Page 57

Energetska prenova PREJ - POTEM NAGRADNA ANKETA DOBRE REŠITVE ČAKAJO NA VAS

RAZMISLITE IN ODGOVORITE

V uredništvu revije Varčujem z energijo izvajamo v letu 2012 skupaj s podjetjem Merkur razpis energetskih prenov PREJ-POTEM. Pri dokumentiranju tipičnih energetskih prenov sodelujemo z Merkurjem, ker ima široko mrežo trgovskih centrov, kjer si posamezne izdelke in rešitve lahko praktično ogledate, ker nudi razvejano mrežo strokovnih izvajalcev, ki se v Merkurju oskrbujejo z repro materialom in ker nudi storitev Gradimo z Merkurjem, v okviru katere investitorji na enem mestu dobite individualno strokovno pomoč, individualne nakupne ugodnosti (tudi 20 % ceneje) ter pomoč pri kreditiranju in oddaji vloge za nepovratna sredstva EKO sklada. Vsi, ki se boste prijavili na razpis (z izpolnjeno anketo po pošti ali preko ankete na spletni strani revije oz. s klicem na Merkurjevo brezplačno številko 080 88 01), boste deležni brezplačne pomoči in svetovanja pri rešitvi vašega energetskega problema, prvih 30 prijaviteljev po vsakokratnem izidu revije pa prejme tudi letno naročnino na revijo.

Bistvo ogrevanja je neohlajevanje – če se stavba ne ohlaja, DA je potreba po ogrevanju minimalna.

NE

DELNO

Enostavni sistemi pomenijo cenejšo vgradnjo in nižje stroške vzdrževanja.

DA

NE

DELNO

Mlada družina potrebuje enostavne rešitve ogrevanja, ker se z zapletenimi ne utegne ukvarjati.

DA

NE

DELNO

Ogrevalni sistem uporabljamo dlje časa kot avto in je tudi cenejši.

DA

NE

DELNO

Udobje pri ogrevanju/hlajenju je ena bistvenih prednosti, DA v katero se splača investirati.

NE

DELNO

Poleg izkoristka kotla je pomemben tudi izkoristek razvoda ogrevanja in izkoristek regulacije.

NE

DELNO

Izpolnjeno anketo izrežite in pošljite na naslov: Revija Varčujem z energijo Prepolje 101 2206 Marjeta na Dravskem polju Več energetskih prenov PREJ-POTEM si lahko pogledate na www.merkur.si/prejpotem

DA

57

*IME, PRIIMEK: *NASLOV: Telefon: *E mail: (mesta označena z * je za sodelovanje potrebno izpolniti) Soglašam, da moje podatke uporabite za namene žrebanja, ter posredujete družbi Merkur d.d., kot izvajalcu strokovnega svetovanja, kjer se bodo z vami dogovorili za vam ustrezen način in termin strokovne pomoči, ter da nas v primeru nagraditve kontaktirate na prijavljeni e-naslov. Oddane podatke prijavljenih bralcev ankete hkrati shranimo v bazo prejemnikov novic revije. Če pri tem ne želite sodelovati prosimo, da na portalu izpolnite ODJAVO.

Povzetek investicije Zanimiva je ugotovitev, da nalo`ba v energetsko prenovo stranki prina{a bistveno ve~je obresti, kot nalo`ba v ban~ni depozit. Investitor je ob predstavljenem primeru energetske prenove iz prihrankov investiral v visoko zmogljivo pe~ na drva in se skupaj z dodatno vgrajenimi son~nimi kolektorji znebil odvisnosti od naftnih derivatov. Hkrati je investicija v energetsko prenovo pove~ala samo vrednosti nepremi~nine. Pe~ na drva sicer zahteva nekaj ve~ dela pri kurjenju, vendar nalaganje drv na deset ur omogo~a, da je ve~ino dneva lahko zdoma, ter da pono~i nalaganje ni potrebno. Naslednja na~rtovana investicija, ki sledi, je izvedba dodatne toplotne izolacije na fasadi - vsaj dodatnih 8 cm, da bi skupna debelina izolacije na fasadi in toplotna prevodnost obodnih sten hi{e zado{~ali za kandidaturo nepovratnih sredstev Eko sklada. • PREJ - Klasi~na pe~ Stadler 32kw, s dodanim oljnim gorilcem in z vgrajenim bojlerjem.

Lojze Bertoncelj, Jo`ica Ekart

POTEM - Toplovodni pirolitski kotel DHV 25 kW z dvofaznim izgorevanjem za kurjenje suhe lesne biomase

POTEM - Kotel na pirolizo 25 kW, poleg njega oljni kotel Sime 25 ter kombinirani zalogovnik 300 l za segrevanje sanitarne vode s kolektorji, pe~jo in elektri~nim grelcem za podporo.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement