Page 1

ICL 3º C

O

Con cada libro vives

Mil cousas poden pasar. O

unha aventura:

relato móvese no espazo da fantasía e o surrealismo, entre o mundo de dentro e o mun-

Viaxas a mundos lonxanos.

Gañas e perdes compañeiros

do de fóra do mar. Ed. Xerais.

A

IBR L UN

HA N ,U

A

UR T N VE

O

de viaxe.

Whisper é o nome dunha casa que ten máis de quinientos anos e un misterio

Choras, sintes, recordas...

Se un libro che gusta nunca

encerrado no desván... Ed. Lóguez El libro de las fábulas

o olvidarás.

Recompilación de sesenta e catro fábulas tradicionais

BIBLIOTECA

orixinarias, na súa maioría, da

“SOÑOS DE ANDEL”

cultura occidental. Ed. Combel

CEIP DE ANDRADE

O pintor do sombreiro de malvas Un adolescente parisino conta o seu intenso verán de 1890 na pequena vila francesa de Auvers.

Ed. Xerais

http://biblioandrade.blogspot.com

VERANO 2011


NTIL

INFA N Ó I AC

ICL C º 1

C E DU

LO

CIC 2º

O

A peripecia de Roi. DuranOs catro amigos son os prota-

O corazón do xastre Cara ao final

gonistas do relato dos irmáns

da súa vida, o xastre dáse conta

Grimm ao que coñecemos

de que o seu corazón nunca se

por Os músicos de Bremen.

premio, lévao á festa…

palacio. .. Ed. OQO

Ed. Tambre

La alfombra mágica.

UN PERRO BLANCO

Mi hermano el genio

Copo, un perro tan blanco que o confunden cunha ovella, un oso polar...

Hai alfombras de preciosas cores

O irmán de Lola é un talento

que dan calor e amortiguan os no-

para o piano e vai participar

sos pasos. Existen outras máxicas… Ed. Anaya.

nun concurso nacional…

Ed. Anaya

Ed. Edebé

Monstruos y mareas.

¡SPLASH!

O insólito ascenso de Ma-

Edgar é o encargado de por

dame Pôl. Divertida histo-

orden no castelo da familia

ao seu veciño, que se enfada moití-

ria cun breve texto apoia-

Otramano, onde sempre

simo...

do fundamentalmente nas

xorden problemas.

Ed. Edelvives.

ilustracións. Ed.Factoria K

Ed. Roca.

Un día mentras o señor Tomás rega o seu xardín salpica sin querer

E ti que farías por min?. Marqués e Malta viven na rúa e teñen que bus-

Ed. Xerais

moi ben. A súa nai, como

implicara no traballo realizado en

Ed. Kalandraka

car o sustento...

te a semana Roi portouse

El secreto de Garmann Sopa de xarope de amora. A complicidade que pouco a pouco se vai creando entre Johanna y Garman…

Comedia en que se conta as peripecias do doutor Amorodo, un científico

Ed. Kókinos

sabio…

Ed. Xerais

Guía de lecturas verán 2011  
Guía de lecturas verán 2011  

lecturas primaria