Page 81

VITA VISION

S

Obi~ajni cilindri~ni vlo`ek je potrebno zamenjati z novim, kar traja samo nekaj minut, saj se prilega vsaki cilindri~ni klju~avnici. Z vrtilnim gumbom na notranji strani vrata ro~no odklepamo in zaklepamo. Vstop z zunanje strani pa je mo`en samo s pomo~jo mobilnika. Zunanji gumb se prosto vrti, dokler signal za odklepanje, poslan z mobilnega telefona, ne spro`i majhnega zaklopa, ki omogo~i odklepanje. Klju~avnica nima baterije in ne potrebuje `i~nega priklopa ali drugega napajanja. Odklepanje deluje do oddaljenosti 2 m, vlo`ek pa se imenuje Sorex (www. Sorexaustria.com). Ideja ima {tevilne prednosti, olaj{uje vstop invalidom, podjetjem pa lahko omogo~i dolo~anje ~asovno omejenega vstopa oseb v parkiri{~a, varnostne cone, ali stavbe. Zadostuje V okvir iz polistirola lahko vgradimo katerokoli okno ustreznih dimenzij

Okno v paketu z izolacijo Stik okna s steno in izvedba toplotne izolacije na tem mestu je kriti~na to~ka vsake sodobne fasade. Proizvajalec Beck + Heun (www.beck-heun.de) je predstavil okvir iz polistirola Roka-Co2mpact, v katerega je potopljeno celotno okno skupaj z omarico za roleto. Sedaj vgradnja v stavbo in izvedba toplotne izolacije okenskih {palet v primerjavi z obi~ajno vgradnjo in traja izjemno kratek ~as. Poleg tega so odpravljene vse {ibke to~ke, okno pa je toplotno gledano vgrajeno vrhunsko, ~esar z obi~ajno monta`o ni mo`no dose~i. Sistem je preizku{en, na sejmu pa so ga predstavili tudi v okviru iz Neopora. Ostale prednosti so {e monolitna fasada brez naknadno vidnih prehodov, ki lahko nastanejo zaradi alg ali plesni, zrako in vodotesnost ter odli~na zvo~na izolacija. Roleta je obi~ajno opremljena z motornim pogonom, vgrajeno je tudi zunanje vodilo in celo okenska polica, ki je bila do sedaj lahko toplotni most. V okvir iz polistirola lahko vgradimo okno kateregakoli proizvajalca.

VITA NOVA

Odklepanje vrat z mobilnikom

mobilni telefon z Bluetooth tehnologijo, na katerega ni potrebno ni~esar dodajati ali instalirati. Varnost je zelo visoka, saj sistem omogo~a 128 bitno kodo za odklepanje, vse skupaj pa je cenej{e kot vgradnja klju~avnice na prstni odtis.

www.kager.si

Je najve~ji tovrstni sejem na svetu in zajema tudi predstavitev strojev in storitev s tega podro~ja. Med {tevilnimi idejami in novostmi smo opazili nekaj izdelkov, ki bi lahko bili zanimivi za vsakogar.

VITA PRIMA

ejem Fensterbau – Frontale, ki so ga pred kratkim zaklju~ili v Nürnbergu, je strokovna prireditev, namenjena predstavitvi izdelkov s podro~ja izdelave oken, vrat, fasad, ter tehnologij, komponent in gradbenih elementov s tega podro~ja.

Svetloba. Narava. Dom. Življenje.

Uporabne okenske ideje

VITA QUADRO

Zatemnilna stekla omogo~ajo prihranke energije in bolj{e bivalne pogoje

Okenska ro~ica z alarmom V njej se skriva alarmna naprava s katero lahko nadziramo okna in vrata, oznaka FG300A, proizvajalec Abus (www.abus.de). Magnetni senzor aktivira alarm tudi, ~e imamo opravka samo s poskusom vloma. Spro`i se 110 decibelov glasen pisk, ki vlomilca odvrne od nadaljevanja vdora. Ro~ico lahko namestimo na skoraj vsako obi~ajno okno, ki ima podoben KAGER HIŠA d.o.o., 2250 Ptuj

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement