Page 1

Escola d’educació infantil i primària La Faula Carrer Ral, 5-7 43.540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) Tel.977.74.45.21 escolalafaula@xtec.cat

AUTORITZACIÓ PER REALITZAR SORTIDES PEDAGÒGIQUES

Jo, ___________________________________ amb DNI _________________________ (Nom pare/mare) autoritzo al meu fill/a _____________________________________________________ (Nom nen/nena) a assistir a totes les sortides programades al llarg de tot el curs ___________________ (Curs escolar)

Sortides pedagògiques  

Autoritzacions per a les sortides pedagògiques