Page 1

5HFHWDVGHFRFLQD

LWDOLDQD


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

7RPDWHVDVDGRVVREUHEULRFKHFRQVDOVDGH SHVWRYHUGH  Vǣ͛͘ ͙ǡ͚Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ƒ”ƒŽƒ•ƒŽ•ƒ†‡’‡•–‘…ƒ•‡”ƒǣ͘͠‰Ǥ†‡ ƒŽ„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒȋž•‘‡‘•ǡƒ‘Œ‘Ȍǡ͙͘͝ŽǤ †‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒǡ͙͘͘‰Ǥ†‡ ’‹Ó‘‡•…”—†‘••‹–‘•–ƒ”ǡ͚†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘ǡ͙͘͘ ‰Ǥ†‡“—‡•‘ƒ”‡•ƒ‘‘‡…‘”‹‘ȋ”‡…‹± ”ƒŽŽƒ†‘Ȍ ͙͞–‘ƒ–‡•†‡”ƒƒƒ†—”‹–‘•›…‘•ƒ„‘” ͠–‘•–ƒ•†‡’ƒ‘–‘•–ƒ†ƒ–‹’‘„”‹‘…Š‡ǡƒ“—À˜ƒ ƒŽ‰—•–‘ǡ‡Ž“—‡ž•‘•‰—•–‡›͘͝‰†‡ ƒ–‡“—‹ŽŽƒ‘ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ’ƒ”ƒ —–ƒ”‡Ž’ƒǤ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒȋƒŽ‰—•–‘Ȍ

‡”ƒ‘ǡ˜‡”ƒ‹–‘ǡ…ƒŽ‘”“—‡•‡–‡‡–‡‡‡Ž…—‡”’‘›‘•ƒŽ‡Ǥƒ”ƒƒŽ‹˜‹ƒ”Ž‘—’‘…‘‘•’”‡•‡–‘—ƒ”‡…‡–ƒ…‘ ƒ‹”‡‹–ƒŽ‹ƒ‘“—‡˜‹‡‡“—‡‹’‹–ƒ†ƒ’ƒ”ƒ‡•–‘•†Àƒ•†‡…ƒŽ‘”Ǥ†‡ž•†‡•‡”—’Žƒ–‘ŽŽ‡‘†‡…‘•‹ŽŽƒ•”‹…ƒ•Ž‘• –‘ƒ–‡•›ŽƒƒŽ„ƒŠƒ…ƒ‘•ƒ’‘”–ƒ—‘–א†‡˜‹–ƒ‹ƒ•›ƒ’”‘˜‡…Šƒ‘•’ƒ”ƒ‡š’Ž‹…ƒ”—ƒ—‡˜ƒ•ƒŽ•ƒ†‡Žƒ “—‡ƒï‘‘•Šƒ„ÀƒŠƒ„Žƒ†‘ǣ•ƒŽ•ƒ’‡•–‘‰‡‘˜‡•ƒǤ ƒ…‡›ƒž•†‡—ƒÓ‘“—‡‡—ƒ…‡ƒ‡…ƒ•ƒ …‘ƒ”Ž‘•‘…‡†ƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥƒ˜‡”“—‡…‘…‹ƒ‘•Š‘›Ǥ…‘ȀȌ•‘„”×—‘–א›•‡ŽƒŽŽ‡˜×’‘”“—‡Ž‡’ƒ”‡…‹× ‡•–—’‡†ƒǤ‘’‡•ƒ„ƒ“—‡Žƒ’”‡’ƒ”ƒ„ƒ—’‘…‘ˆ—‡”–‡ǡ’‡”‘ƒŽ’ƒ”‡…‡”•—•Š‹Œ‘•Ž‹…‹ƒ›ƒ”Ž‹–‘• ȋŠ––’ǣȀȀ™™™ǤˆŽ‹…”Ǥ…‘Ȁ’Š‘–‘•Ȁ…”‹˜ƒȀ•‡–•Ȁ͚͙͚͚͙͛͘͟͟͜͝͞͡͞͞͞͝ȀȌŽƒ†‡˜‘”ƒ”‘•‹‹”ƒ‹‡–‘•Ǥ Ž’‡•–‘‡•—ƒ•ƒŽ•ƒ˜‡”†‡‹–ƒŽ‹ƒƒ“—‡•‡‡Žƒ„‘”ƒƒ’ƒ”–‹”†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒǡƒŒ‘›Š‘Œƒ•ƒ…Šƒ…ƒ†ƒ•†‡ ƒŽ„ƒŠƒ…ƒǡ›“—‡•‡•‹”˜‡ˆ”ÀƒǤ ‡Ž‡À†‘ƒ–‡••‘„”‡‡Ž’‡•–‘‘”‹‰‹ƒŽ‹–ƒŽ‹ƒ‘›”‡•—Ž–ƒ“—‡‘ŽŽ‡˜ƒƒŒ‘•‹‘“—‡ •—„ƒ•‡‡•‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒǡ—ˆ”—–‘•‡…‘›—ƒŠ‹‡”„ƒˆ”‡•…ƒ˜ƒ”‹ƒ†‘‡ˆ—…‹×†‡Žƒœ‘ƒ‘†‡Ž…‘…‹‡”‘Ǥ

…Ž—•‘’‘†±‹•‡…‘–”ƒ”‡Žˆƒ‘•‘’‡•–‘–”ƒ’ƒ±•…‘ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒǡƒŽ„ƒŠƒ…ƒǡƒŽ‡†”ƒ•ǡƒŒ‘›–‘ƒ–‡• ˆ”‡•…‘•’‡Žƒ†‘•ǤŽ“—‡ƒ…‘’ƒÓƒ‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡•‡Ž“—‡‡‡•‡Óƒ”‘‡—…—”•‘ǡƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒǡ ’‹Ó‘‡•ǡƒŽ„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒȋƒ†ƒ†‡•‡…ƒǡ“—‡›ƒ…‘‘œ…‘ƒƒŽ‰—‘•Ȁƒ•ȌǡƒŒ‘›“—‡•‘’ƒ”‡•ƒ‘‘‡…‘”‹‘Ǥ ‘”‹‘‘•ƒ‹‘ƒ…‘…‹ƒ”ž•ƒ‡—†‘…‘’”‘†—…–‘•ˆ”‡•…‘•›Dz…‘‡”„‹‡ƒ†‹ƒ”‹‘dzǡ‡•–‡’Žƒ–‘‡• …‘’Ž‡–‹–‘ǡ‹…Ž—•‘…ƒŽ×”‹…‘†‡’‡†‹‡†‘†‡Žƒ…ƒ–‹†ƒ††‡•ƒŽ•ƒ…‘“—‡„ƒÓ±‹•Ž‘•–‘ƒ–‡•’‡”‘…‘ ‘†‡”ƒ…‹×•‡”Àƒ—”‡…‡–ƒ’‡”ˆ‡…–ƒ’ƒ”ƒƒ”Ž‘•ǡDzŽ‡”‘Žƒ•dz ȋŠ––’ǣȀȀ‡Ž’‡”‘Žƒ•Ǥ„Ž‘‰•’‘–Ǥ…‘Ǥ‡•ȀȌ“—‡Šƒ…‘‡œƒ†‘ Žƒ͗‘’‡”ƒ…‹×–ƒ‰ƒ ȋŠ––’•ǣȀȀ–™‹––‡”Ǥ…‘Ȁ͗ǨȀ•‡ƒ”…ŠȀά͚͛‘’‡”ƒ…‹‘–ƒ‰ƒȌǤ‹ƒ‘•›ƒ’‘”‡ŽŽƒǡ’‡”‘•‹‡’”‡…‘‹‡†‘ •ƒ‘ǡƒ†ƒ†‡†‹‡–ƒ•‡š–”ƒÓƒ•›’‘”•—’—‡•–‘“—‡…‡””ƒ”Žƒ„‘…ƒ†—”ƒ–‡†‘•‡•‡•‘•‹”˜‡’ƒ”ƒƒ†ƒǡ–‘†‘ –‹‡‡•—‡†‹†ƒǤǩ†‹•ˆ”—–ƒ”…‘…‹‹ŽŽƒ•Ǩ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$'(3(672
‡„‡‘•‡’Ž‡ƒ”ƒŽ„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒǡŠƒ…‡–‹‡’‘‡”ƒ†‹ˆÀ…‹Ž†‡…‘•‡‰—‹”’‡”‘ƒŠ‘”ƒ‡…—ƒŽ“—‹‡”‡”…ƒ†‘ •‡˜‡†‡Ǥ‹…‘•‡Œ‘‡•“—‡˜ƒ›ž‹•ƒ—˜‹˜‡”‘›‘•…‘’”±‹•—ƒƒ…‡–ƒ†‡ƒŽ„ƒŠƒ…ƒǡ›‘Žƒ–‡‰‘ ’Žƒ–ƒ†ƒŒ—–‘ƒŽƒŽƒ˜ƒ†‘”ƒȋ‘–‡‰‘‡Ž’”‹˜‹Ž‡‰‹‘†‡–‡‡”—Œƒ”†À…‘•ƒŽ×†‡–±Ȍ›ƒŠÀ“—‡†ƒ„‘‹–ƒǡ ƒ†‘”ƒ›–‡ƒŽ‡‰”ƒ…‘‡•‡˜‡”†‘”Š‡”‘•‘Ǥ””ƒ…ƒ‘•—ƒ•Š‘Œƒ•†‡Žƒƒ…‡–ƒ›Žƒ˜ƒ‘•—›„‹‡Ǥƒ”ƒ‡•–ƒ•ƒŽ•ƒ–‡‡‘•†‘•‘’…‹‘‡•ǡŠƒ…‡”Žƒ ƒ’ƒ”–‹”†‡Ž‘”–‡”‘‘„‹‡…‘Žƒ„ƒ–‹†‘”ƒ’‹…ƒ†‘”ƒǡ‘•ƒ…‘•‡Œ‘Žƒ’”‹‡”ƒ‘’…‹×“—‡‡•ž•Žƒ„‘”‹‘•ƒ ’‡”‘‡Ž”‡•—Ž–ƒ†‘‡•—…Š‘‡Œ‘”Ǥ‡Žƒ‘•Ž‘•ƒŒ‘•›ƒ…Šƒ‘•…‘—’‘“—‹–‘†‡•ƒŽǡ—›’‘…ƒ’‘”“—‡˜ƒ‘•ƒƒÓƒ†‹”“—‡•‘…—”ƒ†‘› ‘“—‡”‡‘•“—‡‘•“—‡†‡•ƒŽƒ†ƒǤ –”‘†—…‹‘•Žƒ•Š‘Œƒ•†‡ƒŽ„ƒŠƒ…ƒƒ…Šƒ…ž†‘Žƒ•…‘•ƒÓƒǤ ‡•’—±•ƒÓƒ†‹‘•Ž‘•’‹Ó‘‡•ȋ’‘†±‹•’”‘„ƒ”…‘ƒŽ‡†”ƒ•‘—‡…‡•ǡ–ƒ„‹±“—‡†ƒ—›”‹…ƒȌ›Ž‡ †ƒ‘••‹’‹‡†ƒ†Šƒ•–ƒ“—‡‘•“—‡†‡—’—”±‘…”‡ƒŠ‘‘‰±‡ƒǤ…‘–‹—ƒ…‹×„ƒ–‹‘•‹…‘”’‘”ƒ†‘‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡’‘…‘ƒ’‘…‘Šƒ•–ƒ†ƒ”Ž‡ƒŽƒ’ƒ•–ƒ—ƒ …‘•‹•–‡…‹ƒ…”‡‘•ƒǡ‘†‡„‡‘•†‡Œƒ”†‡„ƒ–‹”Šƒ•–ƒ…‘•‡‰—‹”—ƒ‡—Ž•‹×’‡”ˆ‡…–ƒǤ

–”‘†—…‹‘•‡Ž“—‡•‘”ƒŽŽƒ†‘…—”ƒ†‘ƒ”‡•ƒ‘‘‡…‘”‹‘ȋ‹…Ž—•‘’‘†±‹•‡œ…Žƒ”Ȍ”‡‘˜‹‡†‘Šƒ•–ƒ ‹–‡‰”ƒ”Ž‘’‡”ˆ‡…–ƒ‡–‡…‘Žƒ•ƒŽ•ƒǡ— †‹ƒœƒ„ƒŽ…—”ƒ†‘–ƒ„‹±Ž‡˜ƒ“—‡‹’‹–ƒ†‘Ǥ

35(3$5$&,Ï1),1$/Š‘”ƒ˜‹‡‡Ž‘ž••‡…‹ŽŽ‘ǡŽƒ˜ƒ‘•Ž‘•–‘ƒ–‡•ǡŽ‘••‡…ƒ‘•›’”‡…ƒŽ‡–ƒ‘•‡ŽŠ‘”‘ƒ͙͕͘͡†—”ƒ–‡͝ ‹—–‘•Ǥ‘Ž‘…ƒ‘•Ž‘•–‘ƒ–‡•‡—ƒ„ƒ†‡Œƒ›‡–‡‘•‡‡ŽŠ‘”‘ǡ„ƒ†‡Œƒ…‡–”ƒŽǡ…‘…ƒŽ‘” ƒ””‹„ƒ›ƒ„ƒŒ‘ǡ›Š‘”‡ƒ‘•ƒ͙͕͟͝†—”ƒ–‡͙͚Ǧ͙͝‹—–‘•Ǥ‹‡–”ƒ•’”‡’ƒ”ƒ‘•Ž‘•–‘ƒ–‡•ǡ–‘•–ƒ‘•‡Ž’ƒ“—‡ž•‘•‰—•–‡‡—ƒ–‘•–ƒ†‘”ƒǡ‡—ƒ’Žƒ…Šƒǡ •ƒ”–±‘‡‡Ž‹•‘Š‘”‘ǡ’‹…‡Žƒ†‘Žƒ”‡„ƒƒ†ƒ…‘—’‘…‘†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒ‘ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡Ǥƒ…ƒ‘•†‡ŽŠ‘”‘Ž‘•–‘ƒ–‡•›‘–ƒ‘••‘„”‡Žƒ–‘•–ƒǡ•ƒŽ’‹‡–ƒ‘•›ƒÓƒ†‹‘•—ƒ…—…Šƒ”ƒ†ƒ †‡•ƒŽ•ƒ’‡•–‘ǤŽƒ‡•ƒ›‘•ƒ•‡‰—”‘“—‡‘“—‡†ƒ”ž‹Žƒ•‹‰ƒ•Ǥ

&216(-26<5(&20(1'$&,21(662%5((/3(6729(5'( ‹‘–‡±‹•’ƒ…‹‡…‹ƒ’ƒ”ƒ‡Ž‘”–‡”‘—•ƒ†„ƒ–‹†‘”ƒ››ƒ‡•–žǤ •—ƒ•ƒŽ•ƒ—›ƒ‰”ƒ†‡…‹†ƒǡƒ‰—ƒ–ƒ„‹‡‡Žƒ‡˜‡”ƒ‰”ƒ…‹ƒ•ƒ•—ƒŽ–‘…‘–‡‹†‘‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ› ƒ†‡ž•†‡’ƒ”ƒƒ…‘’ƒÓƒ”‡•–‘•–‘ƒ–‡•‘•’—‡†‡˜‡‹”—›„‹‡’ƒ”ƒ—’‘…‘†‡’ƒ•–ƒǡƒ””‘œ‘—‘• ӑ“—‹•ǡ‹…Ž—•‘…ƒ”‡ƒŽƒ’ƒ””‹ŽŽƒ‘’‡•…ƒ†‘Ǥƒ•ƒŽ•ƒ“—‡‘†‡„‡ˆƒŽ–ƒ”‡…ƒ•ƒǡ’”‡…‹‘•ƒ›—›˜‡”†‡ǡ ’‡”‘…‘‘‘•…‘–ƒ„ƒƒŽ’”‹…‹’‹‘–‘ƒ†Žƒ…‘‘†‡”ƒ…‹×Ǥ ‘†±‹•–—‡ƒ”Žƒ›Šƒ…‡”Žƒž••ƒ„”‘•ƒ…‘—’‘…‘†‡ƒ–ƒŽÀ“—‹†ƒǡ‘•“—‡†ƒ”žž•…”‡‘•ƒǤ…ƒ„‹‘ •‹Žƒ“—‡”±‹•ž•Ž‹‰‡”ƒƒÓƒ†‹††‘•…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡Žƒ‰—ƒǤ‹“—‡”±‹•’‘–‡…‹ƒ”‡Ž•ƒ„‘”†‡Ž‘•ˆ”—–‘••‡…‘• •×Ž‘–‡±‹•“—‡–‘•–ƒ”Ž‘•›…‘•‡‰—‹”±‹•“—‡‡Žƒ…‡‹–‡†‡Žˆ”—–‘•‡…‘Ž‡†±—–‘“—‡†‹•–‹–‘Ǥ ‹‘‡’Ž‡ƒ•–‘†ƒŽƒƒŽ„ƒŠƒ…ƒ’ƒ”ƒ…‘•‡”˜ƒ”ŽƒŽ‘‡Œ‘”‡••—‡”‰‹”Žƒ‡ƒ‰—ƒŠ‹”˜‹‡†‘„‹‡•ƒŽƒ†ƒ› †‡•’—±•‡ˆ”‹ƒ”Žƒ”ž’‹†ƒ‡–‡‡—”‡…‹’‹‡–‡…‘ƒ‰—ƒŠ‡Žƒ†ƒǤ•À…‘•‡‰—‹‘•‡•–‡”‹Ž‹œƒ”ŽƒƒŽ„ƒŠƒ…ƒ ›“—‡‘•†—”‡ž•–‹‡’‘ǡƒ†‡ž•†‡ˆ‹Œƒ”Žƒ…Ž‘”‘ˆ‹Žƒ›…‘•‡”˜ƒ”–‘†‘‡Ž…‘Ž‘”ǤƒƒŽ„ƒŠƒ…ƒŽ‡˜ƒ‰‡‹ƒŽ ƒ…—ƒŽ“—‹‡”’Žƒ–‘†‡’ƒ•–ƒǤ •–ƒ•ƒŽ•ƒ•‡’—‡†‡Šƒ…‡”…‘ƒ–‡Žƒ…‹×ǡ•×Ž‘–‡‡‘•“—‡’”‡’ƒ”ƒ”—’‘…‘†‡’ƒ•–ƒȋ͙͘‹—–‘•Ȍ‘ ‡•–‘•–‘ƒ–‡•ȋ͙͝‹—–‘•Ȍ›–‡±‹•—’Žƒ–‘†‡͙͘’—–‘•ǡ‘•—ˆ”ž‹•‡Žƒ…‘…‹ƒǡ†‹•ˆ”—–ƒ†Ǥ†‡ž• —ƒ˜‡œŠ‡…ŠƒŽƒ’‘†±‹•–‡‡”‡Žƒ‡˜‡”ƒ‘…‘‰‡Žƒ”Žƒǡ’‡”‘‘ž•†‡͛‡•‡•Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

7RVWDGHVDOPyQ\QDUDQMD5HFHWDLWDOLDQD  Vǣ͙͘ ͘ǡ͛͝Ȁ V  ͠

,1*5(',(17(6 ͚͘͝‰†‡ƒŽ×Š—ƒ†‘‘ƒ”‹ƒ†‘ ͚ƒ”ƒŒƒ•Ǥ ͠–‘•–ƒ†ƒ•†‡’ƒ†‡’—‡„Ž‘‘—ƒ„‘ŽŽƒ†‡’ƒǤ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ ͟Ǧ͠ƒŽ…ƒ’ƒ””ƒ•Ǥ ͚…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡ƒ…‡‹–‡†‡Ž‹˜ƒǤ ͙…—…Šƒ”ƒ†ƒ†‡˜‹ƒ‰”‡†‡׆‡ƒǤ ͙…Š‘””‹–‘†‡„”ƒ†›‘’‘”–‘Ǥ Žœ—‘†‡Ϊƒ”ƒŒƒ ͚͝‰†‡ƒŽ‡†”ƒ• ͚͝‰†‡—‡…‡•

‘›…‹‡””‘Žƒ•”‡…‡–ƒ•†‡–‘•–ƒ•ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒȀ–‘•–ƒ•ȀȌ…‘‡•–ƒ‘”‹‰‹ƒŽ”‡…‡–ƒ“—‡’”‡’ƒ”× —„±‡ŽŽƒ”‹œȋ—”‡•‡Ȍ‡Žƒ…‘‹†ƒ†‡ƒ†ƒŽǤ2Ž•‡‡…ƒ”‰ƒ„ƒ†‡Ž’”‹‡”’Žƒ–‘›‘•Š‹œ‘—ƒ•–‘•–ƒ•†‡ Š—‡˜‘•”‘–‘•ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ–‘•–ƒǦ†‡ǦŠ—‡˜‘•Ǧ”‘–‘•Ǧ‘Ǧ‡•–”‡ŽŽƒ†‘•Ǧ…‘ǦŒƒ‘Ȁ͙͙͞͞Ȁ͗‘”‡Ǧ͙͙͞͞Ȍ›‘–”ƒ• †‡•ƒŽ×Ǥ‡•–ƒ•‡‡œ…Žƒ•ƒ„‘”‡•ƒ‰”‹†—Ž…‡•ǣ‡Ž•ƒŽ×›—ƒ”‘†ƒŒƒ†‡ƒ”ƒŒƒǡƒ…‘’ƒÓƒ†‘•’‘”—ƒ •ƒŽ•ƒ„—‡À•‹ƒ“—‡•‡’—‡†‡‡’Ž‡ƒ”’ƒ”ƒ‘–”ƒ•”‡…‡–ƒ•Ǥ Žƒƒ–‡”‹‘””‡…‡–ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ–‘•–ƒǦ†‡ǦŠ—‡˜‘•Ǧ”‘–‘•Ǧ‘Ǧ‡•–”‡ŽŽƒ†‘•Ǧ…‘ǦŒƒ‘Ȁ͙͙͞͞Ȁ͗‘”‡Ǧ͙͙͞͞Ȍ ‘•…‘‡–ƒ„ƒ“—‡‡•’ƒÓƒ–‡‡‘•—‘–א†‡…‘…—”•‘•†‡†‹…ƒ†‘•ƒŽƒ•–ƒ’ƒ•‡–”‡Žƒ•“—‡•‡‹…Ž—›‡ǡ …‘‘‘ǡŽƒ•–‘•–ƒ•ǤŽ‘•…‘‡–ƒ”‹‘•ƒǡ†‡˜‹‡†‘ǡ‘•†‡…Àƒ“—‡‡•—…‹—†ƒ†•‡…‡Ž‡„”ׇƒ›‘ †‡͚͘͘͡‡Ž ƒ’‡‘ƒ–‘†‡ƒ’ƒ•ȋŠ––’ǣȀȀƒ•ǤŽ‡Ǥ‡•Ȁ…‘…—”•‘•Ȁ‹˜’‹…Š‘•ȀȌȋ‹…Š‘•›‹‹…‘…‹ƒȌǤ‘’‹…Š‘• –ƒ•—…—Ž‡–‘•…‘‘‡ŽDz‹…Š‘†‡“—‡•‘†‡…ƒ„”ƒ…‘’‹‹‡–‘•…‘ˆ‹–ƒ†‘••‘„”‡–”‹‰—‡”‘•dz‘ŽƒDz‘—••‡†‡ ˆ”—–ƒ†‡Žƒ’ƒ•‹×…‘…”‡ƒ†‡ˆ‘‹‡›…”—Œ‹‡–‡†‡…‡…‹ƒ†‡‡×dzǤ‘•“—‡‡•–‡‹•’‘”˜‹‡†‘‡‡•ƒ•ˆ‡…Šƒ•‘ ‘•’‡”†ž‹•Žƒ‡†‹…‹×†‡͚͙͘͘Ǥ ‡•–‡…‘…—”•‘ȋŠ––’ǣȀȀƒ•ǤŽ‡Ǥ‡•Ȁ…‘…—”•‘•Ȁ‹˜’‹…Š‘•ȌŠƒŠ‡…Š‘—ƒ†‹•–‹…‹×‡–”‡’‹…Š‘•›–ƒ’ƒ•ǡ‡•„ƒ•–ƒ–‡ …—”‹‘•‘Ǥ…Žƒ”ƒ“—‡’‹…Š‘‡•—’”‘†—…–‘†‡‡Žƒ„‘”ƒ…‹×…—Ž‹ƒ”‹ƒ‡’‡“—‡Ó‘ˆ‘”ƒ–‘†‡•–‹ƒ†‘ƒ…‘‡”•‡ †‹”‡…–ƒ‡–‡…‘Žƒ•ƒ‘•ǡ’‡”‹–‹‡†‘‡‘…ƒ•‹‘‡•Žƒ—–‹Ž‹œƒ…‹×†‡ƒŽ‰ï’‡“—‡Ó‘—–‡•‹Ž‹‘…‘‘—’ƒŽ‹ŽŽ‘ ‘ …—…Šƒ”ƒŒƒ’‘‡•ƒǤ’‘”–ƒ’ƒ‡–‡†‡‘•—’”‘†—…–‘‡Žƒ„‘”ƒ†‘…‘—ˆ‘”ƒ–‘†‡‹‹…‘…‹ƒ†‘†‡•‡ ‡…‡•‹–ƒƒŽ‰ï–‹’‘†‡—–‡•‹Ž‹‘’ƒ”ƒ•—…‘•—‘ǣ…—„‡”–‡”Àƒ‘˜ƒŒ‹ŽŽƒǤ•–ƒ–‘•–ƒ‘‡•–ƒ‡Žƒ„‘”ƒ†ƒ…‘‘Žƒ• “—‡Š‡‘„”ƒ†‘ƒ–‡•’‡”‘›‘…”‡‘“—‡’‘†”Àƒ…‘…—”•ƒ”…‘‘’‹…Š‘Ǭ‘ǫǥŒ‡Œ‡Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$67267$6'(6$/0Ï1<1$5$1-$‘‹’‘”–ƒ–‡†‡‡•–ƒ–‘•–ƒ‡•Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡•—•͚‹‰”‡†‹‡–‡•’”‹…‹’ƒŽ‡•ǣƒ”ƒŒƒ•›•ƒŽ×Ǥ‡Ž–‘“—‡ †‡Žƒ•ƒŽ•ƒ“—‡‡•–ž†‡”‡…Š—’‡–‡ǡ‡•—›•‡…‹ŽŽƒ›‘•Žƒ’‘†‡‹•ƒ’—–ƒ”’ƒ”ƒ—•ƒ”Žƒ–ƒ–‘‡—ƒ ‡•ƒŽƒ†ƒ†‡‡•…ƒ”‘Žƒ…‘‘‡—ƒ†‡’ƒ•–ƒˆ”ÀƒǤ
‡Žƒ‘•Žƒ•ƒ”ƒŒƒ•›Žƒ‹ƒ‘•‡Ž‘…Š‹–ƒ•ˆ‹ƒ•Ǥ•—›‹’‘”–ƒ–‡“—‡‘ŽŽ‡˜‡ƒ†ƒ†‡Žƒ’‹‡Ž „Žƒ…ƒ“—‡”‡…—„”‡Žƒƒ”ƒŒƒǡ’—‡•‘•“—‡†ƒ”Àƒƒƒ”‰ƒǤ‡•‡”˜ƒ‘•Ǥ‡Œƒ‘•’”‡’ƒ”ƒ†ƒ•Žƒ•Ž‘…Šƒ•†‡•ƒŽ×’ƒ”ƒ‡Ž‘–ƒŒ‡ˆ‹ƒŽǡ‡‡•–‡…ƒ•‘Š‡‘•—•ƒ†‘•ƒŽ× ƒŠ—ƒ†‘’‡”‘•‹‡•ƒ”‹ƒ†‘—…Š‘‡Œ‘”Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$$*5,'8/&('(1$5$1-$š’”‹‹‘•Žƒ‹–ƒ††‡—ƒƒ”ƒŒƒǤ‡•‡”˜ƒ‘•‡Žœ—‘Ǥ—‘”–‡”‘’‹…ƒ‘•Žƒ•—‡…‡•›Žƒ•ƒŽ‡†”ƒ•Ǥ‡–‹”ƒ‘•ƒ—’Žƒ–‘Ǥ”‘…‡ƒ‘•Žƒ•ƒŽ…ƒ’ƒ””ƒ•‡ –”‘…‹–‘•—›’‡“—‡Ó‘•Ǥ —–ƒ‘•Žƒ•ƒŽ…ƒ’ƒ””ƒ•…‘Ž‘•ˆ”—–‘••‡…‘•Ǥ—ƒ–ƒœƒ‡œ…Žƒ‘•‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ…‘‡Ž˜‹ƒ‰”‡›‡Ž…Š‘””‹–‘†‡„”ƒ†›Ǥ‹‰ƒ‘•ȋ‡œ…Žƒ‘•Ȍ Ž‹‰‡”ƒ‡–‡…‘—–‡‡†‘”ǤӃ†‹‘•—’‘…‘†‡•ƒŽǡ’‹‹‡–ƒǡ‡Žœ—‘†‡ƒ”ƒŒƒǡŽƒ•ƒŽ…ƒ’ƒ””ƒ•›Ž‘• ˆ”—–‘••‡…‘•Ǥ›ƒ‡•–žǡˆž…‹ŽǬ‘ǫ

0217$-(),1$/Š‘”ƒ“—‡›ƒ–‡‡‘•–‘†‘•Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•†‡Žƒ–‘•–ƒ’”‡’ƒ”ƒ†‘•›Ž‹•–‘•’ƒ”ƒ‘–ƒ”˜ƒ‘•ƒ’‘”‡Ž ’ƒǤ‘”–ƒ‘•‡Ž’ƒ‡Ž‘…Šƒ•†‡͚…Ǥ†‡ƒ…Š‘›–‘•–ƒ‘•Ž‹‰‡”ƒ‡–‡‡Žƒ•ƒ”–±ǡ‡—ƒ –‘•–ƒ†‘”ƒ‘ƒŽŠ‘”‘ǡŽƒ•ƒ”–±‡•Žƒˆ‘”ƒž••‡…‹ŽŽƒǤ‘Ž‘…ƒ‘••‘„”‡‡Ž’ƒŽƒŽž‹ƒ†‡ƒ”ƒŒƒǡ Ž—‡‰‘—ƒŽ‘…Šƒ†‡•ƒŽ×ƒ”‹ƒ†‘‘ƒŠ—ƒ†‘›‡…‹ƒ—’‘…‘†‡Žƒ•ƒŽ•ƒƒ‰”‹†—Ž…‡†‡ƒ”ƒŒƒǤ ”‡•‡–ƒ‘•‡•–ƒ•–‘•–ƒ•‡—„‘‹–‘’Žƒ–‘›ƒ…‘‡”Ǥ

•–ƒ•–‘•–ƒ••‘ˆ”Àƒ•ƒ•À“—‡Žƒ•’‘†±‹•’”‡’ƒ”ƒ”‡Ž†Àƒƒ–‡•›‡•–ƒ”ž‹‰—ƒŽ†‡„—‡ƒ•ǡƒ—“—‡Žƒ•ƒŽ•ƒŽƒ†‡„±‹• ‡…Šƒ”‡‡Ž‹‘‘‡–‘Ǥ•’‡”‘“—‡‘•‰—•–‡Ǥǩ‘’”‘˜‡‹–‘Ǩ

3$17267$'2¢),122*58(62" ƒ‹’‘”–ƒ–‡…‘‘‡Ž‡‰‹”‡Ž–‹’‘†‡’ƒ’ƒ”ƒ–‘•–ƒ”‡•–ƒ„‹±‡Žƒ…‘’ƒÓƒ‹‡–‘ǡ†‡–‡”‹ƒ†‘• ‹‰”‡†‹‡–‡•˜ƒ‡Œ‘”…‘’ƒˆ”‡•…‘Ǥ Ž’ƒ–‘•–ƒ†‘Ž‘’‘†‡‘•’”‡’ƒ”ƒ”‡‡Ž–‘•–ƒ†‘”ǡ‡Žƒ•ƒ”–±‘‡‡ŽŠ‘”‘ǡ†‡’‡†‹‡†‘†‡…׏‘Ž‘ “—‡”ƒ‘•›’ƒ”ƒ“—±Ž‘˜ƒ›ƒ‘•ƒ‡’Ž‡ƒ”Ǥ ‡Ž…ƒ•‘†‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒǡŽƒ•–‘•–ƒ••‘—’‘…‘‰”—‡•ƒ•ǡ“—‡”‡‘•“—‡“—‡†‡…”—Œ‹‡–‡•’‘”ˆ—‡”ƒ› „Žƒ†ƒ•’‘”†‡–”‘ǡ’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘‡•‡Œ‘”‡’Ž‡ƒ”—ƒ–‘•–ƒ†‘”ƒǡ…‘’ƒˆ”‡•…‘‘—ƒ‰”ƒˆ‘”ƒ†‡ ƒ’”‘˜‡…Šƒ”‡•‡’ƒ“—‡“—‡†ƒ†‡Ž†Àƒƒ–‡”‹‘”Ǥ ‹“—‡”‡‘•–‘•–ƒ†ƒ•ˆ‹ƒ•›—›…”—Œ‹‡–‡•ǡ’ƒ”ƒ—–ƒ”…‘’ƒ–±•‘…”‡ƒ•“—‡†ƒ‡Œ‘”‡‡ŽŠ‘”‘ǡ …‘”–ƒ”‡‘•‡”‡„ƒƒ†ƒ•—›ˆ‹ƒ•’—‡•–ƒ••‘„”‡Žƒ”‡Œ‹ŽŽƒ†‡ŽŠ‘”‘Ǥƒ˜‡œˆ”Àƒ•’—‡†‡…‘•‡”˜ƒ”•‡ †—”ƒ–‡—–‹‡’‘ǡ‰—ƒ”†ƒ†ƒ•‡—”‡…‹’‹‡–‡Š‡”±–‹…‘Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

&DUSDFFLRGHWRPDWHV5DI3DUPHVDQR5HJJLDQR \SHVWR5R\DO  V«£ЌЩЌЭ ЌЩ«°ЌЯЌЭ»А   ЌЬ

,1*5(',(17(6 ЌЮ¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З¬Х¬Г¬И ЌЩ¬Е¬Ч√У¬Г¬Ж¬З¬Г¬Ф¬П¬З¬Х¬Г¬Р¬С¬З¬Й¬Й¬Л¬Г¬Р¬С ЌЪ¬Ж¬Л¬З¬Р¬Ц¬З¬Х¬Ж¬З¬Г¬М¬С ЌЩЌЭ¬Й«§¬Ж¬З¬Г¬О¬Д¬Г¬К¬Г¬Е¬Г¬И¬Ф¬З¬Х¬Е¬Г ЌЬЌШ¬Й«§¬Ж¬З¬Т¬Л√У¬С¬Р¬З¬Х ЌЩЌЪЌЭ¬Й«§¬Ж¬З¬Г¬Е¬З¬Л¬Ц¬З ¬О¬С¬Ш¬З¬Г¬Е¬З¬Л¬Ц¬З¬Х¬З¬Р¬Е¬Л¬Г¬О¬С¬Ы¬Г¬О ¬Г¬О¬Ы¬Т¬Л¬П¬Л¬З¬Р¬Ц¬Г¬Р¬З¬Й¬Ф¬Г¬П¬С¬О¬Л¬Ж¬Г»Л¬Г¬О¬Й¬Ч¬Х¬Ц¬С»М ЌЪ¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З¬Х¬Е¬К¬З¬Ф¬Ф¬Ы¬Т¬Г¬Ф¬Г¬Ж¬З¬Е¬С¬Ф¬Г¬Ф

¬Г¬Ф¬Т¬Г¬Е¬Е¬Л¬С¬Ж¬З¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬ЗаѓЩ¬С¬С¬П¬Г¬Ц¬С¬Г¬Ф¬Т¬Г¬Е¬Е¬Л¬С«°¬Е¬С¬П¬С¬Ж¬Л¬Е¬З¬Р¬О¬С¬Х¬Л¬Ц¬Г¬О¬Л¬Г¬Р¬С¬Х«°¬З¬Х¬О¬Г¬Ф¬З¬Е¬З¬Ц¬Г¬Ц¬Г¬Р¬С¬Ф¬Л¬Й¬Л¬Р¬Г¬О¬У¬Ч¬З¬Р¬С¬Х¬З¬Р¬Ш√А¬Г ¬Г¬Ф√А¬Г¬Ж¬З¬О¬С¬Ь¬С¬Ж¬З¬О¬Д¬О¬С¬Й¬Г¬Ц¬Ц¬Ы¬Г«§»Л¬К¬Ц¬Ц¬Т«£»А»А¬Е¬Г¬Ц¬Ц¬Ы¬Г«§¬Е¬С¬П»М¬Х¬Ц¬Г¬З¬Р¬Х¬Г¬О¬Г¬Ж¬Г¬Ж¬З¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З¬З¬Х¬Ч¬Р¬Ц¬Ф¬Г¬Ж¬Л¬Е¬Л¬С¬Р¬Г¬О¬Г¬Т¬З¬Ф¬Л¬Ц¬Л¬Ш¬С¬Ц√А¬Т¬Л¬Е¬Г¬П¬З¬Р¬Ц¬З ¬Л¬Ц¬Г¬О¬Л¬Г¬Р¬С«°¬З¬Р¬З¬О¬У¬Ч¬З¬Х¬З¬З¬П¬Т¬О¬З¬Г¬Ч¬Р¬Г¬Ц¬±¬Е¬Р¬Л¬Е¬Г¬Ж¬З¬Т¬Ф¬З¬Т¬Г¬Ф¬Г¬Е¬Л√Ч¬Р¬О¬О¬Г¬П¬Г¬Ж¬Г¬Г¬Ф¬Т¬Г¬Е¬Е¬Л¬С¬У¬Ч¬З¬Е¬С¬Р¬Х¬Л¬Х¬Ц¬З¬З¬Р¬Е¬С¬Ф¬Ц¬Г¬Ф¬З¬Р¬И¬Л¬Р¬Г¬Х ¬О¬Ю¬П¬Л¬Р¬Г¬Х«°¬З¬Р¬Ч¬Р¬Т¬Ф¬Л¬Р¬Е¬Л¬Т¬Л¬С¬Ж¬З¬Е¬Г¬Ф¬Р¬З«°¬Т¬З¬Ф¬С¬У¬Ч¬З¬Т¬Ч¬З¬Ж¬З¬Х¬З¬Ф¬Ч¬Ц¬Л¬О¬Л¬Ь¬Г¬Ж¬С¬Т¬Г¬Ф¬Г¬Е¬Г¬Х¬Л¬Е¬Ч¬Г¬О¬У¬Ч¬Л¬З¬Ф¬Г¬О¬Л¬П¬З¬Р¬Ц¬С¬Ж¬З¬Х¬Ж¬З¬Ш¬З¬Й¬З¬Ц¬Г¬О¬З¬Х ¬К¬Г¬Х¬Ц¬Г¬Т¬З¬Х¬Е¬Г¬Ж¬С«§ ¬Р¬З¬Х¬Ц¬Г¬Ф¬З¬Е¬З¬Ц¬Г¬Х¬З¬Г¬Т¬Ф¬З¬Е¬Л¬Г¬З¬О¬Е¬С¬Р¬Ц¬Ф¬Г¬Х¬Ц¬З¬Ж¬З¬Х¬Г¬Д¬С¬Ф¬Ы¬Ц¬З¬Ъ¬Ц¬Ч¬Ф¬Г«§¬Р¬Х¬Г¬Д¬С¬Ф¬Ж¬Ч¬О¬Е¬З¬Ы¬Ч¬Р¬Т¬З¬О√А¬Р¬Г¬Й¬Ф¬Л¬С¬Ж¬З¬О¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З¬Е¬С¬Р¬З¬О ¬Е¬С¬Р¬Ц¬Ф¬Г¬Х¬Ц¬З¬Ж¬З¬Ч¬Р¬Д¬Ч¬З¬Р¬У¬Ч¬З¬Х¬С¬Т¬Г¬Ф¬П¬З¬Х¬Г¬Р¬С¬Ы¬З¬О¬Т¬З¬Х¬Ц¬С¬Л¬Ц¬Г¬О¬Л¬Г¬Р¬С«§¬С¬У¬Ч¬З¬О¬С¬К¬З¬Т¬Ф¬С¬Д¬Г¬Ж¬С¬С¬Х¬Т¬Ч¬З¬Ж¬С¬Г¬Х¬З¬Й¬Ч¬Ф¬Г¬Ф¬У¬Ч¬З¬З¬Х¬Ц¬Ю¬Ж¬З ¬Ш¬Л¬Е¬Л¬С«§¬Х¬Ж¬З¬М¬С¬Е¬С¬Р¬З¬Х¬Ц¬Г¬З¬Р¬Х¬Г¬О¬Г¬Ж¬Г¬Х¬З¬Р¬Е¬Л¬О¬О¬Г«°¬Ф¬Ю¬Т¬Л¬Ж¬Г¬Ы¬У¬Ч¬З¬Е¬С¬П¬Д¬Л¬Р¬Г¬Ц¬Г¬Р¬Ц¬С¬З¬Р¬Ч¬Р¬Г¬Е¬З¬Р¬Г¬Г¬О¬З¬Х¬Ц¬Л¬О¬С¬Л¬Ц¬Г¬О¬Л¬Г¬Р¬С¬Е¬С¬П¬С¬З¬Р¬Ч¬Р¬Г ¬Д¬Г¬Ф¬Д¬Г¬Е¬С¬Г¬Е¬С¬Р¬Ч¬Р¬Д¬Ч¬З¬Р¬Ц¬Ф¬С¬Ь¬С¬Ж¬З¬Е¬К¬Ч¬Ф¬Ф¬Г¬Х¬Е¬С«§

35(3$5$&,√П1'(/&$53$&&,2¬Г¬Ф¬Г¬Т¬Ф¬З¬Т¬Г¬Ф¬Г¬Ф¬Ч¬Р¬Е¬Г¬Ф¬Т¬Г¬Е¬Е¬Л¬С¬Ц¬З¬Р¬З¬П¬С¬Х¬У¬Ч¬З¬Ч¬Ц¬Л¬О¬Л¬Ь¬Г¬Ф¬Ч¬Р¬Е¬Ч¬Е¬К¬Л¬О¬О¬С¬П¬Ч¬Ы¬Г¬И¬Л¬О¬Г¬Ж¬С¬С¬Ч¬Р¬Г¬П¬Г¬Р¬Ж¬С¬О¬Л¬Р¬Г¬Т¬Г¬Ф¬Г¬Е¬С¬Ф¬Ц¬Г¬Ф¬О¬С¬Х ¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З¬Х¬Г¬И«§¬Х¬П¬Ч¬Ы¬Л¬П¬Т¬С¬Ф¬Ц¬Г¬Р¬Ц¬З¬У¬Ч¬З¬Х¬З¬Г¬П¬С¬Х¬П¬Ч¬Ы¬Е¬Ч¬Л¬Ж¬Г¬Ж¬С¬Х¬С¬Х¬Ы¬У¬Ч¬З¬О¬Г¬Х¬О¬С¬Р¬Е¬К¬Г¬Х¬У¬Ч¬З¬Ж¬З¬Р¬О¬С¬П¬Ю¬Х¬И¬Л¬Р¬Г¬Х ¬Т¬С¬Х¬Л¬Д¬О¬З»Л¬Ч¬Р¬С¬ХЌЫ¬П¬Л¬О√А¬П¬З¬Ц¬Ф¬С¬Х¬Г¬Т¬Ф¬С¬Ъ¬Л¬П¬Г¬Ж¬Г¬П¬З¬Р¬Ц¬З»М«§¬Г¬Ш¬Г¬П¬С¬Х¬П¬Ч¬Ы¬Д¬Л¬З¬Р¬О¬С¬Х¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З¬Х«°¬Е¬С¬Ф¬Ц¬Г¬П¬С¬Х¬Ы¬Е¬С¬О¬С¬Е¬Г¬П¬С¬Х¬З¬Р ¬Ч¬Р¬Т¬О¬Г¬Ц¬С¬Г¬Т¬Г¬Ф¬Ц¬З«§¬З¬Х¬З¬Ф¬Ш¬Г¬П¬С¬Х¬Т¬Г¬Ф¬Г¬З¬О¬П¬С¬Р¬Ц¬Г¬М¬З¬И¬Л¬Р¬Г¬О¬Ы¬Х¬Г¬О¬Т¬Л¬П¬З¬Р¬Ц¬Г¬П¬С¬Х¬О¬Г¬Х¬О¬С¬Е¬К¬Г¬Х¬Ж¬З¬Ц¬С¬П¬Г¬Ц¬З«§¬С¬Ф¬Ц¬Г¬Ф¬Ч¬Р¬Г¬Х¬О¬С¬Р¬Е¬К¬Г¬Х¬П¬Ч¬Ы¬И¬Л¬Р¬Г¬Х¬Ж¬З¬У¬Ч¬З¬Х¬С¬Т¬Г¬Ф¬П¬З¬Х¬Г¬Р¬С¬Ч¬Х¬Г¬Р¬Ж¬С¬Ч¬Р¬Т¬З¬О¬Г¬Т¬Г¬Ц¬Г¬Ц¬Г¬Х«§¬З¬Х¬З¬Ф¬Ш¬Г¬Ф¬З¬Р¬Ч¬Р¬Т¬О¬Г¬Ц¬С¬Г¬Т¬Г¬Ф¬Ц¬З«§ ¬З¬Р¬П¬Ч¬Е¬К¬С¬Е¬Ч¬Л¬Ж¬Г¬Ж¬С¬Е¬С¬Р¬О¬Г¬Х¬Г¬О«°¬Ы¬Г¬У¬Ч¬З¬З¬О¬У¬Ч¬З¬Х¬С¬Т¬Г¬Ф¬П¬З¬Х¬Г¬Р¬С¬З¬Х¬Ж¬З¬Й¬Ч¬Х¬Ц¬С¬И¬Ч¬З¬Ф¬Ц¬З¬Ы¬Г¬О¬Й¬С¬Х¬Г¬О¬Г¬Ж¬С«§¬Г¬М¬Г¬Ф¬З¬Р¬Ч¬Р¬П¬С¬Ф¬Ц¬З¬Ф¬С¬О¬Г¬Г¬О¬Д¬Г¬К¬Г¬Е¬Г«°¬З¬О¬Г¬М¬С«°¬О¬С¬Х¬Т¬Л√ӬѬЬǬХ¬ЫЌЭЌШ¬Й«§¬Ж¬З¬Т¬Г¬Ф¬П¬З¬Х¬Г¬Р¬С«§¬С¬Ц¬Л¬З¬Р¬З¬У¬Ч¬З¬З¬Х¬Ц¬Г¬Ф¬П¬Ч¬Ы ¬Т¬Л¬Е¬Г¬Ж¬С«°¬Ж¬З¬П¬Г¬Р¬З¬Ф¬Г¬У¬Ч¬З¬Х¬З¬З¬Р¬Е¬Ч¬З¬Р¬Ц¬Ф¬З¬Р¬Ц¬Ф¬С¬Е¬Л¬Ц¬С¬Х¬Г¬О¬Т¬Ф¬С¬Д¬Г¬Ф¬О¬Г«§¬Й¬Ф¬З¬Й¬Г¬Ф¬Х¬Г¬О¬Ы¬Т¬Л¬П¬Л¬З¬Р¬Ц¬Г¬Г¬О¬Й¬Ч¬Х¬Ц¬С¬Ы¬Т¬С¬Ф√ѓ¬О¬Ц¬Л¬П¬С«° ¬П¬З¬Ь¬Е¬О¬Г¬Ф¬Е¬С¬Р¬З¬О¬Г¬Е¬З¬Л¬Ц¬З ¬О¬С¬Ш¬З¬Г¬Е¬З¬Л¬Ц¬З¬Х¬З¬Р¬Е¬Л¬Г¬О¬С¬Ы¬Г¬О«§
‰”‡‰ƒ”—’‘…‘†‡’‡•–‘•‘„”‡‡Ž–‘ƒ–‡›…‘Ž‘…ƒ”‡…‹ƒŽƒ•ŽƒŒƒ•†‡ƒ”‡•ƒ‘‡‰‰‹ƒ‘Ǥ‡…‘”ƒ” …‘—’ƒ”†‡–‘ƒ–‹–‘•…Š‡””››ƒ…‘’ƒÓƒ”…‘‡Ž”‡•–‘†‡Ž’‡•–‘‡—ƒ•ƒŽ•‡”ƒǤ‡”˜‹‘•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„‹‡–‡‘„‹‡†‡Œƒ‘•‡ˆ”‹ƒ”—’‘…‘‡‡Žˆ”‹‰‘”Àˆ‹…‘Ǥ

—”‹‘•‹†ƒ†ǣ Ž‘ƒ–‡ƒˆȋŠ––’ǣȀȀ‡•Ǥ™‹‹’‡†‹ƒǤ‘”‰Ȁ™‹‹Ȁ‘ƒ–‡̸ƒˆȌ‡•—ƒ˜ƒ”‹‡†ƒ†‘…—Ž–‹˜‘†‡–‘ƒ–‡ȋ‘Žƒ—Ž›…‘’‡”•‹…—Ȍ ‘„–‡‹†‘ƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ•‡Ž‡……‹×ƒ”–‹ˆ‹…‹ƒŽ’”ƒ…–‹…ƒ†ƒ•‘„”‡Ž‘•–‘ƒ–‡•–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡•“—‡•‡’Žƒ–ƒƒŽƒ‹”‡Ž‹„”‡ †‡•†‡͙͡͞͡ǡ’‘”Ž‘“—‡‘‡•—–‘ƒ–‡ŠÀ„”‹†‘Ǥ—‘”‹‰‡•‡‡…—‡–”ƒ‡Žƒ‡‰ƒ†‡Ž‡”ÀƒǤƒ˜ƒ”‹‡†ƒ†ž• …ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ†‡‡•–‘•–‘ƒ–‡•–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡•‡•ŽƒDz—…Šƒ‹‡ŽdzǤŽ”ƒˆ†‡•–ƒ…ƒ’‘”•—•ƒ„‘”›–‡š–—”ƒƒ•À…‘‘ •—ƒ‰—ƒ–‡ƒŽƒ•ƒ‰—ƒ••ƒŽ‹ƒ•Ǥ Ž‘„”‡†‡”ƒˆŠƒ…‡”‡ˆ‡”‡…‹ƒƒŽƒ••‹‰Žƒ•†‡‡•‹•–‡–‡ —•ƒ”‹—Ǥ•ƒ”‡•‹•–‡…‹ƒƒŽˆ—•ƒ”‹—ˆ—‡—ƒ†‡Žƒ• …ƒ—•ƒ•†‡•—’‘’—Žƒ”‹œƒ…‹×‡‡Ž…—Ž–‹˜‘†‡‹˜‡”ƒ†‡”‘‡†‘†‡Žƒ•’”‘†—……‹‘‡•†‡Ž–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ—…Šƒ‹‡Ž ‘•‡ƒ†ƒ’–ƒ„ƒ•—ˆ‹…‹‡–‡‡–‡Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

$UUR]FRQDOFDFKRIDV\FRUGHUR5LVRWWRDJQHOOR HFDUFLRIL  Vǣ͘͞ ͙ǡ͘͠Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ͜‡†‹†ƒ•ȋ–ƒœƒ•‘…ƒœ‘•‘’‡”‘ǡ—‘•͘͘͜‰”ǤȌ †‡ƒ””‘œƒ”„‘”‹‘ǡ˜‹ƒŽ‘‡’‡“—‡Ó‘ǡ„ƒŽ†‘‘‡Ž …ƒ”ƒ”‘Ž‹Ǥ –”‡͙͘›͙͚‡†‹†ƒ•†‡ŽÀ“—‹†‘ȋƒ“—À ‹…Ž—‹‘•—ƒ‡†‹†ƒ†‡˜‹‘„Žƒ…‘›‡Ž”‡•–‘ †‡…ƒŽ†‘†‡…ƒ”‡Ȍ ͜ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ•ˆ”‡•…ƒ•›‰”ƒ†‡• ͘͘͜‰”Ǥ†‡…ƒ”‡†‡…‘”†‡”‘ȋ…—‡ŽŽ‘ǡ’‡…Š‘‘ ‡•’ƒŽ†ƒȌ ͙…‡„‘ŽŽƒ‰”ƒ†‡ ͙—‡œ†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒ ‰—ƒ›Ž‹×ȋ’ƒ”ƒŽ‹’‹ƒ”Žƒ•ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ•Ȍ ͙͘͘‰”Ǥ†‡“—‡•‘’ƒ”‹‰‹ƒ‘”‡‰‰‹ƒ‘”ƒŽŽƒ†‘ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ„Žƒ…ƒȋ‡…ƒ•‘†‡“—‡Š‹…‹‡•‡ ˆƒŽ–ƒȌ ‘•†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘›’‡”‡Œ‹Ž’‹…ƒ†‘’ƒ”ƒ’ƒ•ƒ” ‡Ž…‘”†‡”‘ ͘͝ŽǤ†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ„”‹Ž ‡Ž‡……‹×

‡ƒƒ‹–ƒŽ‹ƒƒƒ–‘’‡…‘‡•–‡‹•‘––‘ƒŽ˜‹‘„‹ƒ…‘‡ƒ‰‡ŽŽ‘…‘…ƒ”…‹‘ˆ‹ǡ—’Žƒ–‘–À’‹…‘†‡‡•–ƒ…‘…‹ƒ› ‡šƒ…–ƒ‡–‡†‡‘ƒǡ…‹—†ƒ††‘†‡‡š‹•–‡—˜‡”†ƒ†‡”‘…—Ž–‘ƒŽƒƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒǤŽŽÀ’‘†‡‘•ŽŽ‡‰ƒ”ƒ‡…‘–”ƒ” ˜ƒ”‹‡†ƒ†‡•“—‡ŽŽ‡‰ƒŠƒ•–ƒƒŽ‘•͛ǡ͂͘͘’‘”—‹†ƒ†Ǥ‡”‡•–ƒ—”ƒ–‡•†‡Žˆƒ‘•‘„ƒ””‹‘†‡”ƒ•–‡˜‡”‡ǡƒŽ‰—ƒ ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ—Ž–‹’Ž‹…ƒ•—’”‡…‹‘ǡ’—†‹‡†‘ƒŽ…ƒœƒ”ž•‘‡‘•Ž‘•͙͚ǡ͂͘͘Ǥ‘‘•’”‡‘…—’±‹•ǡ“—‡‡Žƒ””‘œ“—‡ ‘•’”‡•‡–‘Š‘›‡•…‘ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ‡•’ƒÓ‘Žƒǡ„—‡ƒ›„ƒ”ƒ–ƒǡ›‘†‹”Àƒ†‡Ž‹…‹‘•ƒ›’‘”•—’—‡•–‘†‡—ƒ†‡Žƒ• ‡Œ‘”‡•œ‘ƒ•Š‘”–À…‘Žƒ•†‡•’ƒÓƒǡƒ˜ƒ””ƒǤ •–‡˜‡‰‡–ƒŽ‡•—›ƒƒ†‘’‘”Ž‘•‹–ƒŽ‹ƒ‘•›‡•–ž’”‡•‡–‡‡—Ž–‹–—††‡”‡…‡–ƒ•†‡•—…‘…‹ƒǡ›ƒ•‡ƒ•‘Žƒ•ǡ …‘’ƒ•–ƒ‘…‘”‹•‘––‘…‘‘‡‡•–‡…ƒ•‘Ǥ–‘†‘•Ž‘•‡”…ƒ†‘•ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Ž’ƒÀ•‡•–ž—›’”‡•‡–‡Žƒ Dz…ƒ”…‹‘ˆ‹dz‘ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ†—”ƒ–‡Ž‘•‡•‡•†‡–‡’‘”ƒ†ƒǤ ‘›‡†Àƒ‡•—’”‘†—…–‘‡š–‡†‹†‘’‘”–‘†‘‡Ž —†‘‡ –ƒŽ‹ƒ‡•‡Ž’”‹‡”’”‘†—…–‘”—†‹ƒŽ…‘…ƒ•‹—͛͘ά†‡Žƒ’”‘†—……‹×–‘–ƒŽǤ Ž”‹•‘––‘‡•—’Žƒ–‘—›…‘‘…‹†‘‡—‡•–”‘’ƒÀ•“—‡Šƒ‡…ƒŒƒ†‘ƒŽƒ’‡”ˆ‡……‹×‡—‡•–”ƒ•…‘…‹ƒ• †‡„‹†‘ƒŽƒ””ƒ‹‰‘†‡Žƒ””‘œ‡—‡•–”ƒ‰ƒ•–”‘‘ÀƒǤ—’”‹…‹’ƒŽ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ‡•Žƒ…”‡‘•‹†ƒ††‡Ž”‡•—Ž–ƒ†‘ ˆ‹ƒŽ†‡Ž’Žƒ–‘ǡƒ’‘”–ƒ†ƒ’‘”Žƒ–±…‹…ƒ†‡•—‡Žƒ„‘”ƒ…‹×›‡Ž‘‡–‘ˆ‹ƒŽ†‡Dzƒ–‡…ƒ”‡dz‡Žƒ””‘œǤ –ƒŽ‹ƒǡ Žƒ•˜ƒ”‹‡†ƒ†‡•†‡ƒ””‘œž•…‘ï‡–‡‡’Ž‡ƒ†ƒ••‘”„‘”‹‘ǡƒ”ƒ”‘Ž‹ǡƒŽ†‘ǡƒ†ƒ‘ǡƒ”ƒ–‡ŽŽ‹›‹ƒŽ‘‡ ƒ‘ǡ–ƒŽ…‘‘‘•…‘‡–ƒ„ƒ‡‡Žƒ–‡”‹‘””‹•‘––‘†‡’—Ž’‘ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‹•‘––‘Ǧ†‡Ǧ’—Ž’‘Ǧ‘Ǧ ’‘Ž’‘ǦƒŽŽƒǦ’ƒ”‹‰‹ƒƒȀ͚͟͜͝ȀȌǤ“—À‡•’ƒÓƒŽƒƒ›‘”Àƒ†‡‡ŽŽƒ••‘†‹ˆÀ…‹Ž‡•†‡…‘•‡‰—‹”ǡƒ‡‘•“—‡˜ƒ›ƒ‘•ƒ —ƒ–‹‡†ƒ†‡’”‘†—…–‘•‰‘—”‡–‘†‡Ž‹…ƒ–‡••‡ǤŽƒ”„‘”‹‘‡•“—‹œž•‡Ž“—‡’‘†ƒ‘•‡…‘–”ƒ”…‘ž• ˆƒ…‹Ž‹†ƒ†‡•—’‡”‡”…ƒ†‘•›‰”ƒ†‡••—’‡”ˆ‹…‹‡•Ǥ‡•–ƒ”‡…‡–ƒŠ‡—–‹Ž‹œƒ†‘—ƒ””‘œ”„‘”‹‘†‡‘”‹‰‡ ‹–ƒŽ‹ƒ‘“—‡Š‡‘•…‘’”ƒ†‘‡‡Ž•—’‡”‡”…ƒ†‘†‡Ž„ƒ””‹‘ƒ—’”‡…‹‘†‡͙ǡ͂͟͝‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡͘͘͝‰”Ǥǡ“—‡


’”‘’‘”…‹‘ƒ—ƒ•͝Ǧ͞”ƒ…‹‘‡•ǤŽƒ–‘ˆž…‹Ž›•‡…‹ŽŽ‘’ƒ”ƒ“—‡•‘”’”‡†ž‹•ƒŽ‘•˜—‡•–”‘•…‘—ƒ”‡…‡–ƒ”‘ƒƒǡ ‡•’‡”‘“—‡‘•‰—•–‡Ǥ

$17(6'(&2&,1$5/,03,(=$'(/$6$/&$&+2)$6 ƒ’ƒ”–‡“—‡•‡…‘•—‡‡•‡Ž…‘‰‘ŽŽ‘‘…‘”ƒœ×›Žƒ„ƒ•‡†‡Ž–ƒŽŽ‘—ƒ˜‡œ’‡Žƒ†‘Ǥƒ•Š‘Œƒ•‡š–‡”‹‘”‡•ǡ†—”ƒ•› ƒƒ”‰ƒ•ǡŠƒ›“—‡”‡–‹”ƒ”Žƒ•Ǥ–‡•†‡…‘‡œƒ”ƒ’‡Žƒ”Žƒ•’‘‡‘•—„‘Ž‘…—‡…‘‰”ƒ†‡…‘ƒ‰—ƒ› ‡š’”‹‹‘•‡†‹‘Ž‹×Ǥ•–‘†‡„‡‘•Šƒ…‡”Ž‘›ƒ“—‡Žƒ•ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ••‡‘š‹†ƒ—›”ž’‹†ƒ‡–‡‡…‘–ƒ…–‘ …‘‡Žƒ‹”‡›†‡‡•–ƒƒ‡”ƒǡƒŽ•—‡”‰‹”Žƒ•‡ƒ‰—ƒ…‘Ž‹×ǡ‡˜‹–ƒ‘•‡•–‡’”‘…‡•‘Ǥ Ž±–‘†‘’ƒ”ƒŽ‹’‹ƒ”Žƒ•‡•‡Ž•‹‰—‹‡–‡ǣ‡–‹”ƒ‘•Žƒ•Š‘Œƒ•‡š–‡”‹‘”‡•Šƒ•–ƒ“—‡ŽŽ‡‰—‡‘•ƒŽƒ•ž•–‹‡”ƒ•ǡƒŽ…‘”ƒœ×†‡ŽƒƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒǤ‡Žƒ‘•‡Ž”ƒ„‹–‘“—‹–ƒ†‘Žƒ•…ƒ’ƒ•ž•‡š–‡”‹‘”‡•Ǥ‹ƒŽ‡–‡Ž‡†ƒ‘•—…‘”–‡ƒŽƒ„ƒ•‡†‡Ž”ƒ„‹–‘ȋ“—‡•—‡Ž‡‡•–ƒ”†‡…‘Ž‘”ƒ””אȌ›ƒŽƒ’ƒ”–‡•—’‡”‹‘” †‡Žƒ•Š‘Œƒ•ǡ“—‡†ƒ†‘—…‘”–‡’Žƒ‘ǡ…‘–‘†ƒ•Žƒ•…ƒ’ƒ•†‡Š‘Œƒ•ƒŽƒ˜‹•–ƒǤ–”‘†—…‹‘•ŽƒƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ‡‡Žƒ‰—ƒ…‘Ž‹×›”‡’‡–‹‘•‡Ž’”‘…‡•‘…‘‡Ž”‡•–‘Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/5,62772”‘…‡ƒ‘•›†‡•Š—‡•ƒ‘•‡Ž…‘”†‡”‘›…‘Ž‘•‘„”ƒ–‡†‡Žƒ…ƒ”‡’”‡’ƒ”ƒ”‡‘•—…ƒŽ†‘’ƒ”ƒŽ—‡‰‘ …‘…‹ƒ”‡Ž”‹•‘––‘Ǥ‘‡‘•ƒ‰—ƒƒ…ƒŽ‡–ƒ”‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ›‡‡ŽŽƒŽ‘•Š—‡•‘•›’ƒ”–‡••‘„”ƒ–‡•†‡ Ž‹’‹ƒ”Žƒ…ƒ”‡†‡…‘”†‡”‘ǡ–‡†”‡‘•“—‡–‡‡”ž•†‡—Ž‹–”‘†‡…ƒŽ†‘’ƒ”ƒ—‡•–”‘”‹•‘––‘ǤƒŽƒ‘• Ž‹‰‡”ƒ‡–‡›…‘…‹ƒ‘•ƒˆ—‡‰‘‡†‹‘†—”ƒ–‡ƒŽ‡‘•͛͘‹—–‘•Ǥ‘”–ƒ‘•Žƒ•ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ•‡†‘•‹–ƒ†‡•˜‡”–‹…ƒŽ‡–‡›Žƒ•‡•…ƒŽ†ƒ‘•‡‡Žƒ‰—ƒ…‘Ž‹×Š‹”˜‹‡†‘ —’ƒ”†‡‹—–‘•’ƒ”ƒƒ„Žƒ†ƒ”Žƒ•—’‘…‘Ǥƒ•”‡•‡”˜ƒ‘•Ǥ†‡”‡œƒ‘•Žƒ…ƒ”‡†‡…‘”†‡”‘…‘’‡”‡Œ‹Ž„‹‡’‹…ƒ†‘ǡ—’‘…‘†‡ƒŒ‘’‹…ƒ†‘ǡ•ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ ”‡…‹±‘Ž‹†ƒǤ—ƒ•ƒ”–±…‘—ƒŽž‹ƒ†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒƒ”…ƒ‘•‡Ž…‘”†‡”‘Šƒ•–ƒ“—‡‘•“—‡†‡ †‘”ƒ†‹–‘Ǥ‡•‡”˜ƒ‘•Ǥ—ƒ…ƒœ—‡Žƒ’Žƒƒ›ƒ…Šƒǡ’‘…Šƒ‘•Žƒ…‡„‘ŽŽƒ„‹‡’‹…ƒ†ƒ‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ„”‹Ž •‡Ž‡……‹×›ƒÓƒ†‹‘•—ƒ—‡œ†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒǡ•‹‰—‹‡†‘Žƒ–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ‡Žƒ„‘”ƒ…‹×‹–ƒŽ‹ƒƒǡ“—‡Ž‡ ƒ’‘”–ƒ”ž…”‡‘•‹†ƒ†ƒŽƒ”‡…‡–ƒǤ—‡”‡‘•“—‡Žƒ…‡„‘ŽŽƒ‘•“—‡†‡–”ƒ•’ƒ”‡–‡ǡ“—‡‘•‡‘•–—‡•–‡Ǥ…Šƒ‘•‡Žƒ””‘œǡ”‡‘˜‡‘•›Ž‘–‘•–ƒ‘•Ǥ‡”–‡‘•ƒŠ‘”ƒ—˜ƒ•‘†‡˜‹‘„Žƒ…‘›†‡Œƒ‘•“—‡ ‡˜ƒ’‘”‡‡ŽƒŽ…‘Š‘ŽǤӃ†‹‘•‡Ž…‘”†‡”‘ƒŽƒ…ƒœ—‡Žƒ›…‘…‹ƒ‘•ƒˆ—‡‰‘‡†‹‘Šƒ•–ƒ“—‡ …‘’”‘„ƒ‘•“—‡‡Ž…ƒŽ†‘‡•–ž…ƒ•‹…‘•—‹†‘Ǥ‹‡’”‡†‡„‡†‡Šƒ„‡”—’‘…‘†‡…ƒŽ†‘‡Žƒ…ƒœ—‡Žƒ ’ƒ”ƒ‡˜‹–ƒ”“—‡ŽŽ‡‰—‡ƒ•‡…ƒ”•‡‡Žƒ””‘œǤ‡’‡–‹‘•ƒÓƒ†‹‡†‘‘–”‘˜ƒ•‘†‡Ž…ƒŽ†‘†‡…‘…‡”‡Ž…‘”†‡”‘ǡ”‡‘˜‡‘•…‘…—‹†ƒ†‘›ƒÓƒ†‹‘• ƒŠ‘”ƒŽƒ•ƒŽ…ƒ…Š‘ˆƒ•Ǥ‡‰—‹‘•…‘…‹ƒ†‘ƒˆ—‡‰‘‡†‹‘Ǧ„ƒŒ‘Šƒ•–ƒ“—‡•‡…‘•—ƒ†‡—‡˜‘‡Ž…ƒŽ†‘Ǥ ‡”–‡‘•†‡—‡˜‘…ƒŽ†‘Šƒ•–ƒ–‡‡”‡Žƒ””‘œ‡‡Ž’—–‘ג–‹‘†‡…‘……‹×ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‡•–±–‹‡”‘ ’‡”‘–ƒ„‹±‡–‡”‘ǡ—’‘…‘†—”‹–‘‘DzƒŽ†‡–‡dzǤ
—‡•–”‘’ƒ“—‡–‡†‡ƒ””‘œ”„‘”‹‘‘•”‡…‘‡†ƒ„ƒ—–‹‡’‘†‡͙͜Ǧ͙͝‹“—‡Š‡‘•”‡•’‡–ƒ†‘› …‘‡ŽŽ‘Š‡‘•…‘•‡‰—‹†‘‡Ž’—–‘†‡•‡ƒ†‘Ǥƒ”ƒƒ’‘”–ƒ”Ž‡—ƒ…”‡‘•‹†ƒ†ˆ‹ƒŽƒŽ’Žƒ–‘’”‘…‡†‡”‡‘• ƒDzƒ–‡…ƒ”‡dz‡Žƒ””‘œ…‘‡Ž“—‡•‘‹–ƒŽ‹ƒ‘ǤƒŽŽƒ‘•—‘•͘͠Ǧ͙͘͘‰”Ǥ†‡“—‡•‘ƒ”‹‰‹ƒ‘‡‰‰‹ƒ‘ •‘„”‡‡Žƒ””‘œ›”‡‘˜‡‘•…—‹†ƒ†‘•ƒ‡–‡’ƒ”ƒ“—‡•‡˜ƒ›ƒ‹–‡‰”ƒ†‘›Ž‡†‡‡•ƒ–‡š–—”ƒ…”‡‘•ƒ “—‡„—•…ƒ‘•Ǥ‡”˜‹‘•…ƒŽ‡–‹–‘‡Žƒ‡•ƒ’ƒ”ƒ†‹•ˆ”—–ƒ”†‡‡•‡’—–‘†‡…”‡‘•‹†ƒ†–ƒ…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…‘†‡…—ƒŽ“—‹‡” ”‹•‘––‘‹–ƒŽ‹ƒ‘Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

5LVRWWRDOOD3DUPLJLDQDR$UUR]DO3DUPHVDQR FRQOLPyQ  Vǣ͛͘ ͙ǡ͘͝Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ͙‡†‹†ƒ†‡ƒ””‘œƒ”„‘”‹‘‘‡Žƒ””‘œ‹–ƒŽ‹ƒ‘ “—‡ž•‘•‰—•–‡ȋ—‘•͛͘͘‰”ƒ‘• ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡Ȍ ͘͟͝Ž†‡…ƒŽ†‘ȋ†‡ƒ˜‡›˜‡”†—”ƒ•Ȍ ͙…‡„‘ŽŽƒ‰”ƒ†‡Ǥ Žœ—‘†‡—Ž‹×›Žƒ”ƒŽŽƒ†—”ƒ†‡•—’‹‡ŽǤ ͙͘͘‰”Ǥ†‡ƒ”‹‰‹ƒ‘”ƒŽŽƒ†‘‡‡Ž‘‡–‘Ǥ ͘͝Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ„”‹Ž •‡Ž‡……‹× ͘͝‰†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒǤ ƒŽȋƒŽ‰—•–‘Ȍ

ƒ…‡—‘•‡•‡•‡…‘‡–ƒ„ƒ’‘”ƒ‹Ž“—‡…׏‘‡”ƒ’‘•‹„Ž‡“—‡‘–—˜‹‡•‡—”‹•‘––‘‡‡Ž„Ž‘‰ǡƒ•À“—‡ ‡Ž‘–‘±…‘‘—”‡–‘’‡”•‘ƒŽǤ•–ƒ‡•Žƒ–‡”…‡”ƒ”‡…‡–ƒ†‡”‹•‘––‘“—‡’—„Ž‹…‘›‘•‡”žŽƒ‹ƒ’—‡•‡ ‡•–‘›ƒˆ‹…‹‘ƒ†‘ƒŽƒ‰ƒ•–”‘‘Àƒ†‡Žƒ–‹‡””ƒ†‡Žƒ’ƒ•–ƒǡŽƒ’‹œœƒ›’‘”•—’—‡•–‘ǡ‡Žƒ””‘œǣ –ƒŽ‹ƒǤ‡Ž ’”‘‰”ƒƒ†‡‡””ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ–‡””ƒǤ–˜Ȁ‹†ƒǦ›Ǧ•–‹Ž‘Ȁ‡…‡–ƒ•Ǧ†‡Ǧ‡…Š—’‡–‡ǦȀ͙͘͞͡͝Ǧ͛͜͜͟͞͠ȀŽˆ‘•‘Ǧ†‡Ǧ”‡…Š—’‡–‡Ǧ‘•Ǧ…‘…‹ƒǦ —Ǧ”‹•‘––‘ǤŠ–Ȍ†‡Ž’ƒ•ƒ†‘‹±”…‘Ž‡•’”‡’ƒ”ƒ‘•—”‹•‘––‘„ž•‹…‘ǡ…‘’ƒ”‹‰‹ƒ‘›—–‘“—‡†‡Ž‹×ǡ ’‡”ˆ‡…–‘’ƒ”ƒ‡’‡œƒ”ƒ…‘…‹ƒ”‡•–‡–‹’‘†‡’Žƒ–‘•›ƒ“—‡‡••‡…‹ŽŽ‘ǤŽ”‹•‘––‘‡•—‘†‡Ž‘•’Žƒ–‘•ž• ’‘’—Žƒ”‡•†‡Ž‘”–‡†‡ –ƒŽ‹ƒǡ—‘†‡Ž‘•’‹Žƒ”‡•†‡•—‰ƒ•–”‘‘Àƒǡ“—‡•‡…‘…‹ƒ•‘„”‡–‘†‘‡–”‡‡Ž‘‡•–‡†‡ ‘„ƒ”†Àƒǡ‡Ž‡•–‡†‡‹ƒ‘–‡›Žƒœ‘ƒ†‡‹ŽžǤ —•–ƒ‡–‡‡‡•–ƒ‹ƒ†‹…‡ŽƒŽ‡›‡†ƒǡ•—”‰‹×‡•–‡ ’Žƒ–‘Ǥ‘•‹–ƒŽ‹ƒ‘•Ž‘†‡ˆ‹‡…‘‘Dz‹‡•–”ƒƒ•…‹—–ƒdz‘•‡ƒDz•‘’ƒ•‡…ƒdzǡ—’Žƒ–‘…”‡‘•‘’‡”‘‘…ƒŽ†‘•‘› “—‡†‡„‡•‡”–‘ƒ†‘…‘–‡‡†‘”›‘…‘…—…Šƒ”ƒǤƒ„‹±†‡„‡•‡”DzŽ‡‰ƒ–‘dz‘Ž‹‰ƒ†‘ǡ…‘‰”ƒ‘•‡–‡”‘•› ƒŽ†‡–‡ǡ—…‘…‡’–‘“—‡‡•’ƒÓƒ˜ƒ‘•’‹ŽŽƒ†‘’‘…‘ƒ’‘…‘Ǥ ƒ…‡‡Žƒœ‘ƒ†‡‹Žž’‘”͙͟͜͝†—”ƒ–‡‡Ž‡ƒ…‹‹‡–‘ǡƒ—“—‡‡‡Ž͙͛͘͘‡Žƒ””‘œ›ƒ•‡…—Ž–‹˜ƒ„ƒ‡Žƒ œ‘ƒ†‡ž’‘Ž‡•ǤƒŽ‡›‡†ƒ…—‡–ƒ“—‡‡‡Ž•‹‰Ž‘—Œ‘˜‡‹–ƒŽ‹ƒ‘•‡‡ƒ‘”×’‡”†‹†ƒ‡–‡†‡—ƒ ‰—ƒ’ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒǡŠ‹Œƒ†‡—‘†‡Ž‘•ƒ‡•–”‘•ž•’‘’—Žƒ”‡•†‡ –ƒŽ‹ƒǤ•–‡‹–ƒŽ‹ƒ‘ǡ—›ƒˆ‹…‹‘ƒ†‘ƒŽƒ…‘…‹ƒǡ ƒ†×’”‡’ƒ”ƒ”—’Žƒ–‘…‘‡Ž“—‡’‘†‡”•‘”’”‡†‡”ƒ•—•‹˜‹–ƒ†‘•‡Ž†Àƒ†‡•—„‘†ƒǤƒ“—‡–‡Àƒ“—‡ ”‡•—Ž–ƒ”ˆž…‹Ž›”ž’‹†‘‡Ž‹‰”‡†‹‡–‡‡Ž‡‰‹†‘ˆ—‡‡Žƒ””‘œ›Ž‘•‹˜‹–ƒ†‘•“—‡†ƒ”‘‡…ƒ–ƒ†‘•…‘‡Ž”‡•—Ž–ƒ†‘Ǥ ŽƒŠ‘”ƒ†‡‡•…‘‰‡”‡Žƒ””‘œ’ƒ”ƒ—‡•–”‘”‹•‘––‘†‡„‡–‡‡”„ƒŒ‘…‘–‡‹†‘‡ƒ‹Ž‘•ƒ›—–ƒƒÓ‘†‡‰”ƒ‘ ‡–”‡’‡“—‡Ó‘›‰”ƒ†‡Ǥ –ƒŽ‹ƒ’‘†‡‘•‡…‘–”ƒ”˜ƒ”‹‘•–‹’‘•“—‡…—’Ž‡‡•–ƒ•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…ƒ•ǣ‡Ž”„‘”‹‘ ȋ‡Ž“—‡Š‡‘•‡’Ž‡ƒ†‘’ƒ”ƒ‡•–ƒ”‡…‡–ƒȌǡƒŽ†‘ǡƒ”ƒ”‘Ž‹ǡƒ”ƒ–‡ŽŽ‹ǡ‘ƒǡƒ†ƒ‘›‹ƒŽ‘‡ƒ‘Ǥƒ†ƒ —‘…‘•—•’”‘•›…‘–”ƒ•’ƒ”ƒŠƒ…‡”—’Žƒ–‘†‡͙͘’—–‘•Ǥ Žƒƒ…–—ƒŽ‹†ƒ†ǡ†‡’‡†‹‡†‘†‡Žƒ”‡‰‹×†‡ –ƒŽ‹ƒǡŽ‘‡Žƒ„‘”ƒ†‡—ƒƒ‡”ƒ‘†‡‘–”ƒǤŽƒœ‘ƒ‘”–‡†‡ —••‘Ž‡‰‘ǡƒƒ”–‹‘ǡ‘ƒǥŽƒ•ƒƒ•†‡…ƒ•ƒŽ‘‡Žƒ„‘”ƒ†‡ƒ‡”ƒ–”ƒ†‹…‹‘ƒŽǡ’‡”‘‡Ž…ƒŽ†‘•‡Ž‘ ƒÓƒ†‡–‘†‘ƒŽ’”‹…‹’‹‘Ǥ‡•–‡…ƒ•‘Š‡‘•ƒÓƒ†‹†‘‡Ž…ƒŽ†‘’‘…‘ƒ’‘…‘ǡ…‘‘‡‡•‡Óƒ”‘ǡ•‹†‡Œƒ”“—‡ Ž‘ŽŽ‡‰—‡ƒƒ„•‘”„‡”‡Žƒ””‘œ›•‹’ƒ”ƒ”†‡”‡‘˜‡”’ƒ”ƒ‘„–‡‡”…‘‘”‡•—Ž–ƒ†‘—ƒ””‘œ…”‡‘•‘ǡ…‘—ƒ ‰”ƒ–‡š–—”ƒ›•‹–‡‡”“—‡ƒÓƒ†‹”Žƒƒ–‡“—‹ŽŽƒƒŽˆ‹ƒŽǤ ‡‘•‡’Ž‡ƒ†‘—–‘“—‡†‡œ—‘†‡Ž‹×›•—


”ƒŽŽƒ†—”ƒ’ƒ”ƒ†ƒ”Ž‡—–‘“—‡†‡…‘–”ƒ•–‡…À–”‹…‘ƒŽƒ”‡…‡–ƒǡ‘•ƒ•‡‰—”‘“—‡…ƒ•ƒ…‘‡•–‘•†Àƒ•‡Ž‘•“—‡ …‘‹‡œƒŽƒ’”‹ƒ˜‡”ƒǤ•’‡”‘“—‡‘•‰—•–‡›‘•ƒ‹±‹•…‘±Žǡˆž…‹Ž›•‡…‹ŽŽ‘ǡ’‡”ˆ‡…–‘’ƒ”ƒ‡’‡œƒ”ƒ …‘…‹ƒ”Ǥ

/$(/(&&,Ï1'(/26,1*5(',(17(6%$6('(81%8(15,62772 ‡•–‡–‹’‘†‡ƒ””‘œ‹–ƒŽ‹ƒ‘˜ƒ‘•ƒƒ’”‡…‹ƒ”Žƒƒ……‹×†‡ŽƒŽ‹†×ǡ†‡Ž†‡Ž‹…‹‘•‘•ƒ„‘”“—‡ƒ’‘”–ƒŽƒ ƒ–‡“—‹ŽŽƒ›‡Ž…‘–”‘Žƒ”‡Ž’—–‘…‘””‡…–‘†‡…‘……‹×Ǥƒ†‡Ž‰ƒ†ƒŽÀ‡ƒ‡–”‡…”—†‘›’ƒ•ƒ†‘†‡— ‡•’ƒÓ‘Ž›—‹–ƒŽ‹ƒ‘’—‡†‡‘•‡”Žƒ‹•ƒǤ‘‹’‘”–ƒ–‡‡•“—‡Ž‘‹–‡–±‹•›’‘…‘ƒ’‘…‘…‘•‹‰ž‹•— ”‹•‘––‘ƒ—–±–‹…‘ǡ‡•’‡”‘ƒ›—†ƒ”‘•…‘‡•–ƒ”‡…‡–ƒǤ Ž…ƒŽ†‘‡•ˆ—†ƒ‡–ƒŽ›ƒ“—‡•‡”ž‡Ž“—‡ƒ”‘ƒ–‹…‡‡Žƒ””‘œǤ‡•–ƒ”‡…‡–ƒ˜ƒ‘•ƒ—–‹Ž‹œƒ”—…ƒŽ†‘ †‡ƒ˜‡…‘—ƒ•˜‡”†—”ƒ•ǡ‘•ƒ•‡‰—”‘“—‡‡•‡Ž’—–‘†‡•ƒ„‘”“—‡˜ƒƒ‡…‡•‹–ƒ”Ǥ ’‘”‹‘†‡„‡‘•‡’Ž‡ƒ”—„—‡ƒ”‡•ƒ‘‡‰‰‹ƒ‘Ǥ‡’ƒ”‡•ƒ‘‡š‹•–‡†‘•˜ƒ”‹‡†ƒ†‡• ȋ‡‰‰‹ƒ‘› ”ƒƒƒ†ƒ‘Ȍǡ‡Ž‡‰‰‹ƒ‘‡•‡Ž“—‡•‡‡Žƒ„‘”ƒ…‘Ž‡…Š‡…”—†ƒ›‡•‡Ž“—‡”‡ƒŽ‡–‡•‡ †‡„‡”Àƒ—–‹Ž‹œƒ”Ǥ•ž•…ƒ”‘ǡ’‡”‘–ƒ„‹±‡•ž•Ž‹’‹‘›Žƒ–‡š–—”ƒ‡•—…Š‘ž•…”‡‘•ƒǤ‹‘ †‹•’‘‡‘•†‡“—‡•‘‹–ƒŽ‹ƒ‘ǡ‡‡Ž‘”–‡†‡•’ƒÓƒ–‡‡‘•†‘•˜ƒ”‹‡†ƒ†‡•“—‡Ž‡˜ƒ“—‡‹’‹–ƒ†‘ƒ ‡•–‡’Žƒ–‘ǣ‡Ž“—‡•‘†‡ †‹ƒœƒ„ƒŽ›††‘„‡Ž–œƒǤ …Ž—•‘—“—‡•‘†‡‡š‘†‡ŽŽƒ”‹œȋ—”‡•‡ȌŽ‡ ˜ƒ‰‡‹ƒŽǤ ’”‘˜‹•ƒ†››ƒ‡…‘–ƒ”±‹•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/5,62772$//$3$50,*,$1$—ƒ…ƒœ—‡Žƒƒ’ƒ”–‡…ƒŽ‡–ƒ‘•‡Ž…ƒŽ†‘’ƒ”ƒ“—‡…—ƒ†‘‡–”‡‡…‘–ƒ…–‘…‘Žƒ…‘……‹×†‡Žƒ””‘œ ‘ˆ”‡‡‡Ž…ƒŽ‘”Ǥ‘†‘”‹•‘––‘‡•ž•‘‡‘•’ƒ”‡…‹†‘ƒŽ’”‹…‹’‹‘ǡ’ƒ”–‹‘•†‡—ƒ”‡…‡–ƒ„ž•‹…ƒ…‘—ƒ’”‡’ƒ”ƒ…‹× „ƒ•–ƒ–‡•‹‹Žƒ”ƒ—“—‡Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•†‡ƒ…‘’ƒÓƒ‹‡–‘•‡ƒ†‹•–‹–‘•Ǥ—ƒ…ƒœ—‡Žƒ„ƒŒƒ‘—ƒ •ƒ”–±ƒ’Ž‹ƒ†‡””‡–‹‘•—ƒ—‡œ‰‡‡”‘•ƒ†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒǡ—ƒ˜‡œ“—‡•‡Šƒ›ƒ†‡””‡–‹†‘›ƒ–‡•†‡ “—‡…‘‹‡…‡ƒ…ƒ„‹ƒ”†‡…‘Ž‘”ǡ•‘ˆ”‡À‘•—ƒ…‡„‘ŽŽƒ’‹…ƒ†ƒ—›ˆ‹ƒ†‡•’ƒ…‹–‘Šƒ•–ƒ“—‡“—‡†‡ –”ƒ•Žï…‹†ƒǡ…ƒ•‹–”ƒ•’ƒ”‡–‡Ǥ‡–‹”ƒ‘•†‡Žƒ…ƒœ—‡Žƒ›”‡•‡”˜ƒ‘•Ǥ…Šƒ‘•‡Žƒ””‘œ‡Ž‡‰‹†‘›Ž‘–‘•–ƒ‘•‡—’‘“—‹–‘†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒǡ…‘͙×͚‹—–‘•ƒ ˆ—‡‰‘ˆ—‡”–‡ŽŽ‡‰ƒǤ—ƒ†‘Ž‘•‰”ƒ‘•†‡ƒ””‘œ–‘”‡‡—ƒ•’‡…–‘–”ƒ•Žï…‹†‘‡’‡œƒ‘•ƒƒÓƒ†‹” —…—…Šƒ”א…‘‡Ž…ƒŽ†‘†‡ƒ˜‡…ƒŽ‹‡–‡Ǥ‡‡‘•“—‡‡•’‡”ƒ”“—‡•‡‡˜ƒ’‘”‡‡•–‡…ƒŽ†‘ƒ–‡•†‡˜‘Ž˜‡”ƒƒ‰”‡‰ƒ”‘–”‘…—…Šƒ”אǡ…‘–”‘Žƒ†‘ “—‡—…ƒŠƒ›ƒ†‡ƒ•‹ƒ†‘…ƒŽ†‘‡Žƒ…ƒœ—‡Žƒ’‡”‘–ƒ’‘…‘“—‡†‡•‡…‘ǤӃ†‹‘•Žƒ…‡„‘ŽŽƒ•‘ˆ”‹–ƒ “—‡–‡‡‘•”‡•‡”˜ƒ†ƒ›”‡‘˜‡‘•ǤŽƒ‰—ƒŽ‘†‡„‡‘•‹…‘”’‘”ƒ”’‘“—‹–‘ƒ’‘“—‹–‘ǡ”‡‘˜‹‡†‘ …‘—…Šƒˆ”‡…—‡…‹ƒǤ‡’‡–‹‘•‡Ž’”‘…‡•‘Šƒ•–ƒ“—‡‡Žƒ””‘œ“—‡†‡–‹‡”‘’‡”‘‡–‡”‘ǡ—’‘…‘ƒŽ†‡–‡ǡž•†—”‘†‡Ž‘“—‡ ‡•–ƒ‘•ƒ…‘•–—„”ƒ†‘•‡Žƒ…‘…‹ƒ‡•’ƒÓ‘ŽƒǤ•“—‹œž•‡Ž’ƒ•‘ž•‹’‘”–ƒ–‡ǡ‘’‘‰‘–‹‡’‘•†‡ …‘……‹×’—‡•†‡’‡†‡—…Š‘†‡Ž–‹’‘†‡…‘…‹ƒ“—‡–‡‰ž‹•›†‡Žƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ“—‡‡’Ž‡±‹•ǡ’‡”‘ Šƒ…‡†Ž‘’‘…‘ƒ’‘…‘ǡ•‹’”‹•ƒǤ—“—‡Ž‘•–‹‡’‘•˜ƒ”Àƒ‡–”‡͙͝›͚͘‹—–‘•ǡ…‘…ƒŽƒ’‡”‘•‹ ’ƒ—•ƒǤ’ƒ”–ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘›Dzƒ–‡…ƒ‘•dzǡ‡•†‡…‹”ǡ”‡‘˜‡‘•’‘…‘ƒ’‘…‘•‹ˆ—‡”œƒ…‘‡Ž“—‡•‘”ƒŽŽƒ†‘ ’ƒ”ƒ“—‡—‡•–”‘ƒ””‘œ“—‡†‡Ž‘ž•…”‡‘•‘’‘•‹„Ž‡Ǥ‘—•‘ƒ”‹‰‹ƒ‘‡‰‰‹ƒ‘ǡ—“—‡•‘†—”‘ǡ •‡‹Ǧ‰”ƒ•‘›†‡Ž‡–ƒƒ†—”ƒ…‹×ǡ’‡”ˆ‡…–‘’ƒ”ƒ—”‹•‘––‘Ǥ‡†ƒ”žƒ—‡•–”‘ƒ””‘œ—ƒ–‡š–—”ƒ …”‡‘•ƒǡ‘…ƒŽ†‘•ƒǤ
ย‘ยย‘ยŽย‡ยƒร“ยƒย†ย‘ยยƒยย–ย‡ย“ย—ย‹ยŽยŽยƒวกย’ย—ย‡ย•ย…ย‘ยย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย‘ย’ยƒย”ยƒยย‹ย‰ย—ย•ย–ย‘ย›ยƒย“ย—ย‡ย†ยƒยย—ย›ย…ย”ย‡ยย‘ย•ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ย•ย‹ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ย• ย’ย—ย‡ย†ย‡ย•ยƒร“ยƒย†ย‹ย”ยŽยƒย‡ยย’ย‡ย“ย—ย‡ร“ยƒย•ย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย“ย—ย‡ย†ย‡ย–ย‘ย†ยƒย˜ร€ยƒยยžย•ย…ย”ย‡ยย‘ย•ย‘วคย‡ย†ย‡ย„ย‡ย”ย‡ยย‘ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย ย’ยƒย”ยƒย”วกย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽย”ย‡ย’ยƒย”ย–ย‘ย†ย‡ย…ยƒยŽย‘ย”ย”ย‡ย•ย‹ย†ย—ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย…ยƒยœย—ย‡ยŽยƒย•ย‡ยƒย—ยย‹ยˆย‘ย”ยย‡ย›ยƒย†ย‡ยยžย•ยˆยƒย…ย‹ยŽย‹ย–ยƒยย‘ย•ย“ย—ย‡ย‡ยŽ ยƒย”ย”ย‘ยœย•ย—ย‡ยŽย–ย‡ย•ย—ยƒยŽยย‹ย†ร—ยวคย—ยƒยย†ย‘ย‡ยŽยƒย”ย”ย‘ยœย‡ย•ย–ยฑย‡ยย•ย—ย’ย—ยย–ย‘วกยƒยŽย†ย‡ยย–ย‡วกย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ยยƒร“ยƒย†ย‹ย”ยƒย”ย‘ยยƒย–ย‹ยœยƒยย–ย‡ย•วคยย‡ย•ย–ยƒย”ย‡ย…ย‡ย–ยƒย‡ยŽยœย—ยย‘ย†ย‡ ย—ยยŽย‹ยร—ยย‡ยšย’ย”ย‹ยย‹ย†ย‘ยƒยยƒยย‘ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ยย‘ยƒยยƒย”ย‰ย‡ย›ยŽยƒย”ยƒยŽยŽยƒย†ย—ย”ยƒย†ย‡ยŽยย‹ย•ยย‘ศ‹ย•ร—ยŽย‘ยŽยƒย’ย‹ย‡ยŽย•ย‹ยยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยƒยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ ย„ยŽยƒยย…ยƒศŒวค ยย…ยŽย—ย•ย‘ย—ยย’ย—ยย–ย‘ย†ย‡ยƒยœยƒยˆย”ยžยยŽย‡ย‹ย”ยžย“ย—ย‡ยย‹ย’ย‹ยย–ยƒย†ย‘วกย‘ย•ยŽย‘ย†ย‡ยŒย‘ยƒย˜ย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย‰ย—ย•ย–ย‘วคย‡ยœย…ยŽยƒยย‘ย•ย’ยƒย”ยƒ ยŒย—ยย–ยƒย”ยŽย‘ย•ย•ยƒย„ย‘ย”ย‡ย•วคย‘ยŠย‡ยย‘ย•ยƒร“ยƒย†ย‹ย†ย‘ย•ยƒยŽย‡ยยย‹ยย‰รฏยยย‘ยย‡ยย–ย‘วกย›ย‘ยŽย‘ยŠยƒย‰ย‘ยƒยŽยˆย‹ยยƒยŽย’ย—ย‡ย•ย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย„ยƒย•ย–ยƒยย–ย‡ย›ยƒย•ร€ยย‘ยย‡ ย’ยƒย•ย‘วคย‡ย”ย˜ย‹ยย‘ย•ย”ย‡ย…ย‹ยฑยยŠย‡ย…ยŠย‘วกย…ยƒยŽย‡ยย–ย‹ย–ย‘วกย…ย‘ยย—ยยƒย•ย”ย‘ย†ยƒยŒยƒย•ย†ย‡ยŽย‹ยร—ยย‘ยŽย‹ยยƒย’ยƒย”ยƒย†ย‡ย…ย‘ย”ยƒย”วคย‹ยย’ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย‹ย…ย‹ย‘ย•ย‘วค


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

&RPRSUHSDUDUPDVDSDUD3L]]DLWDOLDQD5HFHWD SDVRDSDVR  Vǣ͚͘ ͘ǡ͚͝Ȁ V ͜

,1*5(',(17(6 ͙‰†‡Šƒ”‹ƒ†‡–”‹‰‘†‡ˆ—‡”œƒȋ‘• ”‡…‘‹‡†‘Žƒ†‡Žƒ•ƒ†‡”‘Ȍ ͙Ȁ͚Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒ–‡’Žƒ†ƒ ͚͝‰”ƒ‘•†‡•ƒŽȋƒ’ƒ”–‹”†‡‡•–ƒ‡†‹†ƒǡ•‹–‡ ‰—•–ƒ—’‘…‘ž••ƒŽƒ†ƒǡ‹…”‡‡–ƒŽƒ ‡†‹†ƒȌ ͘͝Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ Ž‘˜‡ ȋ˜ƒ”‹‡†ƒ†’‹…—ƒŽ‘”‘›ƒŽȌ ͚͝‰†‡Ž‡˜ƒ†—”ƒˆ”‡•…ƒ†‡’ƒƒ†‡”‘ȋŽƒ ‡…‘–”ƒ”±‹•‡”‘•‹ǡ‡”…ƒ†‘ƒǤǤǤŽƒ“—‡ …‘’”‘‡•†‡Žƒƒ”…ƒ‡˜‹–‡ŽǡŽƒ‡†‹†ƒ‡•‡Ž –ƒ“—‹–‘ǡ†‡Ž‘•†‘•“—‡–”ƒ‡Ȍ‘„‹‡Ž‡˜ƒ†—”ƒ Ž‹‘ˆ‹Ž‹œƒ†ƒ†‡’ƒƒ†‡”‘ȋ͠‰Ȍ

‘›‘•’”‡•‡–‘‘–”ƒ”‡…‡–ƒ†‡ƒ•ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ–‹’‘•Ǧ†‡Ǧƒ•ƒǦ†‡Ǧ‡’ƒƒ†ƒǦ‰ƒŽŽ‡‰ƒȀ͚͚͛͛ȀȌǣƒ•ƒ†‡ ’‹œœƒ‹–ƒŽ‹ƒƒǡ–ƒŽ›…‘‘‡‡•‡Ó׃Šƒ…‡”Žƒ‹ƒ‹‰‘‹–ƒŽ‹ƒ‘Ž†‘Ǥ”‡’ƒ”ƒ”ƒ•ƒ†‡’‹œœƒ‡•ˆž…‹Ž› „ƒ•–ƒ–‡†‹˜‡”–‹†‘Ǥƒ˜‡”†ƒ†‡•“—‡‘–‹‡‡“—‡˜‡”‡ƒ„•‘Ž—–‘…‘Žƒ“—‡Š‡—–‹Ž‹œƒ†‘†—”ƒ–‡‡•–‘•ƒÓ‘•ǡ †‡•†‡‡’ƒ•ƒ”‘‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡‘•‡Žƒ„‘”ƒ†ƒ‘Š‡˜—‡Ž–‘ƒ’”‡’ƒ”ƒ”ƒ•ƒ†‡’‹œœƒƒŽƒƒ–‹‰—ƒ—•ƒœƒǤ•–ƒ ”‡…‡–ƒ‘–‹‡‡Ž‡…Š‡‹ƒœï…ƒ”ǡž•„‹‡‡•—ƒƒ•ƒ†‡’ƒ“—‡‡•„ƒ•–ƒ–‡ˆ‹ƒ›“—‡Ž—‡‰‘ƒŽŠ‘”‡ƒ”“—‡†ƒ …‘‡Ž‡•’‡•‘”Œ—•–‘ǡƒŽ‡•–‹Ž‘†‡Žƒ•“—‡’‘†‡‘•†‡‰—•–ƒ”‡…—ƒŽ“—‹‡”’‹œœ‡”Àƒ†‡‘ƒ‘‡‡…‹ƒǤ‡•–ƒ „ƒ•‡†‡ƒ•ƒ‹…Ž—•‘’‘†‡‘•Œ—‰ƒ”…‘‘–”ƒ•Šƒ”‹ƒ•„Žƒ…ƒ•‘ƒÓƒ†‹”ƒŽ‰—ƒŠ‹‡”„ƒƒ”׏ƒ–‹…ƒǤ‘‘†‹…‡ Ž‘•‹–ƒŽ‹ƒ‘•ǣDzƒ’‹œœƒ‹–ƒŽ‹ƒƒǡ†‘†‡Žƒ‰—Žƒ‘‡•—’‡…ƒ†‘dz ””‡…—‡”†‘“—‡ƒ†‡ž•†‡Žƒƒ•ƒ‡ŽŠ‘”‡ƒ†‘›Žƒ•—’‡”ˆ‹…‹‡†‘†‡…‘Ž‘“—‡‘•Žƒ’‹œœƒ•‘‹‰—ƒŽ†‡ ‹’‘”–ƒ–‡•Ǥ ƒ…‡…‘•ƒ†‡†‘•‡•‡•…‘’”±‡Žƒ•ƒ†‡”‘ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‡Žƒƒ•ƒ†‡”‘Ǥ…‘ȀȌ—ƒ’‹‡†”ƒ’ƒ”ƒ Š‘”‡ƒ”ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‡Žƒƒ•ƒ†‡”‘Ǥ…‘Ȁ’‹‡†”ƒ•Ǧ’ƒ”ƒǦŠ‘”‘Ȁ͞͞Ǧ’‹‡†”ƒǦ’ƒ”ƒǦŠ‘”‘Ǧ†‡Ž‰ƒ†ƒǤŠ–ŽȌ›‡•–‘›‡…ƒ–ƒ†‘…‘‡ŽŽƒǤƒ †‹ˆ‡”‡…‹ƒ‡•‡˜‹†‡–‡ƒŽŠ‘”‡ƒ”’‹œœƒǡ’ƒǡ‡’ƒƒ†ƒ•ǡ‹…Ž—•‘‡Ž•–”—††‡Ž†‡ƒœƒƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ•–”—†‡ŽǦ‘Ǧƒ’ˆ‡Ž•–”—†‡ŽǦ†‡ǦƒœƒƒǦ—‡…‡•Ǧ›Ǧ’‹‘‡•Ȁ͚͘͜͜ȀȌ“—‡‘•’”‡•‡–±‡Ž‘–”‘ †ÀƒǤ‘–‹‡‡…‘’ƒ”ƒ…‹×…‘Žƒ’Žƒ…ƒ†‡Š‘”‘ǡ‡•…‘‘˜‘Ž˜‡”ƒŽŠ‘”‘†‡Ž‡ÓƒǡŽƒ’ƒ”–‡†‡ƒ„ƒŒ‘‘“—‡†ƒ „Žƒ†ƒ‹’‘…‘Š‡…ŠƒǤ—‡‘ǡ•‹‘•ƒ‹ž‹•›ƒ‡…‘–ƒ”±‹•ǥǬ‘•‘–”‘•’”‡’ƒ”ž‹•Žƒƒ•ƒ†‡‘–”ƒˆ‘”ƒǫ‘‘ •‹‡’”‡‘•†‹‰‘ǡ‘†‡Œ±‹•†‡…‘‡–ƒ”Ž‘‡ˆƒ…‡„‘‘ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥˆƒ…‡„‘‘Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡ˆƒ’ƒ‰‡Ȍ‘‡–™‹––‡” ȋŠ––’ǣȀȀ–™‹––‡”Ǥ…‘Ȁ†‡”‡…Š—’‡–‡ȌǤ

35(3$5$&,Ï17,323$5$0$6$'(3,==$<0(=&/$—„‘Ž‰”ƒ†‡‹–”‘†—…‹‘•’ƒ”–‡†‡ŽƒŠƒ”‹ƒ†‡–”‹‰‘Ǥ‡Œƒ‘•—ƒ•͜…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡Šƒ”‹ƒ •‡’ƒ”ƒ†ƒ•’ƒ”ƒ‹”‡‰‘”†ƒ†‘Žƒƒ•ƒǤ‘—ƒ…—…Šƒ”ƒŠƒ…‡‘•—Š‘›‘‡‡Ž…‡–”‘†‡Ž„‘Ž›‡…Šƒ‘•ŽƒŽ‡˜ƒ†—”ƒ†‹•—‡Ž–ƒ‡‡Žƒ‰—ƒǤ
ƒ–‹‘•…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ†‡•†‡‡Ž…‡–”‘Šƒ…‹ƒƒˆ—‡”ƒ›˜ƒ‘•’‘…‘ƒ’‘…‘‡œ…Žƒ†‘…‘Žƒ Šƒ”‹ƒǤӃ†‹‘•‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ Ž‘˜‡ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‹Ž‘˜‡ƒ…‡‹–‡Ǥ…‘Ȍ›Žƒ•ƒŽȋ‡•‹’‘”–ƒ–‡“—‡Žƒ•ƒŽ›Žƒ Ž‡˜ƒ†—”ƒ‘‡–”‡‡…‘–ƒ…–‘†‹”‡…–‘’ƒ”ƒ‘–‡‡”’”‘„Ž‡ƒ•‡‡Ž’”‘…‡•‘†‡ˆ‡”‡–ƒ…‹×ȌǤ ‡‰—‹‘•”‡‘˜‹‡†‘Ž‘“—‡‡’‹‡œƒƒ•‡”Žƒƒ•ƒǡ’‘”ƒŠ‘”ƒ•‡”ž—ƒ‡œ…Žƒ’‡‰ƒŒ‘•ƒ’‡”‘ˆ‹”‡Ǥ”‡’ƒ”ƒ‘•Žƒœ‘ƒ†‘†‡˜ƒ‘•ƒƒƒ•ƒ”ǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘Žƒ‡…‹‡”ƒ†‡Žƒ…‘…‹ƒ‡•’‡”ˆ‡…–ƒǤŽ‡ƒ‘• Žƒœ‘ƒ†‡Žƒ‡…‹‡”ƒ†‡Šƒ”‹ƒǡ•ƒ…ƒ‘•Žƒƒ•ƒ†‡Ž„‘Ž›‡’‡œƒ‘•ƒ–”ƒ„ƒŒƒ”Žƒƒ•ƒ…‘Žƒ•ƒ‘•Ǥ •—›‹’‘”–ƒ–‡‡Ž”‡ˆ‹ƒ†‘†‡Žƒƒ•ƒ’ƒ”ƒ“—‡“—‡†‡ž•‡Žž•–‹…ƒ›•—„ƒ‡Œ‘”Ǥƒ”ƒ”‡ˆ‹ƒ”Žƒ‡•–‹”ƒ” Žƒƒ•ƒ…‘‘—…Š—””‘›”‡–‘”…‡”Žƒ‡‡•’‹”ƒŽ˜ƒ”‹ƒ•˜‡…‡•ǤŽˆ‹ƒŽ˜‘Ž˜‡‘•ƒŒ—–ƒ”›ƒƒ•ƒ”†‡—‡˜‘ †—”ƒ–‡—‘•†‹‡œ‹—–‘•Ǥ•–‡‡•‡Ž–”—…‘“—‡Šƒ…‡“—‡Žƒƒ•ƒ•‡ƒ‹…”‡À„Ž‡Ǥ‡•’—±•†‡‡•‘•͙͘‹—–‘•ǡ’‘†”‡‘•ƒ‹’—Žƒ”Žƒƒ•ƒ…‘ž•”ƒ’‹†‡œǡ•‡‹”ž“—‡†ƒ†‘‡Žž•–‹…ƒ› Š‘×‰‡‡ƒǤƒ‡†‹†ƒ†‡Šƒ”‹ƒ…‘””‡…–ƒ‡•DzŠƒ•–ƒ“—‡ŽƒŠƒ”‹ƒ‘•‡’‡‰—‡ƒŽƒ•ƒ‘•dzǡ’‡”‘ –ƒ’‘…‘•‡†‡„‡†‡ƒ„—•ƒ”Ǥ‘‡Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•Š‡’—‡•–‘͙‰ƒ—“—‡‡”‡ƒŽ‹†ƒ†‡’Ž‡±—‘•͙͘͘‰ ž•ǡ–‘†‘†‡’‡†‡†‡ŽƒŠƒ”‹ƒ’—‡•‘•‹‡’”‡˜‹‡‡†‡‘Ž‹‡†ƒ•‹‰—ƒŽ‡•ǡ‹‡Ž–”‹‰‘‡•‡Ž‹•‘Ǥƒ‘•–‘”ƒ†‘Žƒƒ•ƒ‡—ƒ„‘ŽƒǤ‘‰‡‘•‡Žƒ–‡”‹‘”„‘Ž›Ž‘‡Šƒ”‹ƒ‘•Ǥ –”‘†—…‹‘•Žƒ„‘Žƒ†‡ ƒ•ƒ‡±ŽǤƒ’ƒ‘•‡Ž„‘Ž…‘—–”ƒ’‘†‡ƒŽ‰‘†×†—”ƒ–‡—‘•͜͝‹—–‘•Ǧ͙Š‘”ƒǤƒ”ƒ•ƒ„‡”‡Ž –‹‡’‘“—‡•‡†‡„‡†‡Œƒ”Ž‡˜ƒ”Žƒƒ•ƒǡ—–‹Ž‹œƒ‡Ž•‹‰—‹‡–‡–”—…‘ǣ•‹Žƒƒ’”‡–ƒ‘•…‘—†‡†‘›Žƒƒ•ƒ ˜—‡Ž˜‡ƒ•—’‘•‹…‹×‘”‹‰‹ƒŽ‡•–ƒ”žŽ‹•–ƒ’ƒ”ƒ’”‡’ƒ”ƒ”Ǥ

ƒ“—À–‡‡‘•Žƒƒ•ƒ’ƒ”ƒ’‘†‡”‡’‡œƒ”ƒ’”‡’ƒ”ƒ”Žƒ’‹œœƒ…‘Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•“—‡ž•‘•‰—•–‡Ǥ

&216(-26<5(&20(1'$&,21(6 ƒ”‡…‡—…Š‘•’ƒ•‘•’‡”‘ƒŽˆ‹ƒŽ‘•†ƒ”±‹•…—‡–ƒ“—‡˜ƒ”ž’‹†‘ǡ†‡•†‡“—‡‡’‹‡œƒ•‡‡Ž„‘ŽŠƒ•–ƒ “—‡Žƒ–‹‡‡•’”‡’ƒ”ƒ†ƒ•‘—‘•͚͘‹—–‘•Ǥ ‡‡†ƒƒ‘Žƒ•ƒŽ›‡Žƒ…‡‹–‡›ƒ’”‡’ƒ”ƒ†‘•’—‡•–‘“—‡‡…—ƒ–‘…‘‹‡œƒ•Žƒˆƒ‡ƒ›–‹‡‡•Žƒ• ƒ‘•’‡‰ƒŒ‘•ƒ•‡•…‘’Ž‹…ƒ†‘’‘‡”–‡ƒ‡†‹”Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•ǡƒ•À–‡”‡•—Ž–ƒ”ž—…Š‘ž•ˆž…‹ŽǤ ƒ”ƒŠ‘”‡ƒ”Žƒ’‹œœƒ’‘‡†Žƒ•‘„”‡Žƒ„ƒ†‡Œƒ†‡ŽŠ‘”‘‡Žƒ’ƒ”–‡†‡ž•…ƒŽ‘”Ǥ‡„‡‘• ’”‡…ƒŽ‡–ƒ”‡ŽŠ‘”‘ƒŽžš‹‘—‘•†‹‡œ‹—–‘•’ƒ”ƒ“—‡–‡‰ƒŽƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ†‡…—ƒ†ƒǤ –ƒŽ‹ƒŽ‘• Š‘”‘•†‡Ž‡Óƒ’ƒ”ƒ’‹œœƒ’—‡†‡ŽŽ‡‰ƒ”Šƒ•–ƒŽ‘•͕͘͘͜ǡƒ—“—‡Žƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ”‡…‘‡†ƒ†ƒ‡•†‡ ͕͛͘͘ǡ’ƒ”ƒ‡ŽŠ‘”‘‡Ž±…–”‹…‘†‡˜—‡•–”ƒ…ƒ•ƒǡ͚͕͘͝Ǥ ƒŽ‰—ƒ‘…ƒ•‹×Š‡†‡Œƒ†‘Žƒƒ•ƒŽ‡˜‡†ƒ†‘‡Žƒ‡˜‡”ƒ†‡—†Àƒ’ƒ”ƒ‘–”‘ǡŽ‘’—‡†‡•Šƒ…‡”•‹–‹‡‡• –‹‡’‘ǤŽ”‡•—Ž–ƒ†‘‡•‡Œ‘”’‘”“—‡Žƒƒ•ƒŽ‡˜‡†ƒ—›†‡•’ƒ…‹‘›Žƒ„—”„—Œƒ‡•—›ˆ‹ƒ›ƒŽƒŠ‘”ƒ†‡ ƒƒ•ƒ”Žƒƒ•ƒ‡•—…Š‘ž•ˆž…‹Ž†‡–”ƒ„ƒŒƒ”Ǥ”‘„ƒ†Ž‘ƒŽ‰ï†Àƒǡ‘•‰—•–ƒ”žǤ ‹ƒŽƒŠ‘”ƒ†‡ƒƒ•ƒ”‘‘•Šƒ…±‹•…‘Žƒƒ•ƒ’‘†±‹•‡’Ž‡ƒ”ƒŽ‰‘ž•†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡˜‡œ †‡Šƒ”‹ƒǡ•‡”ž—…Š‘ž•ˆž…‹Ž†‡ƒƒ•ƒ”ƒ—“—‡–‡“—‡†ƒ”žž•‰”ƒ•‹‡–ƒǤ •”‡…—‡”†‘“—‡•‹•‘„”ƒ’‘†±‹•…‘‰‡Žƒ”‡Ž”‡•–‘†‡Žƒƒ•ƒǡ‡˜‘Ž˜‡†Žƒ‡’Žž•–‹…‘ˆ‹Ž›ƒ…‘”†ƒ‘•†‡ ‡•…”‹„‹”Žƒˆ‡…Šƒ…‘—”‘–—Žƒ†‘”Ǥƒ’‘†”±‹•‡’Ž‡ƒ”‡‘–”ƒ‘…ƒ•‹×†‡Œž†‘Žƒ†‡•…‘‰‡Žƒ”‡Žƒ‡˜‡”ƒ Žƒ‘…Š‡ƒ–‡”‹‘”Ǥ …‘‘…‘•‡Œ‘ˆ‹ƒŽ‘•”‡…‘‹‡†‘Žƒ’‹‡†”ƒ”‡†‘†ƒ”‡ˆ”ƒ…–ƒ”‹ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‡Žƒƒ•ƒ†‡”‘Ǥ…‘Ȁ’‹‡†”ƒ•Ǧ’ƒ”ƒǦ Š‘”‘Ȁ͙͚͜Ǧ’‹‡†”ƒǦ’‹œœƒǦ‰”ƒ†‡Ǧ͚͛Ǧ…Ǧ›Ǧ…‘”–ƒ†‘”Ǧ†‡Ǧ”‡‰ƒŽ‘ǤŠ–ŽȌǡ’ƒ”ƒÀŠƒŠƒ„‹†‘—ƒ–‡•›†‡•’—±•ƒŽƒŠ‘”ƒ†‡ Š‘”‡ƒ”’‹œœƒǤŽ‰”‡•”‡’ƒ”–‡‡Ž…ƒŽ‘”†‡ˆ‘”ƒ—‹ˆ‘”‡ǡƒ’”‘˜‡…Šƒ†‘‡Œ‘”Žƒ‡‡”‰Àƒ†‡ŽŠ‘”‘Ǥ †‡ž•ƒ„•‘”„‡ŽƒŠ—‡†ƒ††‡Žƒ•ƒ•ƒ•ǡ‘„–‡‹‡†‘ƒ•À…‘”–‡œƒ•ž•Ž‹‰‡”ƒ•›…”—Œ‹‡–‡•ǤŽƒ…ƒ„ƒ†‘ ‡•…ƒ•‹†‡”‡•–ƒ—”ƒ–‡›‡Ž…”—Œ‹‡–‡†‡Žƒ„ƒ•‡†‡Žƒ’‹œœƒ‡•‡•–—’‡†‘Ǥƒ–‡±‹•†‡͚͛…‡–À‡–”‘•’ƒ”ƒ


’‹œœƒ•‰”ƒ†‡•ǡƒ—“—‡–ƒ„‹±Šƒ›ž•’‡“—‡Óƒ•Ǥ

¢48e/(9$'85$7(1*248(86$53$5$+$&(50$6$6"¢48e(6/$/(9$'85$'( 3$1$'(5235(16$'$2)5(6&$"¢6,59(/$/(9$'85$7,3252<$/" —ƒ†‘‡’Ž‡ƒ‘•Ž‡˜ƒ†—”ƒ’ƒ”ƒƒ•ƒ•ˆ‡”‡–ƒ†ƒ•…‘‘’ƒǡ’‹œœƒǡ‡’ƒƒ†ƒ•‘„‘ŽŽ‘•ǡ•‡‡’Ž‡ƒ Ž‡˜ƒ†—”ƒ†‡’ƒƒ†‡”‘ǡ’”‡•ƒ†ƒ‘…‘ï‡–‡ŽŽƒƒ†ƒˆ”‡•…ƒǤƒŽ‡˜ƒ†—”ƒ†‡’ƒƒ†‡”Àƒ‡•—’”‘†—…–‘ ˜‹˜‘ǡ‹†‹•’‡•ƒ„Ž‡›ˆ—†ƒ‡–ƒŽ’ƒ”ƒŽƒˆƒ„”‹…ƒ…‹×†‡ƒ•ƒ•ǡ‡–”‡‡ŽŽƒ•‡•–ƒ†‡’‹œœƒǡ‡•‡Ž‹‰”‡†‹‡–‡…Žƒ˜‡ “—‡’”‘’‘”…‹‘ƒ˜‘Ž—‡ǡ‡•’‘Œ‘•‹†ƒ†›—•ƒ„‘”‹…‘’ƒ”ƒ„Ž‡ƒ—‡•–”ƒƒ•ƒǤ ‡’”‡•‡–ƒ‡ˆ‘”ƒ†‡…—„‹–‘•ǡŽƒ˜‡†‡‡Ž‘••—’‡”‡”…ƒ†‘•ȋŽƒŠ‡…‘’”ƒ†‘‡‡”…ƒ†‘ƒǡ”‘•‹‘‡ Š‘””ƒƒ•Ȍ‡–ƒ“—‹–‘•…‘’ƒ…–‘•ǡ†‡•‡—œƒ„Ž‡•›Ž‹‰‡”ƒ‡–‡Šï‡†‘•†‡͘͝‰”ȋ͚α͚͝‰ȌǤƒ‡…‘–”ƒ”±‹• ‡Žƒ•‡……‹×†‡’”‘†—…–‘•”‡ˆ”‹‰‡”ƒ†‘•ȋ…‡”…ƒ†‡Žƒ•ƒ–‡“—‹ŽŽƒ•›ƒ–ƒ•ȌǤ”‡‰—–ƒ†ƒŽ‘•‡’Ž‡ƒ†‘•†‡Ž •—’‡”›‡ŽŽ‘•‘•‹†‹…ƒ”žƒƒ„Ž‡‡–‡‡“—‡œ‘ƒ‡•–žǤ•‹’”‡•…‹†‹„Ž‡“—‡—ƒ˜‡œ‡…ƒ•ƒŽƒ‰—ƒ”†±‹•‡ ‡Žˆ”‹‰‘”Àˆ‹…‘’ƒ”ƒ“—‡…‘•‡”˜‡•—•’”‘’‹‡†ƒ†‡•‡–”‡͛λ›͠λǤ ƒ“—‡•—‡Ž‘‡’Ž‡ƒ”‡•†‡Žƒƒ”…ƒ Ǥ•—›ˆž…‹Ž†‡—–‹Ž‹œƒ”ǡ‘„‹‡Žƒ‡œ…Žƒ‘•…‘—’‘…‘†‡ ƒ‰—ƒ–‡’Žƒ†ƒ‘–‹„‹ƒ“—‡ƒ›—†ƒ”žƒ—ƒ‡Œ‘”†‹•’‡”•‹×‡Žƒƒ•ƒ‘†‡•‹‰ž†‘Žƒ…‘Ž‘•†‡†‘•‡…‹ƒ†‡ ŽƒŠƒ”‹ƒ“—‡˜ƒ›ƒ‘•ƒ—–‹Ž‹œƒ”Ǥ ƒŽ‡˜ƒ†—”ƒ–‹‡‡Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡’”‘’‘”…‹‘ƒ”ž••ƒ„‘”ƒŽƒ’‹œœƒ›ƒ“—‡’‡”‹–‡“—‡ŽƒŠƒ”‹ƒ†‡ˆ—‡”œƒ †‡•ƒ””‘ŽŽƒ”–‘†‘••—••ƒ„‘”‡•ǤƒŽ‡˜ƒ†—”ƒ…‘–”‹„—›‡–ƒ„‹±ƒŽ…‘Ž‘”†‘”ƒ†‘›…”—Œ‹‡–‡†‡Žƒ…‘”–‡œƒǤƒ ˆ—…‹×’”‹…‹’ƒŽ‡•Žƒ†‡–”ƒ•ˆ‘”ƒ”‡Žƒœï…ƒ”‘‡ŽƒŽ‹†×ȋ’”‹…‹’ƒŽ…‘’‘‡–‡†‡ŽƒŠƒ”‹ƒȌ‡†‹×š‹†‘†‡ …ƒ”„‘‘›‡ƒŽ…‘Š‘Žǡ‡Ž…—ƒŽ•‡‡˜ƒ’‘”ƒ”ž†—”ƒ–‡Žƒ…‘……‹×ǤŽ†‹×š‹†‘†‡…ƒ”„‘‘ǡ‰ƒ•’”‡•‡–‡‡‡Žƒ‹”‡ǡ•‡ †‹•–”‹„—›‡’‘”Žƒƒ•ƒ›…”‡ƒ’‡“—‡Óƒ•„‘Ž•ƒ•†‡ƒ‹”‡“—‡˜ƒ…”‡…‹‡†‘ǡ†ƒ†‘˜‘Ž—‡ƒŽƒ‹•ƒǤ

’‘”–ƒ–‡ǣƒ”ƒŠƒ…‡”ƒ•ƒ•‘†‡„±‹•†‡‡’Ž‡ƒ”’‘Ž˜‘†‡Š‘”‡ƒ”–‹’‘‘›ƒŽǤ•–‡‡•—‰ƒ•‹ˆ‹…ƒ–‡ǡ †‹•–‹–‘ƒŽƒŽ‡˜ƒ†—”ƒǡ•‘Ž‡˜ƒ†—”ƒ•“—À‹…ƒ•“—‡•‘Ž‘ƒ…–†—”ƒ–‡Žƒˆƒ•‡†‡Š‘”‡ƒ†‘†‡ˆ‘”ƒ “—‡Žƒƒ•ƒ‘…”‡…‡”ž‡‹‰—ƒ†‡Žƒ•†‘•ˆƒ•‡•†‡ˆ‡”‡–ƒ…‹×Ǥ•Žƒ‹†‡ƒŽ’ƒ”ƒ„‹œ…‘…Š‘•ǡ‘’ƒ”ƒƒ•ƒ•Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

(VSDJXHWLVFRQDOPHMDVRVSDJXHWWLDOH YRQJROH5HFHWDLWDOLDQD  Vǣ͘͜ ͝ǡ͜Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ƒ”ƒŽƒ•ƒŽ‡Œƒ•ǣ͙Ȁ͚†‡ƒŽ‡Œƒ•‰ƒŽŽ‡‰ƒ•ȋƒ •‡”’‘•‹„Ž‡Ȍǡ͙†‡†‘†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡ ‡š–”ƒǡ͙†‹‡–‡†‡ƒŒ‘„‹‡’‹…ƒ†‘ǡ—ƒ• …ƒ›‡ƒ•ȋƒŽ‰—•–‘Ȍ›͘͝Ž†‡˜‹‘„Žƒ…‘Ǥ ͘͘͜‰†‡‡•’ƒ‰—‡–‹•ƒ”‹ŽŽƒ’ƒ‰—‡––‹͕͝ ͜†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘ ͙„‘–‡†‡–‘ƒ–‡•‡–‡”‘•ƒŽƒ–—”ƒŽȋ„‘–‡ ‰”ƒ†‡†‡͘͟͠‰ǡ‡•…—””‹†‘͘͜͠‰ǤȌ ͙͘͘Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ ‘˜‡ ‹…—ƒŽ ͙Ȁ͚†‡‡Œ‹ŽŽ‘‡•‰ƒŽŽ‡‰‘•ȋƒ•‡”’‘•‹„Ž‡Ȍǡ— ’‘…‘†‡˜‹‘„Žƒ…‘’ƒ”ƒƒ„”‹”Ž‘•Ǥ ƒŽǡ’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒǡ—ƒ…ƒ›‡ƒ ›‘”±‰ƒ‘ȋƒŽ‰—•–‘Ȍ ‹“—‡”±‹•—–‘“—‡†‡…‘Ž‘”ǡ—’‘“—‹–‘†‡ ’‡”‡Œ‹Ž‘…‹Žƒ–”‘’‹…ƒ†‘Ǥ

“—À–‡±‹•—‘•’ƒ‰Š‡––‹•ƒ˜‘‰‘Ž‡‘ƒŽ‡•–‹Ž‘ƒ”‹‡”‘ǡƒ—“—‡…‘—–‘“—‡‰ƒŽŽ‡‰‘’‘”“—‡ƒ†‡ž•†‡ ƒŽ‡Œƒ•Š‡‹…Ž—‹†‘‡Œ‹ŽŽ‘‡•Ǥ –ƒŽ‹ƒ•‘…‘‘…‹†‘•…‘‘Dz‡”‹…‡ŽŽ‹…‘Ž‡˜‘‰‘Ž‡dz›•‡–”ƒ–ƒ†‡—’Žƒ–‘ †‡’ƒ•–ƒ—›–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ†‡Žƒ…‘…‹ƒƒ’‘Ž‹–ƒƒǡƒŽŽÀ‡•–ƒ”‡…‡–ƒ•‡’—‡†‡’”‡’ƒ”ƒ”…‘–‘ƒ–‡‘•‹±ŽǤ‘Š‡ ’”‘„ƒ†‘Žƒ•†‘•‘’…‹‘‡•›‡Ž’Žƒ–‘…‘–‘ƒ–‡‰ƒƒ’‘”‰‘Ž‡ƒ†ƒ›ƒ“—‡•‹‡Ž‹‰‡•Žƒ‘’…‹×•‹ǡ‡•–ƒ”Àƒ• –‘ƒ†‘—‘•Dz’ƒ‰Š‡––‹ƒŽŽ‡˜‘‰‘Ž‡‹„‹ƒ…‘DzǤ‡–‘†ƒ•ƒ‡”ƒ•†‡…—ƒŽ“—‹‡”ƒ†‡Žƒ•†‘•ˆ‘”ƒ•‡•–ž —›”‹…‘•ǡ›•‹ƒ†‡ž•‹…Ž—›‡•—‘•„—‡‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•†‡ ƒŽ‹…‹ƒ…‘‘Š‡Š‡…Š‘Š‘›‘ƒŽ‰ï’‡•…ƒ†‘“—‡‘• ‰—•–‡ǡ‘•‡…‘–”ƒ”±‹•…‘—’Žƒ–‘ŽŽ‡‘†‡‹‰”‡†‹‡–‡•…‘•ƒ„‘”‡•ƒƒ”ǡŒ—–‘…‘—ƒ’ƒ•–ƒƒŽ†‡–‡ǡ ƒŽ‹Óƒ†ƒ…‘’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒ‘…‘’‡’‡”‘…‹‹›•ƒŽƒŽ‰—•–‘ǥ•‹’Ž‡‡–‡†‡Ž‹…‹‘•‘•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$'(720$7(„”‹‘•ŽƒŽƒ–ƒ†‡–‘ƒ–‡•‡–‡”‘•’‡Žƒ†‘•›”‡–‹”ƒ‘•‡Ž‡š…‡•‘†‡ŽÀ“—‹†‘ȋ‡Žƒ‰—ƒ†‡Ž–‘ƒ–‡Ȍ›ƒ“—‡ ‡‡•–‡…ƒ•‘•×Ž‘˜ƒ‘•ƒ—–‹Ž‹œƒ”Žƒ’—Ž’ƒǤ‡’—‡†‡‰—ƒ”†ƒ”‡—„‘–‡’ƒ”ƒ‘–”ƒˆ—–—”ƒ”‡…‡–ƒ…‘ƒ‰—ƒ †‡–‘ƒ–‡‘„‹‡’‘‡”‡•–‡ƒ‰—ƒ‡—…ƒœ‘›†‡Œƒ””‡†—…‹”†—”ƒ–‡͙͝‹—–‘•’ƒ”ƒ–‡‡”—ƒ’ƒ•–ƒ†‡ –‘ƒ–‡…‘…‡–”ƒ†ƒȋ’‘”‡Œ‡’Ž‘’ƒ”ƒŽƒ„ƒ•‡†‡—ƒ’‹œœƒ…ƒ•‡”ƒȌǤ–”‘†—…‹‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ›‹‡–”ƒ••‡…ƒŽ‹‡–ƒ’‡Žƒ‘•Ž‘•ƒŒ‘•› ˆ‹Ž‡–‡ƒ‘•ˆ‹ƒ‡–‡ǤӃ†‹‘•ƒŽƒ…ƒœ—‡ŽƒŽ‘•ƒŒ‘•ˆ‹Ž‡–‡ƒ†‘•›—ƒ•…ƒ›‡ƒ•ȋ•‹‘•‰—•–ƒ‡Ž–‘“—‡ ’‹…ƒ–א‡Žƒ”‡…‡–ƒȌǡ†‘”ƒ‘•Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•›…—ƒ†‘…‘‹‡…‡ƒ–‡‡”…‘Ž‘”‹–”‘†—…‹‘•Ž‘• –‘ƒ–‡•›Ž‘•’ƒ”–‹‘•ƒŽƒ‹–ƒ†…‘ƒ›—†ƒ†‡—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒǤ‡Œƒ‘•’‘…Šƒ†‘Šƒ•–ƒ“—‡ ”‡†—œ…ƒƒ‡‘•†‡Žƒ‹–ƒ††‡•—–ƒƒÓ‘ǡ—‘•͛͘‹—–‘•ƒˆ—‡‰‘‡†‹‘Ǥ‹–‡±‹•’”‹•ƒ’‘†±‹• Šƒ…‡”Ž‘‡͙͝‹—–‘•ƒˆ—‡‰‘ƒŽ–‘”‡‘˜‹‡†‘…‘–‹—ƒ‡–‡’ƒ”ƒ“—‡‘•‡’‡‰—‡‡Ž–‘ƒ–‡ƒŽƒ …ƒœ—‡ŽƒǤ
Ӄ†‹‘•—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ†‡ƒœï…ƒ”’ƒ”ƒ”‡†—…‹”ƒ…‹†‡œǡ—ƒ’‹œ…ƒ†‡•ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹± ‘Ž‹†ƒǤ‡‘˜‡‘•–‘†‘„‹‡Œ—–ƒ†‘•ƒ„‘”‡•Ǥ”‘„ƒ‘•›”‡…–‹ˆ‹…ƒ‘•…‘•ƒŽǡƒ—“—‡Ž‘ž• •‡‰—”‘‡•“—‡‘Šƒ‰ƒˆƒŽ–ƒǤ‡‘˜‡‘•—‘•‹—–‘•›ƒ’ƒ”–ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘Ǥ‡•‡”˜ƒ‘•’ƒ”ƒŒ—–ƒ” …‘‡Ž”‡•–‘†‡‹‰”‡†‹‡–‡•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/0(-$6</260(-,//21(6 •ˆ—†ƒ‡–ƒŽ“—‹–ƒ”„‹‡Žƒƒ”‡ƒ“—‡•—‡Ž‡–”ƒ‡”Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•’ƒ”ƒ“—‡‘‘•‡•–”‘’‡‡Žƒ”‡…‡–ƒǤ‘Ž‘• ‡Œ‹ŽŽ‘‡•‘•—‡Ž‡’ƒ•ƒ”’—‡•˜‹‡‡†‹”‡…–ƒ‡–‡†‡Žƒ†‡’—”ƒ†‘”ƒ›‘‡•–ž‡…‘–ƒ…–‘…‘Žƒƒ”‡ƒǤ ‘˜‹‡‡–‡‡”Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•—ƒ•–”‡•Š‘”ƒ•ƒ–‡•†‡…‘…‹ƒ”Žƒ•‡ƒ‰—ƒ‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‘”‡…‹’‹‡–‡‰”ƒ†‡†‡ ’Žž•–‹…‘Ǥ‡„‡‘•ƒÓƒ†‹”Ž‡•ƒ‰—ƒǡ—„—‡’—Óƒ†‘†‡•ƒŽ‰”—‡•ƒ›…ƒ„‹ƒ”–”‡•‘…—ƒ–”‘˜‡…‡•‡Žƒ‰—ƒǤƒ• ƒŽ‡Œƒ•„‡„‡›•—‡Ž‡•‘Ž–ƒ”„ƒ•–ƒ–‡ƒ”‡ƒǡ‘‘•ƒ•—•–±‹•’‘”“—‡‡••‡ÓƒŽ†‡“—‡ŽƒƒŽ‡Œƒ‡•†‡„—‡ƒ …ƒŽ‹†ƒ†Ǥ

$/0(-$6׎‘–‡†”‡‘•“—‡ƒ„”‹”Žƒ•ƒŽ˜ƒ’‘”…‘—’‘“—‹–‘†‡ƒŒ‘›—–‘“—‡†‡‰—‹†‹ŽŽƒǤŽ‰—ƒ†‡‡ŽŽƒ•‘•‡ •—‡Ž‡ƒ„”‹”›Žƒ•–‡†”‡‘•“—‡–‹”ƒ”ǡ–ƒ„‹±Žƒ•“—‡‡•–±”‘–ƒ•Ǥƒ”ƒŠƒ…‡”Žƒ•ƒŽ˜ƒ’‘”Žƒ˜ƒ‘•—›„‹‡Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•‡ƒ‰—ƒˆ”Àƒ›“—‹–ƒ‘•–‘†ƒ•Žƒ•‹’—”‡œƒ•Ǥ ‘”–ƒ‘•‡ŽƒŒ‘—›ˆ‹‘›•ƒŽ–‡ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ„ƒŒƒ•‹“—‡ŽŽ‡‰—‡ƒ†‘”ƒ”ǡƒÓƒ†‹‘•—ƒ•…ƒ›‡ƒ• ’”‡˜‹ƒ‡–‡ƒ…Šƒ…ƒ†ƒ•…‘Ž‘•†‡†‘•›Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•ǡ”‡‘˜‡‘•ƒˆ—‡‰‘ƒŽ–‘†—”ƒ–‡—‘••‡‰—†‘•Ǥ

–”‘†—…‹‘•‡Ž˜‹‘„Žƒ…‘›†‡Œƒ‘•Š‡”˜‹”Ǥƒ•†‡Œƒ‘•…‘…‹‡†‘–ƒ’ƒ†ƒ•—‘•͛‹—–‹ŽŽ‘•ƒˆ—‡‰‘ ƒŽ–‘›ǡ‡…—ƒ–‘‡•–±–‘†ƒ•ƒ„‹‡”–ƒ•ǡŽƒ•”‡•‡”˜ƒ‘•…‘Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•“—‡‡•–ƒ‘•’”‡’ƒ”ƒ†‘ƒŽ ‹•‘–‹‡’‘Ǥ

0(-,//21(6ƒ˜ƒ‘•—›„‹‡Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•‡ƒ‰—ƒˆ”Àƒ›“—‹–ƒ‘•–‘†ƒ•Žƒ•‹’—”‡œƒ•“—‡˜‡‰ƒ‡Žƒ„‘Ž•ƒǤ ‘‡‘•—…Š‘””‹–‘†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡Žƒ…ƒœ—‡Žƒ›ƒ…‘–‹—ƒ…‹×Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•Ǥ‘• ”‡‘˜‡‘•„‹‡…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ†—”ƒ–‡‡†‹‘‹—–‘›ƒÓƒ†‹‘•Žƒ‹–ƒ††‡—ƒ…‘’ƒ†‡ ˜‹‘„Žƒ…‘Ǥ‘†‡Œƒ‘•…‘…‹‡†‘͚‹—–‘•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒˆ—‡”–‡›‡…—ƒ–‘‡•–±–‘†‘•ƒ„‹‡”–‘•Ž‘•”‡–‹”ƒ‘•…‘ —ƒ‡•’—ƒ†‡”ƒǤ‡Œƒ‘•‡ˆ”‹ƒ”›”‡•‡”˜ƒ‘•‡—’Žƒ–‘ǤŽƒ‰—ƒ†‡Žƒ…‘……‹×‘Žƒ˜ƒ‘•ƒ–‹”ƒ”ǡŽƒ …‘Žƒ‘•›†‡Œƒ‘•‡—…ƒœ‘’‡“—‡Ó‘…‘‡Žƒ‰—ƒ†‡Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•ǡ‡•–‡…ƒŽ†‘Ž‘”‡•‡”˜ƒ‘•’ƒ”ƒŽƒ ’ƒ•–ƒǤƒ…ƒ‘•Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•…—ƒ†‘‡•–±–‹„‹‘•ƒ›—†ƒ†‘•’‘”—…—…Š‹ŽŽ‘ǡƒ””ƒ•–”ƒ‘•–‘†‘‡Ž‡Œ‹ŽŽ×Šƒ•–ƒ “—‡“—‡†‡‡Ž‹–‡”‹‘”Ž‹’‹‘Ǥ‡•‡”˜ƒ‘•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/26(63$*8(7,6 •’”‡•‡–‘—‘•’ƒ•‘•ˆž…‹Ž‡•’ƒ”ƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ‘•“—‡†‡’‡”ˆ‡…–ƒǤ‘‡•“—‡•‡ƒ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡†‹ˆÀ…‹Ž’‡”‘ –‘†‘–‹‡‡•—•’‡“—‡Ó‘•–”—…‘•ǡDz•‡…‹ŽŽ‘ǥƒ‘–”‘’’‘dz“—‡†‹”ÀƒŽ‘•‹–ƒŽ‹ƒ‘•ȋ ž…‹Žǡ’‡”‘‘†‡Ž–‘†‘ȌǤƒ˜‡œ“—‡–‡‡‘•Žƒ•ƒŽ•ƒ†‡–‘ƒ–‡ǡŽƒ•ƒŽ‡Œƒ•›Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•›ƒ’”‡’ƒ”ƒ†‘•‘•’‘‡‘•…‘Žƒ ’ƒ•–ƒǡŽƒ•ƒŽ•ƒ•‹‡’”‡†‡„‡‡•’‡”ƒ”ƒŽ‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•›‘ƒŽ”‡˜±•Ǥ
ƒŽ‡–ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ—Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒȋ‡‡•–‡…ƒ•‘…‘‡Ž…ƒŽ†‘†‡ƒ”‹•…‘“—‡–‡‡‘•”‡•‡”˜ƒ†‘ †‡Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•›Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•Ȍ’‘”…ƒ†ƒ͙͘͘‰†‡’ƒ•–ƒǡ‡•Žƒ‡†‹†ƒ”‡…‘‡†ƒ†ƒ’‘”’‡”•‘ƒǡ‡š…‡’–‘ •‹–‡‡‘•ƒ’ƒ•‹‘ƒ†‘•Ȁƒ•’‘”Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•‡…ƒ•ƒǤ•–ƒ•’”‘’‘”…‹‘‡•ǡ“—‡‘”ƒŽ‡–‡˜‹‡‡ ‹†‹…ƒ†ƒ•‡Ž‘•‡˜ƒ•‡•ǡƒ›—†ƒƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ‘•‡’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽƒǤ•‹‡’”‡‹–‡–ƒ—–‹Ž‹œƒ”—ƒ …ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡŽƒƒ›‘”†‡–—…‘…‹ƒǤ‹…‘…‹ƒ•—…Šƒ•˜‡…‡•’ƒ•–ƒ•‡”ž—›Ž…‘’”ƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ ’ƒ”ƒ‡•ƒ•‘…ƒ•‹‘‡•ǡ—ƒ„—‡ƒ‹˜‡”•‹×Ǥ—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”ƒ„‘”„‘–‘‡•‡…Šƒ‘•͙’—Óƒ†‘‰‡‡”‘•‘†‡•ƒŽǡ—ƒ•͚…—…Šƒ”ƒ†ƒ•”ƒ•ƒ•’‘” …ƒ†ƒ͘͘͝‰”ƒ‘•†‡’ƒ•–ƒǤ‡‰—‹†ƒ‡–‡ƒÓƒ†‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‹‡’”‡–‘†ƒŒ—–ƒǤ‡‘˜‡‘•…‘ —ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•‘•‡’‡‰—‡›“—‡†‡•—‡Ž–‘•Ǥ‡Ž”‡˜‡”•‘†‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡’ƒ•–ƒ˜‹‡‡‡Ž–‹‡’‘†‡…‘……‹×ǡ†‡„‡‘•‰—‹ƒ”‘•’‘”‡•–ƒ•‹•–”—……‹‘‡• ’‘”“—‡’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘‡•†‹•–‹–‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‘͡‹—–‘•Ǥ•À…‘•‡‰—‹”‡‘•Ž‘“—‡•‡ŽŽƒƒ’ƒ•–ƒ DzƒŽ†‡–‡dz‘‡•—’—–‘Œ—•–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‘•‡’ƒ•‡ǡƒ—“—‡—‰”ƒ…‘•‡Œ‘‡•’”‘„ƒ”Žƒ…ƒ•‹ƒŽˆ‹ƒŽǡ ’‘”•‹ƒ…ƒ•‘‡‡Ž‡˜ƒ•‡‘•‡‰ƒÓƒǣȌǤƒ˜‡œ–”ƒ•…—””‹†‘‡Ž–‹‡’‘‡•…—””‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒ ‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡›ŽƒŒ—–ƒ‘•…‘Žƒ•ƒŽ•ƒǤ

35(6(17$&,Ï1'(/3/$72Ӄ†‹‘•Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•”‡…‹±Š‡…Š‘•ƒŽƒ•ƒŽ•ƒ†‡–‘ƒ–‡…‘Ž‘•‡Œ‹ŽŽ‘‡•›‡œ…Žƒ‘•–‘†‘…‘—ƒ …—…Šƒ”ƒ’ƒ”ƒ“—‡•‡Œ—–‡„‹‡Ž‘••ƒ„‘”‡•Ǥ –”‘†—…‹‘•Žƒ•ƒŽ‡Œƒ•ƒŽƒ’ƒ•–ƒ›”‡‘˜‡‘•Ǥƒ‡•–ž Ž‹•–‘——‡˜‘’Žƒ–‘†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ’…‹‘ƒŽ‡–‡†‡…‘”ƒ‘•…ƒ†ƒ’Žƒ–‘…‘—’‘…‘†‡’‡”‡Œ‹Ž‘…‹Žƒ–”‘’‹…ƒ†‘›Ž‘••‡”˜‹‘•…ƒŽ‡–‹–‘•Ǥ À‡‰—•–ƒƒ•Àǡ’‡”‘‡ –ƒŽ‹ƒƒ‡•–‡’Žƒ–‘Ž‡•—‡Ž‡ƒÓƒ†‹”ƒŽ‰‘†‡’ƒ”‡•ƒ‘Ǥǩ—‡Ž‘†‹•ˆ”—–‡Ǩ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

(VSDJXHWLVFRQVDOVDFDUERQDUDR6SDJKHWWL &DUERQDUD5HFHWDWUDFLRQDOLWDOLDQD  Vǣ͚͝ ͙ǡ͜Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ͛Š—‡˜‘•›͙›‡ƒ ͘͘͜‰†‡‡•’ƒ‰—‡–‹•ƒ”‹ŽŽƒ’ƒ‰—‡––‹͕͝ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒȋƒŽ‰—•–‘ǡ ‡•–ƒ‹ƒ‡…ƒ–‹†ƒ†Ȍ ͘͝Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ ‘˜‡ ‹…—ƒŽ ͙͘͘‰†‡’‡…‘”‹‘ȋ‘’ƒ”‹‰‹ƒ‘Ȍ”ƒŽŽƒ†‘ ͚͘͘‰†‡’ƒ…‡–ƒȋ‹†‡ƒŽ‡–‡ǡ’ƒ’ƒ†ƒȌ‡ †ƒ†‹–‘• ͙Ȁ͚˜ƒ•‘†‡ƒ‰—ƒ†‡Žƒ…‘……‹×†‡Žƒ’ƒ•–ƒ

‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•ƒŽƒ…ƒ”„‘ƒ”ƒ•‘—ƒ†‡Žƒ•”‡…‡–ƒ•†‡’ƒ•–ƒž•…‘‘…‹†ƒ•†‡•’—±•†‡Ž‘•…Žž•‹…‘• ƒ…ƒ””‘‡•…‘–‘ƒ–‡Ǥ•–‡’Žƒ–‘–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ–ƒ‹–ƒŽ‹ƒ‘…‘‘Žƒ’‹œœƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ…‘‘Ǧ ’”‡’ƒ”ƒ”Ǧ”‡…‡–ƒǦƒ•ƒǦ’‹œœƒǦ‹–ƒŽ‹ƒƒȀ͙͚͟͠ȀȌ–‹‡‡—ƒ„‘‹–ƒŠ‹•–‘”‹ƒǡ›ƒ•ƒ„±‹•“—‡‡‰—•–ƒ‹˜‡•–‹‰ƒ”•‘„”‡‡Ž‘”‹‰‡†‡ Žƒ•”‡…‡–ƒ•›‡•–‡’Žƒ–‘–‹‡‡—…Šƒ•–‡‘”Àƒ•ƒŽ”‡•’‡…–‘ȋƒŽ‘‡Œ‘”‹‰—ƒ‡•…‹‡”–ƒ’‡”‘•‘—› ‹–‡”‡•ƒ–‡•ȌǤ ƒ’ƒŽƒ„”ƒ…ƒ”„‘ƒ”ƒ’”‘˜‹‡‡†‡…ƒ”„‘‡ǡ“—‡‡‹–ƒŽ‹ƒ‘‡•Žƒ†‡‘‹ƒ…‹×†‡…ƒ”„אȋƒ”„‘ƒ”‹Ȍǡ›•‡…”‡‡ “—‡‡Ž‘„”‡–‹‡‡•—‘”‹‰‡‡‡Ž’Žƒ–‘–À’‹…‘†‡Ž‘•ˆƒ„”‹…ƒ–‡•†‡…ƒ”„א˜‡‰‡–ƒŽ‡Ž‘•‘–‡•’‡‹‘•Ǥ –”‘•†‹…‡“—‡ˆ—‡…”‡ƒ†‘’‘”Žƒ•–”‘’ƒ•†‡ ƒ”‹„ƒŽ†‹†—”ƒ–‡Žƒ‰—‡””ƒ†‡Žƒ—‹ˆ‹…ƒ…‹×†‡ –ƒŽ‹ƒ‡Žƒ†±…ƒ†ƒ †‡͙͘͠͝ȋ‡Ž‹•‘”‰‹‡–‘Ȍǡ…—ƒ†‘Ž‘••‘Ž†ƒ†‘•’”‡’ƒ”ƒ„ƒ•—•‡•’ƒ‰—‡–‹••‘„”‡—ˆ—‡‰‘†‡…ƒ”„אǤƒ„‹± •‡‡…‹‘ƒ“—‡Žƒ†‡‘‹ƒ…‹×…ƒ”„א˜‹‡‡†‡Ž‡’Ž‡‘†‡’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ‡Žƒ‡Žƒ„‘”ƒ…‹×†‡Žƒ•ƒŽ•ƒǤ

†‡’‡†‹‡–‡‡–‡†‡Ž‘”‹‰‡‡Ž’”‹‡”‘‡†‡Œƒ”…‘•–ƒ…‹ƒ†‡Ž‘„”‡ˆ—‡‡Ž‡•…”‹–‘”…—Ž‹ƒ”‹‘ƒ’‘Ž‹–ƒ‘

’’‘Ž‹–‘ƒ˜ƒŽ…ƒ–‹ȋŠ––’ǣȀȀ‹–Ǥ™‹‹’‡†‹ƒǤ‘”‰Ȁ™‹‹Ȁ ’’‘Ž‹–‘̸ƒ˜ƒŽ…ƒ–‹Ȍ“—‡‡‡ŽƒÓ‘͙͛͠͡’—„Ž‹…ƒŽƒ”‡…‡–ƒ’‘”’”‹‡”ƒ˜‡œ ‡•—Ž‹„”‘–‹–—Žƒ†‘ǣDz—…‹ƒ–‡‘”‹…‘Ǧ’”ƒ–‹…ƒdzȋ‘•†‡Œ‘‡ŽŽ‹ƒ•—Ž‹„”‘’‘”•‹Ž‘“—‡”±‹•†‡•…ƒ”‰ƒ” ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‰‘‘‰Ž‡Ǥ‡•Ȁ„‘‘•ǫ ‹†γ̸͛’ Ƭ’”‹–•‡…γˆ”‘–…‘˜‡”Ƭ†“γŽƒ„‡Žǣά͚͚…—‹•‹‡ά͚͚ƬŠŽγ‹–Ƭ”‡†‹”̸‡•…γ›͗˜γ‘‡’ƒ‰‡Ƭ“ƬˆγˆƒŽ•‡ȌȌǤŽ‡’Ž‡‘†‡Žƒ

’ƒ’ƒ†ƒ•ƒŽ†ƒȋ‰—ƒ…‹ƒŽ‡Ȍ‘ƒ’ƒ”‡…‡‡Žƒ”‡…‡–ƒ‘”‹‰‹ƒŽǡ‡—…Š‘•”‡•–ƒ—”ƒ–‡•†‡‘ƒƒ…–—ƒŽ‡–‡•‡ •—•–‹–—›‡’‘”‡Ž–‘…‹‘ƒŠ—ƒ†‘ǡ•‡…”‡‡“—‡‡•–‡‹‰”‡†‹‡–‡ˆ—‡‹–”‘†—…‹†‘‡‘ƒ…‡”…ƒ†‡ŽƒÓ‘͙͜͜͡’‘” Žƒ•–”‘’ƒ•ƒŽ‹ƒ†ƒ•–”ƒ•Žƒ‡‰—†ƒ —‡””ƒ—†‹ƒŽǡ…—ƒ†‘Ž‘••‘Ž†ƒ†‘•‡•–ƒ†‘—‹†‡•‡•ƒŠ‡Žƒ„ƒ—ƒ …‘‹†ƒ…‘–‘…‹‘›Š—‡˜‘•Ǥ ƒƒ—–±–‹…ƒ•ƒŽ•ƒ…ƒ”„‘ƒ”ƒ‘ŽŽ‡˜ƒƒ–ƒ‹…”‡ƒǡ‡•–‡’—–‘Ž‘†‡Œ×„‹‡…Žƒ”‘ƒ‡‡Ž‹‘…—”•‘†‡ …‘…‹ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ“—‡Š‹…‹‘•‡…ƒ•ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ‹–ƒŽ‹ƒǦ‡Ǧ‹Ǧ…‘…‹ƒǦ…—”•‘Ǧ…‘ǦƒƒǦƒ›‡”Ȁ͙͚͛͞ȀȌǤŽƒ ƒ›‘”Àƒ†‡Ž‘•Š‘‰ƒ”‡•‡•’ƒÓ‘Ž‡••‡’”‡’ƒ”ƒDzŽƒˆƒŽ•ƒ…ƒ”„‘ƒ”ƒdzǡ—ƒƒ†ƒ’–ƒ…‹×†‡Žƒ”‡…‡–ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ‘”‹‰‹ƒŽ ƒ‰”‡‰ƒ†‘ƒ–ƒǤ‘†‹‰‘“—‡‡•–±ƒŽǡƒŽ…‘–”ƒ”‹‘ǡ’‡”‘Šƒ„Žƒ†‘…‘’”‘’‹‡†ƒ††‡‡•–‡–‡ƒ‘‡•Ž‘ …‘””‡…–‘Ǥ–”‘†Àƒ‘•’”‡•‡–ƒ”±‡•’ƒ‰—‡–‹•…‘•ƒŽ•ƒ†‡ƒ–ƒ›„ƒ…‘’‡”‘Š‘›˜ƒ‘•ƒ’”‡’ƒ”ƒ”Ž‘•ƒ—–±–‹…‘• ‡•’ƒ‰—‡–‹•…‘•ƒŽ•ƒ…ƒ”„‘ƒ”ƒǡ”‡‹˜‹†‹…ƒ†‘Žƒ”‡…‡–ƒ‘”‹‰‹ƒŽ•‡‰ï‡Žƒ‡•‡Óא—‡•–”ƒƒ‹‰ƒƒƒ›‡”


ȋŠ––’ǣȀȀŽ‹‘•ƒ†’ƒ…ƒ‡•Ǥ…‘ȀȌǤ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$&$5%21$5$‘”–ƒ‘•Žƒ’ƒ…‡–ƒ†‡…‡”†‘‘’ƒ’ƒ†ƒ•ƒŽƒ†ƒȋ‰—ƒ…‹ƒŽ‡Ȍ‡†ƒ†‘•›Ž‘•’‘‡‘•‡Žƒ•ƒ”–±ǡ›‘•—‡Ž‘ ‡’Ž‡ƒ”—ƒ…‘ˆ‘”ƒ†‡•ƒ”–±’Žƒƒ†‡ƒŽ—‹‹‘ƒ–‹ƒ†Š‡”‡–‡†‡‡”‡—•‡– ȋŠ––’ǣȀȀ™™™ǤŽ‡…”‡—•‡–Ǥ‡•Ȁ”‘†—…–‘•Ȁ‘—‰Š‡‡†Ǧ‘Ǧ–‹…Ȁ‡‡’Ǧ ”›‹‰Ǧƒ•Ȁƒ—–‡—•‡Ǧ’”‘˜‡…ƒŽ‡͙ȀȌǤ‘ˆ”‡À‘•†—”ƒ–‡͝ ‹—–‘••‹ƒÓƒ†‹”ƒ…‡‹–‡ǡŽƒ’ƒ…‡–ƒ˜ƒƒ•‘Ž–ƒ”‰”ƒ•ƒ“—‡˜ƒ‘•ƒ‡’Ž‡ƒ”’ƒ”ƒŽƒƒ–‡…ƒ–—”ƒ†‡•’—±•Ǥ ‡•‡”˜ƒ‘•‡Žƒ‹•ƒ•ƒ”–±Ǥ‡’ƒ”ƒ‘•Žƒ›‡ƒ†‡Žƒ…Žƒ”ƒ†‡—‘†‡Ž‘•Š—‡˜‘•“—‡˜ƒ‘•ƒ‡’Ž‡ƒ”ȋŽƒ…Žƒ”ƒ‘Žƒ–‹”±‹•ǡ‰—ƒ”†ƒ†Žƒ ‡Žƒ‡˜‡”ƒǡŽƒ’‘†±‹•‡’Ž‡ƒ”‡‘–”ƒ•”‡…‡–ƒ•ȌǤ—„‘Ž‡œ…Žƒ‘•‡Ž”‡•–‘†‡Ž‘•Š—‡˜‘•‡–‡”‘•…‘ ‡•–ƒ›‡ƒǤƒŽŽƒ‘•‡Ž’ƒ”‹‰‹ƒ‘›Ž‘ƒÓƒ†‹‘•ƒŽ‹•‘„‘Ž…‘—ƒ’‹œ…ƒ†‡•ƒŽǤ…‘–‹—ƒ…‹×‡’‡œƒ”‡‘•…‘Žƒƒ–‡…ƒ–—”ƒ‘…׏‘ƒ–‡…ƒ”Žƒ•ƒŽ•ƒǤ‹‡–”ƒ•Žƒ’”‡’ƒ”ƒ‘•ǡŽ‘ ‘”ƒŽ‡•“—‡‡•–‡‘•…‘…‹‡†‘Žƒ’ƒ•–ƒǡ–ƒŽ…‘‘‘•‡š’Ž‹…‘ž•ƒ†‡Žƒ–‡Ǥ‡„‡‘•”‡•‡”˜ƒ”‡†‹‘ ˜ƒ•‘ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡†‡Žƒ‰—ƒ†‡…‘…‡”Žƒ’ƒ•–ƒƒ–‡•†‡‡•…—””‹”Žƒ›—–‹Ž‹œƒ”Žƒ‡Žƒ’”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡‡•–ƒ •ƒŽ•ƒ…ƒ”„‘ƒ”ƒǤŽŠ‡”˜‹”Žƒ’ƒ•–ƒ‡Žƒ‰—ƒ•‡‡–—”„‹ƒ†‡ŽƒŽ‹†×“—‡•—‡Ž–ƒŽ‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•›…‘‹‡œƒƒ –‡‡”—ƒ–‡š–—”ƒž•†‡•ƒǤ•—…ƒŽ†‘ƒ‰Àˆ‹…‘’ƒ”ƒƒÓƒ†‹”…—ƒ†‘“—‹‡”‡•Ž‹‰ƒ”—’‘…‘ž•Žƒ• •ƒŽ•ƒ•›…‘•‡‰—‹”—ƒ†‡Ž‹…‹‘•ƒ—–—‘•‹†ƒ†‡—„—‡’Žƒ–‘†‡‡•’ƒ‰—‡–‹•Ǥ‹…‘…‡‘•’ƒ•–ƒ’ƒ”ƒž• †‡͜’‡”•‘ƒ•…‘•‡‰—‹”‡‘•ž•…ƒ–‹†ƒ††‡ƒŽ‹†×‡‡Žƒ‰—ƒ›’‘”–ƒ–‘Žƒ•ƒŽ•ƒ“—‡†ƒ”žž• ‡•’‡•ƒǤƒ”ƒŽƒƒ–‡…ƒ–—”ƒ†‡Ž”‹•‘––‘ƒ‘•”‡…‘‹‡†ƒŽƒ••‹‰—‹‡–‡•‡†‹†ƒ•ǣ͝Ž†‡‰”ƒ•ƒ ȋƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ‘ƒ–‡“—‹ŽŽƒȌή͘͜Ž†‡ƒ‰—ƒ†‡…‘……‹×’‘””ƒ…‹×Ǥ‡•–‡…ƒ•‘ǡ’ƒ”ƒŽ‘• ‡•’ƒ‰—‡–‹•ǡ…‘‡†‹‘˜ƒ•‘†‡ƒ‰—ƒ†‡Žƒ…‘……‹×‘•ŽŽ‡‰ƒ†‡•‘„”ƒǤƒ–‡…ƒ‘•‡Žƒ•ƒ”–±”‡Š‘‰ƒ†‘Žƒ’ƒ…‡–ƒǡ…‘—’‘…‘†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ›‡Žƒ‰—ƒ†‡ …‘……‹×ǤӃ†‹‘•Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•†‡Žƒ•ƒ”–±ƒŽ„‘Ž…‘Ž‘•Š—‡˜‘•›”‡‘˜‡‘•–‘†‘…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ ƒ†‡”ƒǡ‡œ…Žƒ‘•–‘†‘•Ž‘••ƒ„‘”‡•„‹‡›‡•’‘Ž˜‘”‡ƒ‘•…‘’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒ‡ …ƒ–‹†ƒ†Ǥ

ƒ˜‡œ“—‡–‡‡‘•Žƒ•ƒŽ•ƒ‘•’‘‡‘•…‘Žƒ’ƒ•–ƒǤ

35(3$5$&,Ï1'(/26(63$*8(7,6 •’”‡•‡–‘—‘•’ƒ•‘•ˆž…‹Ž‡•’ƒ”ƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ‘•“—‡†‡’‡”ˆ‡…–ƒǤ‘‡•“—‡•‡ƒ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡†‹ˆÀ…‹Ž’‡”‘ –‘†‘–‹‡‡•—•’‡“—‡Ó‘•–”—…‘•ǡDz•‡…‹ŽŽ‘ǥƒ‘–”‘’’‘dz“—‡†‹”ÀƒŽ‘•‹–ƒŽ‹ƒ‘•ȋ ž…‹Žǡ’‡”‘‘†‡Ž–‘†‘ȌǤ –‡•†‡•‡‰—‹”‘•†‡Œ‘…‘͚”‡‰Žƒ•„ž•‹…ƒ•’ƒ”ƒ…‘‡”Žƒ‡Œ‘”’ƒ•–ƒǣƒ…‘……‹×ƒŽ†‡–‡›“—‡‡Ž…‘‡•ƒŽ Šƒ†‡‡•’‡”ƒ”ƒŽƒ’ƒ•–ƒ‡Žƒ‡•ƒ›—…ƒƒŽ”‡˜±•ǡŠƒ›“—‡…‘‡”ŽƒŠ—‡ƒ–‡ǡ”‡…‹±Š‡…ŠƒǤŽ’”‹‡”’ƒ•‘‡•–‡‡”‡Ž•‘ˆ”‹–‘†‡‹‰”‡†‹‡–‡•›ƒ’”‡’ƒ”ƒ†‘ƒ–‡•†‡“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ–‘“—‡‡Žƒ‰—ƒǤƒ •ƒŽ•ƒ•‹‡’”‡†‡„‡‡•’‡”ƒ”ƒŽ‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•›‘ƒŽ”‡˜±•ǤƒŽ‡–ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ—Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒȋ‡‡•–‡…ƒ•‘…‘‡Ž…ƒŽ†‘†‡‰ƒ„‘‡•“—‡–‡‡‘• ”‡•‡”˜ƒ†‘Ȍ’‘”…ƒ†ƒ͙͘͘‰†‡’ƒ•–ƒǡ‡•Žƒ‡†‹†ƒ”‡…‘‡†ƒ†ƒ’‘”’‡”•‘ƒǡ‡š…‡’–‘•‹–‡‡‘• ƒ’ƒ•‹‘ƒ†‘•Ȁƒ•’‘”Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•‡…ƒ•ƒǤ•–ƒ•’”‘’‘”…‹‘‡•ǡ“—‡‘”ƒŽ‡–‡˜‹‡‡‹†‹…ƒ†ƒ•‡Ž‘• ‡˜ƒ•‡•ǡƒ›—†ƒƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ‘•‡’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽƒǤ•‹‡’”‡‹–‡–ƒ—–‹Ž‹œƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡŽƒ ƒ›‘”†‡–—…‘…‹ƒǤ‹…‘…‹ƒ•—…Šƒ•˜‡…‡•’ƒ•–ƒ•‡”ž—›Ž…‘’”ƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ’ƒ”ƒ‡•ƒ• ‘…ƒ•‹‘‡•ǡ—ƒ„—‡ƒ‹˜‡”•‹×Ǥ
—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”ƒ„‘”„‘–‘‡•‡…Šƒ‘•͙’—Óƒ†‘‰‡‡”‘•‘†‡•ƒŽǡ—ƒ•͚…—…Šƒ”ƒ†ƒ•”ƒ•ƒ•’‘” …ƒ†ƒ͘͘͝‰”ƒ‘•†‡’ƒ•–ƒǤ‡‰—‹†ƒ‡–‡ƒÓƒ†‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‹‡’”‡–‘†ƒŒ—–ƒǤ‡‘˜‡‘•…‘ —ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•‘•‡’‡‰—‡›“—‡†‡•—‡Ž–‘•Ǥ‡Ž”‡˜‡”•‘†‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡’ƒ•–ƒ˜‹‡‡‡Ž–‹‡’‘†‡…‘……‹×ǡ†‡„‡‘•‰—‹ƒ”‘•’‘”‡•–ƒ•‹•–”—……‹‘‡• ’‘”“—‡’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘‡•†‹•–‹–‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‘͡‹—–‘•Ǥ•À…‘•‡‰—‹”‡‘•Ž‘“—‡•‡ŽŽƒƒ’ƒ•–ƒ DzƒŽ†‡–‡dz‘‡•—’—–‘Œ—•–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‘•‡’ƒ•‡ǡƒ—“—‡—‰”ƒ…‘•‡Œ‘‡•’”‘„ƒ”Žƒ…ƒ•‹ƒŽˆ‹ƒŽǡ ’‘”•‹ƒ…ƒ•‘‡‡Ž‡˜ƒ•‡‘•‡‰ƒÓƒǣȌǤƒ˜‡œ–”ƒ•…—””‹†‘‡Ž–‹‡’‘Žƒ‡•…—””‹‘•‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡› ŽƒŒ—–ƒ‘•…‘Žƒ•ƒŽ•ƒǤ•‹’‘”–ƒ–‡ǡ›Š‡Ž‡À†‘‡—…Š‘•„Ž‘‰•ǡ“—‡ƒŽ‡•…—””‹”†‡„‡‘•Žƒ˜ƒ”Žƒ’ƒ•–ƒ‡ƒ‰—ƒˆ”Àƒǡ‘• ƒ†˜‹‡”–‘“—‡‘•‡†‡„‡Ǥ—ƒ†‘Žƒ…‘……‹×†‡Žƒ’ƒ•–ƒ•‡†‡–‹‡‡†‡Ž–‘†‘Žƒ…ƒ’ƒ‡š–‡”‹‘”†‡Ž‡•’ƒ‰—‡–‹ •‡˜—‡Ž˜‡ƒ…‡””ƒ”Ǥ‘”‡ŽŽ‘—…ƒ•‡†‡„‡Žƒ˜ƒ”Žƒ’ƒ•–ƒ…‘ƒ‰—ƒˆ”Àƒǡ•‹Ž‘Šƒ…‡‘•’‡”†‡”‡‘•Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡‡•ƒ‹–‡‰”ƒ…‹×‡–”‡’ƒ•–ƒ›•ƒŽ•ƒ›Ž‘“—‡–‡†”‡‘•‡••‹’Ž‡‡–‡— ƒ…‘’ƒÓƒ‹‡–‘ǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘‡—ƒ‡•ƒŽƒ†ƒ†‡’ƒ•–ƒ‡•ƒ…‘•‡Œƒ„Ž‡Šƒ…‡”Ž‘’‡”‘‘‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒǤ

35(6(17$&,Ï1'(/3/$72Ӄ†‹‘•Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•”‡…‹±Š‡…Š‘•ƒŽƒ•ƒŽ•ƒ›‡œ…Žƒ‘•–‘†‘…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ’ƒ”ƒ“—‡•‡Œ—–‡ „‹‡Ž‘••ƒ„‘”‡•Ǥ’…‹‘ƒŽ‡–‡†‡…‘”ƒ‘•…ƒ†ƒ’Žƒ–‘…‘ž•’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ‘Ž‹†ƒǡ•‹‡’”‡ƒŽ‰—•–‘Ǥ

‡•†‡Ž—‡‰‘‡•—’Žƒ–‘•‡…‹ŽŽ‘›”ž’‹†‘†‡Šƒ…‡”ǡ’‡”‘†‡Ž‹…‹‘•‘Ǥ‘†‡Œ±‹•†‡’”‘„ƒ”Ž‘››ƒ‡…‘–ƒ”±‹•ǥ •†‡Œ‘…‘Žƒ”‡…‡–ƒ‘”‹‰‹ƒŽ“—‡‘•’”‡’ƒ”אƒƒ›‡”ȋ̻ƒƒŽ‹„‡”ƒȌǣ  ͚͘͘‰†‡’ƒ…‡–ƒȋ‹†‡ƒŽ‡–‡ǡ’ƒ’ƒ†ƒȌ‡†ƒ†‹–‘• ͚Š—‡˜‘•›͙›‡ƒ ͘͠‰†‡’‡…‘”‹‘ȋ‘’ƒ”‹‰‹ƒ‘Ȍ”ƒŽŽƒ†‘ …‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ ƒŽǡ’‹‹‡–ƒƒ…Šƒ…ƒ†ƒ ”‡’ƒ”ƒ…‹×ǣ‘ˆ”‡À”Žƒ’ƒ…‡–ƒ’‘”͝‹—–‘•‡—ƒ•ƒ”–±ƒ–‹ƒ†Š‡”‡–‡ȋ•‹ƒÓƒ†‹”ƒ…‡‹–‡ȌǤ—„‘Ž‡œ…Žƒ”Ž‘•Š—‡˜‘•›Žƒ›‡ƒ…‘‡Ž’ƒ”‹‰‹ƒ‘”ƒŽŽƒ†‘›Žƒ•ƒŽ•—ˆ‹…‹‡–‡Ǥ—ƒ”†ƒ”ƒŽ‰‘†‡Žƒ‰—ƒ†‡…‘……‹×†‡Žƒ’ƒ•–ƒǤ•…—””‹”Žƒ—‹—–‘ƒ–‡•†‡“—‡‡•–±ƒŽ†‡–‡› ƒ–‡…ƒ”Žƒ‡Žƒ•ƒ”–±…‘Žƒ’ƒ…‡–ƒǡ—’‘…‘†‡ƒ…‡‹–‡›‡Žƒ‰—ƒ†‡…‘……‹×Ǥ…Šƒ”ŽƒƒŽ„‘Ž…‘Ž‘•Š—‡˜‘•ǡ‡œ…Žƒ”„‹‡›ƒÓƒ†‹”Žƒ’‹‹‡–ƒƒ…Šƒ…ƒ†ƒǤ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

0DFDUURQHVFRQVDOVDGHWRPDWHDQFKRDV\ DFHLWXQDVQHJUDV  Vǣ͘͡ ͙ǡ͞Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ƒ”ƒŽƒ•ƒŽ•ƒǣ͛†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘ǡ͚Žƒ–ƒ•†‡ –‘ƒ–‡‡–‡”‘’‡Žƒ†‘ȋ͘͟͠‰š͚Ȍȋ‡•…—””‹†‘͘͜͠ ‰š͚ǡ•‹‡Žƒ‰—ƒȌǡ͝ƒ…Š‘ƒ•ƒ”…ƒ”–‹œǡ•ƒŽǡ ’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒ›͙…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ †‡˜ƒ”‹ƒ•Š‹‡”„ƒ•ƒ”‘ž–‹…ƒ•ȋ–‘‹ŽŽ‘ǡ‘”±‰ƒ‘ ›’‡”‡Œ‹ŽȌ …‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ‡š–”ƒ˜‹”‰‡ȋ͝…—…Šƒ”ƒ†ƒ•Ȍ ͙’ƒ“—‡–‡†‡͘͘͝‰†‡ƒ…ƒ””‘‡• ƒ”‘ˆ‘Ž‘‘ ‡Ž–‹’‘†‡’ƒ•–ƒ“—‡ž•–‡‰—•–‡ǡƒ–—‡Ž‡……‹× ƒ”ƒƒ†‘”ƒ”ǣ͙„‘–‡†‡ƒ…‡‹–—ƒ•‡‰”ƒ•ǡ ƒŽ„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒ›•‹‘•‰—•–ƒǡ—’‘…‘†‡ ’ƒ”‡•ƒ‘”ƒŽŽƒ†‘Ǥ

•–‘•†Àƒ•†‡˜‡”ƒ‘•‡’”‡•–ƒƒŽƒ’ƒ•–ƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ„—•“—‡†ƒȀǫ“γ’ƒ•–ƒȌǡ•‘„”‡–‘†‘’‘”“—‡‘ ƒ’‡–‡…‡‡•–ƒ”—…Š‘”ƒ–‘‡Žƒ…‘…‹ƒ•‹‘Šƒ…‡””‡…‡–‹ŽŽƒ•”‡ˆ”‡•…ƒ–‡•›“—‡‡•–±†‡”‡…Š—’‡–‡ǤŽ‘–”‘†Àƒ ’”‘„±‡—”‡•–ƒ—”ƒ–‡—ƒ”‡…‡–ƒƒ’‘Ž‹–ƒƒ›Ž‡’”‡‰—–±ƒŽ…ƒƒ”‡”‘“—‡•‹‡’‘†Àƒ†‡…‹”†‡†×†‡‡”ƒ ‡šƒ…–ƒ‡–‡Ǥ‡–”ƒ–ƒ„ƒ†‡ŽƒƒŽ•ƒƒŽŽǯƒŽˆ‹–ƒƒǡ—ƒ•ƒŽ•ƒ—›…‘ï‡Žƒ‘•–ƒŽƒˆ‹–ƒƒȋ‘•–ƒ †ǯƒŽˆ‹‘‘•–‹‡”ƒƒŽˆ‹–ƒƒȌǡ—–”ƒ‘†‡…‘•–ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ„ƒÓƒ†ƒ’‘”‡Žƒ”‹””‡‘ǡ‡Žƒ”‡‰‹×†‡Žƒ ƒ’ƒ‹ƒǤ…—ƒ–‘ŽŽ‡‰—±ƒ…ƒ•ƒ„—•“—±…‘‘•‡Šƒ…Àƒ›”ž’‹†ƒ‡–‡•‡ŠƒŠ‡…Š‘Š—‡…‘‡…ƒ•ƒ…‘‘—‘ †‡Ž‘•’Žƒ–‘•“—‡ž•’”‡’ƒ”ƒ‘•‡‡•–‘•†Àƒ•†‡…ƒŽ‘”Ǥ Ž•‡…”‡–‘†‡‡•–‡‘†‡•–‘’Žƒ–‘†‡ƒ…ƒ””‘‡‡•–ž‡Žƒ•ƒŽ•ƒǡ‡•—ƒ’ƒ••ƒ–ƒ…‘ƒ…Š‘ƒ•“—‡…‘„‹ƒ—› „‹‡…‘ƒ…‡‹–—ƒ•‡‰”ƒ•›—’‘…‘†‡ƒŽ„ƒŠƒ…ƒǡ•—‡ƒ„‹‡Ǭ‡ŠǫǤƒ•ƒ„”‘•ƒ•ƒŽ•ƒ†‡–‘ƒ–‡ŽŽƒƒ†ƒ Dz’ƒ••ƒ–ƒdz˜‹‡‡ƒ•‡”—ƒ•ƒŽ•ƒ—›”‡†—…‹†ƒ›…‘…‡–”ƒ†ƒǡ†‘†‡Ž‡†ƒ‘•—Ž‹‰‡”‘–‘“—‡ƒƒ…Š‘ƒǤ‹‘• ƒ–”‡˜±‹•…‘—ƒ•‰—‹†‹ŽŽƒ•–‡†”±‹•—‘•ƒ……Š‡”‘‹ƒŽŽǯ—––ƒ‡•…ƒ‡–‘†ƒ”‡‰Žƒǡƒ—“—‡…‘‡Ž–‘“—‡ƒ ƒ”“—‡Ž‡‹’”‹‡—ƒ•ƒ…Š‘ƒ•†‡…ƒŽ‹†ƒ†Ǥ ƒ‡Žƒ„‘”ƒ…‹×†‘†‡—‹‰”‡†‹‡–‡–ƒ…‘–‹†‹ƒ‘…‘‘‡Ž–‘ƒ–‡ǡ•‡…”‡…‡‡‹’‘”–ƒ…‹ƒ›•ƒ„‘”ǡ …‘˜‹”–‹±†‘•‡‡‡Ž‹‰”‡†‹‡–‡‡•–”‡ŽŽƒƒ„ƒ•‡†‡—…Š‘–‹‡’‘†‡…‘……‹×Ǥ‘†±‹•’”‡’ƒ”ƒ”Žƒ’ƒ••ƒ–ƒ‡ …ƒ–‹†ƒ†›‡’Ž‡ƒ”Žƒ’ƒ”ƒ—…Šƒ•”‡…‡–ƒ•ǡ†‡•†‡—ƒ•˜‡”†—”ƒ•ƒ—ƒ•†‡Ž‹…‹‘•ƒ•„”—•…Š‡––ƒ•…‘—’‘…‘†‡ “—‡•‘ˆ”‡•…‘‘‘œœƒ”‡ŽŽƒ›ƒŽ„ƒŠƒ…ƒǤ‡Ž‹…‹‘•‘ǡǬ‘ǫ”‘„ƒ†Žƒ››ƒ‡…‘–ƒ”±‹••‹–‡‰‘”ƒœ×‘‘Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$$ //¶$ 0$ /),7$ 1$ 23$66$7$&21$1&+2$6„”‹‘•ŽƒŽƒ–ƒ†‡–‘ƒ–‡•‡–‡”‘•’‡Žƒ†‘•›”‡–‹”ƒ‘•‡Ž‡š…‡•‘†‡ŽÀ“—‹†‘ȋ‡Žƒ‰—ƒ†‡Ž–‘ƒ–‡Ȍ›ƒ“—‡ ‡‡•–‡…ƒ•‘•×Ž‘˜ƒ‘•ƒ—–‹Ž‹œƒ”Žƒ’—Ž’ƒǤ‡’—‡†‡‰—ƒ”†ƒ”‡—„‘–‡’ƒ”ƒ‘–”ƒˆ—–—”ƒ”‡…‡–ƒ…‘ƒ‰—ƒ †‡–‘ƒ–‡‘„‹‡’‘‡†‡•–‡ƒ‰—ƒ‡—…ƒœ‘›†‡Œƒ†”‡†—…‹”†—”ƒ–‡͙͝‹—–‘•›–‡†”±‹•’ƒ•–ƒ†‡ –‘ƒ–‡…‘…‡–”ƒ†ƒǤ
–”‘†—…‹‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ›‹‡–”ƒ••‡…ƒŽ‹‡–ƒǡ’‡Žƒ‘•Ž‘•ƒŒ‘•› ˆ‹Ž‡–‡ƒ‘•ˆ‹ƒ‡–‡ǤӃ†‹‘•ƒŽƒ…ƒœ—‡ŽƒŽ‘•ƒŒ‘•ˆ‹Ž‡–‡ƒ†‘•ǡ†‘”ƒ‘•Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•›…—ƒ†‘ …‘‹‡…‡ƒ–‡‡”…‘Ž‘”‹–”‘†—…‹‘•Ž‘•–‘ƒ–‡•›Ž‘•’ƒ”–‹‘•ƒŽƒ‹–ƒ†…‘ƒ›—†ƒ†‡—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ ƒ†‡”ƒǤ‡Œƒ‘•’‘…Šƒ†‘Šƒ•–ƒ“—‡”‡†—œ…ƒƒ‡‘•†‡Žƒ‹–ƒ††‡•—–ƒƒÓ‘ǡ—ƒŠ‘”ƒƒˆ—‡‰‘ Ž‡–‘Ǥ‹…ƒ‘•Žƒ•ƒ…Š‘ƒ•—›ˆ‹ƒ•›”‡•‡”˜ƒ‘•ǤӃ†‹‘•—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ†‡ƒœï…ƒ”’ƒ”ƒ”‡†—…‹”ƒ…‹†‡œǡŽƒ•ƒ…Š‘ƒ•ǡ—ƒ’‹œ…ƒ†‡•ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ ”‡…‹±‘Ž‹†ƒǡ‹–”‘†—…‹‘•ŽƒƒŽ„ƒŠƒ…ƒ’‹…ƒ†ƒ›Žƒ•‡•’‡…‹ƒ•Ǥ‡‘˜‡‘•–‘†‘„‹‡Œ—–ƒ†‘•ƒ„‘”‡•Ǥ”‘„ƒ‘•›”‡…–‹ˆ‹…ƒ‘•…‘•ƒŽǡƒ—“—‡Ž‘ž••‡‰—”‘‡•“—‡‘Šƒ‰ƒˆƒŽ–ƒ’—‡•Žƒ•ƒ…Š‘ƒ•Ž‡˜ƒ ƒ’‘”–ƒ”—–‘“—‡ƒ”‹‘›•ƒŽƒ†‘ƒŽƒ˜‡œǤ‡‘˜‡‘•—‘•‹—–‘•›ƒ’ƒ”–ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘Ǥ ‡•‡”˜ƒ‘•’ƒ”ƒŒ—–ƒ”…‘Žƒ’ƒ•–ƒǤ

35(3$5$&,Ï1'(/$3$67$ ‘‘•ƒ…‘•‡Œ‘“—‡‘•‰ƒ•–±‹•—’‘…‘ž•†‡†‹‡”‘‡Žƒ…‘’”ƒ†‡Žƒ’ƒ•–ƒ’—‡•‡‡Ž±š‹–‘†‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡• †‡–‡”‹ƒ–‡Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Žƒ’ƒ•–ƒ›…׏‘Žƒ’”‡’ƒ”±‹•Ǥ•”‡…‘‹‡†‘’‘”‡š’‡”‹‡…‹ƒ–”‡•ƒ”…ƒ•ǣƒ”‹ŽŽƒǡŽƒ ƒ”…ƒ„Žƒ…ƒ†‡Ž ‹’‡”…‘”› ƒ”‘ˆƒŽ‘Ǥƒž•„ƒ”ƒ–ƒ‡•Žƒ†‡Ž ‹’‡”…‘”ǡ†‡Š‡…Š‘…‘‘›‘ƒ’‡ƒ•˜‘›ǡ…—ƒ†‘ ’ƒ•‘’‘”—‘•—‡Ž‘…ƒ”‰ƒ”‡…‘…ƒ•‹͚͘‡—”‘•‡’ƒ•–ƒ’ƒ”ƒ–‡‡”•‹‡’”‡‡…ƒ•ƒǤŽ’”‹‡”’ƒ•‘‡•–‡‡”Žƒ•ƒŽ•ƒ›ƒ’”‡’ƒ”ƒ†ƒƒ–‡•†‡“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ–‘“—‡‡Žƒ‰—ƒǤƒ•ƒŽ•ƒ•‹‡’”‡†‡„‡ ‡•’‡”ƒ”ƒŽƒ’ƒ•–ƒ›‘ƒŽ”‡˜±•ǤƒŽ‡–ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ—Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒ’‘”…ƒ†ƒ͙͘͘‰†‡ƒ…ƒ””‘‡•ǡŽƒ‡†‹†ƒ”‡…‘‡†ƒ†ƒ’‘” ’‡”•‘ƒǤ•–ƒ•’”‘’‘”…‹‘‡•ǡ“—‡‘”ƒŽ‡–‡˜‹‡‡‹†‹…ƒ†ƒ•‡Ž‘•‡˜ƒ•‡•ǡƒ›—†ƒƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ ‘•‡’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽƒǤ•‹‡’”‡‹–‡–ƒ—–‹Ž‹œƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡŽƒƒ›‘”†‡–—…‘…‹ƒǤ‹…‘…‹ƒ• —…Šƒ•˜‡…‡•’ƒ•–ƒ•‡”ž—›Ž…‘’”ƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ’ƒ”ƒ‡•ƒ•‘…ƒ•‹‘‡•ǡ—ƒ„—‡ƒ‹˜‡”•‹×Ǥ—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”ƒ„‘”„‘–‘‡•‡…Šƒ‘•͙’—Óƒ†‘‰‡‡”‘•‘†‡•ƒŽǡ—ƒ•͚…—…Šƒ”ƒ†ƒ•”ƒ•ƒ•’‘” …ƒ†ƒ͘͘͝‰”ƒ‘•†‡ƒ…ƒ””‘‡•Ǥ‡‰—‹†ƒ‡–‡ƒÓƒ†‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‹‡’”‡–‘†ƒŒ—–ƒǤ‡‘˜‡‘•…‘ —ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡Ž‘•ƒ…ƒ””‘‡•‘•‡’‡‰—‡›“—‡†‡•—‡Ž–‘•Ǥ‡Ž”‡˜‡”•‘†‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡’ƒ•–ƒ˜‹‡‡‡Ž–‹‡’‘†‡…‘……‹×ǡ†‡„‡‘•‰—‹ƒ”‘•’‘”‡•–ƒ•‹•–”—……‹‘‡• ’‘”“—‡’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘‡•†‹•–‹–‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‘͙͙‹—–‘•Ǥ•À…‘•‡‰—‹”‡‘•Ž‘“—‡•‡ŽŽƒƒ’ƒ•–ƒ DzƒŽ†‡–‡dz‘‡•—’—–‘Œ—•–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‘•‡’ƒ•‡ǡƒ—“—‡—‰”ƒ…‘•‡Œ‘‡•’”‘„ƒ”Žƒ…ƒ•‹ƒŽˆ‹ƒŽ ’‘”•‹ƒ…ƒ•‘‡‡Ž‡˜ƒ•‡‘•‡‰ƒÓƒǤƒ˜‡œ–”ƒ•…—””‹†‘‡Ž–‹‡’‘‡•…—””‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒ ‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡›ŽƒŒ—–ƒ‘•…‘Žƒ•ƒŽ•ƒƒŽŽǯƒŽˆ‹–ƒƒǤ

35(6(17$&,Ï1'(/3/$72Ӄ†‹‘•Ž‘•ƒ…ƒ””‘‡•”‡…‹±Š‡…Š‘•ƒŽƒ’ƒ••ƒ–ƒ†‡ƒ…Š‘ƒ•›‡œ…Žƒ‘•–‘†‘…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ ’ƒ”ƒ“—‡•‡Œ—–‡„‹‡Ž‘••ƒ„‘”‡•Ǥ‡…‘”ƒ‘•…ƒ†ƒ’Žƒ–‘…‘—ƒ•Š‘Œƒ•†‡ƒŽ„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒǡ—ƒ•ƒ…Š‘ƒ•ȋ•‹’ƒ•ƒ”•‡ǡ“—‡›ƒ–‹‡‡ „ƒ•–ƒ–‡•ƒ„‘”Ȍ›ƒ…‡‹–—ƒ•‡‰”ƒ••‹Š—‡•‘Ǥ‘••‡”˜‹‘•…ƒŽ‡–‹–‘•Ǥ

‡•†‡Ž—‡‰‘‡•—ƒ”‡…‡–ƒ•‡…‹ŽŽƒ›”ž’‹†ƒ†‡Šƒ…‡”ǡ”‡ƒŽ‡–‡†‡Ž‹…‹‘•ƒǤ‘†‡Œ±‹•†‡’”‘„ƒ”Žƒ››ƒ‡ …‘–ƒ”±‹•ǥ


&85,26,'$'(662%5(/$6$&(,781$6 ยƒย•ยƒย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย•ย“ย—ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย‡ย•ย–ยƒย”ย‡ย…ย‡ย–ยƒยƒย—ยย‡ยย–ยƒยย‡ยŽย…ย‘ยย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย‡ยย‰ย”ยƒย•ยƒย†ย‡ยŽย’ยŽยƒย–ย‘วกย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย‰ย”ยƒย•ยƒ ยย‘ยย‘ย‹ยย•ยƒย–ย—ย”ยƒย†ยƒยย—ย›ย”ย‡ย…ย‘ยย‡ยย†ยƒย†ยƒย•ย‡ยยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย†ย‹ย‡ย–ยƒยย‡ย†ย‹ย–ย‡ย”ย”ยžยย‡ยƒย›ยƒย“ย—ย‡ย•ย—ย…ย‘ยย•ย—ยย‘ย•ย‡ย”ย‡ยŽยƒย…ย‹ย‘ยยƒย…ย‘ย ย—ยยย‡ยย‘ย”ย”ย‹ย‡ย•ย‰ย‘ย†ย‡ย’ยƒย†ย‡ย…ย‡ย”ย‡ยยˆย‡ย”ยย‡ย†ยƒย†ย‡ย•ย…ยƒย”ย†ย‹ย‘ย˜ยƒย•ย…ย—ยŽยƒย”ย‡ย•วค ย—ยย“ย—ย‡ย‡ยŽยƒยŽย–ย‘ย…ย‘ยย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย‡ยย•ย‘ย†ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย•วกยƒยŽยย‡ยœย…ยŽยƒย”ย…ย‘ยยŽยƒย•ยƒยย…ยŠย‘ยƒย•ย‡ยย…ย‘ยย•ย‡ย”ย˜ยƒวกยŠยƒย…ย‡ย“ย—ย‡ยย‘ ย‡ย•ย–ยฑยยƒย…ย‘ยย•ย‡ยŒยƒย†ยƒย•ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย…ย‘ยย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย•ย†ย‡ยŠย‹ย’ย‡ย”ย–ย‡ยย•ย‹ร—ยวกย›ย‘ย”ย‡ย…ย‘ยย‹ย‡ยย†ย‘ย“ย—ย‡ย•ย‹ย–ย‹ย‡ยย‡ย•ยƒยŽย‰รฏย ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย–ย‹ย’ย‘วกย”ย‡ย†ย—ยœย…ยƒย•ยŽยƒย•ยƒยย…ยŠย‘ยƒย•ย›ยŽยƒย•ยƒย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย•ยƒยŽยƒยย‹ย–ยƒย†วคย‘ย†ย‡ย”ยƒย”ยƒยย†ย‘ย‡ยŽย…ย‘ยย•ย—ยย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‘ย• ย‹ยย‰ย”ย‡ย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย•ย’ย‘ย†ย”ยžย•ย†ย‹ย•ยˆย”ย—ย–ยƒย”ย†ย‡ย‹ย‰ย—ยƒยŽยยƒยย‡ย”ยƒย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย’ยŽยƒย–ย‘วค ย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย•ยŠยƒย›ยย—ย…ยŠยƒย•วฃย”ย„ย‡ย“ย—ย‹ยยƒวกย†ย‡ยƒยย’ย‘ย‡ยƒยŽวกยยƒยยœยƒยย‹ยŽยŽยƒวกย…ยƒย…ย‡ย”ย‡ร“ยƒวกยย‘ย”ย‹ย•ย…ยƒวกย‘ย„ย”ย‡ย‰ร—ยวกยƒยŽย‘ย”ย‡ร“ยƒวก ย…ย‘ย”ย†ย‘ย„ย‡ย•ยƒวกยย‡ย˜ยƒย†ย‹ยŽยŽย‘วกย•ย‡ย…ยƒวกย…ยŠยƒย”ย”รฏยƒวกย”ยƒย’ยƒย•ยƒย›ย‘ย•วกย’ย‹ย…ย—ยƒยŽวกยŽย‘ย’ย‡ย”ย‡ร“ยƒวกย„ยŽยƒยย“ย—ย‡ย–ยƒวกย…ย‘ย”ยย‹ย…ยƒย„ย”ยƒวกย…ย—ย“ย—ย‹ยŽยŽย‘วกย‰ย‘ย”ย†ยƒยŽวก ยŠย‘ยŒย‹ย„ยŽยƒยย…ยƒวกยŽย‡ย…ยŠร€ยวกย•ย‡ย”ย”ยƒยยƒวกย˜ย‡ย”ย†ย‡ยŒยƒวกยœยƒย’ยƒย–ย‘ยยƒวกยย—ย‡ย”ย–ยƒย†ย‡ย”ยƒย‰ร—ยวฅย•ย’ยƒร“ยƒย‡ย•ย‡ยŽย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽย’ยƒร€ย•ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ย” ย›ย‡ยšย’ย‘ย”ย–ยƒย†ย‘ย”ย†ย‡ยƒย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย†ย‡ยย‡ย•ยƒวกย†ย‡ยŽยƒย“ย—ย‡ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยยƒยŽยย‡ยย‘ย•อ›อ˜ย˜ยƒย”ย‹ย‡ย†ยƒย†ย‡ย•วคยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย”ย‡ย…ย‡ย–ยƒยย‡ย†ย‡ย†ย‹ย…ร€ ย’ย‘ย”ยŽยƒย•ยƒย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย•ยย‡ย‰ย”ยƒย•ย‘ยƒย…ย‡ย‹ย–ย—ยยƒย•ย‰ย”ย‹ย‡ย‰ยƒย•ย…ย‘ยย‘ย•ย‡ยŽย‡ย•ย—ย‡ยŽย‡ยยŽยŽยƒยยƒย”วกย†ย‡ยŽยƒย˜ยƒย”ย‹ย‡ย†ยƒย†ย†ย‡ย”ยƒย‰ร—ยวกย’ย‡ย”ย‘ย•ย‹ย ย†ย—ย†ยƒย‡ยŽย‡ย‰ย‹ย†ยŽยƒย•ย“ย—ย‡ยยžย•ย‘ย•ย‰ย—ย•ย–ย‡ยวค


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

3DVWDFRQVDOVD$UUDEELDWD5HFHWDLWDOLDQDSDVR DSDVR  Vǣ͘͞ ͘ǡ͟Ȁ V  ͝

,1*5(',(17(6 ͛†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘ Ž„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒȋ͞Š‘Œƒ•‰”ƒ†‡•Ȍ ͞…ƒ›‡ƒ•‘‰—‹†‹ŽŽƒ•‡–‡”ƒ•ȋ͝‰Ȍ …‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ‡š–”ƒ˜‹”‰‡ Ž‘˜‡ȋ͝ …—…Šƒ”ƒ†ƒ•Ȍ ͚Žƒ–ƒ•†‡–‘ƒ–‡‡–‡”‘’‡Žƒ†‘ȋ͘͟͠‰š͚Ȍ ȋ‡•…—””‹†‘͘͜͠‰š͚ǡ•‹‡Žƒ‰—ƒȌ ͙…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ†‡˜ƒ”‹ƒ•Š‹‡”„ƒ•ƒ”‘ž–‹…ƒ• ȋ–‘‹ŽŽ‘ǡ‘”±‰ƒ‘›’‡”‡Œ‹ŽȌ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒȋƒŽ‰—•–‘Ȍ ͙’ƒ“—‡–‡†‡͘͘͝‰†‡’ƒ•–ƒ ƒ”‘ˆ‘Ž‘–‹’‘ ƒ•ƒ”‡……‡‘‡Ž–‹’‘†‡’ƒ•–ƒ“—‡ž•–‡‰—•–‡ǡ ƒ–—‡Ž‡……‹× ͛…—…Šƒ”ƒ†ƒ•‰”ƒ†‡•†‡“—‡•‘‡…‘”‹‘ ‘ƒ‘‘ƒ”‡•ƒ‘”‡…‹±”ƒŽŽƒ†‘

ƒ•–ƒƒŽŽƲƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒ‘’ƒ•–ƒ…‘•ƒŽ•ƒ†‡–‘ƒ–‡’‹…ƒ–‡‡•ǡ…‘†‹ˆ‡”‡…‹ƒǡŽƒ”‡…‡–ƒ“—‡ž•±š‹–‘–‹‡‡‡ …ƒ•ƒǤ‡Šƒ…‘˜‡”–‹†‘‡‡‘•†‡—ƒÓ‘‡—…Žž•‹…‘†‡‹…‘…‹ƒ›“—‡ƒ†‡ž•‡•Žƒ„ƒ•‡†‡‘–”ƒ•—…Šƒ• ”‡…‡–ƒ•Ǥ‘Šƒ…‡ˆƒŽ–ƒ“—‡‘•†‹‰ƒ“—‡ǡ…‘‘Žƒƒ›‘”Àƒ†‡‹•”‡…‡–ƒ•ǡ‡••—’‡”•‡…‹ŽŽƒ†‡Šƒ…‡”›“—‡ …—‹†ƒ†‘†‘•…‘•ƒ•ǣŽ‘•‹‰”‡†‹‡–‡•›Žƒˆ‘”ƒ†‡…‘…‡”Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‡…‘˜‡”–‹”ž–ƒ„‹±‡˜—‡•–”‘’Žƒ–‘ ‡•–”‡ŽŽƒǡ’ƒ”ƒ—ƒ…‡ƒ”‘ž–‹…ƒ‘—’ƒ”–‹†‘‡…ƒ•ƒ…‘Ž‘•ƒ‹‰‘•ǡ˜ƒ„‹‡…‘–‘†‘Ǥ•–ƒ”‡…‡–ƒ–‹‡‡†‘• ˜‡”•‹‘‡•ǡ—ƒ”ž’‹†ƒ›‘–”ƒŽ‡–ƒǡŽƒ•†‘•‡•–ž„—‡ƒ•’‡”‘‹†—†ƒ„Ž‡‡–‡•‹’”‡’ƒ”ƒ‘•Žƒ•ƒŽ•ƒ†‡ˆ‘”ƒ Ž‡–ƒȋƒŽ…Š—’…Š—’Ȍ“—‡†ƒž•…‘…‡–”ƒ†ƒ›‡Ž•ƒ„‘”‡•—…Š‘ž•‹–‡•‘Ǥ–”ƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ†‡•ƒÓƒ†‹”— ’‘…‘†‡’ƒ•–ƒ†‡–‘ƒ–‡…‘…‡–”ƒ†‘ƒŽƒ…‘……‹×”ž’‹†ƒ›ƒ…‡Ž‡”ƒ”‡Ž’”‘…‡•‘ȋ†‡–‘†ƒ•ˆ‘”ƒ•‘“—‡†ƒ”ž ‹‰—ƒŽ†‡•ƒ„”‘•ƒȌǤ ƒ•ƒŽ•ƒƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒ‡•—ƒ•ƒŽ•ƒ•‹’Ž‡ǡ’‹…ƒ–‡ǡ•ƒ„”‘•ƒ›Šƒ•–ƒ†‹”Àƒ†‹˜‡”–‹†ƒǤ‘‡…–ƒ†ƒ…‘Žƒ•ŽŽƒƒ•†‡Ž ‹ˆ‹‡”‘‰ƒƒ†‘•—‘„”‡””ƒ„„‹ƒ–ƒ‘Dz•ƒŽ•ƒ‡‘Œƒ†ƒdz†‡„‹†‘ƒŽƒ•‰—‹†‹ŽŽƒ•‘…Š‹Ž‡•“—‡ŽŽ‡˜ƒ‡•— …‘……‹×ǤÀ‡‰—•–ƒ†‡Œƒ”Žƒ‰—‹†‹ŽŽƒ‡Žƒ•ƒŽ•ƒ›‡…‘–”ƒ”‡Žƒ•‘”’”‡•ƒ†‡˜‡œ‡…—ƒ†‘’‡”‘’‘†±‹• •—ƒ˜‹œƒ”Žƒ”‡…‡–ƒ•ƒ…ƒ†‘Žƒ•‰—‹†‹ŽŽƒ•ƒ–‡•†‡ƒÓƒ†‹”‡Ž–‘ƒ–‡‘†‹”‡…–ƒ‡–‡‘’‘‡”Žƒ•ǡ’‡”‘“—‡…‘•–‡ “—‡Ž‡“—‹–ƒ”‡‹•–‘†ƒŽƒ‰”ƒ…‹ƒƒŽƒ”‡…‡–ƒǣȌ •–ƒ…Žž•‹…ƒ•ƒŽ•ƒ‡•—›…‘ï‡ –ƒŽ‹ƒ‡Žƒ•œ‘ƒ•†‡ƒœ‹‘ǡ„”—œœ‘›‘Ž‹‡•‡›Ž‘•’Žƒ–‘•ž•ˆƒ‘•‘•…‘ ‡•–ƒ•ƒŽ•ƒ•‘ǣ•’ƒ‰Š‡––‹ƒŽŽǯƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒǡƒ……Š‡”‘‹ƒŽŽǯƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒ›’‡‡ƒŽŽǯƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒǤ‘ŽƒŠ‡’”‡’ƒ”ƒ†‘…‘ –‘†ƒ•Žƒ•ˆ‘”ƒ•’‘•‹„Ž‡•›Žƒ‡Œ‘”‘’…‹×‡’ƒ”‡…‡…‘”ƒ†‹ƒ†‘”‹‘ǡ…‘‘Ž‘•†‡Žƒˆ‘–‘ǡ…‘…ƒ•ƒ”‡……‡ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ’ƒ•–ƒ‰ƒ”‘ˆƒŽ‘Ǥ‹–Ȁ‡•Ȁ’”‘†—…–‘•Ȁ”ƒ‰‘Ȁƒ–ƒŒ‘•Ȁ͝ȀȌǤƒ”‡…‡–ƒ‘”‹‰‹ƒŽ‘•—‡Ž‡ŽŽ‡˜ƒ”ƒŽ„ƒŠƒ…ƒƒ—“—‡—ƒ˜‡œ“—‡ ’”—‡„ƒ•Žƒ”‡…‡–ƒ…‘‡ŽŽƒ–‹‡‡•“—‡‹…Ž—‹”ŽƒǤ•†‡Œ‘…‘Žƒ”‡…‡–ƒ‘”‹‰‹ƒŽ…‘ƒŽ‰—ƒŽ‹…‡…‹ƒ“—‡ǡƒ‹ ‡–‡†‡”ǡ‡Œ‘”ƒŽƒ•ƒŽ•ƒǤƒ‡…‘–ƒ”±‹••‹Žƒ’”‡’ƒ”ž‹•›‘Šƒ…‡ˆƒŽ–ƒ“—‡‘•†‹‰ƒ“—‡•ƒŽ‡†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$$//$55$%%,$7$
„”‹‘•ŽƒŽƒ–ƒ†‡–‘ƒ–‡•‡–‡”‘•’‡Žƒ†‘•›”‡–‹”ƒ‘•‡Ž‡š…‡•‘†‡ŽÀ“—‹†‘ȋ‡Žƒ‰—ƒ†‡Ž–‘ƒ–‡Ȍ›ƒ“—‡ ‡‡•–‡…ƒ•‘•×Ž‘˜ƒ‘•ƒ—–‹Ž‹œƒ”Žƒ’—Ž’ƒǤ‡’—‡†‡‰—ƒ”†ƒ”‡—„‘–‡’ƒ”ƒ‘–”ƒˆ—–—”ƒ”‡…‡–ƒ…‘ƒ‰—ƒ †‡–‘ƒ–‡‘„‹‡’‘‡†‡•–‡ƒ‰—ƒ‡—…ƒœ‘›†‡Œƒ†”‡†—…‹”†—”ƒ–‡͙͝‹—–‘•›–‡†”±‹•’ƒ•–ƒ†‡ –‘ƒ–‡…‘…‡–”ƒ†ƒǤ–”‘†—…‹‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ›‹‡–”ƒ••‡…ƒŽ‹‡–ƒǡ’‡Žƒ‘•Ž‘•ƒŒ‘•› ˆ‹Ž‡–‡ƒ‘•ˆ‹ƒ‡–‡ǤӃ†‹‘•ƒŽƒ…ƒœ—‡ŽƒŽ‘•ƒŒ‘•ˆ‹Ž‡–‡ƒ†‘•›Žƒ•…ƒ›‡ƒ•‘‰—‹†‹ŽŽƒ•ǡ†‘”ƒ‘•Ž‘• ‹‰”‡†‹‡–‡•›…—ƒ†‘…‘‹‡…‡ƒ–‡‡”…‘Ž‘”‹–”‘†—…‹‘•Ž‘•–‘ƒ–‡•›Ž‘•’ƒ”–‹‘•ƒŽƒ‹–ƒ†…‘ ƒ›—†ƒ†‡—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒǤ‡Œƒ‘•’‘…Šƒ†‘Šƒ•–ƒ“—‡”‡†—œ…ƒƒ‡‘•†‡Žƒ‹–ƒ††‡•— –ƒƒÓ‘ǡ—‘•͘͜‹—–‘•ƒˆ—‡‰‘Ž‡–‘Ǥ‹–‡±‹•’”‹•ƒ’‘†±‹•Šƒ…‡”Ž‘‡͙͝Ǧ͚͘‹—–‘•ƒˆ—‡‰‘‡†‹‘Ǧ ƒŽ–‘”‡‘˜‹‡†‘…‘–‹—ƒ‡–‡’ƒ”ƒ“—‡‘•‡’‡‰—‡‡Ž–‘ƒ–‡ƒŽƒ…ƒœ—‡Žƒȋ’‡”‘‡Ž•ƒ„‘”‘•‡”ž‡Ž ‹•‘ȌǤӃ†‹‘•—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ†‡ƒœï…ƒ”’ƒ”ƒ”‡†—…‹”ƒ…‹†‡œǡ—ƒ’‹œ…ƒ†‡•ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹± ‘Ž‹†ƒǡ‹–”‘†—…‹‘•ŽƒƒŽ„ƒŠƒ…ƒ’‹…ƒ†ƒ›Žƒ•‡•’‡…‹ƒ•Ǥ‡‘˜‡‘•–‘†‘„‹‡Œ—–ƒ†‘•ƒ„‘”‡•Ǥ”‘„ƒ‘•›”‡…–‹ˆ‹…ƒ‘•…‘•ƒŽǡƒ—“—‡Ž‘ž••‡‰—”‘‡•“—‡‘Šƒ‰ƒˆƒŽ–ƒǤ‡‘˜‡‘•—‘•‹—–‘• ›ƒ’ƒ”–ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘Ǥ‡•‡”˜ƒ‘•’ƒ”ƒŒ—–ƒ”…‘Žƒ’ƒ•–ƒǤ

35(3$5$&,Ï1'(/$3$67$ ‘‘•ƒ…‘•‡Œ‘“—‡‘•‰ƒ•–±‹•—’‘…‘ž•†‡†‹‡”‘‡Žƒ…‘’”ƒ†‡Žƒ’ƒ•–ƒ’—‡•‡‡Ž±š‹–‘†‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡• †‡–‡”‹ƒ–‡Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Žƒ’ƒ•–ƒ›…׏‘Žƒ’”‡’ƒ”±‹•Ǥ•”‡…‘‹‡†‘’‘”‡š’‡”‹‡…‹ƒ–”‡•ƒ”…ƒ•ǣƒ”‹ŽŽƒǡŽƒ ƒ”…ƒ„Žƒ…ƒ†‡Ž ‹’‡”…‘”› ƒ”‘ˆƒŽ‘Ǥƒž•„ƒ”ƒ–ƒ‡•Žƒ†‡Ž ‹’‡”…‘”ǡ†‡Š‡…Š‘ǡ…‘‘›‘ƒ’‡ƒ•˜‘›ǡ…—ƒ†‘ ’ƒ•‘’‘”—‘•—‡Ž‘…ƒ”‰ƒ”‡…‘…ƒ•‹͚͘‡—”‘•‡’ƒ•–ƒ’ƒ”ƒ–‡‡”•‹‡’”‡‡…ƒ•ƒǤ•–‡…‘•‡Œ‘‡Ž‘†‹‘ ƒƒ›‡”ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ‹–ƒŽ‹ƒǦ‡Ǧ‹Ǧ…‘…‹ƒǦ…—”•‘Ǧ…‘ǦƒƒǦƒ›‡”Ȁ͙͚͛͞ȀȌ›†‡•†‡‡–‘…‡•Ž‘ ƒ–‡‰‘ƒ”ƒŒƒ–ƒ„Žƒǡ’‡“—‡Ó‘•–”—…‘•†‡ƒ“—‡•‡”‡•—‡‡Dz•‡…‹ŽŽ‘ǥƒ‘–”‘’’‘dzȋ ž…‹Žǡ’‡”‘‘ †‡Ž–‘†‘ȌǤŽ’”‹‡”’ƒ•‘‡•–‡‡”Žƒ•ƒŽ•ƒ›ƒ’”‡’ƒ”ƒ†ƒƒ–‡•†‡“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ–‘“—‡‡Žƒ‰—ƒǤƒ•ƒŽ•ƒ•‹‡’”‡†‡„‡ ‡•’‡”ƒ”ƒŽƒ’ƒ•–ƒ›‘ƒŽ”‡˜±•ǤƒŽ‡–ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ—Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒ’‘”…ƒ†ƒ͙͘͘‰†‡’ƒ•–ƒǡŽƒ‡†‹†ƒ”‡…‘‡†ƒ†ƒ’‘” ’‡”•‘ƒ‡š…‡’–‘•‹–‡‡‘•ƒ’ƒ•‹‘ƒ†‘•Ȁƒ•’‘”Ž‘•…ƒ•ƒ”‡……‡‡…ƒ•ƒǤ•–ƒ•’”‘’‘”…‹‘‡•ǡ“—‡ ‘”ƒŽ‡–‡˜‹‡‡‹†‹…ƒ†ƒ•‡Ž‘•‡˜ƒ•‡•ǡƒ›—†ƒƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ‘•‡’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽƒǤ•‹‡’”‡ ‹–‡–ƒ—–‹Ž‹œƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡŽƒƒ›‘”†‡–—…‘…‹ƒǤ‹…‘…‹ƒ•—…Šƒ•˜‡…‡•’ƒ•–ƒ•‡”ž—›Ž …‘’”ƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ’ƒ”ƒ‡•ƒ•‘…ƒ•‹‘‡•ǡ—ƒ„—‡ƒ‹˜‡”•‹×Ǥ—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”ƒ„‘”„‘–‘‡•‡…Šƒ‘•͙’—Óƒ†‘‰‡‡”‘•‘†‡•ƒŽǡ—ƒ•͚…—…Šƒ”ƒ†ƒ•”ƒ•ƒ•’‘” …ƒ†ƒ͘͘͝‰”ƒ‘•†‡’ƒ•–ƒǤ‡‰—‹†ƒ‡–‡ƒÓƒ†‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‹‡’”‡–‘†ƒŒ—–ƒǤ‡‘˜‡‘•…‘ —ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡Ž‘•…ƒ•ƒ”‡……‡‘•‡’‡‰—‡›“—‡†‡•—‡Ž–‘•Ǥ‡Ž”‡˜‡”•‘†‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡’ƒ•–ƒ˜‹‡‡‡Ž–‹‡’‘†‡…‘……‹×ǡ†‡„‡‘•‰—‹ƒ”‘•’‘”‡•–ƒ•‹•–”—……‹‘‡• ’‘”“—‡’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘‡•†‹•–‹–‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‘͙͙‹—–‘•Ǥ•À…‘•‡‰—‹”‡‘•Ž‘“—‡•‡ŽŽƒƒ’ƒ•–ƒ DzƒŽ†‡–‡dz‘‡•—’—–‘Œ—•–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‘•‡’ƒ•‡ǡƒ—“—‡—‰”ƒ…‘•‡Œ‘‡•’”‘„ƒ”Žƒ…ƒ•‹ƒŽˆ‹ƒŽ ’‘”•‹ƒ…ƒ•‘‡‡Ž‡˜ƒ•‡‘•‡‰ƒÓƒǣȌǤƒ˜‡œ–”ƒ•…—””‹†‘‡Ž–‹‡’‘‡•…—””‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒ ‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡›ŽƒŒ—–ƒ‘•…‘Žƒ•ƒŽ•ƒƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒǤ

35(6(17$&,Ï1'(/3/$72
Ӄ†‹‘•Ž‘•…ƒ•ƒ”‡……‡”‡…‹±Š‡…Š‘•ƒŽƒ•ƒŽ•ƒƒ””ƒ„„‹ƒ–ƒ›‡œ…Žƒ‘•–‘†‘…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ’ƒ”ƒ“—‡ •‡Œ—–‡„‹‡Ž‘••ƒ„‘”‡•Ǥ‡…‘”ƒ‘•…ƒ†ƒ’Žƒ–‘…‘—’‘…‘†‡’‡”‡Œ‹Ž’‹…ƒ†‘›ƒŽ‰—ƒŠ‘Œƒ†‡ƒŽ„ƒŠƒ…ƒˆ”‡•…ƒǤƒŽŽƒ‘•—ƒ• ‡•…ƒƒ†‡“—‡•‘’ƒ”‡•ƒ‘‘’‡…‘”‹‘›‡•’‘Ž˜‘”‡ƒ‘•’‘”‡…‹ƒ†‡Žƒ’ƒ•–ƒǤ‘••‡”˜‹‘• …ƒŽ‡–‹–‘•Ǥ

‡•†‡Ž—‡‰‘‡•—ƒ”‡…‡–ƒ•‡…‹ŽŽƒ›”ž’‹†ƒ†‡Šƒ…‡”ǡ”‡ƒŽ‡–‡”ƒ„‹‘•ƒǤ‘†‡Œ±‹•†‡’”‘„ƒ”Žƒ››ƒ‡ …‘–ƒ”±‹•ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

3DVWDFRQVDUGLQDVRFRQOHVDUGH5HFHWD VLFLOLDQD  Vǣ͚͘ ͚ǡ͚Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ͙’ƒ“—‡–‡†‡͘͘͝‰†‡’ƒ•–ƒ ƒ”‘ˆ‘Ž‘‘‡Ž–‹’‘ †‡’ƒ•–ƒ“—‡ž•–‡‰—•–‡ǡƒ–—‡Ž‡……‹× ͛͘͘‰”ƒ‘•†‡•ƒ”†‹ƒ•‡Žƒ–ƒȋ͚‡‡•–‡…ƒ•‘ †‡͙͘͝‰”ǤȌ ͚…‡„‘ŽŽ‡–ƒ•‘͚…‡„‘ŽŽƒ•‡†‹ƒƒ• ͘͝‰”Ǥ†‡—˜ƒ•’ƒ•ƒ• ͘͝‰”Ǥ†‡’‹Ó‘‡• ͙Ž‹× ͙͘͘‰”Ǥ†‡’ƒ”ƒŽŽƒ†‘›͚…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ•†‡ ƒœï…ƒ” ͘͜‰”Ǥ†‡’‡”‡Œ‹Ž’‹…ƒ†‘›ˆ”‡•…‘ ƒ•Š‡„”ƒ•†‡ƒœƒˆ”ž›—’‘…‘†‡Š‹‘Œ‘ ͜ƒ…Š‘ƒ• ͘͝Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ„”‹Ž •‡Ž‡……‹×›‡Žƒ…‡‹–‡•‘„”ƒ–‡†‡Žƒ••ƒ”†‹ƒ•› Žƒ•ƒ…Š‘ƒ• ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒȋƒŽ‰—•–‘Ȍ

ƒ…‡—‘•ƒÓ‘•“—‡•‹‰‘ƒŽ‡•…”‹–‘”›…‘…‹‹ŽŽƒ•ƒ”‹––ƒȋŠ––’ǣȀȀ“—‡”›Ǥ›–‹‡•Ǥ…‘Ȁ‰•–Ȁˆ—ŽŽ’ƒ‰‡ǤŠ–Žǫ ”‡•γ͙͘͟͡͝ ͛͘ ͙͛͛͘͘͟͟͡͝͝͡͞͞͡͠͞Ƭ”‡ˆγƒ”„‹––ƒȌǡ†‡•†‡“—‡˜‹Ž‘•…ƒ’À–—Ž‘•†‡Dz’ƒ‹ǥ‘–Š‡”‘ƒ† ‰ƒ‹Dz…‘ ™›‡–ŠƒŽ–”‘™›ƒ”‹‘ƒ–ƒŽ‹ǤŠ‘”ƒ•‘›ˆ‹‡Ž•‡‰—‹†‘”†‡Žƒ•‡……‹×†‡ŽŠ‡‡™‘”‹‡• †‘†‡’—„Ž‹…ƒ˜À†‡‘•†‡…‘…‹ƒ•‡ƒƒŽ‡–‡Ǥ—‘†‡‡ŽŽ‘•‡‡‰ƒ…Š×…‘—ƒ”‡…‡–ƒ•‹…‹Ž‹ƒƒƒ†ƒ’–ƒ†ƒ ƒŽƒ†‡•’‡•ƒ†‡…—ƒŽ“—‹‡”…ƒ•ƒ›ƒ…‹×—…Žž•‹…‘‡…ƒ•ƒǣ’ƒ•–ƒ…‘•ƒ”†‹ƒ•‘’ƒ•–ƒ…‘Ž‡•ƒ”†‡Ǥƒ’ƒ•–ƒ ……Š‡•ƒ”†‹ǡ‡•‹…‹Ž‹ƒ‘ǡ‡•—’Žƒ–‘ƒ–‹‰—‘–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ†‡Žƒ…‹—†ƒ††‡ƒŽ‡”‘ǡ…ƒ’‹–ƒŽ†‡‹…‹Ž‹ƒ“—‡•‡ ‡…—‡–”ƒƒŽ‘”‡•–‡†‡Žƒ‹•ŽƒǤ‡Žƒ•‹ˆŽ—‡…‹ƒ•ž”ƒ„‡•‡‹–ƒŽ‹ƒƒ•–”ƒ•ˆ‘”ƒ†‘‹‰”‡†‹‡–‡••‡…‹ŽŽ‘•‡— ’Žƒ–‘†‹‰‘†‡Žƒ‡•ƒ†‡—”‡›Ǥ ‘•ƒ„Àƒ“—‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡”ƒ–ƒˆƒ‘•ƒ›…—”‹‘•‡ƒ†‘‡Ž‘•Ž‹„”‘•†‡…‘…‹ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ“—‡–‡‰‘‡…ƒ•ƒǡ †‡•…—„”À—ƒ„‘‹–ƒŠ‹•–‘”‹ƒǤƒŽ‡›‡†ƒ‘•…—‡–ƒ“—‡ˆ—‡…”‡ƒ†ƒ’‘”‡Ž…‘…‹‡”‘†‡Ž‰‡‡”ƒŽž”ƒ„‡—ˆ‡‹‘ǡ “—‡†‡•‡„ƒ”…ׇ‹…‹Ž‹ƒ’ƒ”ƒ…‘“—‹•–ƒ”Žƒ‹•Žƒǡ›–‡Àƒ“—‡ƒŽ‹‡–ƒ”ƒŽƒ–”‘’ƒ…‘…‹ƒ†‘Ž‘“—‡‡…‘–”ƒ„ƒ ‡Žƒ‹•ŽƒǤŽ’Žƒ–‘‘”‹‰‹ƒŽ•‡’”‡’ƒ”ƒ…‘’ƒ•–ƒǡ“—‡’—‡†‡•‡”†‡†‹ˆ‡”‡–‡•–‹’‘•ǡ•ƒ”†‹ƒ•ˆ”‡•…ƒ•‡Š‹‘Œ‘Ǥ ƒ„‹±…‘–‹‡‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒǡ…‡„‘ŽŽƒ›’‹Ó‘‡•Ǥ‡•—‡Ž‡ƒÓƒ†‹”—’‘…‘†‡ƒ…Š‘ƒ•’ƒ”ƒ†ƒ”ƒïž• •ƒ„‘”Ǥ‹…‡“—‡‡Ž’Žƒ–‘“—‡•‡•‡”˜Àƒ‡Žƒ‡•ƒ†‡—ˆ‡‹‘–ƒ„‹±ŽŽ‡˜ƒ„ƒ—ƒ•Š‡„”ƒ•†‡ƒ’”‡…‹ƒ†‘ƒœƒˆ”ž ’ƒ”ƒ†ƒ”…‘Ž‘”ǡ—˜ƒ•’ƒ•ƒ•ŽŽƒƒ†ƒ•’ƒ••‘Ž‹‡ǡ†‡…‘Ž‘”‡‰”‘›—›’‡“—‡Ó‹–ƒ•ǡ’ƒ”ƒ†ƒ”Ž‡—–‘“—‡†—Ž…‡› ’‹Ó‘‡•ǡ“—‡…‘‡–ƒ„ƒ‡”ƒ„—‡‘•’ƒ”ƒŽƒ•‹†‹‰‡•–‹‘‡•›†‘Ž‘”‡•†‡„ƒ””‹‰ƒǡ’—‡••‡•‘ŽÀƒ…‘…‹ƒ”Žƒ• •ƒ”†‹ƒ•›ƒ—’‘…‘’ƒ•ƒ†ƒ•Ǥ‘‘•—…‡†‡•‹‡’”‡‡•–‡’Žƒ–‘–‹‡‡•—•˜ƒ”‹ƒ–‡•ƒŽ‘Žƒ”‰‘†‡Žƒ‹•Žƒǡ’‘” ‡Œ‡’Ž‘‡ƒ–ƒ‹ƒȋ‘‡•–‡†‡‹…‹Ž‹ƒȌ•‡‡’Ž‡ƒ„‘“—‡”א‡Ž—‰ƒ”†‡•ƒ”†‹ƒǤ

‰”‡†‹‡–‡•ˆ”‡•…‘•ǡ…‡„‘ŽŽ‡–ƒ‘…‡„‘ŽŽƒǡŽ‹×›’‡”‡Œ‹Žǡ„‹‡‹–‡‰”ƒ†‘•…‘†‘•‹‰”‡†‹‡–‡•†‡—ƒ„—‡ƒ Žƒ–ƒ†‡…‘•‡”˜ƒ•ǡ•ƒ”†‹ƒ•‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ›ƒ…Š‘ƒ•ǡ‡œ…Žƒ†‘•…‘–—’ƒ•–ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ’”‡ˆ‡”‹†ƒ›…‘—


–‘“—‡†‡Ž—Œ‘ǡ’‹Ó‘‡•›—˜ƒ•’ƒ•ƒ•Ǥ“—À–‹‡‡•—ƒ…‡ƒ’‡”ˆ‡…–ƒ’ƒ”ƒ…‘‡”…‘Ž‘•–—›‘•ǡ’”‡’ƒ”ƒ†ƒ‡ —‘•‹—–‘•›†‘†‡–‘†‘•†‹•ˆ”—–ƒ”ž’‘”‹‰—ƒŽǡ‹Ó‘•›ƒ›‘”‡•Ǥƒ–”ƒ…–‹˜ƒ…‘„‹ƒ…‹×†‡’ƒ•–ƒ•‡…ƒ ‹–ƒŽ‹ƒƒ…‘‹‰”‡†‹‡–‡•ƒ–—”ƒŽ‡•†‡Ž•—”†‡ –ƒŽ‹ƒǡ‹’”‘˜‹•ƒ…‹×›‘”‹‰‹ƒŽ‹†ƒ†’ƒ”ƒ…‘‡”†‡”‡…Š—’‡–‡‡ ˜—‡•–”ƒ…ƒ•ƒǤ‡…‘”†ƒ†“—‡‡‡…ƒ–ƒ“—‡‡‡˜À‡‹•ƒ‹ƒ‹Žȋ‡Ž…‘…‹‡”‘̻”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȍǡ‡Ž ”‡•—Ž–ƒ†‘†‡˜—‡•–”ƒ”‡…‡–ƒǡ‰”ƒ…‹ƒ•†‡ƒ–‡ƒ‘Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(18(6752$&203$f$0,(172'(6$5',1$6<$1&+2$6‘‘’‘†”±‹•˜‡”‡‡Ž˜À†‡‘†‡‡””ƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ–‡””ƒǤ–˜Ȁ‹†ƒǦ›Ǧ•–‹Ž‘Ȁ‡…‡–ƒ•Ǧ†‡Ǧ‡…Š—’‡–‡ǦȀ͙͘͞͡͝Ǧ ͜͞͝͞͡͞Ȁ‡…‡–ƒ•Ǧ†‡Ǧ”‡…Š—’‡–‡Ǧƒ•–ƒǦ…‘Ǧ•ƒ”†‹ƒ•ǤŠ–Ȍǡ‡…Šƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‡Žƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ› ‹‡–”ƒ••‡…ƒŽ‹‡–ƒǡ’‡Žƒ‘•Žƒ•…‡„‘ŽŽ‡–ƒ•›…‘”–ƒ‘••ƒ„‹ƒ‡–‡…‘‘—‡•–”‘‹˜‹–ƒ†‘ƒ‹‡Ž ž…Š‡œǡ̻†ƒ•ƒ’Š‘–‘ȋŠ––’•ǣȀȀ–™‹––‡”Ǥ…‘Ȁ†ƒ•ƒ’Š‘–‘ȌǤƒ•ƒÓƒ†‹‘•ƒŽƒ…ƒœ—‡Žƒ›†‡Œƒ‘•’‘…Šƒ†‘ Šƒ•–ƒ“—‡’‹ŽŽ‡—…‘Ž‘”†‘”ƒ†‘ǡ—‘•͙͘‹—–‘•ƒˆ—‡‰‘Ž‡–‘ǤӃ†‹‘•Žƒ•—˜ƒ•’ƒ•ƒ•“—‡’”‡˜‹ƒ‡–‡Š‡‘•Š‹†”ƒ–ƒ†‘‡—’‘…‘†‡ƒ‰—ƒ†‡…ƒŽ‹‡–‡ǡƒ•À•‘Ž–ƒ”ž ’ƒ”–‡†‡•—Œ—‰‘›ƒ’‘”–ƒ”ž‡Ž–‘“—‡†—Ž…‡†‡Žƒ”‡…‡–ƒǤ‹…ƒ‘•Žƒ•ƒ…Š‘ƒ•—›ˆ‹ƒ•›Žƒ•‡…Šƒ‘•ƒŽƒ…ƒœ—‡ŽƒǤ—–ƒ‘•Ž‘•’‹Ó‘‡•…‘‡Ž”‡•–‘†‡Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•ǡ”‡‘˜‡‘•„‹‡Šƒ•–ƒ“—‡–‡‰ƒ—’‘…‘†‡ …‘Ž‘”›•—‡Ž–‡’ƒ”–‡†‡•—ƒ…‡‹–‡ǤӃ†‹‘•Žƒ••ƒ”†‹ƒ•‡…‘•‡”˜ƒ›—ƒ••‡‹ŽŽƒ•†‡Š‹‘Œ‘Ǥ…Šƒ‘• —’‘…‘†‡Žƒ‰—ƒ†‡Žƒ…‘……‹×†‡Žƒ’ƒ•–ƒȋ’—‡•‡•–ƒ‘•’”‡’ƒ”ƒ†‘Žƒ•†‘•…‘•ƒ•ƒŽƒ˜‡œȌ›ƒ˜‡…‡•ǡ ’ƒ”ƒ‡”‹“—‡…‡”‡Ž’Žƒ–‘ǡ—’‘…‘†‡˜‹‘„Žƒ…‘ǤӃ†‹‘•—ƒ•Š‡„”ƒ•†‡ƒœƒˆ”ž›†‡Œƒ‘••‘ˆ”‡À” –‘†‘’‘…‘ƒ’‘…‘†—”ƒ–‡—‘•†‹‡œ‹—–‘•ž•ǤƒŽ’‹‡–ƒ‘•…‘—ƒ’‹œ…ƒ†‡•ƒŽȋ”‡…‘”†ƒ†“—‡Žƒ•ƒ…Š‘ƒ•›Žƒ••ƒ”†‹ƒ•›ƒ–‹‡‡•ƒŽǡ–ƒ’‘…‘‘• ’ƒ•±‹•Ȍ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒǤš’”‹‹‘•ƒ—ƒŽ‡–‡‡ŽŽ‹×›”‡‘˜‡‘•–‘†‘„‹‡ Œ—–ƒ†‘•ƒ„‘”‡•Ǥ‡‘˜‡‘•—‘•‹—–‘••‹”‘’‡”Žƒ••ƒ”†‹ƒ•›ƒ’ƒ”–ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘Ǥ‡•‡”˜ƒ‘•’ƒ”ƒŒ—–ƒ”…‘Žƒ ’ƒ•–ƒǤ‘Ž‘‘•“—‡†ƒ†‘”ƒ”‡Ž’ƒ”ƒŽŽƒ†‘ǡ—ƒ–ƒ”‡ƒ“—‡”‡“—‹‡”‡†‡–‘†ƒ—‡•–”ƒƒ–‡…‹×›ƒ“—‡•‡’—‡†‡ “—‡ƒ”Ǥ‹…ƒ‘•‡Ž’‡”‡Œ‹Žˆ”‡•…‘›‡—ƒ•ƒ”–±Ž‹’‹ƒ‡…Šƒ‘•‡Ž’ƒ”ƒŽŽƒ†‘ǡ†‘•…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ•–‹’‘ ’‘•–”‡†‡ƒœï…ƒ”›‡Ž’‡”‡Œ‹Žǡ”‡‘˜‡‘•–‘†‘›‡…—ƒ–‘–‡‰ƒ—–‘‘†‘”ƒ†‘”‡–‹”ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘ǡ …‘†‘•‘–”‡•‹—–‘•‡•ž•“—‡•—ˆ‹…‹‡–‡Ǥ

‡„‡‘•‡’‡œƒ”ƒŠƒ…‡”Žƒ•ƒŽ•ƒ—‘•†‹‡œ‹—–‘•ƒ–‡•†‡…‘…‡”Žƒ’ƒ•–ƒǡƒ•À‡͚͝‹—–‘•‡•–ƒ”Àƒ–‘†‘ ’”‡’ƒ”ƒ†‘Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$3$67$ ‘‘•ƒ…‘•‡Œ‘“—‡‘•‰ƒ•–±‹•—’‘…‘ž•†‡†‹‡”‘‡Žƒ…‘’”ƒ†‡Žƒ’ƒ•–ƒ’—‡••—…ƒŽ‹†ƒ†›…׏‘Žƒ ’”‡’ƒ”±‹•‡•†‡–‡”‹ƒ–‡‡‡Ž”‡•—Ž–ƒ†‘†‡Žƒ”‡…‡–ƒǤ•”‡…‘‹‡†‘’‘”‡š’‡”‹‡…‹ƒ–”‡•ƒ”…ƒ•ǣƒ”‹ŽŽƒǡŽƒ ƒ”…ƒ„Žƒ…ƒ†‡Ž ‹’‡”…‘”› ƒ”‘ˆƒŽ‘Ǥƒž•„ƒ”ƒ–ƒ‡•Žƒ†‡Ž ‹’‡”…‘”ǡ†‡Š‡…Š‘…‘‘›‘ƒ’‡ƒ•˜‘›ǡ…—ƒ†‘ ’ƒ•‘’‘”—‘•—‡Ž‘…ƒ”‰ƒ”‡…‘…ƒ•‹͚͘‡—”‘•‡’ƒ•–ƒ’ƒ”ƒ–‡‡”•‹‡’”‡‡…ƒ•ƒǤ
ƒ•ƒŽ•ƒ•‹‡’”‡–‹‡‡“—‡‡•–ƒ”Ž‹•–ƒƒ–‡•“—‡Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‹‡’”‡†‡„‡‡•’‡”ƒ”ƒŽƒ’ƒ•–ƒ›‘ƒŽ”‡˜±•Ǥƒ ’ƒ•–ƒ“—‡•‡•—‡Ž‡‡’Ž‡ƒ”’ƒ”ƒ‡•–ƒ”‡…‡–ƒ•—‡Ž‡•‡”„—…ƒ–‹‹•ȋ—ƒ‡•’‡…‹‡†‡ˆ‹†‡‘•‰”—‡•‘•†‡Žƒ Ž‘‰‹–—††‡Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•‘–ƒŽŽƒ”‹‡•Ȍ‘„—•‹ƒ–‡•ȋˆ‘”ƒ†‡Žƒ”‰‘•–‹”ƒ„—œ‘‡•Ȍǡ’‡”‘‘•Ž‘†‡Œ‘ƒ˜—‡•–”ƒ ‡Ž‡……‹×ǡ›ƒŽ‘Š‡’”‡’ƒ”ƒ†‘…‘ƒ…ƒ””‘‡•›‡•’ƒ‰—‡–‹•ǡ‡Ž”‡•—Ž–ƒ†‘‡•‹‰—ƒŽ†‡„—‡‘ǤƒŽ‡–ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ—Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒ’‘”…ƒ†ƒ͙͘͘‰”Ǥ†‡—‡•–”ƒ’ƒ•–ƒ‡Ž‡‰‹†ƒǡŽƒ‡†‹†ƒ ”‡…‘‡†ƒ†ƒ’‘”’‡”•‘ƒǤ•–ƒ•’”‘’‘”…‹‘‡•ǡ“—‡‘”ƒŽ‡–‡˜‹‡‡‹†‹…ƒ†ƒ•‡Ž‘•‡˜ƒ•‡•ǡ ƒ›—†ƒƒ“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ‘•‡’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽƒǤ•‹‡’”‡‹–‡–ƒ—–‹Ž‹œƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡŽƒƒ›‘”†‡ –—…‘…‹ƒǤ‹…‘…‹ƒ•—…Šƒ•˜‡…‡•’ƒ•–ƒ•‡”ž—›Ž…‘’”ƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ’ƒ”ƒ‡•ƒ•‘…ƒ•‹‘‡•ǡ—ƒ „—‡ƒ‹˜‡”•‹×Ǥ—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”ƒ„‘”„‘–‘‡•‡…Šƒ‘•͙’—Óƒ†‘‰‡‡”‘•‘†‡•ƒŽǡ—ƒ…—…Šƒ”ƒ†ƒ”ƒ•ƒ’‘”…ƒ†ƒ ͚͘͘‰”ƒ‘•†‡’ƒ•–ƒ›Žƒ••‡‹ŽŽƒ•†‡Š‹‘Œ‘ǡ‘Š‹‘Œ‘ˆ”‡•…‘•‹Ž‘‰”ž‹•…‘’”ƒ”Ž‘‘”‡…‘‰‡”Ž‘†‡Ž…ƒ’‘Ǥ ‡‰—‹†ƒ‡–‡ƒÓƒ†‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒǡ•‹‡’”‡–‘†ƒŒ—–ƒǤ‡‘˜‡‘•…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡ ‘•‡’‡‰—‡›“—‡†‡•—‡Ž–ƒǤ‡Ž”‡˜‡”•‘†‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡’ƒ•–ƒ˜‹‡‡‡Ž–‹‡’‘†‡…‘……‹×ǡ†‡„‡‘•‰—‹ƒ”‘•’‘”‡•–ƒ•‹•–”—……‹‘‡• ’‘”“—‡’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘‡•†‹•–‹–‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‘͙͚‹—–‘•Ǥ•À…‘•‡‰—‹”‡‘•Ž‘“—‡•‡ŽŽƒƒ’ƒ•–ƒ DzƒŽ†‡–‡dz‘‡•—’—–‘Œ—•–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‘•‡’ƒ•‡ǡƒ—“—‡—‰”ƒ…‘•‡Œ‘‡•’”‘„ƒ”Žƒ…ƒ•‹ƒŽˆ‹ƒŽ ’‘”•‹ƒ…ƒ•‘‡‡Ž‡˜ƒ•‡‘•‡‰ƒÓƒǤƒ˜‡œ–”ƒ•…—””‹†‘‡Ž–‹‡’‘‡•…—””‹‘•Žƒ’ƒ•–ƒ ‹‡†‹ƒ–ƒ‡–‡ǡŒ—–ƒ‘•–‘†‘…‘‡Žƒ…‘’ƒÓƒ‹‡–‘Ž‡•ƒ”†‡›‡•’‘Ž˜‘”‡ƒ‘•…‘‡Ž’ƒ”ƒŽŽƒ†‘Ǥ ‡Ž‹…‹‘•‘Ǥ•–ƒ”‡…‡–ƒ–ƒ„‹±’—‡†‡Šƒ…‡”•‡ƒŽŠ‘”‘Ǥ‘Žƒ•ƒŽ•ƒ›Žƒ’ƒ•–ƒ’”‡’ƒ”ƒ†ƒ•››ƒŒ—–ƒ•—–ƒ‘•…‘ ƒ…‡‹–‡—ƒ„ƒ†‡Œƒ†‡Š‘”‘›‡•’‘Ž˜‘”‡ƒ‘•…‘’ƒ”ƒŽŽƒ†‘›–‘•–ƒ†‘’ƒ”ƒ“—‡…—„”ƒŽƒ’ƒ•–ƒǤ ‘Ž‘…ƒ‘•‡‡ŽŠ‘”‘’”‡…ƒŽ‡–ƒ†‘ƒ͙͘͠‰”ƒ†‘•†—”ƒ–‡—‘•͝‹—–‘•…‘‡Ž‰”ƒ–‹ƒ†‘”ƒ–‘’‡ǡ‘• “—‡†ƒ”ž—ƒ…‘•–”ƒ†‡Ž‹…‹‘•ƒ›—’Žƒ–‘Ž‹•–‘’ƒ”ƒ…‘‡”Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

6SDJKHWWLGHOO¶8EULDFRQH5HFHWDGHHVSDJXHWLV ERUUDFKRVHQYLQR  Vǣ͚͘ ͚ǡ͘͠Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ͘͘͜‰†‡‡•’ƒ‰—‡–‹•ƒ”…ƒƒ”‹ŽŽƒ͕͝ ‰—ƒ’ƒ”ƒ…‘…‡”Žƒ’ƒ•–ƒȋ‘•͜Ž‹–”‘•†‡ƒ‰—ƒ ƒ’”‘š‹ƒ†ƒ‡–‡Ȍ ͛†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘ǡˆ‹ƒ‡–‡’‹…ƒ†‘• ͙Ž‹–”‘†‡˜‹‘–‹–‘ Ϊ˜ƒ•‘†‡˜‹‘–‹–‘’ƒ”ƒ•ƒŽ–‡ƒ”ƒŽˆ‹ƒŽ†‡Žƒ …‘……‹× ͙’ƒ•–‹ŽŽƒ†‡…ƒŽ†‘†‡…ƒ”‡ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒȋƒŽ‰—•–‘Ȍ ͙ƒ‘Œ‹–‘†‡…‹Žƒ–”‘‘’‡”‡Œ‹Žˆ”‡•…‘ȋ—› ’‹…ƒ†‹–‘Ȍ ͙͘͘Ž†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ ‘˜‡ ‘–ƒ˜‡”†‡Ǥ …Š‘””‹–‘†‡‡†”‘‹‡‡œǡ–‹’‘ƒŽƒ‰ƒ ‹”‰‡Ǥ•‘’…‹‘ƒŽ’‡”‘Ž‡“—‡†ƒ—›„‹‡Ǥ ‡ƒ‡”ƒ‘’…‹‘ƒŽǡ—’‘…‘“—‡•‘‡…‘”‹‘Ǧ ‘ƒ‘‘ƒ”‹‰‹ƒ‘Ǧ‡‰‰‹ƒ‘”ƒŽŽƒ†‘Ǥ

•–ƒ”‡…‡–ƒ†‡’ƒ‰Š‡––‹ŽŽǯ„”‹ƒ…‘•‡’—‡†‡–”ƒ†—…‹”…‘‘Dz„‘””ƒ…Š‘†‡‡•’ƒ‰—‡–‹•dzǡ‡•—ƒ˜ƒ”‹ƒ…‹×†‡ Ž‘•ˆƒ‘•‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•‰Ž‹‘‡Ž‹‘ȋŒ‘›…‡‹–‡ȌǤ•–‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•„‘””ƒ…Š‘•†‡˜‹‘–‹–‘•‘—’Žƒ–‘—› ’‡”‘“—‡—›„ƒ…ƒ‘ǡ‹†×‡‘’ƒ”ƒ–‘†‘•ƒ“—‡ŽŽ‘•ƒƒ–‡•†‡Ž˜‹‘Ǥ•—›‹’‘”–ƒ–‡‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒŽƒ …ƒŽ‹†ƒ††‡Ž‘•‹‰”‡†‹‡–‡•’”‹…‹’ƒŽ‡•ǣŽƒ’ƒ•–ƒ›‡Ž˜‹‘–‹–‘Ǥ‡•–‡…ƒ•‘Š‡—–‹Ž‹œƒ†‘—‹„‡”ƒ†‡Ž—‡”‘“—‡ –‡Àƒ‡…ƒ•ƒǡ—„—‡˜‹‘’ƒ”ƒ„‡„‡”…‘—‘•ƒ‹‰‘•’‡”‘–ƒ„‹±’ƒ”ƒ…‘…‹ƒ”Ǥ‹‡’”‡‘•ƒ‹‘ƒ“—‡ …‘…‹±‹•…‘‡Ž‹•‘˜‹‘“—‡‘ˆ”‡…±‹•ƒ˜—‡•–”‘•‹˜‹–ƒ†‘•ǡ‘‡•…—‡•–‹×†‡“—‡‘•‰ƒ•–±‹•͛͂͘‡—˜‹‘ ’ƒ”ƒŠƒ…‡”—‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•ǡ’‡”‘’‘”ˆƒ˜‘”–ƒ’‘…‘‡’Ž±‡‹•—–‹–‘†‡–‡–”ƒǦ„”‹…†‡‡‘•†‡͙͂Ǥ• ƒ•‡‰—”‘“—‡˜—‡•–”ƒ…‘…‹ƒ›˜—‡•–”‘‡•–‘ƒ‰‘Ž‘ƒ‰”ƒ†‡…‡”žǤ •–ƒ’”‡’ƒ”ƒ…‹×‡•—›ˆƒ‘•ƒ‡ Ž‘”‡…‹ƒ›•‡‰ïƒ”Ž‘•‘…‡†ƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥƒ˜‡”“—‡…‘…‹ƒ‘•Š‘›Ǥ…‘Ȁ͚͘͘͠Ȁ͘͝Ȁ‘•–‡”‹ƒǦ†‡Ǧ„‡…‹Ǧ•’ƒ‰Š‡––‹Ǧ†‡ŽŽǤŠ–ŽȌ†‡˜‡”“—‡…‘…‹ƒ‘•Š‘› ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥƒ˜‡”“—‡…‘…‹ƒ‘•Š‘›Ǥ…‘Ȁ͚͘͘͠Ȁ͘͝Ȁ•’ƒ‰Š‡––‹Ǧ†‡ŽŽǦ”‡…‡–ƒǦ‘”‹‰‹ƒŽǤŠ–ŽȌŽƒ‡Œ‘”Žƒ’”‡’ƒ”ƒ‡‡Ž ”‡•–ƒ—”ƒ–‡•–‡”‹ƒ†‡ǯ‡…‹ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‘•–‡”‹ƒ†‡‹„‡…‹Ǥ‹–ȀȌǡ‡•–‡‡••—’Žƒ–‘ž•…ƒ”ƒ…–‡”À•–‹…‘›“—‡Ž‡•Šƒ…‡ ˆƒ‘•‘•Ǥƒ”Ž‘•Ž‡•’”‡‰—–׎ƒ”‡…‡–ƒ›ƒƒ„Ž‡‡–‡•‡Žƒ…‡†‹‡”‘›‡ŽŒ—‡˜‡•’ƒ•ƒ†‘‘•Žƒ•‹”˜‹×…‘‘’Žƒ–‘ ‡•–”‡ŽŽƒ‡—ƒ…‡ƒǤ—‡‰”ƒ†‡•…—„”‹‹‡–‘ǥŽƒ’”‡’ƒ”ƒ…‹×‡•„ƒ•–ƒ–‡•‹’Ž‡ǡŽ‘•‡•’ƒ‰—‡–‹••‡…‘…‹ƒ‡ ˜‹‘–‹–‘›•‡•ƒŽ–‡ƒ‡ƒ‘˜‡ǡƒŒ‘ǡ‰—‹†‹ŽŽƒ›’‡”‡Œ‹ŽǤ•ƒ•‡‰—”‘“—‡•—•ƒ„‘”‘‡•†‡‡•–‡—†‘ǤŽ˜‹‘Ž‡ †ƒƒŽƒ’ƒ•–ƒ—’”‡…‹‘•‘…‘Ž‘”’ï”’—”ƒǦƒ””א›—•ƒ„‘”Ž‹‰‡”ƒ‡–‡ƒƒ”‰‘›†—Ž…‡ƒŽƒ˜‡œǡ—’‡”ˆ‡…–‘ ‡“—‹Ž‹„”‹‘Ǥ•À“—‡‘Š‡’‘†‹†‘‡•’‡”ƒ”›‡ŽƒŠ‡’”‡’ƒ”ƒ†‘’ƒ”ƒ‡•–‡ˆ‹†‡•‡ƒƒǤ••‹’Ž‡‡–‡ ‡š“—‹•‹–ƒǡ›ƒ‡…‘–ƒ”±‹•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/26(63$*8(7,6 ‘”ƒŽ‡–‡‘•‡š’Ž‹…‘—‘•’‡“—‡Ó‘•–”—…‘•’ƒ”ƒ“—‡Ž‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•“—‡†‡ƒŽ†‡–‡’‡”‘‡‡•–‡…ƒ•‘Žƒ


ย’ย”ย‡ย’ยƒย”ยƒย…ย‹ร—ยย‡ย•ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ยƒย’ย—ย‡ย•ย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ย†ย‘ย•ย–ย‹ย’ย‘ย•ย†ย‡ย…ย‘ย…ย…ย‹ร—ยวกย›ย†ย‘ย•ย–ย‹ย’ย‘ย•ย†ย‡ยŽร€ย“ย—ย‹ย†ย‘วฃยƒย‰ย—ยƒย›ย˜ย‹ยย‘วคยƒยย‘ย•ยƒยŽย–ย‡ยยƒวคย‘ยย‡ยย‘ย•ยƒย…ยƒยŽย‡ยย–ยƒย”ย†ย‘ย•ย…ยƒยœย—ย‡ยŽยƒย•วคยย—ยยƒย†ย‡ย‡ยŽยŽยƒย•ยƒร“ยƒย†ย‹ยย‘ย•ย—ยยŽย‹ย–ย”ย‘ย†ย‡ยƒย‰ย—ยƒย’ย‘ย”ย…ยƒย†ยƒอ™อ˜อ˜ย‰ย†ย‡ย’ยƒย•ย–ยƒวกย‡ย• ยŽยƒยย‡ย†ย‹ย†ยƒย”ย‡ย…ย‘ยย‡ยย†ยƒย†ยƒย’ย‘ย”ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย‡ยšย…ย‡ย’ย–ย‘ย•ย‹ย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ยƒย’ยƒย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย•ศ€ยƒย•ย’ย‘ย”ยŽย‘ย•ย‡ย•ย’ยƒย‰ย—ย‡ย–ย‹ย•ย‡ยย…ยƒย•ยƒวค ย•ย–ยƒย•ย’ย”ย‘ย’ย‘ย”ย…ย‹ย‘ยย‡ย•วกย“ย—ย‡ยย‘ย”ยยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย˜ย‹ย‡ยย‡ยย‹ยย†ย‹ย…ยƒย†ยƒย•ย‡ยยŽย‘ย•ย‡ยย˜ยƒย•ย‡ย•วกยƒย›ย—ย†ยƒยยƒย“ย—ย‡ยŽยƒย’ยƒย•ย–ยƒยย‘ย•ย‡ ย’ย‡ย‰ย—ย‡ย‡ยย–ย”ย‡ย‡ยŽยŽยƒวคย—ยƒยย†ย‘ย‡ยย’ย‹ย‡ย…ย‡ยƒยŠย‡ย”ย˜ย‹ย”ยƒย„ย‘ย”ย„ย‘ย–ย‘ยย‡ย•ยŽยƒย…ยƒยœย—ย‡ยŽยƒย…ย‘ยยƒย‰ย—ยƒย‡ย…ยŠยƒยย‘ย•อ™ย’ย—ร“ยƒย†ย‘ย‰ย‡ยย‡ย”ย‘ย•ย‘ย†ย‡ย•ยƒยŽวกย—ยยƒย•อš ย…ย—ย…ยŠยƒย”ยƒย†ยƒย•ย”ยƒย•ยƒย•ย’ย‘ย”ย…ยƒย†ยƒออ˜อ˜ย‰ย”ยƒยย‘ย•ย†ย‡ย’ยƒย•ย–ยƒวคย‡ย‰ย—ย‹ย†ยƒยย‡ยย–ย‡ยƒร“ยƒย†ย‹ยย‘ย•ยŽยƒย’ยƒย•ย–ยƒวกย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ย–ย‘ย†ยƒยŒย—ยย–ยƒวค ย‡ยย‘ย˜ย‡ยย‘ย•ย…ย‘ยย—ยยƒย…ย—ย…ยŠยƒย”ยƒย†ย‡ยยƒย†ย‡ย”ยƒย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย‡ย•ย’ยƒย‰ย—ย‡ย–ย‹ย•ยย‘ย•ย‡ย’ย‡ย‰ย—ย‡ยย›ย“ย—ย‡ย†ย‡ยย•ย—ย‡ยŽย–ย‘ย•วคยยŽยƒย‘ย–ย”ยƒย…ยƒยœย—ย‡ยŽยƒย’ย‘ยย‡ยย‘ย•ยƒย…ย‘ย…ย‡ย”ย‡ยŽย˜ย‹ยย‘ย–ย‹ยย–ย‘ย…ย‘ยย—ยยƒย’ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽยƒย†ย‡ย…ยƒยŽย†ย‘ย†ย‡ย…ยƒย”ยย‡วคย†ย‡ยยžย•ยƒร“ยƒย†ย‹ยย‘ย•ย—ย ย…ยŠย‘ย”ย”ย‘ย†ย‡ย‡ย†ย”ย‘ย‹ยย‡ยย‡ยœวกย–ย‹ย’ย‘ยƒยŽยƒย‰ยƒย‹ย”ย‰ย‡ยวคย—ยƒย˜ย‹ยœยƒยƒยŽย‰ย—ยย‘ย•ย˜ย‹ยย‘ย•ย›ย“ย—ย‡ย†ยƒย‰ย‡ยย‹ยƒยŽวคย‡ย„ย‡ยŠย‡ย”ย˜ย‹ย”ยƒยˆย—ย‡ย‰ย‘ ยŽย‡ยย–ย‘วกยƒย•ย‡ย”ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย–ยƒย’ยƒย†ย‘วกย›ยยƒยย–ย‡ยย‹ย‡ยย†ย‘ย‡ยŽย…ยƒยŽย‘ย”ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ยŽย‘ย•ย‡ย•ย’ยƒย‰ย—ย‡ย–ย‹ย•ย•ย‡ยŠยƒย…ย‡ยย‡ยย‡ยŽยƒย‰ย—ยƒวกยƒย•ร€ ย…ย‘ยย•ย‡ย‰ย—ย‹ย”ย‡ยย‘ย•ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ยย‘ย•ย‡ย˜ยƒย’ย‘ย”ย‡ย‡ยŽย˜ย‹ยย‘วคย‡ย•ย‡ย”ย˜ยƒยย‘ย•ย’ย‘ย…ย‘ยย‡ยย‘ย•ย†ย‡อ™ศ€อšย˜ยƒย•ย‘ย†ย‡ย˜ย‹ยย‘ย–ย‹ยย–ย‘ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽ ย’ย—ยย–ย‘ยˆย‹ยยƒยŽย†ย‡ยŽย•ย‘ยˆย”ย‹ย–ย‘วคยย‡ยŽย”ย‡ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย†ย‡ยŽย’ยƒย“ย—ย‡ย–ย‡ย†ย‡ยƒย”ย‹ยŽยŽยƒย˜ย‹ย‡ยย‡ย‡ยŽย–ย‹ย‡ยย’ย‘ย†ย‡ย…ย‘ย…ย…ย‹ร—ยวกย‡ยย‡ย•ย–ย‡ย…ยƒย•ย‘ย‡ย”ยƒยอ™อšยย‹ยย—ย–ย‘ย•วคย‘ยย‘ย˜ยƒยยƒ ย•ย‡ย”ย†ย‘ย•ย…ย‘ย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย•วกยŽยƒย†ย‡ยŽยƒย‰ย—ยƒย›ยŽยƒย†ย‡ยŽย˜ย‹ยย‘วกย†ย‡ย„ย‡ยย‘ย•ย•ยƒย…ยƒย”ยŽย‘ย•ยƒยŽย‘ย•อžวฆอŸยย‹ยย—ย–ย‘ย•วกย‡ย•ย…ย—ย”ย”ย‹ยย‘ย•ยŽย‘ย•ย‡ย•ย’ยƒย‰ย—ย‡ย–ย‹ย• ย›ยŽย‘ย•ย‡ย…ยŠยƒยย‘ย•ยƒยŽยƒย…ยƒยœย—ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย‡ยŽย˜ย‹ยย‘ย–ย‹ยย–ย‘วคยย‡ย•ย‡ยย‘ยย‡ยย–ย‘ย•ย—ย„ย‹ยย‘ย•ยŽยƒย–ย‡ยย’ย‡ย”ยƒย–ย—ย”ยƒยƒย—ยยˆย—ย‡ย‰ย‘ยย‡ย†ย‹ย‘วฆ ยƒยŽย–ย‘ย›ยƒย…ยƒย„ยƒยย‘ย•ย†ย‡ย…ย‘ย…ย‡ย”ยŽย‘ย•ย‡ย•ย’ยƒย‰ย—ย‡ย–ย‹ย•ยŠยƒย•ย–ยƒยŽย‘ย•อ™อšวฆอ™อœยย‹ยย—ย–ย‘ย•วกย‡ย•ย†ย‡ย…ย‹ย”ย‘ย–ย”ย‘ย•อžวฆอŸยย‹ยย—ย–ย‘ย•วคย‘ยย’ย”ย‘ย„ยƒยย‘ย•ย…ย‘ยย‘ย‡ย•ย–ยžยย†ย‡ย’ย—ยย–ย‘วคย‘ย”ยยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย•ย‡ยŠยƒย„ย”ยžย…ย‘ยย•ย—ยย‹ย†ย‘ย‡ยŽย˜ย‹ยย‘วกยƒย—ยย“ย—ย‡ย•ย‹ยŠยƒย•ย‘ย„ย”ยƒย†ย‘ ย—ยย’ย‘ย…ย‘ยย‘ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒวค

35(6(17$&,ร1'(/62)5,72<$&$%$'2),1$/'(/3/$72ย‡ยŽยƒยย‘ย•ยŽย‘ย•ยƒยŒย‘ย•ย›ย’ย‹ย…ยƒยย‘ย•ยˆย‹ยยƒยย‡ยย–ย‡วกย›ย‘ยŽย‘ยŠย‡ยย‡ย†ย‹ย‘ย–ย”ย‹ย–ย—ย”ยƒย†ย‘ย…ย‘ยย‡ยŽย—ย–ย‡ยย•ย‹ยŽย‹ย‘ย“ย—ย‡ย˜ย‡ย‹ย•ย‡ยยŽยƒยˆย‘ย–ย‘วกย‘ย•ยŽย‘ ย†ย‡ยŒย‘ยƒย˜ย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย‡ยŽย‡ย…ย…ย‹ร—ยวคย‹ย…ยƒยย‘ย•ยŽยƒย•ย†ย‘ย•ย‰ย—ย‹ยย†ย‹ยŽยŽยƒย•วกยย—ย…ยŠย‘ย‘ย’ย‘ย…ย‘ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‹ย‡ยย†ย‘ย†ย‡ย•ย‹ย“ย—ย‡ย”ยฑย‹ย• ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ยŽยƒย•ย‘ย–ย‡ยย‡ย”ยŽยƒย•ย…ยƒย•ย‹ย‡ยย–ย‡ย”ยƒย•ย’ยƒย”ยƒยย‘ย…ย‘ยย‡ย”ยŽยƒย•วคย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ยŽยƒย’ยƒย•ย–ยƒย‡ย•ย–ยžย‡ยย‡ยŽย˜ย‹ยย‘วกย’ย‘ยย‡ยย‘ย•ย‡ยŽยƒยŒย‘ย›ยŽยƒย‰ย—ย‹ยย†ย‹ยŽยŽยƒยƒยˆย”ย‡ร€ย”ย…ย‘ยย…ย—ย‹ย†ยƒย†ย‘ยƒยˆย—ย‡ย‰ย‘ยŽย‡ยย–ย‘วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ ยย‘ย•ย‡ย“ย—ย‡ยย‡ยวคย‘ยย‡ยย‘ย•ย—ยย„ย—ย‡ยย…ยŠย‘ย”ย”ย‘ย†ย‡ยƒย…ย‡ย‹ย–ย‡ย†ย‡ย‘ยŽย‹ย˜ยƒย˜ย‹ย”ย‰ย‡ยย‡ยšย–ย”ยƒย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŽย—ย‡ย‰ย‘ยŽย‘ย˜ยƒยย‘ย•ยƒยย‡ยœย…ยŽยƒย” ย…ย‘ยยŽยƒย’ยƒย•ย–ยƒวกย›ยƒย•ร€ยย‘ย“ย—ย‡ย†ยƒยย—ย›ย•ย‡ย…ยƒวคยยƒย˜ย‡ยœย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย‡ย•ย’ยƒย‰ย—ย‡ย–ย‹ย•ย‡ย•ย–ยฑยยƒยŽย†ย‡ยย–ย‡ยŽย‘ย•ยย‡ยœย…ยŽยƒยย‘ย•ย…ย‘ยย‡ยŽยƒย…ย‡ย‹ย–ย‡ย›ย‡ยŽยƒยŒย‘วกยƒร“ยƒย†ย‹ยย‘ย•ย‡ย•ย‡ย˜ย‹ยย‘ย“ย—ย‡ ย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ย”ย‡ย•ย‡ย”ย˜ยƒย†ย‘ย›ย”ย‡ยย‘ย˜ย‡ยย‘ย•ยŽยƒย’ยƒย•ย–ยƒยŠยƒย•ย–ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽยŽร€ย“ย—ย‹ย†ย‘ย•ย‡ยƒย„ย•ย‘ย”ย„ยƒวคย‡ย†ยƒยย‘ย•ย–ย‡ยย’ย‡ย”ยƒย–ย—ย”ยƒยƒยŽ ยˆย—ย‡ย‰ย‘ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ย˜ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽยƒย•ยƒยŽย•ยƒย†ย‡ย˜ย‹ยย‘ย›ยƒยŒย‘วคย‘ย•ยƒย…ยƒยย‘ย•ย†ย‡ยŽยˆย—ย‡ย‰ย‘ย›ย‡ย•ย’ย‘ยŽย˜ย‘ย”ย‡ยƒยย‘ย•ย…ย‘ยย…ย‹ยŽยƒยย–ย”ย‘ย‘ย’ย‡ย”ย‡ยŒย‹ยŽย’ย‹ย…ยƒย†ย‘วกย’ยƒย”ยƒยƒยย‘ย”ย–ย‹ย‰ย—ยƒย”ยŽย‘ย•ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒยŒย‘ย› ย†ยƒย”ยŽย‡ย—ยย’ย—ยย–ย‘ย†ย‡ย…ย‘ยŽย‘ย”ยƒยŽย’ยŽยƒย–ย‘วคย‡ยœย…ยŽยƒยย‘ย•ย–ย‘ย†ย‘ย…ย‘ยย—ยยƒย…ย—ย…ยŠยƒย”ยƒย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ยŒย—ยย–ย‡ยย„ย‹ย‡ยยŽย‘ย•ย•ยƒย„ย‘ย”ย‡ย•วคย‡ย”ย˜ย‹ยย‘ย•ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ยƒยย‡ยย–ย‡ย‡ยย’ยŽยƒย–ย‘ย•ย…ยƒยŽย‹ย‡ยย–ย‡ย•วค

ยƒย’ยƒย•ย–ยƒย‡ย•ย–ยžย†ย‡ยŽย‹ย…ย‹ย‘ย•ยƒย•ย‹ยย“ย—ย‡ย•ย‘ย”ยƒยŽยŽยƒย†ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽยŽยƒย”ย—ยย’ย‘ย…ย‘ย†ย‡ย“ย—ย‡ย•ย‘ย‡ย…ย‘ย”ย‹ยย‘วฆย‘ยยƒยย‘ย‘ ยƒย”ยย‹ย‰ย‹ยƒยย‘วฆย‡ย‰ย‰ย‹ยƒยย‘ย‡ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย•ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย•ย‹ยŽย‘ย†ย‡ย•ย‡ยžย‹ย•วคย•ย’ย‡ย”ย‘ย“ย—ย‡ยŽยƒย†ย‹ย•ยˆย”ย—ย–ยฑย‹ย•ย›ย›ยƒยย‡ย…ย‘ยย–ยƒย”ยฑย‹ย•วฅ ย‘ย”รฏยŽย–ย‹ยย‘ย‘ย•ย†ย‡ยŒย‘ย…ย‘ยย—ยยƒย•ย‡ยŽย‡ย…ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยˆย‘ย–ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒยยƒย‰ยย‹ยˆย‹ย…ยƒย…ย‡ยยƒย…ย‘ยยƒย”ยŽย‘ย•ย‘ย…ย‡ย†ยƒ ศ‹ยŠย–ย–ย’วฃศ€ศ€ย™ย™ย™วคยƒย˜ย‡ย”ย“ย—ย‡ย…ย‘ย…ย‹ยยƒยย‘ย•ยŠย‘ย›วคย…ย‘ยศ€ศŒวกย‡ยย†ย‘ยย†ย‡ยŠย‡ย†ย‡ย•ย…ย—ย„ย‹ย‡ย”ย–ย‘ย‡ย•ย–ยƒยยƒย”ยƒย˜ย‹ยŽยŽย‘ย•ยƒย”ย‡ย…ย‡ย–ยƒวฅย‡ยย–ย”ย‡ย‘ย–ย”ยƒย•วควฉ ย”ยƒย…ย‹ยƒย• ยƒย”ยŽย‘ย•วกย–ย‡ยŽยƒยŠยƒย•ย…ย—ย”ย”ยƒย†ย‘วจ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

&DQHORQHVUHOOHQRVGHFDUQHR&DQQHOORQL ULSLHQL  Vǣ͙͚͘ ͚Ȁ V ͞

,1*5(',(17(6 ͙͠…ƒ‡Ž‘‡• ͚͘͘‰†‡…ƒ”‡†‡–‡”‡”ƒ ͚͘͘†‡…ƒ”‡†‡…‡”†‘ ͘͝‰†‡Œƒ× ͜Š‹‰ƒ†‹–‘•†‡’‘ŽŽ‘ ͙Ȁ͚†‡–‘ƒ–‡•ƒ†—”‘• ͙…‡„‘ŽŽƒǡ͙œƒƒŠ‘”Àƒǡ͙”ƒƒ†‡ƒ’‹‘ ͘͘͝Ž†‡Ž‡…Š‡‡–‡”ƒȋ„‡…Šƒ‡ŽȌ ͙͘͘Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡ ͙Ȁ͚’‹‹‡–‘”‘Œ‘›͙Ȁ͚’‹‹‡–‘˜‡”†‡ ͙˜ƒ•‘†‡…ƒŽ†‘†‡…ƒ”‡ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒȋƒŽ‰—•–‘Ȍ ͘͡‰†‡“—‡•‘‘ƒ‘ ‹‘‡––‹”ƒŽŽƒ†‘ ͘͞‰†‡Šƒ”‹ƒȋ„‡…Šƒ‡ŽȌ ͘͠‰†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒȋ„‡…Šƒ‡ŽȌ ͙’‹œ…ƒ†‡—‡œ‘•…ƒ†ƒ›‘–”ƒ†‡•ƒŽ ȋ„‡…Šƒ‡ŽȌ

Dzƒ’ƒ•–ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ…‘‘’ƒ•‹×dz•–ƒ•‡”Àƒ—ƒˆ”ƒ•‡†‹‰ƒ†‡–ƒ–—ƒ”‡‡‡Ž„”ƒœ‘›‡•“—‡…‘‘’‘†±‹•˜‡” ‹ƒ‡–‡‡‡•–ž’‡‰ƒ†‘ˆ—‡”–‡Žƒ…‘…‹ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒǤ‡‰‘˜ƒ”‹ƒ•”‡…‡–ƒ•‡Žƒ”‡…žƒ”ƒ•‘„”‡ –ƒŽ‹ƒ›•— ‰ƒ•–”‘‘Àƒ“—‡’‘…‘ƒ’‘…‘˜‡”±‹•’—„Ž‹…ƒ†ƒ•Ǥ ƒ…‡…‘•ƒ†‡—ƒÓ‘‘•’”‡•‡–ƒ„ƒ‹Žƒ•ƒ‰‡ƒŽŠ‘”‘ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡ǦŽƒ•ƒƒǦ†‡Ǧ…ƒ”‡Ȁ͚͚͛ȀȌ ›Š‘›’—„Ž‹…‘—ƒ•‹‹Žƒ”‡•—’”‡’ƒ”ƒ…‹×’‡”‘†‹•–‹–ƒ’‘”•—‡œ…ŽƒǤƒ„‡”…‘„‹ƒ”—ƒ’ƒ•–ƒ…‘—ƒ ƒ’‡–‹–‘•ƒ•ƒŽ•ƒ…‘•–‹–—›‡’‘…‘‡‘•“—‡—ƒ…‹‡…‹ƒǤ‹’—–‘†‡˜‹•–ƒ•‘„”‡”‡…‡–ƒ•‹–ƒŽ‹ƒƒ•’—‡†‡•‡”—› ’‡”•‘ƒŽ›ƒ“—‡‘•‘›‹–ƒŽ‹ƒ‘›ƒ˜‡…‡•”‡‹–‡”’”‡–‘‡Ž’Žƒ–‘•‡‰ï‹•‰—•–‘•ǡ’‡”‘ƒ’ƒ”–‹”†‡Ž…—”•‘†‡ƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ‹–ƒŽ‹ƒǦ‡Ǧ‹Ǧ…‘…‹ƒǦ…—”•‘Ǧ…‘ǦƒƒǦƒ›‡”Ȁ͙͚͛͞ȀȌ‡•–‘›”‡•’‡–ƒ†‘‡•ƒ•’‘…ƒ•”‡‰Žƒ• „ž•‹…ƒ•“—‡•‡Šƒ†‡”‡•’‡–ƒ”•‹“—‹‡”‡•“—‡–‡•ƒŽ‰ƒ…‘‘‡Žƒ‹•ƒ –ƒŽ‹ƒȋ’‘”‡Œ‡’Ž‘Žƒ…‘……‹×†‡Žƒ’ƒ•–ƒ “—‡›ƒ‡•—‰”ƒ…ƒ„‹‘‡‹ˆ‘”ƒ†‡…‘…‹ƒ”ȌǤ ƒ’ƒ•–ƒ•‡…ƒ…ƒ”‡…‡†‡—•ƒ„‘”’”‘’‹‘ƒ”…ƒ†‘›†‡’‡†‡‡‰”ƒ‡†‹†ƒ†‡Žƒ•ƒŽ•ƒ‘‡Ž”‡ŽŽ‡‘“—‡Žƒ ƒ…‘’ƒÓƒǤ‘•…ƒ‡Ž‘‡••‘†‡Ž‘•“—‡ž••ƒŽ•ƒ›”‡ŽŽ‡‘ƒ†‹–‡’‘”“—‡•—DzŠ—‡…‘‹–‡”‹‘”dz‡•ƒ›‘”Ǥ‘• …ƒ‡Ž‘‡•Šƒ‡š–‡†‹†‘Žƒˆƒƒ†‡Žƒ…‘…‹ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ’‘”‡†‹‘—†‘‡‹…Ž—•‘ŠƒŽŽ‡‰ƒ†‘ƒ‹–‡‰”ƒ”•‡‡Žƒ ‰ƒ•–”‘‘Àƒ‡•’ƒÓ‘Žƒǡ’‘”‡Œ‡’Ž‘‡ƒ”…‡Ž‘ƒ•‘—’Žƒ–‘Šƒ„‹–—ƒŽ‡Žƒ•ˆ‹‡•–ƒ•†‡ƒ•–‡„ƒǤ ȋŠ––’ǣȀȀ‡—„ƒ„‘‡—ŽƒŽ‹ƒǤ•’ƒ…‡•ǤŽ‹˜‡Ǥ…‘ȀŽ‘‰Ȁ…•Ǩ ͚͚͛͟͟͟͡͡͠͞͝Ǩ͜͞͞͝Ǥ‡–”›Ȍ†‹–‡–‘†‘–‹’‘†‡”‡ŽŽ‡‘•›ˆ×”—Žƒ•ǣ’ƒ–± ȋ…‘‘Ž‘•†‡‹Žƒ”“—‡•‘—…Žž•‹…‘Ž‘••ƒ„ƒ†‘•Ȍǡ…ƒ”‡›•‡–ƒ•ǡƒ––‘ƒ–‡ǡ‘‡•–‘•‹•‘•†‡…ƒ”‡ ’‹…ƒ†ƒ…‘—ƒ•ƒŽ•ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒǤ•ƒ‹‘ƒ‹’”‘˜‹•ƒ”…‘Ž‘•”‡ŽŽ‡‘•’—‡•–‘“—‡—‘†‡Ž‘•‡Œ‘”‡•“—‡Š‡ ’”‡’ƒ”ƒ†‘—…ƒŠƒ•‹†‘…‘šƒ””‡–‡‰ƒŽ‡‰‘ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧšƒ””‡–‡Ǧ›ǦŠ—‡˜‘•Ǧˆ”‹–‘•Ǧ…‘Ǧ ’—–‹ŽŽƒȀ͙͜͞͡ȀȌǡŽž•–‹ƒ“—‡‘–‡‰‘ˆ‘–‘’‡”‘›ƒŽ‘•’”‡’ƒ”ƒ”±‘–”‘†Àƒ›‘•†‡Œƒ”±Žƒ”‡…‡–ƒǤ‹‡–”ƒ•–ƒ–‘


‡•’‡”‘“—‡†‹•ˆ”—–±‹•…‘‡•–‘•…ƒ‡ŽŽ‘‹”‹’‹‡‹Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$6$/6$'(720$7(<&$51(3,&$'$ƒ˜ƒ‘•—›„‹‡–‘†ƒ•Žƒ•˜‡”†—”ƒ•ƒ—–‹Ž‹œƒ”ǡ•‡…ƒ‘•Ǥ‹…ƒ‘•—›ˆ‹‘‡Žƒ’‹‘ǡŽƒ…‡„‘ŽŽƒ›ŽƒœƒƒŠ‘”‹ƒǤƒŽ–‡ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ…‘ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ ˜‹”‰‡ƒ–‡•†‡ƒÓƒ†‹”Ž‘•Š‹‰ƒ†‹–‘•’‹…ƒ†‘•ǡŽƒ…ƒ”‡›‡ŽŒƒ×ǤƒŽ’‹‡–ƒ‘•›†‡Œƒ‘•…‘…‡”ƒˆ—‡‰‘Ž‡–‘†—”ƒ–‡—ƒŠ‘”ƒǡƒÓƒ†‹‡†‘†‡˜‡œ‡…—ƒ†‘—’‘…‘ †‡…ƒŽ†‘†‡…ƒ”‡Ǥ‡Žƒ‘•›“—‹–ƒ‘•Žƒ••‡‹ŽŽƒ•†‡Ž‘•–‘ƒ–‡•ǡŽ‘•’ƒ•ƒ‘•’‘”‡Ž’ƒ•ƒ’—”±•Ǥ‘‡•–‘›—–‹Ž‹œƒ†‘Ž‘• –‘ƒ–‡•‡–‡”‘•›ƒ’‡Žƒ†‘•†‡„‘–‡›“—‡†ƒ—›„‹‡Žƒ•ƒŽ•ƒǤ•†‡Œ‘Žƒ•͚‘’…‹‘‡•ǡ’”‘„ƒ†›Ž—‡‰‘‡ …‘–ž‹•ǤӃ†‹‘•ƒŽ‰—‹•‘ǡƒŒ—•–ƒ‘•‡Ž’—–‘†‡•ƒŽ›†‡Œƒ‘•…‘…‹‡†‘ƒˆ—‡‰‘Ž‡–‘—‘•͘͜Ǧ͜͝‹—–‘•Ǥ —ƒ†‘Šƒ›ƒ”‡†—…‹†‘‡Ž‰—‹•‘”‡–‹”ƒ‘•›†‡Œƒ‘•‡ˆ”‹ƒ”ƒ–‡•†‡”‡ŽŽ‡ƒ”Ž‘•…ƒ‡Ž‘‡•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$%(&+$0(/3$5$/26&$11(//21,ƒ‹œƒ‘•ŽƒŠƒ”‹ƒ…‘—…‘Žƒ†‘”Ǥ•–‡’ƒ•‘‡•—›‹’‘”–ƒ–‡’ƒ”ƒ“—‡Ž—‡‰‘‘•‡’”‘†—œ…ƒ ‰”—‘•Ǥ‘‡‘•‡—…ƒœ‘ƒ…ƒŽ‡–ƒ”ƒˆ—‡‰‘‡†‹‘ŽƒŽ‡…Š‡†—”ƒ–‡͜Ǧ͝‹—–‘••‹“—‡ŽŽ‡‰—‡ƒŠ‡”˜‹”Ǥ•–‡ ’ƒ•‘‡•’ƒ”ƒŽ—‡‰‘ƒ…‡Ž‡”ƒ”‡Ž’”‘…‡•‘†‡’”‡’ƒ”ƒ…‹×†‡Žƒ•ƒŽ•ƒǤ‘–”‘…ƒœ‘‹–”‘†—…‹‘•Žƒƒ–‡“—‹ŽŽƒ›Žƒ…ƒŽ‡–ƒ‘•ƒˆ—‡‰‘„ƒŒ‘Šƒ•–ƒ“—‡•‡†‡””‹–ƒǡ–‹‡‡“—‡ –‘”ƒ”ƒ—…‘Ž‘”ƒ˜‡ŽŽƒƒ›•ƒ…ƒ”ž—’‘…‘†‡‡•’—ƒ“—‡’‘†‡‘•“—‹–ƒ”•‹“—‡”‡‘•Ǥ—‡‰‘ ƒÓƒ†‹‘•ŽƒŠƒ”‹ƒ–ƒ‹œƒ†ƒȋ‘—š ȋŠ––’ǣȀȀ‡•Ǥ™‹‹’‡†‹ƒǤ‘”‰Ȁ™‹‹Ȁ‘—šȌǡ‡•‡Ž‘„”‡“—‡–‹‡‡‡•–‡’ƒ•‘‘ ‡œ…Žƒ†‡Šƒ”‹ƒ›ƒ–‡“—‹ŽŽƒǡ“—‡‘•ƒ›—†ƒ”žƒŽ‹‰ƒ”Žƒ„‡…Šƒ‡Žǡ‘•×Ž‘•‡—–‹Ž‹œƒ‡‡•–ƒ•ƒŽ•ƒ•‹‘ ‡—…Šƒ•‘–”ƒ•Ȍ›†‡Œƒ‘•“—‡•‡‡œ…Ž‡Šƒ•–ƒ“—‡ˆ‘”‡’‡“—‡Óƒ•ƒ•ƒ•†‡–‘‘†‘”ƒ†‘Ǥ•–‘‡• —›‹’‘”–ƒ–‡’‘”“—‡•‹ŽƒŠƒ”‹ƒ“—‡†ƒ…”—†ƒŽƒ„‡…Šƒ‡Ž•ƒ„”ž—…Š‘ƒŠƒ”‹ƒ›‘‡•Ž‘“—‡ “—‡”‡‘•Ǥ‡Ž’ƒ•‘ƒ–‡”‹‘”Š‡—–‹Ž‹œƒ†‘ƒ–‡“—‹ŽŽƒǡ’‡”‘•‹“—‡”‡‘•’‘†‡‘•—–‹Ž‹œƒ”ƒ‡†‹†ƒ•‹‰—ƒŽ‡• ƒ–‡“—‹ŽŽƒ›ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒǤŽƒ…‡‹–‡Ž‡†ž—–‘“—‡‡•’‡…‹ƒŽǤ‘†±‹•’”‘„ƒ”ƒ˜‡”•‹‘•‰—•–ƒǤ‡‘˜‡‘•—›„‹‡…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒŽƒŠƒ”‹ƒ…‘Žƒƒ–‡“—‹ŽŽƒŠƒ•–ƒ“—‡†‡…‘‘—ƒ „‘ŽƒǤ…Šƒ‘•ŽƒŽ‡…Š‡…ƒŽ‹‡–‡‡‡Ž…ƒœ‘…‘ŽƒŠƒ”‹ƒ›Žƒƒ–‡“—‹ŽŽƒǤӃ†‹‘••ƒŽǡ’‹‹‡–ƒƒŽ‰—•–‘›— ’‘…‘†‡—‡œ‘•…ƒ†ƒ‘Ž‹†ƒǤ‡‘˜‡‘•†‡ƒ‡”ƒ…‘–‹—ƒ…‘—ƒ˜ƒ”‹ŽŽƒȋ͝Ǧ͞‹—–‘•ȌǤƒ‘•…‘–”‘Žƒ†‘Žƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒǡ‡ ‡•–‡’ƒ•‘Ž‘‡Œ‘”‡•†‡Œƒ”Ž‘ƒŽÀ‹‘Ǥ—‡†ƒ”ž—‡œ…ŽƒŠ‘‘‰±‡ƒ›Ž‘ž•‹’‘”–ƒ–‡ǡ•‹ ‰”—‘•Ǥƒ”ƒ‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡…‡•‹–ƒ‘•—ƒ„‡…Šƒ‡ŽŽ‹‰‡”ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ•ƒŽ•ƒǦ „‡…Šƒ‡ŽȀ͙͛͠ȀȌǡ†‡ˆ‘”ƒ“—‡•‹˜‡‘•“—‡‡•–ž—›†‡•ƒƒ‰”‡‰ƒ‘•—’‘…‘ž•†‡Ž‡…Š‡›ƒ””‡‰Žƒ‘• …‘—–‘“—‡†‡„ƒ–‹†‘”ƒǤ•À‘•“—‡†ƒ”ž’‡”ˆ‡…–ƒ›—›Ž‹‰‡”ƒǤ


35(3$5$&,Ï1'(/26&$1(/21(6<5(//(12 •’”‡•‡–‘—‘•’ƒ•‘•ˆž…‹Ž‡•’ƒ”ƒ“—‡Ž‘•…ƒ‡Ž‘‡•‘•“—‡†‡’‡”ˆ‡…–‘•Ǥ‘‡•“—‡•‡ƒ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡†‹ˆÀ…‹Ž ’‡”‘–‘†‘–‹‡‡•—•’‡“—‡Ó‘•–”—…‘•ǡDz•‡…‹ŽŽ‘ǥƒ‘–”‘’’‘dz“—‡†‹”ÀƒŽ‘•‹–ƒŽ‹ƒ‘•ȋ ž…‹Žǡ’‡”‘‘†‡Ž –‘†‘ȌǤŽ’”‹‡”’ƒ•‘‡•–‡‡”Žƒ•ƒŽ•ƒ’”‡’ƒ”ƒ†ƒƒ–‡•†‡“—‡Žƒ’ƒ•–ƒ–‘“—‡‡Žƒ‰—ƒǤƒ•ƒŽ•ƒ†‡–‘ƒ–‡› …ƒ”‡†‡„‡‡•’‡”ƒ”ƒŽ‘•…ƒ‡Ž‘‡•›‘ƒŽ”‡˜±•Ǥ†‡ž•…‘‘Š‡‘•†‹…Š‘–‹‡‡“—‡‡ˆ”‹ƒ”ǡƒ•À“—‡ ’‡”ˆ‡…–‘ǤƒŽ‡–ƒ‘•‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ—Ž‹–”‘†‡ƒ‰—ƒ’‘”…ƒ†ƒ͘͠‰†‡…ƒ‡Ž‘‡•Ǥ•–ƒ•’”‘’‘”…‹‘‡•ǡ“—‡ ‘”ƒŽ‡–‡˜‹‡‡‹†‹…ƒ†ƒ•‡‡Ž‡˜ƒ•‡ǡƒ›—†ƒƒ“—‡Ž‘•…ƒ‡Ž‘‡•‘•‡’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽ‘•Ǥ •‹‡’”‡‹–‡–ƒ—–‹Ž‹œƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡŽƒƒ›‘”†‡–—…‘…‹ƒǤ‹…‘…‹ƒ•—…Šƒ•˜‡…‡•’ƒ•–ƒ•‡”ž —›Ž…‘’”ƒ”—ƒ…ƒœ—‡Žƒ’ƒ”ƒ‡•ƒ•‘…ƒ•‹‘‡•ǡ—ƒ„—‡ƒ‹˜‡”•‹×Ǥ‡•–‡…ƒ•‘…‘…”‡–‘Š‡—–‹Ž‹œƒ†‘͚‡˜ƒ•‡•†‡…ƒ‡Ž‘‡•ǡ…ƒ†ƒ—‘–”ƒ‡͙͚›ƒŽˆ‹ƒŽŠ‡—–‹Ž‹œƒ†‘͙͠ǡ ’‡”‘’‘†±‹•…‘…‡”Ž‘•–‘†‘•›ƒ•ÀŽ‘•ƒ’ƒ•‹‘ƒ†‘•†‡Žƒ’ƒ•–ƒ“—‡”‡’‹–ƒǤ—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”ƒ„‘”„‘–‘‡•‡…Šƒ‘•͙’—Óƒ†‘‰‡‡”‘•‘†‡•ƒŽǡ—ƒ•͚…—…Šƒ”ƒ†‹–ƒ•†‡ …ƒˆ±”ƒ•ƒ•Ǥ‡‰—‹†ƒ‡–‡ƒÓƒ†‹‘•Žƒ’”‹‡”ƒ–ƒ†ƒ†‡…ƒ‡Ž‘‡•ǡ͡†‡…ƒ†ƒ†‡˜‡œǤ‡‘˜‡‘•…‘ —ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡‘•‡’‡‰—‡›“—‡†‡•—‡Ž–‘•Ǥ‡Ž”‡˜‡”•‘†‡Ž’ƒ“—‡–‡†‡’ƒ•–ƒ˜‹‡‡‡Ž–‹‡’‘†‡…‘……‹×ǡ†‡„‡‘•‰—‹ƒ”‘•’‘”‡•–ƒ•‹•–”—……‹‘‡• ’‘”“—‡’ƒ”ƒ…ƒ†ƒ–‹’‘‡•†‹•–‹–‘ǡ‡‡•–‡…ƒ•‘•‘͙͚‹—–‘•Ǥ•À…‘•‡‰—‹”‡‘•Ž‘“—‡•‡ŽŽƒƒ’ƒ•–ƒ DzƒŽ†‡–‡dz‘‡•—’—–‘Œ—•–‘ǡ‡•†‡…‹”ǡ“—‡‘•‡’ƒ•‡Ǥ‘•‡•…—””‹‘•›‡š–‡†‡‘••‘„”‡—’ƒÓ‘•‡…‘Ǥ‘Ž‘…ƒ‘•—’‘…‘†‡”‡ŽŽ‡‘‡—‘†‡Ž‘•‡š–‡‘• ›‡”‘ŽŽƒ‘•‡Ž…ƒ‡Ž×ǡƒ“—À‡•—›‹’‘”–ƒ–‡“—‡–ƒ–‘Žƒ…ƒ”‡…‘‘‡Ž…ƒ‡Ž×‡•–±ˆ”À‘•’ƒ”ƒ“—‡ •‡ƒž•ˆž…‹Ž‡Ž’”‘…‡•‘Ǥ‘Ž‘…ƒ‘•‡—ƒˆ—‡–‡”‡…–ƒ‰—Žƒ”’ƒ”ƒŠ‘”‘—–ƒ†ƒ†‡ƒ–‡“—‹ŽŽƒǤ”‡…ƒŽ‡–ƒ‘•‡ŽŠ‘”‘ƒ͚͕͘͘Ǥ—„”‹‘•Ž‘•…ƒ‡Ž‘‡•…‘Žƒ„‡…Šƒ‡ŽŽ‹‰‡”ƒ›‡•’‘Ž˜‘”‡ƒ‘•…‘“—‡•‘”ƒŽŽƒ†‘Ǥ‘”‡ƒ‘•͙͝‹—–‘•ƒ—‘•͚͕͘͘›͝‹—–‘•…‘‡Ž‰”ƒ–‹ƒ†‘”’—‡•–‘’ƒ”ƒ“—‡•‡†‘”‡Ǥƒ…ƒ‘•›†‡Œƒ‘•‡ˆ”‹ƒ”—‘•‹—–‘•ǡ‡’Žƒ–ƒ‘•͛’‘”’‡”•‘ƒ…‘‰‡‡”‘•ƒ„‡…Šƒ‡Ž ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ•ƒŽ•ƒǦ„‡…Šƒ‡ŽȀ͙͛͠ȀȌǡž•“—‡•‘’ƒ”ƒ‡Ž“—‡“—‹‡”ƒ›—ƒ’‹œ…ƒ†‡ ’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±”ƒŽŽƒ†ƒǤǩ‡Ž‹…‹‘•‘•Ǩ

”—…‘•ǣ Š‘”ƒ‡š‹•–‡Ž‘•ŽŽƒƒ†‘•…ƒ‡Ž‘‡•’”‡…‘…‹†‘•ǡ‘‡•‡…‡•ƒ”‹‘Š‡”˜‹”Ž‘•›Ž‘…‘“—‡–‹‡‡•“—‡ Šƒ…‡”‡••—‡”‰‹”Ž‘•‡ƒ‰—ƒ…ƒŽ‹‡–‡—‘•͚͘‹—–‘•Ǥ‘Ž‘Š‡’”‘„ƒ†‘ǡ‘‡•Ž‘‹•‘’‡”‘–‡ ƒŠ‘””ƒ‡Ž†‹•‰—•–‘†‡“—‡•‡’‡‰—‡ƒŽ‰ï…ƒ‡Ž×›–‡‰ƒ•“—‡–‹”ƒ”Ž‘Ǥ ‘•–‘ƒ–‡•‡–‡”‘•›’‡Žƒ†‘•†‡„‘–‡•‘—ƒ‘’…‹×ƒ‰‹ˆ‹…ƒƒŽƒŠ‘”ƒ†‡’”‡’ƒ”ƒ”—ƒ•ƒŽ•ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒǤ —…Šƒ•‰”ƒ†‡••—’‡”ˆ‹…‹‡•›ƒ˜‡†‡‡Ž–‘ƒ–‡’‘‘†‘”‘‡–‡”‘ǡŽ‘”‡…‘‹‡†‘ƒ•À’‘”“—‡‡Ž –‘ƒ–‡–”‹–—”ƒ†‘ƒ–—”ƒŽ†‡Œƒ—…Šƒƒ‰—ƒ›‘‡‰—•–ƒǤŽ–”—…‘‡•‡’Ž‡ƒ”•×Ž‘Ž‘•–‘ƒ–‡••‹‡Žƒ‰—ƒ “—‡•—‡Ž–ƒ›˜‹‡‡‡‡Ž„‘–‡ǡ‡•–ƒƒ‰—ƒŽƒ’‘†±‹•‰—ƒ”†ƒ”‡—–ƒ””‘’ƒ”ƒŽ—‡‰‘‡’Ž‡ƒ”Žƒ‡—‰—‹•‘‘ —ƒ•Ž‡–‡Œƒ•Ǥ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

/DVDxDGHFDUQH  Vǣ͝͝ ͙ǡ͟Ȁ V ͞

,1*5(',(17(6 ͚‡„‘ŽŽƒ• ͚‹‹‡–‘•”‘Œ‘• ͚ƒƒŠ‘”‹ƒ• ƒŽ›’‹‹‡–ƒ ͙’ƒ“—‡–‡†‡„ƒ…‘ ͙͘͝‰†‡…ƒ”‡†‡…‡”†‘ ͙͘͝‰†‡…ƒ”‡†‡–‡”‡”ƒ ͙͚Žž‹ƒ•†‡Žƒ•ƒÓƒ ͠͝‰†‡“—‡•‘”ƒŽŽƒ†‘ ͜…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ ͙˜ƒ•‘†‡–‘ƒ–‡ƒ–—”ƒŽ ͙˜ƒ•‘†‡˜‹‘„Žƒ…‘ ‡…Šƒ‡Ž

‘•±•‹‘•Ž‘…‘‡–±ƒŽ‰—ƒ˜‡œ’‡”‘ŽƒŽƒ•ƒÓƒ‡•‹’Žƒ–‘†‡’ƒ•–ƒ’”‡ˆ‡”‹†‘Ǥ—‹œž•ƒ’”‡†ÀƒŠƒ…‡”Žƒ•ƒÓƒ ƒ–‡•“—‡Ž‘•…ƒ‡Ž‘‡•‘—‘••‡…‹ŽŽ‘•‡•’ƒ‰—‡–‹•’‘”—ƒ”ƒœ×ǡƒ‹ƒ†”‡Ž‡‡…ƒ–ƒǤŽƒƒ–‡”‹‘””‡…‡–ƒ ‘•’”‡•‡–±—ƒŽƒ•ƒÓƒ†‡˜‡”†—”ƒ•›’‡•…ƒ†‘ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡ǦŽƒ•ƒƒǦ†‡Ǧ˜‡”†—”ƒ•Ǧ›Ǧ ‡”Ž—œƒȀ͙͘͘ȀȌ•‹„‡…Šƒ‡ŽǤ•–ƒ‡•…‘„‡…Šƒ‡Ž›…‘‹š†‡…ƒ”‡ȋ…‡”†‘ǡ–‡”‡”ƒ›—’‘…‘†‡„ƒ…‘ȌǤ •—…Žž•‹…‘‰”‡…‘Ǧ‹–ƒŽ‹ƒ‘ˆƒ‘•‘’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ”ƒ…‘‡”ƒŽ–”ƒ„ƒŒ‘‘‡Ž…‘Ž‡ǡ‹†‡ƒŽ’—‡•ƒ…ƒ•‹–‘†‘•Ž‘•‹Ó‘•Ž‡ ‰—•–ƒǤ‘‘•’ƒ•±‹•…‘Žƒ…ƒ–‹†ƒ†ǡ…‘—ƒ’‘”…‹×ŽŽ‡‰ƒǡ‡•„ƒ•–ƒ–‡…‘’Ž‡–‘›–‡†ƒ’ƒ”ƒ•—’‡”ƒ”—†Àƒ ŽŽ‡‘†‡‡‡”‰ÀƒǤƒ“—‡‘•”‡…‘‹‡†‘‡•†‡…ƒ”‡ǡ’‡”‘–‡±‹•—…ŠÀ•‹ƒ•ˆ‘”ƒ•†‡”‡ŽŽ‡ƒ”Žƒǡ•‹‰—‹‡†‘Žƒ ”‡…‡–ƒ’‘”†±‹•Šƒ…‡”Žƒ…‘˜‡‰‡–ƒŽ‡•…‘‘Žƒ•…‘Ž‡•†‡„”—•‡Žƒ•ǡ„”×…‘Ž‹ǡ†‡‡•’‹ƒ…ƒ•ǡ‡–…ǥ‡Ž’‡•…ƒ†‘‡•—ƒ ‰”ƒ‘’…‹×ǡƒ–ïǡ‡”Ž—œƒǡ‹…Ž—•‘…‘„‹ƒ”Žƒ…‘ƒ”‹•…‘Ǥ•‹•‘‹•†‡Ž‘•“—‡…‘—…ƒˆ±ƒ‰—ƒ–ž‹•–‘†ƒŽƒ –ƒ”†‡•‹„‘•–‡œƒ”ǡƒ‹ƒ”‘•…‘ƒŽ‰‘ž•’‘–‡–‡…‘‘…Š‘”‹œ‘‘‘”…‹ŽŽƒǤŽ‰—•–‘†‡…ƒ†ƒ—‘Ǥ •–ƒ”‡…‡–ƒƒ†‡ž•†‡•‡”‡…‘×‹…ƒ‡•—ƒ”‡…‡–ƒ•ƒŽ—†ƒ„Ž‡ǡŽŽ‡ƒ†‡’”‘–‡Àƒ•‡Š‹†”ƒ–‘•Ǥ‘Žƒ’”‡•‡–‘ •‹‡’”‡…‘‘’Žƒ–‘…‘Ǥ•’‡”‘“—‡‘•‰—•–‡Ǥ

35(3$5$&,Ï1ƒŽ‡–ƒ†—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡†‡ƒ‰—ƒǤ—ƒ†‘‡’‹‡…‡ƒŠ‡”˜‹”‡…Šƒ†͚’—Óƒ†‘•‰‡‡”‘•‘•†‡•ƒŽ›— …Š‘””‹–‘†‡ƒ…‡‹–‡‡‹”‹–”‘†—…‹‡†‘Žƒ•Žž‹ƒ•†‡Žƒ•ƒÓƒ—ƒƒ—ƒ•‹“—‡•‡–‘“—‡ȋ’ƒ”ƒ“—‡‘•‡ ’‡‰—‡‡–”‡‡ŽŽƒ•ȌǤ‡‘˜‡‘•…‘—ƒ…—…Šƒ”ƒ†‡ƒ†‡”ƒ›‡—‘•͙͘‹—–‘••ƒ…ƒ‘•Žƒ•Žž‹ƒ• ›Žƒ•‡•–‹”ƒ‘•‡…‹ƒ†‡—ƒ•Š‘Œƒ•†‡’ƒ’‡Žƒ„•‘”„‡–‡†‡…‘…‹ƒǤ—“—‡‘•’ƒ”‡œ…ƒ“—‡‘‡•–žǡ ƒ…ƒ„ƒ”žŠƒ…‹±†‘•‡‡‡ŽŠ‘”‘Ǥƒ•˜‡”†—”ƒ•ǣ…‘”–ƒ‘•Žƒ•͚…‡„‘ŽŽƒ•›Ž‘•’‹‹‡–‘•‡Œ—Ž‹ƒƒǤƒ•œƒƒŠ‘”‹ƒ•Žƒ•…‘”–ƒ‘•Ž‘ž•ˆ‹‘ ’‘•‹„Ž‡ȋ›‘•—‡Ž‘Žƒ‹ƒ”Žƒ•…‘‡Ž’‡Žƒ†‘”†‡Žƒ•’ƒ–ƒ–ƒ•’‘”“—‡ƒŽƒŠ‘”ƒ†‡’‘…Šƒ”Žƒ••‹Žƒ•–‹”ƒ••‘ ‰”—‡•ƒ•‘•‡Šƒ…‡ȌǤ‡Œƒ‘•–‘†‘‡—„‘ŽǤ
‘–”ƒ…ƒœ—‡Žƒ‡…Šƒ‘•ƒ…‡‹–‡ȋ͛…—…Šƒ”ƒ†ƒ•ŽŽ‡‰ƒȌ›‡’‡œƒ‘•‹–”‘†—…‹‡†‘ŽƒœƒƒŠ‘”‹ƒǡŽ—‡‰‘Žƒ …‡„‘ŽŽƒ›’‘”‹‘‡Ž’‹‹‡–‘Ǥ‘…Šƒ‘•Žƒ•˜‡”†—”ƒ•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒ‡†‹ƒ—‘•͙͝‹—–‘•› ‡•’‡”ƒ‘•’‘”Žƒ…ƒ”‡Ǥƒ…ƒ”‡ǣƒŽ’‹‡–ƒ‘•Žƒ…ƒ”‡ƒŽ‰—•–‘›Žƒ‡…Šƒ‘•ƒŽƒ…ƒœ—‡Žƒ…‘Žƒ˜‡”†—”ƒǤ‡Œƒ‘•“—‡•‡’ƒ•‡ —’‘…‘Žƒ…ƒ”‡ȋ͝‹—–‘•Ȍ›…—ƒ†‘˜‡ƒ‘•“—‡˜ƒ…ƒ„‹ƒ†‘†‡…‘Ž‘”‹–”‘†—…‹‘•‡Ž„ƒ…‘‡ ’‡“—‡Ó‘•–”‘œ‘•Ǥ‡”–‡‘•—˜ƒ•‘†‡˜‹‘„Žƒ…‘›‡•’‡”ƒ‘•ƒ“—‡”‡†—œ…ƒȋ‘–”‘•͝‹—–‘•ƒˆ—‡‰‘ ‡†‹‘ȌǤӃ†‹‘•—˜ƒ•‘†‡–‘ƒ–‡ƒ–—”ƒŽ›”‡…–‹ˆ‹…ƒ‘•†‡•ƒŽ›’‹‹‡–ƒǤ‡‘˜‡‘•Žƒ…ƒ”‡…‘Žƒ• ˜‡”†—”ƒ•Ǥ‡–‹”ƒ‘•†‡Žˆ—‡‰‘Ǥ”‡’ƒ”ƒ‘•Žƒ„‡…Šƒ‡ŽȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ•ƒŽ•ƒǦ„‡…Šƒ‡ŽȀ͙͛͠ȀȌǤ‘‡‘•‡ŽŠ‘”‘ƒ͚͕͘͘’ƒ”ƒ“—‡‡•–±…ƒŽ‹‡–‡…—ƒ†‘‡–ƒ‘•Žƒˆ—‡–‡”‡ˆ”ƒ…–ƒ”‹ƒǤƒ”ƒ‘–ƒ”ŽƒŽƒ•ƒÓƒŽƒ…‘•ƒ‡•—›•‡…‹ŽŽƒǡ’‘‡‘•‡‡Žˆ‘†‘†‡Žƒˆ—‡–‡—ƒ•…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡ Žƒ„‡…Šƒ‡Ž›‡…‹ƒŽƒ•Žž‹ƒ•ǡ—ƒ…ƒ’ƒ†‡Žƒ‡œ…Žƒ…‘Žƒ…ƒ”‡‡…ƒ†ƒŽž‹ƒǡ‘–”ƒ˜‡œŽƒ „‡…Šƒ‡Ž›ƒ•ÀŠƒ•–ƒ–‡‡”͛’‹•‘•Ǥ‡’—‡†‡Šƒ…‡”Žƒ•…ƒ’ƒ•†‡Žƒ•ƒÓƒ“—‡“—‹‡”ƒ•ǡ„—‡‘Žƒ•“—‡–‡ ’‡”‹–ƒŽƒˆ—‡–‡Ǥ‹ƒŽ‡–‡”‡ƒ–ƒ‘•…‘„‡…Šƒ‡Žȋ„ƒ•–ƒ–‡ȌǤŽƒ‹ƒ…ƒ’ƒ†‡“—‡•‘”ƒŽŽƒ†‘ȋ›‘…‘’”‘—‘‡‡Ž”‘•‹“—‡‡•–ž—›„—‡‘ǡ͜“—‡•‘•Ȍ’ƒ”ƒ ‰”ƒ–‹ƒ”Ǥ–”‘†—…‹‘•ƒŽŠ‘”‘͙͝‹—–‘•ƒ͙͕͘͠›͝‹—–‘•…‘‡Ž‰”ƒ–‹ƒ†‘”’—‡•–‘’ƒ”ƒ“—‡•‡†‘”‡Ǥ

ŠÀŽƒ–‡±‹•ǡ•‡”˜‹†Žƒ…ƒŽ‡–‹–ƒǤ•ƒ•‡‰—”‘“—‡ŽŽ‡‰ƒ’ƒ”ƒ͜’‡”•‘ƒ•†‡ƒ‡”ƒ‰‡‡”‘•ƒǤ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

(VFDORSLQHVGHWHUQHUDDOYLQDJUHEDOViPLFR  Vǣ͞ ͚Ȁ V  ͜

,1*5(',(17(6 ͘͘͝‰”Ǥ†‡‡•…ƒŽ‘’‹‡•†‡–‡”‡”ƒ…‘”–ƒ†‘•‡ ˆ‹Ž‡–‡•ˆ‹‘•Ǥ ͚†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘ ͚…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡’‡”‡Œ‹Ž’‹…ƒ†‘›ˆ”‡•…‘ ͛͘͘Ž†‡˜‹ƒ‰”‡„ƒŽ•ž‹…‘ ͙͘͘Ž†‡ƒ‰—ƒ‘…ƒŽ†‘†‡…ƒ”‡ ƒŽ›’‹‹‡–ƒ‡‰”ƒ”‡…‹±‘Ž‹†ƒȋƒŽ‰—•–‘Ȍ ͘͜Ž†‡ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ„”‹Ž ‡Ž‡……‹×

•–ƒ‡•—ƒ”‡…‡–ƒ†‡‡•ƒ•“—‡‰—•–ƒƒ–‘†‘‡Ž—†‘ǡ’‘”•—•‡…‹ŽŽ‡œ›•‘„”‡–‘†‘’‘”•—•ƒ„‘”Ǥƒ ƒ‰Ž‹ƒ–ƒƒŽŽǯƒ…‡–‘„ƒŽ•ƒ‹…‘‡•—ƒ”‡…‡–ƒ‹–ƒŽ‹ƒƒ“—‡•‡•—‡Ž‡’”‡’ƒ”ƒ”…‘•‘Ž‘‹ŽŽ‘†‡–‡”‡”ƒǤ—‡”Àƒ Šƒ…‡”—ƒ”‡…‡–ƒ”ž’‹†ƒ’‡”‘ƒŽƒ˜‡œ—›•ƒ„”‘•ƒ’ƒ”ƒŽƒ“—‡‡’Ž‡±‡•…ƒŽ‘’‹‡•†‡ƒÓ‘Œ‘ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ…ƒ”‡˜‹ŽŽƒƒ”‹ƒǤ…‘Ȁ…ƒ”‡Ǧ‘Ž‹‡Ȁˆ‹Ž‡–‡•ǦŒ—‰‘•‘•Ǧ†‡Ǧ–‡”‡”ƒǦ”‘•ƒ†ƒǤŠ–ŽȌǡ†‡Žƒ’ƒ”–‡†‡Žƒ…‘–”ƒ†‡Žƒ‹ƒŽǡž• †‡Ž‰ƒ†‘•›“—‡•‡Š‹…‹‡”‘‡‡‘•†‡͚‹—–‘•Ǥ‡”‘–ƒ„‹±’‘†±‹•ƒ†ƒ’–ƒ”Žƒ”‡…‡–ƒ’‡”ˆ‡…–ƒ‡–‡…‘ •‘Ž‘‹ŽŽ‘‘…‘‘–”ƒ•…ƒ”‡•ǡ“—‡†ƒ”ž‹‰—ƒŽ†‡”‹…ƒ•›ƒ“—‡Žƒ•ƒŽ•ƒ‡•Ž‘‡Œ‘”†‡Žƒ”‡…‡–ƒǤ •–‘•ˆ‹Ž‡–‡•‡•ƒŽ•ƒ†‡˜‹ƒ‰”‡„ƒŽ•ž‹…‘•‘—•‡‰—†‘’Žƒ–‘—›•ƒ„”‘•‘›ˆž…‹Ž†‡’”‡’ƒ”ƒ”ǡŽƒ•ƒŽ•ƒŽ‡†ƒƒŽ ’Žƒ–‘—•ƒ„‘”ƒ‰”‹†—Ž…‡›˜ƒ„‹‡…‘Žƒ…ƒ”‡‡‰‡‡”ƒŽǤ‘Š‡’—‡•–‘ƒ…‘’ƒÓƒ‹‡–‘’‘”“—‡…”‡‘“—‡Ž‘ ‡Œ‘”‡•—•ƒ”—„—‡–”‘œ‘†‡’ƒ’ƒ”ƒ‘Œƒ”‡Žƒ•ƒŽ•ƒ›ƒ…‘’ƒÓƒ”…‘—ƒ‡•ƒŽƒ†ƒ†‡Ž‡…Š—‰ƒ‘‡•…ƒ”‘ŽƒǤ •’‡”‘“—‡‘•‰—•–‡ǡ›ƒ‡…‘–ƒ”±‹•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/26),/(7(6(16$/6$ƒ”ƒ‘„–‡‡”‡Ž‡Œ‘”•ƒ„‘”‡‡•–ƒ”‡…‡–ƒ‡•…‘…‹ƒ”Žƒ…ƒ”‡ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„‹‡–‡ǡ’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘ †‡„‡‘••ƒ…ƒ”Žƒ…ƒ”‡†‡Žƒ‡˜‡”ƒ—ƒŠ‘”ƒƒ–‡•†‡…‘…‹ƒ”ŽƒǤƒŽ’‹‡–ƒ‘•’‘”Ž‘•†‘•Žƒ†‘•› ”‡•‡”˜ƒ‘•Ǥ‘‡œƒ‘•’ƒ•ƒ†‘Ž‘•‡•…ƒŽ‘’‹‡•‡—ƒ•ƒ”–±‘…ƒœ—‡Žƒ„ƒŒƒ’‘”ƒ…‡‹–‡†‡‘Ž‹˜ƒ˜‹”‰‡‡š–”ƒ„”‹Ž ‡Ž‡……‹×ǡ˜—‡Ž–ƒ›˜—‡Ž–ƒǡ‘ž•†‡—‹—–‘’‘”…ƒ†ƒŽƒ†‘ǡ‘“—‡”‡‘•“—‡‘•“—‡†‡†—”‘• …‘‘’‹‡†”ƒ•Ǥƒ…ƒ”‡†‡„‡“—‡†ƒ”Œ—‰‘•ƒǡƒ†‡ž••‡ƒ…ƒ„ƒ”ž†‡Šƒ…‡”‡Žƒ•ƒŽ•ƒ“—‡˜ƒ‘•ƒ ’”‡’ƒ”ƒ”ƒ…‘–‹—ƒ…‹×Ǥ‡–‹”ƒ‘•†‡Žƒ•ƒ”–±ƒ—’Žƒ–‘›…‘–‹—ƒ‘•…‘Žƒ”‡…‡–ƒǤ
”‡’ƒ”ƒ‘•Žƒ•ƒŽ•ƒ†‡˜‹ƒ‰”‡„ƒŽ•ž‹…‘ǡ’ƒ”ƒ‡ŽŽ‘’‡Žƒ‘•Ž‘•†‘•†‹‡–‡•†‡ƒŒ‘›Ž‘•‡…Šƒ‘•ƒŽƒ •ƒ”–±…‘‡Ž‹•‘ƒ…‡‹–‡†‘†‡Š‡‘•Š‡…Š‘Žƒ…ƒ”‡Ǥ‘‡Œ‘”’ƒ”ƒ–‡‡”‡Ž•ƒ„‘”†‡ŽƒŒ‘‡• ƒ…Šƒ…ƒ”Ž‘‘‡—‘”–‡”‘‘…‘—ƒ…Šƒ…ƒƒŒ‘•…‘‘’‘†±‹•˜‡”‡‡Ž˜À†‡‘†‡‡””ƒ ȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ–‡””ƒǤ–˜Ȁ‹†ƒǦ›Ǧ•–‹Ž‘Ȁ‡…‡–ƒ•Ǧ†‡Ǧ‡…Š—’‡–‡ǦȀ͙͘͞͡͝Ǧ͛͘͜͜͝͞Ȁ‹•–‡…ǦƒŽǦ˜‹ƒ‰”‡Ǧ„ƒŽ•ƒ‹…‘Ǧ†‡Ǧ”‡…Š—’‡–‡ǤŠ–Ȍǡƒ•À‘ ‘•‡…‘–”ƒ”±‹•–”‘œ‘•‰”ƒ†‡•ƒŽƒŠ‘”ƒ†‡…‘‡”ǡƒ—“—‡‡•–‘˜ƒƒŽ‰—•–‘†‡Ž’‡”•‘ƒŽǤƒ˜‡œ“—‡ ’‹ŽŽ‡—–‘‘†‘”ƒ†‘ǡ‡…Šƒ‘•‡Ž’‡”‡Œ‹Ž…‘”–ƒ†‘ˆ‹ƒ‡–‡›Œ—–ƒ‘•…‘‡ŽƒŒ‘ǤӃ†‹‘•‡Ž˜‹ƒ‰”‡„ƒŽ•ž‹…‘›‡Ž…ƒŽ†‘†‡…ƒ”‡‘ƒ‰—ƒǤ‡Œƒ‘•“—‡”‡†—œ…ƒ†—”ƒ–‡͝‹—–‘•ƒ ˆ—‡‰‘ˆ—‡”–‡Šƒ•–ƒ“—‡•‡ˆ‘”‡—ƒ•ƒŽ•ƒ‡•’‡•ƒ…‘‘•‹ˆ—‡•‡Œƒ”ƒ„‡Ǥ’ƒ‰ƒ‘•Žƒ•ƒ”–±››ƒˆ—‡”ƒ†‡Ž ˆ—‡‰‘ƒÓƒ†‹‘•Žƒ…ƒ”‡›‡ŽŒ—‰‘“—‡Šƒ›ƒ•‘Ž–ƒ†‘Ǥƒ•ƒ‘•˜—‡Ž–ƒ›˜—‡Ž–ƒ’ƒ”ƒ“—‡•‡‡’ƒ’‡†‡Ž•ƒ„‘”†‡Žƒ•ƒŽ•ƒǡ…‘“—‡”‡’‘•‡‡‡•ƒ•ƒŽ•ƒ—‹—–‘ ‡•ž•“—‡•—ˆ‹…‹‡–‡Ǥ –ƒŽ‹ƒǡ•‡•—‡Ž‡ƒÓƒ†‹”ƒŽƒ•ƒŽ•ƒ—ƒ•„ƒ›ƒ•†‡‡‡„”‘ǡƒŽ‰‘†‡…ƒ‡Žƒ‡”ƒƒ› —‘•…Žƒ˜‘•†‡‘Ž‘”’ƒ”ƒƒ”‘ƒ–‹œƒ”Žƒ—’‘…‘ž•Ǥ …Ž—•‘Ž‡‹”Àƒ—›„‹‡‡Ž–‘“—‡†‡—ƒ…—…Šƒ”ƒ†ƒ†‡ ‹‡ŽǤ•–ƒ•ƒŽ•ƒ‡•’‡”ˆ‡…–ƒ’ƒ”ƒ„ƒ”„ƒ…‘ƒ•‘’ƒ”ƒ…ƒ”‡•ƒŽƒ’ƒ””‹ŽŽƒǤ‘†±‹•‰—ƒ”†ƒ”Žƒ‡—„‘–‡ Š‡”±–‹…‘‡Žƒ‡˜‡”ƒ†—”ƒ–‡—‘•†Àƒ•ȋ͛×͜ǡ‘ž•ȌǤƒ’‘†‡‘•‡’Žƒ–ƒ”ǡ”‡…‘‹‡†‘ƒÓƒ†‹”—ƒŠ‘Œ‹–ƒ†‡’‡”‡Œ‹Ž‡Žƒ’”‡•‡–ƒ…‹×’ƒ”ƒ†ƒ”Ž‡—–‘“—‡†‡ …‘Ž‘”ƒŽ’Žƒ–‘Ǥ‘’‘†‡‘•ƒ…‘’ƒÓƒ”†‡—ƒ•’ƒ–ƒ–ƒ•ˆ”‹–ƒ•‘†‡—ƒ„—‡ƒ‡•ƒŽƒ†ƒ†‡–‘ƒ–‡‘†‡ ‡•…ƒ”‘Žƒǡ‘•Ž‘†‡Œ‘ƒ˜—‡•–”ƒ‡Ž‡……‹×Ǥ‘‘•‘Ž˜‹†±‹•†‡—–”‘œ‘†‡’ƒ’ƒ”ƒ‘Œƒ”Žƒ•ƒŽ•ƒǩ‡•–ž ‰Ž‘”‹‘•ƒǨ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

3DQQD&RWWDR3DQDFRWDGHTXHVRFRQFDUDPHOR  Vǣ͚͝ ͘ǡ͜Ȁ V  ͙͘

,1*5(',(17(6 ͘͘͝ŽǤ†‡ƒ–ƒ͛͝܏Ǥ‰Ǥȋƒ–ƒ‘…”‡ƒ†‡ Ž‡…Š‡’ƒ”ƒ‘–ƒ”Ȍ›͙͘͘Ž†‡Ž‡…Š‡‡–‡”ƒ ȋ“—‡‡’Ž‡ƒ”‡‘•’ƒ”ƒ‡œ…Žƒ”Žƒ‰‡Žƒ–‹ƒȌ ͙͘͝‰”Ǥ†‡…”‡ƒ†‡“—‡•‘•—ƒ˜‡Ǥ ͙͘͘‰†‡ƒœï…ƒ”„Žƒ“—‹ŽŽƒǤ ͙…—…Šƒ”ƒ†ƒ‡•‡…‹ƒ˜ƒ‹‹ŽŽƒǤ ͚•‘„”‡•†‡‰‡Žƒ–‹ƒ‡—–”ƒȋ͙͘‰’‘”•‘„”‡ǡ͚š ͙͘‰Ȍ×͝Žž‹ƒ•†‡‰‡Žƒ–‹ƒ…‘‡•–‹„Ž‡–‹’‘ƒ ͚͕͘͜Ž‘‘ȋ͙͘‰ǡ͝Š‘Œƒ•’ƒ”ƒ͙Ȁ͚Ž‹–”‘†‡ ŽÀ“—‹†‘ȌǤ ƒ”ƒƒ†‘”ƒ”ǡ…ƒ”ƒ‡Ž‘ȋƒŽ‰—•–‘Ȍ›•‹”‘’‡†‡ ˆ”‡•ƒ•ǡ–ƒ„‹±Ž‡˜ƒ—›„‹‡—…‘—Ž‹•†‡ ˆ”—–‘•†‡Ž„‘•“—‡Ǥ

ƒ’ƒƒ…‘–ƒ‘ƒƒ‘––ƒȋŽ‹–‡”ƒŽ‡–‡Dzƒ–ƒ…‘…‹†ƒdzȌ‡•—’‘•–”‡–À’‹…‘‹–ƒŽ‹ƒ‘—›ˆƒ‘•‘‡–”‡• ”‡‰‹‘‡•ǣŽ‹ƒ‘–‡ǡ‡ŽƒŽŽ‡†ǯ‘•–ƒ›Žƒ”‡‰‹×†‡Žƒ„”‹ƒǤ—“—‡•—‘”‹‰‡•‡•‹–ž•’‘”‡Ž‘”–‡ǡ›ƒ “—‡‹ƒ‘–‡‡•Žƒƒ›‘”’”‘†—…–‘”ƒ†‡Ž‡…Š‡ǡ‡•–ƒDzƒ–ƒ…‘…‹†ƒdz•‡…‘‡ƒŽ‘ƒ…Š‘›Žƒ”‰‘†‡Ž’ƒÀ•Ǥ ‡ ‹˜‡•–‹‰ƒ†‘‡˜ƒ”‹‘•Ž‹„”‘•’ƒ”ƒ•ƒ„‡”—’‘…‘ž••‘„”‡±ŽǡŠƒ„Žƒ†‡Žƒ’ƒƒ…‘––ƒŽ‡••ƒ†”‘‘Ž‹ƒ”‹‡‡Ž –”ƒ–ƒ†‘Dzƒ—…‹ƒ‹‡‘–‡•‡dz“—‡Ž‘•‹–‹ƒ‘–‡ǤDz͘͘͠‹…‡––‡”ƒ†‹œ‹‘ƒŽ‹dz•‹‡„ƒ”‰‘‘• …‘‡–ƒ“—‡‡Žƒ”‡‰‹×†‡„”‹ƒDz‡Ž…‘”ƒœ×˜‡”†‡†‡ –ƒŽ‹ƒdz•‡ƒ–”‹„—›‡Žƒ”‡…‡–ƒ…‘‘’”‘’‹ƒ‡ƒŽ‰ï ”‹…א’”ך‹‘ƒŽƒ•‘”‹ŽŽƒ•†‡ŽŽƒ‰‘”ƒ•‹‡‘Ǥ—‡‘ǡ•‡ƒ†‘†‡•‡ƒǡ‡•–‡’‘•–”‡‡•–ž„—‡À•‹‘ǡ“—‡ž•‘• ˜‘›ƒ†‡…‹”Ǥ ‹’Ž‡ƒ—“—‡‡š…‡’…‹‘ƒŽ‡–‡†‡Ž‹…‹‘•‘ǡ•‹‡’”‡›…—ƒ†‘•‡—–‹Ž‹…‡„—‡ƒƒ–ƒǡ–‹‡‡—‰”ƒ’ƒ”‡…‹†‘ƒŽ ˆŽƒ‡•—ˆ‘”ƒƒ—“—‡Žƒ–‡š–—”ƒ”‡…—‡”†ƒž•ƒŽƒ†‡—ƒ‰‡Žƒ–‹ƒǤ‡•–ƒ”‡…‡–ƒ†‡Š‘›‘•“—‡†ƒ”‡‘• ‡–”‡—‘›‘–”‘ǡ›‘Ž‡’‘‰‘—–‘“—‡†‡…”‡ƒ†‡“—‡•‘’ƒ”ƒ†ƒ”Ž‡—’‘…‘ž•†‡–‡š–—”ƒ›•ƒ„‘”“—‡‡Ž ‡”‘Žž…–‡‘ǡ›ƒ†‡ž•Ž‘ƒ…‘’ƒÓ‘†‡…ƒ”ƒ‡Ž‘ǡ’‡”‘’‘†±‹•‡…‘–”ƒ”—…ŠÀ•‹ƒ•”‡…‡–ƒ•†‹•–‹–ƒ•ǣƒƒ …‘––ƒ†‡ˆ”‡•ƒǡ†‡‘”ƒ•ǡ†‡˜ƒ‹‹ŽŽƒǡ…‘ˆ”—–‘•”‘Œ‘•ǡ…‘—’‘…‘†‡ƒƒ”‡––‘‘…‘”‘ǡ†‡Ž‹×ǥ…׏‘‘ǡ ‹ƒ‰‹ƒ…‹×ƒŽ’‘†‡”Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$3$1$&27$'(48(62 ƒ”ƒ‡•–‡’‘•–”‡’‘†±‹•‡’Ž‡ƒ”‡Ž‘Ž†‡‘Ž‘•‘Ž†‡•ȋ…‘‘‡‡•–‡…ƒ•‘Ȍ“—‡ž•‘•‰—•–‡ǡ›‘—•±Ž‘•†‡Ž‘• ˆŽƒ‡•’ƒ”ƒŠƒ…‡”’‘”…‹‘‡•‹†‹˜‹†—ƒŽ‡•ǡ’‡”‘‡—‘‰”ƒ†‡–ƒ„‹±‘•“—‡†ƒ”ž—›„‹‡Ǥ‡”–‡‘•Žƒƒ–ƒ‘…”‡ƒ†‡Ž‡…Š‡‡—…ƒœ‘›Ž‘…ƒŽ‡–ƒ‘•—’‘…‘ǤӃ†‹‘•‡Žƒœï…ƒ”ǡŽƒ‡•‡…‹ƒ †‡˜ƒ‹‹ŽŽƒ›Žƒ…”‡ƒ†‡“—‡•‘›…ƒŽ‡–ƒ‘•Ž‡–ƒ‡–‡•‹†‡Œƒ”“—‡Š‹‡”˜ƒŠƒ•–ƒ“—‡‡Ž“—‡•‘•‡‡œ…Ž‡ …‘Žƒƒ–ƒǤƒ–‹‘•–‘†‘‹–‡‰”ƒ†‘Ž‘••ƒ„‘”‡•ǡ†‡Œƒ‘•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒÀ‹ƒ’ƒ”ƒƒÓƒ†‹”Žƒ‰‡Žƒ–‹ƒǤ”‡’ƒ”ƒ‘•Žƒ‰‡Žƒ–‹ƒ•‡‰ïŽƒ•‹†‹…ƒ…‹‘‡•†‡Ž‡˜ƒ•‡ǤƒŽ‡–ƒ‘•—’‘…‘ŽƒŽ‡…Š‡‡–‡”ƒ“—‡ –‡‡‘•”‡•‡”˜ƒ†ƒ’ƒ”ƒ‡œ…Žƒ”Žƒ‰‡Žƒ–‹ƒ‡’‘Ž˜‘ǡ‡‡Ž‹…”‘…‘—‹—–‘ŽŽ‡‰ƒǤŽƒŽ‡…Š‡…ƒŽ‹‡–‡ †‹Ž—‹”‡‘•Žƒ‰‡Žƒ–‹ƒ‡œ…Žƒ†‘„‹‡…‘—–‡‡†‘”‘…—…Šƒ”ƒǤ
ร“ยƒย†ย‹ยย‘ย•ยŽยƒยŽย‡ย…ยŠย‡ย…ย‘ยย‰ย‡ยŽยƒย–ย‹ยยƒยƒยŽยƒย…ย”ย‡ยยƒย“ย—ย‡ย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ยƒยŽยร€ยย‹ยย‘ย‡ยย‡ยŽยˆย—ย‡ย‰ย‘ย›ยย‘ย•ยƒย›ย—ย†ยƒยย‘ย•ย…ย‘ยย—ยยƒย• ย˜ยƒย”ย‹ยŽยŽยƒย•ย’ยƒย”ยƒยย‡ยœย…ยŽยƒย”ศ‹ยย‘ย‡ยย’ยŽย‡ยฑย‹ย•ยŽยƒย„ยƒย–ย‹ย†ย‘ย”ยƒย’ย—ย‡ย•ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยย—ย…ยŠยƒย‡ย•ย’ย—ยยƒย›ยŽย—ย‡ย‰ย‘ยย‘ย•ย“ย—ย‡ย†ยƒยย„ย—ย”ย„ย—ยŒยƒย•ศŒวคย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ยย‘ย•ย‡ย•ย–ยƒย…ย”ย‡ยยƒย‡ยยŽย‘ย•ย˜ยƒย•ย‹ย–ย‘ย•ย–ย‹ย’ย‘ยˆยŽยƒยย“ย—ย‡ย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ย’ย”ย‡ย’ยƒย”ยƒย†ย‘ย•ย›ยŽย‘ย•ย†ย‡ยŒยƒยย‘ย•ย”ย‡ย’ย‘ย•ยƒย”ย‡ยยŽยƒ ยย‡ย˜ย‡ย”ยƒยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ย†ย‡ย•ยย‘ยŽย†ยƒย”ยŽย‘ย•วคย‘ยย‡ยŒย‘ย”ย‡ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย“ย—ย‡ย†ย‡ยย–ย‘ย†ยƒยŽยƒยย‘ย…ยŠย‡ย•ย‹ย‡ย•ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย›ยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย” ย†ย‡ยŽยย‘ยŽย†ยƒยย‘ย•ย…ย‘ยย‘ย•ย‹ยˆย—ย‡ย”ยƒยยˆยŽยƒยย‡ย•วคยƒย’ยƒยยƒย…ย‘ย–ยƒย“ย—ย‡ย†ยƒยย‡ยŒย‘ย”ย†ย‡ย—ยย†ร€ยƒย’ยƒย”ยƒย‘ย–ย”ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ย•ย‹ย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ย’ย”ย‹ย•ยƒ ย‡ยย†ย‘ย•ย‘ย–ย”ย‡ย•ยŠย‘ย”ยƒย•ยŽยƒย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠยƒวคย‡ย”ย˜ย‹ยย‘ย•ย…ย‘ยย…ยƒย”ยƒยย‡ยŽย‘ย›ย—ยย’ย‘ย…ย‘ย†ย‡ยย‡ย”ยย‡ยŽยƒย†ยƒย†ย‡ยˆย”ย‡ย•ยƒวกย‘ย…ย‘ยยŽย‘ย“ย—ย‡ยยžย•ย‘ย•ย‰ย—ย•ย–ย‡วกย…ย‘ยยˆย‹ย–ย—ย”ยƒย†ย‡ ยยƒยย‰ย‘วกยˆย”ย—ย–ย‘ย•ย”ย‘ยŒย‘ย•วกยยƒย”ยƒยยŒยƒวกย—ยย’ย‘ย…ย‘ย†ย‡ย…ยŠย‘ย…ย‘ยŽยƒย–ย‡วกย‡ย–ย…วคย—ย‡ย†ยƒยย”ย‹ย“ย—ร€ย•ย‹ยยƒย•วฉย—ย‡ย‘ย•ยƒย’ย”ย‘ย˜ย‡ย…ยŠย‡ย›ย˜ย‹ย˜ยƒ

ย–ยƒยŽย‹ยƒวจ


5HFHWDVGHUHFKXSHWH

7LUDPLV~IiFLO5HFHWDWUDGLFLRQDOLWDOLDQD  Vǣ͛͘ Ǥ ͙ǡ͜Ȁ  ͠

,1*5(',(17(6 ͞Š—‡˜‘•ȋ†‡Ž‘•“—‡‡’Ž‡ƒ‘•͞›‡ƒ•›͜ …Žƒ”ƒ•Ȍ ͘͘͜‰†‡“—‡•‘Ǧ…”‡ƒƒ•…ƒ”’‘‡ ͙͘͝‰†‡ƒœï…ƒ”‰Žƒ••ȋ͙͘͘‰’ƒ”ƒŽƒ•›‡ƒ•› ͘͝‰’ƒ”ƒŽƒ•…Žƒ”ƒ•Ȍ ͛͘͘‰†‡„‹œ…‘…Š‘•†‡•‘Ž‡–‹ŽŽƒ ͜…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡ƒ”‡––‘‘‡ŽŽ‹…‘”“—‡‘• ‰—•–‡ ͙͘͘‰†‡…ƒ…ƒ‘’—”‘‡’‘Ž˜‘ ͙͟͝‰†‡…ƒˆ±ˆ—‡”–‡ȋ‡Ž“—‡ž•‘•‰—•–‡Ȍ ͙’‡ŽŽ‹œ…‘†‡•ƒŽ’ƒ”ƒ‘–ƒ”Žƒ•…Žƒ”ƒ•

Ž–‹”ƒ‹•ï‡•—‘†‡Ž‘•’‘•–”‡•‹–ƒŽ‹ƒ‘•’‘”‡š…‡Ž‡…‹ƒǡ•‡Šƒ…‘˜‡”–‹†‘‡—ƒ”‡…‡–ƒ–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ‹–ƒŽ‹ƒƒƒ ’‡•ƒ”†‡•‡”„ƒ•–ƒ–‡”‡…‹‡–‡Ǥ•—‘”‹‰‡‡Ž–‹”ƒ‹•ï‘ŽŽ‡˜ƒ„ƒƒ”…ƒ”’‘‡ǡ‡•‘‡•ǡ•‹“—‡•‘ Ǭ•‘”’”‡†‹†‘•ǫǤ”ƒ—’‘•–”‡”‡…‘•–‹–—›‡–‡’ƒ”ƒŽ‘•…Ž‹‡–‡•†‡Ž‘•’”‘•–À„—Ž‘•‡Žƒ‡‰—†ƒ —‡””ƒ —†‹ƒŽǡ—ƒ…”‡ƒ†—Ž…‡“—‡‘ˆ”‡…Àƒ’ƒ”ƒ†ƒ”ž•ˆ—‡”œƒ›Ž‡˜ƒ–ƒ”ŽƒŽ‹„‹†‘ǥŒ‡Œ‡Ǥ—”‹‘•ƒŠ‹•–‘”‹ƒǡǬ˜‡”†ƒ†ǫ ƒ“—‡Ž‡–‘…‡••‡—•ƒ„ƒ–ƒ•×Ž‘͝‹‰”‡†‹‡–‡•ǣ›‡ƒ•ǡƒœï…ƒ”ǡ„‹œ…‘…Š‘•ǡ…ƒ…ƒ‘›…ƒˆ±Ǥƒ‡˜‘Ž—…‹×› ’‘•–‡”‹‘””‡…‘‘…‹‹‡–‘•‡’”‘†—Œ‘‰”ƒ…‹ƒ•ƒŽƒ…ƒ†‡ƒ†‡”‡•–ƒ—”ƒ–‡•‘—Žž“—‡†‹‘ƒ…‘‘…‡”‡–‘†ƒ –ƒŽ‹ƒ ‡•–‡’‘•–”‡†‡Ž‹…ƒ†‘ǡ•‡…‹ŽŽ‘›—›…”‡‘•‘Ǥ‘†‡‹•’‘•–”‡•’”‡ˆ‡”‹†‘•Ǥ —…Šƒ•”‡‰‹‘‡•‹–ƒŽ‹ƒƒ••‡†‹•’—–ƒ‡Ž‘”‹‰‡†‡‡•–‡ˆƒ‘•‘’‘•–”‡ǡƒ—“—‡‘’‘”‡•‘†‡Œƒ†‡•‡”ƒ’”‡…‹ƒ†‘ ‡Žƒ–‘–ƒŽ‹†ƒ††‡Ž’ƒÀ•Ǥš‹•–‡—…ŠÀ•‹ƒ•˜ƒ”‹ƒ…‹‘‡•›†‡’‡†‹‡†‘†‡Ž–‹’‘†‡Ž‹…‘”“—‡‡’Ž‡‡‘•ǣ…‘Óƒ…ǡ ™Š‹•›ǡ”‘‘Šƒ•–ƒŽ‹…‘”…ƒˆ±ȋŽ‘—•‘…—ƒ†‘‘‡…—‡–”‘ƒ”‡––‘Ȍǡ‡Ž•ƒ„‘”•‡”žž•‘‡‘•ˆ—‡”–‡Ǥ‹Ž‘ ’”‡’ƒ”ž‹•’ƒ”ƒ—ƒ…‘‹†ƒ…‘‹Ó‘•‘Ž˜‹†ƒ‘•†‡ŽƒŽ…‘Š‘Ž›•—•–‹–—‹†Ž‘’‘”ž•…Š‘…‘Žƒ–‡Ǥ‘†‡Œ‡‹•†‡ ‹’”‘˜‹•ƒ”’ƒ”ƒƒ†ƒ’–ƒ”Žƒ”‡…‡–ƒƒŽ‘•‰—•–‘•†‡…ƒ•ƒǡƒ—“—‡ƒ“—À‘•†‡Œ‘Žƒ–”ƒ†‹…‹‘ƒŽ”‡…‘”†ƒ†“—‡Žƒ• ˜ƒ”‹ƒ…‹‘‡•Žƒ•’‘±‹•˜‘•‘–”‘•Ȁƒ•Ǥ

35(3$5$&,Ï1'(/$&5(0$6$%$<Ï1 ƒ…”‡ƒ•ƒ„ƒ›×ȋ•ƒ„ƒ›×ǡ’‘…Š‡†‡…”‡ƒǡœƒ„ƒ‰Ž‹‘‡‘œƒ„ƒ‹‘‡Ȍǡ‡•—ƒ…”‡ƒ‡•’‡•ƒ†‡–”ƒ†‹…‹× ‹–ƒŽ‹ƒƒƒ„ƒ•‡†‡͛‹‰”‡†‹‡–‡•„ž•‹…‘•ǣ›‡ƒ•…”—†ƒ•ǡƒœï…ƒ”›˜‹‘‘Ž‹…‘”ȋ‡‡•–‡…ƒ•‘…‘ƒ”‡––‘Ȍ–‘†‘ „ƒ–‹†‘ƒŽ„ƒÓ‘ƒ”ÀƒŠƒ•–ƒ“—‡“—‡†ƒ…‘—ƒ–‡š–—”ƒ…”‡‘•ƒǤƒŽ‡–ƒ‘•ƒ‰—ƒ‡—ƒ…ƒœ—‡Žƒ‰”ƒ†‡ǡ†‡„‡‡•–ƒ”…ƒŽ‹‡–‡’‡”‘•‹ŽŽ‡‰ƒ”ƒŠ‡”˜‹”Ǥ‹‡–”ƒ••‡…ƒŽ‹‡–ƒ ‡Žƒ‰—ƒ˜ƒ‘••‡’ƒ”ƒ†‘Žƒ•›‡ƒ•†‡Žƒ•…Žƒ”ƒ•›ƒ’ƒ”–ƒ‘•‡—ƒ–ƒœƒǤ‘•Š—‡˜‘•†‡„‡•‡”ˆ”‡•…‘• ›Šƒ›“—‡ƒ‹’—Žƒ”Ž‘•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„‹‡–‡Ǥ
‘Ž‡‘•‡Žƒœï…ƒ”…‘—‘Ž‹‹ŽŽ‘Šƒ•–ƒ“—‡‘•“—‡†‡ƒœï…ƒ”‰Žƒ••›Ž‘‡œ…Žƒ‘•‡—…—‡…‘ ‡–žŽ‹…‘…‘Žƒ•›‡ƒ•Ǥ’‡œƒ‘•„ƒ–‹‡†‘‡‡Ž…—‡…‘ˆ—‡”ƒ†‡Žƒ‰—ƒ›…—ƒ†‘…‘‹‡…‡ƒ ‡•’—‡ƒ”‹–”‘†—…‹‘•‡Ž…—‡…‘‡Žƒ…ƒœ—‡Žƒ…‘‡Žƒ‰—ƒ…ƒŽ‹‡–‡Ǥƒ˜‡œ†‡–”‘„ƒ–‹‘•…‘—ƒ• ˜ƒ”‹ŽŽƒ•ƒ—ƒŽ‡–‡‘…‘Žƒ•†‡Žƒ„ƒ–‹†‘”ƒŠƒ•–ƒ“—‡†‘„Ž‡†‡–ƒƒÓ‘Ǥƒ‘•ƒÓƒ†‹‡†‘’‘…‘ƒ ’‘…‘Žƒ•…—ƒ–”‘…—…Šƒ”ƒ†ƒ•†‡ƒƒ”‡––‘›‡œ…Žƒ†‘†‡ƒ‡”ƒ‡˜‘Ž˜‡–‡Šƒ•–ƒ“—‡‡•–± ‹…‘”’‘”ƒ†ƒ•ƒŽƒ…”‡ƒǤ‡•’—±•†‡‡œ…Žƒ”–‘†‘•ƒ…ƒ‘•†‡Ž„ƒÓ‘ƒ”Àƒ›•‡‰—‹‘•‡ˆ”À‘Šƒ•–ƒ“—‡‘•“—‡†‡—ƒ…”‡ƒ ‡•’‘Œ‘•ƒ›…‘’ƒ…–ƒǤ‡•‡”˜ƒ‘•’ƒ”ƒ‡Ž‘–ƒŒ‡†‡Ž‹”ƒ‹•ïǤ

35(3$5$&,Ï1'(/7,5$0,6Òƒ–‹‘•‡Ž“—‡•‘Šƒ•–ƒ“—‡“—‡†‡…”‡‘•‘ȋŽ‘‡Œ‘”‡•„ƒ–‹”Ž‘ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„‹‡–‡Ȍ›‡œ…Žƒ‘• …‘Žƒ…”‡ƒ•ƒ„ƒ›×Ǥ‡œ…Žƒ†Ž‘•—ƒ˜‡‡–‡•‹“—‡•‡„ƒŒ‡Žƒ…”‡ƒǡ“—‡”‡‘•…‘•‡‰—‹”‡•—ƒ …”‡ƒ‡•’‘Œ‘•ƒǤ‘–ƒ‘•Žƒ•…Žƒ”ƒ•ƒ’—–‘†‡‹‡˜‡Ǥƒ”ƒ‡ŽŽ‘‹–”‘†—…‹‘•Žƒ•…Žƒ”ƒ•ƒ–‡’‡”ƒ–—”ƒƒ„‹‡–‡‡— „‘Ž‡‡Ž“—‡‘Šƒ›ƒ‹‰ï”‡•–‘†‡‰”ƒ•ƒ‘‘•—„‹”žǤ‡•ƒÓƒ†‹‘•—’‡ŽŽ‹œ…‘†‡•ƒŽ›‡’‡œƒ‘•ƒ „ƒ–‹”Ǥ‹‡–”ƒ•„ƒ–‹‘•˜ƒ‘•ƒÓƒ†‹‡†‘‡Žƒœï…ƒ”‰Žƒ••Ǥƒ–‹‘•Šƒ•–ƒ“—‡Žƒ•…Žƒ”ƒ••—„ƒ›“—‡†‡ ˆ‹”‡•ǡŽ—‡‰‘ƒ‡Œƒ‘•‡Ž‡”‡‰—‡…‘—ƒ‡•’ž–—Žƒ†‡•‹Ž‹…‘ƒǤӃ†‹‘•Žƒ•…Žƒ”ƒ•‘–ƒ†ƒ•ƒŽƒ…”‡ƒƒ–‡”‹‘”ǡ‡œ…Žƒ‘•†‡ƒ‡”ƒ‡˜‘Ž˜‡–‡›…‘…—‹†ƒ†‘ Šƒ•–ƒ“—‡“—‡†‡–‘†‘‹–‡‰”ƒ†‘Ǥ›ƒ–‡‡‘•Ž‘ž•‹’‘”–ƒ–‡ǣŽƒ…”‡ƒ„ƒ•‡†‡Ž‹”ƒ‹•ïǡ’‘”•‹•‘Žƒ ‡•–ž“—‡–‡—‡”‡•ǡ—…ƒŠ‡’‘†‹†‘‡˜‹–ƒ”…‘‡”‡—ƒ‘†‘•…—…Šƒ”ƒ†ƒ•Ǥ‘†‡ž•‡•’ƒ…‘‹†‘ǡ’‘‡‘•—ƒ…ƒˆ‡–‡”ƒ…‘—„—‡…ƒˆ±ǡ‡Ž“—‡ž•‘•‰—•–‡ǡ›—ƒ˜‡œ ’”‡’ƒ”ƒ†‘Ž‘†‡Œƒ‘•‡ˆ”‹ƒ”Ǥ—ƒ†‘‡•–‡ˆ”À‘ƒ•—•–ƒ‘•Žƒ••‘Ž‡–‹ŽŽƒ•…‘‡Ž…ƒˆ±ǡ–ƒ’‘…‘–‹‡‡“—‡ •‘Ž–ƒ”—…Š‘ŽÀ“—‹†‘Ǥ‘‡‘•—ƒ…ƒ’ƒ†‡•‘Ž‡–‹ŽŽƒ•›‘–”ƒ†‡…”‡ƒǡƒ•À†‘•‘–”‡•˜‡…‡•›ƒ…ƒ„ƒ‘•…‘…”‡ƒǤŽ‹‘’ƒ•‘‡•‡Ž†‡Ž–‘“—‡†‡Ž…ƒ…ƒ‘ǡ‹’”‡•…‹†‹„Ž‡“—‡•‡ƒ…ƒ…ƒ‘’—”‘’—‡•‡•–‡‹‰”‡†‹‡–‡‡•‡Ž “—‡†ƒ‡•‡…‘–”ƒ•–‡–ƒ‹’‘”–ƒ–‡‡‡•–‡’‘•–”‡Ǥ‘‡•’‘Ž˜‘”‡ƒ‘••‘„”‡‡Ž’‘•–”‡…‘—…‘Žƒ†‘” ’ƒ”ƒ“—‡‘“—‡†‡‰”—‹ŽŽ‘•Ǥ‘•—‡Ž‘†‡Œƒ”‡•–‡’ƒ•‘’ƒ”ƒ‡Žˆ‹ƒŽ†‡–‘†‘ǡŒ—•–‘ƒ–‡•†‡’”‡•‡–ƒ”Ž‘ƒ Ž‘•‹˜‹–ƒ†‘•ǡ’‘”“—‡ƒŽ‡ˆ”‹ƒ”‡Ž…ƒ…ƒ‘–‹‡‡’‡‘”’”‡•‡–ƒ…‹×ǤŽ‘ˆ—†ƒ‡–ƒŽǡƒŽƒ‡˜‡”ƒ’ƒ”ƒ“—‡‡ˆ”À‡Ǥ‘Ž‘†‡Œ‘•‹‡’”‡†‡—†Àƒ’ƒ”ƒ‘–”‘Ǥ

‘†‡‘•’”‡•‡–ƒ”‡—ƒˆ—‡–‡‘‡”ƒ…‹‘‡•‹†‹˜‹†—ƒŽ‡•‡—ƒ…‘’ƒ…Š—Žƒ“—‡–‡‰ƒ‘•’‘”…ƒ•ƒǡ‘•Ž‘ †‡Œ‘ƒ˜—‡•–”ƒ‡Ž‡……‹×Ǥ ƒ”ƒ…‡””ƒ”“—‡”Àƒ…‘‡–ƒ”‘•“—‡…ƒ†ƒ‹–ƒŽ‹ƒ‘‡•—…ƒ•ƒ–‹‡‡•—’”‘’‹ƒ”‡…‡–ƒ†‡‹”ƒ‹•ïǡ•‡’ƒ”–‡†‡—ƒ „ƒ•‡…‘ï›Ž—‡‰‘•‡’”‡’ƒ”ƒ•‡‰ï‡Ž‰—•–‘†‡Žƒˆƒ‹Ž‹ƒǤ‘–‡‰‘–ƒ„‹±ŽƒÀƒ’”‘’‹ƒ“—‡˜ƒ”Àƒ†‡Žƒ“—‡ ‘•’”‡•‡–‘ƒ“—À›ƒŽƒ“—‡’‘†±‹•‡…Šƒ”—˜‹•–ƒœ‘ǣ‹”ƒ‹•ïƒ‹ƒ‡”ƒȋŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ”‡…‡–ƒ•†‡”‡…Š—’‡–‡Ǥ…‘Ȁ”‡…‡–ƒǦ†‡Ǧ –‹”ƒ‹•—Ȁ͚͡ȀȌǤ


“Le escuché decir una vez a un gran gourmet que si todos los hombres se nutren, solamente unos pocos saben comer, y añadía que es con la reflexión, con el pensamiento, como debemos elegir nuestros platos, y con la imaginación degustarlos.” Ž˜ƒ”‘—“—‡‹”‘

Más  recetas  y  recetarios  en  www.recetasderechupete.com


Cocina Italiana  

Recetas de Cocina Italiana

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you