Page 1

Staţiunea de schi Iezer Portăreasa

Studiu de pre-fezabilitate – faza II


SPF Faza II – Componente Evaluarea problemelor de amenajare a teritoriului, de urbanism si dezvoltare imobiliara si prezentarea unei solutii  Stabilirea posibilitatilor de realizare a proiectului in functie de informatiile disponibile in acest stadiu al proiectului  Propunerea unei organizari de principiu a activitatilor in statiune Dezvoltarea asezarilor existente Cai de comunicatie Echiparea edilitara (utilitati tehnice) Compozitia si amplasarea zonelor de activitati legate de statiunile turistice: •Zona de ski ; zone pentru alte activitati sportive si de agrement (de iarna/de vara); •Zone pentru locuire •Zone pentru circulatii, parcaje; zone pentru echipare edilitara.

• • • •

2


Dezvoltarea aş eză rilor existente 

 

Este de presupus că localităţile din componen ţa comunelor Albe ştii de Muscel şi Lereşti se vor dezvolta, date fiind permisivit ăţile con ţinute în planurile urbanistice respective. Dezvoltarea comunei Albeştii de Muscel trebuie restudiat ă în func ţie de condiţionările mediului; dezvoltarea nest ăpânit ă în zonele de lunc ă trebuie stopată şi redirecţionată către zonele de platou. În zona montan ă superioar ă, dezvoltarea nu poate avea încă mare anvergur ă şi va fi ajutat ă de realizarea investiţiilor referitoare la zona de ski; Dezvoltarea comunei Lereşti se realizează de-a lungul v ăii Râului Târgului; aceast ă dezvoltare este complementară celei a zonei de ski Iezer-Port ăreasa; Dezvoltarea zonei Iezer-Port ăreasa presupune apari ţia unor trupuri izolate în teritoriile administrative ale comunelor Albe ştii de Muscel (pe valea Br ătioarei, pe Valea Largă, în zona de culme) şi ale ambelor comune (pentru toate punctele de dezvoltare de pe valea Râuşorului, dat fiind faptul c ă limita dintre ele se situeaz ă pe acest râu); Pentru realizarea investiţiilor legate de zona Iezer-Port ăreasa este necesară planificarea teritoriului intercomunal (realizarea unui plan de ansamblu, integrat unui Plan de Amenajare a Teritoriului Intercomunal (PATIC). Elaborarea acestui plan, în paralel cu elaborarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) şi a regulamente aferente pentru zonele de dezvoltare, este necesar ă pentru corelarea între cele două teritorii administrative;

3


Dezvoltare - că i de comunicaţ ie Dezvoltarea zonei turistice se bazează pe trei componente:  Reabilitarea căilor de comunicaţie rutieră existente pe văile Brătioarei (FE 031 (8.4 km, din care cca 6 în zona de interes) – Brătioara), Râuşorului FE 007 (10,2 km) - Râuşor şi DE 001 (4 km) – drumul de contur al lacului de acumulare) şi pe valea Largă (FE 035 (2.8 km) – Valea Largă) şi schimbarea statutului acestora cu introducerea în circuit public; 

Dezvoltarea instalaţiilor de transport pe cablu, cu realizarea uneia sau a câte două legături între zona sudică (Albe şti valea Brătioarei, Valea Largă) şi cea nordică (Lere şti – Valea Râuşorului) şi cu legături cu instalaţiile de cablu aferente zonei de culme;

Reabilitarea şi marcarea traseelor turistice de legătură dintre cele două zone şi a amândurora cu zona înalt ă a masivului Iezer-Păpuşa; realizarea de trasee pentru activit ăţi speciale (mountain bike, călărie).

4


Dezvoltare - utilitati 1

5

 Alimentarea cu apă se poate realiza prin utilizarea resurselor de apă de suprafaţă şi/sau de adâncime în două variante locale: o Sistem centralizat de alimentare cu apă de suprafaţă constituit din priză de apă din lacul Râuşor + staţie de clorare + staţie de pompare de joasă presiune + conductă de aducţiune + reţea de distribuţie la construcţiile de pe Valea Râuşorului + staţie de pompare de înaltă presiune pentru zona schiabilă o Racordarea la staţia de tratare a apei a municipiului Câmpulung Muscel (se elimina priza de apa) restul componentelor sistemului rămânând aproximativ aceleaşi

1.11.2006


Dezvoltare - utilitati 2

6

 Alimentarea cu energie electrică se poate realiza: – prin intermediul L.E.A. 110 kV aflata in apropriere – prin generator propriu  Alimentarea cu gaze naturale se poate realiza prin obţinerea acordului de principiu de racordare la magistrale de gaze naturale de presiune înalt ă Dn 500mm Mediaş – Rucăr – Schitu Goleşti – Piteşti.  Canalizarea se poate efectua in 2 feluri: – reţea de canalizare + staţie de epurare – canalitazare în sistem divizor prevăzută cu fose septice etanşe vidanjabile, evacuate pe bază de abonament 1.11.2006


Dezvoltare - utilitati 3

7

 Alimentarea cu că ldură ş i apă caldă este posibilă prin realizarea unei centrale termice de zonă, cu combustibil lichid uşor sau păcură  Depozitarea deş eurilor menajere se va realiza conform normelor U.E., selectiv. Deşeurile menajere vor fi transportate periodic, pe bază de contract, la rampa de depozitare a municipiului Câmpulung.  Telefonia poate fi implementată prin obţinerea unui acord de principiu de racordare la reţeaua Romtelecom sau RDS, prezente deja în localit ăţile Lereşti, Albeşti şi la Cabana Voina. Acordul va fi urmat de un proiect tehnic specific.

1.11.2006


Zone noi de dezvoltare Etapa I

8

1.11.2006


Zone noi de dezvoltare Etapa II

9

1.11.2006


Zone noi de dezvoltare Etapa III

10

1.11.2006


Zonele de dezvoltare si functiuni Cazare Rausor R1 R2 R2' R2" Lac L1 L1' Bratioara B1 B2 B2' Valea Larga VL1 VL1' Culme P1 P2 P3 P4

Parcare

Restaurant

Statie Cablu

Partie Plecare

11 Partie Sosire

Agrement

Comert

Punct Medical


Functiuni principale in detaliu 1/2 Functiuni principale

Nr. total de Aria Capacitate unitati desfasurata

Aria construita

12

Niveluri

Locuri parcare

Suprafata Parcare

Suprafata Suprafata total pe tip de pe unitate unitate

Cazare Hotel 3*

1

140

3.000 m²

800 m²

4

50

1.250 m²

3.000 m²

3.000 m²

Hotel 2*

5

100

1.800 m²

600 m²

3

30

750 m²

2.000 m²

10.000 m²

Pensiune

14

30 - 50

700 m²

400 m²

2

20

500 m²

1.200 m²

16.800 m²

Pensiune lux

3

30 - 70

1.000 m²

400 m²

3

20

500 m²

1.200 m²

3.600 m²

Cabana

4

40 - 50

500 m²

250 m²

2

800 m²

3.200 m²

Apartment House

14

28

540 m²

180 m²

3

14

350 m²

500 m²

7.000 m²

Vila duplex

7

14

360 m²

180 m²

2

7

175 m²

500 m²

3.500 m²

Vila vanzare

39

6

200 m²

100 m²

2

3

75 m²

700 m²

27.300 m²

Camping

2

70 - 80

2.000 m²

4.000 m²

Total

78.400 m²


Functiuni principale in detaliu 2/2 Functiuni principale

Nr. total de Aria Capacitate unitati desfasurata

Aria construita

13 Suprafata Parcare

Suprafata Suprafata total pe tip de pe unitate unitate

Niveluri

Locuri parcare

1.800 m²

1

50

1.250 m²

3.000 m²

3.000 m²

Agrement Patinoar / Terenuri tenis

1

Welness Center + Gradinita

1

1.200 m²

1

20

500 m²

2.500 m²

2.500 m²

Centru Echitatie

1

1.500 m²

1

10

250 m²

3.000 m²

3.000 m²

Inchirieri Ski

2

70 m²

1

2

50 m²

180 m²

360 m²

Debarcader

1

1.000 m²

1.000 m²

Restaurant + Comert

2

1.000 m²

2.000 m²

Total Utilitare Statie transport cablu + Garaj Utilaje + Inchirieri Echipamente

1.800 m²

70 m²

1

500

1

15

375 m²

11.860 m²

5

2

1.000 m²

5.000 m²

Statie transport cablu simpla

3

1

300 m²

900 m²

Parcaj publice

4

Total

200

1

200

5.000 m²

20.000 m² 25.900 m²


Zona de dezvoltare R1

14

1.11.2006


Zona de dezvoltare R1 – dezvoltare minimala

15

1.11.2006


Zona de dezvoltare R1 - extindere

16

1.11.2006


Zona de dezvoltare R1 - terenuri

17

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2

18

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2 - dezvoltare minimala

19

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2 - extindere

20

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2’

21

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2’ - dezvoltare minimala

22

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2’

23

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2�

24

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2� - dezvoltare minimala

25

1.11.2006


Zona de dezvoltare R2�

26

1.11.2006


Zona de dezvoltare VL1

27

1.11.2006


Zona de dezvoltare VL1 - dezvoltare minimala

28

1.11.2006


Zona de dezvoltare VL1-VL1’

29

1.11.2006


Zona de dezvoltare VL1-VL1’ – extindere

30

1.11.2006


Sinteza dezvoltare

31

1.11.2006


Distante aproximative R1

R2 -

R1

R2’

R2’’

32 L1

L1’

B1

B2

B2’

VL1

VL1’

P1

P2

P4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,7

2,3

4,1

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

4,6

6,4

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

3,1

4,9

4,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

2,4

1,8

1,8

2,4

R2

2,2

R2’

2,9

0,7

R2’’

1,2

1,0

1,7

L1

3,7

1,5

0,8

2,5

L1’

4,3

2,1

1,4

3,1

0,6

B1

8,5

8,3

9,0

7,3

9,8

10,4

B2

8,2

8,0

8,6

7,0

9,5

10,1

3,0

B2’

9,0

8,8

9,5

7,8

10,3

10,9

1,7

1,3

VL1

6,2

6,0

6,7

5,0

7,5

8,1

4,0

2,0

3,3

VL1’

6,9

6,7

7,3

5,7

8,2

8,8

3,3

1,3

2,6

0,7

P1

4,1

6,3

7,0

5,3

7,8

8,4

12,6

12,3

13,1

10,3

11,0

P2

4,3

6,5

7,2

5,5

8.0

8.6

12,8

12,5

13,3

10,5

11,2

0,7

P3

6,4

8,6

9,3

7,6

9,1

10,7

14,9

14,6

15,4

12,6

13,3

2,1

2,8

P4

3,2

3,0

3,7

2,0

4,5

5,1

5,3

5,0

5,8

3,0

3,7

7,3

7,5

4,3 3,5 6,1

P3

Distante pe drum (accesibil oricand) Distante pe drum (accesibil numai vara) Distante pe transport cablu (numai cele relevante)

4,2 9,6

Prezentare faza II  

proiect prezentare faza II