Page 13

Prihranite pri stroških ogrevanja!

8 NOVIH PAKETOV ENERGETSKIH REŠITEV ZA VAŠ DOM PRIHRANEK STROŠKOV OGREVANJA

- za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode

AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2016

03 426 47 20

alenka.humar@istrabenzplini.si

PAKET

PLINSKA.2 21'(1=$&,-6. .$3(á á9$,//$17

DO 15 %

PAKET

21'(1=$&,-6. .$3(á9$,//$17 3/,16.$.2 723/271$á53$/.$9$,///$17

DO 15 % DO 70 %

PAKET

5(1-( 723/271$á53$/.$*25

DO 70 %

PAKET

$á53$/.$.5 52127((50 723/271$

DO 70 %

PAKET

21'(1=$&,-6. .$3(á9$,//$17 3/,16.$.2 =9*5$-(1,035(72á1,0 0%2-/((5-(0

DO 15 %

PAKET

3/,16.$. .21'(1=$&,--6.$3((á9$,//$17 =/2á(1,0 0=81$1-,0% %2-/(5 5-(0

DO 15 %

PAKET

3/,16.$. .21'(1=$&,-6 6.$3(á á9$,//$17 62/$51$. .2/(.725-$9 9$,//$1 17

DO 15 % DO 50 %

PAKET

53$/.$ $'$,.,1 +,%5,'1$723/271$á5

DO 45 %

0%-*þ/"1",&5/"10/6%#"*/'*/"/$*3"/+& „ akcijske cene opreme „ NPäOPTUQMBāJMBOBPCSPLF „ brezobrestni kredit

02 22 843 43

info@plinarna-maribor.si

www.toplotna-crpalka.com • www.istrabenzplini.si • www.plinarna-maribor.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement