Sang (ved) monrad og frues sølvbryllup 1869

Page 1

:-

e

Studenternes

Sang

Anledning af

Professor Monrails og Frues SOlvbrylhrp

ie n 28be rrlktohrr I869.


lr

Sangeu

{ra vor Ungdomsskarel

Den er Dig vel bekjendt;

I)u

ku.nde selv, dens Kiang bevare,

Du gamle, tro Studert

!

D, iorte os saa gjerne nlod Aandens:Krands

-

Nu blinker klar dtu Stjerne

I

SBlverglauds.

Du staaer paa Hgideu af din Og skuer om Dig vidi

Bane

:

Hvad" Ynglingen knapt turd.e ane,

Det eier Manden frit. Hun er end ved din Side

Diu

Ungdomsbrud,

Og Hjernmets Alfer biide

Har

Sommerbud.


Hvad gjor det saa, om Haaret graanel.,

Naar Sjrelen kun er ung?

I

Fjeruhed eud

dit Livsmaal blaauer,

Din Fod er end ei tung. Eud mange Aandens Kampe

Du f6re vil

-

Yed Hjemmets milde Lampe

Faael Trulieu Iltl.

Thi NlecL

siguet dette Hjem da vrere

Aftuers klare Ro

Saa let

I

I

I

-

Solverkronen brere

giade, kjare To

!

-

Det 0nske, sorn gjenklinger

Fra

\-euuers I Iu,

Paa Tonens iette Yinger

Yi

lmgge lu.

A.

Munch.


0rqiii i;rs

1j..-1t.

ilrrrsrn