Page 1

Esteterna-Partiprogram Kampen mot narkotika, alkohol och nikotin Vi vill narkotikaklassa nikotin och tobak, för att i enlighet med narkotikastrafflagen definieras narkotika som beroendeframkallande och hälsofarliga varor. När du röker en cigarett så får du förutom tjära i lungorna även mindre syre i kroppen, nikotinet sätter sig på blodbussarna och tar syrets plats. Snus gör ett litet sår under överläppen vilket gör att nikotinet kommer ut mycket snabbare i blodet, vilket gör snus mycket mer farligt än cigaretter. Som alla redan vet är båda dessa grovt beroendeframkallande. Vi kan se att narkotikaklassande av nikotin och tobak är mycket lättare att genomföra, nu än för ett antal år sedan, tack vare införandet av rökförbud på krogen. Vi har en avvecklingsplan på tre år vilket innefattar att vi förbjuder försäljning av cigaretter och snus nu, och ger rökare tre år som nikotintuggummin kommer tillåtas. Vi får sedan narkotikaklassa all form av nikotin och tobak.

Bra skolor Vi föreslår en ökning av lärares löner med 10 000 kr för att, enligt Lärarförbundet, 37000 lärare har slutat p g a låga löner. SCB (Statistiska centralbyrån) har räknat på det och säger att 2020 kommer Sverige ha brist på 43 000 lärare. Vi är i lärarkris och måste också se till att lärare kan avancera på fler sätt än till rektor, som till t ex lektor. Vi vill även se en större lönespridning d v s att sämre lärare får sämre betalt och bättre lärare får bättre betalt. Förtroendetiden måste höjas eller så måste uppgifter tas bort från lärare. Vi tycker att det är bättre om förtroendetiden höjs.

Avskaffa monarkin År 2010 betalade staten 125 miljoner kr till kungafamiljen. 10 miljoner av dom gick då till kronprinsessans bröllop. Dessa summor kunde istället ha lagts ut på bostäder, arbetslösheten eller på skolorna. 2011 blev kostnaden 122,1 miljoner kr. Pengarna går till Hovstaten, Slottstaten och Kungafamiljens privata ekonomi. Kungafamiljen är precis som resten av Sveriges befolkning skyldig till att betala skatt. Därför tycker Esteterna att vi ska avskaffa monarkin på grund av ekonomiska skäl. Vi föreslår att det partiet som väljes till regeringen ska ha en representant som arbetar som statschef.


Yttrandefrihet - en mänsklig rättighet Vi anser att den nuvarande yttrandefrihetsgrundlagen inte bör minskas eller ökas. Den är bra som den är. Att grundlagen har sina begränsningar är bra, dvs att man inte får säga något kränkande till någon och inte hota någon med våld. Det är även viktigt att man får yttra sig och tycka det man vill. Vårt enda undantag är FRA-Lagen som vi vill avskaffa.

FRA-lagen Med tanke på att FRA-lagen trotsar yttrandefriheten, EU-konventionen och folkets personliga integritet tycker vi esteter att denna lag ska avskaffas. FRA har ju även slarvat i dokumentationen av den signalspaning de utför. Vi tycker även att utökningen av FRA-Lagen har skett helt i onödan.

Aborter Vi i Esteterna är för aborter. Och att alla folkbokförda i Sverige har rätt till abort. Om vi skulle avskaffa abort från Sveriges lag så skulle det förmodligen ske fler olagliga aborter i landet. Vilket är mycket riskabelt och farligt. De regulationer som finns i dag är bra och ska kvarstå. Enligt lagen får du inte göra abort efter att ha varit gravid i 18 veckor. Antalet aborter varje år pendlar mellan 30 000 och 38 000.

Större utbud av mediciner Vi anser att apotek som ägs av privata företag inte alltid har de rätta medicinerna för kunderna, och att apotek och vård borde skötas av landstingsfullmäktige. Mediciner och vård är ett sådant viktigt ämne att det borde vara statligt ägt. Risken för att priserna ökar finns.

Jämställdhet mellan kvinnor och män Vi tycker att jämställdheten i Sverige inte är ett så stort problem. T ex på vissa arbetsplatser så behandlas kvinnor och män på olika sätt. Det tycker vi är fel. Både män och kvinnor borde ha samma lön om de har samma arbete.


Alla har rätt till sjukvård Vi anser att vi i Sverige måste visa solidaritet och göra någonting som kanske gynnar andra, och vill därför att papperslösa ska få sjukvård. Vi kan inte ha flera tusen människor i Sverige som ligger och dör på gatan, och sjukhusen får inte ta hand om dem. Vi tycker även att papperslösa som hittas ska få asylen omprövad.

Arbetslösheten Arbetslösheten låg i september i år på 7,8 %. Det motsvarar 743 652 personer. Det är en alldeles för hög siffra. Vi måste ta fram fler jobb genom att fixa våra ekonomiska problem.

Minska ungdomsvåldet För att minska ungdomsvåldet föreslår vi i Esteterna följande: ● Snabbare process när det gäller utredningen av brotten ● Ha fler synliga poliser och vuxna människor ute på gatorna (föräldrar på stan) ● Övervakning av fler lokaler i skolan men även offentliga platser ● Föräldrasamarbete och övervakning när det är kända fester som ungdomar ska ha ● Bättre utbud av samlingslokaler med intressanta aktiviteter som ungdomar kan göra ● Tidiga och kännbara straff. Åtgärder på en gång så att ungdomar får ta konsekvensen av sitt brott Alkohol och droger är ofta orsaken till ungdomsvåldet. Informera ungdomar om hur det kan gå, ge konkreta exempel. Ett exempel från vår sida är att tidigare ungdomsbrottslingar kan åka runt till skolor och berätta om sina erfarenheter.

Esteternas partiprogram  

Partiprogram för det fiktiva partiet Esteterna.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you