Hilsen til de unge studenter 1869

Page 1

t'

Hi]. seri-

til de ffirlge $tudelrter r

+

rl

I nr r* ll t r i k

ta

I

tr

r i tt g s - il

oste

rt.


Tenori.

Eagsi.

l. \'ar - rte

ir\\>..t- dt l ,\ -o -E--_? _ _.':--i. _i _i',Ji/-L -_ -r_./

-2-

2, lre - re 3. ldl - set, 4. Ilaand lad

r' !

dybt

I]ra -

clre

os

cla

fl

?)> tten - ke i irars ull - ge,- lier i skri - cle uu - cler

lemp-lets Ilu -

,\

2, Blaa l(raft og 3. hal I tlar \-r)r 4, iucl, cty)rt at

t$t#-=,=+::.z'1 -r-a lii' {

->ham

r.o--yer

i

[z+=.==Jj==i-f '- -lli;.[",,. -;;' 3. Vi 4, For

skal lor

. i.,.

van ,Iro,

haj

clre

an sam

vort

Fe

en

-

dagts men dre

___

_

Barrn fra 'Iro _ ens Aan - dens Tem -pel_

#tl-d---dL.C -l-42Le-Ii/' t, t 1. I{al, der ru

f#

i:i-l

Kor

fro nu land,

er

J


3. i 4, for

Ssi - le ck: kjo - ie rort tTng - Coms - ha,ab det

'

,"t) t' {Et:_i': l"

t. AI -

)

),\'',

',

skjon

ne:

-

///'rl

''

.

dre. ocl b"

\ fl , N r)-, ! ,!!-,N-, -a_._) 7=?4 j _-e -_;=-._

- tu - l"n. d1'- lrt'

_Lii .lg,lr-1 - ? ='',, _ -7 = :.---.

-

T,

i= 1= r.l!, _-

rra

van oqn b*"

= i=? .

ho-rer

Orrl

ly-se

han i

r

I

,\r lrr[\\NN -|-o-o-jr.__r _-, _ __a _2i' _ -i:--r-l

-.1-":-

f

---1--l--

--)

7

-o

Tid, ej Osa t.2. hvor rle sto - re Aan - der bo, som ej 3. Lrng - doms - motl og Bro - der - hu ly - rie skal fra lo - re 4, frem-ail! I3ro - dre, som een }Iandl' Kranseir vil den Kjrekke

- - ligt, ligt, Hel - - ligt, IIel - - 1igt,

- drc. drc. g('. ro; -

ar) 2, ar) 2. 3. Sarr 4. lon -

Hei

ft't N

^L fi

t> -Hei Hei - ligt, Hcl - l:gt. Ilel ' ligt,

_=t_____t__

tffi_:=l-|=-1i.:.,===-4==I=--==l .t iT--> ./

) t-+.Lel - ligt

l-

,

er

Stu ' den ' tens

Kaltl'

A.

Munch.


.t.- ., .- ^,.-

-

.. .

J. t,ilr'. {iirgriielscirs 8oq- &

lorlotl..rk!irri.