Page 12

12

ZEMELJSKI PLIN

Plinski kondenzacijski kotel - odli~na izbira

T

istim, ki plinski kondenzacijski kotel `e dolgo uporabljate, se vam bo ta sestavek zdel nepotreben, zato je namenjen predvsem bodo~im uporabnikom. Pisanja smo se lotili zaradi drugih, ki se odlo~ate za prehod na plinski kondenzacijski kotel, pa imate pri tem morda pomisleke. Zato je najbolje, da o uporabi plinskega kotla nekaj pove uporabnik, saj lahko svojo plinsko centralo brez zadr`kov hvali ali graja. Da bo slika popolna, pa smo za mnenje vpra{ali {e poobla{~enega serviserja.

Uporabnik meri porabo preto~nega kotla na zemeljski plin Uprabnik je {esto leto zadovoljen s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin Junkers s preto~nim grelnikom. Po njegovem mnenju je to sistem ogrevanja, ki ga je potrebno najmanj vzdr`evati. Vedel je, da kotel na zemeljski plin s preto~nim grelnikom zaradi razvejanega cevnega omre`ja v podolgovati stavbi ne bo dovolj dobro deloval, zato ima prigrajen 200 litrski zalogovnik tople vode. V razvod sistema ogrevanja s plinom je vgrajena cirkulacijska ~rpalka, ki ob nastavljenem ~asu dovede toplo vodo do dveh pip v stavbi. Na krmilni avtomatiki ogrevanja s plinom je nastavil prioritete, sedaj plinski kotel ogreje najprej vodo v bojlerju in nato {e talno ogrevanje, ter radiatorje v dveh eta`ah.Samodejno se tudi prilagaja zimskemu in poletnemu re`imu, ko s plinskim kondenzacijskim kotlom ogreva samo sanitarno vodo. Izra~unal je razliko za ceno ogrevanja sanitarne vode s plinom, v primerjavi z no~nim tokom, obe {tevilki pa sta bili skoraj enaki. V ~asu izra~una bi bila elektrika malenkost cenej{a. Razen menjave v`igne elektrode se ne spomni druge okvare, dimnikar opravi pregled vsako leto, serviser pa samo, ~e bi bilo potrebno.

Plinski kondenzacijski kotel ne zahteva veliko vzdr`evanja V dolgih letih uporabe je njegov kondenzacijski kotel na zemeljski plin, s preto~nim grelnikom sanitarne vode, imel samo eno okvaro. Kazala se je tako, da je bila voda iz pipe nekaj trenutkov

Plinski kotel je varen, zanesljiv in tih generator toplote za vse namene

pretopla in nato spet prehladna. Serviser je ugotovil, da bo potrebno zamenjava raztezne posode, dostop do pa je mo`en z zgornje strani kotla. Ker je kotel na svojo `eljo namestil tik pod stropom, ga je bilo zato potrebno sneti. Dimnikarja pokli~e vsako leto, po namestitvi novega kotla 6 let serviserja ni potreboval. Na podro~ju kjer stanuje, so serviserji obi~ajno zelo zasedeni in jih je te`ko priklicati. Zato priporo~a, da ko najdemo zanesljivega serviserja, se ga je dobro dr`ati {e naprej. Dobro pozna tudi druge sisteme ogrevanja, vendar kljub temu trdi, da plinskega kotla nebi menjal za noben drug vir toplote za ogrevanje vode in bivalnih prostorov.

Kondenzacijski kotel na zemeljski plin je kompaktna kotlovnica Kondenzacijski kotel na zemeljski plin je v resnici kompaktna kotlovnica, obi~ajno izdelana v dveh variantah, s preto~nim grelnikom

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement