Page 2

Prihranite pri stroških ogrevanja!

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM - za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode PRIHRANEK STROŠKOV OGREVANJA

AKCIJSKA PONUDBA PAKETOV VELJA DO 31. DECEMBRA 2017

PAKET

PLINSKA.2 21'(1=$&,-6. .$3(á á9$,//$17

DO 15 %

PAKET

21'(1=$&,-6. .$3(á 3/,16.$.2 723/271$á53$/.$9$,///$17

DO 15 % DO 70 %

PAKET

0(5*$6 6 723/271$á53$/.$,00

DO 45 %

PAKET

3$/.$ 3/,16.$ +,%5,'1$7723/271$á53 .21'(1=$ $&,-6.$3(á,00(5 5*$6

DO 45 %

PAKET

21'(1=$&,-6. .$3(á9$,//$17 3/,16.$.2 =9*5$-(1 1,035(72á1,0 0%2-/( (5-(0

DO 15 %

PAKET

.21'(1=$&,--6.$3( (á9$,//$17 3/,16.$. =/2á(1,0 0=81$1-,0% %2-/(5 5-(0

DO 15 %

PAKET

.21'(1=$&,-6 6.$3(á á 3/,16.$. .2/(.725-$9 9$,//$1 17 62/$51$.

DO 15 % DO 50 %

PAKET

+,%5,'1$723/271$á5 53$/.$ $ DAIKIN

DO 45 %

0%-*Ā/"1",&5/"10/6%#" */'*/"/$*3"/+&

03 426 47 20

alenka.humar@istrabenzplini.si

www.istrabenzplini.porabimanj.si www.plinarna-maribor.porabimanj.si

„ akcijske cene opreme „ NPßOPTUQMBŸJMBOBPCSPLF „ CSF[PCSFTUOJLSFEJU

02 22 843 43

info@plinarna-maribor.si

www.toplotna-crpalka.com • www.istrabenzplini.si • www.plinarna-maribor.si

Revija Varčujem z energijo št. 55  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you