Page 1

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS Vicent Andrés Estelles naix a Burjassot (Valencia) el 4 de setembre de 1924 i mor a Valencia el 27 de març de 1993. Les seues obres més representatives son, el 1953 publicà Ciutat a cau d’orella, més tard per la desesperació de la mort de la seua filla, escrigué La nit. Més tard, Donzell amarg i L’amant de tota la vida. En 1970, La clau que obri tots els panys, Horacianes, Hotel París i Llibre de meravelles, la mes popular entre totes. Vicent Andrés Estelles segueix el corrent artístic de la literatura de la postguerra, es en la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) fou un procés que tallaven tots els esforços dels escriptors que des de el principi del segle intentaven apropar-se als corrents literaris europeus. Molt degueren d’exiliar-se o publicaven les obres ocultament. Al mateix temps, durant els anys 50, hi hagué una alliberació econòmica i social que fou que la literatura començarà a deixar de ferse ocultant-se. Els temes més freqüents en la poètica d’Estelles són el sofriment, la fam i la misèria de la postguerra, la mort (de familiars i de les víctimes de la guerra), l’amor, l’erotisme i el sexe viscut d’amagat, la realitat de la vida quotidiana, amb les seus misèries i les seues xicotetes grandeses, i la identitat cultural del poble; tot mirant des de diferents punts de vista: la ironia, el compromís, la denuncia social... En l’actualitat Vicent Andrés Estellés, es considerat un dels principals renovadors de la poesia valenciana contemporània. Es prou important a la nostra literatura; considerat uns dels més rellevants personatges del segle XX i de la poesia en idioma valencià.


El poema elegit d’aquest autor és ‘’Assumiràs la veu d’un poble’’ , que forma part dels 7 poemes d’Estellés. Es un poema que transmet sentiment per un poble, però sobre tot, admiració. Dona també una sensació de força, força per la lluita, per intentar fer qualsevol cosa que tingues pensat. Utilitza recursos com les personificacions ‘’Tu seràs la paraula viva’’ , perquè està personalitzant a una paraula. Destaquem aquest recurs perquè ens crida l’atenció la manera que té de donar força a d’algú utilitzant una personificació. Pensem que aporta llums a la literatura catalanai/o a la societat del segle XX perquè fou uns dels maxims representants de la poesia i en l’idioma valencià, es considerat com un dels principals renovadors de la poesia valenciana. Per ser tot un clàssic de la literatura catalana moderna, una d’aquelles personalitats que tant ha contribuït a la cultura del país deixant-nos el seu llegat. Presentat com a «escriptor valencià», a l’estranger hi ha una certa tendència a veure en Estellés el representat d’una «literatura regional». L’epítet regional per a caracteritzar l’obra d’Estellés i la imatge que ell tenia de si mateix resulta absolutament inapropiat.

Estellés  
Estellés  

Treball Valenciá

Advertisement