Page 56

56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ve~-funkcijska ogrevalna naprava

Kotel Pelletfire

K

otel Pelletfire je odgovor podjetja HERZ na zahteve ozave{~enega uporabnika s kombinacijo ekonomi~nega ogrevanja z uplinjevalnim kotlom in dodatnim avtomatskim in ekolo{ko sprejemljivim delovanjem na pelete. V podjetju Herz smo zdru`ili preverjeno tehniko v novi kombinaciji ogrevalne naprave. Ve~funkcijska ogrevalna naprava Pelletfire je odli~na in nadgradljiva kombinacija uplinjevalnega kotla s prigrajenim modulom za kurjenje pelet. Napravo odlikujeta lo~eni kuri{~i, ki omogo~ata kombinirani ogrevalni napravi visoke izkoristke. Stranka se lahko za nakup naprave odlo~a v razli~ni konfiguraciji, kar pomeni, da je ogrevalno napravo mogo~e nadgraditi s peletnim modulom tudi v prihodnosti.

To omogo~a peletni priklju~ek na uplinjevalnem kotlu, kjer se modula priklapljata. Kotel Pelletfire zdru`uje kvalitete na{ih modelov Pelletstar in Firestar, ki so: • izvrstno izgorevanje zaradi serijsko vgrajenega krmiljenja izgorevanja preko lambda sonde • avtomatsko ~i{~enje skupnega izmenjevalnika toplote – brez dodatnih posegov ~i{~enja • velik nalagalni prostor, mo`nost nalaganja polmetrskih polen ter enostavno ~i{~enje uplinjevalnega kotla zagotavljajo komfort tudi pri ogrevanju s poleni • avtomatski sistem ogrevanja na pelete dviguje komfort ogrevanja in zagotavlja avtomatsko delovanje ob morebitni odsotnosti uporabnika • energijsko u~inkovito izgorevanje v kotlu zaradi uporabe patentirane dvo-vrtin~ne, kerami~ne izgorevalne komore • moderna in uporabniku prijazna regulacija ogrevanja T-Control z displejem na dotik in oddaljenim upravljanjem kotla.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement