Page 1

ASOCIAȚIA ACTIVITY RAPORT ANUAL - 2017 NOI FACEM LUCRURILE SĂ SE ÎNTÂMPLE!


Asociaţia de Intervenţie Terapeutică pentru Copil şi Familie Activity este un ONG înfiinţat în martie 2015 care militează pentru susţinerea

Cine suntem?

copilului şi familiei prin mobilizarea, stimularea, sprijinirea, dezvoltarea unor programe şi a altor forme de învăţământ sau formare profesională adresate atât copiilor tipici şi cu dizabilităţi, cât şi a părinţilor şi a personalului din domeniul îngrijirii, protecţiei şi educaţiei copilului în vederea dezvoltării unei vieţi armonioase, integrarea copilului în societate şi creşterea gradului său de independenţă.

ASOCIAȚIA ACTIVITY

2


Obiectivele noastre

Integrarea socială a copiilor tipici, cât și a celor cu cerințe educative speciale ( ex: autism, ADHD etc.) prin: implementarea unor planuri de intervenție personalizate și, 2) organizarea unor grupuri de interacțiune socială, dezvoltare emoțională, dezvoltare cognitivă.

Îmbunătățirea calității vieții de familie prin ședințe individuale de consiliere și de psihoterapie, grupuri de suport sau întâlniri tematice pentru părinți.

Informarea și formarea personalului care lucrează cu copii tipici și/ sau cu dizabilităţi prin dezvoltarea unor programe de formare profesională care să ușureze munca specialiștilor cu acești copii și care să conducă la o bună dezvoltare și integrare socială.

ASOCIAȚIA ACTIVITY

3


Direcții de activitate FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

PROGRAME EDUCAȚIONALE

Asociaţia Activity își propune să vină în sprijinul

Echipa Asociaţiei Activity este formată din

specialiştilor din sistemul educațional și din cel al

psihologi, psihopedagogi, pedagogi sociali,

protecției copilului prin organizarea periodică a

logopezi, kinetoterapeuți cu o experiență de

unor workshopuri în care sunt abordate teme

peste 8 ani în realizarea și implementarea

actuale. În cadrul echipei sunt 4 formatori acreditați

evaluărilor și a planurilor de intervenție pentru

de Ministerul Muncii și cu o experiență vastă în

copiii cu cerinţe educaţionale speciale

susţinerea unor traininguri pe teme precum:

(tulburări de limbaj, tulburare de spectru autist,

Managementul comportamentelor copilului,

ADHD, sindromul down, întârziere în dezvoltare,

Bullying, Teoria atașamentului, Dezvoltarea

tulburări de învăţare)

inteligenţei emoționale, Analiza aplicată a comportamentului, Dezvoltare personală. ASOCIAȚIA ACTIVITY

4


Direcții de activitate AJUTOR PENTRU CEILALȚI

PARENTING

Asociaţia Activity își propune să vină și în

Implicarea părinților în procesul de educare sau de

sprijinul cazurilor sociale. Ne dorim ca prin

recuperare al copiilor este esențial. Noi implicăm

ajutorul oferit de dumneavoastră prin

părinții beneficiarilor noștri lunar prin workshopuri

redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit

practice pe diferite teme de interes.

sau 20% din impozitul pe profit, dar și prin donațiile și sponsorizările pe care le primim să

Putem oferi la cerere 2 traininguri parentale

venim în sprijinul cât mai multor cazuri sociale.

acreditate la nivel internațional: Triple P și Circle of

Astfel, anual în luna septembrie organizăm

Security.

programul “Ghizdanelul vesel” care are ca scop oferirea celor necesare începerii școlii copiilor din medii defavorizate.

ASOCIAȚIA ACTIVITY

5


Anul 2017


1. FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

ASOCIAȚIA ACTIVITY

7


01

ASOCIAȚIA ACTIVITY

FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII În aprilie 2017, echipa Activity a participat la Conferința Internațională ABA, eveniment în cadrul căruia 3 dintre specialiștii echipei au susținut 2 ateliere. Temele prezentate au fost „Predarea emoțiilor complexe” și „Teoria minții – predarea noțiunilor de adevăr și minciună”. Acestea au avut peste 200 de participanți.

8


01

ASOCIAȚIA ACTIVITY

FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Conferința „O altfel de educație pentru o altfel de generație” este un alt eveniment în cadrul căruia echipa Activity a fost prezentă. 3 dintre specialiștii noștri au susținut 2 prezentări pe următoarele teme: „Gestionarea comportamentelor problematice” și „Cum să dezvoltăm abilitățile sociale și emoționale în cadrul clasei”. La aceste prezentări au fost peste 80 de participanți.

9


01

ASOCIAȚIA ACTIVITY

FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Formatorii echipei au susţinut în vara anului 2017 în cadrul Asociației Activity o serie de 5 ateliere pentru specialiști din DGASPC, terapeuți ABA și cadre didactice din învățământul primar și preșcolar.Temele abordate în cadrul acestora au fost: Managementul comportamentelor problematice I si II, Fenomenul de Bullying – decât să îl urâm, mai bine intervenim, Principiile analizei comportamentale aplicate și integrarea copiilor cu TSA, Cum să cresc un copil fericit? Înțelegerea tiparelor de atașament. În cadrul acestor întâlniri au participat 60 de specialiști.

10


01

ASOCIAȚIA ACTIVITY

FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII În perioada 27 – 29 octombrie toată echipa Activity a fost prezentă la Conferința Internațională Autism București. În cadrul acestui eveniment specialiștii noștri au susținut 3 prezentări pe urmatoarele subiecte: „Suportul oferit fraților copiilor cu TSA”, „Atenția împărtășită” și „Teoria Minții - Cunoașterea și utilizarea adecvată a verbelor relaționare cu acțiunile mintale” . 200 de persoane au participat în cadrul celor 3 ateliere. 

11


01

ASOCIAȚIA ACTIVITY

FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII “Abordarea logopedică integrată pentru copii” a fost un workshop susținut de logopedul echipei în luna noiembrie pentru specialiștii care lucrează cu copii și a avut 9 participanți. În  luna decembrie, la Vaslui, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea  și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, am organizat un workshop pe tema “În lumea celor “neastâmpărați”. Cum să gestionez comportamentele dificile ale copiilor?” dedicat cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar.

12


2. PROGRAME EDUCAȚIONALE

ASOCIAȚIA ACTIVITY

13


02

ASOCIAȚIA ACTIVITY

PROGRAME EDUCAȚIONALE Pe parcurul anului 2017, Asociaţia Activity a avut 35 de beneficiari direcţi care au beneficiat de peste: • 3500 de ore de terapie comportamentală 1 la 1, • 500 de ore de kinetoterapie, • 300 de ore de terapie de grup, • 100 de ore de meloterapie Am organizat 6 ieșiri în comunitate - la teatru, la film, în parc, loc de joacă și la spectacol Zurlandia. Astfel, beneficiarii noştri au putut generaliza cunoştinţele dobândite în terapie în mediul natural împreună cu parinții și terapeuții. 

14


02

ASOCIAȚIA ACTIVITY

PROGRAME EDUCAȚIONALE În cadrul grupurilor de socializare, piticii noștri au avut posibilitatea să interacționeze cu cei de vârsta lor, ajutați de către terapeuți astfel încât să le dezvoltăm într-un mod cât mai firesc abilitățile sociale. Astfel, în cadrul grupurilor, copiii au avut posibilitatea să pună murături, să facă prăjituri, să facă felicitari etc.

15


02

ASOCIAȚIA ACTIVITY

PROGRAME EDUCAȚIONALE Programul educațional “Da, poti!”(4-7 ani) are o curriculă pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ce a fost urmată de o grupă de 5 baieți din cadrul asociației. Activitățile propuse de acest program au fost interactive (cântece, povești, creare de postere etc) și au avut un real succes în rândul beneficiarilor. Un mare plus al cestui program a fost implicarea parinților beneficiarilor pentru a continua activitățile începute în cadrul grupului și acasă.

16


02

ASOCIAȚIA ACTIVITY

PROGRAME EDUCAȚIONALE Pe parcursul anului 2017 au fost organizate și 2 grupuri de învățare (3-4 ani și 6-7 ani) cu o frecvență de 2 întâlniri pe săptămână. În cadrul acestora, copiii au fost grupați în funcție de nivelul de dezvoltare a abilităților și s-au desfășurat activități de dezvoltare a cunoștințelor generale și a unora necesare integrării lor în grădinițe/ școală (focusare pe o anumită activitate, stat pe scăunel, așteptatul la rând).Obiectivul nostru este ca terapia să se desfășoare într-un mod cât mai natural și mai firesc astfel încât integrarea beneficiarilor noștri în grădinițe/școală să fie realizată cu o mai mare usurință

17


3. PARENTING

ASOCIAȚIA ACTIVITY

18


PARENTING

03

ASOCIAȚIA ACTIVITY

Implicarea părinților în procesul de educare sau de recuperare al copiilor este esențial. Părinții beneficiarilor noștri sunt parte integrantă în procesul terapiei și astfel noi îi implicăm lunar în workshopuri practice pe diferite teme de interes. Pe parcursul anului 2017 am abordat împreună cu părinții teme precum: Dezvoltarea abilităților sociale, Cum să gestionăm comportamente lor problematice? I, II. Caracterul acestor întâlniri a fost unul practic, ludic prin care să reușim să dezvoltăm cât mai simplu abilitățile parentale necesare în dezvoltarea optimă a copiilor.   Astfel, în cadrul acestor întâlniri, părinții au dobândit anumite abilități și cunoștințe, participând la situații concrete cu aplicabilitate în viața personală și la jocuri de rol. Un element nou pe această axa a fost organizarea unui grup de suport pentru toți părinții din cadrul centrului, grup ce a avut ca obiective împărtășirea experiențelor personale celorlalți părinți care se confruntă cu aceleași dificultăți, restabilirea echilibrului familial, dar și un timp oferit pentru părinți și axarea pe nevoile acestora.   19


4. AJUTOR PENTRU CEILALȚI

ASOCIAȚIA ACTIVITY

21


04

ASOCIAȚIA ACTIVITY

AJUTOR PENTRU CEILALȚI Unul dintre pricipalele obiective ale Asociaţiei Activity este să vină și în sprijinul cazurilor sociale externe. Cu ajutorul oferit de sponsorii noștri și cei care au redirecționat 2% din impozitul pe venit sau 20% (în cazul companiilor) am putut ajuta mai multe persoane.

22


04

ASOCIAȚIA ACTIVITY

AJUTOR PENTRU CEILALȚI În luna septembrie am organizat pentru a doua oară programul “Ghizdănelul vesel” ce a avut ca scop oferirea celor necesare începerii școlii copiilor din medii defavorizate. Beneficiarii direcți ai acestui proiect au fost cei 25 de copii de la Școala Primară Găvanu din Comuna Bogdana, județul Vaslui. În cadrul acestui program au fost oferite ajutoare materiale de peste 120 kg (haine, încălțări, dulciuri, jucării,) și a fost dotată școala cu materiale educaționale necesare unei bune desfășurări a procesului educațional (afișe, cărți, ceasuri, rechizite, planșe educaționale, jocuri). 

23


AJUTOR PENTRU CEILALȚI

04

ASOCIAȚIA ACTIVITY

În luna decembrie Asociația Activity a organizat 2 ateliere practice cu tema „Joc și joaca” pentru 28 de copii școlari din județul Vaslui.

24


05

ASOCIAȚIA ACTIVITY

SERBAREA DE CRĂCIUN Serbarea de Crăciun a fost un eveniment care a avut o căldură și o frumusețe aparte. În cadrul evenimentului, copiii, împreună cu părinții și cu terapeuții, l-au primit pe Moș Crăciun cu momente artistice specifice sărbatorii de Crăciun. Moșul a fost darnic cu toți și fiecare copil a plecat acasă cu un cadou (jucării sau rechizite) .Serbarea a avut loc în Aula din cadrul Universității RomanoAmericane.

25


06

ASOCIAȚIA ACTIVITY

ECHIPA ASOCIAȚIEI Pentru Asociația Activity echipa este un pilon foarte important în realizarea obiectivelor stabilite în statutul asociației. Din acest motiv considerăm important ca cei care activează în Asociația Activity să petreacă cât mai mult timp împreună, să se descopere unii pe ceilalti atât în activități formale, cât și în activități nonformale, tocmai pentru a fi uniți, a se simți confortabil unii cu ceilalți și a colabora cât mai bine. Astfel, membrii echipei (5 angajați și 7 voluntari activi) au participat lunar la workshopuri de formare pe teme precum: Aplicarea și utilizarea testelor ABAss și  Wisc, Analiza Comportamentală Aplicată I și II, Comportamente verbale, Signe long. 

26


06

ASOCIAȚIA ACTIVITY

ECHIPA ASOCIAȚIEI De asemenea, în cadrul Conferinței Internaționale ABA din aprilie 2017 au participat toți membrii echipei Activity pe perioada celor trei zile de desfășusare pentru a acumula cât mai multe cunoștințe și a se pune în temă cu cele mai noi abordări. În luna septembrie 2016, a fost organizat un team building la Bușteni în cadrul căruia echipa a avut ocazia de a participa la un curs de 8 ore de dezvoltare personală, curs moderat de un psihoterapeut extern. Team buildingul a avut ca scop consolidarea echipei. În octombrie 2017, toată echipa a participat la prima ediție a Conferinței Internaționale a Autismului. Formarea continuă a echipei ne ajută să fim la curent cu tot ce este nou în cadrul metodelor de recuperare a copiilor cu dizabilități și ne ajută să fim tot mai buni în ceea ce facem, oferind astfel servicii de calitate beneficiarilor noștri. 

27


Fundatia AGHORA, SAV COM97 SALES, FRANS EXPERT IMPEX SRL, FRESH BIO BERRY SRL, HELP AUTISM, ATCA, PYTHON SYSTEMS, GRN STUDIO DESIGNE, TEKNO EUROCONSTRUCT, DE SILVA EXCLUSIV SRL, RTH PREMIUM SERVICE, Asociatia CREDE IN VIITOR, Universitatea Româno-Americană SECA SRL ASOCIAȚIA ACTIVITY

PARTENERI/SPONSORI

29


Contact

ADRESA București, sectorul 1, str. Lugoj, nr.22

TELEFON & E-MAIL Ne puteți contacta la adresa de e-mail asociatia.activity@gmail.com sau la numărul de telefon: 0770 98 42 24

COMUNICARE & PR Andreea Tătaru 0765 36 29 27 comunicare.asociatia.activity@gmail.com

Web: www.asociatia-activity.ro Facebook: facebook/ActivityNGO

ASOCIAȚIA ACTIVITY

Raport 2017 - Asociatia Activty  

Raportul Asociatiei Activity 2017

Raport 2017 - Asociatia Activty  

Raportul Asociatiei Activity 2017

Advertisement