Page 61

CEVNI SISTEMI

61

Zmanj{ane toplotne izgube za do 12% Uponor `e ve~ kot eno leto nudi vsem svojim strankam novo, izbolj{ano toplotno izolacijo cevi, ki je izdelana iz modificiranega zamre`enega polietilena. Tak{en izolirni material ima izjemno fleksibilnost in trpe`nost, ob tem pa so toplotne izgube zmanj{ane na minimum. Material je zelo primeren za uporabo pri sistemih z obnovljivimi viri energije, katere uporabljajo sistem predizoliranih cevovodov za razvode med objekti, napravami, …

Enostavna in hitra vgradnja

Shemati~ni prikaz uporabe

Priklju~ki in pribor Za zagotavljanje popolnih priklju~kov je na voljo obse`en asortiman fitingov z razli~nimi komponentami in dodatki, kot so izolacijska ohi{ja, hi{ni priklju~ki in tesnila. Pri tem uporaba specialnih orodij ni potrebna, prav tako ni potrebno lotanje. Poleg fitingov in cevi se v sklopu celotnega

sistema nahajajo tudi vsi ostali dodatni elementi, opozorilni trakovi, tesnilni trakovi, zaklju~ne kape, ja{ki in tesnilni obro~i. Podrobnej{e podatke o Uponor predizoliranih cevovodih in ostalih sistemih lahko dobite pri generalnemu zastopniku, firmi TITAN d.d. iz Kamnika. • Vili Zabret, TITAN d.d.

Program za voznike začetnike Izberite najsodobnejši poligon v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Izvajamo tudi programe za izbris kazenskih točk in še druge za avtomobiliste, motoriste, seniorje ter voznike različnih vozil. Več kot zakon.

AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, www.amzs.si

Uponor predizolirani cevovodi so enostavni za transportiranje in so dobavljeni na gradbi{~e v kolutih. Majhna te`a in fleksibilnost pomenita, da se cevi lahko enostavno in hitro polagajo, tudi okrog vogalov in razli~nih ovir. Razvod je energetsko u~inkovit, saj zaradi zaprte celi~ne strukture izolacijske pene, zadr`uje toploto ter prepre~uje vdor vlage vso `ivljenjsko dobo cevi. Monta`a je enostavna, pri ~emer posebna orodja niso potrebna. Cevi so lahko pole`ene v neprekinjenih dol`inah do 200m. Samo-kompenzacijski cevni sistem ne zahteva vgradnjo elementov za kompenzacijo raztezkov, ker se toplotni raztezek notranje cevi kompenzira znotraj izolacije.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement