških zbirk: Prva jesen (1955), Časopisni stihi (1960), pesnitev Bela pravljica (1963), Semafori mladosti (1963), Pesmi (1972), Srednjeveške balade (1973), Pod kužnim znamenjem (1977), Srednjeveške pridige in balade (1990), Spomin (2005). Njegove pesmi so bile prevedene v več jezikov, precej jih je tudi uglasbenih.

Reprodukcija pesmi v izvirni obliki

raZMiSliMo

209

30

• • • • • • •

Opišite, kaj je upodobljeno v pesmi. Kako bi predstavili lirski subjekt? Kako je prikazana realnost in kako sanjski svet lirskega subjekta? Kako razumete konec? Se vam zdi humoren, ironičen, tragičen …? Opišite verz, ritem in slog. Kakšna je njihova vloga? Kaj je carmen figuratum? Kako sooblikuje sporočilo pesmi? Zakaj bi lahko pesem imeli za intimistično?

Vir: Fotodokumentacija Dela

ISBN 978-961-01-1329-4 9789610113294 22,90 EUR

Berilo nadaljuje in hkrati zaključuje konceptualno zasnovo dobro sprejetih beril za gimnazije. Vsebinsko zajema slovensko književnost v 2. polovici 20. stoletja, pri čemer so bili avtorska skupina in recenzenta dr. Vanesa Matajc in mag. Andrej Bartol še posebej pozorni na: • interpretacijo in analizo sodobnih književnih besedil, v katerih so zajeta najnovejša spoznanja sodobne literarne vede, • kulturno-zgodovinski kontekst celotnega obdobja, • predstavitev razvojnega loka posameznih književnih zvrsti v drugi polovici 20. stoletja.

Podelitev Prešernove nagrade, 1979

31

www.mladinska.com/ucbeniki


SLOVENŠČINA ­– GIMNAZIJE

Dr. Jerica Vogel, mag. Silva Kastelic, Jana Ozimek

SLOVENŠČINA 1

Z besedo do besede • učbenik z DVD-jem za gimnazijske programe in srednje strokovne šole

• zbirka nalog, 1. del • zbirka nalog, 2. del

Dr. Jerica Vogel, mag. Silva Kastelic, mag. Marjana Hodak ISBN 978-961-01-0006-5 9789610100065 (UČB) 20,40 EUR

ISBN 978-961-01-0312-7 ISBN 978-961-01-0537-4 9789610103127 9789610105374 11,90 EUR 11,90 EUR

SLOVENŠČINA 2

Z besedo do besede • učbenik z DVD-jem za gimnazijske programe in srednje strokovne šole

• zbirka nalog, 1. del • zbirka nalog, 2. del

Dr. Jerica Vogel, mag. Silva Kastelic, mag. Marjana Hodak

SLOVENŠČINA 3

Z besedo do besede • učbenik z DVD-jem za gimnazijske programe in srednje strokovne šole

ISBN 978-961-01-0539-8 9789610105398 22,90 EUR

ISBN 978-961-01-0584-8 ISBN 978-961-01-07378 9789610105848 9789610107378 11,90 EUR 11,90 EUR

• zbirka nalog, 1. del • zbirka nalog, 2. del

Dr. Jerica Vogel, mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic

SLOVENŠČINA 4

Z besedo do besede • učbenik z DVD-jem za gimnazijske programe in srednje strokovne šole

• zbirka nalog, 1. del • zbirka nalog, 2. del

ISBN 978-961-01-0738-5 9789610107385 22,40 EUR

ISBN 978-961-01-0739-2 ISBN 978-961-01-1331-7 9789610107392 9789610113317 11,90 EUR 11,90 EUR

Učbeniki in zbirke nalog Z besedo do besede so najsodobnejši jezikovni učbeniški kompleti za gimnazije in srednje strokovne šole. So edini učbeniki z bogato nadgradnjo DVD-ja, ki spodbuja medpredmetne in multimedijske povezave. Učbenik za 4. letnik je posebno skrbno pripravljen in prilagojen pouku v zadnjem letniku srednješolskega izobraževanja, ki je v znamenju mature. Tako nadaljuje uspešno tradicijo pregledne in nazorne predstavitve snovi ob neumetnostnih besedilih, obenem pa sistematično vodi ponavljanje snovi in pripravo na maturo. Z zbirkama nalog, v katerih vse vrste nalog (tudi jezikovne in metajezikovne) izhajajo iz besedil, vsako poglavje pa se zaključi z razčlembo neumetnostnega besedila, bodo dijaki lahko še dodatno utrdili in usvojili snov.

ISBN 978-961-01-1327-0 ISBN 978-961-01-1332-4 ISBN 978-961-01-1333-1 9789610113270 9789610113324 9789610113331 22,40 EUR 11,50 EUR 11,50 EUR Drugi del zbirke nalog v 4. letniku dijakom omogoča temeljito

RESNIČNI IN IZMIŠLJENI JUNAKI

RESNIČNI IN IZMIŠLJENI JUNAKI

ü ü ü ü ü ü ü ü

Črtomir, Herman Celjski, Erazem Predjamski, Amandus, Anton Tomaž Linhart, Jernej Kopitar, Matija Čop, Anton Martin Slomšek, France Prešeren, Hrast, Maister, Malgaj, Berk, Peter Majcen oz. Temnikar. Bi jih znali približno uvrstiti v zgodovinsko obdobje, v katerem so »živeli«, in v literarno delo, v katerem nastopajo? ü Kateri med navedenimi »junaki« so resnične zgodovinske osebnosti in kateri izmišljene literarne osebe? Kaj je tisto, kar jih vse povezuje? ü Bi katerega izmed njih lahko primerjali z junaki, ki jih poznamo iz svetovne literature, filmov, stripov? ü Zakaj – zaradi obdobja, v katerem je živel in deloval; zaradi pomena za (slovenski) narod, zaradi izjemne moči ..? ü Katero izmed navedenih oseb bi izbrali, če bi želeli posneti »junaški« film ali narisati strip? Na podlagi česa ste se odločili zanjo?

ponoči skušajo skozi obroč prebiti tja, kjer »sinovi/si prosto voljo vero in postave«. Nihče ga ne zapusti, a takoj, ko odprejo vrata, naletijo na Valjhunove vojščake. Vname se krvav boj in Črtomir edini od svoje vojske ostane živ. Ko naslednjega jutra zlomljen in obupan stoji ob Bohinjskem jezeru, se mu v hudi duševni stiski prebudijo spomini na ljubljeno Bogomilo. Preden ne izve, ali je še živa in zvesta, »ločiti pred se iz sveta ne more«. Za pomoč prosi prijatelja ribiča, ki mu najprej pove, da ga povsod išče krščanska vojska, nato pa ga prepelje na varnejše mesto – k slapu Savici. Pred vrnitvijo ga Črtomir prosi, naj mu naslednjič pripelje tovor zlata, skrit na Blejskem otoku, in poizve, kaj je z Bogomilo. Toda naslednjega jutra se na Črtomirjevo presenečenje vrne s krščanskim duhovnikom in z Bogomilo. Ta mu pove, da sta z očetom in blejsko sosesko prestopila v krščansko vero: v njej je namreč našla rešitev v strahu zanj in za njuno ljubezen, ko »ogasil vse bo zemlje hlad zelene«. Po nasvetu duhovnika je goreče molila k Bogu, naj ne zavrže Črtomirja, saj ga ta žali v zmoti, ne iz hudobije; in ker je Črtomir edini preživel pomor, je prepričana, da jo je Bog uslišal. Zdaj tudi Črtomirja prosi, naj da slovo »svoji strašni, dolgi zmoti«, saj le tako »skleneta se enkrat najini poti« v nebesih. Črtomir, hvaležen za njeno ljubezen in skrb, bi bil pripravljen ustreči vsaki njeni želji, a od krščanskega boga ga odvrača preteklo prelivanje krvi v imenu »Boga ljubezni«. Šele ko mu duhoven zagotovi, da »Valjhun ravna po svoji glavi, po božji volji ne«, je pripravljen sprejeti Bogomilino novo vero, če bi mu to omogočilo, da se poročita. Toda Bogomila se je že zaobljubila Bogu in njuna zveza na tem svetu ni več mogoča. Ko Črtomir skoraj popolnoma obupa, skozi oblake posije sonce in ga povsem prevzame. Pred slovesom podari zlato ribiču in sirotam in brez besed usliši Bogomilino prošnjo, naj se da krstiti. Po krstu odide v Oglej, kjer postane mašnik, »v prsih umrjejo nekdanji upi«. Do smrti nato preganja »zmot oblake«. Bogomila odide domov »k očeti, nič več se nista videla na sveti«.

ü Pojasnite, ali ste ob branju Uvoda in Krsta Črtomirja sami doživljali kot junaka

ponovitev snovi in pripravo na jezikovni del mature, saj vsebuje osemnajst razčlemb neumetnostnih besedil.

ali ne.

Slovenski književni »junaki« in »junaki« slovenske književnosti skozi čas KNJIŽEVNOST, ZGODOVINA

ü Zamislite si, da bi pripravljali strip o Črtomirju kot slovenskem legendarnem juna-

Zgodovina vsakega naroda odseva tudi skozi razvoj jezika in literature, zato jo po svoje lahko spoznavamo in spremljamo ob književnih junakih in pomembnih posameznikih, ki so s svojimi besedili (so)ustvarjali jezik in književnost.

Potovanje v čas prvih zapisov – obdobje slovenskega pisnega jezika

niška sredstva in različno obliko kitic v Uvodu in Krstu. Razmislite o tem, kako bi lahko z jezikovnimi sredstvi vi predstavili svoje stripovske like glede na njihov družbeni položaj, čas, v katerem so živeli …

ü Bi bilo za prepričljive stripovske osebe dovolj poznati Prešernov Krst pri Savici ali

Najznamenitejši slovenski literarni junak iz obdobja pokristjanjevanja je zagotovo Črtomir iz Prešernovega Krsta pri Savici. ü Se še spomnite zgodovinskega ozadja in Črtomirjeve osebne zgodbe? Kaj je v ospredju v Uvodu in kaj v Krstu? ü Na kratko povzemite dogajanje in označite Črtomirja v obeh delih pesnitve. ü Svojo pripoved in oznako primerjajte s sestavkom iz leksikona Klemena Laha Slovenski literarni junaki.

bi se morali v drugih virih poučiti tudi o tedanji kulturi – družbenih in oblačilnih navadah, verskih in ljudskih običajih, jeziku in načinu govora …?

ü Kje bi iskali dodatne podatke o navadah in običajih? ü Ali lahko o zgodovinskem času in posamezniku v njem kaj izvemo tudi iz jezika, sloga in priložnosti, ob katerih so ga uporabljali? Svoje mnenje pojasnite.

ü Prešeren je dogajanje svoje pesnitve postavil v obdobje pokristjanjevanja poganov v 8. stoletje, zato bi si morali najbolj verodostojno podobo tedanje slovenščine ustvariti ob prvih slovenskih zapisih. Katera besedila bi nam bila pri tem v največjo pomoč? Kaj veste o njih?

ü Kaj vam o vlogi, obliki in rabi (položaju/statusu) slovenskega jezika in Slovencev

Črtomir France Prešeren: Krst pri Savici, 1836 Zgodovinska povest v verzih

tipska stran učbenikov

ku. Ali bi v njem dogajanju iz Uvoda v primerjavi s Črtomirjevo osebno dramo v Krstu namenili enako prostora, kot mu ga je namenil Prešeren? Zakaj da/ne?

ü Kakšen bi bil značajsko »vaš« Črtomir? ü Prešeren je za karakterizacijo oseb in predstavitev dogajanja uporabil številna pes-

povedo naslednji odlomki:

Staroslovenski bojevnik, upornik proti prekrščevanju, spreobrnjen v krščanskega misijonarja. S peščico vojščakov brani vero staršev. Umikajoč se pred devetkrat večjo prekrščevalsko vojsko, ki jo vodi Valjhun, se zatečejo v Ajdovski gradec pri Bohinju. Po šestih mesecih krvavih bojev branilce stre lakota. Črtomir zbranim tovarišem ne brani odhoda, toda tiste, ki so pripravljeni ostati z njim, pozove, da se

Knežji kamen

34

031-070 Slovenscina 4.indd 34

www.ucimte.com

35

4/16/10 1:41:58 PM

031-070 Slovenscina 4.indd 35

4/16/10 1:42:04 PM

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

7


SLOVENŠČINA – SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Mag. Lidija Golc, Valentina Kobal, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič

MEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

BERILO 1

ake 1. letnika srednjih strokovnih šol:

e širšega kulturno zgodovinskega ozadja.

DKRIVAJMO življenje besed

čbenik za slovenščino – književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol

Odkrivajmo življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

0€

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

ISBN 978-961-01-1330-0 9789610113300 21,90 EUR

• učbenik Berilo je usklajeno z novim učnim načrtom za srednje strokovno izobraževanje in poleg nazornega pregleda literarnozgodovinskih obdobij iz Berila 1, Umetnost besede prinaša: • poglobljeno predstavitev ljubezenskih in znanstvenofantastičnih besedil, ki jo odlikuje zanimivo uvodno poglavje in širok izbor knjižnih naslovov, • pregleden in sistematičen prikaz mladinske književnosti, • slikovno in vizualno privlačno gradivo.

O D K R I VA J M O S TA R E J Š O K N J I Ž E V N O S T

O D K R I VA J M O S TA R E J Š O K N J I Ž E V N O S T

PSALM 130 (129)

Mnogi rodovi vernikov tako v judovstvu kot v krščanstvu so v psalmih dobivali navdih za svojo molitev in za življenje; v nekaterih obdobjih so vplivali na evropsko poezijo – vsebinsko na razvoj srednjeveške cerkvene himne in kasnejše religiozne/verske lirike, oblikovno pa s paralelizmom členov, ko so nekateri pesniki zadnjih dveh stoletij namesto strogo metrično urejenih verzov (menjavanje poudarjenih in nepoudarjenih zlogov v enakih stopicah) pisali svobodne verze. V pesmih, grajenih s paralelizmom členov, ritem ustvarjajo vsebinske enote, ne pa matematične; ta ritem ni nikoli oblikovno tako dovršen kot antični, a je bolj prvinski. V sodobni književnosti psalm pomeni tudi pesem v svobodni himnični obliki, tema ni več le verska, ampak lahko tudi širše bivanjska in filozofska. Na Slovenskem so take pesmi pisali Primož Trubar, Simon Gregorčič, Anton Vodnik, Edvard Kocbek, Kajetan Kovič idr.

Prošnja iz globine 1 Stopniška pesem. Iz globočine kličem k tebi, o GOSPOD, 2 Gospod, usliši moj glas; tvoja ušesa naj bodo pozorna na glas moje prošnje. Če boš pozoren na krivde, o GOSPOD, Gospod, kdo bo mogel obstati? Toda s teboj je odpuščanje, da bi te strahoma spoštovali.

3

4

Upam v GOSPODA, moja duša upa, čakam na njegovo besedo, moja duša čaka na Gospoda bolj kakor stražarji na jutro, stražarji na jutro.

5

6

Izrael, pričakuj GOSPODA! Zakaj pri GOSPODU je dobrota, pri njem je obilje rešitve. On bo rešil Izraela vseh njegovih krivd.

7

8

• • • • •

razmislimo

Kaj pomeni besedna zveza iz globočine/lat. de profundis? Kaj je stopniška pesem? Povzemite vsebino v dveh povedih. Kdo govori pesem in koga nagovarja? Kako slogovna sredstva sooblikujejo vsebino? Psalm preberite v zboru. Ali se s takim izvajanjem kaj spremeni doživljanje pesmi?

Psalm 130

Psalm 130 je znan po svojem naslovu Prošnja iz globine/De profundis. Naša izdaja (SSP) upošteva hebrejsko štetje, v oklepaju je štetje po Septuaginti in Vulgati. Izraža človekov klic iz stiske, iz globine duše. Spada med hvalnice in zaradi svoje bogoslužne vloge med stopniške psalme (začetek). Ker pa izraža človekovo stisko in prošnjo za pomoč (vrstice 1, 2, 5, 6), ga imamo tudi za prošnji psalm. Človek v njem Bogu priznava svoje grehe (vrstice 3, 4 in 8), zato je pesem tudi spokorni psalm. Lirski subjekt nagovarja Boga, od katerega pričakuje rešitev, in k zaupanju na koncu povabi vse ljudstvo (Izrael – ime za ljudstvo po očaku Jakobu).

Paralelizem členov

Najpomembnejša prvina semitske poezije pa je paralelizem členov – ista misel je izražena v dveh ali treh zaporednih vrsticah, kar ustvarja poseben slovesen pesniški ritem. Paralelizem členov daje bralcu ali poslušalcu priložnost, da se pomudi pri eni misli in čustvu, s čimer naj bi se čim bolj umiril in zajel celoto pesmi. Taka je npr. druga vrstica: »Gospod, usliši moj glas; / tvoja ušesa naj bodo pozorna / na glas moje prošnje.«

De Profundis the Musée Condé, Chantilly

jše zgodovine književnosti (do srednjega veka);

pošteva načelo šolske interpretacije;

ODKRIVAJMO življenje besed

za srednje strokovne šole;

nje iz osnovne šole;

nih odlomkov ljubezenskih besedil,

s primeri iz vseh književnih zvrsti;

• •

Kaj je psalm? Kaj veste o nastanku in vsebini svetopisemske Knjige psalmov?

• • •

Poiščite še kak paralelizem iz Psalma 130. koliko členov ima? kaj je vsebina verdijeve opere nabucco? Po kom je dobila ime? ali je po vašem mnenju Psalm 130 bolj izraz posameznikovega odnosa do Boga ali bolj skupinski molitveni obrazec? Poiščite Gradnikovo pesem z naslovom de profundis in jo primerjajte s Psalmom 130. o tem napišite esej. kaj je po vašem mnenju molitev in kaj poezija? ali je lahko molitev poezija in poezija molitev? Preberite še katerega od psalmov in ga predstavite v kratkem poročilu.

• • •

186

Vpliv

ponovimo

odkrivajmo

jezik

187

Mag. Lidija Golc, Valentina Kobal, dr. Alenka Žbogar, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko

BERILO 2

Odkrivajmo življenje besed • učbenik

ISBN 978-961-01-1627-1 9789610116271 21,90 EUR

Berilo Odkrivajmo življenje besed 2 vsebuje zanimiv izbor besedil za tematski sklop Posameznik, družina, družba ter žanrska besedila – biografije in avtobiografije. Domišljen izbor upošteva naslovnika ter uravnoteženost zvrsti, dela slovenskih in tujih avtorjev, sodobna in klasična besedila.

Mag. Lidija Golc, Valentina Kobal in drugi

BERILO 3

Odkrivajmo življenje besed • učbenik

ISBN 978-961-01-1628-8 9789610116288 21,90 EUR

8

Berilo Odkrivajmo življenje besed 3 predstavlja petnajst besedil na temo dom, domovina, svet ter v obravnavo predlaga zanimiv izbor zgodovinskih pripovedi in potopisov, ki dijake navdušujejo za branje različnih zvrsti literature. Uravnotežen izbor besedil tematskega sklopa in žanrov vsebuje kanonska in sodobna besedila iz slovenske in tuje književnosti, poezije, proze in dramatike. Literarnozgodovinska poglavja obravnavajo književnost do druge svetovne vojne.

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA – SLOVENŠČINA NA SPLOŠNI MATURI

E

sej na maturi

2014

Dr. Boža Krakar Vogel in drugi

ESEJ NA MATURI 2014

USPEŠNO DO MATURE!

Priročnik za uspešno pisanje maturitetnega eseja Priročnik bo vseboval raznovrstne interpretacije in razprave o umetnostnih besedilih, ki so predpisana za pisanje maturitetnega eseja v letu 2014, zlasti s stališča predpisanega maturitetnega sklopa. Poleg izčrpnih in analitično zbranih podatkov priročnik usmerja v načrtno in poglobljeno delo, ki upošteva zahteve sodobne književne didaktike.

ISBN 978-961-01-2646-1 9789610126461 14,90 EUR

Matura 2013: Janja Perko, mag. Marjana Hodak

SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2014 Priročnik Priročnik vsebuje in obravnava teme v skladu z izpitnim maturitetnim katalogom. Nova izdaja zajema strnjen povzetek snovi in pregleden sistem zahtevanega znanja za ustni del izpita iz književnosti in predpisanih jezikovnih vsebin za maturo 2014.

ISBN 978-961-01-2674-4 9789610126744 19,95 EUR

Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, mag. Robert Cazinkić

SLOVENŠČINA – JEZIK NA MATURI Zbirka nalog

Zbirko nalog je ob izidu potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Zbirka nalog: • pregledno in strnjeno predstavlja jezikovno snov gimnazijskih programov, • omogoča pestro izbiro nalog za ponavljanje in pripravo na maturo, • vsebuje miselne vzorce, preglednice, naloge za ponovitev in analize neumetnostnih besedil. ISBN 978-86-11-16681-0 9788611166810 16,40 EUR

Zbirko nalog SLOVENŠČINA – JEZIK NA MATURI odlično dopolnjuje priročnik RAZLAGE IN PONAZORITVE JEZIKOVNIH RAVNI Z NEUMETNOSTNIMI BESEDILI.

Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, mag. Robert Cazinkić

RAZLAGE IN PONAZORITVE JEZIKOVNIH RAVNI Z NEUMETNOSTNIMI BESEDILI Priročnik

ISBN 978-86-11-16909-5 9788611169095 16,40 EUR

www.ucimte.com

Priročnik vsebuje teoretično ponovitev in ponazoritev vseh učnih tem, obravnavanih v štirih letih gimnazijskih programov. Vsaka enota je predstavljena na podlagi neumetnostnega besedila.

»Priročnik je dobrodošlo in kar težko pričakovano gradivo tako za dijake maturante kot za učitelje, saj je bila jezikovna snov razložena zelo obširno le v učbenikih. Pohvalno je, da je se­ daj obsežna jezikovna snov strnjeno zbrana in poenostavljeno razložena na enem mestu.« (prof. Ana Jesenovec, Gimnazija Kranj)

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

9


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA – SLOVENŠČINA NA POKLICNI MATURI

Lucija Mejač Petek, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, mag. Robert Cazinkić

SLOVENŠČINA – JEZIK NA POKLICNI MATURI Zbirka nalog za slovenščino – jezik na poklicni maturi

Gre za priredbo dobro sprejete in uporabljane zbirke nalog Slovenščina – jezik na maturi, ki jo je ob izidu za klasično maturo potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Zbirka nalog: • je strokovno in didaktično prilagojena za dijake – maturante, ki opravljajo poklicno maturo, • pregledno in strnjeno predstavlja jezikovno snov s pestro izbiro nalog za ponavljanje in pripravo na poklicno maturo, • vsebuje miselne vzorce, preglednice, naloge za ponovitev in analize neumetnostnih besedil.

ISBN 86-11-17678-2 9788611176789 15,40 EUR

Lucija Mejač Petek, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, mag. Robert Cazinkić

SLOVENŠČINA – JEZIK NA POKLICNI MATURI Razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem

Zbirko nalog Slovenščina – jezik na poklicni maturi odlično dopolnjuje priročnik Razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem. Priročnik vsebuje teoretično ponovitev in ponazoritev vseh učnih tem, obravnavanih v srednješolskem strokovnem programu. Vsaka enota je predstavljena na podlagi neumetnostnega besedila.

ISBN 86-11-17677-4 9788611176772 15,40 EUR

Lucija Mejač Petek

KNJIŽEVNOST NA POKLICNI MATURI Zbirka nalog

Odličen pripomoček za pripravo na drugi del izpitne pole na poklicni maturi. Zbirka nalog KNJIŽEVNOST NA POKLICNI MATURI vsebuje in obravnava: • sistematično pisanje besedila na književno temo (interpretacijo odlomka), • pripravo koncepta za interpretacijo odlomka, • zgradbo interpretacije, • številne primere vodene in samostojne interpretacije z navodili, • strnjen povzetek snovi in pregleden sistem naučenega za ustni del izpita iz književnosti.

ISBN 86-11-17751-7 9788611177519 17,90 EUR

IZPITNE VSEBINE

PRIPOVEDNA TEHNIKA Dostojevski si je najprej zamislil roman s prvoosebnim pripovedovalcem (to pomeni, da pisatelj zgodbo poloæi v usta enemu izmed junakov, ki v prvi osebi pripoveduje zgodbo). Kasneje se odloËi za vsevednega pripovedovalca. Za slednjega je znaËilno, da se væivi v vsakega junaka posebej, tako da pisatelj v tretji osebi pripoveduje o mislih, Ëustvovanju, doæivljanju vseh junakov. Glavno sredstvo pripovedovanja sta monolog, v katerem nam najveËkrat Raskolnikov sporoËa svojo duπevno stisko, in dialog med osebami, s katerim Dostojevski predvsem predstavlja resniËnost. PSIHOLO©KI REALIZEM Delo sodi med najboljπe primere psiholoπkega realizma. V njem ni veË vaæna zunanja resniËnost, ampak se pisatelji ukvarjajo z junakovo duπevnostjo, zanimajo jih zapleteni psiholoπki pojavi, velikokrat tudi izjemne, deformirane, patoloπke oblike osebnosti, v katerih iπËejo odgovore za junakova dejanja. V 19. stoletju so Dostojevskega moËno kritizirali, sodobna psihoanaliza pa mu je dala prav. V tem smislu je Dostojevski predhodnik sodobnega romana. 1. 2. 3. 4.

Povzemi zgodbo romana. Kako si razlagaπ naslov romana? Utemelji svoje razmiπljanje. S pomoËjo odlomkov v berilu oznaËi glavne osebe ZloËina in kazni. Ali dejanja glavnih oseb obsojaπ ali jih lahko razumeπ? Opredeli se do vsake osebe posebej in utemelji svoj odgovor. 5. Kaj meniπ o Raskolnikovi teoriji o nadljudeh in Ëredi? Odgovor utemelji. 6. Razloæi, kaj pomeni Raskolnikovo ime. 7. Kakπno pripovedno tehniko uporablja pisatelj? Se ti zdi primerna za tak roman? Zakaj (ne)? 8. Kako dogajalni Ëas in prostor odstopata od pravil romana? 9. Katera vrsta realizma prevladuje v romanu? S pomoËjo odlomka iz berila dokaæi svoj odgovor. 10. Katera etiËna vpraπanja se ti vzbudijo ob tem romanu? Opredeli se do njih.

LEV NIKOLAJEVI» TOLSTOJ: VOJNA IN MIR Pojmi, prvine za interpretacijo: zgodovinski roman Nataπa Rostova

Andrej Bolkonski

zgodovinski roman

Pierre Bezuhov

misel na ljudstvo

osebe

VOJNA IN MIR nacionalna epopeja

Anatolij Kuragin

ideja

Helena Kuraginova

obsodba vojne

obsodba plemstva

opraviËljiva le obrambna vojna

POVZETEK ZGODBE V izjemno obseænem delu je Tolstoj ustvaril mogoËen prikaz æivljenja v Rusiji med letoma 1805 in 1812, ko so se Rusi bojevali z Napoleonom. V dogajanje so vpleteni πtevilni junaki, zgodovinske osebe (general Kutozov, ruski car Aleksander I., Napoleon), izmiπljene osebe, plemiËi, tlaËani idr. V romanu nastopa pribliæno 5000 oseb. V ospredju pripovedovanja so tri plemiπke druæine, Rostovi, Bolkonski in Kuraginovi. Rostovi imajo hËer Nataπo, ki je osrednji æenski lik romana in eden najlepπih likov v ruski literaturi. V romanu spremljamo njen razvoj od naivne deklice do zrele æenske. Nataπa je naravno, prisrËno, æivahno dekle, ki se zaljubi v kneza Andreja Bolkonskega. Ta je precej starejπi od nje in je bil æe poroËen z zelo lepo æeno, ki ga je dolgoËasila. Ko mu æena pri porodu umre, ga peËe vest. Nataπa in Andrej se zaroËita, Nataπa pa se zaljubi tudi v izkuπenega lepotca Anatolija Kuragina. Sicer PRIMOÆ TRUBAR: O ZIDAVI CERKVA kmalu spozna svojo zmoto in ji je æal, a Andrej ji njene mladostne nepremiπljenosti ne more oprostiti. Odide v vojno, kjer ga smrtno ranijo. Ko leæi med ranjenci, ki jih na begu pred Francozi na prepolnih prvine za interpretacijo: protestantske ideje v besedilu vozovih umikajo iz Moskve, ga najde Nataπa in ga neguje. ©ele tik pred smrtjo ji Andrej odpusti, a Pojmi, je za to prepozno. Drugi pomemben moπki lik je Andrejev prijatelj Pierre Bezuhov. Ta je nezakonski sin zelo bogatega nazoren in preprost slog grofa Bezuhova. Na zaËetku romana ni ravno priljubljen, ker je nezakonski, zelo neprivlaËen in neroden na pogled. Pod vplivom æivljenja v Franciji, ne skriva svojega navduπenja nad Napoleonom. Ko njegov pridiga oËe umre, Pierre presenetljivo podeduje oËetovo bogastvo. Situacija se spremeni, saj Pierre postane zaæeljen æenin. Preden se zave, ga æe poroËijo s Ëudovito, a pokvarjeno lepotico Heleno Kuraginovo, O ZIDAVI CERKVA ki ga kmalu po poroki vara, zato jo Pierre zapusti. Pierre skuπa izboljπati poloæaj svojih kmetov, spremeni pa se tudi njegov odnos do Napoleona. Æe od zaËetka tiho ljubi Nataπo, a ji tega ne prizna. Ko Andrej umre, ji pomaga in poËasi se tudi v njej vzbudi protestantske ideje ljubezen do Pierra. Na koncu se poroËita in æivita v sreËnem zakonu.

IZPITNE VSEBINE

germanizmi

ZGODOVINSKI ROMAN Vojna in mir je zgodovinski roman. Njegov zaËetnik je romantik Walter Scott. Za zgodovinski roman je proti zidavi cerkva proti praznoverju in proti bogatenju duhovπËine ËaπËenju svetnikov znaËilno, da pisatelj prikazuje realne zgodovinske dogodke. ©tevilni junaki v romanu so lahko resniËni (Ëe so pomembni za opisane zgodovinske dogodke), glavni junaki pa so izmiπljeni. Vojna in mir je tudi izjemno obseæen roman. Vsebuje tako veliko πtevilo oseb, tem in dogodkov, kot jih je vËasih ep, zato mu pravimo epopeja. Ker opisuje dogodke, zelo pomembne za ruski narod, je deloPOVZETEK VSEBINE Besedilo je pridiga, saj Trubar v njej sporoËa moralni nauk, ki ga utemeljuje s primeri. nacionalna epopeja. Trubar v pridigi pove svoje izkuπnje o zidavi novih cerkva. Pravi, da ljudje cerkve postavljajo zaradi laæi in praznoverja, kar utemeljuje z razliËnimi primeri. Ko je sluæboval v Loki pri RadeËah, je neka æenska IDEJA ROMANA Tolstoj je dejal, da ga je pri pisanju vodila misel na ljudstvo. Na zaËetku dela tako sreËamo ruske trdila, da k njej vsako noË prihajata dva svetnika in ji ukazujeta, da morajo zgraditi novo cerkev, sicer se vojake, ki se bojujejo proti Francozom v Avstriji in so poraæeni, ko pa se bojujejo na domaËih tleh bosta ljudem maπËevala. Trubar ljudem ugovarja, zato ga skoraj pretepejo. Ko k æenski poπlje svojega kaplana, mu æenska zaupa, da sta svetnika Ërna, na kaplanove ugovore, da so svetniki beli, pa takoj in branijo lastne domove ter ljudi, kljub hudemu trpljenju zmagajo. Delo je zato obsodba vojne, obsodba plemstva, ki ljudstvo peha v vojno, in jasno izraæa misel, da spremeni svoje mnenje in pravi, da sta bela. Potem Trubar izpostavi πe nekaj primerov, ko so ljudje sezidali cerkve zaradi praznoverja, a so vsi umrli za vojno ni nobenega opraviËila, razen Ëe je obrambna. nesreËne smrti. Korist od novih cerkva imajo samo duhovniki in cehmojstri, ki zaradi gradenj in darov dobro æivijo. Zato nimajo niË proti njihovi gradnji. Trubar opozarja, da Ëe bodo tako nadaljevali, bodo vsi konËali v peklu. PROTESTANTSKE IDEJE V BESEDILU Trubar111 torej svoje trditve utemeljuje z osebnimi izkuπnjami, ljudem pa dopoveduje tipiËne protestantske ideje: ‡ da naj ne zidajo novih cerkva, ‡ govori proti praznoverju in ËaπËenju svetnikov, ‡ pridiga proti bogatenju duhovπËine.

110

SLOG Slog v pridigi je nazoren in preprost, brez metafor in metonimij, stavki so kratki. Posebej izstopa veliko πtevilo germanizmov, jezik pa je zaradi starosti za danaπnjega bralca teæje razumljiv. 84

10

www.mladinska.com/priprave

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

V berilu preberi Trubarjevo pridigo in pojasni, zakaj Trubar nasprotuje zidavi cerkva. V odlomku poiπËi tri primere, s katerimi Trubar dokazuje, da so prikazovanja svetnikov izmiπljena. Kako na Trubarjeve trditve gledajo verniki? Odgovor utemelji z ustrezno povedjo iz besedila. Katere protestantske ideje so razvidne iz besedila? Dokaæi, da je besedilo pridiga. Kakπen se ti zdi jezik v pridigi? Utemelji odgovor. Pojasni, kakπen je Trubarjev pomen za Slovence.

JANEZ SVETOKRI©KI: NA NOVIGA LEJTA DAN Pojmi, prvine za interpretacijo: pridiga, baroËni slog pridiga

moralni nauk + zgledi iz æivljenja

Sveti priroËnik

patriarhalni nauk

NA NOVIGA LEJTA DAN

baroËni jezik

humor

JANEZ SVETOKRI©KI Bil je menih s Svetega (danes Vipavskega) kriæa, ki je kot potujoËi pridigar po naπih krajih navduπeval ljudi. Ker so ljudje njegove pridige zelo radi posluπali, jih je objavil v delu z naslovom Sveti priroËnik, v katerem je 365 pridig, za vsak dan v letu ena. Od tod tudi naslov obravnavane pridige, ki jo je povedal na novega leta dan, torej 1. januarja. POVZETEK PRIDIGE Svetokriπki se v pridigi obraËa na zakonce in jim svetuje, kako naj æivijo, da bodo imeli lepo leto. V Rimu je nek gospod svoji nevesti poslal robËek s podobo cesarice Livije, o kateri je bilo znano, da je svojemu moæu vse odpustila. Nevesta je razumela æeninovo æeljo, vrnila pa mu je robËek s Sokratovo podobo, saj je bil ta izredno potrpeæljiv s svojo æeno. »e bosta torej drug do drugega taka kot Sokrat in Livija do svojih zakoncev, se ne bosta nikoli prepirala. DrugaËe pa je bilo z æeno, ki ji je moæ domov prinesel ptice, za katere je dejal, da so drozgi, ona pa, da so kosi. Moæ se sicer ne æeli prepirati, a æena jezika toliko Ëasa, da moæ izgubi æivce in jo premlati. Æena se tega spomni spet naslednje leto na isti dan in ponovno zaËne govoriti o kosih, zaradi Ëesar je spet pretepena. Obenem moæ in æena sproæita πe prepir in pretep med zakonci po celem mestu. Svetokriπki komentira, da æene po nepotrebnem jezijo moæe in da naj si oboji za zgled vzamejo Livijo in Sokrata. Nato pove πe zgodbo o æeni, ki je imela niËvrednega moæa. Ko mu jastreb odnese piπËe, ga jezna æena premlati. Drugi dan je πe slabπe, vendar se jezna æena na koncu vda, saj spozna, da je vsa jeza zaman. Nato Svetokriπki zakoncem spet priporoËi, naj bodo æene pokorne moæem, kot je Cerkev pokorna Kristusu, moæje pa naj jih ljubijo, kot Kristus ljubi Cerkev. 85

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA – ZA VEČ ZNANJA

Marjana Jus

MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSKEGA JEZIKA

ENSKEGA JEZIKA nik z več kot 500

MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSKEGA JEZIKA

edki, prelomne totoletje, jezik, ki ga mo, pa se razvija in

ga jezika zajema njem so upoštestroke, zajema pa i učenci in dijaki v

MALI ŠOLSKI LEKSIKON SLOVENSKEGA JEZIKA

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo

Sodobni jezikovni priročniki so redki, prelomne monografske izdaje segajo celo v prejšnje stoletje, jezik, ki ga uporabljamo in o katerem se učimo, pa se razvija in spreminja vsak dan. Mali šolski leksikon slovenskega jezika zajema temeljne jezikoslovne pojme. Pri tem je avtorica upoštevala najsodobnejša spoznanja stroke ter vključila tudi pojme, ki jih morajo poznati učenci in dijaki v osnovni in srednji šoli. Najsodobnejši jezikovni priročnik z več kot 500 gesli.

16,95 €

12.10.9 9:13

ISBN 978-961-01-1710-0 9789610117100 16,95 EUR

Dr. Jerica Vogel, Mojca Cestnik

RAZVEZANI JEZIK

Nagrada za najlepši učbenik

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo

ISBN 86-11-17501-8 9788611175010 15,90 EUR

2006!

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo: • strnjeno in pregledno predstavlja snov jezikovnega pouka ob neumetnostnih besedilih, ki jo učenci obravnavajo v vseh razredih osnovne šole, • vsebuje raznovrstna neumetnostna besedila in duhovite ilustracije Zvonka Čoha, • vsebuje miselne vzorce, definicije in napotke za pisanje različnih besedilnih vrst, • povzema temeljno znanje, ki naj bi ga učenci pridobili ob koncu osnovne šole, zato je izvrstno izhodišče za pripravo na pouk slovenščine v srednji šoli, hkrati pa tudi uporaben jezikovni priročnik za vsakdanjo rabo. ključne besede duhovite ilustracije Zvonka Čoha

naslov tematskega sklopa

naslov poglavij

izhodiščno neumetnostno besedilo

domiselne pesmi na teme obravnavanih poglavij

Alenka Vesenjak

ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV 1

Svetovni klasiki – od antičnih začetkov do moderne Nives Križnar

ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV 2 ISBN 978-961-01-0586-2 9789610105862 (1. DEL) 24,94 EUR

ISBN 978-961-01-0711-8 9789610107118 (2. DEL) 27,95 EUR

Svetovni sodobniki

Albuma svetovnih književnikov predstavljata svetovne klasike od antičnih začetkov do najvidnejših sodobnih ustvarjalcev besedne umetnosti.

27,95 €

LITERARNE ZGODBE IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI

Nada Barbarič, Donovan Pavlinec, dr. Bojan Balkovec, Elizabeta Hriberšek Balkovec

LITERARNE

ZGODBE IZ SVETOVNE

KNJIZEVNOSTI

ISBN 978-961-01-0585-5 9789610105855 27,95 EUR

www.ucimte.com

LITERARNE ZGODBE IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI Povzetki književnih del iz zakladnice svetovne književnosti • Izbor del zajema literarne bisere, ki so predpisani v učnem načrtu za srednje šole, hkrati pa upošteva temeljne zahteve sodobnega pouka in interdisciplinarnega povezovanja. • Književna dela so umeščena v literarni in zgodovinski kontekst dobe ter so povezana z umetnostno zgodovino, filozofijo, filmom, znanostjo in tehniko ter umetnostno zgodovino v času izida. • Knjiga je namenjena vsem, ki želijo pridobiti in poglobiti splošno intelektualno razgledanost na področju literature, pri tem pa ohraniti (ali spodbuditi) strast do branja.

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

11


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA – ZA VEČ ZNANJA

Nada Barbarič, Ivan Cepanec

tnost. upaj z e ob-

LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

hove-

o, nas časa. Kako akom

očnik,

varitve oslovja

27,95 €

LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

vidijo kusiti nane-

arjata bnost st.

LITERARNE

ZGODBE IZ SLOVENSKE

KNJIZEVNOSTI

ISBN 978-961-01-2190-9 9789610121909 27,95 EUR

Literarne zgodbe iz slovenske književnosti so nadaljevanje dobro sprejete knjige Literarne zgodbe iz svetovne književnosti. Z izvrstnimi esejističnimi povzetki knjiga predstavlja več kot 80 kanonskih del slovenske književnosti, ki so že leta temelj pouka slovenske književnosti v osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Priročnik pa s predstavitvami najnovejših nagrajenih del hkrati tudi presega šolsko določeno čtivo. Pronicljive esejistične zapise dopolnjujeta rubriki Zgodba v času in čas v zgodbi ter Na šahovnici zgodovine. Zanimivo in raznovrstno slikovno gradivo podatkovno bogati prikaz zgodovinskega konteksta literarnih del, ki so vtisnila pečat slovenskemu kulturnozgodovinskemu prostoru. Zbrala in uredila: Aleksandra Lutar Ivanc

ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV Album slovenskih književnikov: • predstavlja kronološki pregled slovenskih književnih ustvarjalcev od Trubarja do danes, • vsebuje bistvene, najpomembnejše biografske podatke in osrednja literarna dela slovenskih književnikov, • besedilo dopolnjuje slikovno gradivo s podobo književnika in njegovega domačega kraja, • prikazuje najzanimivejše ter najlepše knjižne izdaje, • vsebuje kratke mnenjske zapise poznavalcev ali samega avtorja. ISBN 978-86-11-17503-4 9788611175034 34,95 EUR

Zbrala in uredila: mag. Alenka Kepic Mohar

ŠOLSKI ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV Z DVD-jem

ISBN 86-11-17502-6 9788611175027 24,94 EUR

Album: • abecedno predstavlja več kot osemdeset slovenskih književnikov, • biografski fotografski trak in življenjepisne podatke popestrijo razmišljanja avtorjev, njihovo bibliografijo pa ponazarjajo odlomki iz književnih del, • biografski okruški Za radovedneže prinašajo zanimive podatke iz življenja književnikov (nagrade, spominske sobe, filmske upodobitve književnih del ipd.), • v rubriki Istega leta so se rodili predstavljamo avtorjeve sodobnike, znamenite osebnosti tedanjega časa; • v dodatku so avtorji predstavljeni v časovnem traku in na zemljevidu rojstnih krajev, • Filmski slovarček in DVD z odlomki nekaterih filmov po literarnih predlogah.

Mag. Adrijana Špacapan, Janja Perko

ŠOLSKI ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV Od življenja do življenja Izjemno literarno delo – izjemen pisateljski duh. Kaj jih je zaznamovalo, kaj navdihovalo? Zgodbe iz življenja znanih svetovnih pisateljev in pesnikov so zanimivo branje, a le, če se v njih ne pojavljajo že tisočkrat prebrani in znani podatki.

ISBN 978-961-01-1709-4 9789610117094 24,94 EUR

Šolski album svetovnih književnikov vsebuje: • izbor 82 književnikov in književnic iz različnih obdobij svetovne književnosti, • kronološko urejeno fotogalerijo ter predstavitve avtorjev na dvojnih odprtih straneh, • rubrike S knjižne police, O življenju, Zanimivi utrinki, Iz književne vede in Podobe časa, ki omogočajo celovit vpogled v delo, življenje in družbenozgodovinski kontekst, v katerem so književniki ustvarjali, • sistematično razložene literarnovedne pojme in kazalke, ki napotijo k nadaljnjemu branju in razumevanju, • pester nabor slikovnega gradiva, ki vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje posamezne opise. Album je primeren kot dodatno gradivo pri pripravi na maturo iz slovenščine.

12

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


PREGLEDNICA

UMETNOST: GLASBA IN LIKOVNO SNOVANJE Z UMETNOSTNO ZGODOVINO Gimnazija

Srednje strokovno izobraževanje

Dodatna izobraževalna gradiva

Plakat s primeri iz umetnostne zgodovine v učbeniku Likovni pogledi

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

13


UMETNOST: GLASBA IN LIKOVNO SNOVANJE Damijan Močnik, mag. Manica Habjanič Gaberšek, Samo Ivačič

GLASBA 1

Za 1. letnik gimnazijskega programa • učbenik s štirimi zgoščenkami

ISBN 978-961-01-0255-7 9789610102557 21,40 EUR

Pri Strokovnem svetu RS potrjeni učbenik za glasbo v gimnaziji odlikujejo: • sodobna zasnova glasbenodidaktičnih vsebin, • nazorna predstavitev snovi v štirih tematskih sklopih, • sistematično povezovanje umetniških področij, • možnost aktivnega poslušanja izbranih zvočnih primerov, • ideje in smernice za priporočeno, lastno poslušanje.

Mag. Manica Habjanič Gaberšek

GLASBENI DAN

Za glasbo v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju • učbenik

ISBN 978-961-01-0582-4 9789610105824 17,90 EUR

Potrjen učbenik prinaša bogato in sodobno zasnovo z didaktično prilagoditvijo predpisanemu programu: • nazorna in pregledna primerjava vseh umetniških področij, • predstavitev glasbenih vsebin v osmih sklopih, • nadgradnja in medpredmetna povezava na DVD-ju.

Mag. Manica Habjanič Gaberšek

DVD GLASBENI DAN Interaktivni DVD je glasbenodidaktični pripomoček k učbenikom in delovnim zvezkom za pouk glasbe. ISBN 978-961-01-0296-0 9789610102960 6,99 EUR

Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, dr. Milček Komelj

LIKOVNI POGLEDI Za gimnazije

• učbenik, skicirka, plakat Potrjen učbenik za likovno snovanje v gimnazijskem programu prinaša sodobno predstavljene vsebine tega področja in jih nadgrajuje s kompetencami umetnostne zgodovine. Pogledi umetniških dimenzij se predstavljajo s slikovitim, inovativnim in kritičnim pristopom. Učbenik dopolnjujejo naloge iz likovnega snovanja in plakat iz umetnostne zgodovine. ISBN 978-961-01-1328-7 9789610113287 17,10 EUR

Slikanje

Slikanje

kontraSt barvne kakovoSti

kontraSt barvne koli»ine

To je kontrast med nasičenimi in manj nasičenimi barvami. Barve pri kakovostnem kontrastu morajo biti enake svetlosti.

Pri kontrastu barvnih količin gre za odnos med velikostmi različnih barvnih ploskev na sliki. Različno velike barvne ploskve različnih barv ne delujejo enako. Na primer rumena deluje močnejše kot vijolična, zato moramo zmanjšati količino rumene v primerjavi z vijolično, če želimo doseči skladnost in ravnovesje. Barvni teoretiki so za posamezne barve določili, kolikšen del vsake barve je potreben za uravnoteženo kompozicijo. Pri komplementarnih dvojicah je delež takšen:

Katere barve v primerih predstavljajo primer kakovostnega kontrasta?

Z vključitvijo kakovostnega barvnega kontrasta sta van Gogh in Klee vsak zase dosegla različno, a izrazito vsebinsko intenziteto. Vročično svetlenje van Goghovih rumenin vnaša v nočno notranjščino kavarne srhljivo tesnoben izraz osamele odmaknjenosti in odtujenosti. Barvni kontrast Kleejevih slikarskih »kock« pa sproža živahno utripanje pravljično obarvanih otroško prvinskih sanj.

rumena : vijolična = 1/4 : 3/4 oranžna : modra = 1/3 : 2/3 rdeča : zelena = 1/2 : 1/2

Vincent van Gogh, Nočna kavarna, 1888 Paul Cézanne, Tihožitje s steklenico peperminta, 1894 Kompozicijsko ravnotežje je Cézanne na svojem oblikovno in barvno razčlenjenem tihožitju dosegel z grafičnostjo in plastično napetostjo oblik, pa tudi s premišljenim odmerjanjem barvnih količin. Zato je v čvrsti arhitektoniki vsestransko uravnotežene podobe ukročen živ likovni nemir. Podobno velja za mnogo bolj abstrahirano, že kar abstraktno delo Staneta Kregarja, ki s simbolnimi fragmenti predmetnosti, zajetimi v duhovna prostranstva, prav tako temelji na instinktivno odmerjenih barvnih razmerjih. Paul Klee, Grad in sonce, 1928

42

14

www.mladinska.com/priprave

Stane Kregar, Spomin na Savudrijo, 1954

43

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA PREGLEDNICA GRADIVA Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar

LIKOVNE KUHARIJE 1 Vsebine Likovnih kuharij nas nazorno in slikovito, kot pri kuharskih receptih, usmerjajo skozi postopke risanja, slikanja, gnetenja in oblikovanja z raznovrstnimi materiali vse do prostorskih umestitev. Postopki in metode dela so razumljivi in uporabni za vse, ki radi ustvarjajo.

ISBN 978-961-01-1337-9 9789610113379 21,40 EUR

Dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar

LIKOVNE KUHARIJE 2 Likovne kuharije 2 omogočajo nadaljnje ustvarjalno raziskovanje z likovnimi materiali in preizkušajo nove postopke dela, ki bogatijo naše lastno likovno izražanje in so primerni tudi za uporabo v šoli. Prepustite se navdihu raziskovanja, mešanja, kombiniranja materialov in pripomočkov za delo, odkrivajte nove poti – med njimi nekatere likovne tehnike, ki jih v našem prostoru še premalo poznamo. ISBN 978-961-01-2131-2 9789610121312 21,40 EUR

5

5 ENKAVSTIKA

SLIKANJE Z AKVARELNIMI VOŠČENKAMI NA MOKRO PODLAGO

Potrebuješ:

Slika 1

• • • • • • • •

debelejši karton poljubne velikosti voščenke olfa nož parafinski vosek v kosmičih vodno kopel posode za topljenje voska slikarsko lopatico zaščito za mizo

Potrebuješ: • • • • • •

Postopek

Slika 2

papir poljubne velikosti akvarelne voščenke mehke čopiče lonček za vodo gobasto krpo karton ali polivinil za zaščito mize

Slika 1

Postopek:

• Mizo zaščitiš • Pripraviš si papir, voščenke, slikarsko lopatico, vosek, posodo za topljenje voska (slika 1) • V pripravljeno posodo z nožem nastrgaš voščenke in dodaš kosmiče parafinskega voska (slika 2) • V vodni kopeli po navodilih proizvajalca parafinskega voska stopiš vosek in mešaš z nastrganimi voščenkami • Na pripravljeno podlago naneseš zmes voščenke in voska po lastni zamisli Pomagaš si z obračanjem podlage in slikarsko lopatico (slike 3, 4, 5, 6) • Nanašanje lahko večkrat ponoviš

• Mizo zaščitiš in pripraviš material (slika 1) • Podlago – papir namočiš v vodi ali z gobasto krpo (sliki 2, 3) • Z akvarelnimi voščenkami prekriješ podlago z nežnejšim pritiskom ob podlago in z močnejšim pritiskom ob podlago (sliki 4, 5) • Barve lahko mešaš z nanašanjem ene plasti čez drugo (slika 6) • Akvarelne voščenke se pri nanosu razmočijo (slika 7) in ustvarjajo mehke prehode • Na mestih, kjer je bil oprijem akvarelne voščenke ob podlago močnejši, se intenzivnejše oprimejo in podlago močneje obarvajo (slika 8) • Če se papir prehitro suši, ga z mokrim čopičem ali gobasto krpo sproti močiš

Slika 3

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 8

Slika 6

94

LK_2_02.indd 94

www.ucimte.com

Slika 6

Slika 4

Slika 7

Slika 5

95

24.8.12 8:45

LK_2_02.indd 95

24.8.12 8:46

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

15


n o i t i d E h t r u o F Y A W D A E NEW H E T N E N O P M O K E N L A T I DIG E J R O S E F O R P n i E K A J I D odslej za

r

o iTut

ker

ec iCh

New iToo ls

NOVA - 2. generacija digitaliziranega učbeniškega kompleta, ki obsega: ➜ ➜

povsem digitaliziran učbenik, delovni zvezek z zvočnim gradivom in integriranimi rešitvami ter novo video gradivo.

Headway Goes Digital

Naročanje: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. – Center Oxford e-naslov: narocila.oxford@mk-trgovina.si • Tel.: 01/588 75 25 • Fax: 01/ 588 75 21


PREGLEDNICA GEOGRAFIJA 1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Gimnazija

Srednje poklicno izobra탑evanje

Dodatna izobra탑evalna gradiva

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

17


GEOGRAFIJA Karmen Cunder, Boris Hajdinjak, Branko Kandrič, dr. Terezija Kürbus

OBČA GEOGRAFIJA Za 1. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja • učbenik • delovni zvezek ISBN 978-86-11-16127-0 (UČB) 9788611161273 16,40 EUR

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka: • predstavitev tematskih sklopov z dvostransko motivacijsko fotografijo; • preprost in jedrnat jezik, s katerim so dijaku preprosto in razum­ljivo prikazani geografski procesi in pojavi; • vzročno-posledično podajanje snovi v smislu »zakaj – zato«; • ključne besede so poudarjene, novi in pomembni pojmi so ­razloženi med osrednjim besedilom.

ISBN 978-86-11-16137-8 (DZ) 9788611161372 7,90 EUR

časopisni članki

ikona za delo z učbenikom

ikone za delo z Atlasom

sheme in ilustracije

Marijana Likar

SVET OKOLI NAS 1 SVET OKOLI NAS 2

Za 1. in 2. letnik srednjega tehniškega oz. strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja • učbenik • delovni zvezek

ISBN 978-86-11-17172-2 (UČB 1) 9788611171722 15,90 EUR ISBN 978-86-11-17173-9 (DZ1) 9788611171739 9,90 EUR

Učbenika in delovna zvezka Svet okoli nas 1 in Svet okoli nas 2 ponujata in omogočata: • spoznavanje in razvijanje prostorskih predstav s pomočjo besedila, slikovnega materiala ter problemskih vprašanj; • kritično in celovito mišljenje ter vrednotenje najpomembnejših procesov in pojavov po svetu; • tematsko zaokroženo podajanje snovi na dveh oz. štirih straneh, kar dijakom omogoča lažji in celovitejši pregled snovi. Osnovno besedilo je sistematično, vzročno-posledično povezano in obogateno s številnimi odlomki iz dnevnega časopisja, revij ali literature, ki vsebine aktualizirajo in problematizirajo ter tako dodatno motivirajo za učenje. ikona za delo z Atlasom in učbenikom

ISBN 978-86-11-17301-5 (UČB 2) 9788611173016 15,90 EUR ISBN 978-86-11-17302-3 (DZ 2) 9788611173023 9,90 EUR

18

www.mladinska.com/priprave

vprašanja za ponovitev snovi

www.mladinska.com/ucbeniki


GEOGRAFIJA Dr. Terezija Kürbus, Boris Hajdinjak, Branko Kandrič, Svit Šturm

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA

Za 2. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja • učbenik • delovni zvezek

ISBN 86-11-16877-7 (UČB) 9788611168777 15,90 EUR

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka: • celovito dojemanje pokrajin z usmeritvijo v samostojno in kritično razmišljanje, analize in primerjave; • »rdeča gospodarska nit« učbenika je tema Razviti – nerazviti; • osnovno besedilo je sistematično, vzročno-posledično povezano in obogateno s številnimi odlomki iz dnevnega časopisja, revij ali literature ter navezano na Atlas, na kar posebej opozarjajo ikone z navedbo strani v Atlasu; • dodatne vsebine: Nekateri politični problemi Azije, Lakota in bolezni v Afriki, Osvajanje Antarktike idr.; • aktivne metode dela (izkustveno učenje, problemski pouk …) ter pet študij primerov.

ISBN 86-11-16878-4 (DZ) 9788611168784 9,40 EUR

Katarina Bola Zupančič, Karmen Cunder, dr. Sabina Popit, Miha Gartner, Simon Purger

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE

Za 2. in 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja • učbenik • delovni zvezek

ISBN 86-11-16351-6 (UČB) 9788611163512 16,90 EUR

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka: • bogata slikovna in grafična oprema s profesionalnimi fotografijami in skicami akademskega slikarja Aleša Sedmaka; • problemsko in tematsko podajanje snovi, ki sledi novim, sodobnim pristopom učenja in poučevanja; • številne študije primerov, s katerimi so se po mnenju recenzentov avtorji »izognili nepotrebnemu ponavljanju vsebin, hkrati pa poudarili ključne razvojne dejavnike in vprašanja Evrope ter težišče pouka premaknili s poučevanja, kjer učenci večinoma poslušajo učitelja, na proces učenja, ki temelji na samostojnih miselnih procesih učencev samih.«

ISBN 86-11-16350-8 (DZ) 9788611163505 9,40 EUR

ikona za delo z Atlasom in delovnim zvezkom študije primerov

vprašanja za ponovitev snovi

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

19


prodaji

led obletnice

ekstrem

k i Ani tibi skootik Stratosfersk

tabu

Sto let gorske reševalne službe

| 1 

GEA Smrad stoletij 10/22/12 11:26 AM

d 1

GEA 11_november 2012.ind

ETNOBOTA

NIKA

Bukova kresilka (Fomes fomentarius)

(za naročnike brezplačno)

NAROČANJE:

080 11 08

www.mladinska.com/revije

Fotografija: Dokumenta

Gea tudi na iPadu

cija Slovenskega

etnografskega muzeja

PRIZNANJE PROMETEJ ZNANOSTI Slovenske znanstvene fundacije za »odličnost v komuniciranju znanosti z bralci na privlačen, širokemu krogu razumljiv in zgovoren način.«

k

O pridObivaNju kresilNe gObe Fotografija: Shutterstoc

• Potopisi po Sloveniji in svetu • Vrhunske fotografije slovenskih avtorjev • Zanimivosti iz narave • Najnovejša tehnološka in znanstvena odkritja • Predlogi za izlete • Nenavadne živali • Osupljive rastline • Aktualna okoljska vprašanja • Vedno zanimiva etnologija • Čarobna astronomija • Pisani svet umetnosti • Intervjuji z zanimivimi sogovorniki

www.gea-on.net

4,96 EUR v prosti individualne naročnike •

Iz vsebIne:

Svet doma

v šoli • 4,20 EUR za • 3,99 EUR za naročnike letnik XXII • november 2012

Revija Gea že več kot 20 let na zanimiv način predstav­ lja najpomembnejše teme iz sodobnega življenja: od narave, varovanja okolja do dežel in ljudi po svetu … in še mnogo več. Pozabite na razdrobljenost in površnost svetovnega spleta, Gea daje več!

november

Revija Gea, polna


življenja. Že več kot 20 let. TEMA MESE CA

Gradivo iz revije je ODLIČEN PRIPOMOČEK PRI POUKU, za projektno delo, za pripravo referatov in plakatov …

Spomnim se, da smo v osnovni šoli in pozn eje z zavis tjo govorili o sošolkah in sošolcih, ki naj bi imeli posebno dobe spomin in jim je seved r a šlo učenje kot pogla vitna storilnostna dejavnost tistega obdo bja posebno dobro od rok. Zoprno je tudi bilo, da si snov prebral in prepoznal, ko si jo videl napisano, a to ni pome nilo, da jo znaš priklic ati, ko te sprašujejo za oceno. Tako so se brezš tevilni učenci na lastnih hrbtih izkust veno pouči li, da ima spomin različ ne časovne in vsebinske kvalitete. Še na fakulteti je za nekatere veljalo, da imajo fotografski spomin – snov prebe rejo in jo že znajo oziroma si jo z lahko to prikličejo v spom in. Nedvomno gre tudi za mite, ki nas tolažijo, če smo pri učenju premalo delavni, je pa res, da imajo ljudje različne danosti za tvorjenje spomina. Res je tudi, da gre možganom bolje, če jih veliko uporabljamo; če jih uporabljamo prem alo, jim gre vedno slabše. Če se kot otroci več učimo, kot starej ši pa npr. rešuje mo križanke in se učimo tujega jezika, to možg anski spominski funkciji dene dobro . Enako velja za zdrav življenjski slog – več kot se gibljemo in manj kot uporabljam o psihotropnih snovi, kot so droge , bolje se godi funkci ji spomina. BESED ILO: Maja RuS MakO vEc

Fotografija: Guliver/Ge

tty Images

Doc. dr. Maja Rus Makove tako kot veliko sodobn c je psihiatrinja in sistemska psihote rapevtka, ki se ih nevroznanosti. Funkcij psihiatrov trudi povezati klinično prakso z izsledki i spomina se največ nosti in travmatskih posveča na ravni bolezni odvis­ doživetij v otroštvu in odrasli dobi, kot pa psihiatričnim aspektom spomin sodna izvedenka skih motenj po poškod psihogenih motnja bah glave in pri h spomina. Dela na Psihiatrični kliniki Medicinski fakultet Ljubljana in uči na i v Ljubljani.

GEA | 3

SLOVENSKE REKE

Dr avinja

o Dravi ne izso tukaj tudi Savinja, Pesnica in Ščavnica, da Dravinja je verjetno najbolj štajerska reka. res druge reke pa tisto štajersko dušo. Drava je evropski veletok, gubljamo besed, a ima med njimi le Dravinja oropala devištva. Le Dravinji je regulacija je jih bodisi Štajersko, za bodisi tečejo po svetu, precej netipičnem ki izvablja med vinorodnimi goricami, včasih pa jo veter, dano v dobršnem delu toka v naravni strugi zastajati je prišla. klokot klopotcev, celo nažene nazaj, od koder

KVALITETNA IN AKTUALNA VSEBINA – ustvarjajo jo vrhunski domači fotografi in popotniki, najboljši pisci, domači in mednarodno priznani strokovnjaki z različnih področij …

Bukovo kresilko (Fome s bukovih deblih, vejah, fomentarius), bolj znano kot kresilno gobo, najdemo na štorih ali koreninah, odmrlih in preperelih ima na zgornji površ pa tudi na razrezani ini temno sivo roževi in skladiščeni bukov nasto skorjo, v sredic pa trosovnica. Neko ini. Bukova kresilka i je mehko vlaknato č so ljudski zdrav ilci sredico bukov za zaustavljanje krvav e kresilke zaradi izredn meso (celt), pod njim enja, pastirji in doma e vpojnosti upora Čeprav so največ či obrtniki pa so iz bljali gob prodali za izdela nje pridel ovali poseben filc za klobu vo pokrival, je bila uporaba netenje ognja najbolj znana in daleč ke. . Včasih ni bilo tobak najpomembnejša arja, ki ob sebi ne njena bi imel koščka bukov e kresilke …

BESED ILO: VLaS

kušLAN BESEDILO IN FOTOGRAF IJE: ROk Zreče, ki poleg drugega povezuje tudi gozdovi, ki so se bohotili na nje­ to le ni njen edini obraz, horski na vodni pogon. in v zaledju, so bili suro­ dva mlina tako kot vinogradi niso nih bregovih S kovaštvom je povezana še ena de­ žage, ki so na Dravinji stale tako bliskovito edina značilnost tega vina za ob reki javnost, ki se je v 19. stoletju bilo je jih in drugo za ena rekoč dela Slovenije. Tudi Po­ v dolini Dravinje, potem pa je Za sedanje ekonomsko stanje razširila 90. kar Sre­ prvič Dravinja kjer horje, pa po dobrih sto letih povsem zamrla. na območju zgornjega toka Dravinje di 18. stoletja so bili gozdovi v nekdanji pomežikne soncu, spada med najpo­ so bili najpomembnejši obrati številne kuhanja oglja že moč­ zaradi monarhiji membnejše simbole Štajerske. Dravinja mehove gnala kovačije, ki jim je reka no opustošeni, zato je Marija Terezija se poraja iz povirja na njegovih južnih Na repače. imenovane tako in kladiva, po­ obljubila kovačem in tudi drugim pobočjih v razloženem naselju Skomar­ podlagi kovaške tradicije je bila v Zre­ rabnikom oglja nagrade, če bi presedlali je. V zgornjem toku je Dravinja živa­ čah po prvi svetovni vojni ustanovljena nahaja­ hen gorski potok, ki s številnimi pritoki z na premog. Tako so začeli iskati Štajerska železoindust rijska družba lišča premoga tudi v naših krajih. Raz­ kleše globoke soteske v neprepustne omejeno zavezo, ki je izdelovala kovano pri­ mah premogovništva pa je vendarle pohorske kamnine. Zaradi njih in tudi gozdarstvo kmetijstvo, za so že ročno orodje nesla šele graditev Južne železnice, ko zaradi padavin, obilnih za te kraje, je in različne obrti. Iz nje je v desetletjih že ob določitvi trase vzdolž nje sprožili na samem začetku precej vodnata. po drugi svetovni vojni izšla tovarna iskanje premoga. Tedaj so bila odkrita orodja Unior, najpomembnejši gospo­ danes znana ležišča premoga vsa skoraj darski dejavnik območja. številna manjša rudišča zelo Sloveniji, v Ločnico in V sotočju med Dravinjo odkrili je kakovostneg a premoga pa so se je ohranila Ošlakova domačija, ki v tudi v porečju Dravinje. Za tamkajšnje dodobra izkoristila vodno silo, saj sta pomen Obilje vode je omogočalo številne be­ premogovništvo je imela izreden njenem sklopu delovali kovačija in izjava predstavnikov avstrijskega Lloyda vodne pogone, zato so ob reki in nje­ neška žaga. Kovačija je današnjo podo­ so ocenili, da so vzor­ kateri v 1846, leta nih pritokih od srednjega veka naprej do vse ke bo dobila leta 1789 in je delovala nastali številni mlini. Razsvetljens je ci odlične kakovosti in da obravnavani ko stoletja, prejšnjega let v devetdesetih na premog postavljajo v vrsto najboljših reforme in industrijska revolucija Ignac Ošlak z obrtjo prenehal. »Ogni­ Bistrici drugi polovici 18. stoletja pa so moč so svetu. Že leta 1843 so v Slovenski še« pa ni bilo prav dolgo hladno, saj ustanovili rudosledni revir, ki je bil pod­ vode uporabile tudi za druge panoge. kovačijo temeljito obnovili, Ošlakovi upravi v Le­ Dravinja je bila tako središče takratne­ vzamejo v rejen štajerski premogovni po­ sinovi pa po dogovoru spet pa so njegov sedež zaradi kasneje obnu, ga gospodarskega napredka. Bogati skupinam roke orodje in organiziranim v bližine tamkajšnjih nahajališč preselili pokažejo starodavne veščine. Kovačija Slovenske Konjice, saj je bila Dravinjska je tudi ena od točk na Vodni učni poti

a

industrijski bazen pod Pohorjem

Pogonsko kolo Oslakove kovačije

GeA | 3

2 | oktober 2012

ta MLak ar

N

a Slovenskem je bilo nabiranje bukov e kresilke no varova za kresilno gobo, pa tudi za izdelov li in skrivali svoja anje pokrival pred nahajališča goboro razširjeno vse do drugimi nabiralci. dnih dreves sredine 19. stoletja Gobarji so za nabiran . Nabirali so uporab jo gobarji in gozdar je drevesnih gob ljali sekiro. Prirasl ji, zlasti po obsežn jelovo-bukovih gozdov o gobo so morali ih Javornikov in Snežni ih dinarskih niso ranili debla ali odrezati tako, da ki so veljali za pravi gobjega mesa. Nabran škega pogorja, »gobarski eldorad e gobe so odnesli o«. Natančen in zani- domov, kjer so jih z nožiči skrbno miv opis nabiralcev očistili bukovih kresilk in jih lesovin do sploščenosti stolkli e, nato so pridobivanja kresiln gobe je v izbranih in posušili na soncu. e gobe so bile priprav spisih z naslovom Tako obdelane O gozdu in nekate ljene za prodajo ozirom njegovih ljudeh, ki rih ali nadaljnjo so bili leta 1903 objavlj a za izdelavo netiva predelavo v filc, iz eni v zvonu, napisal Hinko katerega so izdelov Dolenc. Pisatelj opisuje Ljubljanskem ali klobuke. je preživel z gozdar doživetja, ki jih ji v snežniških gozdov ih med desetletnim Starodavno neten službovanjem v Ložu je ognja s kresanjem (1868–1878). Gobarji, gozdarji in kresilno gobo in drugi gozdni delavci silne gobe in jih po so nabirali kreposebnem postop Pred iznajdbo in splošno ku obdelave prodaj raznim prekupčevalce razširjenostjo vžigali ali so ljudje za m, ki so jih prodaj c po letu 1855 netenje ognja uporab ali zlasti v Anglijo kjer so bile tovarn ljali kresilni pribor , rirano kresiln e za izdelavo »blaga« : prepao gobo, kresilni kamen za pokrivala. Nabiranje gob ni (največ bilo kresilo (jeklo). Za krat kremen) in izdelavo netiva so Potrebne so bile mnoge enostavno, saj rastejo na drevesih. stolčeno in posuše sredico bukove kresilk veščine, pa tudi zvijače no prišli do njih. Goba, e skuhali v vodi, jo , da so gobarji ali ki je rasla nizko na prepojili s solitrom prekuhali kar s pepelo deblu, ob koreninah ali kladah, se je hitro m in nato posušili. nom in kresilom so znašla v gobarjevi S kresilnim kamvreči. Če pa je rasla zanetili iskrico, ki visoko na drevesu, je povzročila tlenje si je pripravljene kresiln tako e gobe. Tlečo so uporab splezal na drevo. Poleg moral narediti drog, po katerem je šanje ognja; v notran ljali tudi za prenatega so nabiralci bukovi jost posušene kresiln h kresilk skrbluknjo in vanjo vsuli e gobe so izdolbli košček žerjavice, ki je v ur, tudi več dni. Zlasti v božično-novoletnem gobi tlela več hiše do hiše prenaš ali blagoslovljeni ogenj. času so tako od Na Slovenskem je bila znana uporab a kresilnega pribor a od srednjega veka do iznajdbe vžigalic, na podeželju celo do konca prve svetovne vojne. V 18. in 19. stoletju je bil kresilni pribor tako pomemben, da je postal del oblačilnega videza pri kadilcih (tobakarjih) in so ga tudi krasili. Sredi 19. stoletja so na Kranjs kem kresiln e gobe prodaj ali povsod, z njimi so trgovali potujo či kramarji in – kot navajajo pisni viri – na ljubljanskih ulicah dajalne, ki ne bi ponuja ni bilo prola preparirane kresilne gobe. Kresilni komplet: kresilo, kamen in

goba

vnjakinje: Mnenje bralke in stroko

IZVIRNA SLOVENSKA POLJUDNOZNANSTVENA REVIJA ZA VSO DRUŽINO – bogastvo informacij, iz katerega črpajo vsi člani družine

GEA | 3

NAROČANJE:

080 11 08

Revijo Gea spremljam že od samega začetka izhajanja – kot bralka in kot soustvarjalka. Svoje znanje z veseljem rada delim z bralci revije, sama pa vedno so saj , ročij pod ih drug z preberem članke mivi zani pa ki član ne, izbra no teme odlič in strokovni. In še to: Gea je že večkrat me poskrbela, da so me zasrbele pete in e daljš ali e krajš – no kakš je zamikalo – potepanje. Takšne revije se človek preprosto ne naveliča.

Dr. Lučka Kajfež Bogataj

www.mladinska.com/revije


GEOGRAFIJA

Marijana Likar, dr. Sabina Popit, Svit Šturm

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

Za 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja • učbenik • delovni zvezek

ISBN 86-11-17511-5 UČB 9788611175119 16,90 EUR

ISBN 86-11-17512-3 DZ 9788611175126 9,40 EUR

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka: • kombinacija strokovnosti, uporabnosti, poljudnosti, jedrnatosti in življenjskosti; • bogato slikovno, grafično in fotografsko gradivo ter sodobna likovna podoba; • celovito prikazovanje pokrajin; • teme in vprašanja, ki dijake vodijo v samostojno in kritično razmišljanje ter analize in primerjave.

Martina Petek, dr. Sabina Popit, Marko Arnuš

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE, PRIPRAVA NA MATURO

Za 4. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja • učbenik • delovni zvezek ISBN 978-961-10-10262-5 UČB 9789610102625 15,90 EUR

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka (geografija kot izbirni predmet na maturi): • kombinacija strokovnosti, uporabnosti, poljudnosti, jedrnatosti in življenjskosti; • bogato slikovno, grafično in fotografsko gradivo ter sodobna likovna podoba; • celovito prikazovanje slovenskih pokrajin, tudi s pomočjo zemljevidov; • teme in vprašanja, ki dijake vodijo tudi v samostojno in kritično razmišljanje ter analize in primerjave. grafikoni

ISBN 978-961-01-0263-2 DZ 9789610102632 8,40 EUR

ikone, ki dijake usmerjajo v delo z Atlasom, učbenikom ali zemljevidom

zemljevidi

22

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA

Martina Petek, dr. Sabina Popit, Marko Arnuš

GEOGRAFIJA NA MATURI

Priročnik z zbirko nalog za pripravo na maturitetno preverjanje znanja Zbirka nalog in vaj je namenjena dijakom, ki so si izbrali geografijo za izbirni predmet na maturitetnem preverjanju znanja. S pomočjo štirih sklopov nalog (obča geografija, geografija sveta, Evrope in Slovenije) bodo maturanti znanje geografije ponovili, utrdili in se urili v reševanju različnih tipov nalog. Naloge so usklajene s predmetnim izpitnim katalogom za maturo.

ISBN 978-961-01-1719-3 9789610117193 14,90 EUR

ŠOLSKI NAMIZNI ZEMLJEVIDI Namizni zemljevidi so za učence osnovno sredstvo pri orientaciji v prostoru, usvajanju in urjenju prostorskih predstav ter elementov. Navadni topografski zemljevid Slovenija, Evropa in Svet ter Geološki zemljevid Slovenije

9788611153698 EVROPA 4,90 EUR

NO VLJ

EN

A

P RE

9788611153490 SLOVENIJA 4,90 EUR

Dvostranski topografski in nemi plastificirani zemljevidi Slovenija, Evropa in Svet, ki so namenjeni delu na način piši-briši. Priložena sta flomaster in gobica.

IZ D JA A

9788611154138 SVET 4,90 EUR

9789610127451 GEOLOŠKA KARTA 4,90 EUR

www.ucimte.com

9788611172996 SLOVENIJA 6,90 EUR

9788611172989 EVROPA 6,90 EUR

9788611173009 SVET 6,90 EUR

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

23


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA

Strokovni uredniki: dr. Karel Natek, dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Darko Ogrin

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE Najsodobnejša predstavitev Slovenije po makroregijah. Spoznajmo raznovrstnost Slovenije in sonaravne razvojne priložnosti.

ISBN 978-961-01-1711-7 9789610117117 29,95 EUR

Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole je po več kot 20 letih samostojne države najbolj celovit in aktualen šolski atlas Slovenije. V njem so na izviren in domišljen način predstav­ ljene osnovne značilnosti Slovenije ter njenih pokrajin, z uporabo najnovejših podatkov pa izdelani zemljevidi relevantnih geografskih procesov. Atlas posebej odlikuje koncept prikaza identitete posameznih pokrajin v samostojni Sloveniji, s čimer uporabniku približa dojemanje domačega okolja. S tem odpravlja predstave o posameznih pokrajinah iz preteklosti in nakazuje na nove sonaravne razvojne priložnosti, posebej sta poudarjena mozaičnost slovenskih pokrajin in aktualno prepletanje (geografskih) procesov. Atlas vsebuje več kot 160 tematskih zemljevidov, ki so vsebinsko prilagojeni učnim načrtom in maturitetnemu izpitnemu katalogu. Sodobna celostna podoba je kombinacija zemljevidov, fotografskega gradiva in izvrstnih shematskih prerezov Aleša Sedmaka.

Strokovni urednik: dr. Karel Natek

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

ISBN 978-961-01-1339-3 9789610113393 34,96 EUR

Zadnja izdaja atlasa vsebuje: • nove, digitalizirane in aktualizirane zemljevide, • tematske zemljevide, dopolnjene in posodobljene v skladu s spoznanji stroke, • izpopolnjeno barvno ločljivost in natančnost zemljevidov, • barvno izrazitejši prikaz pestrosti reliefnih oblik, • nove klimograme, grafikone in diagrame, • novo celostno podobo zemljevidov, • izboljšano preglednost in uporabnost atlasa, • dodane zemljevide ali grafikone (Razpad Jugoslavije, Posledice jedrske nesreče v Černobilu, Hurikan Katrina, Spreminjanje podnebja v Alpah v zadnjih 500 letih ipd.), • številne skice ali grafikone, ki dodatno pojasnjujejo geografske pojme in pojave, • preglednico držav sveta, njihovih zastav, internetne domene in osnovno statistiko. Jangce

prerez skozi Zemljino skorjo

24

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


NAJSODOBNEJŠA PREDSTAVITEV SLOVENIJE Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.

NOVO!

PO MAKROREGIJAH • 150 fizičnih in družbenogeografskih zemljevidov z najnovejšimi podatki o aktualnih geografskih procesih in pojavih • tematski zemljevidi, ilustracije, fotografije, shematski prikazi

© Mladinska knjiga

• usklajeno z učnim načrtom (OŠ in SŠ) in maturitetnim izpitnim katalogom • najbolj aktualen in celovit šolski Atlas Slovenije • strokovno uredili dr. Karel Natek, dr. Irma Potočnik Slavič in dr. Darko Ogrin

128 strani, 24,5 x 30,5 cm Cena: 29,95 €

Informacije in naročanje: v knjigarnah www.emka.si 080 12 05 ali 01 241 33 20 (Darja Vidmar) pri šolskih zastopnikih predstavitve na šoli (helena.seljak@mkz.si)


interaktivni izobraževalni portal za učitelje in vzgojitelje Interaktivni učbenik je nadgradnja klasičnega učbenika v tiskani obliki, obogaten z interaktivnimi vsebinami: • posnetki poskusov z dodano analizo • dodatne zbirke nalog z rešitvami • izbirna vprašanja • interaktivne naloge • bliskovite razlage in druge zanimivosti Z interaktivnimi učbeniki boste spodbujali razvoj e-veščin učencev in aktivne učne procese, ki so po meri današnjih dijakov.

© Mladinska knjiga

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.

PouËujte sodobno in aktivno!

○ ○ ○ ○

Pokažite celotno vsebino učbenika na pametni tabli. Neposredno dostopajte do interaktivnih vsebin. S klikom povečajte slike, tabele. Vstavljajte zaznamke, komentarje in opombe.

Interaktivna učbenika sta dostopna na www.ucimte.com ZA UČITELJE

O

BREZPLAČN

NAPOVEDUJEMO: na izobraževalnem portalu www.ucimte.com kmalu tudi druga gradiva za vse stopnje in predmete


PREGLEDNICA

DRUŽBOSLOVJE

FILOZOFIJA IN ZGODOVINA

FIZIKA

KEMIJA KEMIJA 1

Franc Perdih

mijo z DVD-jem v 1. letniku gimnazij

1 odlikujejo: daktični pristop, ki temelji na povezovanju kemije z življenjem;

Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij

asnova vsebine z ločenimi dodatnimi in posebnimi

vno in ilustrativno gradivo, ki predstavlja kemijske akroskopski, submikroskopski in simbolni ravni;

talno delo, naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja vsebine po poglavjih;

KEMIJA 1 – Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij

uje interaktivne naloge, zbirko računskih nalog, sperimentalnega dela in slikovno gradivo.

21,90 €

PRILO ŽEN DVD

12.6.7 17:42

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

27


DRUŽBOSLOVJE, Učbeniki za poklicno in srednje tehniško izobraževanje Karmen Cunder

DRUŽBOSLOVJE – GEOGRAFIJA Marta Otič

DRUŽBOSLOVJE – ZGODOVINA Mag. Mirjam Počkar

DRUŽBOSLOVJE – DRŽAVLJANSKA KULTURA ISBN 978-86-11-15673-0 9788611156736 15,40 EUR

Učbenike odlikujejo strokovnost, preprostost in zanimivost ter didaktična prilagojenost razvojni stopnji in potrebam dijakov poklicnih ter strokovnih in tehniških šol. Besedila tvorijo nazorno celoto v povezavi s številnimi risbami, fotografijami, grafikoni in karikaturami. Snov je razporejena v učne enote, ki so prikazane na dveh oz. štirih straneh, kar prispeva k večji preglednosti snovi. Ponekod so posebej prikazane izpostavljene teme. Enote se zaključijo s temeljnimi pojmi in vprašanji za ponovitev.

vprašanja za ponovitev snovi ISBN 978-86-11-15006-2 9788611150062 15,40 EUR

temeljni pojmi

rubrika “Sodeluj” ISBN 978-86-11-15501-2 9788611155012 13,90 EUR

navezava na Atlas

reliefi

28

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


FILOZOFIJA IN ZGODOVINA Nenad Miščević, Friderik Klampfer, Božidar Kante, Boris Vezjak

FILOZOFIJA

Za gimnazijsko izobraževanje • učbenik

ISBN 86-11-17727-4 9788611177274 17,80 EUR

Učbenik je napisan v skladu z učnim načrtom za filozofijo v splošnih, strokovnih in klasičnih gimnazijah. Prvi del je namenjen vsem gimnazijcem, ki imajo filozofijo v 3. oz. 4. letniku, drugi del, ki predstavlja antično filozofijo, je namenjen pouku v klasični gimnaziji, temu pa sledi še tretji del, v katerem so obravnavane nekatere izbirne vsebine s področij etike in politike, estetike, človeka in jezika ter metafizike in ontologije. Besedilo dopolnjujejo preglednice, grafične predstavitve, ilustracije, izbrani citati in anekdote. Razlaga novih pojmov in vprašanja na koncu vsakega poglavja učenca spodbujajo k samostojnemu razmišljanju, vrednotenju in primerjanju različnih stališč ter iskanju rešitev. Imensko kazalo omogoča lažjo uporabo učbenika.

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Avtor prevedenega, dodanega in prirejenega besedila: dr. Dragan Potočnik

ZGODOVINSKI ATLAS

Potovanje skozi čas in prostor Zgodovinski atlas predstavlja človeško zgodovino od najstarejših obdobij do današnjih dni. Razdeljen je na več velikih zgodovinskih obdobij, kjer so strnjeno prikazani dogodki tako v slovenskem prostoru kot tudi širše, v Evropi in na drugih celinah.

ISBN 978-961-01-0743-9 9789610107439 29,95 EUR

Teme v atlasu so obdelane ob odlično izrisanih zemljevidih. Zemljevide pojasnjuje izčrpno besedilo in dogodki na časovni premici. Nazorno predstavitev posameznih obdobij človeške zgodovine popestrijo izbrane fotografije. Zgodovinski atlas je namenjen učencem, dijakom, študentom, učiteljem zgodovine ter vsem, ki jih zgodovina zanima. Zgodovinski atlas: • 174 strani, format 20,5 x 26 cm; • 5 obsežnih poglavij; • podrobni zemljevidi, časovne premice, več kot 400 fotografij; • izčrpen in pregleden besedilni del.

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

29


IZVOD NI NAPRODAJ

Posebej preprosto se na silo odzove prožna vijačna vzmet. Ko na konec vzmeti delujemo z zunanjo silo v smeri geometrijske osi, se vzmet raztegne ali skrči, odvisno od smeri sile (slika 3.29). Slika 3.29: Vijačna vzmet se raztegne ali skrči, odvisno od smeri sile.

3. poglavje/ 3. poskus

Slika 3.30b: Prožnostni koeficient izračunamo iz grafa sile v odvisnosti od raztezka kot diferenčni kvocient sile in ustreznega raztezka. Ena sama točka na tem grafu ni dovolj! Vzmet je lahko prednapeta in sila, pri kateri se vzmet začne raztezati, je lahko večja od nič. Tak primer je prikazan na sliki. Raztezek lahko merimo tudi tako, da merimo lego premičnega konca vzmeti. Lego lahko merimo od poljubnega izhodišča in samo podatek o legi še ne pove raztezka vzmeti.

Poskus Zgornji konec vzmeti trdno vpnemo. Na prosti konec zaporedoma obešamo uteži z vedno večjo maso in merimo raztezek vzmeti (slika 3.30a). Meritve zberemo v tabelo:

Zgled Na vzmet obesimo kilogramsko utež in vzmet se pri tem raz­ tegne za 2,0 cm. Prožnostni koeficient vzmeti je k = k=

Graf sile od raztezka je premica. Naklon te premice je

• učbenik z DVD-jem

F = 0,87 N cm –1 x

in je enak prožnostnemu koeficientu vzmeti k. Vzmet smo s tem po­ skusom umerili in jo lahko uporabimo za merjenje sile. Slika 3.30a: Vijačna vzmet se raztegne, ko nanjo obešamo uteži.

Poskus pokaže, da je raztezek sorazmeren sili: F = kx.

SILA IN RAZTEZEK VZMETI

ISBN 978-961-01-1718-6 9789610117186 21,90 EUR

3.

3.7 Sila vzmeti

3.7 Sila vzmeti

Učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol PRILOŽEN DVD

Sila in navor

F = kx k je prožnostni koeficent vzmeti.

k je prožnostni koeficient vzmeti z enoto N m –1, x pa raztezek (skrček) vzmeti. Smer sile vzmeti je nasprotna raztezku vzmeti. Li­ nearno zvezo med silo in raztezkom imenujemo tudi Hookov zakon. Da vzmet miruje, mora na drugi konec vzmeti delovati nasprotna sila, ki vzpostavi ravnovesje. To velja za lahko vzmet ali za vzmet na vodoravni podlagi. Sorazmernost med silo in raztezkom velja do mejne obremenitve, ki je odvisna od snovi in oblike telesa. Če pre­ sežemo mejno obremenitev, se vzmet trajno deformira ali celo strga. Kadar primerjamo dve vzmeti, bomo za tisto z večjim prožnostnim koeficientom rekli, da je trda, za tisto z manjšim pa, da je mehka.

F mg 1 kg 9,8 m s–2 = = = 4,9 N cm –1. x x 0,020 m

F mg 1 kg 9,8 m s–2 = = = 4,9 N cm –1 x x 0,020 m

Naloga: Izračunajte skrček vzmetne tehtnice pri tehtanju uteži z maso 1,0 kg, prožnostni koeficient vzmeti je 6,0 N cm –1. Odgovor: 1,6 cm

Poskusa 1. Tudi papir lahko uporabimo kot vzmet! Izrežite 1 cm širok in 10 cm dolg trak iz papirja in ga tesno ovijte okoli svinčnika. Od­ stranite svinčnik in trak raztegnite. Tako naredimo preprosto šib­ ko vzmet. 2. Pri poskusu uporabimo vzmet s prožnostnim koeficientom k = 5,0 N cm –1. Klado vlečemo po vodoravni podlagi, tako da je vzmet raztegnjena za 1,0 cm . Tedaj vzmet deluje na klado s silo 5,0 N (slika 3.31b).

Slika 3.31a Slika 3.31b: Vijačna vzmet kot merilnik sile. Raztezek vzmeti je merilo za velikost sile. Uporabimo jo lahko za merjenje teže.

Z merjenjem raztezka vzmeti lahko enostavno in učinkovito merimo silo. Obstajajo tudi drugi načini merjenja sile, npr. sila odkloni nitno nihalo, spremeni električni upor uporovnega lističa ali povzroči na­ petost med nasprotnima ploskvama piezoelektričnega kristala.

3. poglavje/ 4. poskus

98

99

Dr. Aleš Mohorič, mag. Vitomir Babič

FIZIKA 2

OT

P

Učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

STOPK PO

U

V

činjeno z duhovitimi

odano analizo, veliko dodatnih zlage ter druge zanimivosti.

FIZIKA 1, Učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

ih prvi poli mature, in številne

FIZIKA 1

v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

3.

J

A

Učbenik za fiziko

ODOBLJ OS

EM EN

odbuja k razumevanju ju,

jena na splošna in posebna

kusi, ki spremljajo razlago, ju merilnikov za računalniško čin izvedete v razredu,

Dr. Aleš Mohorič, mag. Vitomir Babič

FIZIKA 1

je in štiriletne strokovne šole

PO P

fizika

R J E VA N

• učbenik z DVD-jem

ISBN 978-961-01-2647-8 9789610126478 22,95 EUR

Učbenika odlikuje sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju. Usklajena sta z novim učnim načrtom za pouk fizike ter prilagojena nivojskemu pouku glede na zahtevnost posameznih fizikalnih tem. Učbenika omogočata izvedbo aktivnega pouka: poskusi, ki spremljajo razlago, temeljijo na enotnem šolskem inventarju merilnikov za računalniško podprte meritve in jih profesorji lahko na enak način izvedejo v razredu. Poglavja zaključujejo zbirke izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami. Bogato in nazorno slikovno gradivo je začinjeno z duhovitimi ilustracijami. Učbenikoma je priložen DVD, ki vsebuje posnetke poskusov z analizo, veliko dodatnih nalog in izbirnih vprašanj, bliskovite razlage, interaktivne naloge ter druge zanimivosti. Učbenik Fizika 1 je podprt z interaktivno izvedbo učbenika, ki je dostopna na www.ucimte.com in omogoča: • prikaz celotne vsebine učbenika na pametni tabli/računalniku, • neposreden dostop do interaktivnih vsebin s klikom na ikono (dodatne razlage, posnetki poskusov, dodatne naloge in vprašanja, interaktivne naloge), • povečavo slikovnega gradiva in tabelaričnih prikazov, • enostavno navigacijo po vsebini, vstavljanje zaznamkov, komentarjev in opomb, • iskanje vsebin po ključnih besedah.

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Giancoli Douglas Prevod: dr. Aleksander Zidanšek

FIZIKA

Zbirka nalog za pouk fizike v gimnazijah in srednjih šolah

ISBN 978-961-01-0736-1 9789610107361 17,40 EUR

30

Naloge v zbirki za srednješolce so povzete po Giancolijevem učbeniku fizike, ki velja za enega najbolj cenjenih in najbolj poznanih učbenikov fizike v mednarodnem merilu. Naloge iz Giancolijeve knjige nazorno pokažejo, da fizika ni le suhoparna teorija, ampak je uporabna v številnih vsakdanjih situacijah. Reševanje problemov daje učencu veliko priložnosti za poglobljeno razumevanje fizikalnih konceptov in razvoj logičnega razmišljanja. Naloge učencem pomagajo pridobiti, poglobiti in razširiti v šoli pridobljeno znanje, učiteljem pa lahko pomagajo pri dodatni zaposlitvi učencev ali pri sestavljanju nalog za ponavljanje.

www.mladinska.com/priprave

www.mladinska.com/ucbeniki


KEMIJA

KEMIJA 1

Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij

mi in posebnimi

ODOBLJ OS

EM EN

ovanju kemije z

PO P

Dr. Iztok Devetak, dr. Franc Perdih

KEMIJA 1

zij

Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij

stavlja kemijske mbolni ravni;

n utrjevanje znanja

unskih nalog, gradivo.

KEMIJA 1 – Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij

• učbenik z DVD-jem

PRILOŽEN DVD

21,90 €

12.6.7 17:42

ISBN 978-961-01-2134-3 9789610121343 21,90 EUR

Učbeniku je priložen DVD z interaktivnimi nalogami, zbirko računskih nalog, s posnetki izvajanja poskusov in s slikovnim gradivom, ki je pripravljeno za pro­ jiciranje.

Sodoben koncept in vsebina učbenika sta delo priznanih slovenskih strokovnjakov s področ­ ja kemije in didaktike kemije. Učbenik odlikuje sistematično podajanje informacij, pregledna zasnova vsebine z ločenimi dodatnimi in posebnimi znanji ter poudarek na podajanju znanja v povezavi s kemijo v vsakdanjem življenju. Avtorji so posebno pozornost namenili vsebinsko domišljenemu in bogatemu ilustrativnemu gradivu, ki predstavlja kemijske pojme na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni. Poleg vsebinskega dela učbenik ponuja tudi predloge laboratorijskih vaj, računske naloge in naloge za ponavljanje in preverjanje naučenega. Učbenik je podprt s spletno interaktivno izvedbo učbenika, ki je dostopna na www.ucimte.com in omogoča: • prikaz celotne vsebine učbenika na pametni tabli ali na računalniku; • neposreden dostop do interaktivnih vsebin s klikom na ikono (posnetki poskusov, dodatne naloge in vprašanja, rešitve, interaktivne naloge); • povečavo slikovnega gradiva; • enostavno navigacijo po vsebini, vstavljanje zaznamkov, komentarjev in opomb; • iskanje vsebin po ključnih besedah.

DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA Dr. Aleksandra Kornhauser, dr. Malcolm Frazer

PERIODNI SISTEM – okno v razumevanje snovi

ISBN 86-11-17326-0 9788611173269 11,90 EUR

Edinstveni koncept učnega gradiva vsebuje celosten postopni prikaz sporočil, ki jih lahko razberemo iz periodnega sistema. Odlikujejo ga: • postopne razlage pomenov posameznih označb v periodnem sistemu s praktičnimi primeri in fotografijami, • kviz za utrjevanje znanja, • številne uporabne podatkovne tabele. Nepogrešljiv priročnik za poznavanje in razumevanje kemijskih elementov od osnovne šole do univerze.

nazorni pregled elementov

kviz za utrjevanje znanja

www.ucimte.com

ogledni izvodi: helena.seljak@mkz.si

31


(PO)POLNA PONUDBA ZA VAŠO ŠOLO hitro naročanje brezplačna dostava strokovno svetovanje

Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana

- učbeniki in delovni zvezki - ponudba knjig za šolske sklade in knjižnice - gradiva za učenje tujih jezikov - računalniki in računalniška oprema - interaktivne table - likovni program - didaktične igrače in igre - program Lego Education - celovita ponudba pisarniškega materiala - tiskovine vseh vrst - optimiziranje stroškov tiskanja - promocijski izdelki - dotisk na vse materiale

ZA VAS V MLADINSKI KNJIGI! Seznam prodajnih mest najdete na: www.mladinska.com

oglas.indd 1

12/4/2012 10:55:54 AM

Iztok Devetak, Franc

Perdih

Kemija 1 Učbenik za kemij o z DVD-

KEMIJA 1_OPREMA

SLOVENSK

A EGA JEZIK

.indd 1

E B D O ZG NE IZ SVETOV

KNJIZEVNOSTI

zij

LITERARNE

21,90 €

Literarne zgodb e so izbrane z izrazitim čutom Ponesejo nas v najbolj skrite za literarno umet kotičke notranjih literarnimi junak nost. svetov in nas i naseljujejo v skupaj z pokrajine, kjer staja. dimenzija časa ne obTa neposredno st in aktualnost teh zgodb nas ga nastanka in nagovarja že od bo nagovarjala njihovetudi nove gener acije. Ko se prepuščam o svet okrog sebe zgodbam, postajamo umet niki življenja, in se mu znajo ki vidijo skrivnost nezna čuditi. Umetniki, nega in ki jim ki želijo izkus je izziv ga in preverjeneg iti a. To je pravi izziv, odpotovati daleč proč od znaneki vodi do izvira umetnosti. Posebnost knjige tudi čas in prost je, da nas poleg umetniške ga užitka nagov or, v katerem se je zgodba dogaj arjata ozadja, kdaj in kje, daje sporo ala. Prav pome mbnost čilu teh zgodb še dodatno vredn ost. Ko se na spreh odu po labirintu zgodbe v času zgodb za trenu in čas tek predramim o, nas Takrat spoznamo, v zgodbah z roko v roki peljej o na šahovnico kako malo se smo v svojem je pravzaprav časa. človek spremenil. iskanju ljubez ni podobni antičn ali junakom sodob Kako im literarnim nega romana. junakom Tudi tako se zaved amo globljega bistva življenja.

PRILOŽEN DVD

KNJ IŽE VNO STI

MALI ŠOLSKI LEKSIKON GA KE SLOVENS JEZIKA

letniku gimnazij

12.6.7 17:42

Dragan Potočnik,

Glazerjev nagraj enec na področju human 2008 za stvaritve istike in leposlo vja

27,95 €

LIT ERA RNE ZGO DBE IZ SLOVEN SKE

27,95 €

Učbenik za kemijo v 1.

za kemijo v 1. letniku gimna

Glazerjev nagrajenec 2008 za stvaritve na področju humanistike in leposlovja

LEKSIKON ALI ŠOLSKI

Učbenik Kemija 1 odlikujejo: • sodoben didak tični pristop, ki temel ji na povezovanju vsakdanjim življen kemije z jem; pregledna zasnova vsebine z ločenimi dodatnimi in poseb znanji; nimi • bogato slikov no in ilustra pojme na makroskops tivno gradivo, ki predstavlja kemij ske ki, submikroskopski in simbolni ravni; • eksperimentalno delo, naloge za ponav ljanje in utrjevanje ter povzetek vsebin znanja e po poglavjih; • DVD, ki vsebu je interaktivne nalog e, zbirko računskih posnetke eksperimen nalog, talnega dela in slikov no gradivo.

2014

KEMIJA 1 – Učbenik

Dragan Potočnik,

GA JEZIKA SLOVENSKE KI LEKSIKON več kot 500 priročnik z ejši jezikovni o njo rab o in vsakda

prelomne toiki so redki, ikovni priročn je stoletje, jezik, ki ga jšn e segajo v pre učimo, pa se raz vija in m se mo in o katere vsak dan. jezika zajema slovenskega ki leksikon m so upošte pojme. V nje pa jezikoslovne ke, zajema stro nja zna dijaki v in odobnejša spo nci uče i rajo poznat me, ki jih mo n srednji šoli.

življenja.

NE KNJIŽEV NOSTI LITERAR NE ZGODBE IZ SVETOV

za trenutek predramimo, nas Ko se na sprehodu po labirintu zgodb v roki peljejo na šahovnico časa. zgodbe v času in čas v zgodbah z roko pravzaprav človek spremenil. Kako Takrat spoznamo, kako malo se je antičnim literarnim junakom smo v svojem iskanju ljubezni podobni ali junakom sodobnega romana. Tudi tako se zavedamo globljega bistva

azij

umetniki življenja, ki vidijo Ko se prepuščamo zgodbam, postajamo čuditi. Umetniki, ki želijo izkusiti svet okrog sebe in se mu znajo odpotovati daleč proč od znaneskrivnost neznanega in ki jim je izziv ki vodi do izvira umetnosti. ga in preverjenega. To je pravi izziv, umetniškega užitka nagovarjata Posebnost knjige je, da nas poleg zgodba dogajala. Prav pomembnost tudi čas in prostor, v katerem se je teh zgodb še dodatno vrednost. ozadja, kdaj in kje, daje sporočilu

na maturi

KEMIJA 1

jem v 1. letniku gimn

čutom za literarno umetnost. Literarne zgodbe so izbrane z izrazitim notranjih svetov in nas skupaj z Ponesejo nas v najbolj skrite kotičke kjer dimenzija časa ne obliterarnimi junaki naseljujejo v pokrajine, staja. zgodb nas nagovarja že od njihoveTa neposrednost in aktualnost teh nove generacije. ga nastanka in bo nagovarjala tudi

E sej

LITERARNE

ZGODBE

IZ SLO KNJIZEVVENNOSSKTE I


NAROČILA IN PRODAJA UČBENIKOV TER REVIJ • V KNJIGARNAH Mladinske knjige Trgovine d. o. o. • PRI ŠOLSKIH ZASTOPNIKIH • DIREKTNO V ZALOŽBI za učbenike (Darja Vidmar, 01 241 33 20),

za revije (na brezplačni tel. številki 080 11 08)

• PREK INTERNETA www.emka.si

www.mladinska.com/ucbeniki www.mladinska.com/revije

Knjigarne in papirnice MK Trgovine d. o. o. s stalno zalogo učbenikov: MESTNA KNJIGARNA IN PAPIRNICA CELJE

Stanetova ulica 3 3000 Celje vodja: Jasna Tomc tel: 03 428 52 50 faks: 03 428 52 55 mkcelje-knjigarna@mk-trgovina.si

MESTNA KNJIGARNA IN PAPIRNICA KRANJ

Maistrov trg 1 4000 Kranj vodja: Aleš Humar tel: 04 201 58 30 faks: 04 201 58 37 mkkranj-knjigarna@mk-trgovina.si

KNJIGARNA IN PAPIRNICA PTUJ Novi trg 4 2250 Ptuj

vodja: Aleš Dvoršak tel: 02 749 21 36 faks: 02 749 21 30 mkptuj-knjigarna@mk-trgovina.si

KNJIGARNA IN PAPIRNICA NEBOTIČNIK

vodja: Maja Močnik Kočunik tel: 02 235 50 70 faks: 02 235 50 72 maja.mocnikkocunik@mk-trgovina.si

Slovenska cesta 37 1000 Ljubljana vodja: Tanja Vilfan Intihar tel: 01 244 26 38 faks: 01 244 26 44 mktneboticnik-knjigarna@mk-trgovina.si

MESTNA KNJIGARNA IN PAPIRNICA NOVO MESTO

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DOMŽALE

KNJIGARNA IN PAPIRNICA TOLMIN

KNJIGARNA DOM KNJIGE KOPER

MESTNA KNJIGARNA MARIBOR Ulica 10. oktobra 4 2000 Maribor

Ljubljanska cesta 83 1230 Domžale

vodja: Katja Sladič tel: 01 721 88 02 faks: 01 721 88 06 knjigarna.domzale@mk-trgovina.si

Trg maršala Tita 19 5220 Tolmin vodja: Mira Skočir tel: 05 380 02 20 faks: 05 380 02 23 mktolmin-knjigarna@mk-trgovina.si

KNJIGARNA V CENTRU EUROPARK

KNJIGARNA REJČEVA NOVA GORICA

Podbreška cesta 18 2000 Maribor vodja: Stanka Kašper tel: 02 330 23 00 faks: 02 330 23 04 mkeuropark@mk-trgovina.si

Rejčeva 12 5000 Nova Gorica vodja: Ida Sluga tel: 05 338 42 30 faks: 05 338 42 49 mkrejceva@mk-trgovina.si

Glavni trg 9 8000 Novo mesto vodja: Petra Činkole tel: 07 393 11 52 faks: 07 393 11 60 mknm-knjigarna@mk-trgovina.si

Pristaniška cesta 5 5000 Koper vodja: Davorka Štefanec tel: 05 663 38 80 faks: 05 663 38 89 mkkoper@mk-trgovina.si


www.mladinska.com/sola www.mladinska.com/revije www.emka.si

Katalog izobraževalnih vsebin za srednjo šolo za šolsko leto 2013/14  

Pregled učnih gradiv za srednjo šolo

Katalog izobraževalnih vsebin za srednjo šolo za šolsko leto 2013/14  

Pregled učnih gradiv za srednjo šolo

Advertisement