Page 43

Kaliko SANITARNA TOPLOTNA ÄŒRPALKA

EASYLIFE

I N O VAT I V N A E K O L O Ĺ K A TEHNOLOGIJA Do 70% brezplaÄ?na topla voda! • Z izkoristkom delovanja COP 3,7 (v skladu z EN 255), Kaliko za vsako porabljeno 1kWh povrne 3,7 kWh, ki jo pretvori v brezplaÄ?no toplo sanitarno vodo.

Enostavna vgradnja • Kompaktna dimenzija in enostavna vgradnja omogoÄ?ata toplotni Ä?rpalki Kaliko vgradnjo praktiÄ?no v vsak prostor (dimenzije 80cm Ă— 80cm).

Vrhunska kakovost zagotavlja dolgo Ĺživljenjsko dobo • Titanova tokovna anoda zagotavlja varovanje notranjosti grelnika skozi celotno Ĺživljenjsko dobo grelnika. VzdrĹževalna dela niso potrebna. • Aluminijasti kondenzator speljan po zunanji strani grelnika onemogoÄ?a nastajanje vodnega kamna. • Emajliran jeklen grelnik skrbi za popolnoma neoporeÄ?no toplo vodo. • Ĺ iroko obmoÄ?je delovanja, med -5° C in +35° C vstopnega zraka.

Varovanje okolja • Kaliko za svoje delovanje ne potrebuje fosilnih goriv – brez emisij toplogrednih plinov.

Izredno uÄ?inkovita upravljalna enota

Obilo tople vode • S prostornino 270 l, Kaliko zagotavlja toplo sanitarno vodo tudi za 6 Ä?lansko druĹžino. • Kaliko samostojno ogreva sanitarno vodo do 65° C. • Izredno uÄ?inkovito intenzivno ogrevanje sanitarne vode – v manj kot 7 urah segreje celotno prostornino grelnika iz 15° C na 51° C.

• Digitalen LCD displej omogoÄ?a popoln in intuitiven nadzor nad pripravo tople sanitarne vode. • Nastavitev Ĺželjene ure ogrevanja TSV – tudi v zniĹžani tariďŹ elektriÄ?ne energije. • Optimizacija pri izbiri naÄ?ina ogrevanja – samostojno ali z vkljuÄ?evanjem tovarniĹĄko vgrajenega grelca. • Prikaz delovnih ur delovanja. • Enostavno upravljanje preko upravljalnika, katerega je moĹžno prestaviti v bivanjski prostor.

Multi-energijske reĹĄitve • ReĹĄitev za novogradnje in prenove obstojeÄ?ih objektov. • Na Kaliko TWH 300 EH je moĹžno prikljuÄ?iti solarno ogrevanje ali kotel (plin, kurilno olje, lesna biomasa).

ObiĹĄÄ?ite nas na sejmu ENERGETIKA 2012 od 15. do 18. maja 2012

p`Hp<`V&Hp.CŠÄŞHÄŞHÄŞÂ&#x2019; VC.pĹ?Ă&#x2018;Â&#x2019;Ä&#x153;Ĺ? p`Hp<`V&Hp.CŠÄŞHÄŞHÄŞÂ&#x2019; VC.pĹ?Ă&#x2018;Â&#x2019;Ä&#x153;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ä&#x153;<8e <8CĂŠVCe `<ÄŞÄŚĆ&#x192;Ä&#x153;ħĂ&#x2018;Ă&#x201E;Ć&#x192;Ä&#x17D;Ä&#x153;Ć&#x192;Ć&#x192;Â&#x2019;%:ZÄŚĆ&#x192;Ä&#x153;ħĂ&#x2018;Ă&#x201E;Ć&#x192;Ä&#x17D;Ä&#x153;Ĺ?Ă&#x201D;Â&#x2019;.C%HÂ&#x17D;p`HÄŞZ.Â&#x2019;qqqÄŞp`HÄŞZ.

7RSORWQHĂżUSDONH

2OMHLQSOLQVNLJRULOQLNL

5DGLDWRUML

6RODUQLVLVWHPL

.RWOLQDELRPDVR

5HJXODFLMVNLVLVWHPL

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement