For nordens konger 1869

Page 1

$TUDTNTMIIODIT, CIIRISIIANIA

I8OO.

FOR

lIONDillIS

I(

OiIffNIt

FE$TEN PAA AKENSHUS

SONDAG 20. JUN].(Mel.

Gucl Eign Yor Kongs goil')

Guldkronen fast om trlaarr $ver, ,paa . sin egen Gaartl

To Kouger Grancler

Haantl

i

er

boe.

aleros Hiem,

Haanil gaae tle frem,

Nordstammen giver dem

llyldest og Tro.

ll6it

paa sin Fjelderyg Throner Kong Carl saa trygr

To Rigers Drot. Ilist i et yndigt Land, Blidt ved den gr0nne Straud Sidder Kong Chri,stian i\Iild paa sit SloL Snart over Oresund Straaler en lloitiilsstund

Yedderos,Pagt.,,

',


Snart gaaer fra Danmark ud Kongsslnnen ranh og prud, Ilenter fra Nord siu Brud Yed Elskovs I\{agt.

Sign dem da, gode Gud

Lad os

i

I

Nordeus Brud.

See Fremtids Tolh

Ved de to Slagters

l

Baand.

Styrk, Nordens "Broder:Aand,

Hold

i

diu trygge

Kongei og noUr t

;

;

Haand

,

lA,

:---"vy&lJ@i,

Trykt bos'E. J; trenjsa;

Munch.