Page 1

Av: Frida, Emma, Jennifer, Amanda, Denice


Tre ideologier växer fram I slutet av 1700-talet och under början av 1800-talet växte tre olika ideologier fram: Konservatismen, Liberalismen och Socialismen. En politisk ideologi är en samling idéer som förklarar hur man tycker att ett samhälle ska organiseras och styras.


Socialismen Socialismen är vad som betonar jämlikheten hos folket. Vissa säger att om staten får bestämma mer, så kommer det att bli mer rättvisa. Vilket menas att mer av makten ska gå till staten. Förr var det så att rika bestämde i samhället och de fattiga fick varken rösta eller vara med och bestämma om något. Men snart gjordes det så att de rika inte fick tjäna pengar på de fattigas hårda arbete. Den röda flaggan, röd är en traditionell färg inom Socialismen.

 Socialismen betonar     

jämlikheten. Minskar dem ekonomiska klyfterna hos samhället. De rika får inte blir rika på dem fattigas arbete. Om staten får bestämma mer, blir det mer rättvisa. Växte fram på 1800-talet Röda fanor = Kännetecken


Liberalismen Stödord/meningar

Sammanfattning

 Betyder fri  Liberalismen betonar frihet för

 Liberalismen betyder fri och betonar frihet

individer och företag  Från början framstod det som en reaktion mot 1700-talets konservatism  Alla har rätt att tänka fritt, tala fritt och bestämma hur samhället ska se ut.  Då var nästan all makt samlad hos kungen, kyrkan och adeln

för både individer och företag.  I början framstod det mest som en reaktion från 1700-talets konservatism. Helt enkelt, vad de ville var att alla skulle ha rätten att tänka fritt, tala fritt och bestämma hur samhället de lever i ska se ut.  Men under den tiden så var makten mest under kungen, kyrkan och adeln. De som var rika och hade mycket i sin ägo hade mycket mer makt än de som inte hade tillräckligt eller inte hade något alls nästan.


Konservatismen  Konservatismen talar om att bevara.  Anser att varje generation ska vårda det arv den fått

av sina förfäder.  Tradition, monarki, familj, kultur och religion är viktiga inslag.  Förändringar ska ske försiktigt och långsamt.  Den privata egendomen ska skyddas.


Sammanfattning  Konservatismen talar om att bevara det man har, att vårda

det man fått ärva av sina förfäder.  Det som är privat i familjen eller släktet ska skyddas hårt. Det ska vara säkert mot mycket som finns runt om det.  Förändringar som kommer och går måste tas långsamt och försiktigt. Inget får gå för fort eller tas för lätt. Traditioner, monarki, familj, kultur och religion är viktigt inom konservatismen. Man tar det väldigt seriöst.


Källor  Bilderna är public domain  http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism  Samhälle idag Elevbok åk 8

Ideologier  

Ett skolarbete om politiska ideologier.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you