Page 1

Vi kämpar för att minska kriminaliteten i Sverige. Vi vill att folket ska känna sig trygga vart dom än går.


Vi tycker att man ska höja priserna på nikotin och alkohol. Sänka priserna på saker som hjälper mot beroendet på nikotin. Vi vill också höja försvaret mot smugglingen av narkotika det gör vi genom att höja säkerheten i tullen, sätta in mer folk och höja utbildningen.


Alla ska få lika lön för lika arbete. Idag kan en kvinna och en man jobba lika hårt och lika mycket med samma jobb men mannen får alltid högre lön. Vi tycker att det är fel och orättvist.


Straffet för sexuella trakasserier är bara upp till två år och ibland får man bara böter det tycker vi är alldeles för lite. Vi därför vill höja straffen för sexuella trakasserier för att den utsatta kan få svåra psykiska skador och det tar straffen för lite hänsyn till.


Vi tycker att det är för mycket ungdomsvåld därför vill vi ge högre och längre straff för ungdomar. För att ungdomar ska förstå att våld inte är okej. Vi vill också hjälpa dom våldsamma ungdomarna eftersom dom i många fall inte har det så lätt hemma. Det gör vi genom att erbjuda dom aktiviteter som dom är intresserade av.


Flera arbetsplatser på stora företag som har råd med många anställda.


Bort med monarkin. Pengarna som läggs på kungahuset kan gå till bättre saker som skolor och sjukvård.


Vi tycker att det är bra som det är i Sverige. Vi ser inga problem med hur det är just nu. Vi är nöjda med yttrandefriheten i Sverige, vi får tycka och tänka som vi vill. Men vi får inte kränka andra människor.


Vi tycker att svenska medborgare ska få sjukvården helt gratis och att papperslösa bara ska få betala en liten del av kostnaden. Vi tycker dock att turister ska få betala hela kostnaden. Barns behov glöms bort, kvinnor får vänta längre än män på vård, papperslösa flyktingar har svårt att få akut vård eftersom de måste betala den verkliga kostnaden, medans en svensk medborgare bara behöver betala en liten del av kostnaden.


Sverige har ett ganska stort utbud av mediciner men på grund av privatiseringen så hittar man inte alltid det man behöver. Vi vill minska privatiseringen av apotek och istället ha fler apotek som ägs av kommunen. De privata apotekarna köper bara in det som säljer bra oh inte allt som behövs, det resulterar i att många får gå runt till flera apotek för att få tag på sina mediciner. När folk inte hittar sina mediciner kan många tänka sig att köpa mediciner olagligt trots risken.


FRA står för Försvarets radioanstalt dom har rätten att övervaka och avlyssna din privata teknologi till exempel mobil och dator. Vi tycker det är rätt eftersom om man kan förhindra ett terrordåd och förhindra att någon dör genom att avlyssna och övervaka så är det värt det. Det är ju inte så att dom går och lyssnar av vem som helst bara för att det är kul, så länge dom håller det seriöst så tycker jag att det är bra med FRA.


Vi tycker det är okej med aborter så länge det inte används som preventivmedel. I Sverige får man gör fri abort upp tills vecka 18. Efter vecka 18 upp till vecka 22 måste man ha speciella skäl eller om barnet är svårt sjuk. Vi tycker att det är för lätt att få speciella tillstånd för abort efter vecka 18. Vi tycker att man kan vara strängare med vem som får göra fri abort.


Bättre resurser, bättre skolböcker och höjd utbildning för lärare. Vi vill att eleverna och deras föräldrar ska bli informerade om elevens skolgång och studieresultat utan att det ska behövas betyg. För dom senaste åren har betygen blivit mer svårtolkade vilket leder till stress och oro. Vi tycker att man ska börja ge betyg i nian och då ge mer lättolkade betyg. Vi tycker att man kan sätta ut fler lärare som har bättre koll på barnen och ungdomarna när dom har rast eller går i korridorerna så att det inte pågår mobbning eller annat kränkande beteende. Man kan också sätta ut övervakningskameror i korridorerna och på skolgårdarna. Det kan skrämma eleverna så att dom kanske inte går på andra. Vi tycker också att det ska bli strängare konsekvenser om en elev kränker eller skadar en elev eller en lärare på något sätt.

Trygghetsdemokraternas partiprogram  

Ett partiprogram för det fiktiva partiet Trygghetsdemokraterna

Trygghetsdemokraternas partiprogram  

Ett partiprogram för det fiktiva partiet Trygghetsdemokraterna

Advertisement