Page 1

Побудова та організація комп'ютерних мереж


Інформаційна система

Пристрої Пристроїкомп’ютера комп’ютера Пристрої Пристрої обробки обробки

Пристрої Пристрої введення введення

Пристрої Пристрої зберігання зберігання

Пристрої Пристрої виведення виведення

Комунікаційні Комунікаційні пристрої пристрої


Апаратне забезпечення комп’ютерних мереж  Мережні кабелі

Кручена пара

Коаксіальний Оптоволокно


Апаратне забезпечення комп’ютерних мереж Мережний інтерфейс

Маршрутизатор Модем

Модем Точка безпроводового доступу


Програмне забезпечення комп’ютерних мереж  Мережні служби  Засоби операційної системи  Налаштування сервера • • • •

Файловий сервер Поштовий сервер Сервер баз даних Сервер друку


Доступ до мережі  Обліковий запис користувача  Однорангова мережа  Робоча група

 Клієнт-серверна мережа  Домен


Мережні служби


Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі. Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.


 Комп’ютерна мережа (КМ) – система зв’язку між двома або більше комп’ютерами чи комп’ютерними пристроями.  Основною характеристикою КМ є швидкість передавання даних, що вимірюється в бітах за секунду (б/с). (Також застосовуються префікси К, М, Г, Т до цієї одиниці)

 Комп’ютер (комп’ютерний пристрій) під’єднаний до мережі називається хостом.


Типи мереж Класифікація за територіальними ознаками Персональна Локальна

Об'єднує невелику кількість комп'ютерів (частіше 3-12), які розташовані на невеликій відстані один від одного (у межах кабінету, офісу, будинку), оснащені периферійними пристроями (запам'ятовуючими пристроями, пристроями для друку)

Регіональна

Об'єднує локальні мережі в межах регіону (міста, корпорації)

Глобальна

Об'єднує велику кількість мереж та різнорідних комп'ютерів, які розташовані на великій відстані один від одного


Типи мереж  За способом з’єднання комп’ютерів:  Дротові • Коаксіальний кабель (застарілий) • Кабель “завита пара”

 Бездротові • • • •

Wi-Fi (WiMAX) Bluetooth Стільникові мережі (GSM, CDMA, 3G, 4G) Супутниковий зв’язок

 Оптиковолоконні • Магістральні транспортні канали передавання даних.


Типи мереж Топологією називається спосіб об’єднання хостів в одну мережу.  Топології мереж  Шина  Кільце  Зірка • Активна • Пасивна


Топологія: Шина

Комп'ютери адресують дані конкретному комп'ютеру, передаючи їх по кабелю у вигляді електричних сигналів.


Топологія: Кільце

Комп'ютери підключаються до кабелю, замкненого в кільце, кожний комп'ютер з'єднаний із двома сусідніми комп'ютерами кільця. У такій топології кожний комп'ютер, отримуючи сигнал, посилює і його та передає далі по кільцю.


Топологія::Зірка – активна

Комп'ютери підключаються за допомогою сегментів кабелю до спеціального пристрою — концентратора (hub) або комутатора (switch). Сигнали надходять через концентратор до інших комп'ютерів мережі


Топологія::Зірка – пасивна

Hub (Switch)


Топологія::Зірка – пасивна Ця топологія є найбільш поширеною в наш час серед б’юджетних КМ – необхідне обладнання є дешевим і загальнодоступним. Робочі швидкості таких мереж – 100Мб/с або 1Гб/с.


Одно- та багаторангова мережа  Якщо до КМ підключена невелика кількість хостів, то всі вони підключені однаково до мережі через один або декілька хабів.  При наявності в КМ великої кількості комп’ютерів, 50 і більше, є сенс розбивати її на декілька менших, які, в свою чергу, об’єднуються в надмережу (в якій хостом якби виступає не окремий комп’ютер а ціла мережа)


Одно- та багаторангова мережа  Окремі мережі, об’єднані в більшу, називаються підмережами.  Комп’ютери або пристрої, що одночасно підключені до двох або більше мереж і здійснюють транзит даних між ними називаються шлюзами чи роутерами (router).  Окремий випадок такого сполучення – проксі (proxy), що сполучає Інтернет і локальну мережу.


Організація передавання даних через мережу Відбувається на семи рівнях:  Фізичний  Канальний  Мережевий  Транспортний  Сеансовий  Рівень представлення  Прикладний рівень


Канали зв’язку Оптоволоконний кабель

Електричний кабель

Радіохвилі

Основні характеристики

Швидкість передачі даних

Надійність передачі даних

Вартість каналу

Перспективи розвитку


Мережний сервер – це потужний комп'ютер мережі, який обслуговує інші комп'ютери – робочі станції. Основними завданнями серверів є зберігання даних і обробка запитів.

Програмне забезпечення мережі складається з програмного забезпечення для комп'ютерів-клієнтів та для комп'ютерів-серверів. Комп'ютерна мережа, окрім комп'ютерів, включає периферійне, або, комунікаційне обладнання. Це обладнання забезпечує перетворення інформації, призначеної для відсилання у мережу. Інформація перетворюється на сигнали, які передаються по лініях зв'язку (процес кодування), а далі сигнал піддається зворотному перетворенню (процес декодування).


Програми-клієнти та програми-сервери

Користувач

Володін В.В.,


Взаємодія комп'ютера користувача з сервером. Rambler.ru Владивосток, Росія Київ, Україна

Нагасакі, Японія

Мельбурн, Австралія

Рим, Італія

Каїр, Єгипет

Бомбей, Індія


Робота модема


Підключення модема


Під’єднання до Інтернет


З’єднання комп’ютерних мереж. Міст

Локальна мережа 1

Міст

Локальна мережа 2


Маршрутизатор

маршрутизатор

маршрутизатор

Локальна мережа 1

Локальна мережа 2

Глобальна мережі Інтернет


Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі.


Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених за взаємною домовленістю.

Протокол - це правила спільної роботи різного обладнання в мережі.


Всі протоколи в залежності від комунікаційних задач поділяються на 4 рівні: прикладні транспортні мережні міжмережні


ТСР / ІР ТСР

Протокол управління передачею даних

Відповідає за розбиття інформації, що передається, на пакети і правильне відновлення інформації з пакетів одержувачем.

ІР

Протокол міжмережевої взаємодії

Визначає формат адреси ПК і відповідає за доставку пакетів даних за призначенням.


Іnter NIC мережевий інформаційний центр, що забезпечує унікальність

ІР адрес


ІР - адреса IP-адреса - унікальна числова адреса (ім’я) комп’ютера в мережі; представлена 4-байтним числом, байти розділені крапкою, кожен байт набуває значення від 0 до 255.

192.168.4.11

Ідентифікатор мережі

Ідентифікатор вузла (ПК або хоста)


1984 р

Домена система адресації Доменне ім’я (domain name) – ім’я комп’ютера в мережі, складене із скорочень слів DNS-сервери – для переведення (трансляції) буквених адрес в цифрові та навпаки.

194.158.209.81  www.academy.edu.by


Домена система імен .com

Комерційна організація

.edu

Освітня організація

.mil

Військова організація .org Некомерційна організація

.gov Урядова організація .net

Організація, що працює з мережею

Домени за територіальним принципом для України це - .ua, для Росії — .ru, для Великобританії — .uk, для Німеччини — .de, для Італії — .it тощо. Сьогодні налічується близько 240 географічних ідентифікаторів


Якщо в IP-адресі старша частина розташована ліворуч, то в доменному імені — праворуч. Цю останню частину імені домену називають доменом першого рівня, або суфіксом.

194.158.209.81  www.academy.edu.by


Які з цих наборів чисел можуть бути IP-адресами?

а) 256.39.48.136; б) 235.39.9.1.28; в) 0.0.0.0; г) 194.45.48.206 д) 255.37.179.


Що визначае точне місце розташування файлу в Інтернеті?

а) IP-адреса; б) доменне ім’я; в) URL-адреса;

г) ім’я файлу;

д) адреса електронної пошти.


Методика адресації інформаційних ресурсів URL (Uniformed Resource Locator)- уніфікований вказівник ресурсів

Загальна схема: протокол://<доменне_ім’я>/<шлях_до_файлу>


Основні служби Internet: - WWW (Web - служба) 1980 в Європейській лабораторії фізики елементарних частинок - Електронна пошта (e-mail) - UseNet (служба новин) - FTP (служба пересилання файлів) - Gopher (служба пошуку, отримання та пересилання текстової інформації) - TelNet (служба візуального доступу до інших ПК) - Wap (служба спілкування в режимі реального часу)


Пошукові системи – це веб-сайти, що надають можливість для пошуку інформації в Інтернеті.

Веб-сайт – це… Веб-сторінка – це… Гіперпосилання – це…

Вікі - це веб-сайт структуру та вміст якого можуть змінювати користувачі.


<html> <head> <title>Мой первый шаг </title> </head> <body> Здравствуйте, это моя первая страница. <br> Добро пожаловать! :) </body> </html>


Володін В.В.,


<head> </head> - голова документа <body> </body> - тело документа

9_17  

presentation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you