Page 1

5-7 LET

NALOGE ZA ZGODNJE OPISMENJEVANJE

PRIPRAVA NA PISANJE

E K P E NAL ZABA NALOVNE GE


Brihtna glavca za Cicibane Naloge za zgodnje opismenjevanje Avtorice:

Alenka Rot Vrhovec, dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, Simona Gomboc

Urednica: Ilustratorji:

Aleksandra Lutar Ivanc Polona Lovšin, Peter Škerl (str. 3), Urška Stropnik (str. 27), Zvonko Čoh (str. 21), Ančka Gošnik Godec (str. 21)

Slikovno gradivo:

arhiv MKZ

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2012 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Peter Tomšič Miha Kovač Senja Požar Horvat

Oprema: Oblikovanje: Tehnični urednik: Tisk:

Pia Rihtarič Pia Rihtarič Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2012

Naklada: 2500 izvodov 1. natis

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 793.7(02.053.2) 373.2(02.053.2) BRIHTNA glavca za cicibane : naloge za zgodnje opismenjevanje : 5-7 let / avtorice Alenka Rot Vrhovec ... [et al.] ; ilustracije Polona Lovšin, Peter Škerl, Urška Stropnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ISBN 978-961-01-2119-0 1. Rot Vrhovec, Alenka 260376832

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, s fotokopiranjem, tiskanjem ali s shranitvijo v elektronski obliki.


RAZLAGA IKON

BERI.

OBKROŽI.

POVEŽI.

IZREŽI.

POBARVAJ.

PREČRTAJ.

NAPIŠI.

POVEJ.

NALEPI NALEPKO.

NARIŠI.

TEŽJA NALOGA

POSLUŠAJ NAVODILA ODRASLEGA. STRAN 7: POBARVAJ PANJE NA ČEBELNJAKU. PANJ V SREDINI ČEBELNJAKA JE RUMENE BARVE. NAD NJIM JE MODER PANJ. LEVO OD RUMENEGA JE ORANŽEN PANJ. POD ORANŽNIM PANJEM JE ZELEN. DESNO OD MODREGA PANJA JE RDEČ PANJ. OSTALE PANJE POBARVAJ SAM/-A. STRAN 31: POBARVAJ VETRNICO. DESNO OD RDEČEGA KRILA VETRNICE JE ORANŽNO KRILO. LEVO OD RDEČEGA KRILA JE VIJOLIČNO KRILO. DESNO OD SVETLO ZELENEGA KRILA JE RUMENO KRILO. LEVO OD SVETLO ZELENEGA KRILA JE TEMNO ZELENO KRILO.

2


PLeSNI PARI POVEナスI PLESALCA S PLESALKO. UPORABI RAZLIト君E BARVICE.

4


SONČNICe NARIŠI STEBLA. POBARVAJ CVETOVE SONČNIC.

DOKONČAJ OGRAJO. 5


PLeZAjvA

JAZ BOM PLEZAL PO LETVENIKU.

JAZ PA PO MREŽI.

6


ČEBELNJAK DOKONČAJ ČEBELNJAK.

POSLUŠAJ NAVODILA IN POBARVAJ PANJE. DVE ROŽI STA ENAKI. POVEŽI JU.

7


STReHe DOKONČAJ RISBO.

8


HIŠA DOKONČAJ VELIKO HIŠO.

9


Naloge za zgodnje opismenjevanje Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogat izbor nalog za pripravo otrok na začetek pisnja. V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo in prve šolske dni; • raznovrstne naloge za pripravo na opismenjevanje (prvo zapisovanje črk, orientacija, slušna in vidna zaznava, zlogovanje in glaskovanje); • zanimive dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

5-7 LET

5-7 LET

NALOGE ZABrihtna ZGODNJE OPISMENJEVANJE glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za

NALOGE ZA KRATEK ČAS

Naloge za zgodnje opismenjevanje Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogat izbor nalog za pripravo otrok na začetek pisnja.

zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in .

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo in prve šolske dni; • raznovrstne naloge za pripravo na opismenjevanje (prvo zapisovanje črk, orientacija, slušna in vidna zaznava, zlogovanje in glaskovanje); • zanimive dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice ...); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ...; • dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

NA

LO GE

ZA KRATEK

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

PRIPRAVA NA PISANJE

AS

5-7 LET

Č

NALOGE ZA KRATEK ČAS

Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in .

4-6 LET

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice ...); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ...; • dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

1. del NALOGE ZA KRATEK ČAS

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

AS

NA

LO G

E ZA RATEK K

Č

4-6 LET

1. del NALOGE ZA KRATEK ČAS

PKE

GRAFOMOTORIKA, PRIPRAVA NA PISANJE

NALE

NALEPKE ZABAVNE NALOGE

ZABA NALOVNE GE

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

PKE

NALE

ZABA NALOVNE GE

EPKE

NAL

GRAFOMOTORIKA, PRIPRAVA NA PISANJE

KE

NALEP

ZABA NALOVNE GE

www.mladinska.com/sola

ZABAV NALOGNE E

CENA 7,95 €

EPKE

NAL PKE NALE Z ABAV N

NALO E ZABA GE NALOVNE GE www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola

PKE

NALE

ZABA NALOVNE GE

E

PK E L A N

ZABA NALOVNE GE

Cici Brihtna glavca, naloge za zgodnje opismenjevanje  

Predopismenjevalne naloge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you