Cantate paa carl johans begravelsesdag 1844

Page 1

I

L I

i,

r

J\

'i

j

!l:{ c

r'l

if

l j

Oontote pa0

f,stftlatig .SofiS gorl So$cn'8 QBeSroDe[[e6bog ben 26be Upuit 1844. 1,,

9tffiungeu.ueu

I :

i.

6olgegubBtiene,flte n

i Sor guelferB firf

e

-.3

,\

j!

.

â‚Źbr

ttgft

.f: 'rt

i'f rr0qro.

$oo $ f1r.,

6rrnbcbl.

,$;'{ r}t' ,l

7

1-

.)' Jt ^ l''{,,r{i/lr11.rg

lJ**; 'pd#*' { ft* tr."s".*-e}" -


l. $fu

tareg Songen rit 0rouen gen,

Scn tunge @otgefong lgber

igjen

Sro Snnb*6 forborqnefie Oole. .Song â‚Źcul $o$on ffol fcufe6

Oct !5lif, fom Een 6oonD,

i

9)tut0,

forbunflebe $uonen6 Out0,

flom

uor cf

frrtD

-9&eliignetficr

6fol

olbrig

lit

Sotf meer $ufualc!

Sefu6, Ogbens Oupruin0et !

trrltend

Q3atb, fom cuig.uin0er,

6iu, ot $lorbeffi .Stage $ci til Sig frc

fin0et

$olfet6 $Jiun0!

8ob bin Sreb pao Singcr flote

@ucue ouer og beuatc tuen0e Siger6 Oorgeffore $?u

i

benne ?tfffcbBliunb.


Sig

bet ucu, fom

tit 0in 0la0e

ui nu

6egrebe

.[erre! ui bit Sco0

til6eDe,

$nlDte Som,

*

!5rr{i er tungt nf 6oun.

@fianbt 00rt

.[an6 !)ti6fion uor erOt poa $or0cn,

trct

of StU fra

9tig of 2Grens tcngtc6 latr

Si

toffe

Sonrpcn6 torben,

SreD

ril

i

Slor0cn

fi0lic .$oun.

Sig, Ouo! at Ou fenbfe lonr

$ib

.S uort Scbretonbd mo$efte llueiudtib

?tt

fprebc be truen0c tcager.

93i prific

Sig,

Oub

! ot Ou

giorOc

foo ffion

$ani Xften, foo rig poa .Sjcrtigfe06 Og 0og mooe

Eeb Silten

ui

ror

floge, om

truft

8sn

er uor QSrnl

.fiierre[org u00g0r.

-


.)

@nort "lt.-fflabt .Song

Otenen cu poo 6roucn lagt,

al jor0iff $erffermoEt

€ort

0en $otfeficre

Gr ffrintcgt nu

meb ?@re.

8ob .$uc[uingetr fun scre luft

$g

liblte Scffat bet Bbfruft

Set

$inbueu

ei $nnd $rneflugt,

.Som Uon0ens,{Binget'

Sc0ouoD!'Su lterfc,

)r

,,1 '

-

$mci

ou

:,

6erene6

@u0!

@om Saneu ;biu otne 6f9et,ub,

$loor .[etteno @ie( ouer bem [cnfcrer! Se$ouo$l Ou$loo0otriirsug$1t0'.00€t$'Gu6!

$uto Cremire g}en

'ei

6iot frg Otorrlrene fuoreu,

$uiffer fco linb,

6om 2[frcnens.lette{te, fdgtefte O

$

!

98in$

-

tcg .f?am, 0en milbclte .Qongefial inb

bin 6nlig$e06 $imrnelffe Oiarcr!

---.<..F-..---

I