Page 1


CICLE DE FOTOGRAFIA Curs 2013-2014 Grup: Primer Fotografia artística I Nom: TEMA: CONTROL DE MOVIMENT EXERCICI Nº 5

Autoretrat

EXERCICI: Es presentarà: 1- Tres fotografíes on el moviment es vegi congelat. 2- Tres fotografíes on els elements estiguin clarament moguts i els elements fixs clarament definits. 3- Tres escombratges fotogràfics. 4- Es presentaràn dos fotografíes: 1ª. En el primer pla hi ha una imatge moguda i el pla del fons està congelat. 2ª. En el primer pla hi ha una imatge congelada i el pla del fons està mogut. Es realitzaràn com a mínim 40 fotografies. Es presentaràn les onze fotografíes a tamany 13 x 18 cm. Es recomana utilitzar trípode. Es montarà en DIN A-4 i l´ordre del muntatge és el següent: portada, fitxa del treball, les fulles de contacte amb les dades tècniques ( nom arxiu, obturació i diafragma) de cada presa, un CD amb totes les preses, aquest CD contindrà una carpeta amb totes les imatges realitzades en format RAW, una altra carpeta en format jpg i una altra carpeta amb els arxius que portarem a ampliar al laboratori. En una altra carpeta anirà el treball en PDF. Quan s´entregui el treball vosaltres el publiqueu a la página ISSUU i m´envieu per mail l´enllaç i una imatge que vosaltres trieu del treball de 3 x 2 cm i 72 p/p. El CD anirà dintre el treball en una funda de paper o plàstic enganxat a la fulla de treball i anirà després de les ampliacions. Cada ampliació portarà l´etiqueta de les dades de la presa fotogràfica i s´enganxarà darrera la fulla on es col.loqui l´ampliació. Criteris de correcció: Adequació de les preses fotogràfiques al contingut de l´exercici. Presentació correcta del treball segons els plantejaments donats a classe. Correcta ampliació i tractament dels arxius pel seu positivat. Informació correcta en la fitxa del treball i de cada fotografia ampliada. Presentació en el termini proposat. Data d´entrega: abans divendres 8 de novembre de 2013


Exercici 5  

Control del moviment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you