Page 1

Pa t r ue l e c t r o c a s n i c ed i nb u c a t a r i ec a r et ea j u t as a e c o n o mi s e s t i l af a c t u r i Es t ef oa r t epl a cuts aga t es t ici nacel ordr a gia t uncica nda it oa t ea j ut oa r el edeca r ea inev oi ei nbuca t a r i e. Apa r a t el edebuca t a r i eneus ur ea z amuncai nfi eca r ez i s i neof er ama i mul tt i mppent r uanepet r ecet i mpul a s a cum nedor i m. St i a i cael ect r oca s ni cel epot r i v i t ebuca t a r i ei s i a ct i v i t a t i l ort a l e,t ea rput eaa j ut as aeconomi s es t i nudoa rt i mpci s i ba ni ?Al ega ndpr odus el epot r i v i t ea i put eapl a t i cupa nal a40% ma i put i nl af a ct ur adeener gi eel ect r i ca ,a ces t ea fi i ndi na cel a s i t i mpecol ogi ces i us order eci cl a t .

Fi l t r uldecaf ea

Es t ecel ma i s i mpl us apr epa r i oca f eai ndoa rca t ev ami nut e,f a r aama i i nca r caf a ct ur al aga zcufi er ber eaunei ca nt i t a t i ma r i dea pai nfi eca r ez i .I npl us ,da caes t i unma r econs umma t or ,s t i i dej acanui t i pot i i ncepez i uaf a r ao ca nama r edeca f eada rl af el debi nes t i i s i ca tt i mppot i pi er decupr epa r eaei pea r a ga z .

Fi er bat or ulel ect r i c

Nudoa refi ci entda rs i f oa r t epr a ct i c:i l pot i f ol os i l apr epa r a r eaba ut ur i l orca l de,acea i ur i l ors a uopa r i r eal egumel or . T r ebui es as t i i caa ces t af ol os es t ef oa r t eput i naener gi eel ect r i cas i es t euna l tt r ucdi nbuca t a r i eca r ecus i gur a nt a t ev aa j ut as aeconomi s es t i ba ni l af a ct ur ael ect r i ca .

Cupt or ulcumi cr ounde

Aces t a cons uma a pr oa pe j uma t a t e di n cur ent ulut i l i z a tde un cupt orel ect r i c.Es t ei dea lpent r ui nca l z i r ea ma nca r ur i l or ,apr epa r a r i i ba ut ur i l orca l des a upr epa r a r eaunorma nca r ur i r a pi de.As t f el v ei economi s i a t a t l af a ct ur a el ect r i caca ts i l af a ct ur apent r uga zdoa rpr i na l eger eaunui cupt orcumi cr oundeca r eocupaf oa r t eput i ns pa t i ui n buca t a r i at a .

Cupt or ulel ect r i c

I npr i mulr a nd,t r ebui es as t i icaf ol os i r eaunuicupt orel ect r i ct ev aa j ut as ai nj uma t a t es t it i mpulpet r ecuti n buca t a r i e.Cupt oa r el eel ect r i cedeul t i magener a t i es untpr a ct i ce,s i mpl udef ol os i ts ipr i et enoa s ecumedi ul i nconj ur a t orda t or i t acons umul ui r edusdeener gi eel ect r i ca .

Patru electrocasnice din bucatarie care te ajuta sa economisesti la facturi  

Este foarte placut sa gatesti cina celor dragi atunci cand ai toate ajutoarele de care ai nevoie in bucatarie. Aparatele de bucatarie ne usu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you