Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

HootSuite web servis za upravljanje brandovima

SEMINARSKI RAD

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković Autor: Andre Crnošija Broj indeksa: 0055411480

Zagreb, svibanj 2013.


SADRŽAJ:

1.UVOD……………………………………………………………………….……….………4 1.1. Predmet i cilj rada………………………………………………….……………...4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja…………………………….……….............4 1.3. Sadržaj i struktura rada……………………………………………….……............4 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA…………………………………………….……………...5 2.1. Definiranje osnovnih značajki web servisa……………………………......………5 2.2. Link web servisa i ekranski prikaz početne stranice web servisa ………...............5 3. TEHNOLOŠKI OKVIR……………………………………………………………..............7 4. KRATAK RAZVOJ…………………………………………………………….………..….8 5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA UPORABOM SERVISA……….………………9 6. DETALJNA RAZRADA TEME……………..…………………………….……………...10 6.1. Opis funkcionalnosti web servisa HootSuite…………….………………………10 6.2. Opis mogućnosti web servisa HootSuite i softverska rješenja…….…..................13 6.2.1. Upravljanje društvenim mrežama……………………….….…………..13 6.2.2. Prilagođene analize………………………………………..……………15 6.2.3. Timski rad……………………………………………..…….………….15 6.2.4. Komunikacija………………………………………..….……………...16 6.2.5. Upravljanje porukama………………………………..….…….…….....17 6.2.6. Mobilne aplikacije……………………………………...….…………...17 6.3. Desktop rješenja i aplikacije………………………………...…….…..................18

2


7. KREIRANJE PROFILA………………………………………………………………...…23 7.1. Kreiranje besplatnog profila……………………………………………… ……..15 7.2. Kreiranje poslovnog profila……………………………………………………...26 7.3. Kreiranje profesionalnog profila…………………………………………............28 8. POSLOVNA PRIMJENA……………………………………………………………….....29 9. KONKURENCIJA……………………………………………………………………...….30 9.1. TweetDeck…….…………………………………………………………............30 9.2. Buffer…………………………………………………………………….............31 9.3. SocialFlow………………………………………………………………………..32 9.4. SocialOomph……………………………………………………………………..33 9.5. Spredfast……………………………………………………………………...…..34 10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE HOOTSUITE SERVISA………………………35 11. SWOT ANALIZA HOOTSUITE SERVISA…………………………………………….36 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST………………………..37 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE U BUDUĆNOSTI……………………………….….38 13.1. Smjer razvoja servisa u budućnosti…………………………………………..…38 13.2. Moguće dodatne funcionalnosti servisa……………………………………..….38 14. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………...………..39 15. POPIS LITERATURE, SLIKA I TABLICA…………………………….…………….…40 16. ŽIVOTOPIS………………………………………………………………………...…….42 17. SAŽETAK………………………………………………………………………..………43

3


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je vodeći svjetski web servis za upravljanje brandovima – HootSuite. Značaj ovog rada može se sagledati kroz nekoliko dimenzija, a jedna od njih jest činjenica da je upravo HootSuite prvi web tj. internetski servis na svijetu koji je postigao globalni uspjeh u području svoga djelovanja (koje će biti detaljno objašnjeno u nastavku). Druga dimenzija ogledava se u jasnijem shvaćanju problema s kojima se susreću brandovi (marke) današnjeg doba. Naime, moderni teoretičari i praktičari upravljanja markama (engl. brand managementa) poput Lindstrooma1, Gada ili Olinsa dugo vremena upozoravaju da je tradicionalni model brandinga odavno neupotrebljiv. Ovaj rad će pojasniti paradoks društvenih mreža koje modernizirajući društvo ponekad vraćaju brandove u prošlost. Naravno, osnovni cilj rada jest detaljno pojasniti usluge i mogućnosti koje ovaj web servis pruža svojim korisnicima.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Zbog same prirode i svrhe ovog rada, podaci korišteni u radu isključivo su sekundarne naravi. Najveći dio podataka prikupljen je izravno sa službenog web mjesta odnosno stranice HootSuite. Osim toga uglavnom su korištene recenzije, kritički osvrti te intervjui sa osnivačima web servisa. Značajan dio podataka izvorno je napisan na engleskom jeziku.

1.3. Sadržaj i struktura rada Što se strukture rada tiče, najprije se u uvodnom dijelu navodi predmet i cilj rada te metode prikupljanja podataka. U drugom poglavlju slijedi kratak opis web servisa, a u trećem se objašnjava tehnološki okvir koji je velikom broju korisnika rada tradicionalno nerazumljiv. U četvrtom i petom poglavlju upoznaje se povijest Hootsuite-a te se ukratko opisuje problem koji se njegovom uporabom nastoji efikasno riješiti. Najvažniji dio rada zasigurno je detaljna razrada teme u šestom poglavlju. Kreiranje profila objašnjeno je u 1

Lindstroom, Martin: Brand Sense, 2009. MEP Consult Zagreb

4


sedmom poglavlju, a poslovna primjena u osmom. Poslovna primjena je posebno važna jer je ovaj servis i nastao uglavnom zbog poslovnih subjekata. Nadalje, deveto poglavlje daje pogled na glavne konkurente ovog servisa, u sljedeća dva poglavlja analiziraju se marketinški aspekti poput pozitivnih i negativnih strana servisa te se izrađuje poznata SWOT analiza. Dvanaesto poglavlje fokusira se na financijski aspekt; rezimiraju se troškovi, pokazatelji poslovanja i uspješnost. Konačno, u tinaestom poglavlju razmatra se mogućnost nadogradnje promatranog servisa u budućnosti, te na samom kraju slijede zaključak, sažetak i literatura korištena u izradi rada.

5


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Definiranje osnovnih značajki web servisa HootSuite je menadžerski alat odnosno servis za efikasno upravljanje društvenim mrežama namijenjen prije svega poduzećima i organizacijama. Svrha ovog servisa jest postojanje web mjesta (servisa, tj. nadzorne ploče) koje će služiti kao jedinstvena baza raznim poduzećima za provođenje zajedničke marketinške kampanje. Ta kampanja se provodi putem raznih socijalnih mreža poput Twittera, Myspacea, Facebooka, LinkedIna itd. HootSuite je osnovao Ryan Holmes 2008. godine. Danas ovaj servis ima pet milijuna korisnika i više od 700 milijuna poslanih poruka.2

2.2. Link web servisa i ekranski prikaz početne stranice web servisa Izravan link na početnu stranicu ovog web servisa: www.hootsuite.com

Slika 1: Početna stranica web servisa HootSuite

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 2.4.2013.) 2

http://hootsuite.com/company

6


3. TEHNOLOŠKI OKVIR HootSuite je zamišljen i izrađen kao web društveni centar koji intergrira više društvenih mreža. Tehnologija nadzorne ploče (engl. dashboard) temelji se na online web baziranoj platformi kojoj korisnici mogu pristupiti putem raznih uređaja poput stolnih računala, laptopa, mobitela i tableta. Trenutno dostupne (i integrirane) društvene mreže putem ovog servisa su Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, FourSquare, Mixi, Ping.fm, MySpace i Word Press. Za dodatna povezivanja korisnicima se nudi proširenjke njihovih nadzornih ploča putem aplikacija dostupnih putem tzv. AppDirectory. On trenutno podržava intergraciju Adobe SiteCatalysta, Constant Contacta, Digga, Flickra, Get Satisfactiona, InboxQ-a, Orkuta, SocialFlowa, Tumblra, Trendspottra te YouTube-a. Što se mobilnog interneta tiče , HootSuite namjerava u budućnosti dodatno razviti taj segment. Trenutno su dostupne platforme za iPhone, Android, BlackBerry, Kenitai te iPad.3 Tzv. ''drag’n'drop upload'' omogućava dodavanje datoteka u HootSuite tako da ih se premjesti u preglednik. Protokol koji se koristi je HTML54.

3

http://www.netokracija.com/hootsuite-twitter-web-aplikacija3522http://www.mediacom.com/media/2218044/mediacom%20social%20media%20technology%20thought%20 leader%20interview%20no.%203.pdf 4

http://www.netokracija.com/hootsuite-twitter-web-aplikacija-3522

7


4. KRATAK RAZVOJ Prema riječima samog osnivača Ryana Holmesa, HootSuite je stvoren kao odgovor na specifičnu potrebu za alatom koji može učinkovito upravljati mnogobrojnim društvenim mrežama određene organizacije. Ta potreba se pojavila dok je Holmes još radio u Invokeu, poduzeću koje je osnovao prije samog HootSuite-a. U Invokeu su trebali platformu koja će im pomoći organizirati mnogobrojne račune i profile na društvenim mrežama. Shvatili su da na tržištu ne postoji takav proizvod te su zajedničkim snagama unutar vlastitog tima razvili su tzv. nadzornu ili kontrolnu ploču (eng. dashboard) pod nazivom ''BrightKit'', danas poznatoj pod nazivom HootSuite. Shvativši kako se i mnoge druge organizacije diljem svijeta suočavaju sa sličnim problemom upravljanja raznim profilima na društvenim mrežama, Holmes i suradnici su došli do zaključka da je HootSuite izvrsno rješenje za takav problem. Nakon uspješnog lansiranja proizvoda na tržište, u Invokeu su odlučili da će HootSuite (prvenstveno zbog marketinških razloga) od proizvoda prerasti u samostalno poduzeće. Tako je u studenom 2008. došlo do osnivanja HootSuitea, novog poduzeća sa sedam zaposlenih osoba. Danas HootSuite ima preko 150 zaposlenika te više od pet milijuna korisnika. U skladu sa rastom društvenih mreža i ovo poduzeće raste eksponencijalnom stopom, što znači da se u narednim godinama može očekivati još ubrzaniji rast.5

5

Ivan Fernandes, MediaCom Global Director, Social Media Technology, interviews Ryan Holmes, CEO of HootSuite". MediaCom. Retrieved March 21, 2012.

8


5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA UPORABOM SERVISA Mnogi znanstvenici složni su oko teorije kako je glavna odrednica vremena u kojem živimo sve veća ovisnost pojedinaca i organizacija o društvenim mrežama. Gotovo svakodnevno se javljaju nove društvene mreže ili se unaprijeđuju već postojeće. U takvom kaosu pojedinci mogu odlučiti koje će društvene mreže koristiti, a koje zanemariti. Međutim, uspješna poduzeća (organizacije) i ona koja to žele postati ne mogu si dopustiti takav luksuz. Oni moraju neprestano pratiti svoje potencijalne i postojeće klijente, obaviještavati ih o novostima te suptilno udaljavati od sličnih napora konkurencije. Upravljanje raznim profilima na društvenim mrežama postala je istodobno znanost i umjetnost, a upravo to nudi HootSuite kao svoju glavnu uslugu. Osim toga, uporabom ovog servisa može se postići i sljedeće: -

kvalitetnije utvrđivanje uspješnosti raznih (marketinških) kampanja koje se provode na društvenim mrežama, i to putem analiza posebno prilagođenih određenom poduzeću

-

bolje organiziranje upravljanja društvenim mrežama putem tzv. HootSuite timova (pomoć, savjeti te prateća ''desktop rješenja'' vezano za efikanije organiziranje timova)

-

mogućnost internog komuniciranja sa članovima tima i organizacije bez ''napuštanja'' HootSuite nadzorne ploče

-

upravljanje porukama (engl. message management) koje pojednostavljuje način slušanja, čitanja te objavljivanja novosti na korisnikovom portfelju društvenih mreža

-

mogućnost kupnje aplikacija za tzv. ''pametne telefone'' (engl. smartphones) te upravljanje HootSuite nadzornom pločom u pokretu

-

6

dodatna zaštita korisničkih računa odnosno profila na društvenim mrežama6

http://hootsuite.com/features/social-networks

9


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Opis funkcionalnosti web servisa HootSuite Osnovna funkcionalnost ovog web servisa jest upravljanje brandovima (markama) kroz različite društvene mreže. One su integrirane putem zajedničke nadzorne ploče koja olakšava taj zahtjevan posao. Četiri su ključne funkcionalnosti koje pruža ovaj web servis: angažman, suradnja, mjerenje i zaštita. Angažman na društvenim mrežama odnosi se na: praćenje i objavljivanje poruka na više društvenih mreža, mobilna pokrivenost putem iOS, Android i BlackBerry aplikacija za bežični Internet, upoznavanje sa sljedbenicima/fanovima putem raznih tehnika te vremensko planiranje i organiziranje kapaciteta za napredne kampanje na društvenim mrežama. Na slici se može vidjeti primjer upravljanja društvenim mrežama putem suvremenih alata.

Slika 2: Upravljanje Hootsuite nadzornom pločom putem mobitela i tableta

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 3.4. 2013.)

10


Suradnja uključuje izgradnju efikasnih i fleksibilnih timova unutar organizacije (bez obzira na funkciju i razinu upravljanja pojedinih članova), određivanje poruka onim članovima tima koje je potrebno pratiti (praćanje ključnih skupina po određenim kriterijima), dijeljenje pristupa raznim društvenim mrežama te pretraživanje objava. Slika prikazuje koncept upravljanja timskim radom putem HootSuite-a. U gornjem dijelu slike mogu se uočiti otvorene kartice raznih društvenih mreža kojima se upravlja istovremeno.

Slika 3: Upravljanje timskim radom

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 3.4. 2013.)

Mjerenje i ocjenjivanje uključuje razne alate za analizu poput Google Analitycs i Facebook Insights, praćenje donošenja odluka i raspodjele odgovornosti članovima tima putem društvenih mreža, izrada prilagođenih izještaja te automatsko dijeljenje istih sa klijentima i kolegama. Na sljedećoj slici prikazana je jedna od mogućih analiza Twittera. Uspoređuju se ključne riječi u određenom periodu, odnosno njihova zastupljenost.

11


Slika 4: Primjer analize - usporedba ključnih riječi na Twitteru

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 3.4. 2013.)

Zaštita se odnosi na osiguranje od objavljivanja pogrešnih poruka na raznim profilima društvenih mreža koje organizacija koristi, kontrola sadržajakoji se namjerava objaviti na društvenim mrežama putem posebnog procesa odobbravanja sadržaja te zaštitu od hakerskih napada na korisničke račune i profile.

Ove četiri ključne funkcionalnosti zapravo predstavljaju model uspjeha HootSuite-a, koji neprestanim inoviranjem unutar sigurnog okruženja potiče korisnike na suradnju i inovativnost u poslovanju.

12


6.2. Opis mogućnosti web servisa HootSuite Mogućnosti koje promatrani servis pruža zanimljivo je promatrati kao matricu u kojoj se razne opcije preklapaju ovisno o potrebi i inovativnosti korisnika, međutim zbog jednostavnosti i razumljivosti one će biti prikazane kao svojevrstan nastavak prethodnog (petog) poglavlja. Dakle, osnovne mogućnosti koje promatrani web servis pruža koncipirani su u tzv. proizvode HootSuite-a. Treba spomenuti i dodatne mogućnost, a to su razni servisi za edukaciju poslovanja na društvenim mrežama te mogućnost zapošljavanja i partnerstva. S obzirom na prirodu ovog rada dodatne mogućnosti neće biti posebno analizirane, već će fokus biti usmjeren na one najvažnije koje HootSuite čine tržišnim liderom.

6.2.1. Upravljanje društvenim mrežama Izraz proizvod ne objašnjava najbolje ono što HootSuite nudi svojim korisnicima. Ipak, u ovoj kategoriji nalaze se najvažnije mogućnosti koje pruža promatrani web servis. Za početak treba navesti upravljanje društvenim mrežama, odnosno upravljanje sadržajem na tim mrežama. HootSuite nudi mogućnost upravljanja portfeljom društvenih mreža putem jedinstvene nadzorne ploče, kao što je i prikazano na slici.

Slika 5: Upravljanje društvenim mrežama

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 5.4. 2013.) 13


Nadalje, ukoliko korisnik ima Facebook profil, preko HootSuite nadzorne ploče može birati podatke koje želi imati prikazane na sučelju (novosti, slike, statuse itd.), postavljati fotografije direktno na profile određenih korisnika, zatim naprednom tehnikom pretraživati sve javno objavljene izjave na mreži (idealno za političke kampanje i sl.), ali i analizirati trendove poput broja novih ''likeova'', komentara i ''postova''. Daljnjom analizom komentari i ostalo navedeno mogu se analizirati prema starosti, mjestu prebivališta, spolu i drugim kategorijama.

Slika 6: Analiza Facebook profila

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 5.4. 2013.)

14


6.2.2. Prilagođene analize Pomoću posebno (korisniku) prilagođenih analiza moguće je kvalitetnije utvrđivanje uspješnosti raznih marketinških kampanja koje se provode na društvenim mrežama. Tzv. ''HootSuite društvena analiza'' zapravo uspijeva premostiti barijeru između društvenog i digitalnog svijeta.

Slika 7: Prilagođene analize Googlea i Twittera

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 5.4. 2013.)

Na slici je prikazan primjer analize Googlea i Twittera. Lijevo se može vidjeti tzv. ''Google analitičar'' koji nudi razne opcije poput analize brojnosti i lokacije posjetitelja nekog web mjesta u određenom periodu. Na desnom dijelu slike prikazan je rezultat promatranja ključnih riječi u određenom periodu koje su spominjane na Twitteru.

6.2.3. Timski rad HootSuite nudi bolje organiziranje upravljanja društvenim mrežama putem tzv. HootSuite timova. Navedeno se ostvaruje uz stručnu pomoć, razne savjete te prateća ''desktop rješenja'' za efikanije organiziranje timova. Glavne značajke ovakvog timskog rada su: suradnja uz kontrolu poslovanja, stvaranje mape postojeće strukture organizacije, osiguranje odgovarajuće razine pristupa informacijama raznim članovima te kvalitetno obavještavanje članova tima putem poruka. 15


6.2.4. Komunikacija HootSuite nudi mogućnost internog komuniciranja sa članovima tima i cijelom organizacijom bez ''napuštanja'' HootSuite nadzorne ploče. Ovaj servis pojednostavljuje komunikaciju sa kolegama, suradnicima i prijateljima eliminirajući granice putem povezivanja na jedno mjesto tj. nadzornu ploču korisnika. Nadalje, moguće je poslati poruke objavljene na društvenim mrežama članovima tima kako bi se one raspravile ili proslijedile.

Slika 8: Napredna komunikacija HootSuitea

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 9.4. 2013.)

16


6.2.5. Upravljanje porukama Upravljanje porukama (engl. message management) pojednostavljuje način slušanja, čitanja te objavljivanja novosti na korisnikovom portfelju društvenih mreža. Bit upravljanja porukama je racionalizacija vremena i truda potrebnog za kvalitenan odnos za kupcima kojima se šalje jasna poruka u kratkom vremenskom roku.

6.2.6. Mobilne aplikacije HootSuite također nudi i mogućnost kupnje aplikacija za tzv. ''pametne telefone'' (engl. smartphones) te upravljanje HootSuite nadzornom pločom u pokretu. 7

Slika 9: Primjeri mobilnih aplikacija

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 9.4. 2013.)

7

http://hootsuite.com/features/social-networks

17


6.3. Desktop rješenja i aplikacije S obzirom na kopleksnost svih funkcionalnosti i mogućnosti ovog web servisa između koje je ponekad teško međusobno razgraničiti, u nastavku će biti prikazan konkretan primjer korištenja HootSuitea. Nakon što se korisnik besplatno registrira na web mjestu promatranog servisa (proces otvaranja besplatnog profila detaljno je opisan u sljedećem poglavlju), otvara se sučelje prikazano na slici:

Slika 10: Početno kreiranje nadzorne (upravljačke) ploče

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 29.5. 2013.)

Bit samog servisa i jest sinkronizirani nadzor društvenih mreža. Upravo zato na početku treba odabrati društvene mreže kojima korisnik želi upravljati putem jedinstvene nadzorne ploče. Nakon što se izabere određena društvena mreža ponuđena na slici 10 ( u promatranom slučaju odabran je LinkedIn) otvara se nadzorna ploča (engl. dashboard) sa funkcijama prikazanim na ekranskom prikazu.

18


Slika 11: Početni zaslon nadzorne (upravljačke) ploče

Poruka objavljena putem HootSuite-a

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 29.5. 2013.)

Nadzorna ploča na prvi pogled izgleda krajnje jednostavno, međutim to je isključivo zasluga odličnih dizajnera. Zapravo se korisniku nude brojna desktop rješenja. Primjerice, ekranski prikaz pokazuje da su u glavnoj izbornoj traci HootSuitea otvorene dvije kartice: ''Getting started kartica'' koja nudi dodavanje nove društvene mreže i neka druga rješenja, te ''LinkedIn kartica'' koja je aktivna na zaslonu. Iznad glavnog izbornika nalazi se prostor za pisanje nove poruke. Nakon što se poruka napiše i objavi (engl. compose and post message) ona se pojavljuje na desnoj polovini zaslona naslovljenoj ''My updates''. Međutim ona se automatski pojavljuje i na zaslonu LinkedIn profila korisnika te svih osoba s kojima je povezana. To se može vidjeti na sljedećem prikazu:

19


Slika 12: Početni zaslon LinkedIn profila

Poruka objavljena putem HootSuite-a na LinkedIn profilu

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 29.5. 2013.)

Važno je napomenuti da korisnik treba biti samo registriran na određenu društvenu mrežu. Upravljanje profilom na toj mreži obavlja putem HootSuite-a (objava poruka, čitanje komentara i novosti, analiziranje, povezivanje, dijeljenje sadržaja i gotovo sve druge aktivnosti.) Ukoliko korisnik nakon određenog vremena želi napraviti analizu uspiješnosti upravljanja društvenim mrežama te sastaviti izvješće, na raspolaganju su mu brojni obrasci. Za početak je potrebno u lijevom padajućem izborniku odabrati opciju ''Analiza'' (engl. ''Analitycs''). Nakon toga je potrebno odabrati društvenu mrežu koja se želi analizirati (u promatranom slučaju Twitter), te se na kraju odabire vrsta analize (ukoliko ih je za promatranu društvenu mrežu ponuđeno više). To se može vidjeti na slijedećem prikazu:

20


Slika 13: Odabir analize korisniÄ?kog profila

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 29.5. 2013.)

21


Nakon što se odabere društvena mreža i željena vrsta analize te mreže (te po potrebi pruže dodatne informacije) dobiva se izvještaj koji se potom može dodatno analizirati, dijeliti, poslati mailom, ispisati i dostaviti i sl.

Slika 14: Primjer analize Twitter profila korisnika

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 29.5. 2013.)

Ovisno o potrebama i željama korisnika oblikuje se, upravlja i analizira HootSuite profil. Ono što čini ovaj servis posebnim jest mogućnost prilagodbe raznim profilima korisnika, bilo da je riječ o pojedincima ili multinacionalnim korporacijama.

22


7. KREIRANJE PROFILA U poglavlju koje slijedi biti će pomoću ekranskih prikaza ukratko objašnjene vrste profila koje HootSuite nudi, kao i postupak njihovog kreiranja. Pristupom na prethodno navedenu početnu web stranicu servisa www.hootsuite.com otvara se osnovno sučelje koje u gornjem desnom dijelu odmah nudi mogućnost registracije. Riječ je zapravo o jednoj od tri vrste profila, i to onoj koja je besplatna za sve korisnike. Iznad toga može se uočiti još dvije naredbe: ''sign up'' te ''log in''. Slika 15: Početni orazac za kreiranje profila

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 7.4. 2013.)

Odabirom opcije ''log in'' otvara se prozorčić sa uobičajnom naredbom upisa e-mail adrese korisnika i šifre (engl. password). To je opcija namijenjena već postojećim korisnicima. Da bi se postalo korisnik, potrebno je prethodno odabrati opciju ''sign up'' te kreirati profil (što će biti objašnjeno u nastavku). Treba napomenuti kako je nedavno uvedena opcija registriranja putem Facebooka.

23


Dakle, odabirom opcije ''sign up'' otvara se novi zaslon koji nudi tri moguće vrste profila: ''Enterprise'', ''Pro'' i ''Free'', odnosno za poduzeća, profesionalni i besplatni. Besplatni profil identičan je profilu koji se nudi na početkom ekranskom prikazu. Da bi se kreirao besplatni profil potrebno je odabrati opciju ''get started now'', za kreiranje poslovnog profila odabire se opcija ''visit enterprise'', a za profesionalni profil mora se odabrati ikona ''start free trial''.

Slika 16: Moguće verzije profila

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 7.4. 2013.)

24


7.1. Kreiranje besplatnog profila Ukoliko se odabere kreiranje besplatnog profila, otvoriti će se novo sučelje za registraciju besplatnog profila. Potrebno je navesti e-mail adresu, ime korisnika, šifru te odrediti vremensku zonu u kojoj se korisnik nalazi. Kada je to učinjeno, odabare se ikona ''create account'', odnosno ''kreiraj profil''.

Slika 17: Kreiranje besplatnog profila

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 7.4. 2013.)

Mogućnosti koje se dobivaju kreiranjem ovog osnovnog, besplatnog računa su: paket od pet društvenih mreža kojima se upravlja putem nadzorne ploče, upravljanje (skiciranje, planiranje i organiziranje) porukama, Facebook i Twitter pretraživanje, jednostavno surađivanje sa članovima tima i korisnicima, aplikacijski direktorij te kratki izvještaji o poslovanju putem ovog servisa.

25


7.2. Kreiranje poslovnog profila Kreiranje poslavnog profila započinje (kao što je prethodno navedeno) opcijom ''visit enterprise'' (''posjeti poduzeće''). Za početak će se otvoriti ekranski prikaz na kojem je potrebno odabrati opciju ''request a demo'' (''zatraži demo verziju'').

Slika 18: Kreiranje poslovnog profila (korak 1)

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 7.4. 2013.)

26


Slika 19: Kreiranje poslovnog profila (korak 2)

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 7.4. 2013.)

Nakon što se zatraži demo verzija, otvara se novi zaslon. Za kreiranje ovog profila potrebno je navesti sljedeće podatke: ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, te podatke o korisnikovom poduzeću (naziv poduzeća i zemlju u kojoj se nalazi njeno središte). Također se traži razlog zahtjeva za otvaranje profila. Nakon što se odabere jedan od razloga, potrebno je odabrati ''submit''. Mogućnosti koje nudi profil za poduzetnike su: jednostavno surađivanje sa članovima tima i korisnicima u stvarnom vremenu, neograničeno kreiranje profila na socijanim mrežama, unaprijeđene alalize (personalizirana izvješća sa Facebooka, Google-a, web trendovi itd.), napredna zaštita profila, segmentiranje Facebook korisnika po jezičnoj i geogafskoj odrednici, te razni treninzi, učenja i simulacije za korisnike. Riječ je dakle o mnogo naprednijem profilu od tzv. besplatnog profila. Cijena poslovnog profila nije fiksna, već se određuje ovisno o različitim faktorima te u kontaktu sa samim predstavnicima HootSuite-a.

27


7.3. Kreiranje profesionalnog profila Kreiranje profesionalnog profila zahtjeva razne podatke, a započinje ranije navedenom opcijom ''start free trial'' (''započni besplatnu probu''). Slijedi otvaranje ekranskog prikaza na kojem je potrebno navesti osobne podatke, informacije o načinu korištenja profila te informacije o kreditnoj kartici s obzirom da cijena korištenja ovog profila iznosi oko deset dolara mjesečno. Besplatni rok korištenja traje trideset dana. Na kraju procesa registracije potrebno je kliknuti na ikonu ''start my free trial'' odnosno ''započni sa mojom besplatnom probom''. Slika 20: Kreiranje profesionalnog profila

Izvor: www.hootsuite.com (pristupano 7.4. 2013.)

Mogućnosti koje nudi profesioalni profil su: uključivanje dodatnog korisnika koji može pomoći glavnome korisniku u upravljanju profilom, razni statistički izvještaji o stanju i kretanju raznih pojava na internetu, jednostavno surađivanje sa članovima tima i korisnicima u stvarnom vremenu, neograničeno kreiranje profila na socijanim mrežama, intergracija raznih analiza na Google-u i Facebooku, neograničen broj tzv. dodatnih društvenih mreža (poput YouTube-a i Tumblr-a) kojima se upravlja putem nadzorne ploče, pomoć od strane profesionalaca dostupna na nekoliko jezika itd.

28


8. POSLOVNA PRIMJENA Poznato je da su poduzeća i kompanije, ali i razne druge organizacije svoje marketinške napore intenzivno usmjerile prema društvenim mrežama. Razlog je sve veća ovisnost pojedinaca i zajednica o tim mrežama, a ona proizlazi prije svega iz brojnih prednosti tih web servisa. Stoga je vrlo važno na koji će način poslovni subjekti predstaviti sebe i svoje proizvode na društvenim mrežama. HootSuite se može između ostalog primijeniti u financijskoj industriji, maloprodaji, medijima i zabavnoj industriji, hotelijerstvu, visokom obrazovanju, a mogu ga koristiti i razne agencije i vlade država kako bi unaprijedili svoj rad i odnose s javnošću. Primjerice, aministracija američkog predsjednika Baracka Obame na nedavnim je izborima koristila ovaj web servis. Što se tiče poznatih kompanija, usluge HootSuite-a između ostalih koriste Panasonic, Virgin, HBO, Sony, UPS, Hewlett-Packard, McDonald's, NBA, Time, FoxNews i PepsiCo. Iako je idealan za naprednu komunikaciju unutar timova, osnovni segment primjene HootSuitea jest marketing, odnosno istraživanje tržišta i odnosi sa potencijalnim i stvarnim kupcima. Također je važan u jačanju svjesti potrošača o brandovima koji se danas nalaze u svojevrsnoj krizi zbog rasta privatnih marki s jedne strane, te utjecaju globalne krize na navike potrošača s druge strane.

29


9. KONKURENCIJA 9.1. TweetDeck TweetDeck je popularna web aplikacija u vlasništvu društvene mreže Twitter. Za razliku od HootSuitea koji djeluje putem web pretraživača, ovaj servis može biti instaliran kao zaseban program na tvrdom disku korisnika. Direktni link na početnu stranicu ovog web servisa je www.tweetdeck.com

Slika 21: Početna stranica servisa TweetDeck

Izvor: www.tweetdeck.com (pristupano 8.4. 2013.)

30


9.2. Buffer Buffer pomaže svojim korisnicima u planiranju objavljivanja poruka na društvenim mrežama. Bit je u pravilnom vremenskom raspoređivanju poruka tijekom određenog dana. Nekada je Buffer bio namijenjen samo korisnicima Twittera, ali danas obuhvaća i Facebook te LinkedIn. Izravan link na početnu stranicu ovog web servisa je www.bufferapp.com

Slika 22: Početna stranica servisa Buffer

Izvor: www.bufferapp.com (pristupano 8.4. 2013.)

31


9.3. SocialFlow Ovaj web servis je po mnogočemu sličan Bufferu, prvenstveno u optimiziranju objave poruka na Twitteru. Pomoču posebnih algoritama ovaj servis objavljuje poruke onda kada ih najviše ciljane populacije može vidjeti i pročitati. Danas je SocialFlow proširio svoje djelovanje i na Facebook. Izravan link na početnu stranicu ovog web servisa je www.socialflow.com

Slika 23: Početna stranica servisa SocialFlow

Izvor: www.socialflow.com (pristupano 8.4. 2013.)

32


9.4. SocialOomph Ovaj kanadski web servis osnovan je iste godine kao i HootSuite i to pod imenom TweetLater. Kako je fokus djelovanja postao širi od Twittera tako je došlo i do promjene imena. Za razliku od HootSuite-a, ovaj servis ne pokriva mnogo društvenih mreža, ali zato nudi mogućnost upravljanja blogovima. Izravan link na početnu stranicu ovog web servisa je www.socialoomph.com

Slika 24: Početna stranica servisa SocialOomph

Izvor: www.socialoomph.com (pristupano 8.4. 2013.)

33


9.5. Spredfast Ovaj web servis je prvenstveno fokusiram na analizu društvenih mreža poput Facebooka, Twittera, YouTube-a i Flickr-a. Pruža informacije o broju ciljane publike koju korisnik želi obuhvatiti te koliko uspijevaju pratiti njegove objave. Za razliku od HootSuite-a kojem je analiza dio intergralnog upravljanja društvenim mrežama, Spredfastu je to osnova djelovanja. Izravan link na početnu stranicu ovog web servisa je www.spredfast.com

Slika 25: Početna stranica servisa Spredfast

Izvor: www.spredfast.com (pristupano 8.4. 2013.)

34


10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE HOOTSUITE SERVISA U tablici koja slijedi biti će prikazane glavne pozitivne i negativne strane promatranog servisa prema mišljenju autora rada.

Tablica 1: Pozitivne i negativne strane HootSuite web servisa POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

1) Jedinstvena nadzorna ploča za upravljanje 1) Kompliciran za rad u početnoj fazi raznim društvenim mrežama

2) Ovisan o Internet vezi

2) Više slobodnog vremena za ostale 3) Centralizirano upravljanje podacima – aktivnosti u poslovanju

eventualni pad sustava i hakiranje uzrokuju

3) Mogućnost sinkronizirane komunikacije sa ozbiljne posljedice brojnim sugovornicima koji se nalaze na 4) Ovisnost korisnika o operateru – veliki raznim društvenim mrežama 4)

Mogućnost

rada

na

vremenski troškovi prelaska na drugog daljinu

(preko 5) HootSuite raspožave znatnom količinom

mobitela, od kuće, na putovanju)

informacija

o

svojim

korisnicima

5) Nije potrebno instalirati kao zasebnu mogućnost prodaje podataka konkurenciji Smanjena

kreativnost

aplikaciju

6)

korisnikovi

6) Brojne analize uspješnosti poslovanja

sljedbenici dobivaju identične poruke na

7) Poticanje timskog rada i fleksibilne raznim mrežama 7) Nepostojanje tražilice na servisu

organizacijske strukture

8) Dodatna zaštita korisničkih računa na 8) Potrebna registracija društvenim mrežama

9) Nedovoljno jednostavna i pregledna web

9) Mogućnost besplatnog korištenja

stranica

10) Jačanje brandova kao najvažnijih resursa 10) Prevelika posvećenost analizi društvenih poduzeća

mreža može dovesti do pada djelovanja na

11) Mogućnost učenja i obuke korisnika

drugim područjima marketinga u poduzeću

Izvor: vlastiti izvor (izrađeno 9.4.2013.)

35


11. SWOT ANALIZA HOOTSUITE SERVISA U tablici koja slijedi biti će prikazana SWOT analiza promatranog servisa (prema mišljenju autora rada). Tablica 2: SWOT analiza HootSuite web servisa UNUTARNJE OKRUŽENJE SNAGE:

SLABOSTI:

Liderska pozicija na tržištu

Ovisnost o Internet vezi

Efikasnije upravljanje društvenim mrežama

Velika odgovornost za podatke korisnika

Kvalitetne analize i zaštita korisničkih računa

Kompliciranost u radu

Osposobljavanje i suradnja sa korisnicima

Nedovoljno jasna i pregledna stranica

Mogućnost besplatnog korištenja

Nužan prstupak registracije VANJSKO OKRUŽENJE

PRILIKE:

PRIJETNJE:

Sve veća ovisnost o društvenim mrežama

Brojna konkurencija

Mogućnost inoviranja i dodatnih usluga

Hakerski napadi i rušenje sustava

Mogućnost razvoja vlastite superiorne mreže

Mogućnost zasićenja društvenim mrežama

Prikupljanje ideja od korisnika

Smanjenje kreativnosti korisnika

Izvor: vlastiti izvor (izrađeno 9.4.2013.)

36


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST HootSuite je izdao prvu emisiju dionica u prosincu 2009. a drugu u rujnu 2011. godine. Neki od ulagača bili su Blumberg Capital, Hearst interactive media, OMERS Ventures itd. Točan iznos prikupljenih sredstvava putem emisije dionica nije moguće saznati putem weba. Kao što je ranije navedeno, postoji mogućnost besplatnog korištenja servisa, a za napredniju opciju potrebno je platiti deset dolara mjesečno. Postoji mogućnost pohađanja tzv. HootSuite sveučilišta, a mjesečna naknada iznosi 31 dolar. HootSuite je lider na tržištu koji danas ima pet milijuna korisnika i više od 700 milijuna poslanih poruka. Gotovo osamdeset posto najbogatijih poduzeća na svijetu koristi HootSuite, što dovoljno govori o kvaliteti i uspješnosti ovog web servisa.8

8

http://hootsuite.com/company

37


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE U BUDUĆNOSTI 13.1. Smjer razvoja servisa u budućnosti Na prvi pogled nije lako zaključiti što bi to još HootSuite mogao razviti u svome poslovanju. Kao pravi lideri na tržištu pomakli su konzervativno shvaćanje društvenimh mreža kao zasebnih i strogo formuliranih web mjesta. Međutim, detaljnijom analizom nameće se pitanje zašto bi HootSuite morao servisirati tuđe društvene mreže kada ima toliko znanja i kreativnih zaposlenika. Fokus razvoja u budućnosti mogao bi biti razvoj vlastite društvene mreže koja bi eliminirala probleme postojećih, i bila u potpunosti posvećena brand managementu (upravljanju markama).9

13.2. Moguće dodatne funcionalnosti servisa Hootsuite bi trebao ponuditi korisnicima dodatne mogućnosti na nadzornoj ploči, stvoriti strateška partnerstva sa svojim poslovnim partnerima sa obje strane, ponuditi dodatne aplikacije na AppDirectory-ju, unaprijediti ponudu mobilnih aplikacija te pojednostaviti cjelokupno upravljanje od strane korisnika servisa.

9

http://www.webpronews.com/twitter-client-hootsuite-20-is-now-available-2009-07

38


14. ZAKLJUČAK Društvene mreže predstavljaju najveći fenomen našeg doba. Prije svega deset godina izumitelji Facebooka, Twittera i sličnih servisa bili su anonimni genijalci, a danas su milijarderi. Većina ljudi ne shvaća mogućnosti društvenih mreža, stoga ne čudi da je osnivač HootSuite-a Ryan Holmes u kratkom periodu napravio veliki uspjeh. Poduzeća i organizacije doslovno su prisiljeni poslovati po novim pravilima koje nameću društvene mreže, bez obzira na sklonost takvom načinu komunikacije i oglašavanja. Štoviše, lako je zaključiti kako većina poslovnih ljudi u jednu ruku prezire društvene mreže. Za početak one ubijaju kreativnost time što strogo formaliziraju način oglašavanja. Pomislite na Ferrari, Orange ili Think Pink koji na Facebook ili Twitter profilu moraju prihvatiti plavu boju kao dominntnu. To jesu sitnice, ali u holističkom konceptu marketinga i brandinga to je znak dominacije društvene mreže nad njihovim brandovima. HootSuite je ponudio novi način upravljanja društvenim mrežama, a brojke govore da je u tome i uspio. Teško ih je uspoređivati kada upravo oni postavljaju pravila konkurenciji, moguće je zaključiti da su neprestanim inovacijama konstantno uspijevali privući nove korisnike. Ono što HootSuite sada treba učiniti je krajnje pojednostaviti poslovanje, ali i razmisliti o stvaraju potpuno nove društvene mreže koja će integrirati najbolje od postojećih i ponuditi brand managerima upravo ono što trebaju, nenametljivu i vrlo kvalitetnu platformu za upravljanje markama u 21. stoljeću.

39


15. POPIS LITERATURE, ILUSTRACIJA I TABLICA

POPIS LITERATURE: 1. Lindstroom, Martin: Brand Sense, 2009. MEP Consult Zagreb 2. www.hootsuite.com/company (pristupano 6.4. 2013.) 3. www.mediacom.com (pristupano 8.4.2013.) 4. www.netokracija.com/hootsuite-twitter-web-aplikacija-3522 (pristupano 8.4.2013.)

5. Ivan Fernandes interviews Holmes 2012 (www.mediacom.com) (pristupano 6.4. 2013.) 6. www.hootsuite.com/features/social-networks (pristupano 5.4.2013.) 7. www.tweetdeck.com (pristupano 8.4. 2013.) 8. www.bufferapp.com (pristupano 8.4. 2013.) 9. www.socialflow.com (pristupano 8.4. 2013.) 10. www.socialoomph.com (pristupano 8.4. 2013.) 11. www.spredfast.com (pristupano 8.4. 2013.) 12. www.webpronews.com/twitter-client-hootsuite-20-is-now-available (5.4.2013.)

POPIS TABLICA: Tablica 1: Pozitivne i negativne strane HootSuite web servisa………………………29 Tablica 2: SWOT analiza HootSuite web servisa…………………………………….30

POPIS ILUSTRACIJA: Slika 1: Početna stranica web servisa HootSuite……………………………………..6 Slika 2: Upravljanje Hootsuite nadzornom pločom putem mobitela i tableta……….10 Slika 3: Upravljanje timskim radom…………………………………………………11 40


Slika 4: Primjer analize - usporedba ključnih riječi na Twitteru……………………..12 Slika 5: Upravljanje društvenim mrežama……………………………………………13 Slika 6: Analiza Facebook profila…………………………………………………….14 Slika 7: Prilagođene analize Googlea i Twittera……………………………………...15 Slika 8: Napredna komunikacija HootSuitea…………………………………………16 Slika 9: Primjeri mobilnih aplikacija………………………………………………….17 Slika 10: Početno kreiranje nadzorne (upravljačke) ploče……………………………18 Slika 11: Početni zaslon nadzorne (upravljačke) ploče…………………………….…19 Slika 12: Početni zaslon LinkedIn profila…………………………………………......20 Slika 13: Odabir analize korisničkog profila…………………………………………..21 Slika 14: Primjer analize Twitter profila korisnika…………………………………….22 Slika 15: Početni obrazac za kreiranje profila………………………………………….23 Slika 16: Moguće verzije profila……………………………………………………….24 Slika 17: Kreiranje besplatnog profila…………………………………………………25 Slika 18: Kreiranje poslovnog profila (korak 1)……………………………………….26 Slika 19: Kreiranje poslovnog profila (korak 2)……………………………………….27 Slika 20: Kreiranje profesionalnog profila……………………………………………..28 Slika 21: Početna stranica servisa TweetDeck…………………………………………30 Slika 22: Početna stranica servisa Buffer………………………………………………31 Slika 23: Početna stranica servisa SocialFlow…………………………………………32 Slika 24: Početna stranica servisa SocialOomph………………………………………33 Slika 25: Početna stranica servisa Spredfast…………………………………………..34

41


16. ŽIVOTOPIS

Curriculum vitae OSOBNE INFORMACIJE

Andre Crnošija Matije Gupca 8, 1040 Samobor

andre.crnosija@yahoo.com

Spol Muški Datum rođenja 05.05.1989. Državljanstvo Hrvatsko

Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

engleski

Komunikacijske vještine

Računalne vještine

Vozačka dozvola

Dobre komunikacijske vještine

Microsoft Office, Guitar Pro

B kategorija

DODATNE INFORMACIJE

Članstva

Clinton foundation

42


17. SAŽETAK Predmet ovog seminarskog rada je vodeći svjetski web servis za upravljanje brandovima – HootSuite. HootSuite je menadžerski alat odnosno servis za efikasno upravljanje društvenim mrežama namijenjen prije svega poduzećima i organizacijama. Svrha ovog servisa jest postojanje web mjesta (servisa, tj. nadzorne ploče) koje će služiti kao jedinstvena baza raznim poduzećima za provođenje zajedničke marketinške kampanje. Ta kampanja se provodi putem raznih socijalnih mreža poput Twittera, Myspacea, Facebooka, LinkedIna itd. HootSuite je osnovao Ryan Holmes 2008. godine. Danas ovaj servis ima pet milijuna korisnika i više od 700 milijuna poslanih poruka. Prema riječima samog osnivača Ryana Holmesa, HootSuite je stvoren kao odgovor na specifičnu potrebu za alatom koji može učinkovito upravljati mnogobrojnim društvenim mrežama određene organizacije. Uporabom ovog servisa može se postići kvalitetnije utvrđivanje uspješnosti raznih (marketinških) kampanja koje se provode na društvenim mrežama, bolje organiziranje upravljanja društvenim mrežama putem HootSuite timova, mogućnost internog komuniciranja sa članovima tima i organizacije bez ''napuštanja'' HootSuite nadzorne ploče, upravljanje porukama i dodatna zaštita korisničkih računa odnosno profila na društvenim mrežama. Postoje tri korisnička profila na HoootSuite servisu; besplatni, profesionalni i onaj namijenjen poduzećima. HootSuite se može između ostalog primijeniti u financijskoj industriji, maloprodaji, medijima i zabavnoj industriji, hotelijerstvu, visokom obrazovanju, a mogu ga koristiti i razne agencije i vlade država kako bi unaprijedili svoj rad i odnose s javnošću. Primjerice, aministracija američkog predsjednika Baracka Obame na nedavnim je izborima koristila ovaj web servis. Što se tiče poznatih kompanija, usluge HootSuite-a između ostalih koriste Panasonic, Virgin, HBO, Sony, UPS, Hewlett-Packard, McDonald's, NBA, Time, FoxNews i PepsiCo. Glavni konkurenti HootSuite-a su TweetDeck, buffer, SocialFlow, SocialOomph te Spredfast. Glavne prednosti HootSuitea su jedinstvena nadzorna ploča za upravljanje

društvenim

mrežama, više slobodnog vremena za ostale aktivnosti u poslovanju, mogućnost sinkronizirane komunikacije sa brojnim sugovornicima koji se nalaze na raznim društvenim mrežama, mogućnost rada na daljinu te poticanje timskog rada i fleksibilne organizacijske strukture. Kao glavni nedostaci mogu se navesti kompliciran za rad u početnoj fazi, ovisnost o internet vezi, centralizirano upravljanje podacima, ovisnost korisnika o operateru, nepostojanje tražilice na servisu te nedovoljno jednostavna i pregledna web stranica. 43


  

Andre Crnošija

 

Ime i prezime: Andre Crnošija

Datum rođenja: 5.5.2012.

Mjesto rođenja: Zagreb

Godina upisa: 2008.

Broj indeksa: 0055411480

Podaci o autoru Link web servisa i ekranski prikaz Kratki opis web servisa Postupak registracije Funkcionalnost web servisa Mogućnosti web servisa Desktop rješenja i aplikacije Zaključak: pozitivne i negativne strane web servisa HootSuite

HootSuite je menadžerski alat odnosno servis za efikasno upravljanje društvenim mrežama namijenjen prije svega poduzećima i organizacijama. Svrha ovog servisa jest postojanje web mjesta (servisa, tj. nadzorne ploče) koje će služiti kao jedinstvena baza raznim poduzećima za provođenje zajedničke marketinške kampanje. Ta kampanja se provodi putem raznih socijalnih mreža poput Twittera, Myspacea, Facebooka, LinkedIna itd. HootSuite je osnovao Ryan Holmes 2008. godine. Danas ovaj servis ima pet milijuna korisnika i više od 700 milijuna poslanih poruka.

44

Izravan link na početnu stranicu ovog web servisa: www.hootsuite.com


Osnovna funkcionalnost ovog web servisa jest upravljanje brandovima (markama) kroz različite društvene mreže. One su integrirane putem zajedničke nadzorne ploče koja olakšava taj zahtjevan posao.

Da bi se postalo korisnik, potrebno je prethodno odabrati opciju ''sign up'' te kreirati profil . Ukoliko se odabere kreiranje besplatnog profila, otvoriti će se novo sučelje za registraciju besplatnog profila. Potrebno je navesti e-mail adresu, ime korisnika, šifru te odrediti vremensku zonu u kojoj se korisnik nalazi. Kada je to učinjeno, odabare se ikona ''create account'', odnosno ''kreiraj profil''.

Četiri su ključne funkcionalnosti koje pruža ovaj web servis: angažman, suradnja, mjerenje i zaštita.

Na slici se može vidjeti primjer upravljanja društvenim mrežama putem suvremenih alata:

45

Angažman na društvenim mrežama odnosi se na: praćenje i objavljivanje poruka na više društvenih mreža, mobilna pokrivenost putem iOS, Android i BlackBerry aplikacija za bežični Internet, upoznavanje sa sljedbenicima i fanovima putem raznih tehnika te vremensko planiranje i organiziranje kapaciteta za napredne kampanje na društvenim mrežama.

Suradnja uključuje izgradnju efikasnih i fleksibilnih timova unutar organizacije (bez obzira na funkciju i razinu upravljanja pojedinih članova), određivanje poruka članovima tima koje je potrebno pratiti (praćanje ključnih skupina po određenim kriterijima), dijeljenje pristupa raznim društvenim mrežama te pretraživanje objava.


Slika prikazuje koncept upravljanja timskim radom putem HootSuite-a:

Na slici je prikazana jedna od mogućih analiza Twittera. Uspoređuju se ključne riječi u određenom periodu, odnosno njihova zastupljenost:

uključuje razne alate za analizu poput Google Analitycs i Facebook Insights, praćenje donošenja odluka i raspodjele odgovornosti članovima tima putem društvenih mreža, izrada prilagođenih izještaja te automatsko dijeljenje istih sa klijentima i kolegama.

Osnovna mogućnost jest sinkronizirano upravljanje raznim društvenim mrežama putem jedinstvene nadzorne ploče.

Postoje i brojne druge mogućnosti koje servis pruža, od kojih se posebno ističe mogućnost provođenja prilagođenih analiza.

46

Odnosi se na osiguranje od objavljivanja pogrešnih poruka na raznim profilima društvenih mreža koje organizacija koristi, kontrola sadržajakoji se namjerava objaviti na društvenim mrežama putem posebnog procesa odobbravanja sadržaja te zaštitu od hakerskih napada na korisničke račune i profile.

HootSuite nudi mogućnost upravljanja portfeljom društvenih mreža putem jedinstvene nadzorne ploče, kao što je i prikazano na slici:


Pomoću posebno (korisniku) prilagođenih analiza moguće je kvalitetnije utvrđivanje uspješnosti raznih marketinških kampanja koje se provode na društvenim mrežama. Tzv. ''HootSuite društvena analiza'' zapravo uspijeva premostiti barijeru između društvenog i digitalnog svijeta.

Na slici je prikazan rezultat promatranja ključnih riječi u određenom periodu koje su spominjane na Twitteru:

Nakon što se korisnik besplatno registrira na web mjestu promatranog servisa otvara se sučelje prikazano na slici.

Na slici je prikazan primjer analize Googlea. tzv. ''Google analitičar'' nudi razne opcije poput analize brojnosti i lokacije posjetitelja nekog web mjesta u određenom periodu.

HootSuite nudi mogućnost internog komuniciranja sa članovima tima i cijelom organizacijom

Nakon što se izabere određena društvena mreža otvara se nadzorna ploča (engl. dashboard) sa funkcijama prikazanim na ekranskom prikazu.

Poruka objavljena putem HootSuite-a

47


Iznad glavnog izbornika nalazi se prostor za pisanje nove poruke. Nakon što se poruka napiše i objavi (engl. compose and post message) ona se pojavljuje na desnoj polovini zaslona naslovljenoj ''My updates''. Međutim ona se automatski pojavljuje i na zaslonu LinkedIn profila korisnika te svih osoba s kojima je povezana. To se može vidjeti na sljedećem prikazu:

       

Poruka objavljena putem HootSuite-a na LinkedIn profilu korisnika

    

  

  

  

NEGATIVNE STRANE: 1) Kompliciran za rad u početnoj fazi 2) Ovisan o Internet vezi 3) Centralizirano upravljanje podacima – eventualni pad sustava i hakiranje uzrokuju ozbiljne posljedice 4) Ovisnost korisnika o operateru – veliki vremenski troškovi prelaska na drugog 5) HootSuite raspožave znatnom količinom informacija o svojim korisnicima – mogućnost prodaje podataka konkurenciji 6) Smanjena kreativnost – korisnikovi sljedbenici dobivaju identične poruke na raznim mrežama 7) Nepostojanje tražilice na servisu 8) Potrebna registracija 9) Nedovoljno jednostavna i pregledna web stranica 10) Prevelika posvećenost analizi društvenih mreža može dovesti do pada djelovanja na drugim područjima marketinga u poduzeću

48

POZITIVNE STRANE: 1) Jedinstvena nadzorna ploča za upravljanje raznim društvenim mrežama 2) Više slobodnog vremena za ostale aktivnosti u poslovanju 3) Mogućnost sinkronizirane komunikacije sa brojnim sugovornicima koji se nalaze na raznim društvenim mrežama 4) Mogućnost rada na daljinu (preko mobitela, od kuće, na putovanju) 5) Nije potrebno instalirati kao zasebnu aplikaciju 6) Brojne analize uspješnosti poslovanja 7) Poticanje timskog rada i fleksibilne organizacijske strukture 8) Dodatna zaštita korisničkih računa na društvenim mrežama 9) Mogućnost besplatnog korištenja 10) Jačanje brandova kao najvažnijih resursa poduzeća 11) Mogućnost učenja i obuke korisnika

116_Crnosija_www.hootsuite.com  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you