Page 23

KAMIN V VSAK DOM

23

Kamin je nalo`ba v kakovostno bivanje, toploto in udobje

K

amin je alternativni vir ogrevanja, hkrati pa tudi lep dekoracijski element, ki – zlasti ko v njem prasketa ogenj – stanovanju vdahne doma~nost. Podjetje Kamini Ko~evar je odprlo najve~ji salon kaminov v Sloveniji, ki je plod njihovega 35-letnega delovanja na slovenskem trgu. V [empetru pri Celju je na ve~ kot 350 m2 na ogled ve~ kot 30 eksponatov, ve~ina med njimi je delujo~ih. Poleg salona v [empetru pa so odprli tudi poslovalnico v Kopru. Poleg lastnih kaminskih re{itev v salonu ekskluzivno razstavljajo izdelke nekaterih najve~jih svetovnih proizvajalcev kaminov in specializiranih pe~arskih izdelkov. Poseben del v salonu je urejen po vzoru ekskluzivnih Rüegg Studiev, kakr{ne smo doslej lahko obiskali le v tujini, zdaj pa so z vsemi storitvami dosegljivi tudi slovenskim ljubiteljem kaminov. in ogrevalne tehnike, so prepoznavni znak Kaminov Ko~evar tudi trendovske oblike in re{itve, primerne za pasivne in nizkoenergijske objekte, ki so plod doma~ega znanja. Vsi njihovi izdelki izpolnjujejo najnovej{e standarde za izpuste emisij pra{nih delcev, kar lastnikom zagotavlja brezskrbno uporabo

V podjetju Kamini Ko~evar poskrbijo za vse potrebno – od za~etnega svetovanja, do prvih skic, izdelave realisti~nega 3-D na~rta, izbora materialov in nazadnje do vgradnje in finalne izvedbe. Strokovnjaki Kaminov Ko~evar svetujejo pri izbiri in razbijajo predsodke o tem, da na primer v blokovskem stanovanju ni mogo~e u`ivati v igri plamenov ali da je s kaminom povezano pregrevanje stanovanja. Ob izbiri ustreznega izdelka in primerni vgradnji vse to ne dr`i in ostane samo {e ~isti u`itek ob zakurjenem kaminu. ^e si tudi vi ne znate predstavljati `ivljenja brez kamina ali ~e se zgolj poigravate z mislijo, kak{na je kakovost `ivljenja ob prasketanju ognja, obi{~ite prenovljen salon Kaminov Ko~evar v [empetru pri Celju ali v Kopru. • Anja Mithans

SANACIJSKE KAMINSKE KASETE za vgradnjo v nefunkcionalne odprte kamine: preprosta vgradnja, učinkovita rešitev in prihranek pri ogrevanju!

Salon: Juhartova 19, 3311 Šempeter; Ulica 15. maja, 6000 Koper T: 03 700 17 96 F: 03 700 17 97 E: info@kamini.si I: www.kamini.si

Akcijska ponudba kaminskih peči na drva in pelete!

Promocijsko sporo~ilo

V salonu bodo obiskovalci deležni strokovnega svetovanja in mo`nosti, da neposredno za~utijo prijetno bivanje ob delujo~em kaminu, saj je v ve~ini izmed razstavljenih kaminov mogo~e tudi zakuriti. Poleg strokovnih nasvetov in znanja, ki je rezultat 35-letnih izku{enj na podro~ju kaminov

kaminov tudi v prihodnosti, brez morebitnih dodatnih vgradenj filtrov ali kakr{nih koli drugih predelav.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement