Page 1

Muscel Racing Contest    29 aprilie – 01 mai 2011 Prezenta cerere se va transmite în perioada 11.04.2011­25.04.2011 pe adresa de e­mail: inscrieri@hatters.ro 

CERERE DE ÎNSCRIERE A ECHIPEI ......................................................................................................................  CLUBUL SPORTIV ............................................................. AUTOMOBIL 1 Nr. licenţă

GRUPA ..................... CLASA ...................... PILOT.....................................................................

AUTOMOBIL 2 Nr. licenţă

GRUPA ..................... CLASA ...................... PILOT.....................................................................

AUTOMOBIL 3 Nr. licenţă

GRUPA ..................... CLASA ...................... PILOT.....................................................................

AUTOMOBIL 4 Nr. licenţă

GRUPA ..................... CLASA ...................... PILOT.....................................................................

Şef de echipă ...............................................Nr. Tel. Mobil............................... ACHITAT taxă înscriere

Nr.chitanţă: Semnătura casier,

SEMNĂTURA………………………………………….                    DATA  ............................                                                                                 

Formular inscriere echipa  

Formular inscriere echipa

Formular inscriere echipa  

Formular inscriere echipa