Page 1

ACTIVITAT 1: HISTÒRIA DE LA LLOTJA EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat consistirà en explicar als infants la història de la llotja de Sant Carles de la Ràpita. Mitjançant unes diapositives, explicarem als alumnes com la llotja ha anat evolucionant, ensenyant-los fotos d’abans i de com anat canviant. Finalment, mitjançant el google Earth aproparem als alumnes a l’actual llotja per a que la vegin tal com és actualment. DURADA 25 minuts. MATERIALS I RECURSOS  

PDI. Fotos de la llotja.


ACTIVITAT 2: VISITA D’UN MARINER. EDAT: P5 GRUP: Grupal. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat consistirà en que els infants preparin una sèrie de preguntes per preguntar-li a un pare mariner que acudirà a l’aula. La mestra apuntarà les preguntes a la PDI. A continuació, una vegada vingui el mariner a l’aula, gravarem la entrevista per a poder-la penjar-la al bloc i que tots la vegin. DURADA 25 minuts. MATERIALS I RECURSOS    

PDI. Preguntes de la entrevista. Audacity. Càmera de vídeo.


ACTIVITAT 3: VISITEM LA LLOTJA

EDAT: P5 GRUP: Grupal. LLOC ON S’EFECTUA: Llotja i Casa del Mar. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Aquesta sortida consistirà en que els alumnes aniran a visitar la llotja del poble. Després de visitar la llotja veure les parts, les barques... els alumnes aniran a dinar a la Casa del Mar, on els mariners els hi realitzaran un arròs amb caldo de peix. Posteriorment els iaios mariners els ensenyaran els diferents nusos mariners, i realitzaran unes polseres que després s’emportaran a casa. I per últim, tornaran a la llotja per tal de veure l’arribada de les barques i la venta del peix. Durant la visita, les mestres realitzaran fotografies per tal de penjar-les després al bloc. DURADA Tot el dia. MATERIALS I RECURSOS 

Càmera fotogràfica.


ACTIVITAT 4: LES PARTS D’UNA BARCA EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquesta activitat els infants aprendran les parts de les barques. Primer mitjançant la PDI, escoltaran les diferents parts i aniran posant cada paraula al lloc corresponent de la barca. Finalment tindran de plenar la fitxa on hauran de posar quins parts té la barca. DURADA 25 minuts. MATERIALS I RECURSOS  

PDI. Fitxa IMATGES


ACTIVITAT 5: TREBALLEM ELS NOMS DE LES BARQUES EDAT: P5 GRUP: Gran grup. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Mitjançant la PDI, la mestra farà que els nens i nenes es vagin recordant dels noms que tenien les barques del port quan vam fer la sortida a la llotja. A mesura que aniran dient els noms, la mestra els apuntarà a la pissarra i a partir de la primera lletra d’aquests noms els alumnes hauran d’anar dient altres paraules que comencin amb la mateixa lletra que la barca, o amb la mateixa síl·laba. Els nens i nenes aniran escrivint la paraula que han dit a la PDI. Aleshores tan es treballa lectoescriptura i repassem la sortida a la llotja. DURADA 30 minuts. MATERIALS I RECURSOS 

PDI.


ACTIVITAT 6: LES ESPÈCIES MARINES EDAT: P5 GRUP: Grup. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquesta activitat mostrarem amb al PDI diferents peixos. A partir d’aquí, observarem que hi alguns que són crustacis, d’altres vertebrats i d’altes invertebrats. Dins dels vertebrats treballaríem els peixos, dintre dels invertebrats el pop i l’estrella de mar i per últim als crustacis treballaríem el llagostí, la galera, l’ostra, el musclo i la tallarina. Un cop diferenciats, passarem una fitxa on tindran que pintar cada grup d’un determinat color. DURADA 30 minuts. MATERIALS I RECURSOS   

PDI. Bits dels peixos. Fitxa. IMATGES


ACTIVITAT 7: LES PARTS DE LES ESPÈCIES MARINES EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquesta activitats, els infants aprendran les parts dels diferents peixos, és a dir, les parts que tenen els peixos que són vertebrats, els que són invertebrats i els crustacis. Primer ho mostrarem amb la PDI, i després ells realitzaran la seva fitxa. DURADA Durant 3 dies (1 per cada grup) 25 minuts cada dia MATERIALS I RECURSOS  

PDI. Fitxes. IMATGES


ACTIVITAT 8: DIFERENTS TIPUS DE PEIXOS, INVERTEBRATS I CRUSTACIS EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat consistirà en donar nom a tots aquells peixos que els alumnes han vist durant la sortida a la llotja. Els donarem a conèixer el rap, el lluç, la palaia, la moixarra i el llobarro. Per altra banda també treballarem els diferents tipus de invertebrats, treballant el pop i l’estrella de mar i també els crustacis, treballant el musclo, la galera, el llagostí l’ostra i la tallarina. Després en una sopa de lletres hauran de buscar els seus noms, i per últim, realitzaran algunes activitats amb el Jclick. També realitzaran una fitxa posant el nom de cada un dels peixos, dels invertebrats i dels mol·luscos. DURADA 50 minuts. MATERIALS I RECURSOS    

PDI. Jclick. Fitxa. Sopa de lletres IMATGES


ACTIVITAT 9: ENDEVINALLA

EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat consistirà en realitzar-los als infants una endevinalla sobre el peix. Primerament la mostrarem amb la PDI on veuran allò que és quan ho descobreixen i finalment, realitzaran la seva fitxa, on hauran de fer un dibuix. DURADA 25 minuts. MATERIALS I RECURSOS   

PDI. Endevinalla. Fitxa. IMATGES


ACTIVITAT 10: TALLER DE CIÈNCIES. EDAT: P5 GRUP: Grupal. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquesta activitat, investiguem una galera. En el taller de ciències, farem que els nens bé de manera grupal o en petits grups, junt amb la mestra, investiguen una galera. Que la obrin i miren el que tenen dins, com són... DURADA 30 minuts. MATERIALS I RECURSOS     

Galeres. Pinces Gabinets de plàstic Safates Recipients


ACTIVITAT 11: FEM LA PORTADA DE LES DIADES EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat consistirà en que els alumnes realitzin un dibuix per a que sigui la portada de les diades de la galera i del llagostí i l’ostra de Sant Carles de la Ràpita. Una vegada fets tots els dibuixos, es realitzarà com una revista amb el ISSU per a penjar-la al bloc. DURADA 25 minuts. MATERIALS I RECURSOS     

PDI. Ordinador. ISSU. Folis. Colors.


ACTIVITAT 12: ELS UTENSILIS DE PESCA EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquesta activitat els infants coneixeran les diferents utensilis que necessiten els mariners per tal d’anar a pescar. Realitzarem una presentació de tots ells amb la PDI i després realitzaran una fitxa de lecto-escriptura, on hauran d’escriure els seus noms.

DURADA 25 minuts. MATERIALS I RECURSOS  

PDI. Fitxa. IMATGES


ACTIVITAT 13: LA GIMACANA DE LA LLOTJA EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: Al pati de l’escola i a l’aula de psicomotricitat DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquesta activitat realitzarem un gimcana per a realitzar diverses activitats psicomotrius i repassar els continguts apresos fins ara sobre la llotja i els elements que es relacionen. Per poder fer aquesta activitats es desenvoluparan set proves psicomotrius amb set preguntes una per a cada activitat. Els nens i nenes passaran de prova si contesten correctament a les preguntes realitzades. Seguidament exposarem les proves psicomotrius i la pertinent pregunta que realitzarem en cada una d’elles. 1. Cursa d’obstacles en patinets: “Com es diu el port de Sant Carles de la Ràpita on es troba la llotja?” 2. Posa la cua al ase: “ Què es fa a la llotja de peix?” 3. Cursa de carretes: “Quin mitjà de transport s’utilitza per anar a pescar? 4. Portar l’ou bullit amb una cullera: “Quins utensilis es necessiten per pescar?” 5. En un minut porta el màxim de peixos a la cistella: “ Quin tipus de espècie marina és un mol·lusc?” 6. Pinta una barca al mural de la paret sense aixecar el dit: “Digues una part de la barca” 7. Forma el trencaclosques: “Quin dibuix surt al trencaclosques?” DURADA 1 hora aproximadamenT


MATERIALS I RECURSOS         

Cistella Trencaclosques Peixos de plàstic o cartró Pintura i paper d’embalar Patinets Elements de psicomotricitat Mural de l’ase Culleres Ous bullits


ACTIVITAT 14: MURAL DEL MAR. EDAT: P5 GRUP: Individual. LLOC ON S’EFECTUA: aula. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT En aquest activitat els infants realitzaran un mural sobre el mar. Primerament, la mestra col·locarà un gran foto de la llotja del poble, feta a la sortida. Seguidament, cadascú d’ells tindrà que dibuixar la barca que més els va agradar, i posar-li nom. A continuació també dibuixaran un peix on després la mestra ficarà un foto d’ells a la cara del peix. I finalment, ho col·locarem tots al mural.També podem decorar aquest mural amb sorra, petxinetes... DURADA 1 hora MATERIALS I RECURSOS     

Paper continuo. Fulls. Colors. Fotos dels infants. Fotos de la sortida. IMATGES


Desenvolupament de les activitats  

Desenvolupament de totes les activitats.