Page 75

GRADNJA IN OBNOVE

77

Kuhinja in dnevna v eni sobi? Ne, hvala!

D

ru`ina naj bo skupaj. ^e pridejo prijatelji na obisk, naj bi skupaj u`ivali za jedilno mizo, kuhar in kuharica naj se ne bi po~utila osamljeno v kuhinji.

Aja, pa mame bodo med kuho stalno kontrolirale, kaj po~nejo drugi dru`inski ~lani. Se vam zdi to super? Nekaterim pa ne. In tudi ti imajo dobre razloge. Trenutno je moderno, da so kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru. V novih stanovanjih je to `e standardna re{itev. Tudi pri prenovah nekateri poru{ijo vsaj del sten med dnevnimi prostori, ~e le lahko.

Argumenti za: 

Zaprem se v svoj bralni brlog

Pokukam iz kuhinje

Pove~ajmo si spalnico

Vse je pripravljeno za obisk

povezanost dru`ine, vklju~evanje dru`ine ali prijateljev v kuhinjske podvige nadzor nad dejavnostjo mal~kov med igro, pomo~ otrokom pri {olskem delu skupen prostor deluje bolj zra~no, ni vtisa utesnjenosti cenej{a gradnja, ker odpadeta vsaj dve steni in dvoje vrat.

Jaz pa no~em kuhinje v dnevni sobi! Ja, tudi taki smo! No~emo, da nam vsak obiskovalec gleda v lonec. V~asih nam pa{e po kosilu posedeti ob kavi, {e preden je kuhinja do konca pospravljena. In ~e pomislimo, da bi nam ob branju ali gledanju TV nekdo ropotal s posodo ali se lotil priprave smutija! Ne, hvala! Zapri vrata in daj mir! Nedru`abno? Ljudje smo pa~ razli~ni.

Zdru`evanje ali lo~evanje prostorov? Razlogi za lo~ene prostore obstajajo, konec koncev smo prostore lo~evali stoletja, verjetno z dobrimi razlogi. Kompromis? Prostore obi~ajno lo~ujemo in zdru`ujemo z zapiranjem in odpiranjem vrat. ^e so vrata res velika in ~e nam

odprta niso v napoto, smo problem re{ili: drsna vrata, ki se odpirajo v steno! Naj bodo velika, po mo`nosti do stropa, da bo svetloba neovirano potovala! Naj bodo dvokrilna, da bo odpiranje lahkotno! In ~e `elite, so lahko steklena. Poglejte, kako to zgleda z drsnimi vrati Eclisse! • Nu{ka Marn

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement