Page 1

Celtic Traveller

17 de Maio

Visita Ourense

Día das letras Galegas

Dende o CIFP A FARIXA queremos aproveitar a ocasión para sentírmo nos partícipes desta homenaxe á nosa realidade compartida...como veciños do mesmo lugar, como falantes da mesma língua, temos a oportunidade de coñecer me llor o seu legado e facelo aínda máis noso para difundilo.

Celtic Traveller É por isto que nos sentimos or gullosos de poder ofrecer este pequeno espazo de anotacións de todo o que nos vaia acontecendo no ano da ho-

Telefóno:988-54-14-87

Direscciones :www.celtictraveller.blogspot.com

Telefóno:988-54-14-87


Xosé María Díaz Castro

Nimbos Un paso a diante I outro atrás, Galiza, I a tea dos teus sonos non se move.

A esperanza nos teus ollos se esperguiza. Aran os Bois e chove.

Un bruar de navíos moi lonxanos Che estrolla o sono mol como unha uva; Pro tí envólveste en sabas de mil anos I en sonos volves a escoitar a chuva. (1914 - 1990) Traguerán os camiños algún día

Nado no lugar do Vilariño( Os Vilares,Guitiriz) , este ano e o homenax-

A xente que levaron: Deus é o mesmo. Suco vai, suco vén, Xesús María!

eado de este ano no Día das letras Galegas por a sús traxectoría como

E toda cousa a de pagar seu desmo.

poeta Galego ainda que tamén cabe Desorballando os prados coma sono

destacar como traductor Galego. Díaz Castro está considerado autor dunha soa obra,o poemario

Nimbos

Editado en Vigo por Galaxia adoita ser encadrado dentro da

O tempo vai de Parga a Pastoriza. Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.

Celtic Traveller

Un paso adiante I outro atrás, Galiza!

Xeración do

36.

Direscciones :www.celtictraveller.blogspot.com

Xosé María Díaz Castro