Page 1

Jarná očista Mesta Martin 2014 Mestská časť

Umiestnenie kontajnera

dodanie

stiahnutie

Podháj,Stráne

Hotel Patrik

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul.Košarišťana

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

Potraviny Anna

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Podhájska - Palárikova

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

Námestie Protifašistických bojovníkov

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Gorkého č.1 do dvora

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Gorkého č.15 do dvora

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Gorkého koniec

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Goliana - potraviny

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Goliana - garáže

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Mládeže - potraviny

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

garáže Veterina

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Bagarova začiatok

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Bagarova koniec

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Viesta

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Viesta - Tolstého

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

ul. Tolstého - ihrisko

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

Gen.Svobodu oproti domu č.12

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

Nekrasova č.20

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

križ.Borodáčovej - Goliana na zelený pás

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

križ.Olšanova - Fatranská pri Ekomaku

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

križ. Barča Ivana - Goliana do zelene

21.3.14

24.3.14

Podháj,Stráne

križ. Hrdinov SNP-Hollého

28.3.14

31.3.14

Podháj,Stráne

ul. Žingora č. 91

28.3.14

31.3.14

Podháj,Stráne

ul. Žingora - konzum

28.3.14

31.3.14

Podháj,Stráne

ul. Horská pri chate Neografia

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Ondrejova začiatok

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Ondrejova koniec

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul. Mamateja začiatok

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul. Mamateja koniec

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul. Makovického č.82 ku zmrzline

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Gandhiho začiatok

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Gandhiho koniec

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Romana začiatok

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Romana koniec

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

koniec Záturčianskej na rohu ul.Rovnianka

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Záturčianska pri potravinách Lipa

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Jankolu začiatok

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Jankolu koniec

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Nahálku začiatok

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Nahálku koniec

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul. Furdeka 2-10

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

Kultúrny dom

28.3.14

31.3.14

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Zaturčie

ul.Kalinčiaka na konci pri potoku

28.3.14

31.3.14

Zaturčie

ul.Riečiny-stred parkovisko

4.4.14

7.4.14

Zaturčie

ul.Zámocká ku Pirátu

4.4.14

7.4.14

Zaturčie

ul.Štepnická na konci

4.4.14

7.4.14

Zaturčie

ul. Sadová

4.4.14

7.4.14

Zaturčie

ul.Hlboká oproti kostolu

4.4.14

7.4.14

Zaturčie

ul.Hlboká na konci ulice hore

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Za Jordánom č. 15

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Za Jordánom č. 63

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Priekopská zastávka MHD od nadjazdu

4.4.14

7.4.14

Priekopa

križ. Lipová - Priehradná

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Kolonia I. stred

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Plachého stred

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Sučianska-mostík cez Jordán

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Majerčíkova ku detsk.ihrisku

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Kolonia III. -č. 14

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Šikuru

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Kolonia II.do cípu s cestou popri železnici

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Volgogradská č. 21

4.4.14

7.4.14

Priekopa

ul. Volgogradská č. 33

4.4.14

7.4.14

Priekopa

križ. Lipová a Kratinova

4.4.14

7.4.14

Priekopa

križ. Uzlovská - Martáka ku výmeničke

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. Martáka za potraviny

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. M.Dullu č. 20

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. M.Dullu č. 46

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. Minská č.11

11.4.14

14.4.14

Priekopa

križ. Kyjevská - Palackého

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. Medňanského č.12

11.4.14

14.4.14

Priekopa

Čajkovského štvrť č.3 k ihrisku

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. Devínska č. 15

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. Devínska č. 33 do zelene

11.4.14

14.4.14

Priekopa

ul. Devínska č. 1-13

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

ul. Kolonia Hviezda za esíčkom smerom hore

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

ul. Smrekova

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

ul. Helsinská č.1

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

ul. Helsinská č.42

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

Na konečnej MHD

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

Ubytovňa Lesník

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

ul. Mudrochova č. 5

11.4.14

14.4.14

Kol.Hviezda

ul. Smetanova č. 2

11.4.14

14.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Majakovského č. 6

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany Ľadoveň,Tomčany

ul. Lermontova č. 10,12 ul. J.Krónera č. 4

25.4.14 25.4.14

28.4.14 28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. J.Krónera č. 12,13,14

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. J.Krónera č. 19

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Gogoľova 2,4,6,8

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Haľamovej č. 5

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Mazúra koniec - susediaca so ZŠ Jahodnícka

25.4.14

28.4.14

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Ľadoveň,Tomčany

Mazúra Domov dôchodcov

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Konevova za garáže

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Textorisovej č. 1

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Petrikovicha č.10

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Stavbárska pri kon.zast.MHD

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Sucháčkova č. 7

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Michaelliho 15,17,21

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

Tomčany stará časť otoč autobusov MHD

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

Tomčany nová časť

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

križ. Svätoplukova, Gorazdova

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

križ. Rastislavova, Gorazdova

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

križ. Poničanova, Gorazdova

25.4.14

28.4.14

Ľadoveň,Tomčany

ul. Sklabinska č. 16

25.4.14

28.4.14

Jahodníky

ul.Kollárova za SAD pri bytovke

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

ul. Kollárová slepá ulica k štvorbytovke

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

ul. Stavbárska dole

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

Priehradka pri bytovkách

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

ul. J.Fraňa č. 11

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

ul. J.Kráľa zač.ul.od Nár.cintorína-k novin.stánku

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

ul. J.Šimka č. 5

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

križ. Odtoky - Murgašova

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

križ. Benkova - Jeleňova

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

križ. Odtoky - Kadavého

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

ul.pri Turci-smerom k BKL

2.5.14

5.5.14

Jahodníky

Fornigovo v strede

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Hurbanova č.5

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Hurbanova č.8

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Hurbanova č.21-25 oproti stojisku kontajnerov

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Hodžova oproti č.6

2.5.14

5.5.14

Košúty Košúty

ul. Hodžova oproti č.16 ul. Košútska č.12

2.5.14 2.5.14

5.5.14 5.5.14

Košúty

ul. Rázusova č.1

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Rázusova č.5

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Rázusova oproti č.9

2.5.14

5.5.14

Košúty

ul. Alexyho-parkov.Haťapka-dom teles.postihn.

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Alexyho č.1

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Alexyho č.15

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Galandova č.6

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Galandova č.20

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Majerníka č.1

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Majerníka č.13

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Majerníka č.17

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Štefunku č.12

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Štefunku č.22

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Kernova č.6

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Kernova č.7

9.5.14

12.5.14

Košúty

ul. Kernova č.11

9.5.14

12.5.14

Stred

ul.Thurzova č.3

9.5.14

12.5.14

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Stred

ul. Červenej armády 3 odpredu

9.5.14

12.5.14

Stred

ul. Thurzova stred

9.5.14

12.5.14

Stred

ul. A. Kmeťa č. 125

9.5.14

12.5.14

Stred

ul. Mudroňova ZUŠ

9.5.14

12.5.14

Stred

ul. Moyzesova č. 6

9.5.14

12.5.14

Stred

križ. Daxnerova - Moyzesova

9.5.14

12.5.14

Stred

ul. Nováka č. 2,3,4

9.5.14

12.5.14

Stred

ul. Škultétyho 3

9.5.14

12.5.14

Stred

Parkovisko od Strojára - výškový panelák

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Novomeského č. 22

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Tajovského č. 1

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Tajovského č. 5

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Bjorsonova - k výškovým panelákom č. 3 - 5

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Bjorsonova - k výškovým panelákom č. 7 - 9

16.5.14

19.5.14

Stred

Námestie Ľ. Štúra - začiatok vstup od MsÚ

16.5.14

19.5.14

Stred

Námestie Ľ. Štúra č. 14

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Holubyho 11-13

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Holubyho 15-23

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Sokolíka č. 9-vnútroblok

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Sokolíka č. 1,3,5

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Šoltésova č. 3,4

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. V.P.Tótha č. 7

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. M.R. Štefánika č. 80

16.5.14

19.5.14

Stred

ul. Hviezdoslavova 66,76

16.5.14

19.5.14

Sever

ul. Červenej armády 2-6 zo severnej strany

16.5.14

19.5.14

Sever

ul. Nálepkova začiatok

16.5.14

19.5.14

Sever

ul. Nálepkova koniec

16.5.14

19.5.14

Sever

ul. Komenského do vnútrobloku z vých.strany č.9-10 16.5.14

19.5.14

Sever

ul. Východná č. 2

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Východná - otoč pri škole

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Jilemnického č. 1-19

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Jilemnického č. 21-31

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Jilemnického č. 49

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Jilemnického č. 53

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Jilemnického č.55

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Severná 3,4 a 5,6 na trávn.plochu medzi cestou a chodníkom 23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Severná č. 9-ku kontajnerom na SZ

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Bellova

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Rumunskej armády stred

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Kozmonautov č.23 z južnej strany

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Kozmonautov č.31 z vých.strany domu

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Palkoviča

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Zvolenská č. 1

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Zvolenská č. 7

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Zvolenská č. 26 (tráva vchod do MŠ)

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Školská

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Budovateľov stred

23.5.14

26.5.14

Sever

ul. Družstevná k budove býv.tlačiarne

23.5.14

26.5.14

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Ocista14nova  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you