Page 60

60

CEVNI SISTEMI

Uponor predizolirani cevovodi Tovarni{ko izdelane fleksibilne kinete

U

ponor predizolirani cevovodi se uporabljajo po celem svetu, saj omogo~ajo {irok spekter podro~ja uporabe – naj si bo to v ogrevalnih omre`nih sistemih pri stanovanjskih naseljih, sistemih hladilne vode, v hotelskih kompleksih ali v industriji za pitno vodo, `ivila ali kemikalije. Za vsako od teh podro~ij uporabe je na voljo ustrezna re{itev. Uponor predizolirani cevovodi so na voljo kot cevi Uponor Thermo, Aqua, Quattro in Supra s slede~imi karakteristikami: • temperaturno obmo~je delovanja notranje cevi zna{a od -50°C do +95°C, razen za cevi Uponor Supra je obmo~je delovanja -50°C do +40°C, • dimenzijski razpon notranjih cevi

od 25 – 110 mm, • obratovalni tlaki zna{ajo od 6 do 16 barov, • mediji, ki so primerni za uporabo teh cevi pa so lahko topla in hladna pitna voda, hladilna voda, hladna in topla ogrevalna voda, odpadna voda, `ivila, kemikalije. Fleksibilne, predizolirane cevi Uponor, ki zdru`ujejo vse te lastnosti, se uporabljajo `e

Polaganje direktno iz koluta

ve~ kot 25 let v omre`jih za dobavo toplote, stanovanjski gradnji, hi{nih priklju~kih, kot tudi v industriji, na primer, v pivovarnah, rafinerijah, obratih za obdelavo odpadnih voda in hotelskih kompleksih.

Razli~ne vrste cevovodov

upon . w w w Obiš

šo s čite na

Od A do B brez izgube °C

or.si

pletno

stran!

Moderne rešitve za lokalno distribucijo toplote morajo odgovarjati najvišjim zahtevam po zanesljivosti, varnosti, robustnosti, kot tudi učinkovitosti. Na osnovi Uponor PE-Xa cevi je predizoliran sistem trpežen distribucijski sistem, ki omogoča tekočini, da je transportirana, tako znotraj kot zunaj objekta, z minimalno temperaturno spremembo.

Do

12 %

boljša izolacijs

ka sposobnost

olacija z i a v No

Zastopa in prodaja: TITAN d.d. T: (01) 8309 170 prodaja, (01) 8309 168 tehnična služba F: (01) 8309 171 E: pc5@titan.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement