Page 1

CONTRASENYES. QUE ÉS UNA CONTRASENYA. Una contrasenya és una sèrie secreta de caràcters que permet a un usuari tindre accés a un arxiu, un ordinador, o un programa. Aquesta fa que els usuaris desautoritzats no tinguen accés.

QUE A DE TENIR UNA CONTRASENYA PER A SER SEGURA I BONA. No a de ser una contrasenya que tinga un significat especial per a tu; a de combinar símbols, números, majúscules i minúscules; a de ser llarga dins del possible i no a de ser la mateixa per a tot.

LLISTAT DE LES PITJORS CONTRSENYES. A continuació mostrem algunes de les pitjors contrasenyes: · Password.

· jesus.

· 123456789.

· mustang.

· iloveyou.

· welcome.

· ninja.

· abc123.


CONTRASENYES.  
CONTRASENYES.  

Document amb informació de les contrasenyes.