Page 1

6 Us d’o je tius Andrea Cañal Hernández 15 Novembre 3013


CICLE DE FOTOGRAFIA Curs 2013-2014 Grup: Primer Fotografia artística I Nom: TEMA: US D´OBJECTIUS EXERCICI Nº 6

Autoretrat

EXERCICI: Es presentarà dotze fotografíes amb el segÜent contingut: Dos retrats i dos paisatges. Els dos retrats i els dos paisatges es realitzarà amb un angular ( 28 mm), un objectiu normal ( 50 mm) i un tele (entre 70 i 200 mm). Es realitzarà amb camera réflex digital, ISO 100. Es realitzaràn com a mínim 40 fotografies. Es presentaràn les dotze fotografíes a tamany 18 x 24 cm o 13 x 18 cm. Es montarà en DIN A-4 i l´ordre del muntatge és el següent: portada, fitxa del treball, les fulles de contacte amb les dades tècniques ( nom arxiu, obturació i diafragma) de cada presa, un CD amb totes les preses, aquest CD contindrà una carpeta amb totes les imatges realitzades en format RAW, una altra carpeta en format jpg i una altra carpeta amb els arxius que portarem a ampliar al laboratori. En una altra carpeta anirà el treball en PDF. Quan s´entregui el treball vosaltres el publiqueu a la página ISSUU i m´envieu per mail l´enllaç i una imatge que vosaltres trieu del treball de 3 x 2 cm i 72 p/p. El CD anirà dintre el treball en una funda de paper o plàstic enganxat a la fulla de treball i anirà després de les ampliacions. Cada ampliació portarà l´etiqueta de les dades de la presa fotogràfica i s´enganxarà darrera la fulla on es col.loqui l´ampliació. Criteris de correcció: Adequació de les preses fotogràfiques al contingut de l´exercici. Presentació correcta del treball segons els plantejaments donats a classe. Correcta ampliació i tractament dels arxius pel seu positivat. Informació correcta en la fitxa del treball i de cada fotografia ampliada. Presentació en el termini proposat. Data d´entrega: abans divendres15de novembre de 2013


Ús d'objectius  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you