Page 1

LA CREATIVITAT NO ESTÀ EN CRISI ACCIÓ ARTÍSTICA Ens apropem al producte final i necessitem realitzar una planificació per tal de obtindré un producte final clar i directe que complisca el nostre objectiu.

GRUP Aquest grup és el número 6 i està format per Adrián Masià, Andreu Jiménez, Gaia S, Jesús Padilla, Luna Poveda, Mario Peris, Alba Tarazona, Vanessa Pérez, Vifred Pardo, Adrián Herraiz i Andrea Vizcaíno.

CREACIÓ TIPUS D’ACCIÓ SELECCIONADA La nostra acció artística és veurà reflectida en un curtmetratge. RAONS PER LES QUE EM ESCOLLIT AQUESTA ACCIÓ Ens agradaria arribar d’una manera clara i impactant a la gent per tal de fer-los reflexionar sobre la nostra reivindicació social, sobre la negativa cap a la superpoblació. A més volem fer arribar a la gent el nostre missatge d’una manera més directa i per tant em decidit visitar un lloc públic i realitzar allí part de la nostra reivindicació, i per tant, tota la nostra protesta cap a la superpoblació es veurà reflectida en un curtmetratge, caracteritzat per l’escassetat de paraules i l’aparició d’unes accions directes, impactant i intrigants.

PLA DE TREBALL COM S’ORGANITZAREM Aquest curtmetratge parlarà sobre l’H+, sobre la superpoblació i les conseqüències tan extremes que podria causar un augment excessiu de la natalitat. S’organitzarà en 2 apartats principals: En primer lloc mostrarem com al llarg de la història a anat augmentant la població humana d’una manera desmesurada fins que arribem a una situació d’aglomeració. Aquesta situació donarà lloc a la segona etapa del curt un científic prendrà mesures molt estrictes per tal d’acabar amb la població sobrant. GUIÓ I ETÀPES DEL CURT PART 1 (Apareix una tela amb un forat en mig pel qual els membres del grup entren repetides vegades. Aquesta tela simula el nostre planeta) ANOTACIONS A mesura que avança el curt va augmentant la velocitat del vídeo. Apareixen vídeos i imatges d’aglomeració de gent, fins arribar a un moment en el que siga produïda una explosió fictícia. D’aquesta manera mostrem com a mesura que avança la història la població ha anat augmentat de manera desmesurada, complementarem aquestes imatges amb la informació de la nostra línia del temps.


PART 2 (Al laboratori. Apareix un científic, despentinat per tal de donar la imatge de científic boig) El CIENTIFIC crea un pla, anomenat Pla Infern, que tracta en la creació d’un nou virus que provoca una epidèmia per tal d’acabar amb la població excessiva del nostre planeta. VISITEM UN LLOC PÚLIC: Gran part dels membres del grup es troben a aquest lloc públic, Vanessa (amb tratge de ballet negre simulant el virus) balla al voltant de cada un dels membres de manera que aquests han d’interpretar la mort. ESPAIS NECESSARIS: Per tal de poder gravar aquest vídeo necessitarem per a la primera part un espai ample i lluminós per tal de poder col·locar la tela i que la llum per a gravar la imatge siga la correcta. I per a la segona part necessitarem un laboratori per la creació del virus. A més, per aquesta segona part també necessitarem un lloc públic on poder grabar. MATERIALS EXTRA  

Per a la primera part necessitarem una tela gran i amb un color viu (a poder ser verd o blau). Per a la segona part necessitarem una bata i materials de laboratori.

ASSAIG Degut a la poca disposició de temps pensem que únicament seria necessari assajar l’escena del laboratori i per açò necessitarem un laboratori i materials de laboratori. EXECUCIÓ Per a poder realitzar completament la nostra acció artística seria necessària tota l’hora lectiva, i 30 minuts aproximadament de la vesprada per a poder visitar un lloc públic.


La creativitat no està en crisi  
La creativitat no està en crisi  
Advertisement