Page 1

5

Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida

berilo 5 ZA PETI razred osnovne πole

berilo 5 ZA peti razred osnovne šole

h i l i b r e k sed a N

U»BENIK

DELOVNI ZVEZEK 1. del

DELOVNI ZVEZEK 2. del

PREGLEDNICA ZNANJA

PRIRO»NIK ZA U»ITELJE

ZGO©»ENKA

www.emka.si www.mladinska.com/sola 17,90 €

na krilih besed — berilo 5

Berilo Na krilih besed odlikujejo tematska in zvrstna uravnoteženost, domiselna likovna nadgradnja in pretehtana metodično-didaktična zasnova. Dobra sprejetost med učenci in učitelji potrjuje njegovo kakovost.


BERILO 5 ZA peti RAZRED OSNOVNE ŠOLE

NA KRILIH BESED Avtorji: Ilustratorji: Recenzentki: Urednica:

Berta Golob, dr. Metka Kordigel, dr. Igor Saksida Damijan Stepančič idr. dr. Helga Glušič, mag. Mojca Honzak Aleksandra Lutar Ivanc

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2003 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2011 Peter Tomšič Miha Kovač Senja Požar Horvat

Oblikovanje in oprema: Tehnični urednik: Tisk:

Barbara Jenko Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2011

Naklada: 2000 izvodov 6. ponatis Berilo je tiskano na okolju prijaznem papirju.

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821-82(075.2) NA krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole / [sestavili] Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida ; [ilustratorji Damijan Stepančič idr.]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. ISBN 978-86-11-16461-8 1. Golob, Berta 255147264

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 99. seji dne 15. 02. 2007 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 ZOVFIUPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Ur. I. RS, št. 57/06) sprejel sklep št. 61301/2007/65 o potrditvi učbenika Berilo 5, Na krilih besed, učbenik za slovenščino – književnost v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

2


Feri Lainšček

Mika me Mika me, mika, pot do obzorja, kjer se Luna Zemlje dotika. Mika me, mika, pot v vesolje, od koder se Zemlja kot zvezda svetlika. Mika me, mika, pa pika! Pika, kakor neskončnost velika.

Dan je pisan paj»olan 9


• Se spomniš otroških iger, pri katerih ste si izmišljali »narobe stavke« in se zabavali? Tudi pesniki se radi »zafrkavajo« iz logike in zdravega razuma. Tako nastane nesmisel, nonsens. • Celo tako »resen« pesnik, kot je Alojz Gradnik, se rad poigra z logiko in z besedami pričara svet, ki je »postavljen na glavo«. Ali je kaj nenavadnega, če ima njegova mladinska pesniška zbirka naslov Narobe svet in druge pesmi za mladino?

Alojz Gradnik

Narobe svet Če krava žene hlapca past, če žago žaga v gozdu hrast, če soba Miciko pometa, če streha k lastovici leta, če pastirico ureže šiba, če ribiča ujame riba, če juha kuharico skuha, če pajku vrat zadrgne muha, če šolarja naloga spiše, če zidajo zidarje hiše, če strica Marka pije vino, če bluza trga teto Lino − če tak je kje na svetu red, je takšen red narobe svet.

10


• Zakaj ima pesem naslov Narobe svet? • Kakšen pa je pravi, resnični svet? Preoblikuj verze tako, da se bo prikazal resnični svet. Tako bo narobe svet še zanimivejši.

• Je v berilu še katera pesem o narobe svetu? • Napiši še ti kakšen verz po Gradnikovem vzorcu. S katero besedico moraš začeti? • Kaj pa, če bi nekega dne prišel/-šla v narobe šolo? No, pa imaš naslov za domišljijski spis: Torba me je nesla v narobe šolo.

Narisal: Damijan Stepančič

• Poslušaj glasno branje pesmi. Kakšno branje je primerno: počasno in umirjeno ali hitro in »razposajeno«? Skušaj odgovoriti, zakaj mora biti branje prav takšno.

11


Odette Laquerre

Revolucija v kraljestvu bonbonov • Prideš v slaščičarno, pa ti rečejo: Izberi le eno slaščico. Tisto, ki ti je najbolj všeč. Ampak meni so vseee všeeeč.

OSEBE: KRALJ KARAMELA, KRALJICA DRAŽEJA, PRINC KIKI, MELISNICA, ŠTIRJE SLADKORČKI V PALČKAH: MENTOL, ČEŠNJA, POMARANČA, LIMONA, ŠTIRJE ZAVITI BONBONI, DEČEK, KI IMA RAD BONBONE (Nastopi deček, ki ima rad bonbone.) KRALJ (prijazno): Pozdravljen, dragi otrok! Prišel si v kraljestvo bonbonov. DEČEK (veselo): O, kaj res? KRALJ (toži): Vendar prihajaš k nam sredi nereda, sredi pravega upora. Naši podaniki so vsi zmešani. DEČEK (samozavestno): Vi mi dajte samo škatle in vrečke. Jih bom že spravil v red. Na bonbone se pa dobro spoznam. KRALJ: Če jih danes spraviš narazen, bodo jutri spet začeli. (Odločno.) Stori raje nekaj boljšega. Bodi razsodnik in razsodi, na čigavi strani je pravica. Pokusil boš vse bonbone in povedal, kdo izmed njih je najbolj vreden, da je kralj. KRALJICA (začudena, si s prstom potrka po čelu, gleda kralja, nato zmigne z rameni; nenadoma): No, prav, navsezadnje je to tudi rešitev. Odviti bonboni vdirajo v palačo. Drugega nam ne preostaja. (Pomaha skozi okno z belim robcem. Vsi nastopajoči pridejo na oder ob glasbeni spremljavi.) 88


Narisal: Damijan Stepančič

KRALJ (dostojanstveno): Gospa, prenehajmo s pokolom! Tukaj je sodnik, ki nam ga usoda pošilja, da razsodi med nami in vzpostavi mir. Prinesite sem vzorce vseh bonbonov. Kraljevska krona bo pripadla tistemu, ki je je po sodbi izkušenega in dobrega sodnika najbolj vreden. VSI: Naj živi dobri sodnik! (Dečku prinesejo razne bonbone; z vsemi je zadovoljen.) DEČEK: Odličen! Izvrsten! Imeniten! Sijajen! Čudovit! Božanski! Perfekten! Bomba! (Vsi napeto spremljajo dečkove izjave; mimična igra tistih, ki so pohvaljeni, in kisli obrazi drugih; mimično spremljavo je treba točno določiti in izdelati.) KRALJ (prijazno): No, kateri je boljši? DEČEK: Vsi so boljši. KRALJ: Ampak eden je vendar še boljši. Kateri je? Kateri je najbolj dober? DEČEK: Vsi so najbolj dobri. KRALJ: Najbrž še ni mogel primerjati. Ponovimo pokušnjo. DEČEK (navdušeno): To, to. Ponovimo, ponovimo!

89


(Pokušnja se ponovi. Domiseln režiser bo pokušanje razširil v pravcato pantomimo in jo opremil z značilno glasbo in glasbenimi poudarki; na primer, vsaka oseba bonbon zaporedoma ponudi dečku svoj vzorec: napetost, ko deček nese bonbon v usta in ga okuša, bonbon se stopi v ustih in po dečkovem obrazu se razlije blaženost užitka, kar ustrezno izraža tudi glasba. Ponujanje se lahko variira in stopnjuje, tako da postaja zmeraj bolj hitro in vsiljivo in se sprevrže že v prerivanje – ki pa mora biti vselej točno določeno in naštudirano – deček uide in se umika, drugi pa tekajo za njim. Končno Kiki in Melisnica iztrgata dečka iz gneče in ga odvlečeta v ospredje.) KIKI (vsiljivo): No, kateri ti je zdaj najbolj všeč. Najbrž Kiki, kaj? DEČEK: Res, Kiki. MELISNICA (priliznjeno): Kaj pa Melisnica? DEČEK: Seveda, Melisnica tudi. KRALJICA (se prerine k dečku, hinavsko): Kaj pa draže bonboni, jih nimaš nič rad? DEČEK: Kateri so pa ti? KRALJICA (kot prej): Posladkorjeni mandeljni in lešniki vendar, ljubček. (Rine kralja naprej in ga spodbuja.) KRALJ (v zadregi): Pa karamele, kaj jih nič ne maraš? DEČEK: O, pa še kako jih imam rad. MENTOL (se približa): In stare mentol sladkorne palčke, kaj praviš o njih? DEČEK: O, te imam najbolj rad. ČEŠNJA (mu prigovarja): Torej, kajne da so sladkorčki v palčkah več vredni kot pa lizike ... DEČEK: Oh, seveda; pa tudi lizike so več vredne. 2. BONBON (stopi na stol, živahno): Poslušajte, poslušajte, zdi se mi, da sem uganil, kakšna je razsodba. Deček je razsodil, da smo vsi bonboni najboljši, to pomeni, da smo enaki. Vsi smo enaki, in zato moramo odslej živeti v republiki. Naj živi republika! VSI (na ves glas): Naj živi republika! 90


KRALJ (dostojanstveno): Pravična je tvoja razsodba, deček ... Na, tu imaš mojo krono. (Deček vzame krono, ki je iz upognjenega oblata, in jo odgrizne, nato jo da sladkorčkom v palčkah, da jo pojedo. Lahko pa to samo pantomimično nakažejo.) 3. BONBON: Še vi snemite krono, gospa. KRALJICA (se brani): Oh, ali ne bi ... KARAMELA (odločno): Odločeno je bilo, da bo obveljala dečkova razsodba. Vsi smo enaki. Le snemite krono, gospa. KRALJICA (kljubovalno): Če je tako, jo bom pa rajši sama pojedla. KARAMELA (veselo): Zdaj pa v znamenje sprave še vsi skupaj zaplešimo! (Zaplešejo in na koncu odplešejo z odra.) Odlomek Prevedla in priredila Draga Ahačič

• V čem je jedro spora med bonboni? Kako deček razreši spor? • Premisli in odgovori: Ali bi lahko deček ravnal tudi drugače? Ali so vsem všeč iste stvari? • Malo se lahko pozabavaš tudi z razlaganjem besed drugega bonbona o življenju v republiki. Kakšni so državljani v republiki?

• Uprizorimo odlomek. Izdelajte lutke iz papirja in odlomek uprizorite v razredu. Razdelite si delo: - ena skupina naj vodi lutke, - druga skupina naj bere besedilo. • Kdo pa bo vodil vaše razredno gledališče? Izberite režiserja.

• Pazljivo preberi obsežni del, ki je v oklepaju. S sošolci ga skušajte uprizoriti v razredu.

• Kdo je režiser? Režiser je umetnik, ki se ukvarja z oblikovanjem gledališke predstave, filma, radijske ali televizijske igre. Režiser lahko črta dele

besedila, predvsem pa si predstavlja, kako naj bi literarno besedilo izgledalo na odru.

91


Spet smo v kepah svetlobe. Seveda, saj nas spremljajo mehke snežinkaste pesniške race. Skupaj z njimi gremo v svet prijateljstva in ustvarjalnosti. Vprašamo se, kako napišemo pesem in kje pesem prebiva.

Narisal: Damijan Stepančič

V tem delu so pred nami privlačne pesmi, zgodbe in igre o samih svetlih stvareh, zato lahko veselo zakličemo: Ves svet je magnet!

146


VES SVET JE MAGNET Milan Dekleva

Mehke snežinkaste pesniške race Mehke snežinkaste pesniške race rade si šminkajo mavrične kljune, v mislih si čarajo tople igluje, mufe in šale in slastne pogače.

Pod perutnicami hranijo sonce: kepe svetlobe, neznane otoke, sinje nebo, ki letenje varuje, hece otrok in smejalne palače.

147


Slovenska pesnica Meta Rainer je bila vse življenje učiteljica. Zaradi njenega humorja so jo imenovali mojstrica smeha. Napisala je več pesniških zbirk za otroke: Fičfirič, Mihaha, Zajček skakalček, Hokus pokus. Niso zanimivi že naslovi zbirk?

• Nekega dne se je iz gozda zaslišala glasba. • Gozdna gobja gospoda gre na ples.

Gobji ples V bukovem gozdu, sredi dreves, v mraku začel se gobji je ples. Mnogo gospôde gobje izbrane je napolnilo gozdne dvorane. Drobne kresnice luč so prižgale, žolne po deblih takt ropotale. V ritmu so pari se zavrteli, mladi in stari, vitki, debeli, da so klobučki v zraku frleli. 148


Narisal: Damijan Stepančič

Jurček gobanček stal je ob strani, gledal je dame v plesni dvorani: ajdovke, sirovke in golobičke, brezovke, sivke in žolte lisičke – ali med vsemi najbolj povšeči mu je klobuček pikčasti, rdeči ... Mušnico zalo prosi za raj, ta pa zabrusi brž mu nazaj: »Kaj boš ti, revček! Čakaš zaman – z mano bo plesal vražji goban!«

• Preberi pesem na glas in poslušaj ritem. Kaj slišiš? • Kje se pesem dogaja? Kdo se je zbral na plesu? Kdo je poskrbel za glasbo in kdo za razsvetljavo dvorane? • Zakaj je bila gobančku najbolj všeč mušnica? Se je tudi tebi kdaj zgodilo kaj takega kot jurčku gobančku?

• Kakšna je mušnica? Kako govori? • Kakšna sta po zunanjosti jurček in vražji goban? S katerimi pravljičnimi junaki bi ju lahko primerjali? • Poznaš še kakšno prevzetnico, ki je podobno kot mušnica zavrnila oboževalca? (Pomoč: France Prešeren …)

149


Stvarno kazalo Boris A. Novak: . . . . . . . . . . . . . . . . . Na krilih besed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tri krila tega berila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DAN JE PISAN PAJ»OLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Feri Lainšček: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mika me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Alojz Gradnik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narobe svet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ljudska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleši, pleši, črni kos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Slavko Janevski: . . . . . . . . . . . . . . . . . Upor dežnikov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Danilo Gorinšek: . . . . . . . . . . . . . . . . Pesem o soncu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Lojze Krakar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Češnja v belem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tone Pavček: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesoljec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prežihov Voranc: . . . . . . . . . . . . . . . . Solzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Alenka Goljevšček: . . . . . . . . . . . . . . Potovanje z domišljijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Leopold Suhodolčan: . . . . . . . . . . . . Kadar se detektivom sanja o krokodilu in žirafi . . 28 Miha Matè: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Babica v supergah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Alenka Goljevšček: . . . . . . . . . . . . . . Če zmaj požre mamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Boris A. Novak: . . . . . . . . . . . . . . . . . Prizori iz življenja stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 NA TURNIRJIH – BREZ BUŠK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Neža Maurer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rišem temo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Josip Stritar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oba junaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kajetan Kovič: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kočija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Meta Rainer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butale in Trapale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 France Forstnerič: . . . . . . . . . . . . . . . Bronasti vojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bina Štampe - Žmavc: . . . . . . . . . . . . Vojaška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Patricia Wrightson: . . . . . . . . . . . . . . Strahec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Thomas Brezina: . . . . . . . . . . . . . . . . V oblasti Sivega barona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Marjan Tomšič: . . . . . . . . . . . . . . . . . Strašno strašni strah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Uri Orlev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žival iz mraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Astrid Lindgren: . . . . . . . . . . . . . . . . Erazem in potepuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Christine Nöstlinger: . . . . . . . . . . . . . Fant za zamenjavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Slavko Pregl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nič več mamin sinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Svetlana Makarovič: . . . . . . . . . . . . . Smetiščni muc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Leopold Suhodolčan: . . . . . . . . . . . . Anton Pomperdon in vsi Pomperdoni . . . . . . . . . . . 83 Odette Laquerre: . . . . . . . . . . . . . . . . Revolucija v kraljestvu bonbonov . . . . . . . . . . . . . . . 88 VSE TO »ISTA JE RESNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Boris A. Novak: . . . . . . . . . . . . . . . . . Glej, glej! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Oton Župančič: . . . . . . . . . . . . . . . . . Breza in hrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Aleksander S. Puškin: . . . . . . . . . . . . Pravljica o carju Saltanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

192


Mirko Kunčič: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ded sanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Niko Grafenauer: . . . . . . . . . . . . . . . . Peki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Niko Grafenauer: . . . . . . . . . . . . . . . . Slon Misbaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Dane Zajc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Marijan Prosén: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Hana Doskočilová: . . . . . . . . . . . . . . . Ikarov padec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomon in kraljica iz Sabe, iz Biblije. . . . . . . . . . . . 116 Charles in Mary Lamb: . . . . . . . . . . . Ariel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Hans Christian Andersen: . . . . . . . . Mala morska deklica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Franjo Frančič: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravljica o nežnem velikanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Bina Štampe - Žmavc: . . . . . . . . . . . . Bajka o svetlobi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Fran Milčinski: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butale in Butalci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Fran Milčinski: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butalski policaj in Cefizelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Mark Twain: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jankee na dvoru kralja Arturja. . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Milan Dekleva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenča Flenča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Pavel Golia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Miroslav Slana - Miros: . . . . . . . . . . Liliputanci gredo v napad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 VES SVET JE MAGNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Milan Dekleva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehke snežinkaste pesniške race . . . . . . . . . . . . . . . 147 Meta Rainer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gobji ples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Andrej Kokot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako napišete pesem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Miroslav Košuta: . . . . . . . . . . . . . . . . V glavi drevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Jože Snoj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kje pesem prebiva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 France Forstnerič: . . . . . . . . . . . . . Hitra pesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Tone Pavček: . . . . . . . . . . . . . . . . . Kresnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Dane Zajc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Slavko Pregl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomladna tiščanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Leopold Suhodolčan: . . . . . . . . . . O dečku, ki je sanjal o belem kitu . . . . . . . . . . . . . 160 Leopold Suhodolčan: . . . . . . . . . . Večerja z letečih krožnikov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Antoine de Saint-Exupery: . . . . . Mali princ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 France Bevk: . . . . . . . . . . . . . . . . . Moja prva knjiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Lois Lowry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anastazija Krupnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Vitan Mal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sreča na vrvici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Samo Simčič: . . . . . . . . . . . . . . . . . O ptički, ki je ukradla zlato jabolko. . . . . . . . . . . . 180 Martha Swintz: . . . . . . . . . . . . . . . Kraljevi smetanovi kolački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Besede neznanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Potepanja po vesolju pa še ni konec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Stvarno kazalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Abecedno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

193


5

Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida

berilo 5 ZA PETI razred osnovne πole

berilo 5 ZA peti razred osnovne šole

h i l i b r e k sed a N

U»BENIK

DELOVNI ZVEZEK 1. del

DELOVNI ZVEZEK 2. del

PREGLEDNICA ZNANJA

PRIRO»NIK ZA U»ITELJE

ZGO©»ENKA

www.emka.si www.mladinska.com/sola 17,90 €

na krilih besed — berilo 5

Berilo Na krilih besed odlikujejo tematska in zvrstna uravnoteženost, domiselna likovna nadgradnja in pretehtana metodično-didaktična zasnova. Dobra sprejetost med učenci in učitelji potrjuje njegovo kakovost.

Berilo 5, Na krilih besed  

Učbenik za pouk književnosti v 5. razredu osnovne šole po posodobljenem učnem načrtu

Advertisement