De norske studenters sang til kong oscar 1856

Page 1

2*

".ii

Ile

nor$ko fitudenters fiang

M(}NG

OSCIAM"

c

/* {t s'ea.*{


Dei Steenske Bogtrlkkeri i Christiania


Yor Drot! De Norske hilse Dig! Du vil vor ROst fornemme Er den end lidet fuld og rig. Den el dog Hjeriets Stemme. Du horte den saa mangen Gang l\aar den blandt Norges Fjelde klang Vi veed det vist, den norske Sang Du kan ret aldrig glemme ! Til Dig fra l\orges

Sommerstund

Den nu en Duft han brere, Fra 0scarshal, fra Bygd6s Lund, Fra dine Steder kjmre. Ak, der er nu din Park saa skjiin! Der blomstrer Hmg, der dufter L0n. Der vandrer nu din elskte SOn Alt med sin Hjertenskjare.

-


Vi hilse Dig i

Svea Land, Broders Favn saa gjerne! Her nu vi grant fornemme kan Yi er' ei i det Fjerne: Her kjende vi jo Nordens Skik, Vi faae Norrmnamaalets Drik, Yi see her i Dit Faderblik Vor fmlles Ledestjerne.

I

0g her Din Yiv, vor Dronning huld, Hos Dig vi kan gjenfinde, Saa moderOm, saa yndefuld,

Den Nordens f0rste Kvinde. Vi see, her favnes Du af Dem, Som bygge Mandens rette Hjem, IIen l\orge ogsaa eier dem Det er vort hedste Minde" Gud signe Dig da, elskte Drot! I hvor Du end maa stande, Paa Stockholms stolte Kongeslot, Pnn ]\lrrges Klippestrande! Du l{orden i dit Hjerte brr,,I)u er vor Tanhe altid nrer Gud signe Dig, vor Fader kjer, I dine Tvillinglande ! ,{. flunrh,

-