Page 39

OGREVANJE

39

Odli~ne toplotne ~rpalke zrak voda za radiatorsko ogrevanje v starih zgradbah Druga opcija je vgradnja toplotne ~rpalke zrak/voda – F2300 14 ali 20 vezane v t.i. kaskado. Ta tip toplotne ~rpalke je bil `e v osnovi zasnovan za vgradnjo pri obnavljanju starih ogrevalnih sistemov z visokotemperaturnim radiatorskim ogrevanjem. Toplotna ~rpalka F2300 namre~ do -15°C zunanje temperature dosega 65°C na ogrevalni strani in {e vedno 63°C od -15 do -25°C zunanje temperature. Ola meni da je serija F1330/F1345 absolutno najbolj{i izbor. Sistem z dvokompresorsko toplotno ~rpalko omogo~a majhne koli~ine hladiva, pod 3kg na sistem. Vgradnja F1330/F1345 vam napram drugi enokompresorski toplotnih ~rpalki prihrani obvezne letne kontrole hladiva v toplotnih ~rpalkah. Obenem stranka prihrani dodatnih 500 do 1000 € na leto (Vir, Proffs Nytt 2011/01). Od oktobra 2011 je v Sloveniji na voljo omenjena toplotna ~rpalka F2300, ki pri Eko Skladu pridobi do 1.500,00 € nepovratne subvencije in je idealna re{itev tudi za tiste z ve~jo porabo kurilnega olja (med 2.500 in 3.500 litrov) saj lahko izbirajo med 14 in 20 kW izvedbo. V primerih, ko je porabe kurilnega olja ve~ja, je mo`no v serijo povezati do 9 toplotnih ~rpalk z enim krmiljenjem.

Toplotna ~rpalka NIBE F2300

Toplotna ~rpalka NIBE F2300 do -15°C zunanje temperature dosega 65°C na ogrevalni strani in {e vedno 63°C od -15 do -25°C zunanje temperature, zato je idealna re{itev za visokotemperaturno ogrevanje. Pri zunanji temperaturi -15°C/55°C ogrevalne vode ima grelno {tevilo 1:2, kar pomeni da za kilovat vlo`ene energije pridobimo dva kilovata toplotne energije. Ve~ informacij lahko pridobite na sede`u uvoznika – podjetja KNUT d.o.o. ali na telefonski {tevilki 01/788 99 16. • Robert Škantelj, KNUT d.o.o.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement