Page 1

Es t udi ant edelnov enoci cl odeAr qui t ect ur adel aUPC. Gr anpr edi s pos i ci ónal apr endi z aj eybuenanál i s i scr í t i co.

Aut ocad 74139527 29-01-1998 Cal l eLasCamel i as188-Ur b.Sant aRos a

Phot os hop AdobeI l us t r at or AdobeI nDes i ng Rev i tBI M Sk et chUp+Vr ay

Uni v er s i dadPer uanadeCi enci asApl i cadas

Pr ogr amasMi cr os of t

Col egi oTRI LCE

I di omanat al 982248473

andr ea. t o. mal donado@gmai l . com

Av anz ado-I cpna

l i n k e di n . c o m/ i n / a n dr e a t o r r e s ma l do n a do 0 b9 a 1 4 1 9 4 www. f acebook . com/ andr ea. t or r es . mal donado @andr ea. c. t or r es

Cur s odedi buj oenBel l asAr t es

Profile for Andrea Torres Maldonado

Curriculum Vitae  

Curriculum Vitae  

Advertisement