Page 1

Med i noget større Det kor, du eller dit barn nu er blevet medlem af er organiseret i Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF). Du eller dit barn bliver hermed medlem af MBUF, som er en organisation med arbejde i flere byer i Danmark. Du eller dit barn bliver imidlertid ikke medlem af Metodistkirken ved at være medlem af MBUF. Medlem af hvad? MBUF er et kristent børne- og ungdomsforbund, der udgøres af lokalgrupper, der fx kan være ungdomseller spejdergrupper, børnekirker, gospelkor mm. MBUF har en vision om at være et arbejde, som  er inspireret af Gud  er præget af menneskelige relationer, nærværende ledere og omsorg for den enkelte  har troværdige og entusiastiske ledere  har aktiviteter, som er relevante, stabile, udviklende og af høj kvalitet. MBUF- aktiviteter er åbne for alle, der respekterer formålet. Når du eller dit barn er blevet medlem af MBUF, får I automatisk og uden yderligere udgifter tilsendt bladet Himmel & Jord, der er et fælles blad for MBUF og Metodistkirken. Hvis I ikke ønsker at modtage det, har I mulighed for at framelde det hos den lokale leder.

Hvordan virker det? MBUF er opbygget af en række lokalforeninger. I hver forening er der en ledelse, valgt ved en generalforsamling/forældremøde, som er ansvarlig for, at foreningens aktiviteter bliver tilrettelagt og gennemført. Som medlem/forælder forventes du at deltage i den årlige generalforsamling/forældremøde. Formanden for foreningen skal ifølge vedtægterne være medlem af Metodistkirken, mens andre ledere ikke nødvendigvis er medlemmer. Det lokale børne- og ungdomsarbejde har en repræsentant siddende i menighedsrådet i den lokale Metodistkirke. Når en lokal gruppe planlægger sine aktiviteter sker det ud fra deres hverdag og medlemmers ønsker. Der kan derfor være stor forskel på aktiviteterne i de forskellige foreninger.

Tryghed Det skal være trygt at gå til aktiviteter i MBUF. Derfor planlægges ethvert arrangement naturligvis på forsvarlig måde. Alle arrangementer er alkoholfri (for voksenkor gælder det kun arrangementer i kirkerne), ligesom der naturligvis ikke må indtages rusmidler af nogen form. Vi bestræber os på at have gode og ansvarsfulde ledere med de fornødne kompetencer, som sikrer gode og trygge forhold for deltagerne. Det tilstræbes, at der ved alle arrangementer, og specielt arrangementer med overnatning, er både mandlige og kvindelige ledere til stede. Overnatning foregår normalt kønsopdelt og under alle omstændigheder under betryggende forhold.


Danskerne har taget gospelmusikken til sig med dens blanding af rock, jazz, funk og ballader. For mange mennesker er gospel en varm og livsbekræftende musikstil, der giver reserverede nordboere mulighed for at udtrykke sig med krop og sjæl. Gospel er også en anden måde at være kirke på. Gospel udtrykker troen på Gud og længslen efter Gud i ord og musik, og det er tilladt at bruge sin krop aktivt. Gospel er ganske enkelt et opgør med ’den kedelige kirke’!

Velkommen i gospelkoret en del af Metodistkirkens Musikarbejde En introduktion

Forsikring Som ved alt andet foreningsarbejde gælder det, at det er den enkelte deltager, der selv skal sørge for at have en ulykkesforsikring Hvis du vil vide mere Du kan læse mere om MBUF og om Metodistkirken på metodistkirken.dk Navn og tlf.nr. på lokal leder:

MM folder  

En introduktion til Metodistkirkens Musikarbejde