Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

PROJEKT – ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković Student: Ana Bežovan, Andrea Brekalo


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Zagreb, travanj 2013.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD ..............................................................................................................................5 1.1. Predmet i cilj rada.........................................................................................................5 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja......................................................................... 5 1.3. Sadržaj i struktura rada................................................................................................ 6 1.4. Kratki opis poslovnog modela .....................................................................................6 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA...........................................................................8 2.1. Misija.............................................................................................................................8 2.2. Vizija.............................................................................................................................8 2.3. Ciljevi projekta..............................................................................................................8 3. POSLOVNI MODEL.....................................................................................................10 3.1. Detaljan opis poslovnog modela..................................................................................10 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela......................................................................11 3.3. Organizacija projekta...................................................................................................11 4. INOVACIJE...................................................................................................................13 4.1. Popis inovacija projekta...............................................................................................13 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži................................................................................13 4.2.1. Inovacija 1…Mogućnost kartičnog plaćanja preko pos uređaja prilikom dostave...13 4.2.2. Inovacija 2…Mogućnost narudžbe s odgodom dostave...........................................13 4.2.3. Inovacija 3…Pos sector fiskalna blagajna.................................................................14 4.2.4. Inovacija 4…Cloud nadzor vozila.............................................................................16 4.2.5. Inovacija 5…Mobilna aplikacija za dostavu.............................................................17 5. MODELI STVARANJA PRIHODA.............................................................................18 5.1. Popis modela stvaranja prihoda...................................................................................18 5.2. Opis svakog pojedinog modela....................................................................................18 5.2.1. Model stvaranja prihoda 1…Oglašivački model.......................................................18 5.2.2. Model stvaranja prihoda 2…Provizija……………………………………..……….18 5.2.3. Model stvaranja prihoda 3…Članske iskaznice…………………………….……...19 5.2.4. Model stvaranja prihoda 4…Postupno širenje poslovanja........................................19 5.2.5. Model stvaranja prihoda 5…Naplaćivanje usluga dostave.......................................19 6. KLIJENTI.......................................................................................................................20 6.1. Glavni klijenti...............................................................................................................20 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata.....................................................................................20 6.2.1. Klijent 1…Mladi........................................................................................................20 2


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 6.2.2. Klijent 2…Zaposleni/visokoobrazovani……………………………………...……..20 6.2.3. Klijent 3…Velika poduzeća koja osiguravaju dnevne obroke zaposlenima, zaposlenici većih kompanija……………………………………….…………………..….21 6.2.4. Klijent 4…Stariji I nemoćni……………………………………………….….…….22 6.2.5. Klijent 5…Organizatori većih događanja…………………………………..………22 6.3. Tržišta i jezik Web stranica...........................................................................................22 6.4. Registracija klijenata.....................................................................................................22 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja.....................................23 7. PARTNERI......................................................................................................................24 7.1. Glavni dobavljači i suradnici.........................................................................................24 7.2. Opis dobavljača..............................................................................................................24 7.2.1. Dobavljač 1…Tvornica duhana Rovinj......................................................................24 7.2.2. Dobavljač 2…Atlantic trade……………………………………………….………..25 7.2.3. Dobavljač 3…Kraš……………………………………………………………….….26 7.2.4. Dobavljač 4…Coca cola………………………………………………………..……27 7.2.5. Dobavljač 5…METRO……………………………………………………….……..28 7.3. Opis suradnika................................................................................................................28 7.3.1. Suradnik 1…Banka.....................................................................................................29 7.3.2. Suradnik 2…Restorani…………………………………………………………........30 7.3.3. Suradnik 3…Telekomunikacije…………………………………………………..….30 7.3.4. Suradnik 4…Osiguravajuća kuća…………………………………………………...33 7.3.5. Suradnik 5…Knjigovodstveni servis…………………………………………….….35 8. KONKURENCIJA.........................................................................................................37 8.1. Glavni konkurenti.........................................................................................................37 8.1.1. Konkurent 1-pauza.hr................................................................................................37 8.1.2. Konkurent 2-od sumraka do zore.hr..........................................................................38 8.1.3. Konkurent 3-catering usluge......................................................................................38 8.1.4. Konkurent 4-supermarketi s radnim vremenom od 0 do 24.................................... 38 8.1.5. Konkurent 5-ostali ugostiteljski objekti iz kojih ne vršimu uslugu dostave.............39 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu.............................................39 8.3. Konkurentska prednost projekta...................................................................................40 9. WEB HOSTING I DOMENE........................................................................................41 9.1. Web hosting projekta...................................................................................................41 9.2. Web domene projekta..................................................................................................42 9.2.1. .hr domena................................................................................................................43 9.2.2. komercijalne domene...............................................................................................45 10. CMS SUSTAV..............................................................................................................47 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt.....................................................................47 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)......................................................................48 11. MARKETINŠKI PLAN............................................................................................... 50 11.1. Marketinški plan projekta...........................................................................................50 3


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 11.2. Ključne riječi projekta.................................................................................................51 11.3. Google AdWords oglas...............................................................................................52 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama..........................................................................52 11.5. Tablica marketinškog plana........................................................................................54 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE........................................................................................55 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta....................................................55 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone..............................................................55 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije........................................................56 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti...................................................................................57 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja...............................................................................58 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE............................................................................................61 13.1. Facebook profil projekta.............................................................................................61 13.2. LinkedIn profil autora projekta...................................................................................62 13.3. Tweeter profil projekta................................................................................................63 14. SWOT ANALIZA PROJEKTA....................................................................................64 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA...................................................................65 16. WEB STRANICE PROJEKTA.....................................................................................69 16.1. Struktura Web stranica projekta..................................................................................69 16.2. Opis strukture Web stranica projekta..........................................................................69 17. ZAKLJUČAK...............................................................................................................71 18. POPIS LITERATURE..................................................................................................72 19. POPIS WEB LINKOVA..............................................................................................73 20. POPIS SLIKA...............................................................................................................74 21. ŽIVOTOPIS..................................................................................................................75 22. SAŽETAK.....................................................................................................................79 PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica 2. Obavijesni bilten – newsletter 3. Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta 4. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) 5. Brošura prezentacije (tzv. handsouti)

4


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Elektroničko poslovanje postaje sve značajniji segment poslovanja uopće, vodeći svjetski privredni tokovi – globalizacija i integracija, nameću poslovanje na globalnom nivou, a razvoj znanosti i tehnike sve šire korištenje novih proizvoda. Elektroničko poslovanje je vođenje poslova na internetu, što ne podrazumijeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizacija poslovanja u vlastitom poduzeću online i organizacija prema klijentima. Brzina, globalizacija, unaprjeđenje produktivnosti, dolaženje do novih klijenata i dijeljenje znanja među organizacijama i institucijama u cilju ostvarivanja konkurentske prednosti – jesu termini koji određuju elektroničko poslovanje. Ukratko sinonim za suvremeno poslovanje je elektroničko poslovanje. Cilj projekta je poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti, kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja. Tvrtke koje ulažu u e-poslovanje imaju pristup novom tržištu, povećavaju prodaju i poboljšavaju svoje usluge krajnjim kupcima. Jedna od prednosti e-poslovanja jest da manje tvrtke mogu također biti konkurentne i na međunarodnom tržištu, bez značajnih povećanja troškova. U ovom radu obrađuje se pojam elektroničkog poslovanja koji predstavlja sve značajniju i unosniju komponentu cjelokupnog poslovanaj u novom digitalnom dobu, a koja će zahtijevati novi menadžerski pristup i nove marketinške strategije. Poslovanje putem internet danas je najbrži i često najjeftiniji način poslovanja, a omogućilo je pojavu virtualnog tržišta koje ne poznaje granice. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

5


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Neki osnovni podaci, tj. smjernice za izradu ovog projekta prikupljeni su na predavanjima iz kolegija elektroničkog poslovanja, ostali podatci tj. podaci koji se izravno tiču našeg poslovanja uglavnom su prikupljeni na internetu istražujući neke slične djelatnosti, ali i iz vlastitog iskustva.

1.3. Sadržaj i struktura rada Sadržaj je koncipiran tako da se u samom početku rada upoznajemo sa svrhom pokretanja projekta, te načinom prikupljanja svih potrebnih podataka u organiziranju poslovanja, zatim u daljnjem radu ulazimo u samu srž, detaljno ćemo opisati svaki korak bitan za uspješno poslovanje. Ono što je najbitnije i što pokreće cjelokupno poslovanje su misija i vizija našeg poduzeća, pa ćemo u samom početku reći nešto o tome, a nadalje ćemo govoriti o načinima na koji to želimo postići, detaljno ćemo opisati naš poslovni projekt, kako smo zamislili da bi to funkcioniralo, zatim ćemo govoriti o onima zbog kojih postojimo, a to su naši klijenti, o onima koji nam pomažu u našem poslovanju i bez kojih ne bismo mogli funkcionirati, a to su dobavljači i suradnici i naravno na samom kraju o konkurenciji koja nas potiče na konstantno usvršavanje kako bismo bili bolji od njih, a to postižemo konstantnim uvođenjem inovacija o kojima ćemo također nešto reći. Glavni motiv zbog kojeg se pokreće neki posao je zarada, pa ćemo govoriti o načinima, tj. modelima zarade u našem poslovanju. Ono što je i temelj svakog elektroničkog poslovanja je internet, pa ćemo stoga govoriti o oglašavanju putem interneta, tj. cjelokupnom marketinškom planu, pokretanju domene, CMS sustavu, WEB 2.0 tehnologijma, mobilnim tehnologijama i na samom kraju da rezimiramo naveste ćemo prednosti i nedostatke našeg projekta, te troškove poslovanja da vidimo da li je naš projekt uspješan ili je potrebno napraviti neke promjene kako bismo krenuli putem uspješnosti. 1.4. Kratki opis poslovnog modela Naš projekt smo osmislili kao portal za dostavu hrane, na što bi prvenstveno bili orijentirani, ali uz to bi u ponudi imali grickalice, slastice( dostava kolača, al samo za određeni broj naručenih komada, ponuda se ne bi odnosila na npr. jedan komad), pića i duhanske proizvode. Naš portal bi se razlikovao po tome što na njemu ne bi bili svi restorani koji imaju dostavu na jednom mjestu, pa da izaberemo jedan od restorana i od njega naručimo, nego bi se sve 6


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo narudžbe odvijale preko nas, mogli bi reći da ćemo mi biti u ulozi posrednika, mi ćemo dostavljati narudžbe koje klijent naruči iz naše ponude restorana, to bi između ostalog omogućilo dostavu iz nekih objekata koji možda sada nemaju uslugu dostave(kao npr, svima nam znani fast food Mc´donalds). Portal smo mislile organizirati na način da hranu podijelimo u kategorije (brza hrana, vegetarijanska, meksička, talijanska...), ali i na područja grada( ne bi sve dostave bile moguće na određena mjesta, iz ekonomskih razloga ali i ako se želi neka brza dostava, a udaljenost je veća, nije moguće to ostvariti, jedino ukoliko se dostava želi u neko drugo vrijeme, ne odmah). Načini na koje bi ostvarivali zaradu su različiti, kod nekih proizvoda bi zarađivali na marži (sokovi, grickalice, duhanski proizvodi), kod drugih na proviziji, također bi zarađivali i na dostavi, što bi regulirali po udaljenosti (neke dostave bi bile besplatne, sve ovisno o uvjetima).

7


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1. Misija Biramo za vas, poput vas i kao vi. Vi ste nam najbolja preporuka. Na raspolaganju smo vam stalno, naša misija je ugoditi korisniku te ga učiniti zadovoljnim. Uštedite svoje vrijeme i prepustite nama dostavu večere, obavljanje kupnje umjesto vas.

2.2. Vizija Želimo biti vrhunski dostavljači raznih proizvoda što ćemo postići stalnim ulaganjem u opremu i razvojem procesa. Prateći potrebe kupaca stvaramo dugoročan odnos s njima, te na taj način zadržavamo postojeće, a privlačimo nove kupce. Naše poslovanje svoj rad zasniva na bogatoj ponudi jela i pića, kao i ostalih potrepština u svakodnevnom životu, te na ljubaznim i profesionalnim zaposlenicima.

2.3. Ciljevi projekta Ključni zadatak u poslovanju je postavljanje jasno definiranih ciljeva te njihovo praktično mjerenje, odnosno jasan mjerljiv napredak ili regresija. Nejasni i teško mjerljivi ciljevi neće nas dovesti nigdje. Također je potrebno postaviti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve i da svaki od njih djeluje kao stepenica do slijedećeg. Dugoročan cilj može biti u periodu od 5-10 godina, a srednjoročan u periodu od 1-3 godine. Koliko god zvučalo evidentno i logično, mnogi nisu uspjeli baš zbog toga, dapače, našli su se u situaciji konfliktnih ili čak suprotnih ciljeva i rezultata. -

U roku od 4 mjeseca nakon pokretanja našeg projekta želimo da portal In time dostave skupi sve restorane s područja grada Zagreba 8


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo -

Želimo svaki mjesec u naše poslovanje uvoditi inovacije, kako bi se što više prilagodili željama i potrebama korisnika

-

Na kraju godine želimo da nam profit iznosi 70% uloženog kapitala

-

U periodu od 2 godine nakon pokretanja projekta želimo proširiti poslovanje na druge velike gradove u RH (Split, Rijeka, Zadar, Osijek)

-

Nakon 3 godine ako bi poslovanje bilo uspješno, proširili bi se i na druge djelatnosti osim dostave, a to su pružanje usluge posluge, tj mogućnost iznajmljivanja osoblja za posluživanje na slavljima.

-

U periodu od 4 mjeseca nakon početka poslovanja nastojali bi sklopiti partnerstva sa što većim brojem supermarketa koji nemaju svoj dostavu, da im mi pružimo svoje usluge (npr. kao što konzum ima svoju dostavu)

9


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

3. POSLOVNI MODEL 3.1. Detaljan opis poslovnog modela U svakoj oblasti, pa tako i u poslovima dostave, potrošači postaju sve zahtjevniji, kako zbog ponude koja se iz dana u dan širi, tako i zbog svijesti o osobnom značaju kao potrošaču. Zbog činjenice da uglavnom od nje zavisi i naše opće zdravstveno stanje, ishrana je postala veoma važan segment u svakom društvu. Mediji nam svakodnevno poručuju koliko je pravilna ishrana važna za očuvanje zdravlja i vitalnosti, što je preporučljivo, a što treba izbjegavati u svakodnevnoj ishrani. Iako na prvi pogled naš poslovni model sliči već postojećim portalima za dostavu hrane ima mnogo toga po čemu se razlikujemo u tom moru dostavnih usluga. Željeli smo se razlikovati od dostavnih portala po tome što nismo htjeli biti samo posrednik između restorana koji imaju dostavu i klijenta, te se nismo htjeli ograničiti samo na dostavu hrane, željeli smo pružiti kompletnu uslugu, sve ono što bi klijent prilikom narudžbe hrane dodatno želio, a da ne mora posebno odlaziti do trgovine. In time dostava je portal koji se bavi online dostavom bez obzira da li određeni restoran ima dostavu, baš tu je naša prednost da pružamo mogućnost dostave čak i iz onih restorana koji nemaju vlastitu uslugu dostave. Na taj način pomažemo i restoranima koji bi željeli imati dostavu, a nemaju mogućnosti za to, ali i ugađamo klijentima da dobiju ono što žele, iako do sada to nisu mogli, baš iz razloga nepostojanja dostave. Način na koji bi portal funkcionirao temeljio bi se na na ponudi svih restorana u Zagrebu i okolici, na način da će imena istih biti navedena na našoj web stranici i klikom na naziv restorana, otvoriti će se njihova osobna stranica gdje ćete moći pogledati cjelokupnu ponudu i nakon što odaberete željeno jelo upisati ćete ga zajedno s nazivom restorana u odgovarajućem prozoru, uz te opcije bit će ponuđena opcija „ostalo“ u koju ćete moći upisati ako želite nešto 10


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo dodatno iz naše ponude kao što su pića (alkoholna, bezalkoholna), slatkiši (čokolade, keksi, bomboni, žvakaće gume), grickalice (čipsevi, štapići. smoki, tortille+umaci), ostalo iz ponude ( duhanski proizvodi, plastične čaše, prezervativi, maramice, papirnati ručnici). Uz to vršili bi dostavu slastica iz slastičarskih objekata iako bi se ta dostava odnosila samo na veće količine, iz razloga što nam se za npr. 5 kolača ne bi isplatila dostava, pa bi stoga te dostave bile rezervirane za dostavu kolača na neke domjenke, razna slavlja. Dobru priliku smo također uočili kod starih i nemoćnih osoba, kojima je otežan odlazak u kupovinu svakodnevnih potrepština, pa bismo omogućili dostavu i za takve usluge, jer iako možda imaju nekoga ko se brine o njima, neće oni biti u svakom trenutku uz njih, pa bi se mi tu našli u trenutku ako im nešto zatreba, samo za takvu vrstu narudžbe bila bi moguća i telefonska narudžba iz razloga što se starije osobe ne koriste računalima i internetom, dostava za takve usluge bi bila u rasponu od 15 do 30 kn ovisno o količini narudžbe i o udaljenosti trgovine iz koje žele namirnice. Cijenu dostave bi naplaćivali 1kn po prijeđenom kilometru, s obzirom na to imali bi mogućnost na našem portalu izračunati udaljenost od restorana iz kojeg želite dostavu (točka A) i adrese na koju želite da dostava stigne (točka B), te na temelju udaljenosti i izračun dostave u kunama. Plaćanje dostave osim plaćanja u gotovini, moći ćete plaćati i preko POS uređaja kod dostavljača, tako da nećete morati brinuti da li imate gotovine kod sebe. Ono što je također naša prednost je mogućnost narudžbe s odgođenom dostavom, poznato vam je da ukoliko ste željeli nešto naručiti, na to ste morali čekati da stigne, iako ste možda bili jako gladni i to vrijeme čekanja vam se učinilo duže nego što jest, sada možete naručiti dok ste još na poslu i odrediti točno vrijeme kada želite da dostava stigne do vaših vrata, istovremeno s vama. 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Našim poslovanjem olakšat ćemo život klijentima, a najveća vrijednost koju će dobiti je ušteda vremena uz male troškove, a vrhunsku uslugu. Sa svim klijentima nastojimo ostvariti dugoročnu suradnju, zadovoljiti njihove potrebe u bilo koje vrijeme te na taj načni zadobiti njihovo potpuno povjerenje. Sve što trebaju nalazi se kod nas, njihovo je samo da izaberu neku od naših ponuda, a mi ćemo se potruditi da ju ispunimo u predviđenom vremenu uz vrhunsku kvalitetu proizvoda, isporuke i stručnosti osoblja. 11


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

3.3. Organizacija projekta Projekt smo zamislili na način da bi se cjelokupno naše poslovanje temeljilo na internetu, sve što nam je potrebno su računala, internet, kompetentno osoblje za rad na računalima i jedna prostorija u kojoj će to osoblje obavljati svoj posao, uz to potrebno nam je zemljište na koje ćemo moći parkirati naša dostavna vozila kad nisu na terenu. Jedina veća investicija je nabavka automobila i skutera (za manje udaljenosti i manje količine dostave), koju smo pokušali svesti na najmanju moguću razinu, odabirom rabljenih automobila koje bi uzeli na leasing. Što se tiče oglašavanja ono bi se također temeljilo na internet oglašavanju, jer je to najjeftiniji, a u današnje vrijeme i najučinkovitiji način oglašavanja s obzirom na velik broj ljudi koji većinu svog vremena provode na internetu.

12


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta INOVACIJE: 1. Mogućnost kartičnog plaćanja preko pos uređaja prilikom dostave 2. Mogućnost narudžbe s odgođenom dostavom (npr. naručite ujutro i želite da se dostavi u određeno vrijeme navečer). 3. Pos sector fiskalna blagajna 4. Cloud nadzor vozila 5. Mobilna aplikacija za dostavu

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 4.2.1. Inovacija 1… Mogućnost kartičnog plaćanja preko pos uređaja prilikom dostave

Nudimo plaćanje karticom. Ovo je najjednostavniji način plaćanja u našoj internet stranici. Nakon odabira ovog načina plaćanja, izravno se pristupa zaštićenoj sigurnosnoj vezi u koju se upisuje broj kreditne kartice. Ova je veza zaštićena kriptiranim 128-bitnim protokolima, i tako osigurana od krađe identiteta i prijevara. Kao i na svakom drugom prodajnom mjestu, banka provjerava i potvrđuje ispravnost kartice. Ako je potvrda uspješna, e-mailom potvrđujemo narudžbu. U trenutku kada dostavljač skupi

odabrane artikle za dostavu, naplaćujemo

narudžbu i

dostavljamo naručeno, o čemu izvještavamo još jednim e-mailom. Podaci o karticama nigdje se ne zapisuju ili pamte te su nedostupni djelatnicima In time-a ili bilo kojim suradnicima, osim poslovnim bankama s kojima se surađuje.. 13


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

4.2.2. Inovacija 2… mogućnost narudžbe s odgodom plaćanja Još jedna u nizu naših inovacija koja će nam pružiti prednost pred drugim dostavnim uslugama koje izvršavaju dostavu odmah nakon narudžbe, mi smo odlučili to promijeniti, tj. prilagoditi se svojim klijentima i doći onda kada oni to žele. Više nećete morati nakon dolaska kući zvati dostavu i čekati da ona stigne, možda vas već tada i prođe volja za jelom, jer ste zbog nestrpljivosti pojeli bilo što, što vam je bilo pri ruci kako biste utažili glad. Uz nas možete zaboraviti na to, od sada su čekanja dostave prošlost, možete već par sati ili možda čak i dan prije ukoliko već unaprijed planirate da ćete sutradan uzet slobodan dan od kuhanja, naručiti željeni menu i definirati kada želiti da on stigne na vašu adresu. Na taj način ćete moći odmah pri dolasku u svoj dom sjesti za stol i ručati, to je ono što svaki klijent zasigurno želi. 4.2.3. Inovacija 3… Pos sector fiskalna blagajna

Pos sector fiskalna blagajna1 Narudžba koju naručitelj pravi automatski se razdvaja na dio narudžbe koji se odnosi na restoran iz kojeg klijent želi narudžbu i na dio koji se odnosi na ponudu iz našeg privatnog asortimana, ispisuje se na printeru ili Kitchen Display-u unutar restorana i na našem skladištu. Sve funkcionira bez razgovora između naručitelja i kuhinje, sve ostaje zapamćeno bez mogućnosti greške. Naši klijenti čekaju minimalno, što nam znači veći promet, više novca. Naplata se odvija putem kartice ili u gotovini, ali nastojimo uštedite vrijeme pri naplati koje je potrebno osigurati klijentima da bi bili zadovoljni. Putem tog sustava možemo imati uvid u pravo stanje svoga poslovanja, važno je posvetiti posebnu pažnju vođenju zaliha (stanje na skladištu, kreiranje nabavne kalkulacije, i kontroliranje minimalnih zaliha).

Slika 1: kontrola zaliha

1

http://www.possector.hr/

14


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Izvor: http://www.possector.hr/, 09.03.2013. Možemo saznati koliki je naš promet, a što je važnije koliki je profit. Na kojim artiklima najviše zarađujemo, a koji se uopće ne prodaju. Takva

analiza će nam omogućiti

unaprjeđenje poslovanja i što je najvažnije pravovremeno djelovanje. Slika 2: analiza prometa

Izvor: http://www.possector.hr/, 09.03.2013. Nakon takvog cjelokupnog praćenja poslovanja možemo napraviti i usporedbu s prethodnim razdobljima i uvidjeti gdje je potrebno uvesti promjene kako bismo poslovanje doveli na najviši mogući nivo, jer kada

posao postepeno opada teško je primijetiti da nešto ne

funkcionira, i dok to primijetimo, obično je kasno. Zbog toga je važno da u svakom trenutku točno znamo gdje i zašto gubimo novac. POS Sector nam olakšava da dobijemo jasnu sliku svog trenutnog poslovanja u odnosu na prethodni period, i što je najvažnije na dnevnom i tjednom nivou reagiramo i unaprjeđujemo svoje poslovanje. POS Sector Vam daje odgovor na pitanja:

15


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 1. Tko naručuje 2. Adresa dostave 3. Gdje se nalaze dostavljači 4. Koja je najbolja ruta za dostavu

4.2.4. Inovacija 4... Cloud nadzor vozila2

Cloud nadzor vozila ( usluga T-HT-a ) - Osim informacija o korištenju vozila koje možemo dobiti u svakom trenutku i s bilo koje lokacije, uz ovu uslugu možemo imati uvid u: •

pozicioniranje vozila na karti u Hrvatskoj i inozemstvu

pregleda kretanja i korištenja vozila u prošlosti

detaljne izvještaje o korištenju voznog parka

Usluzi pristupamo putem internetske aplikacije na www.tcloud.hr koristeći naše korisničko ime i lozinku. Funkcionalnosti usluge: •

trenutna lokacija, brzina i status vozila u RH i inozemstvu

kretanje vozila u prošlosti iscrtavanjem rute vozila

odabir tipa vožnje: privatna, službena ili loko vožnja

administracija podataka o vozilima i vozačima

administracija korisničkih prava na pregled vozila i lokacija od interesa

jednostavan export svih izvještaja u Excel i PDF te ostale formate

simulacija kretanja vozila na karti

prikaz optimalnih ruta do odabrane lokacije na karti

Detaljni izvještaji i statistike o korištenju vozila na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi • 2

ukupni put i vrijeme vožnje

http://www.mobilisis.hr/site/novosti/pregled/usluga-cloud-nadzor-vozila-dostupna-od-04.01.2012/

16


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo •

lokacija i vrijeme zaustavljanja vozila

prekoračenja brzine

posjete objektima od interesa ili zadanim zonama kretanja

statistika i analitika korištenja vozila unutar i izvan radnog vremena

automatsko slanje izvještaja na e-mail adrese

interaktivni grafovi brzine i visine s prikazom lokacije na karti

Obavijesti/alarmi o korištenju voznog parka SMS-om ili e-mailom: •

ulaz/Izlaz iz proizvoljno definiranih zona kretanja

korištenje unutar i izvan radnog vremena

prekoračenje brzine

najava servisnih intervala vozila

zaustavljanje na lokaciji duže od zadanog vremena

zaustavljanje na nedefiniranim lokacijama

Troškovni modul •

omogućuje detaljno praćenje troškova voznog parka

pruža mogućnost izrade putnih naloga

4.2.5. Inovacija 5 – mobilna aplikacija za dostavu S obzirom da tehnolgija svakim danom napreduje ukoliko želimo biti uspješni moramo i sami ići u korak s njom i ako je potrebno svakim danom uvoditi novitete, kako bi nas klijenti prepoznali kao odgovorne osobe koje brinu o njima. S obzirom na masnovnu pojavu smartphone uređaja i istiskivanja iz uporabe običnih mobilnih uređaja, nastojali smo se prilagoditi tom trendu i omugućiti svim našim klijentima da si skinu našu aolikaciju na svoj uređaj i tako još brže i lakše imaju pristup našim uslugama.

17


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1. Popis modela stvaranja prihoda: ▪ Oglašivački model ▪ Provizija ▪ Članske iskaznice ▪ Postupno širenje poslovanja ▪ Naplaćivanje dostave

5.2.

Opis svakog pojedinog modela 5.2.1. Model stvaranja prihoda 1 - Oglašivački model

Internet je postao jedan od najbrže rastućih segmenata oglašavanja. Web stranicom dajemo uvid u poslovanje, ona je namijenjena za postojeće kupce. Naše oglašavanje većim dijelom vodi se na društvenim mrežama(Facebook, Twitter). Svakim danom nudimo uvid u ponudu, postavljamo slike, videa, posebne ponude, te na taj način omogućujemo bolji i zabavniji uvid u poslovanje. Korisnici naših usluga u svakom trenu mogu dati pohvalu i kritiku kako bi mogli reagirati na vrijeme ukoliko postoje nezadovoljni kupci. 5.2.2.Model stvaranja prihoda 2 – Provizija U dogovoru s partnerima, cijena po kojoj ćemo mi kao posrednici dobivati hranu i proizvode koje plasiramo, bit će niža od od prodajne, te ćemo na taj način prihode ostvarivati provizijiom prodanih proizvoda. 18


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Konstantnim ulaganjem u internetsko oglašavanje, smatramo da se povećava potražnja za našim uslugama, a samim time i zarada restorana ten as kao posrednika.

5.2.3. Model stvaranja prihoda 3 – Članske iskaznice Za vjernije kupce imat ćemo određene vrste članarine, članske iskaznice kojima će ostvarivati popuste i sudjelovati u nagradnim igrama. Iznos članarine bit će simboličan, te ćemo i kroz tu opciju ostvarivati određene prihode. 5.2.4. Model stvaranja prihoda 4 – Postupno širenje poslovanja To je sustav planiranja i kontrole koji daje podršku stalnom unapređenju poslovnih aktivnosti. Nakon dosadašnjeg uspješnog poslovanja, planiramo širiti svoje posredništvo i prodaju te tim ostvarivati veće prihode. Neprekidno stimulira nove tehnologije kako bi troškovi bili manji, a konkurentska sposobnost na tržištu bila veća. Planiramo kupcima ponuditi usluge stručnog osoblja za veće skupove i domjenke. Osim dostave hrane i proizvoda, imali bi priliku ”unajmitit” stručno osoblje restorana. Na našim stranicama oglašavali bi poslugu, te na taj način dobivali naknadu po učinku. 5.2.5.Model stvaranja prihoda 5 – Naplaćivanje usluga dostave Ukoliko udaljenost od restorana do kupca bude velika, naplaćivat ćemo dostavu odnosno na taj način ostvarivati dodatnu zaradu. Također, kupci će imati trošak plaćanja dostave ukoliko njihova narudžba bude manje vrijednosti.

19


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

6.KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti Naši glavni klijenti su mladi ljudi kojima dinamičan način života jednostavno zahtijeva ovakvu vrstu usluge, zaposleni, studenti, starije i nemoćne osobe, poduzeća koja svojim zaposlenicima žele osigurati kvalitetne obroke, te osobe – organizatori većih događanja koji imaju potrebu za našim uslugama i osobljem. 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1. Klijent 1 – mladi Svjesni smo da je mladima najdraži oblik prehrane brza hrana, a uz to većina njih najviše vremena provodi na internetu bilo preko računala ili mobitela. Zbog njih smo u ponudu uvrstili mnoge restorane koji pružaju takvu vrstu hrane, a među mnogima naći će se i njima najvjerojatnije omiljeni Mc´donalds koji do sad nije ima uslugu dostave svojih proizvoda, pa kako bi i dalje mogli provoditi vrijeme za računalom, bez odlaska u najbliži restoran, sada će u samo par klikova moći obaviti narudžbu i ona stiže na njihovu adresu. Budimo realni i sami volimo ponekad pojest neku brzu hranu, a ne da nam se otići do pojedinog restorana i radije bi da nam hrana dođe do vrata iako na je npr. Mc´donalds u blizini. Uz tu konkretnu hranu omogućena im je i narudžba nekih slatkiša i grickalica, napitaka, alkoholnih pića i još mnogih drugih proizvoda, s obzirom da znamo da su oni populacija koja vikendom voli izlaske, pa obično prije vole vrijeme provesti u nekoj kućnoj atmosferi, kako se ne bi morali brinuti o nabavci potrebnih stvari, dovoljno je da naruče na našem portalu i sve im stiže na adresu bez dodatnog trošenja vremena na obilaženje dućana. 6.2.2. Klijent 2 – zaposleni/visokoobrazovani

20


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo U današnjem ubrzanom načinu života, kada ljudi većinu svoga vremena provode na poslu, pa čak i nakon radnog vremena posao “nose” kući, nemaju previše vremena ni volje za provođenjem u kuhinji pripremajući nešto za jelo, a dobro znamo da je hrana bitna za opstanak, rješenje njihovih problema je u dostavi hrane na kućnu adresu. Kako se uz i onako stresan način života, ne bi još i loše hranili naručivanjem hrane iz razno raznih fast food restorana, mi smo im omogućili mogućnost narudžbe iz njihovim omiljenih restorana i to na način da narudžba stigne u isto vrijeme kad i oni stignu u svoj dom, a ne da kad stignu kući moraju još čekati na dostavu, koja obično potraje duže. Zato smo mi osmislili mogućnost narudžbe u određeno vrijeme, tako da dok ste još na poslu ili dan prije možete naručiti željeni menu i odrediti vrijeme kada želite da dostava stigne na vašu željenu adresu. Zaposleni ljudi kojima pripremanje jela i kupovanje ostalih potrepština oduzima jako puno vremena. Kvalitetnom uslugom ostvarujemo dugoročan odnos s njima .Nema ništa bolje od toga kada postojeći klijent preporuči poznaniku, prijatelju, rodbini i slično. Pri takvoj preporuci, automatski stječemo kredibilitet odnosno povjerenje klijenata. Svi znamo da u današnjem svijetu poslovanja ne vlada prodaja već kupci čijim specifičnim potrebama treba udovoljiti, te da su oni uvijek u pravu. Konkurencija je na svakom koraku, što nam sve više osvješćuje ideju da nećemo opstati bez lojalnosti i predanosti svojim klijentima, jer ukoliko mi nećemo brinuti o njima, učinit će to netko drugi. 6.2.3. Klijent 3 - Velika poduzeća koja osiguravaju dnevne obroke zaposlenima, zaposlenici većih kompanija Rezultati istraživanja pokazali su kako velika većina ispitanika, njih 95% jede za vrijeme radnog vremena i to redovito ili povremeno. Od ispitanika koji se hrane za vrijeme radnog vremena, najviše ispitanika (njih 40%) na pauzi za ručak provede do pola sata, dok čak četvrtina ispitanika (25%) ne uzima pauzu za ručak, već jede na svom radnom mjestu. Zaposlenicima je jako važna kvaliteta njihovog obroka, a prema mnogima ona baš i nije visoka. Kada je riječ o financiranju prehrane na poslu, velika većina ispitanika (njih 78%) sama plaća obrok za vrijeme radnog vremena. Samo 13% ispitanika izjavilo je kako njihov poslodavac djelomično sudjeluje u plaćanju troškova obroka, dok je još manje ispitanika, njih svega 9%, izjavilo kako na poslu ima u potpunosti plaćen obrok. Kako se za prehranu moraju sami 21


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo pobrinuti, više od polovice ispitanika (54%) na nju dnevno troši prosječno 15 kuna. Prosječno 30 kuna dnevno troši oko trećine ispitanika (34%), a više od 30 kuna dnevno na obrok za vrijeme radnog vremena troši svega 5% ispitanika. S obzirom na takve podatke, zaposleni u poduzećima, kao i njihovi poslodavci, bili bi jako zainteresirani za našu ponudu. Ukoliko poslodavac inače financira obroke zaposlenih, nudimo posebnu ponudu na mjesečnu pretplatu zaposlenih, te različite popuste na grupno naručivanje. 6.2.4. Klijent 4 - Stariji i nemoćni Pripremljena je posebna ponuda za stare i nemoćne ljude koji preko naših usluga žele doći do hrane i potrepšina, onima koji iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti skrbiti o sebi i voditi domaćinstvo. Jela koja svakodnevno nudimo primjerena su njihovoj životnoj dobi. Također, surađujemo s ustanovama koje pružaju skrb starijima, a iz nekog razloga nemaju tople obroke. 6.2.5. Klijent 5 – Organizatori većih događanja S obzirom da planiramo širiti svoje poslovanje kroz ponudu usluga stručnog osoblja restorana s kojima surađujemo, nudimo posebne ponude i popuste za organizatore različitih događanja. Velikim događanjima potrebna je stručna posluga kao i kvalitetna hrana, a uz povoljnu cijenu klijentima i to možemo pružiti.

6.3. Tržišta i jezik Web stranica Tržište na kojem bi bili dostupni, tj. pružali svoje usluge bilo bi područje Republike Hrvatske , i pokrivalo bi samo Zagreb i bližu okolicu. Na web stranici klijenti bi imali mogućnost odabira jezika stranice između hrvatskog, engleskog i njemačkog, tu mogućnost ćemo prije svega omogućiti kako bismo se što više prilagodili potrebama na tržištu, pa ukoliko se neki strani državljanin koji boravi u Hrvatskoj odluči za naše usluge, da se bez ikakvih poteškoća snađe pri narudžbi, također će postojati mogućnost preračunavanja iznosa narudžbe u kunama u željenu valutu, kako bi si naručitelj mogao bez poteškoća predočiti vrijednost narudžbe. 6.4. Registracija klijenata 22


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Registracija klijenata obavlja se na našim web stranicama. Korisnici se mogu registrirati putem web aplikacije. Osoba unosi osnovne podatke o korisničkom računu (ime, prezime, adresu, zaporku), pravna osoba unosi podatke(naziv, adresu i OIB). Nakon potvrde unesenih podataka, korisniku se iz sustava šalje e-mail poruka s linkom za dovršetak procesa registracije. Korisnik potvrdom na link za dovršetak procesa registracije potvrđuje autentičnost svoje e-mail adrese. Registracija je potpuno besplatna, a svi podaci o korisniku strogo se čuvaju i služe za obradu dostava. 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Svi registrirani korisnici imaju uvid u svoje dosadašnje narudžbe. Grupna naručivanja, kao i mjesečna pretplata na na naše usluge donosi dodatne pogodnosti. Studenti imaju popust na ixice. Za ostale korisnike imamo dostupne In-time vrijednosne kartice na kojima će svojim dostavama skupljati nagradne bodove. Različit broj bodova nosit će pogodnosti poput besplatne dostave, gratis naručenih artikala, a svi će moći sudjelovati u nagradnim igrama. Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Također, za one kupce koji su aktivni na društvenim mrežama, također će se pružati pogodnosti. Nudit ćemo svakodnevne zadatke vezane za statuse na društvenim mrežama, oni koji budu najoriginalniji, ostvarivati će dodatne pogodnosti.

23


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

7.PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Glavni dobavljači i suradnici čine jako bitnu stavku u našem poslovanju. S njima smo razvili jedan profesionalni odnos kroz koji nastojimo reklamirati njih kao poduzeća. Od glavnih dobavljača uglavnom nabavljamo proizvode koje plasiramo u prodaju.

7.2. Opis dobavljača Kako bismo obavljanje naše djelatnosti obavljali što povoljnije, tj što isplativije za naš poslovni rezultat, prvi izbor za dobavljače nam je direktno iz proizvodnje, jer se na taj način smanjuje broj posrednika što znači da se smanjuje i cijena tih proizvoda za nas, a povećava se naša zarada jer imamo prostor za puno veću maržu, nego da proizvode nabavljamo u veleprodajnim centrima. Veleprodajni centri su nam opcija za dobavljače samo za one proizvode koje ne možemo nabaviti direktno od dobavljača, tj. direktna dobava bi nas stajala puno više nego posredništvo. 7.2.1. Dobavljač 1 - tvornica duhana Rovinj3 TDR je vodeći proizvođač cigareta na regionalnom tržištu, sve je snažnije prisutan i na drugim europskim tržištima. TDR godinama razvija lepezastu strukturu svog brand portfelja, sukladno filozofiji poslovanja najvećih svjetskih proizvođača duhanskih proizvoda. Lansiranju svakog proizvoda prethodi studiozna analiza želja i potreba potrošača određenog segmenta, što rezultira zauzimanjem istaknutih tržišnih pozicija. Potrošačima se u više od petnaestak zemalja nudi 10 brendova i 33 proizvoda. Gotovo svi su prisutni na hrvatskom tržištu. Međunarodne TDR-ove marke su Ronhill, Walter Wolf, MC i Respect. Uz glavne tržište marke tu su i ostale zaštićene tržišne 3

http://www.tdr.hr/ , 7.3.2013.

24


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo marke koje su dio TDR-ovog proizvodnog asortimana, primjerice Largo, York, Kolumbo, Filter 160, Benston. TDR-ov program partnerstva TDR-ov program partnerstva je skup aktivnosti koje TDR zajedno sa svojim partnerima provodi u svrhu unapređenja kvalitete i raznolikosti ponude svojih proizvoda i postizanja još većeg zadovoljstva potrošača. TDR-ov program partnerstva namijenjen je svim poslovnim subjektima koji prodaju duhanske proizvode i žele usko surađivati s TDR-om, njihovim stručnjacima i know-howom. Uključenjem u TDR-ov program partnerstva, partnerima se pružaju mnoge pogodnosti iz toga razloga smo se odlučili na tu suradnju, kako bi iskoristili prednosti u odnosu na kupnju duhanskih proizvoda u nekim od trgovačkih lanaca.

7.2.2. Dobavljač 2 – Atlantic trade4 Atlantic Grupa je multinacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje na tržištima Hrvatske, regije i zapadne Europe. Jedna je od vodećih prehrambenih kompanija u regiji, vodeći europski proizvođač prehrane za sportaše, najveći proizvođač dodataka prehrani u regiji, istaknuti proizvođač proizvoda za osobnu njegu, vodeći distributer robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi te vlasnik najvećeg privatnog lanca ljekarni. Atlantic Grupa je u jugoistočnoj Europi vodeći distributer visokokvalitetnih proizvoda široke potrošnje, čije su robne marke regionalni i svjetski lideri. Distributivni asortiman se kontinuirano proširuje, te je danas Atlantic Grupa na različitim tržištima u regiji ekskluzivni ili

ovlašteni

distributer

uglednih

internacionalnih

robnih

marki:

Wrigley, Ferrero, Hipp, Vivera, Johnson & Johnson, Lorenz, Manner, Duracell, Scholl te vlastitih robnih marki Cedevita, Melem, Plidenta, Rosal, Dietpharm, Multivita, Grand Kafa, Argeta, Barcaffe, Cockta, Smoki, Donat Mg i dr. Uz navedene proizvode, Atlantic grupa je naš dobavljač za montana sendviče i argeta paštete.

4

http://www.atlantic.hr/hr/ , 7.3.2013.

25


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

7.2.3. Dobavljač 3 – Kraš5 Kraš, prehrambena industrija d.d. je najveća hrvatska tvrtka koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda. Generacije potrošača već cijelo stoljeće uživaju u bogatoj ponudi raznovrsnih Kraševih slatkih proizvoda. Od početaka proizvodnje 1911. godine, do danas, Kraš sustavno razvija proizvodnju sve tri grupe konditorskih proizvoda - kakao proizvoda, keksa i vafla i bombonskih proizvoda. Kraš d.d. je tijekom godina svoju proizvodnju proširio na cijeli spektar konditorskih proizvoda kao što su: Čokolade •

Dorina, obitelj Kraševih čokolada pod zajedničkim nazivom DORINA prisutna je na tržištu u velikom broju različitih okusa.

Čoksa

Dorina Fifty, tamna čokolada s 50% udjelom kakaa na tržištu se pojavljuje u tri okusa: Bitter, Orange i Mint.

Kraš 1911

Životinjsko carstvo jedan je od najstarijih proizvoda dječjeg asortimana čija proizvodnja započinje pedesetih godina 20. st., a djeci omogućuje stjecanje prvih saznanja o svijetu životinja ispunjavajući istoimeni album sličicama zapakiranim u čokoladice.

Kolumbo

Bananko je pjenasti prutić okusa banane preliven čokoladom.

Bombonijere •

Bajadera, jedna od najpoznatijih Kraševih slastica, prvi je proizvod koji je dobio oznaku Izvorno hrvatsko kao proizvod iznimne prepoznatljivosti i trajne kvalitete proizvodnje.

• 5

Griotte

http://www.kras.hr/ 7.3.2013.

26


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo •

Fontana

Quartet

Pozdrav iz Hrvatske

Keksi, vafli i čajna peciva •

Domačica

Petit Buerre

Napolitanke

Tortica

Jaffa

Bomboni •

KiKi

Bronhi

505 s crtom

7.2.4. Dobavljač 4 – coca cola6 Coca-Cola HBC Hrvatska jedna je od najvećih tvrtki u industriji bezalkoholnih napitaka u državi, a ujedno je i ovlaštena punionica tvrtke The Coca-Cola Company. Proizvodi, prodaje i distribuira široki spektar napitaka, a većina proizvoda marke su tvrtke The Coca-Cola Company. Prodajni asortiman sastoji se od:

6

vodećih marki Coca-Cole, Coca-Cole zero, Fante, Spritea i energetskih pića

lokalnih marki kao što je Bistra

marki pod licencom drugih tvrtki kao što su Cappy i Nestea.

http://www.coca-cola.hr/ 7.3.2013.

27


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Neprestano traži nove prilike kako bi proširila svoj prodajni asortiman i tako pružila svojim potrošačima u Hrvatskoj što veći izbor. Poduzima sve mjere kako bi osigurala najvišu kvalitetu svojih proizvoda.

7.2.5. Dobavljač 5 – METRO7 METRO veleprodajni centri predstavljaju specijalizirano mjesto opskrbe s naglaskom na poslovne subjekte koji posluju u ugostiteljskom (HoReCa) sektoru, male trgovine, kioske i ostale maloprodajne objekte. Koncept METROA Cash & Carry na globalnom nivou jest uska suradnja s lokalnim dobavljačima i proizvođačima. Najveći dio ponude u veleprodajnim centrima odnosi se na domaće proizvođače i dobavljače, a to se poglavito odnosi na prehrambeni dio asortimana. Svi proizvodi koji imaju neprekinut lanac proizvodnje i isporuke, s visokim stupnjem kvalitete, nalaze se na policama veleprodajnih centara. Zahvaljujući širokoj ponudi proizvoda koja se sastoji od više od 30.000 prehrambenih i neprehrambenih artikala i asortimana prilagođenom kupcima, METRO Cash & Carry veleprodajni centri su referentna točka opskrbe za poslovne potrebe uz najnižu moguću cijenu. Metro je naš dobavljač za sve one proizvode iz asortimana koje nismo u mogućnosti nabaviti direktno od proizvođača, jer ih nemaju u svojoj ponudi, a kod naših klijenta postoji potražnja za njima. 7.2.6. Restorani koji ujedno predstavljaju svrhu našeg postojanja Naše poslovanje razvilo se iz poslovanja restorana koji imaju potrebu surađivati s posrednikom poput nas. Neki restorani nemaju namjeru širiti svoje poslovanje na dostavnu djelatnost, a i suradnja s nekim tko će ulagati u moderno oglašavanje proizvoda i usluga nikada nije na odmet. 7.3. Opis suradnika Bez suradnika bi naše poslovanje bilo nemoguće, posebno zbog posredničke uloge. Glavni suradnici su zasigurno restorani i trgovine na čijim se proizvodima temelji naše poslovanje, te 7

http://www.metro-cc.hr/ 7.3.2013.

28


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo suradnici koji nam daju financijske potpore kako bi i dalje uspješno realizirali svoje poslovanje ga po potrebi i mogućnostima nastavili dalje širiti. 7.3.1. Suradnik 1 – banka Banka nam je vrlo bitan suradnik, jer nam omogućuje pribavljanje financijskih sredstava za pokretanje poslovanja, ali nam omogućuje i daljnje poslovanje korištenjem njihovih usluga POS aparata. Banka koju smo odabrali kao suradnika u našem poslovanju je Privredna banka Zagreb. PBZ nam nudi niz različitih proizvoda i usluga te nam pružamo potpunu, brzu i kvalitetnu uslugu obavljanja platnog prometa. U poslovnicama PBZ-a možemo obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to8: •

otvaranje poslovnog računa

uplata gotovine na šalteru, putem dnevno – noćnog trezora (DNT) ili PBZ bankomata

isplata gotovine na šalteru ili na PBZ bankomatu

isplata gotovine putem VISA Business Electron debitne kartice za poslovne subjekte

bezgotovinsko plaćanje na šalteru

ispis informacija o stanju i prometu po računu (izvadak po poslovnom računu)

ispis podataka o solventnosti (BON-2)

prijepis naloga ili izvatka

ugovaranje niza usluga i proizvoda iz bogate ponude sustava PBZ platnog prometa za poslovne subjekte (PBZCOM@NET – usluga Internet bankarstva za poslovne subjekte, PBZ365@NET - Internet bankarstvo, PBZCOM-SMS usluga, PBZ Info servisi, VISA Business Electron debitna kartica za poslovne subjekte, American Express kartica za obrtnike, PBZ paketi za obrtnike)

PBZ paket za obrtnike je skup proizvoda i usluga Privredne banke Zagreb oblikovan kako bi ispunio sve potrebe obrtnika. Sadržaj paketa ovisi o potrebama korisnika, pa tako smo ga i mi oblikovali prema našim potrebama. Trošak korištenja usluga i proizvoda iz paketa ravnomjerno je raspoređen kroz cijelu godinu i plaća se mjesečno, automatskim terećenjem poslovnog računa. 8

http://www.pbz.hr/Default.aspx 8.3.2013.

29


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Pogodnosti iz paketa ostvaruju se korištenjem grupe posebno odabranih proizvoda i usluga iz PBZ paketa za obrtnike po našem izboru. 7.3.2. Suradnik 2 – restorani Restorani su naši najvažniji suradnici, na suradnji s njima se temelji naša djelatnost. Naš portal omogućuje svim restoranima, da svoje troškove dostave eliminiraju angažirajući našu uslugu dostave, a isto tako omogućuje restoranima koji je nemaju dodatnu zaradu zbog mogućnosti dostave uz redovito poslovanje u objektu. Suradnja bi se odvijala na način da bi se restorani koji bi željeli naše usluge morali registrirati na našoj stranici i jedini trošak bi im predstavljala godišnja članarina koja će svakako biti manja nego iznos vlastite dostave. Ponekad bi u suradnji s njima imali akcije koje bi i njima i nama dizali reputaciju, a to su besplatne dostave, besplatna svaka 10. narudžba u vrijednosti do 200kn, na taj način bi svakako utjecali na našu financijsku uspješnost, ali bi si priuštili pozitivnu reklamu, jer kao što izreka kaže: „Dobar glas, daleko se čuje“.

7.3.3. Suradnik 3 – telekomunikacije9 T-HT Grupa vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji jedini pruža njihov puni spektar: objedinjuje usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i međunarodnih komunikacija. Uz pružanje usluga fiksnih telefonskih linija (pristup i promet fiksnim telefonskim linijama, te dodatne usluge fiksne mreže), Grupa pruža internetske usluge, uključujući IPTV, usluge prijenosa podataka (najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM), te posluje s GSM i UMTS pokretnim telefonskim mrežama. Za naše poslovanje što se tiče mobilnih usluga odlučili smo se „Grupnu tarifu“ koja je povoljna za poduzeća koja imaju više od 10 radnika, te što se tiče interneta pretplatili smo se na max adsl paket. Obje tarife, za mobilnu komunikaciju i internet navedene su odmah ispod.

9

http://www.t.ht.hr/ 8.3.2013.

30


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo INTERNET MAXadsl Business Flat - 148,75 kn/mj. Neograničeno surfajte, preuzimajte razne sadržaje bez razmišljanja koliko ste potrošili i jeste li prekoračili granicu za dodatni blok prometa. Od 14 Mbit/s do 20 Mbit/s - 337,09 kn/mj. Postanite korisnik superbrzog MAXadsl interneta, koji je do 350 puta brži od najbržeg dial-up pristupa i koristite prijenos podataka brzinom od 14 Mbit/s do 20 Mbit/s za download i od 384 kbit/s do 768 kbit/s za upload.

MOBILNA KOMUNIKACIJA Virtual Private Network je savršeno rješenje koje će zadovoljiti sve potrebe naše tvrtke za mobilnom komunikacijom. Opcije za korisnike VPN tarifa •

Unlimited

Dodatne minute

Fiksni pozivi

Web'n'walk

Poruke

Kreirajte osobne VPN profile •

VPN profili - Kontrolirajte troškove vaše mobilne komunikacije. Možete potpuno kontrolirati troškove vaše mobilne komunikacije - usluga VPN vam omogućuje odabir profila za svakog pojedinog zaposlenika, grupu ili sektor unutar tvrtke, ili za sve zaposlenike koji su u VPN mreži. Odredite dopuštene i zabranjene pozive i usluge s obzirom na odredište. Neka vaši troškovi budu uvijek pod kontrolom.

31


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo •

VPN administrator - Mijenjajte i prilagođavajte potrebama postavke vlastite VPN mreže. Kreiranjem profila za svakog zaposlenika možete definirati koji su pozivi i usluge dozvoljeni. Uz VPN Privatni račun možete, bez naknade, razdvajati troškove korištenja T-Mobile usluga na poslovne i privatne. Korištenje svih usluga koje nisu puštene unutar profila obračunavat će se na privatnim računima vaših zaposlenika, a ti će računi stizati na njihove privatne adrese.

VPN Moj račun - Odredite smjer mobilne komunikacije. Uz VPN Moj račun moguće je, bez naknade, razdvajati troškove korištenja mobilnih usluga na poslovne i privatne. Korištenje usluga za privatne potrebe naplaćivat će se na privatnome dijelu računa korisnika usluge VPN Moj račun, dok će se korištenje svih ostalih usluga za poslovne potrebe naplaćivati na računu poslovnog korisnika. Primjerice, nekim zaposlenicima mogu biti dopušteni samo pozivi unutar Hrvatske, a zabranjeni međunarodni pozivi i korištenje MMS usluge.

VPN limit - Odredite dopuštenu potrošnju za svakog korisnika VPN-a. VPN Limit je besplatna usluga koja vam omogućuje postavljanje granice potrošnje za svakoga pojedinog korisnika unutar VPN mreže tvrtke. Uz VPN Limit jednostavno određujete novčani iznos koji svaki pojedini VPN korisnik tijekom jednoga obračunskog razdoblja može potrošiti na poslovne razgovore i usluge mobilne telefonije. Iznos VPN Limit možete izabrati u rasponu od 50 do 1000 kuna (u koracima po 50 kn). Svi troškovi koji prijeđu taj limit obračunavat će se kao privatni troškovi zaposlenika, a računi tih prekoračenja stizat će na njihove privatne adrese. Potrošnja za usluge korištene za privatne svrhe nije ograničena.

32


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 7.3.4. Suradnik 4 – osiguravajuća kuća10 Svjesni ste činjenice da svako motorno vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom uporabom nanese materijalna ili nematerijalna šteta. Ugovaranjem police osiguranja štitimo sebe, svoje vozilo i druge sudionike u prometu od posljedica mogućeg nesretnog slučaja. Jadransko osiguranje jedno je od vodećih društava na hrvatskom osiguravateljnom tržišu. Znanje, iskustvo, stalan rad na proširenju ponude osiguravateljnih proizvoda, odlično formirana prodajna mreža i prepoznatljivost na tržištu, aktivno praćenje i odgovaranje na dinamične potrebe tržišta recept su kojem Jadransko osiguranje može zahvaliti stabilan udjel tržištu već dugi niz godina i to je razlog iz kojeg smo ga izabrali kao osiguravateljsku kuću za naš vozni park. Jadransko osiguranje je 2010. godinu završilo na trećoj poziciji u neživotnim vrstama osiguranja. Program zaštite koji Jadransko osiguranje nudi: 1. Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti uz mogućnost ugovaranja: •

proširenog osiguranja za vozača i putnike

osiguranja stakla od loma

osiguranja vozača u slučaju njegove krivnje ili tzv. AO plus.

2. Kasko osiguranje u nekoliko oblika: •

potpuno kasko osiguranje

kasko povjerenja, kao jedinstven proizvod na tržištu

djelomično kasko osiguranje.

Ugovaranjem police automobilske odgovornosti osiguravamo našu odgovornost za naknadu štete prema trećim osobama. Jadransko osiguranje preuzima rizik, a nas štiti od financijske odgovornosti te jamče naknadu štete trećim osobama prouzročenu uporabom našeg vozila u zemlji i inozemstvu. 10

http://www.jadransko.hr/ 8.3.2013.

33


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Od čega nas štiti polica Jadranskog osiguranja? Štiti nas od odgovornosti prema trećim osobama u slučaju: •

tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe

uništenja, odnosno oštećenja stvari.

Dodatne pogodnosti: •

besplatna zelena karta i Europsko izvješće o nezgodi

priznavanje već stečenog bonusa kod drugih osiguravatelja

plaćanje premije u više obroka (čekovima i karticama)

15% - 20% popusta za osobe s tjelesnim invaliditetom.

Na polici osiguranja od automobilske odgovornosti, osim osnovnog, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, čime naša polica osiguranja pruža dodatnu zaštitu nama i našem vozilu, mi smo se odlučili za dodatnu uslugu pokrivanja štete u slučaju i kada je naš djelatnik odgovoran za nezgodu, te ako u tom slučaju ostane invalid ili nažalost smrtno strada. Također kako bismo smanjili iznos osiguranja, odlučili smo se na registraciju vozila za područje Daruvara, iz razloga što je to područje najjeftinije registracije. Jadransko osiguranje je u suradnji s HAK-om pripremilo novi proizvod pod nazivom ZONA. Radi se o jedinstvenom osiguravateljnom proizvodu koji u sebi sadrži dvije komponente za sigurniju i bezbrižnu vožnju - osiguranje od nezgode vozača i putnika u vozilu te pomoć na cesti u slučaju kvara ili prometne nezgode. S obzirom na djelatnost kojom se bavimo, stalno smo na cesti iz tog razloga trebamo biti u potpunosti osigurani na svim područjima i za svaku situaciju koja nas zatekne na cesti, zato je naš izbor Jadransko osiguranje koje osim osiguranja u slučaju nezgode, pruža uslugu pomoći na cesti u slučaju kvara.

Slika 3:Primjer izračuna police osiguranja

34


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Izvor: http://www.jadransko.hr/izracun_premije/autoodgovornost/, 8.03.2013.

7.3.5. Suradnik 5 – knjigovodstveni servis Kako bismo smanjili vlastite troškove, dio vezan s financijama prepustili bismo knjgovodstvenom servisu, jer dobro znamo da većina uspješnih poduzeća prakticira outsourceing baš iz tih razloga. Time bi smanjili troškove zaposlenog u tom kadru koji iznose mnogo više nego unajmljena usluga knjgovodstva, a sam time imamo brigu manje, jer drugi umjesto nas brinu o svemu. Knjigovodstveni servis Anno Domini Nostri d.o.o brinut će o našem knjigovodstvu i računovodstvu.

Knjigovodstveni servis Anno Domini Nostri d.o.o. utemeljen je 2001.

godine. Od tada pruža usluge knjigovodstva, računovodstva i poslovnog savjetovanja nizu domaćih i stranih poduzetnika. Svakom klijentu pristupaju s posebnom pažnjom i u skladu s 35


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo visokim profesionalnim poslovnim standardima te se prilagođavaju njegovom načinu rada i željama vođenja poslovanja. Stručno osposobljen tim knjigovodstvenog servisa Anno Domini Nostri d.o.o. pružit će nam cjelovitu knjigovodstvenu i računovodstvenu uslugu u skladu s našim potrebama, te usluge poslovnog savjetovanja. Kvalitetno knjigovodstvo i računovodstvo jedan je od bitnih elemenata u poslovanju svake tvrtke. Usluge koje pruža11: •

Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom

Robno i materijalno knjigovodstvo

Knjigovodstvo kupaca i dobavljača

Obračun PDV-a

Obračun plaća i naknada plaća djelatnicima

Vođenje blagajne

Knjiga URA i Knjiga IRA

Obračun putnih naloga

Obračun amortizacije

Izrada mjesečnih izvješća za poreznu upravu

Izrada godišnjih obračuna i financijskih izvješća

Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Prijava poreza na dobit

Prijava poreza na dohodak

Izrada poreznih kartica i Obrazaca M4

Financijsko i porezno savjetovanje

Usluge vođenja platnog prometa za komitente

8. KONKURENCIJA 11

http://www.adn.hr/o-nama.html, 7.03.2013.

36


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 8.1. Glavni konkurenti Glavni konkurenti su nam sva ona poduzeća koja pružaju slične usluge, tj. svi restorani, sve trgovine, slastičarne, kiosci, catering usluge. Bez obzira što neki od tih poduzeća nemaju dostavu, oni su naši konkurenti, jer klijenti mogu zamijeniti naše usluge dostave s odlaskom u restorane, dućane itd. iz toga razloga moramo našu ponudu formirati na način da bude dovoljno primamljiva da kod klijenta ne ostavi mjesta za razmišljanje da li da ode u restoran ili koristi uslugu kompletne dostave, nego da mu prva i jedina opcija bude naša cjelovita dostava i to skroz do vrata njihova doma. 8.1.1. Konkurent 1- pauza.hr12 Pauza.hr web i mobilni servis za naručivanje hrane online omogućuje narudžbu hrane iz restorana koji su se registrirali da žele imati svoju ponudu na tom portalu. Portal je osmišljen na način da izaberemo kvart u kojem se nalazimo i onda nam se prikažu svi objekti koji imaju ponudu u tom dijelu grada uz svaki od njih je naveden minimalan iznos narudžbe za taj kvart i prosječno vrijeme. Kod tog konkurenta smo uočili mnogo nedostatke koje smo iskoristili kao svoje prednosti, a to su nemogućnost narudžbe u svim restoranima online, to ovisi o restoranu da li ima tu uslugu, ponuda je ograničena samo na restorane koji imaju dostavu, dok bi se u našoj ponudi nalazili i restorani koji nemaju vlastitu dostavu, upravo je u tome naša velika prednost, neki restorani imaju dosta velik iznos minimalne narudžbe. Slijedeća prednost nam je u mogućnosti plaćanja preko POS uređaja prilikom dostave, pauza.hr ima samo mogućnost gotovinskog plaćanja prilikom dostave i kartično plaćanje ali unaprijed prilikom narudžbe, pri čemu su mnogi klijenti skeptični platiti nešto prije nego što usluga bude izvršena. Radno vrijeme također možemo navesti kao našu prednost, jer većina objekata ima dostavu najkasnije do 23h, bez obzira što se radi o fast foodu, kod nas bi dostava iz fast food restorana bila moguća sve dok taj restoran radi.

8.1.2. Konkurent 2 – od sumraka do zore.hr13 12 13

http://www.pauza.hr/ 7.3.2013. http://odsumrakadozore.hr/ 8.3.2013.

37


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Od sumraka do zore je po mome mišljenju prije svega portal namijenjen mlađoj populaciji, to smo može zaključiti po njihovoj ponudi, za koju bi se moglo reći da je širokog repertoara, od pića, hrane, slastica, cigareta do prezervativa, plastičnih čaša, maramica... Njihova pozitivna strana je mogućnost narudžbe od 0 do 24h, što je mladima vrlo bitno da ako nešto možda slave i ponestane im pića, ne moraju brinuti gdje će ga kupiti u vrijeme kada su benzinske postaje jedina mjesta gdje se u to vrijeme može nešto kupiti. Tu njihovu prednost smo prenijeli na naše poslovanje jer smo ju prepoznali kao vrlo dobru priliku za zaradu. Uz sav asortiman koji oni nude mi imamo dodatnu ponudu, a to je hrana iz restorana i fast food-a, dok su oni ograničeni samo na ponudu sendviča, iako je u noćnim satima ne moguća narudžba iz restorana, ali nam je prednost što i kod fast food hrane imamo bolju ponudu, nismo ograničeni samo na sendviče.

8.1.3. Konkurent 3 – catering usluge Catering usluge su nam također konkurent, posebno iz razloga što postoji mogućnost vlastitog kreiranja menua, nema ograničenosti u smislu gotove ponude, ograničenost je ljudska mašta. Također im je prednost što pružaju cjelovitu ponudu (hranu i piće), ali nedostatak koji smo uočili je količina narudžbe, catering se uglavnom unajmljuje kada su u pitanju neka slavlja, gdje prisustvuje veći broj ljudi, također se koristi u objektima koji nemaju vlastitu kuhinju pa se koriste uslugama cateringa (vrtići, starački domovi, gableci u poduzećima), nikad se nećemo odlučiti za catering usluge ukoliko želimo naručiti ručak za dvoje ili ukoliko poželimo pojesti neki sendvič i fast fooda, uvijek ćemo u tom slučaju posegnuti za nekim jeftinijim i bržim oblikom dostave i gdje ćemo moći odabrati između više različitih restorana. 8.1.4. Konkurent 4 – supermarketi s radnim vremeneom od 0 do 24 Supermarketi, kao što je Konzum su nam jako velika konkurencija iz razloga što na jednom mjestu nude širok asortiman proizvoda, veći nego što mi možemo ponuditi. Ali ne trebamo se toga bojati, bez obzira na veličinu konkurenta, trebamo mu naći manu i to iskoristiti, pa tako smo neke mane našli i kod supermarketa, ni jedan od njih nema dostavu u noćnim satima i nema mnogo supermarketa s takvim radnim vremenom, tj. nalaze se u samo nekim dijelovima

38


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo grada, a nisu svi spremni preći veću kilometražu kako bi došli do željenog proizvoda, pa će radije izabrati proizvod iz puno užeg asortimana, ali da mu isti dođe na kućnu adresu. 8.1.5. Konkurent 5– ostali ugostiteljski objekti iz kojih ne vršimo usluge dostave Konkurenciju nam predstavljaju svi ostali objekti koji pružaju ugostiteljske objekte, a iz kojih ne dostavljamo hranu kupcima.S obzirom da su restorani i barovi danas na svakom uglu, pratimo njihove ponude i inovacije, i u skladu s tim, uspješno se ističemo i bježimo konkurenciji. Kupci doživljavaju kvalitetu u cijelosti, bitno nam je da pružimo kupcu točnu is vježu isporuku, da imamo dobru prezentaciju, te da budemo prepoznatljivi po svojim kvalitetama. Vrijeme u čovjekovu životu predstavlja jako bitan čimbenik, i ponekad ga je zaista premalo. Stručnošću i kvalitetom te dostavom na vrijeme uspješno uvjeravamo svoje klijente u to, te na taj način stavljamo svoje usluge iznad konkurencije. 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Na prvi pogled postoji mnogo sličnih projekata na tržištu, jer će vam možda prvo pasti na um to je još jedna u nizu usluga dostave, no kada se bolje pogleda način na koji mi poslujemo vidjet ćete da se u mnogo čemu razlikujemo. Dosadašnji portali za dostavu su bili uglavnom u ulozi posrednika koji je na jednom mjestu okupljao sve objekte koji imaju dostavu, pa kada netko poželi dostavu, da ne traži na sto stranica koja mu jela odgovaraju, posjetit će neku od takvih gdje mu je ponuda na jednom mjestu. No, vjerojatno se mnogima dogodilo da im se baš ne jede ništa iz ponuđenih objekata (restorana) nego iz nekog njima omiljenog, ali taj restoran nažalost nema dostavu, e tu „uskačemo“ mi da ispunimo vašu želju i dostavimo vam baš to što ste zaželjeli. Uz dostavu kao što smo naveli u opisu poslovnog projekta nudimo i još mnoge proizvode iz našeg vlastitog asortimana, što je također postojalo i prije, ali ste u tom slučaju morali posjetiti dodatnu stranicu k tome još i plaćati dodatnu dostavu, a na našem portalu imate sve na jednom mjestu. U tome je naša posebnost što imamo sve na jednom mjestu i više nemate potrebe za posjete više različitih stranica i više dostava. 8.3. Konkurentska prednost projekta

39


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Konkurentska prednost jedan je od glavnih ciljeva naše strategije. Jedan od načina postizanja te prednosti jest zasigurno cijena koju nudimo. Nemamo troškova ulaganja u objekte i osoblje poput tipičnih restorana i trgovina, pa sukladno s time, pružamo nižu cijenu uz dobru kvalitetu. Također, ističemo se u odlučnošću i izvršenju dostave. Ostvarujemo maksimalno nisko vrijeme čekanja kupaca na naše usluge, pratimo i testiramo svu hranu prilikom početka poslovanja s pojedinim restoranom. Ukoliko ukus i preferencija potrošača nije zadovoljena, pokušavam riješiti problem i uvidjeti iz kojeg razloga imamo nezadovoljne potrošače. Neki od restorana s kojima surađujemo već od prije imaju „dobar glas“, pa je jedna od konkurentskih prednost ta što ne moramo ulagati prevelike napore i novac u oglašavanje, našim kupcima od prije je poznata kvaliteta jela i proizvoda. U usporedbi s konkurentima, prednost nam je i lakše praćenje zaliha, imamo uspješan sistem distribucije.

9. WEB HOSTING I DOMENE

40


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 9.1. Web hosting projekta Studio4web je pružatelj web hosting usluga i registracija domena za kojeg smo se mi odlučili kod pokretanja našeg projekta iz razloga što taj pružatelj usluga pruža jeftinu hosting uslugu sa izuzetnom i brzom podrškom. Razlika između „Studio4web“ i njihove konkurencije je u tome da oni odabiru drugačiji način pristupa svojim korisnicima i puteve za postizanje posebnih ciljeva. Njihovo konstantno istraživanje i pažljivo planiranje dovode uslugu na novu, još bolju i kvalitetniju razinu, time pokazuju da nisu samo naš hosting provider nego i prijatelj u poslovanju. Njihov forum pruža mjesto za sve korisnike da se međusobno upoznaju i

da

u

isto

vrijeme

razmjenjuju

tajne

do

uspjeha.

Studio4web trenutno poslužuje preko 5.000 različitih web stranica sa prosječnim rastom od 100-ak novih svakog mjeseca, te brojke nam pokazuju da je vrlo pouzdan partner, tj one su odraz njihove uspješnosti u poslovanju, a to znači i naša uspješnost. Pružaju tehničku podršku putem e-maila, 7 dana tjedno, 24 sata dnevno. U bilo koje vrijeme kada imamo pitanje, možemo poslati e-mail i odgovor ćemo imati uglavnom za manje od sat vremena uvijek su tu kada se javi neki problem da ga riješe. Napadnuti hosting račun može prouzročiti usporeni rad servera te mnoge druge probleme. Mnoge hosting kompanije ne nadziru aktivno izvještaje o zloupotrebi. Međutim, Studio4web ulaže sve napore da zaustavi bilo kakve potencijalne uzročnike problema. Sadašnja prilično preventivna zaštita servera omogućava nam zaštitu servere od najnovijih spam tendova i novih exploita, tako da se „studio4web“ može pobrinuti za njih prije nego što prouzroče probleme. Web hosting paket za koji smo se odlučili je „Earth“ paket čije osnovne podatke možete vidjeti na slici ispod. Smatramo da taj paket po svojim karakteristikama više nego dovoljno zadovoljava potrebe našeg poslovanja, a cijena je s obzirom na dobivenu uslugu vrlo povoljna.

Slika 4: pregled svih opcija web hosting paketa

41


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Izvor: http://www.studio4web.com/hosting.php, 10.3.2013

9.2. Web domene projekta Pri odabiru imena domene potrebno se držati bar ova tri pravila: 1. Keep it Short ime domene neka bude što kraće i jednostavno da ga Web posjetitelji mogu zapamtiti i lako utipkati, treba nastojati da naziv sadrži do 10 znakova od maksimalnih 67. Naziv može sadržavati, slova, brojeve i crtice (hyphens) -. 2. Keep it Simple Ipak nije poželjno koristiti crtice - primjer: mojawebstranica.hr puno je bolja opcija nego moja-web-stranica.hr, osim vizualno, problem se javlja najčešće kada nekome izgovarate takav naziv koji sadrži crticu ili više njih. 3. Be Unique uvijek treba nastojati da ime bude jedinstveno i da posjetitelje povezuje baš sa nama , trebamo izabrati ime tvrtke ili brend. Npr. pekarna.com nije isto što i klara.hr

42


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Slika 5: pregled dostupnosti domene intimedostava.hr

Izvor: https://user.studio4web.com/domainchecker.php, 10.3.2013 9.2.1. .hr domena Danas kada ljudi doživljavaju Internet i domene kao svakodnevnu pojavu rijetko tko se sjeća vremena razdoblja stvaranja vršne nacionalne .hr domene. „Vršna domena“ je internetska domena za Republiku Hrvatsku (.hr). Razvojem tehnologija i uvođenjem interneta u domove građana stvara se sve veći interes i potreba za .hr domenama., a time i za regulacijom korištenja .hr domena. U Hrvatskoj je moguće registrirati nekoliko tipova domena i to: sekundarne .hr domene kao besplatne (uz uvjet u nazivu) i naplatne (bez uvjeta) te .from.hr domene (besplatne) i .com.hr (naplatne) kao domene niže razine. CARNet je jedini registrar za besplatne domene, dok se naplatne domene registriraju isključivo kod ovlaštenih registara kojih je trenutno petnaest (http://www.dns.hr/registrari). Na današnji dan broj .hr domena premašio je 77000 domena. 43


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Broj registracija svih tipova .hr domena kontinuirano raste, a trenutni omjer besplatnih i naplatnih domena je 70% u korist besplatnih. Za razliku od ostalih zemalja svijeta, Hrvatska s ponosom njeguje tradiciju besplatnih domena na korist svojih građana i pravnih osoba.14 U CARNetu se kontinuirano radi na pojednostavljenju i ubrzanju registracije domena pa je tako uvedena automatska registracija domena za pravne osobe koja je omogućena povezivanjem Registra .hr domena sa Sudskim registrom. Cilj je u potpunosti uvesti automatizaciju registracije za što je preduvjet povezivanje s nadležnim registrima. Registracija besplatne hr domene (nije potrebna dokumentacija) 15 Dovoljno je da kod narudžbe upišete svoje podatke (OIB je obavezan) a vaš odabrani hosting provider će inicirati registraciju domene. Kako do besplatne hr domene? •

kako biste mogli postaviti Vaše stranice na poslužitelj, potrebno je naručiti hosting paket

nakon narudžbe hosting paketa, sustav će Vam generirati ponudu za naručenu uslugu

po uplati ponude usluga će biti aktivirana a podaci za spajanje na poslužitelj, poslani mailom

obzirom da se registracija besplatnih hr domena radi putem online forme, provjerite jeste li ispravno upisali Vaš OIB prilikom narudžbe

odabrani hosting provider će za Vas pokrenuti registraciju domene

ukoliko su svi zahtjevi ispunjeni, rješenje o registraciji hr domene će biti poslano na Vaš mail i od tog trenutka je vaša domena registrirana i spremna za korištenje

Registracija naplatne hr domene (nije potrebna dokumentacija)16 Svaka fizička osoba sa stalnim prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo registrirati jednu naplatnu .hr domenu. 14

http://www.dns.hr/20godinadomene 10.3.2013. http://www.infonet.hr/registracija-domene/ 10.3.2013. 16 http://www.infonet.hr/registracija-domene/ 10.3.2013. 15

44


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Kako do naplatne hr domene? •

kako biste mogli postaviti Vaše stranice na poslužitelj, potrebno je naručiti hosting paket

uz hosting paket upišite traženi naziv naplatne hr domene

nakon narudžbe hosting paketa i domene, sustav će Vam generirati ponudu za naručenu uslugu

po uplati ponude usluga će biti aktivirana, a svi podaci potrebni za spajanje na server, poslani mailom

9.2.2. komercijalne domene Sve pravne osobe i obrti registrirani u Republici Hrvatskoj kao i fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju samostalnu djelatnost imaju pravo na jednu besplatnu domenu (vršna domena) kojom se ostvaruje virtualni identitet te osobe.17 Ako je .hr domena zauzeta ili želite i možete samo registrirati komercijalne domene, svakako je prva preporuka uzeti najpoznatiju i najviše korištenu komercijalnu domenu, .com domenu. No, Da

u

slučaju li

da

uzeti

je

.com

.org,

zauzeta

sa

.net,

.info,

vašim

željenim

.biz

ili

nazivom, slične

što

tada?

domene?

Slijedeća opcija je druga najpopularnija .net domena, no ukoliko se radi o nekoj nekomercijalnoj organizaciji ili udruzi za koju trebate domenu, tada je idealna preporuka uzeti .org domenu.18 Info i Biz domene i slične ima u određenim situacijama smisla upotrijebiti, no one su svakako manje popularne, te im je jedini nedostatak da korisnik koji želi zapamtiti naziv vaše domene, mora pamtiti da se ne radi o uobičajenoj .com domeni, već o .info, .biz ili nekoj trećoj, koji mnogi prosječni korisnici su moguće i prvi puta čuli. Ako isključivo želite staviti naglasak da vaša klijentela i posao vodite u Hrvatskoj, a .hr je zauzeta, najjednostavnije i najlogičniji izbor je da razmislite o preuzimanju .com.hr domene.

17 18

http://www.sinteza.info/nase-usluge/besplatna-registracija-domena/ 11.3.2013. http://www.infinius.hr/blog/naziv-domena-com-net-org-ili-biz/ 11.3.2013.

45


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

10. CMS SUSTAV 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt19

19

http://www.kuhada.com/Web-dizajn/Izrada-web-stranica/cms-sustav.html, 27.03.2013.

46


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo •

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) je sustav za upravljanje sadržajem (upravljanje je dodavanje, ažuriranje, i ostale radnje sa sadržajem weba)

CMS softver dodaje web stranici administracijsko sučelje, prijavom u administraciju tzv. backend vlasnici ili administratori web stranice rade na njenom ažuriranju

Pomoću CMS-a moguće je mijenjati bilo koji dio web stranice, ne samo sadržaje

Za administriranje sadržaja web stranice više nije nužno potrebno poznavanje web programiranja (HTML, JAVA SCRIPT...), nije potrebno nabavljati specijalizirane programe (FRONTPAGE, DREAMWEAVER...)

Korisniku se kada poželi unositi novi sadržaj ili mijenjati postojeći na vlastitoj stranici otvara sučelje slično tekst procesoru (npr. MS WORD-u....) i preko toga sučelja korisnik unosi tekst, slike i sl.. sadržaje

Izmijenjeni sadržaj je odmah vidljiv i svima na raspolaganju, bez bespotrebnih konekcija na server ili nabave specijaliziranih FTP programa.

pogodan je za korisnike koji žele samostalno ažurirati postojeći ili dodavati novi sadržaj na svojim web stranicama, daje veću razinu AUTONOMNOSTI

potreban je gotovo svim tipovima korisnika i podržava web stranice raznih namjena

Koje su kategorije CMS-a? •

postoje stotine gotovih CMS rješenja na tržištu, postoje komercijalna i open source rješenja, i kod jednih i drugih postoje moduli odnosno komponente kojima se proširuju funkcionalnosti i mogućnosti osnovne aplikacije CMS-a

Slika 6: CMS sustavi

47


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Izvor: http://www.kuhada.com/Web-dizajn/Izrada-web-stranica/cms-sustav.html, 25.3.2013 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Joomla je nagrađivani sustav za upravljanje sadržajem (CMS), koji vam omogućuje stvaranje web stranica i web aplikacija. Mnogi aspekti, uključujući i njegovu lakoću upotrebe, učinile su je Joomla najpopularnijim CMS sustavom danas.20 Sustav za upravljanje sadržajem je softver koji prati svaki dio sadržaja na vašem web siteu, kao što lokalna knjižnica vodi evidenciju knjiga i pohranjuje ih. Sadržaj može biti jednostavan tekst, fotografije, glazba, video, dokumenti, ili zapravo sve što možete zamisliti. Glavna prednost korištenja CMS je da ne zahtijeva velike tehničke vještine ili znanja. Budući da je Joomla sustav tako jednostavan za uporabu, možemo brzo izgraditi web stranice za naše klijente. Joomla je vrlo proširiv sustav sa tisućama ekstenzija koje su dostupne na Internetu. Prednost Joomle:21 • Administracijsko sučelje – na hrvatskom jeziku • Frontpage Manager – kontrola koji sadržaji su postavljeni na web stranice. • Menu Manager – mogućnost rangiranja rasporeda linkova, ograničavanje pristupa pojedinim sadržajima, dodavanje novih linkova, preimenovanje linkova, pomicanje linkova u druge menije…

20

http://www.slynetwork.com/naslovna/blog/item/14-joomla-najbolji-cms-nagra%C4%91en-opet.html 27.3.2013. 21 http://www.igorinjo.com/2010/12/izbor-cms-a-joomla-vs-wordpress-vs-sopstveni-sistem-za-uredivanjestranica/ 27.3.2013.

48


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo • Media Manager – upravljanje svim medijima korištenima na web stranici od Word dokumenata, PDF-a, do banner-a i video klipova. Mogućnost kreiranja foldera, unošenja, pomicanja, uređenja i brisanja file-ova. • Page Manager – jednostavno kreiranje novih sekcija i kategorija i dodavanje sadržaja bilo gdje na web stranicma. Mogućnost pregleda stranica prije njihove objave i kontrola istih. • Meta Data – mogućnost postavljanja opisa stranice i pripadajućih ključnih riječi za svaki pojedini link (sadržaj) na web stranici. CMS alati su napravljeni tako da zahtijevaju malo ili čak nikakvo znanje o webu. Ovaj proizvod je napravljen tako da vam što više olakša kontrolu nad vašim web stranicama. CMS izgleda poput drugih Windows i web softvera –samo označi, klikni, kopiraj ili zalijepi. CMS vam omogućava brzu promijenu vaših web stranica iz statičnih u dinamične. Administracija je sastavljena prema potrebama klijenata i načinu na koji unose sadržaj: kategorije, podkategorije, opisi, proizvodi, vijesti… Kada se jednom odobri za učitavanje, softver će osvježiti vaše web stranice. Promjena je vidljiva istog trena. Joomla CMS Joomla CMS je sve to i puno više. Jednostavnost od početka. Od instalacije, preko unosa i organizacije sadržaja, pa sve do objavljivanja potpuno funkcionalnog sajta, Joomla je dizajnirana za jednostavnost.

49


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta Marketinški ciljevi: Neki od naših marketinških ciljeva su zadovoljenje potreba korisnika, kreiranje željenog imidža u javnosti, pozicioniranje u javnosti u odnosu na konkurenciju, poboljšanje komunikacije s korisnicima naših proizvoda i usluga, privlačenje novih korisnika kao i zadovoljstvo postojećih. SEGMENTACIJA Segmentacija tržišta se radi zbog razumijevanja tržišta kao i odabira segmenta tržišta kojem želimo prodavati naše proizvode, tj. skupini osoba ili poduzeća prema kojima se kreira marketinški splet. Ovisno da li nas pri segmentaciji tržišta zanima tržište krajnje ili poslovne potrošnje primjenjujemo različite varijable. Tablica 1: segmentacija tržišta Opći segment I. ZAPOSLENI

Broj segmenta Segment 1

Opis segmenta Zaposlenici koji naručuju jelo u vrijeme

Segment 2

pauze za ručak Vlasnici poduzeća

koji

svojim

zaposlenicima plaćaju svakodnevni topli II. MLADI

Segment 3

obrok, pa kod nas imaju mjesečnu pretplatu Studenti i mladi koji često naručuju hranu

III.STARIJI LJUDI

Segment 4

Stari i nemoćni na području grada koji nisu u mogućnosti svakodnevno spremati jelo, a žele kvalitetnu i povoljnu ishranu i dostavu potrepština na kućnu adresu

IV.OSTALI

Segment 5

Ostali ljudi koji svakodnevica ne ostavlja izbor, svoje slobodno vrijeme žele trošiti na druge aktivnosti, pa brigu o hrani i kupnji prepuštaju nama

50


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo POZICIONIRANJE Svaki proizvod ili usluga moraju imati jasno određen položaj na tržištu. Položaj u mislima potrošača predstavlja složeni skup percepcija, dojmova i osjećaja po kojima se jedan proizvod razlikuje od drugoga. Trudimo se pozicioniranje ne prepustiti slučaju, već kreiraju marketinške strategije koje našim proizvodima i uslugama daju najveću prednost na odabranom ciljnome tržištu. Strategija pozicioniranja kreira naklonost potrošača prema proizvodu i potrošačima olakšava izbor proizvoda. Upravo iz tog razloga, trebamo si postaviti pitanje: «Zašto ciljna skupina potrošača kupuje ili ne kupuje naš proizvod ili uslugu?».Odabrali smo načine po kojima ćemo se razlikovati i isticati od konkurencije. Novi smo na tržištu, uz povoljnu cijenu nudimo kvalitetna jela i proizvode. Olakšano nam je isticanje pred konkurencijom jer djelujemo kao posrednici, naši restorani i proizvodi koje nudimo već imaju dobar glas, mi smo tu da jačamo već dobar glas u mislima potrošača. Međutim, ni jedno pozicioniranje ne djeluje zauvijek. Iz dana u dan dolazi do promjena u navikama potrošača, napretku tehnologije, konkurentskim strategijama i gospodarstvu općenito. Imamo zadatak kontinuirano i pažljivo procjenjivati svoje najvažnije marke i prilagođavati se novim uvjetima na tržištu.

11.2. Ključne riječi projekta Dostava hrane, in time dostava, dostava pića, dostava cigareta, dostava grickalica i slatkiša, dostava iz supermarketa, iznajmljivanje osoblja za domjenke

11.3. Google AdWords oglas 51


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Slika 7: print screen google AdWords-a za in time dostavu

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt? __u=9055212050&__c=3262654610#r.ONLINE&app=cm, 28.3.2013 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Društvene mreže nude mogućnost oglašavanja za vrlo malo novaca, a nude i mogućnosti novih načina oglašavanja. Kao i kod komunikacije s čitateljima, u oglašavanju na društvenim mrežama najvažnija je mašta, inovativnost i pronalazak što većeg broja obožavatelja, tj. u ovom slučaju ciljane publike. Spoj svega navedenog ubrzo će pokazati dobre rezultate, a dokaz tome su i komentari korisnika na mnogim društvenim mrežama.Uz to, internetski podaci su egzaktni i mjerljivi pa ako si postavite realne ciljeve i odaberete pravu mrežu, vjerojatno ćete napraviti i dobar marketing za svoju tvrtku.22 Za svaku tvrtku društveni mediji idealno su mjesto za spajanje sa potencijalnim klijentima te razvijanje međusobnih odnosa. Iako su vam proračunske zalihe vrlo niske uđite u 22

http://www.jasam.hr/drustvene-mreze-i-ucinkovito-oglasavanje/ 28.3.2013.

52


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo svijet društvenih medija sa definiranim i realnim ciljevima te pravom strategijom i uspjeh vam je zagarantiran.23 Ovisno o djelatnosti potrebno je ciljano odabrati mreže na kojima se želimo angažirati – ukoliko nam je bitnije ostvariti poslovne kontakte Linkedin je pravo mjesto, no ukoliko smo željni doći do krajnjeg kupca za to je smisleniji Facebook. Odredimo si manje skupine ciljeva koje su izvedive, a koje će nas u startu prikazati u najboljem svjetlu te biti u skladu sa našim poslovnim koracima. „Oglašavanje je prva stvar koja se reže tijekom recesije ili bilo koje krizne godine. Kako je poznato da mediji “žive“ od oglašavanja, svaki njegov pad uzrokuje i pad prihoda medija. Prema podacima Udruženja agencija za tržišno komuniciranje HURA, 2009. je godine za oglašavanje u medijima potrošeno 1,85 milijardi kuna, što je za 17 posto manje nego 2008. HURA najavljuje kako se trend opadanja oglasa u medijima nastavlja, a jedini porast bilježit će oglašavanje na internetu. Svi živimo u uvjerenju kako je oglašavanje skupo i kako se na njega troše veliki iznosi, što pokazuje i navedeno istraživanje, ali to nije uvijek tako.“24 Cilj svakog oglasa je doprijeti do što većeg broja ljudi, ali oglas ima veću vrijednost ako dopre do onih ljudi koje baš taj oglas zanima. Društvene mreže, između ostalih Facebook i Orkut, nude mogućnost odabira ciljane publike za naše oglase. Prilikom stvaranja oglasa na Facebooku, između ostalog, možemo točno odrediti državu čiji korisnici će primati naš oglas, njihov spol i dob te ih možemo odrediti i prema onome što su naveli u svojim profilima da ih zanima. Tako ćemo dobiti točan broj korisnika kojima će se naš oglas prikazivati. Cijene oglašavanja na Facebooku određujemo sami, a ako odredimo točno one ljude koje naš oglas može zanimati tada će uložen novac i naša kampanja trajati duže. Ovo omogućuje da mediji pomoću oglasa na Facebooku stvaranju vjernu publiku i publiku koju zanima sve što taj medij nudi. 11.5. Tablica marketinškog plana 23

http://www.ekomreza.org/hr/clanak/oglasavanje-na-drustvenim-mrezama-uz-limitirana-sredstva/4 29.3.2013.

24

http://www.jasam.hr/drustvene-mreze-i-ucinkovito-oglasavanje/ 29.3.2013.

53


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Što se tiče oglašavanja najviše bi se bazirali na oglašavanje putem društvenih mreža o čemu bi se sami brinuli, tako da nam to ne bi iziskivalo dodatne troškove, jedino što nam predstavlja trošak glede marketinga je izrada web stranice, google AdWords, izrada aplikacije za mobitel, te izrada letaka, koje bi djelili po gradu da za nas saznaju i ljudi koji se ne kreću po društvenim mrežama i internetu, a imaju potrebu za našim uslugama, letke bi djelili par puta godišnje, ovisno kako bi bilo potrebe zatime. Tablica 2: troškovi oglašavanja VRSTA MARKETINŠKOG OGLAŠAVNAJA Web hosting paket „Earth“(godišnji iznos) Google AdWords (po danu 100,00kn) Izrada letaka Izrada aplikacije UKUPNO

IZNOS u kn 1.100,00 36.500,00 2.000,00 600,00 40.200,00

12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 54


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Do 2016. internetom će se služiti tri milijarde ljudi i to će predstavljati ogroman gospodarski potencijal.25 Mnoga se poduzeća uzdaju u mobilni internet. Za to više nije potreban niti kompjuter, jer ga je zamijenio mobitel. Upravo za zemlje u razvoju to je idealan put kako razviti internetsko gospodarstvo. Jer mobilnim telefonom dostupni su svi slojevi društva. Tako se može razviti i sustav plaćanja. Internet ne samo da pruža mogućnost za poslovanje, već i daje priliku pristupu mobilnom obrazovanju. Nažalost, postoje mnogi koji su zanemarili sposobnost mobilnog interneta. Mi nismo jedni od tih, odlučilo smo iskoristiti prednosti koje pruža mobilno elektroničko poslovanje. S obzirom na navedenu činjenicu da sve više ljudi provodi vrijeme za mobitelom umjesto za svojim računalom, nastojali smo to iskoristiti razvijajući aplikaciju za naše usluge dostave, kako bi svatko ko poželi brzu dostavu hrane ili nekih drugih potrepštima, mogao na što brži način doći do naših usluga, klikom na našu aplikaciju i odabirom željenih proizvoda. Osim što bi klijenti sami dolazili do nas putem aplikacije, mi bi im slali poruke povoljnih dnevnih menija, za koje smatramo da bi im odgovarali, tj. koje bi procijenili po njihovim prijašnjim narudžbama. 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Mobilna aplikacija je aplikacija koja se može koristiti na mobilnim telefonima i/ili na tabletima. Njihova namjena je slična aplikacijama koje se koriste na računalima, uz male izmjene kako u izgledu tako i u radu. Naime, pametni telefoni imaju daleko manji ekran nego osobna računala, pa je samim tim aplikaciju potrebno prilagoditi uređajima za koje se aplikacija i radi.26 Mobilne aplikacije u posljednje vrijeme privlače sve više interesa kod krajnjih korisnika mobilnih uređaja, a time postaju važan dio ponude proizvođača i distributera mobilnih uređaja, ali i svih ostalih tvrtki i kompanija koje na taj način korisniku žele približiti svoju ponudu, proizvode, servise i usluge.

25

http://www.dw.de/kako-internet-mijenja-na%C4%8Din-poslovanja/a-15894477 , 21.3.2013. http://www.alba-marketing.hr/nase-usluge/izrada-aplikacija-za-pametne-telefone-android-app-ipad-app-iiphone-app 21.3.2013. 26

55


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Velikom broju korisnika mobilni uređaji predstavljaju izvor informacija, komunikacije i zabave, a oglašivačima novi, atraktivan i direktan komunikacijski kanal. Mobilne platforme kao što su iPhone i Googleov Android čine dio svakodnevnice privatnog i poslovnog svijeta, a upravo zbog njihove sve veće popularnosti, klasični telefoni stvar su prošlosti, a smartphone uređaji temelj budućnosti. Mobilne aplikacije tj. apps predstavljaju faktor koji je najviše pridonio naglom porastu smartphone tržišta i glavni su nositelj mobilne revolucije. Tržište aplikacija za pametne telefone podsjeća na zlatnu groznicu iz devetnaestog stoljeća, kada su se svi dali u potragu za blještavom prašinom, pričalo se o nevjerojatnim obogaćivanjima, a zapravo se iza svega prolijevalo nerazmjerno mnogo znoja i truda. Slično je i kod razvoja aplikacija za mobitele - pričaju kako se na tome može dobro zaraditi i obogatiti, no tek su rijetki oni kojima to zaista i polazi za rukom, ogromnom broju pretendenata unatoč. Također, razvoj aplikacija za mobitele nije nimalo jednostavan potrebna je velika količina znanja i spretnosti kako bi se na male ekrane, slabe procesore i baterijski osjetljive uređaje složila kvalitetna aplikacija, koja uza sve to ne samo da radi nešto korisno, već i originalno. Također, nema jednostavne dominacije tržištem - postoji velik broj platformi koje su međusobno sve samo ne kompatibilne, pa ako vas zanima prava tržišna dominacija, prilično ćete se naraditi. Stoga se velik broj developera specijalizira za jednu platformu ili pokriva tek dvije-tri najpopularnije. Kako bi stvar bila još zabavnija, tržišni se udjeli stalno mijenjaju i česte su rošade na vrhu ljestvice.27

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Kako bi se korisnici što lakše snašli prilikom služenja s aplikacijom, potrebno ju je što jednostavnije osmiliti, u suprotnome bi mogla izazvati kontra efekt kod korisnika, da odustane od korištenja aplikacije jer je prekomplicirana. Zbog te činjenice odlučili smo se za vrlo jednostavan glavni izbornik u kojem će biti navedene glavne opcije menu s hranom, menu pića, galerija slika, radno vrijeme i kontakt informacije, smatramo da su to najpotrebnije informacije za korisnika i dovoljne su da mu omoguće jednostavnu narudžbu. 27

http://www.bug.hr/mreza/tekst/razvoj-mobilnih-aplikacija/95052.aspx, 23.3.2013

56


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo U izborniku menu navedeni su svi restorani za koje obavljamo dostavu, izborom određenog restorana otvara nam se njegova web stranica, gdje korisnik može vidjeti kompletnu ponudu. Uz ponudu iz restorana, klijent može pod izbornikom naša ponuda izabrati sve ostale proizvode koji su mu potrebni grickalice, slatkiši, duhanski proizvodi i ostale sitnice. U posebnom izborniku drink menu klijent može izabrati imeđu širokog izbora alkoholnih i bezalkoholnih pića. A sve to može naručiti na jednom od kontakt brojeva navedenih pod izbornikom kontak.

12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika 8: grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

57


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?458273,409652, 20.3.2013. 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja28 Stupanj raširenosti tzv. pametnih mobitela odnosno smart phone-ova podiže važnost mobilnog oglašavanja. Mobilno je oglašavanje odavno preraslo oglašavanje putem sms-a i tzv. rich media oglašavanja. Prema istraživanju Gartner instituta „Do 2013. godine, mobilni telefoni će premašiti osobna računala kao najčešći uređaji za spajanje na internet na svjetskoj razini“. Izvor : Merrill Lynch report on mobile advertising. Kako s vremenom sve više korisnika pristupa internetu preko svojih smartphoneova, umjesto s računala od kuće i s posla, prilike za oglašavanje u tim medijima također su u porastu. Radi veličine i ograničenja mobitela, oglašavanje mora biti jenostavnije i jasnije, pa marketingaši moraju promijeniti strategije u odnosu na standardno digitalno oglašavanje.29 Kod mobilnog oglašavanja poruke zaprimaju upravo oni potrošači koji su za njih i zainteresirani. Naime, davanjem dozvole za korištenje broja mobitela za marketinške akcije, potrošači daju zeleno svjetlo oglašavanju. Kroz razne upitnike, oglašivači dobivaju i dodatne informacije o svojim potrošačima, koja ih usluga ili asortiman više zanima i slično. To sve olakšava i usmjerava komunikacijski proces, zainteresirani potrošač prima poruku koja je njemu relevantna i zanimljiva. On ju želi pročitati i vjerojatno će na nju i reagirati. Što se tiče

28

http://bruketa-zinic.com/hr/2011/01/17/mobitel-kao-medij-oglasavanja/ , 24.3.2013.

29

http://www.httpool.hr/news/16 , 24.3.2013.

58


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo tipa kampanja, uglavnom se radi o nagradnim igrama, obavijestima o akcijama, novostima u ponudi, ali i o kreiranju baze podataka, glasovanju i sličnome. Prednosti i mane Prednost mobilnog oglašavanja je da se radi o personaliziranoj i direktnoj komunikaciji. Kreiraju se poruke i ponude baš za konkretnog potrošača, jednostavna je organizacija i izvedba projekta, niži su troškovi u usporedbi s off-line kanalima, a rezultati su lako mjerljivi. Kada govorimo o prednostima, onda možemo navesti i prednosti tog kanala za same potrošače. Naime, ako korisnika zanima zabava, na primjer nagradne igre, preuzimanje multimedijalnih sadržaja, ili pak informacije (mjesto održavanja koncerta ili provjera dobitnog listića kladionice), onda oglašivači mogu kreirati dodatnu vrijednost za svog potrošača i tako učvrstiti odnos potrošača s brandom. Nedostatak je u tome da se oglašavanje putem mobitela često uspoređuje s ostalim on-line kanalima, odnosno internetom. U tom slučaju user experience definitivno ne ide u korist mobitela, a to se odnosi na recimo veličinu ekrana, brzinu mreže, tipove sadržaja ili audiovizualnu atraktivnost reklamne poruke. Osim toga, na mobilno oglašavanje često se gleda kao tek na jedan dodatak kampanji bez kojeg se može. S takvom percepcijom, ne mogu se niti iskoristiti svi potencijali tog kanala, pa ne možemo niti biti zadovoljni s rezultatom. Kreativne mogućnosti Kreativne mogućnosti mobilnog oglašavanja su velike. Naravno, ako gledamo na mobilno oglašavanje samo kao na tekstualnu poruku o novoj usluzi neke banke, može nam se činiti da tu nema prostora za kreativnost jer je ograničen broj znakova, nema slike i tona, odnosno elemenata koji ju mogu učiniti zanimljivijom i pamtljivijom. Upravo zato zadatak za copywrittera može biti izazov, kako poruku učiniti jasnom, relevantnom, ali i zabavnom. S druge strane, postoje i druge mogućnosti koje mobilno oglašavanje mogu učiniti i te kako kreativnim, što nam svjetski trendovi i kampanje pokazuju. Na primjer pametni mobiteli (smart phones) omogućavaju kreiranje aplikacija poput onih na Facebooku. Postoje i jednostavnije varijante, za sve generacije mobitela, kao MMS poruke, mobilni kuponi i slično. 59


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo Svakako, tu je i integrirana marketinška komunikacija, kada se off-line i on-line kanali povezuju, u kojoj kreativa nema granica. Troškovi Kada usporedimo mobilno (on-line) s off-line oglašavanjem (zakup medija, troškovi produkcije, vrijeme potrebno za izvedbu), mobilno oglašavanje je definitivno jeftinije. Budžeti za on-line kanale uglavnom iznose oko 5% ukupnog budžeta za marketinške kampanje. Što se tiče koristi, mjerljivost uspješnosti je puno jednostavnija nego kod klasičnog oglašavanja, s obzirom da imamo izravnu reakciju na odaslanu poruku.

60


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil projekta Slika 9: print screen facebook stranice in time dostave

Izvor: http://www.facebook.com/pages/In-time-dostava/634265396598907?fref=ts, 27.3.2013.

61


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo 13.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 10: print screen linkedIn profila in time dostave

Izvor: http://www.linkedin.com/profile/view?id=240076576&trk=tab_pro , 19.03.2013.

62


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

13.3. Tweeter profil projekta Slika 11: print screen twitter profila in time dostave

Izvor: https://twitter.com/INTIME9 , 19.03.2013.

63


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 14. SWOT ANALIZA PROJEKTA SNAGE Poslovna snaga proporcionalna je potencijalnoj koristi koju može ostvariti poduzeće poslovanjem i njezino povećanje istovremeno znači i povećanje potencijalne koristi. Veća poslovna snaga pokazatelj je konkurentnosti koja se može realizirati tako da se ostvari veći profit, veće ulaganje u istraživanje i razvitak, širenje proizvodnih kapaciteta. Jedna od naših snaga je zadovoljenje potreba kupaca svojim proizvodima i uslugama. Potrebe ljudi,odnosno potrebe potrošača su osnove, ne samo suvremenog marketinga, nego i poslovanja

organizacije

uopće.

Naravno,

pod

organizacijom

podrazumijevamo poduzeće, proizvodno ili uslužno , svejedno.

ovdje

prije

svega

Ključ za opstanak,

profitabilnost i rast organizacije u konkurentnom okruženju je njena sposobnost da identificira i zadovolji nezadovoljene potrebe potrošača, bolje i brže u odnosu na konkurenciju. Brzina uvođenja novih usluga i inovacije u tehnologiji također su bitna stavke u našem poslovanju, trebamo znati kako najbrže odgovoriti na izazove tržišta. Inovativan se može biti u svim područjima djelovanja, stoga ne ograničavamo naš sustav koji može omogućiti inovativnost. Svaki zaposlenik može na svoj način doprinijeti probitku poduzeća: potrebno je utvrditi u čemu je svaki pojedinac najbolji, kako i na koji način ona/on može pozitivno utjecati, pomoći im da otkriju svoje talente i kvalitete i onda ih dodatno razvijati. Motiviramo zaposlenike da im inovativnost postane ugrađeni način ponašanja i prioritet u djelovanju. Za nove zaposlenike imamo posebno razrađen plan. Naime, program za novozaposlene u tvrtki traje tjedan dana, a u tom vremenu novi trebaju upoznati organizacijsku strukturu, a zatim izlaze na teren. Također, svaki novi zaposlenik dobiva mentora i trenira vještine potrebne za radno mjesto koje će preuzeti. Stariji zaposlenici moraju dobro poznavati grad, biti upoznati s ponudom te im na prvom mjestu mora biti zadovoljan korisnik naše ponude, koji

će

na

našim

stranicama

moći

ocijeniti

svoje

zadovoljstvo.

SLABOSTI Jedna od većih slabosti je ta što je teška organizacija poslovanja prilikom povećanja narudžbi u isto vrijeme. Najčešće do zasićenosti dolazi vikendom te radnim danom u vrijeme pauza za

64


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo ručak. Hoćemo li sve narudžbe moći obaviti točno na vrijeme, uvelike ovisi o udaljenosti između restorana i potencijalnih klijenata kojima moramo izvršiti dostavu. Taj problem pokušavamo riješiti time što nastojimo kontaktirati svakodnevne korisnike s istog područja i s njima dogovoriti dostavu kako bi uštedjeli na vremenu. Nažalost, naša vozila nalaze se na centralnom mjestu na kojem i zaprimamo sve narudžbe, pa dosta vremena gubimo na organizaciju dostave u udaljenije dijelove. Troškovi ulaganja u nova vozila i zaposlenike su veliki, ali s razvojem poslovanja, planiramo proširiti poslovanje na više različitih dijelova grada. Nadamo se povećanju prodaje jer nam probleme u širenju stvaraju materijalna sredstva. PRILIKE Prilika je povoljan trend ili događaj u okruženju koji poduzeću otvara prostor za nove poslovne mogućnosti. Naše prilike su zapravo sama ideja našeg posla, dostava iz restorana koji ne vrše inače dostavu, a uz to i dostava ostalih potrepština, smatramo jednom velikom prilikom za uspjeh. Jedna od glavnih prilika je širenje poslovanja u ostale gradove. Svima bi ideja o ovom načinu dostave dobro došla, a smatramo da bi bila zanimljiva za turiste u tijeku turističke sezone. Ukoliko neki kupac za prigodu zahtijeva, osim hrane i potrepština, usluge osoblja, to također može dobiti. Nova usluga je pružanje posluge našeg osoblja. Korisnici mogu biti sigurni u kvalitetu usluge i sposobnost naših zaposlenika. Bitna stavka u našem poslovanju je užurbani stil života. Klijentima nudimo uštedu i mogućnost imanja slobodnog vremena za neke druge aktivnosti, mi smo tu da se brinemo o njihovoj prehrani po povoljnim cijenama. PRIJETNJE Prijetnje u poslovanju stvara općenito oslabljena kupovna moć građana. Takvo vrijeme zahtijeva štednju na svim troškovima, pa tako se smanjuju izdaci i za prehranu. Dostava hrane i restorani za mnoge danas predstavljaju luksuz. Također, na tržištu rastu cijene goriva, što za nas predstavlja veće izdatke, a i povećanje cijene dostava zbog porasta cijena goriva. Prijetnje nam stvaraju i fast food-ovi, kiosci, i ostali ugostiteljski objekti koji vrše dostavu na području grada, različite ponude s popustima restorana ne web stranicama. Novim idejama, 65


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo povoljnim cijenama i razvojem dobrih odnosa s korisnicima naših ponuda nastojimo minimizirati prijetnje u poslovanju. Tablica 3: swot analiza projekta

SNAGE

SLABOSTI

 zadovoljenje želja i potreba i kupaca raznolikom ponudom  brzina uvođenja novih usluga  inovacija u tehnologiji usavršavanje zaposlenika paralelno s uvođenjem novih tehnologija 

 preopterećenost sustava brojem narudžbi vikendom  nepostojanje podružnica; jedno centralno skladište  nedostatak materijalnih sredstava za širenje poslovanja 

PRILIKE

PRIJETNJE

 dostava iz restorana koji nemaju dostavu  mogućnost dostave iz supermarketa koji nemaju dostavu  širenje poslovanja na druge veće gradove u RH  ponuda novih usluga (iznajmljivanje osoblja za razne prigode)  ubrzani stil života; nedostatak vremena

 sve manja kupovna moć građana  fast food objekti i kiosci koji rade 0-24  povećanja cijene goriva  web stranice s kompletnom ponudom restorana koji imaju dostavu  razne ponude hrane preko portala s popustima

66


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA S obzirom na činjenicu da posjedujemo vlastito građevinsko zemljište koje bi nam služilo kao parkiralište za vozni park, te također u sklopu toga zemljišta imamo stambeni prostor u kojem bi obavljali dio posla vezan za sam proces narudžbe, jedini trošak nam predstavlja kupnja automobila s kojima ćemo vršiti dostavu, te računalana oprema i mobilni aparati. Izračun tog troška prikazat ćemo u tablici ispod. Tablica 4: troškovi pokretanja projekta na godišnjoj razini POPIS STALNIH SREDSTAVA I OPREME automobil škoda fabia simply 1.2 V računala Troškovi osiguranja automobila (godišnji obračun) Troškovi interneta (mjesečno) Mobilna tarifa VPN LIMIT* UKUPNO

KOLIČINA 10

JEDINIČNA UKUPNA CIJENA VRIJEDNOST u kn u kn 70.000,00 700.000,00

4 10

4.500,00 1.785,43

18.000,00 17.854.30

12

337,09

4.045,08

12

300,00

3.600,00

kom

743.499,38

*trošak mobilne tarife odnosi se za jedan uređaj, s obzirom, da mi planiramo imati zaposlenih 15 radnika iznos od 3.600,00kn na godišnjoj razini moramo povećati za 15 puta, što iznosi 54.000,00kn. , te se ukupni troškovi povećavaju na 793.899,38kn. U ukupni trošak nisu uračunati troškovi kupnje mobitela, jer ne znamo točnu cijenu uređaja koje bi kupili, te nisu uračunati troškovi inventara kao što su uredski stolovi, stolice i dodatni sitni inventar, ali po našoj procjeni nakon uračunavanja tih troškova, ukupan tošak na godišnjoj razini ne bi trebao prelaziti iznos od 800.000,00kn. Što se tiče kupnje automobila odlučili smo se za opciju otplate na leasing, tako da bi trošak od 700.000,00kn bio podijeljen na godišnje rate, tako da bi ipak godišnji troškovi iznosili puno

67


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo manje, no odlučili smo se za ovaj prikaz izračuna troškova, kako bi se vidjelo kolika bi bila vrijednost pokretanja projekta, kada bi ga financirali jednokratno iz vlasttih sredstava.

68


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Struktura Web stranica projekta Slika 12: print screen web stranice

Link za posjet web stranici: web stranica in time dostave

16.2. Opis strukture Web stranica projekta Web stranica projekta In time dostave sastoji se od glavnog izbornika, koji čine kategorije početna stranica, o nama, ponuda, narudžba i gdje se nalazimo. Pod kategorijom početna stranica nalaze se slike jela iz naše ponude restorana i pored svake se nalazi ispisan naš moto pod kojim djelujemo, a to je „ In time dostava je uvijek tu da Vam pruži potpunu uslugu na jednom mjestu i ispuni svaku Vašu želju, te Vaše nepce počasti s najfinijim zalogajima restorana grada Zagreba u toplini Vašeg doma.“ Na početnoj stranici se također nalazi ispisan naš sloga „ You have no time? You have in time!“ za koji želimo da 69


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo bude svima prva asocijacija na IN time dostavu, te također i brojevi telefona na koje smo dostupni ukoliko se odlučite za našu uslugu. Pod kategorijom o nama, naći ćete našu poslovnu priču, kako smo započeli poslovanje, te što sve obavljamo pod svojom djelatnosti. Ponuda je kategorija pod kojom se nalaze ponude svih restorana za koje obavljamo dostavu, te naša osobna ponuda, kada odaberete određeni restoran iz kojega želite dostavu, klikom na njegovu ikonu ostvara se web stranica tog restorana gdje možete vidjeti njegovu ponudu. I zatim pod kategorijom narudžba možete naručiti ono što ste odabrali. Kategorija gdje se nalazimo prikazuje Web kartu s našom adresom i također obrazac putem kojeg nam možete slati mailove, kako biste nam napisali svoje pohvale, kritike i sugestije, da što bolje upoznamo Vaše potrebe i želje, kako bismo im se što bolje prilagodili.

70


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 17. ZAKLJUČAK Elektroničko poslovanje omogućava bitno jednostavniju, bržu i jeftiniju komunikaciju. Naglo se razvija i danas je u širokoj upotrebi, kako javnosti tako i mnogih tvrtki. Ono pruža bezbroj pogodnosti kao što su brzina, veća i kvalitetnija informiranost o proizvodima, dostupnost svima i bezbroj drugih prednosti. RAZLOZI ZBOG KOJIH DANAŠNJE TVRTKE SVE VIŠE KORISTE ELEKTRONIČKO POSLOVANJE: - težnja za što boljim iskorištenjem svih raspoloživih resursa, a naročito informacija - nastojanje da se ostvari što bolja tržišna pozicija i konkurentska prednost - težnja za održavanjem koraka s tehnološkim razvitkom - bolji radni uvjeti radnika - želja za ostvarenjem što većeg profita. Elektroničko poslovanje, koje se predstavlja kao najperspektivniji oblik poslovanja u budućnosti, ima kao i sve ostalo neke propuste, među kojima je prvo informacijska sigurnost. Problemi se javljaju zbog brzog razvoja takvog načina poslovanja te se nemogu provjeriti svi sigurnosni aspekti njihove primjene. Sve češća je pojava informatičkog kriminala koji se služi informacijskom tehnologijom kao sredstvom napada. Unatoč tim sitnim nedostacima, elektroničko poslovanje je budućnost poslovanja, te se iz tog razloga sve više radi na zašititi i smanjenju kriminala u toj sferi, kako bi se ljudi osjećali sigurno koristeći se uslugama temeljenim na elektroničkom poslovanju.

71


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 18. POPIS LITERATURE

1. Panian Ž., „Elektroničko poslovanje“, 2009., Element, Zagreb 2. Bosilj Vukšić V., Čerić V., Ćurko K., Jaković B., Panian Ž., Pejić Bach M., Požgaj Ž., Spremić M., Srića V., Strugar I., Varga M., Vlahović N., „Informatika u poslovanju“, 2007., Senat Svaučilišta u Zagrebu, Zagreb 3. Kalkota R., Robinson M., “E-poslovanje 2.0 Vodič prema uspjehu“, 2001., Addison-Wesley, SAD 4. Kliment A., Knežević B., Srića V., „Uredsko poslovanje: Strategija i koncepti automatizacije ureda“, 2003., Sinergija, Zagreb 5. Renko N., „Strategija marketinga“, 2005., Ljevak, Zagreb 6. Grbac B., Meler M., „Marketing u društvu znanja“, 2008., Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i CROMAR - Hrvatska zajednica udruga za marketing (monografija) 7. www.possector.com 8. www.ibuildapp.com 9. www.vus.hr 10. www.nacional.hr

72


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo 19. POPIS WEB LINKOVA 1.http://www.possector.hr/ 11. http://www.mobilisis.hr/site/novosti/pregled/usluga-cloud-nadzor-voziladostupna-od-04.01.2012/ 12. http://www.tdr.hr/ 13. http://www.atlantic.hr/hr/ 14. http://www.kras.hr/ 15. http://www.coca-cola.hr/ 16. http://www.metro-cc.hr/ 17. http://www.pbz.hr/Default.aspx 18. http://www.t.ht.hr/ 19. http://www.jadransko.hr/ 20. http://www.jadransko.hr/izracun_premije/autoodgovornost/ 21. http://www.adn.hr/o-nama.html 22. http://www.pauza.hr/ 23. http://odsumrakadozore.hr/ 24. http://www.studio4web.com/hosting.php 25. https://user.studio4web.com/domainchecker.php 26. http://www.dns.hr/20godinadomene 27. http://www.infonet.hr/registracija-domene/ 28. http://www.infonet.hr/registracija-domene/ 29. http://www.sinteza.info/nase-usluge/besplatna-registracija-domena/ 30. http://www.infinius.hr/blog/naziv-domena-com-net-org-ili-biz/ 31. http://www.kuhada.com/Web-dizajn/Izrada-web-stranica/cms-sustav.html

32. http://www.slynetwork.com/naslovna/blog/item/14-joomla-najbolji-cms-nagra %C4%91en-opet.html 33. http://www.igorinjo.com/2010/12/izbor-cms-a-joomla-vs-wordpress-vssopstveni-sistem-za-uredivanje-stranica/ 34. https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt? __u=9055212050&__c=3262654610#r.ONLINE&app=cm 35. http://www.jasam.hr/drustvene-mreze-i-ucinkovito-oglasavanje/ 36. http://www.ekomreza.org/hr/clanak/oglasavanje-na-drustvenim-mrezama-uzlimitirana-sredstva/ 37. http://www.jasam.hr/drustvene-mreze-i-ucinkovito-oglasavanje/

38. http://www.dw.de/kako-internet-mijenja-na%C4%8Din-poslovanja/a15894477 39. http://www.alba-marketing.hr/nase-usluge/izrada-aplikacija-za-pametnetelefone-android-app-ipad-app-i-iphone-app 40. http://www.bug.hr/mreza/tekst/razvoj-mobilnih-aplikacija/95052.aspx 41. https://ibuildapp.com/app.php?458273,409652 42. http://bruketa-zinic.com/hr/2011/01/17/mobitel-kao-medij-oglasavanja/

43. http://www.httpool.hr/news/ 44. http://www.facebook.com/pages/In-time-dostava/634265396598907?fref=ts 45. http://andreichbrekalo.wix.com/intime

73


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 20. POPIS SLIKA

Stranica

Slika 1: kontrola zaliha...........................................................................................................14 Slika 2: analiza prometa..........................................................................................................15 Slika 3:Primjer izračuna police osiguranja..............................................................................35 Slika 4: pregled svih opcija web hosting paketa.....................................................................42 Slika 5: pregled dostupnosti domene intimedostava.hr..........................................................33 Slika 6: CMS sustavi...............................................................................................................48 Slika 7: print screen google AdWords-a za in time dostavu...................................................52 Slika 8: grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije.....................................................57 Slika 8: grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije.....................................................58 Slika 9: print screen facebook stranice in time dostave...........................................................61 Slika 10: print screen linkedIn profila in time dostave............................................................62 Slika 11: print screen twitter profila in time dostave...............................................................63 Slika 12: print screen web stranice...........................................................................................69 POPIS TABLICA Tablica 1: segmentacija tržišta................................................................................................50 Tablica 2: troškovi oglašavanja...............................................................................................54 Tablica 3: swot analiza projekta..............................................................................................66 Tablica 4: troškovi pokretanja projekta na godišnjoj razini....................................................67

74


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo 21. ŽIVOTOPIS OSOBNE INFORMACIJE:

Brekalo Andrea Savska 30a, Jalševec Nartski, 10370 Dugo Selo, Hrvatska +385 12760283 +385 922230065 andreich.brekalo@gmail.com RADNO ISKUSTVO: studeni 2012. -

Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb

lipanj 2010 - listopad 2010. one2play d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE: 2012.-

Diplomski studij, smjer „Menadžerska informatika“, Ekonomski fakultet

Zagreb 2008.-2012. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet Zagreb 2004.-2008. Prva ekonomska škola, Zagreb JEZICI: pasivno poznavanje engleskog i talijanskog

75


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo RAČUNALNE VJEŠTINE: korištenje Microsoft Officea OSTALE VJEŠTINE organiziranost, komunikativnost, upornost, odgovornost,ambicioznost, timski rad

76


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo OSOBNE INFORMACIJE

ANA BEŽOVAN Poljička 23, 10000 Zagreb 091 975 3533 bezovan.ana@gmail.com

Spol Žensko | Datum rođenja 26/01/1989 | Državljanstvo Hrvatsko

ZVANJE: STUDENTICA

RADNO ISKUSTVO

- Promotor u trgovačkim centrima (rad za Mastercard, Henkel, Dane hodanja), simpatizer u izbornoj kampanji - Rad na inventuri - Poslovi anketiranja i telefonske prodaje - Rad u skladištu (pakiranje i sortiranje proizvoda) - Rad u Tiskari Zagreb i Tiskari Hrastić - Praktikant u Raiffeisen banci (Sektor poslova s malim i srednjim poduzećima) - Rad u Studio Moderni na odjelu reklamacija-zamjene - Rad u Studio Moderni na odjelu reklamacija-povrat novca

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2012.- Diplomski studij (Menadžerska informatika), Ekonomski fakultet Zagreb 2009.-2012. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet Zagreb 2007.-2009. Stručni studij (Računovodstvo i financije), Ekonomski fakultet Zagreb 2003.-2007. Srednja Ekonomska škola Imotski

77


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

Slušanje

Čitanje

B2

B2

engleski

PISANJE

Govorna interakcija Govorna produkcija

B2

B2

B1

A2

A2

A2

.

talijanski

B1

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine Poslovne vještine Računalne vještine

A1

Iznimno komunikativna osobo u svim situacijama, komunikacijskim vještinama lako se prilagođavam različitim skupinama Snalazim se jako dobro u timskom radu, ali volim preuzimati odgovornost i individualno, motiviram okolinu na rad i dobar sam organizator Pronalazim se u dinamičnim osmišljavanjima projekata Poznavanje rada u MS Office –u te svakodnevno korištenje istoga Poznavanje rada u Microsoft Navision-u i svakodnevno korištenje istoga

Vozačka dozvola VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE Ostale aktivnosti:

Članica udruge TIM (Tim inovativnih menadžera, Kreativni odjel)

DODATNE INFORMACIJE

Imam 24 godine i studentica sam diplomskog studija na ekonomskom fakultetu. Svako novo iskustvo mi je bitno, raduje me usvajanje novih znanja s obzirom na moju marljivost i upornost. Uspjeh bez timskog rada mi je nezamisliv, tako da sam se do sada jako dobro snalazila u brojnijim grupama na poslovnim zadacima.

78


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

22. SAŽETAK Elektroničko poslovanje postaje sve značajniji segment poslovanja uopće, vodeći svjetski privredni tokovi – globalizacija i integracija, nameću poslovanje na globalnom nivou, a razvoj znanosti i tehnike sve šire korištenje novih proizvoda. Tvrtke koje ulažu u e-poslovanje imaju pristup novom tržištu, povećavaju prodaju i poboljšavaju svoje usluge krajnjim kupcima. Jedna od prednosti e-poslovanja jest da manje tvrtke mogu također biti konkurentne i na međunarodnom tržištu, bez značajnih povećanja troškova. Zbog navedenih razloga i mi smo se odlučili za pokretanje poslovnog projekta koji se temelji na elektroničkom poslovanju, ideja za time došla je sasvim slučajno. Vidjevši mnoge portale za dostavu hrane, tj. mogli bi to nazvati “posrednik portalima” jer oni imaju ulogu samo da na jednom mjestu objedine sve restorane koji imaju dostavu, mi smo tu uvidjeli našu prednost i odlučile se za potez da mi budemo dostavljači, ne samo tim restoranima koji već imaju dostavu, nego i onima koji je nemaju. Većina našeg poslovanja odvija se elektroničkim putem, od samog predstavljanja našeg poduzeća, do procesa narudžbe, pa čak bi mogli reći i da je dostava dio elektroničkog poslovanja, jer imamo elektronički nadzor na dostavnim vozilima, također smo u stalnom kontaktu s dostavljačima mobilnm putem. Osim samog procesa koji je u potpunosti kompjuteriziran, bitna stavka u svakom poslovanju je oglašavanje, bitno je konstantno raditi na podsjećanju klijenata na našu prisutnost na tržištu, tu također možemo uvidjeti prednosti elektroničkog poslovanja, jer mi većinu svojih oglašivačkih aktivnosti obavljamo preko društvenih mreža, zbog same činjenice da sve više ljudi je prisutno na njima, ali također smo otišli korak dalje te pokrenuli aplikaciju za mobitele, zbog istih razloga, sve veće prisutnosti smarthphone uređaja na našem tržištu i mogli bismo slobodno reći laganog napuštanja računala i prelazak na modernije modele, uvijek prisutne uz nas, a to su upravo smarthphone uređaji. Još jedna ne manje bitna stavka je web stranica koja na cjelovit način prikazuje naše poslovanje, od priče kako je započelo naše poslovanje, što nudimo, kako se može doći do nas,

79


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo možete ostaviti vaše pohvale i sugestije, sve je to bitan segment u poslovanju ako želimo hodati u samom vrhu te djelatnosti koju obavljamo. Svim navedenim možemo vidjeti da se svaki dio poslovanja svodi na elektroničko poslovanje, jer bez njega je danas teško opstati, konkurencija bi nas “pojela”. Iako postoje neki sitni nedostatci kao što su internetski kriminal i zloupotrebljavanje stranica, danas tehnologija toliko napreduje, da se postojećim sustavima zaštite jako dobro možemo zaštititi od takvih radnji, a uopće ne sumnjam da će doći vrijeme kada će u potpunosti takve radnje biti nemoguće. To je prednost elektroničkog poslovanja, konstantno napredovanje i usavršavanje na svim poljima kako bi što bolje bile zadovoljene želje i potrebe svih klijenata što je svakako na prvom mjestu svih prioriteta. Bitno je postaviti neke realne i konkretne ciljeve i nastojati ih ispunjavati nekim redom uz konstantno praćenje tržišta i uvođenje inovacija i uz elektroničko poslovanje uspjeh je zajamčen.

80


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

PRILOZI 6. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

Registracija na intimedostava.hr Web i mobilni servis intimedostava.hr omogućuje vam jednostavno i zabavno naručivanje hrane iz velikog broja restorana. Odlična ponuda jela, pregledni jelovnici, ocjene i preporuke korisnika – sve na jednom mjestu! Molimo vas popunite polja za registraciju (sva su polja obavezna).  Korisničko ime:  Lozinka:  Potvrdite lozinku:  E-mail adresa:  Ime i prezime:  Broj mobitela:

Tijekom sljedeće minute, na vaš broj mobitela bit će poslan SMS verifikacijski kod pomoću kojeg ćete završiti registraciju (ova SMS poruka za vas je besplatna).  Unesite sigurnosni kod (sa slike)

81


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

7. HRTLD_B Obrazac

82


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

83


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

8. Dokumentacija za registraciju .hr domene Slika 1: dokumentacija o dostupnosti intimedostava.hr domene

84


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

9. Obavijesni bilten – newsletter Slika 1. Newsletter

85


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

10. Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta Slika2: web stranica - početna

Slika 3: web stranica – o nama

86


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Slika 4: web stranica – ponuda1

Slika 5: web stranica – ponuda2 87


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

Slika 6: web stranica - narud탑ba

88


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

Slika 7: web stranica – gdje se nalazimo

6.Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

Alkoholna pića Bezalkoholna pića slatko slano

89 Obrazac za slanje maila, za sve kritike i


PROJEKT In time dostava Ana Bežovan, Andrea Brekalo

11. Brošura prezentacije (tzv. handsouti)

90


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

91


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

92


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

93


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

94


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

95


PROJEKT In time dostava Ana Be탑ovan, Andrea Brekalo

96

67_Bezovan_Brekalo_In_time_dostava  

Ana Bežovan i Andrea Brekalo

67_Bezovan_Brekalo_In_time_dostava  

Ana Bežovan i Andrea Brekalo

Advertisement