Hilsen til de unge studenter 1857

Page 1

HILSEi\

til

d.e

unge Studenter

pirir LniveLsitetets Stiftelsesilait

den ?den iepterrrber

I:i7.Ilelligt er Studentens KaId:

I

de varme Ungdomsdage

Trreder han

i

Templets Eal,

Der ntt Aandens Daab at tage. Over ham,

i

hoien Chor,

Gaaer de syundne Sleegters Tale

Alnaturens dybe Ord

H6rer han

)

i lyse SaIe.

l

Men, vil hau de Ord forstaae, Maa han lrere dybt at trenke

I

-

hans Barm, fra Troens Blaa,

Kraft og Alvor maa sig Un gdomsfreidi

g,

smnke.

and agtsfro

Kan han da mod Maalet vandre,

Hvor de store Aander Som ei

boe,

Tid, ei Dsd forandre.


Helligt er Studentens KaId !

-

:

Yaer saa hilset, Brodre unge,

Her

i

Aandens Tempelhal

!*

Hor vor glade Yelkomst runge!

Yi skal vandre sammetr I de klare Soilegange -

-

nu

'i

Ungdornsmod og Broder.lru

Lyde skal fra vore Saage.

.'

Opreist Hoved, ydmygt Sind, Haand

i

Haand lad os da skride

Under Templeis Buer ind,

Dybi at granske, stmrkt at stride ! X-or vor Tro, vort X'adreland, X'or vort Ungdomshaab, dei skjonnel

I Brodre, som een lVIand ! Krandsen vil den Kjakke lsnne. --

X'remad

Heitigt el Strrderrtels Kald I

A. Muneh,