Page 30

30

OGREVANJE - HLAJENJE

Termi~no aktivni sistemi v zgradbah Stro{kovno in energijsko u~inkovito ogrevanje in hlajenje za poslovne zgradbe Napredna kombinacija sistema ogrevanja in hlajenja za ve~nadstropne zgradbe ^e na~rtujete projektiranje zgradbe s pisarnami ali poslovno zgradbo, boste morali v projekt vklju~iti prezra~evanje, klimatske naprave in ogrevanje. Za vgradnjo vsakega od teh sistemov je potrebno veliko dela, vsak od njih pa predstavlja samostojno investicijo. Zaradi tega je vredno razmisliti: zakaj ne bi integrirali sisteme za notranjo klimatizacijo `e na za~etku? Uponorjev TAB sistem uporablja betonsko termi~no maso preko vgrajenih in zalitih cevi, v katerih kro`i voda za ogrevanje in hlajenje betonske konstrukcije. Na ta na~in stropi, tla ali stene prvenstveno pripomorejo k senzibilnemu hlajenju in drugotno k osnovnemu ogrevanju zgradbe. Vstavljene cevi aktivirajo

^ez dan

^ez no~

^ez dan ohlajena stropna konstrukcija akumulira toplotne dobitke iz prostora ali direktnega son~nega obsevanja.

^ez no~ se betonsko jedro ohlaja s pomo~jo hladilne naprave ali drugega vira hladu.

betonsko jedro mase zgradbe za shranjevanje in oddajo toplotnih obremenitev.

najbolj{ega mo`nega notranjega okolja. Sistemi so nevidni, nesli{ni in ne ustvarjajo prepiha. To je inovativnost jedra.

Medtem, ko Uponor TAB sistem ni klimatska naprava in ni zamenjava za prezra~evalne sisteme, je naloga konvencionalnih tehnologij zmanj{ana na minimum – kar pripomore k zagotovitvi

Kratkoro~ne in dolgoro~ne prednosti Udobje je zagotovljeno z optimalnimi temperaturami, ki jih omogo~a nesli{ni

Termično aktivni sistemi v zgradbah Stroškovno in energijsko učinkovito ogrevanje in hlajenje za pisarniške in poslovne zgradbe Delovanje pri temperaturah, ki so blizu temperaturi okolice. Idealno za uporabo obnovljivih virov energije in prostih hladilnih površin – to je dokazljivo odlična kombinacija! V skladu z ustreznimi gradbenimi certifikati, kot so LEED, BREEAM in DGNB. Enostavna kombinacija s konvencionalnimi sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Uponor nudi tehnično podporo, od idejne faze vašega projekta naprej

Za več informacij: TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171 E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement