Page 33

ZDRAVA HI[A

33

Razpored dovodov in odvodov zraka Kaj je pomembno vedeti Ko je stanovanjska hi{a dokon~ana, so v bivalnih prostorih vidni le zaklju~ni elementi, imenujemo jih difuzorji zraka, to so dovodne in odvodne {obe za zrak. Razlikujejo se po obliki, tako da ima zra~ni tok ~im manj{i upor na tem mestu. Praviloma so ti zaklju~ni elementi name{~eni na stropu ali visoko na steni (dovodni ventili so lahko vgrajeni tudi nizko v steni ali v tleh) in imajo mo`nost regulacije pretokov. V bivalnih prostorih (dnevna soba, spalnica, otro{ke sobe, delovni kabinet) so name{~eni dovodni ventili, v servisnih prostorih (kuhinja, kopalnica, WC, utiliti) pa odvodni ventili. V kuhinji mora biti odvod zraka najve~ji, vsaj 120 m3/h. Elementi morajo biti name{~eni tako, da zagotavljajo enakomeren pretok zraka po celem prostoru, torej nasproti vrat, nekje nad oknom. Hkrati dovodnega in odvodnega ventila v istem prostoru ne predvidimo, saj bi bilo to v nasprotju z osnovnim vodilom: zrak se dovaja v bivalne prostore in se ga odvaja iz servisnih prostorov (izpodrivno prezra~evanje).

Ventili naj bodo name{~eni vsaj 40 cm od sosednje stene; zaradi direktnega toka zraka v steno, lahko nastanejo temni made`i. Regulacijo pretokov izvedemo z meritvijo z anemometrom in ustreznim pripiranjem ventilov. Da bi se lahko zrak prosto gibal po stanovanju ali hi{i, je nujno, da so vsa vrata posameznih prostorov netesna: morajo imeti 8 mm re`o pri tleh, lahko je ta re`a vgrajena tudi v gornjem delu podboja vrat. Seveda je mo`no tudi vgraditi vratne re{etke za zrak ali pa zidno re{etko za prost pretok zraka. • Mag. Bojko Jerman, E-NETSI d.o.o.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement