Page 1

31 PRODUKSJON 31-9074

MAT V/LOCATIONOPPTAK

31-9078

MØTEKOSTNADER

Mengde:

x

10

.

32 REGI 32-1210

REGISSØR

32-4095

SOSIALE UTGIFTER

Mengde: 1

Sats: 1

x

%

Sos. utg.

Fradr. MVA:

%

Sos. utg.

Fradr. MVA:

20 000 26

5 200

1 500

4 000

4 000

SUM

5 500

Sats: 20 000

Sum: 5 200

.

SUM

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Sum:

150

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

<-------'

25 200

Side 1 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 2 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 3 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 4 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 5 av 15


38 FOTO

%

Sos. utg.

38-1810

SJEFSFOTOGRAF

Mengde: 2

1

3 561

7 122 26

1 852

38-1812

KAMERAOPERATØR

1

3

2 721

8 163 26

2 122

38-1816

KAMERAASSISTENT

1

2

1 992

3 984 26

1 036

38-1834

DIT

1

1

2 360

2 360 26

38-4095

SOSIALE UTGIFTER

38-6810

KAMERAUTSTYR

4

5 000

20 000

38-6812

OPTIKK

4

1 500

6 000

38-6814

ANNET TILLEGGSUTSTYR

4

1 700

6 800

38-6818

KAMERAUTSTYR 2ND. UNIT

1

2 000

8 000

38-6820

SPESIALUTSTYR

1

2 000

2 000

38-6822

STEADYCAM

1

6 000

6 000

38-6856

HARDDISKER

1

2 000

Sats:

Sum:

2 000

SUM

78 053

5 624

.

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

x

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

4

Fradr. MVA:

614 <-------'

Side 6 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 7 av 15


41 OPPTAKSLYD

%

Sos. utg.

41-2110

LYDSJEF OPPTAK

Mengde: 1

1

3 561

3 561 26

926

41-2190

ANNET LYDPERSONALE

1

1

3 561

3 561 26

41-4095

SOSIALE UTGIFTER

41-7110

Sats:

Sum:

LYDOPPTAKSUTSTYR

1 852 1

.

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

x

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

3 000

3 000

SUM

11 974

Fradr. MVA:

926 <-------'

Side 8 av 15


44 REISER/TRANSPORT 44-9081

LEIDE BILER

Mengde:

x

Sats:

.

SUM

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Sum:

%

Sos. utg.

Fradr. MVA:

7 000

Se spesifikasjonsark

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

7 000

Side 9 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 10 av 15


52 KLIPP

%

Sos. utg.

52-3110

KLIPPER

Mengde: 1

x 5

Sats: 3 561

17 805 26

4 629

52-3124

LOGGER/OPPSYNKER

1

1

2 154

2 154 26

52-4095

SOSIALE UTGIFTER

5 189

.

SUM

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Sum:

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Fradr. MVA:

560 <-------'

25 148

Side 11 av 15


53 LYDETTERARBEID 53-3250

MIKSER

53-4095

SOSIALE UTGIFTER

Mengde: 1

Sats: 3

%

Sos. utg.

3 561

Sum:

10 683 26

2 778

SUM

13 461

2 778

.

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

x

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Fradr. MVA:

<-------'

Side 12 av 15


Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

Side 13 av 15


56 BILDE ETTERARBEID / LABORATORIUM

Mengde:

56-8530

INNLAST ONLINE

1

56-8542

LYSSETTING/GRADING

1

.

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

x

Sats: 2

Sum:

8 000

8 000

10 000

20 000

SUM

28 000

Fradr. MVA:

Side 14 av 15


61 ADMINISTRASJON

Mengde:

61-1110

PRODUSENT

61-4095

SOSIALE UTGIFTER

61-8610

ADMINISTRASJONSGODTGJØRELSE

x

1

62 UFORUTSETTE UTGIFTER UFORUTSETTE UTGIFTER

Mengde: 4,4 %

.

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 5.1 av 25.08.12

%

Sos. utg.

15 000

Sum:

15 000 26

3 900

15 000

15 000

SUM

33 900

3 900

.

62-8699

Sats:

Utskrevet: 12.04.14 kl.13:32

x

Sats:

Fradr. MVA:

<-------'

Sum:

10 000

10 000

SUM

10 000

Side 15 av 15

test  

test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you