Page 1

TYPOGRAFI & OMBRYDNING Manual til interaktive PDFer

Andreas Ernst Tørnqvist


Typografi & ombrydning Redegørelse

Afsender

Arbejdsproces

Afsender er min tidligere elevplads, Ole Fly Reklame­ bureau, hvor jeg stod for opgaven.

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Modtager Kollegaerne ved Ole Fly reklamebureau til intern brug.

Opgaven Opgaven bestod i, at jeg skulle oprette en manual til oprettelse af interaktive PDFer. Dette kunne eksem­ pelvis være en ordreseddel til tøj, biler og lign. Ingen af de andre kollegaer kunne administrere dette, og jeg fik derfor til opgave at håndterer denne form for opgaver. Kunderne var ofte chefer fra forskellige STARK afdelinger, hvor jeg selv stod for korrespondance. Da mine kollegaer som sagt ikke kendte til oprettelsen af sådanne opgaver, fik jeg til opgave at udarbejde en manual til dem.

Komposition: Manualen er lavet som en A3 folder og printet som duplex, hvorefter den er hæftet sammen i ryggen. Jeg har kun anvendt 2 forskellige slags fonte - en til rubrikker (ITC American Typewriter) og en til brødtekst (Myriad Pro).

Portfolio for H1

Oprettelse af screendumps Beskære samt klargøre dumps til tryk Oprettelse af template i Indesign Rough af tekst Layout Rette til Feedback fra kollegaer Rettelser og finpudsning Lave forsiden Trykklar PDF

Kvalitetsvurdering Der er en del fejl i manualen, da antallet af opgaver med tekstmængder på over en side, er meget begrænset. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke valgte at bruge mellemrubrikker, i det at jeg nu ikke kan vise, at jeg også mestrer denne kompetence. Opgaven var kun til intern brug medarbej­ derne imellem og kravene ikke høje. Da jeg i løbet af året ikke har lavet andre opgaver, som kan udfylde ­kriterierne for denne kernekompetence, var jeg nødsaget til at bruge denne alligevel.

Andreas Ernst Tørnqvist

2


Typografi & ombrydning Layout

Dokument information

»» Dokument: 207 x 294 mm »» Bleed: 3 mm »» Sider: 16

Portfolio for H1

Margenforhold

Masterpages

»» »» »» »»

Jeg har gjort brug af masterpages på alle siderne for at sørge for at alle sider har et ens layout. Derud­over har jeg gjort brug af auto­matisering i form af sidetal.

Top: 61,3 mm Bottom: 14,425 px Inside: 25 mm Outside: 12,7 mm

Andreas Ernst Tørnqvist

3


Typografi & ombrydning Typografi

GENERELT OM SKRIFTTYPERNE Rubrik Jeg har valgt at anvende skrifttypen ITC American ­Typewriter. Skrifttypen blev lavet af Joel Kaden og Tony Stan til ære for skrivemaskinen - maskinen som for alvor gjorde indryk i læsbarhed. Denne font er en monoline font, som fungerer godt som display-typografi og lige­ ledes en god kontrast til en Sans Serif-brødtekst.

Brødtekst

EKSEMPEL ITC American Typewriter

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, ­ Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Ææ, Øø, Åå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Myriad Pro

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Ææ, Øø, Åå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Myriad er lavet af Adobe i 1992 som en OpenType, altså en skrifttype til fri afbenyttelse. Myriad er en huma­nistisk skrifttype, som velegner sig til både display­typografi men især også til god læsbarhed ved større tekstmængder.

PARAGRAPH STYLES Rubrik »» »» »» »»

Størrelse: 28 pt Kerning: Optical Farve: Hvid Centreret

Portfolio for H1

Brødtekst

»» »» »» »»

Størrelse: 12/15 Kerning: Metrics Farve: Sort Bagkant: Løs

Andreas Ernst Tørnqvist

4


Typografi & ombrydning

Virkemidler til øget læsbarhed

TEKNISKE VIRKEMIDLER

KONTRASTER

Register

Former

Brødteksten og kun brødteksten er låst til mit grund­ linienet, som er sat 15 Pt, hvilket svarer til brødtekstens skydning. Dette er gjort så brødteksten holder register.

Baggrundsskabelonen er bygget op, så læsbarheden er i centrum. Den hvide farve er omringet af en rolig og lys cremefarve, som ikke irriterer øjet. Overskriften er sat på skrå og er samtidig den mindste flade på billedet, hvilket fungerer som en kontrast til det faste og rolige.

Optisk margen Den optiske margen er sat efter min brødteksts x-højde med en guidelinie. Denne kan bruges som pejlelinie, når billeder skal indsættes, så billederne kan flugte med brød­ tekstens x-højde.

Portfolio for H1

Farver Baggrundsbilledet har en pallette med ret cremede farver, hvorved jeg har forsøgt at gøre det hele let og appe­ titligt. Jeg har anvendt kontrasten sådan, at overskriften har en mørk nuance, hvilket springer ud fra den hvide og cremelyse. Rubrikken er hvid på farvet baggrund, hvilket fungerer som en slags negativ og dermed en god kontrast til sort brødtekst på hvid baggrund.

C: 40 R: 0

M: 40 Y: 40 B: 0 G: 0

C: 09 R: 67

M: 19 G: 02

Y: 52 B: 29

Andreas Ernst Tørnqvist

K: 100 %: 80

K: 30 %: 40

5


Typografi & ombrydning

Portfolio for H1

Uddrag fra opslag

Andreas Ernst Tørnqvist

6

Typografi & ombrydning 1  
Typografi & ombrydning 1  
Advertisement