Page 1

Afgangsopgave Andreas Østerbye Studieafdeling 2, By og Bygning Sommer 2008

EN ANDEN DRØM En fortætning i Perth


INDHOLD

INTRODUKTION

2

OPGAVE - MÅLGRUPPE

21

AUSTRALIEN INTRODUKTION

3

STEDET

22

PERTH INTRODUKTION

4

FELTET

26

KØRETUR

10

METODE

28

LOKALE HENSYN

13

AFGRÆNSNING

29

EN DRØM

14

RUMPROGRAM - AFLEVERING 31

ET MARERIDT

15

CV

32

BYEN

16

LITTERATURLISTE

33

PROBLEM OPSUMMERING

20

1


INTRODUKTION The very fact we are all interested and talking about our city is the perfect catalyst for change! Lisa Scaffidi Perth

Da jeg for 19 år siden, ud fra devisen så langt væk som muligt, valgte at tage til Australien på udveksling i et år, havde jeg ingen anelse om, at dette land ville komme til at betyde så meget for mig, som det gør i dag. sammenlagt har jeg boet i Australien i over tre år, og af dem har jeg boet knap et år i Perth i perioden 1994-2007. Mit første møde med

2

Perth, var efter at have kørt tre tusind km gennem ørkenen fra Darwin. Det var som at komme til en oase med palmer, en let brise, flotte strande og en gæstfri og imødekommende noworries-mate befolkning.


AUSTRALIEN INTRODUKTION I’d love to see more originality and beauty in the way that we construct our built environment. Matt Lutton Theatre Director

N S

Perth Western Australia

500 km.

4000 km.

Noget af det mest karakteristiske ved Australien er de store afstande. Det kan bedst beskrives ved at sammenligne med Europa. Areal (km2). • australien: 7,7 mil. • Europa: 10,1 mil. Indbyggere. • Australien: 21 mil. • Europa: 710 mil. Befolkningstæthed. • Australien: 2,6/km2 • Europa: 70/km2.

Danmark - Australien 14.000 km.

500 km.

Op mod 90% af den australske befolkning bor i byområder langs med kysterne, og man kan på grundlag af dette tal kalde Australien for et af verdens mest urbaniserede lande. Men ligesom de store afstande har karakteriseret landet, har de også sat deres præg på de australske storbyer, der spreder sig i kæmpe forstadskvarterer

4000 km.

længere og længere væk fra centrum. En forklaring på dette kan være historisk. Da Australien blev koloniseret af briterne i slutningen af 1700 tallet var det ud fra idealer om plads og frihed. De nye byer skulle være en modsætning til Europas overbefolkede bykerner hvor bl.a. dårlig sanitet var grobund for mange sygdomme.

Så, når der nu var plads nok og ikke nogen egentlig trussel fra invaderende fjender, var der ingen grund til at forskanse sig bag en mur, og man kunne udnytte den plads, der var.

3


PERTH INTRODUKTION Perth needs to stop taking itself so seriously and get a sense of humour! Gill McKinlay Carine, Perth

Mens østkysten blev koloniseret af britiske straffefanger fra 1788, blev Perth grundlagt i 1829, som en koloni af frie mænd og kvinder. Den gamle del af Perth er med sine lave, gamle bygninger tæt og hyggelig, men da der hverken bor nogen eller 4

er nogle kulturelle tilbud at komme efter, er hele området dødt og affolket efter kontorerne lukker kl 17. I perioden fra 1960erne til 1980erne oplevede Perth en velstandsperiode, og mange af de markante bygninger, man kan se i bybilledet

i dag, er et resultat fra den tid.


N S

10 km.

100 km.

I dag står Perth foran endnu en velstandsperiode, hvor store ændringer kan være inden for økonomisk rækkevidde. Ligesom landet er stort, er Perth også meget stor i fysisk udstrækning.

København - Perth 14.000 km.

10 km.

Sammenligning med KBH Areal (km). • Perth: 5370 km • København: 455 km Indbyggere. • Perth: 1,4 mil. • København: 1,1 mil. Befolkningstæthed. • Perth: 260 pr. km. • København: 2400 pr. km.

100 km.

Denne meget store spredning af byen har en række meget uhensigtsmæssige konsekvenser for byen og dens beboere, som kan deles op i følgende aspekter:

• • • • •

Fysiske. Psykiske. Sundhedmæssige. Miljømæssige. Økonomiske.

5


Fysiske Af Perths samlede bebyggede areal er kun 2% erhvervs-, admini strations- og kulturbyggerier over 5 etager. De resterende 98% er surburban sprawl i én etage. 6

På trods af denne store spredning arbejder ca. 20 % af arbejdsstyrken alligevel i Perth Central Business District, (CBD), og tilbagelægger hver dag en længere strækning for at komme dertil.

Da de offentlige transportmidler ikke kan dække et område så stort som Perth ordentligt, er langt de fleste pendlere tvunget til at køre i bil på arbejde. Mange tilbagelægger let over 100 km om dagen Bilen er et nødvendigt

onde i sådan en by, og stort set alle får sig en bil, når de som 16 årige kan få kørekort.


fremtidsforskere spår at Australien vil have en af verdens fedeste befolkninger i 2015.

Psykisk Når man bor med store afstande til både venner, familie og arbejde m.v., kan det have nogle effekter på én psykisk. De lange køreture fra hjem til arbejde eller venner isolerer den en-

kelte fra sine omgivelser, og man kan miste interessen for sit nære og fjerne miljø.

Sundhedsmæssigt En anden konsekvens forbundet med de store afstande og lange transporttider i bil er en

hastigt voksende befolkning - i kilo. Som i mange andre dele af verden bliver befolkningen i Australien stadig mere og mere overvægtig. Med overvægten følger også en lang række følgesygdomme. Med al infrasruktur lavet

til bilkørsel besværliggøres muligheden for at kunne gå eller cykle til og fra arbejde. Hvis man gerne vil motionere, er det normen at køre i bil til et rekreativt område.

7


Af den enkeltes samlede CO udslip, er transport langt den største faktor.

Australien har verdens højeste CO udslip pr. person.

Bemærk Venligst. Den nye Labor ledede regering underskrev Kyoto Protokollen straks efter de vandt valget i november 2007.

De samme faktorer i Australiens samlede CO regnskab.

Miljømæssigt Australien er en af verdens største miljøsyndere. De store afstande, der dagligt tilbagelægges i bil er en af de væsentligste kilder til CO-udslip. 8

Også udbyggelsen af forstæderne, med de dertil nødvendige udvidelser af vej-, kloak-, el-, gas-, og vandnet koster ikke kun mange penge, men forurener også i produktion og anlæg.

Flere aspekter ved de enkelte huse er problematiske, idet de som oftest hverken er bygget med isolering eller efter naturlige lys og vindretninger.


Økonomisk En grund til at så mange vælger at bosætte sig med så store afstande til almindelige dagligdags bymæssige tilbud er, at man er vokset op med en drøm om at eje sit eget hus. Dette ønske kan ikke længere blive opfyldt i de indre forstæder, da det er blevet for dyrt. Med mere end en fordobling af benzin-

priserne over de sidste 5 år, har mange ude i forstæderne måttet erkende, at de faktisk ikke har råd til at køre de ture, der skulle holde dem i forbindelse med familie, arbejde og venner. Det er en ulykkelig situation for mange, og det ser desværre ud til at det kun bliver værre med de stigende internationale oliepriser. Ud over at den enkelte bliver ramt økonomisk

af de store afstande, har det også samfundsmæssige økonomiske konsekvenser. De følgesygdomme, der følger med overvægt, trækker store ressourcer på sygehusvæsenet. Etablering af ny infrastruktur (inkl. vand-, gas-, kloak-, el- og telefonledninger koster i mange tilfælde meget mere end at vedligeholde eller opgradere det

eksisterende. Udstykning af nye byggegrunde sker ofte på bekostning af den sparsomme landbrugsjord, hvorved madproduktionen fordyres, og i de værste tilfælde må man importere landbrugsprodukter fra andre stater eller lande.

9


køretur fra forstad til indkøbscenter 10


11


12


LOKALE HENSYN let us play late into the night! Hermione Scott Mount Lawley

København

Nedbørs- og temperaturdata, Perth.

Perth ligger på den 31. breddegrad på den sydlige halvkugle, hvilket svarer nogenlunde til Ægyptens placering på den nordlige. Den årlige middeltemperatur er på 25˚ og om natten 13˚. Solen og hensynet til dens bane bør være af stor betydning når man skal bygge, ligesom den næsten konstante

Nedbørs- og temperaturdata, København.

Soldiagram, Perth

vestenvind bør tænkes med i forbindelse med naturlig køling. Der er et årligt regnfald på knap 800mm med langt det meste regn i løbet af vintermånederne, maj-september, hvor regnen falder ret voldsomt i korte perioder ad gangen. Et af de helt store emner i den australske miljø-

debat er drikkevandsforsyningen. Der bliver brugt mere vand end der kommer tilbage i systemet gennem regn, og de mest pessimistiske prognoser spår, at der ikke er mere rent vand om 50 år, hvis der ikke gribes ind nu. De fleste huse bliver enten bygget af træ- eller metalskeletter beklædt

med plader. Eller de bliver bygget af en let og porøs teglsten. Der bliver ikke bygget kælder og indtil for ganske nylig kun i én etage. Ved større byggerier bruger man både præstøbte betonelementer og in-situ støber, afhængig af situation og forhold.

13


EN DRØM An economic boom but where is the cultural boom! WA needs to use this wealth creatively Jonathan Schmidt Highgate

bryggers

garage

wc

børne værelse

bad

sove værelse

køkken baggyde

entré A baghave

1 m.

stue

10 m.

Hele årsagen til de endeløse forstæder skal findes i et begreb, der går under navnet “The Great Australian Dream”. Det er en idé om at, man kun kan finde dén sande lykke ved at eje sit eget hus på sit eget stykke jord, “the 1/4 acre”. I sin tid indeholdt denne drøm rigtig mange fine

14

A gæste værelse

stue

forhave

Nicholson Rd. Subiaco.

Nicolson Rd. 194, Subiaco, Western Australia. Snit AA, opmålt i 1:50.

N S

Nicolson Rd. 194, Subiaco, Western Australia. Plan opmålt i 1:50.

egenskaber. Grundlæggende i opbygningen var at huset lå tilbagetrukket fra gaden med en forhave som en social bufferzone mellem det helt offentlige og helt private. Bagved huset åbnede en baghave sig op, der med op til to m. høje plankeværk, gav en fuldstændig følelse af

privathed. Engang blev haven brugt til at dyrke sine egne afgrøder. Som tiden gik ændrede haven karakter fra nytteareal til opholdsareal, hvor børnene kunne lege i sikkerhed fra de stadigt mere trafikerede gader og veje. I dag manifesterer drømmen sig i dobbelt så store huse på halvt

så små grunde, hvor forhaven er overtaget af 2-3 garager, og baghaven er skrumpet ind til en terrasse. Det sociale sammenhold mod gaden er i dag afløst af en mur af garagedøre. Det, der egentlig i sin tid var en drøm, synes jeg nu, har muteret til et mareridt.


ET MARERIDT Something radical needs to be done to change the perception of Perth - this is the time for that to happen. Ian Gordon Perth

Mit mareridt manifesterer sig i en ny bydel, der hedder Roselea. Her sælges en moderne version af drømmen med huse på op mod 300m, der fuldstændigt har overtaget alt udeareal.

En australiers mareridt er de metervarelejligheder, som er beregnet til unge, der bruger et par år på at løbe hornene af sig, inden de finder den eneste ene, flytter ud i forstæderne og får børn. Eller det kan være luksuslejligheder, der udelukkende henvender sig til den enlige

karrieremindede eller det barnløse par, såkaldte empty-nesters. Hvis man er økonomisk dårligt stillet, kan man få stillet en lejlighed til rådighed af staten i ghetto-lignende højhuse.

15


BYEN It's time for Perth to grow-up and blossom into a real beauty all the potential is there! June Marr Applecross

boligbebyggelser erhvervsbyggeri sportsfasciliteter kulturelt bygeri park/rekreativitet toglinier

N S

Subiaco 250 m.

Der er i dag en livlig og heftig debat om hvordan man kan tilføre Perth (CBD) mere liv og kreativitet. Rundt om CBD, i en radius på kun tre km., er der et bånd af forstæder/

16

bydele der alle er meget stærkere kulturelt end CBD, der praktisk taget lukker kl 17:00, når folk tager hjem fra arbejde. Det er Subiaco, Leederville og Mt. Lawley. Her er små gallerier,

Leederville

Perth, CBD

Mt. Lawley

1000 m.

spillesteder, cafeér, butikker og rekreative områder samt gode bus-, tog- og cykelforbindelser til CBD, alt sammen i en lille menneskelig skala. Ved en fortætning kunne

der genereres dét liv i gaderne, som mange efterspørger.


byggeri op til tre etager byggeri over tre etager

N S

Subiaco 250 m.

Leederville

Perth, CBD

Mt. Lawley

1000 m.

Ved at arbejde med kanten af CBD frem for selve centrum mener jeg, at der kan kanaliseres meget mere liv ind i centrum, end hvis man stabler folk i 20-30 etager, der ellers synes

at være standardløsningen. Kulturelle tilbud såsom stadions, biografer o.l. ville overdøve den lille skala i de omkringliggende bydele, men i CBD kunne de lettere

glide ind i den store skala.

17


Perth Central Business District

18

Subiaco

Mt. Lawley


Leederville

Den Australske Drøm, før.

Den Australske Drøm, nu.19


PROBLEM OPSUMMERING More diversity and activity, more life. Adam Davidson Perth, Mount Pleasant

Byens store areal og spredte befolkning skaber en række problemer: • Fysiske. • Psykiske. • Miljømæssige. • Sundhedsmæssige. • Økonomiske. Årsager til den spredte by kan findes i: • Drømmen om eget hus på egen jord med egen have. 20

• •

En “plads nok” mentalitet. En anden afstandsmentalitet end den danske (100km er ikke langt). At byen er meget funktionsopdelt med meget få blandede bebyggelser.

Australiere vil ikke bo lejligheder fordi: • Der mangler en have.

• • •

Der er for lidt plads. Der ikke er noget privatliv. Det er for anstrengende at bevæge sig vertikalt.

Australiere foretrækker huse fordi: • Der er en have. • Det er sikkert. (my home is my castle). • Det er privat.

Hvordan har drømmen udviklet sig: • Husene er vokset til over dobbelt størrelse. • Forhavens sociale overgangszone er afløst af garager. • De er ikke energi• effektive.


OPGAVE - MÅLGRUPPE LA or WA? It’s time to decide to stop the ugly, greedy urban sprawl! We can do it so much better! Jeremy Hurst Maylands

Med udgangspunkt i og afsæt fra de problemstillinger jeg har sat op, vil jeg i min opgavebesvarelse foreslå en ny type tæt boligbebyggelse. En type lejlighedskompleks der indeholder de sociale og private kvaliteter der findes i “drømmen”. Op igennem bygningsblokken skal der være større indskudte dæk, der både binder de enkelte lejligheder sam-

men og samtidig kan skabe nye rekreative rum for beboerne og for byens øvrige brugere. Målgruppen skal være de børnefamilier, der normalt ville være flyttet ud i forstæderne, men som faktisk gerne vil blive boende i det bynære miljø. Projektets lejligheder skal være på maksimum 150m inkl. privat terrasse plus ca 75m til fællesarealer pr. lejemål.

Når jeg skriver om at lave en type, tænker jeg mig ikke at hele byen skal bebygges af ensartede bygninger, men mere at der findes en metode til at arbejde med de gode egenskaber i drømmen. Ud over boliger skal typen også kunne tilbyde en ekstra rekreativ funktion, der ikke er til stede i området ellers. Dette gør jeg for at frem-

tvinge et møde mellem beboerne og bydelens øvrige brugere. Bygningen skal tage hensyn til sin kontekst, og tage hensyn til miljøet ved at arbejde aktivt med sin placering i forhold til lys, vind og regn. Desuden skal der indtænkes metoder, der kan nedbringe udgifter til opvarmning og nedkøling af boligerne. 21


STEDET A

Compared to the “sub cities” Subiaco, Mount Lawley and Freo, Perth is lacking in culture. Natasha Zar Fremantle

A

Hay St. etagebyggeri over 3 etager boligbebyggelser erhvervsbyggeri sportsfasciliteter kulturelt bygeri

N S

park/rekreativitet toglinier

Perth CBD, 2½ km.

Snit AA gennem Hay st. Bemærk western facaden. Målt op i 1:100.

Rockeby Rd. 50 m.

Min opgave skal laves i bydelen Subiaco, ca 2,5km nordvest for CBD. Det er en bydel med en meget bred vifte af tilbud såsom shopping, café/restaurant, bar/ natclub, biograf, teater, parker, svømmehal, stadion til 20.000, dagligvareindkøb og gode tog- og busforbindelser til Perth. 22

Helt ligesom CBD er funktionerne skarpt opdelt med enetages erhversbyggeri langs med hovedgaderne Hay St. og Rockeby Rd. De lave bygninger langs med disse hovedgader kan næsten sammenlignes med en westernkulisse, hvor facaderne står mere eller mindre

fint detaljeret, mens selve bygningskroppen står ude af syne med en nærmest skurlignende karakter. Langs med facaderne er der permanente solafskærmninger, der dækker hele fortovets bredde.

500 m.


4+ etager 3 etager 2 etager 1 etage ingen bebyggelse Hay St.

N S Rockeby Rd. 50 m.

Perth CBD, 2½ km.

500 m.

Muligheden for at bygge ovenpå disse enetages bygninger er nærliggende, men indeholder nogle problematikker som man bør tage stilling til. Da ikke alle bygnigner indeholder de samme arkitektoniske kvaliteter, hverken i facade eller i det bagudliggende, skal muligheden for at rive

ned og bygge helt nyt fra bunden overvejes. I de tilfælde hvor specielt facaden er af bevaringsværdig karakter, kan det til gengæld være en meget spændende opgave at placere sig ovenpå. Placerer man sig ovenpå skal der bl.a. tages stilling til om man vil bygge helt ud mod facaden

eller trække bygningskroppen tilbage, og til hvordan en ny bygningskrop skal hvile af på den eksisterende struktur. Når hovedgader stort set altid er bygget lave med en bred gade mellem husene, skal man stille sig det spørgsmål, om det er en værdi, der bør bevares. Er de tætte

Betragtninger om at rive ned, bygge ovenpå eller bagved, og hvordan de påvirker udsynet til åben himmel - og derved følelsen af at være udendørs.

gader med 3-5 etagers huse ikke lige præcist det man historisk set vendte sig imod? Hvilke konsekvenser har det f.eks. i forbindelse med sol og vind, hvis man bygger højt? Eller er de lave bygniger bare et resultat af at man ikke har gidet gå op af trapper? 23


24

P. Pladser

Rockeby Rd.

Hay St.


25


FELTET I’d love to see more bold and exciting things happening with regards to architecture in the city. Dennis Marinovich Wattleup 50

0

m

parkeringspladser 4

erhversbyggeri på 1 etage

5

2

boligbebyggelser

3 1

erhvervsbyggeri

6

sportsfasciliteter kulturelt bygeri park/rekreativitet toglinier

N S

Perth CBD, 2½ km. 25 m.

I baggårdene bag hovedgaderne bruges ethvert friareal til parkering, både til butiksansatte, og til offentlige betalingspladser. Ved at bebygge disse felter, kan man princi26

250 m.

pielt også bygge meget højere uden at genere hovedgadebilledet. I Subiaco er der i en radius på 500m fra krydset Hay st. og Rockeby Rd. over 50.000 m

parkeringsareal væk fra gaderne. I mit valg af endeligt arbejdsområde har jeg vægtet at finde et felt, hvor alle de forskellige problematikker i

forbindelse med at bygge bagved, ovenpå eller i stedet for, kan komme i spil.


billed 1.

billed 2.

billed 3.

billed 4.

billed 5.

billed 6.

27


METODE Oh my beautiful beige Perth ... what you could be, what you could become! Susannah Thompson Nedlands

bolig

privat

bolig

bolig bolig bygning

bygning

Tematisk handler min opgave om overgangen mellem tre skalaer: byens 1:500, bygningens 1:200 og boligens 1:50, Den handler om den tiltagende oplevelse af privathed fra by til bolig. (ill. 1 &2) De tre dele eller overgange kan stå hver for 28

by

by

by Illustration 1

bygning

offentlig

sig, men også arbejde sammen og skabe overgangszoner mellem de respektive skalaer. (ill. 3) Der behøver ikke være en hierakisk rækkefølge mellem de enkelte skalaer. Står man i sin stue, vil man have en større visuel kontakt til byen

Illustration 2

by bygning

Illustration 3

end til bygningen. (ill. 4) Igennem opgaveforløbet vil jeg arbejde med skalaerne i tre faser: afsøgning, fordybelse og forslag. De er på hinanden følgende, men kan godt overlappe for en nødvendig udveksling. I løbet af perioden, uafhængigt af faserne,

Illustration 4

skal mine undersøgelser foregå i spring, både mellem skalaer og mellem arbejdsmedier. Det være sig skitsering, computer 3D, model, foto, computer 2D og tilbage til tegning. Og ikke nødvendigvis i den rækkefølge.


AFGRÆNSNING Perth (including the suburbs) is dead after 5/6pm except a few places like subiaco, mt lawley. We need to stop saying No to everything and be creative - make it a more ‘exciting’ city. Chee Ng

Flere af de indgreb, jeg vil foreslå i projektet, vil ikke kunne komme igennem lokalplaner, som det innovative politiske miljø ser ud i dag. Projektet skal derimod ses som et indspark i den debat, der foregår i Perth i dag som et forslag til at give byen ny energi og kreativitet.

Mange af de artikler, jeg har læst, er udgivet af en fond, der er blevet skabt med det formål at sætte det byggede, levede livs potentialer i fokus og forstærke disse ved gennem debat med borgerne at presse politikerne til at se på alternative løsninger.

Jeg har afgrænset mig til kun at arbejde med forstæder og bydele, der allerede har stærke, gode og varierede kulturelle tilbud samt forsyninger af dagligdags nødvendigheder. Herigennem håber jeg at påvirke australiernes opfattelse af at bo i en lejlighed, og derved

bane vejen for en stadig tættere udnyttelse af byen og dens tilbud.

29


30


RUMPROGRAM - AFLEVERING

Boligbebyggelse med 25-50 lejligheder. Lejligheder inkl. terrasse på: 75 m, 100 m og 150 m. Hver lejlighed har op til 75 m fælles udendørsareal. En ekstra kollektiv funktion (børnehave,fællesrum el.lign.) 300-500 m. I alt bygges ca 5000 - 7000 m.

Situationsplan af hele Perth 1:10000 Situationsplan af området 1:500 Situationssnit af området 1:500 Plan og opstalt 1:200 Snit 1:50 Perspektiver Situationsmodel 1:500 Bygningsmodel 1:100 31


CV

1.år 2002 Studieafdeling 4, by- og bygningskultur • Lærere: Mogens Sehested, Gregers Algreen-Ussing, Eva Jarl-Hansen, Cathrine Gerner Hansen, • Studieture: Jylland, 3 dage. Wanås, Skåne, 1 dag. Opmålingsrejse Kaş, Tyrkiet, 14 dage. 2.år 2003 Studieafdeling 9, Teknik og ressourcer. • Lærere: Georg Rotne, Kaj Schrøder, Nanna Albjerg • Studietur: Øresundsregionen, 2 dage. 32

3.år 2004 Studieafdeling 4, by- og bygningskultur. • Lærere: Mogens Sehested, Gregers Algreen-Ussing, Eva Jarl-Hansen, Cathrine Gerner Hansen • Studieture: • Opmålings- og forskningsrejse, 2 måneder. Wien, Lhasa og Tibet samt Kathmandu i Nepal.

5.år 2006v Studieafdeling 2, By og Bygning. Lærer: Kristina Adsersen • Studierejse: Porto, Portugal. 14 dage.

4.år 2005 • Praktikophold: 5 måneder. Perth, Australien hos Woodhead International. • Studieafdeling 2, By og Bygning. • Lærer: Hans Ovesen

6.år 2007 Studieafdeling 2, By og Bygning Lærer: Jakob Knudsen • Studierejse: 1 måned, Perth, Australien. Elevforsamlingen fra 2002 til 2008, lokale- og kantineudvalget.

Andet: • • •

2003 modelbygning til animations afgangsfilm 2004- 2007 Holmen Event. Rum, koncept og styregruppe. 2004-20xx Holmens ro & kajakklub. Instruktør.

Arbejde: • Billedmagerne, bygningsfotografi. • AI Gruppen, modelbygning. • TriArc, modelbygning. • Henning Larsen, modelbygning. • Dissing + Weitling, modelbygning.


LITTERATURLISTE

Bøger • Jan Gehl – Livet mellem Husene. • Elisabeth Farrelli – Blubberland, the Dangers of Happiness. • Ed Melet/Eric Vreedenburgh – Rooftop Architecture, building on an elevated surface. • Tom Nielsen, Niels Albertsen & Peter Hemmersam – Urban Mutations. • Raymond Unwin, 1908 – nothing gained from overcrowding. Artikler: Charles Landry, writing in the West Australian. ww.thewest.com.au

• • • • • •

Should Perth be “future proofed”? Perth needs more than beauty to stand tall. City thinking can develop the full thinking of Perth. We deserve a city that fires up the imagination. Come on Perth, make it happen. Communicating the changing mood.

Elisabeth Farrelli, writing in Sydney morning herald. www.smh.com.au • 2020 vision city talk • Reshaping cities for a more sustainable future.

• • • • •

Fat architecture. Green cities. Are our cities killing us? Campaign for Sydney. Surburban fightback.

Creative Capital www.form.net.au. • Use creative capital to have a say in decisions that will affect your future. • A black and white issue. • Shaping the legacy. • Perth: town or city.

33

Perth - redreamed  
Perth - redreamed